Terje Askan

53

Stoltenberg, Peer Gynt og Bøygen

Den fremtidige terroren, de ofte tåkelagte sikkerhetstruslene, slik var Bøygen alle vek unna. Han fikk stagget vokterne.

Publisert: 28. aug 2012

De hadde en gang årene foran seg, men kom aldri skikkelig i gang.

Erfaringen som plutselig slo inn over oss den mørke sommerdagen i 2011, ble kjøpt med unge liv. Det kostet for mye. Vi samler oss allikevel, har ikke annet valg, og gyver løs. En av de som vek unna, står fortsatt der framme. Jens Stoltenberg ønsket det og har fått  sjansen en gang til.

Gudmund Hernes sammenligner 22. juli med 9. april 1940 da tyske krigsskip tok seg inn norske fjorder.
Styrken talte til sammen 8.850 mann i første omgang. Den norske mobiliseringsstyrken på noe over 100.000, hadde ikke fått ordre om mobilisering. Det skjedde etter hvert, i dagene og ukene etter 9. april.

Tyskerne trengte desperat jernmalmen ut fra Narvik også vinterstid, når Bottenviken var islagt. Tyske ubåtbaser på sørlandskysten skulle dessuten skape alvorlige problemer for forsyningene over til England.

Som vi vet, det hjalp ikke med gjentatte og konkrete advarsler siste uken før 9. april, rettet både til den norske admiralstaben og til utenriksminister Koht. Heller ikke hjalp alarmerende meldinger om tyske krigsskip på vei opp gjennom de danske stredene. Et transportskip, Rio de Janeiro, med tyske tropper ombord sank utenfor Lillesand dagen før invasjonen. Soldatene kom inn til byen 8. april. – Et varsel fra annet hold var engelskemennenes minelegging av norskekysten samme dag.

Peer Gynt, ikledd dressen som samfunnets støtte, vek unna. Gang på gang.

Denne vegringsmentalitet ble forklart fra en noe annerledes synvinkel av førsteamansuensis Søren Birvad i en artikkel i Morgenbladet denne uken. Han skriver om det han kaller «Ansvar for egen vegring».

Poenget er at «ansvar for egen læring» er blitt til et alibi for egen prokrastinering og ansvarsflukt i den norske skolen. Assosiasjonene med det nasjonale ansvar for sikkerheten melder seg.

Mediene, de meningsbærerne vi møter hele tiden, har sin sentrale plass også her.
Vi trenger all klokskap, mot og inspirasjon i kampen mot den slu og mektige Bøygen. Redskaper media kan hjelpe oss med å få tatt i bruk.

Spørsmålet er bare om ikke kampen om leserne og abonnentene under det organisasjonsmessige og teknologiske strukturskiftet som mediene for tiden strever med, kommer til å overskygge aktuelle samfunnsoppdrag i årene som kommer.

folkogmedia
Terje G. Askan

Kommentar #1

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Terje Askan. Gå til den siterte teksten.

Styrken talte til sammen 8.850 mann i første omgang. Den norske mobiliseringsstyrken på noe over 100.000, hadde ikke fått ordre om mobilisering.

Pengene krever sitt. Det var ikke hvem som helst som finansierte det hele. Familiene som dengang unnlot er idag makten.

Når man tenker på at vikingetiden var en organisering mot ensretting, må det være rett å tenke at mobilisering igjen vil være mulig. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere