Elias Per Vågnes

235

Alle massakrars far 3

GT er full av massakrar, redsel og gru. Moses hadde fått utlevert bodet om ikkje å slå i hel samt ikkje trå etter sin nestes eigedom. Gjorde det Moses til eit betre menneske?

Publisert: 27. aug 2012

4.Mob,31 skildrer korleis Israels folk, på ordre frå Herren , gjekk til åtak på Midianittane. Utan å miste ein einaste soldat, slakta israelittane alle midianittiske mannfolk og tok ungar, kvinnfolk og herfang med til Moses. Moses vart flyg forbanna (4M,31,14) og kommanderte (4M,31,17) ”Så slå nu ihjel alle guttebarn og alle kvinner som har hatt samleie med menn.” Jentungar (frå 12 år og nedover til speborn?) talde 32000 og dei inngjekk i rovet. Herren sin del var 16.750 sekel gull, 657 småfe, 72 storfe, 61 asen og 320 jentunger etter nyslakta foreldre. Jahve gjev også ordre om kvitvasking av rovet, det som toler varme skal rensast med eld og resten skal vaskast med vatn!

Kor mange vart drepne? Kor stor del av midianittane utgjorde jentunger uten seksuell erfaring? 1/6 av folketalet er vel ikkje urimeleg. I so fall drap isrealittane 150000 menneske utan å miste ein einaste person. Det tyder på at midianittane var fredelige byfolk?

Er Herren rettferdig, full av nåde og kjærlegheit eller eit uhyre?

Kommentar #151

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Må du gå så langt at du klistrar slikt på meg

Publisert over 9 år siden
Torleiv Haus. Gå til den siterte teksten.

Antisemittismen kostet seks millioner vergeløse og stort sett fattige jøder livet, i en nøye planlagt og industrielt utført systematisk gassing og kremme

for å ha ein stråmann du kan gå til åtak på? Kva er du ute etter?

 

Kommentar #152

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Du velger mao å være nazist?

Publisert over 9 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Thyve viser kva resultatet er av religiøs hjernevask før eit menneske har fått vett og forstand.

Ja bevare meg vel. Tenk det. Han som forholder seg til det begrensede historiske skriftlige materialet vi har, han er landsbyidioten. Ikke "nazisten" fra vestlandet..

Jeg tror vi avslutter der jeg Vågnes. Ikke så mye for min del, og kanskje ikke for din del. Men fordi dine evt. etterkommere skal slippe den pinlige opplevelsen å se hva deres hardt plagede slektning i affekt lirer av seg på et offentlig nettsted. Som en fisk på land som gisper etter luft..

Konklusjonen er i alle fall som følger: 

Vågnes ser bort fra alt historisk kildemateriale, fordi han har en agenda han ønsker å fronte, og da er kilder og referanser en bagatell som han ikke enser i særlig grad, all den tid den motsier hans allerede selvbenevnte fasit.

Dette burde i seg selv være grunnlag for av VD for framtiden kan sile ut Vågnes sine tråder da de i sin grunnleggende form strider mot VDs regelverk. 

Noe sier meg forøvrig at elever ved en hvis Høgskole skulle ha store sjanser til å vinne fram ved et evt. søksmål. For sjelden har vel verden sett en person som har så store vanskeligheter med å tilnærme seg en tekst og et fagområde på en redelig måte som det Vågnes her presenterer... :) 

Kommentar #153

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det var heldigvis før og ikkje no

Publisert over 9 år siden
Torleiv Haus. Gå til den siterte teksten.

Herren lar mennesker si nei til ham, og da må de ta de konsekvenser som følger med det

at Herren drap alle som opponert det aller minste. Om det var slik du seier, så er det min "ærbødige" hadde det ikkje vore eit vesen att på jorda.

Og dessuten, Haus, det er berre i GT du finn disse makabre historiene. Gud, om han fins som ein allmektig skikkelse, må vere noko heilt anna enn krigerske og egoistiske menneske sin våte draum.

Kommentar #154

Torleiv Haus

76 innlegg  3323 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

for å ha ein stråmann du kan gå til åtak på? Kva er du ute etter?

Du sier intet eller ingen isme kan måle seg med drapene på midianittene. Det må bety at heller ikke antisemittisme kan måle seg med denne massakren. Jeg er ute etter å få deg til å se den logiske konsekvensen av det du skriver, og gi deg en mulighet til å presisere hva du står for. Din ensidige fremstilling av Gud i GT som et uhyre kan dessverre, er jeg redd, bidra til mer jødehat og kristenhat.

Kommentar #155

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Du verden, du verden, Thyve

Publisert over 9 år siden
Hans Edvard Tyve. Gå til den siterte teksten.

Noe sier meg forøvrig at elever ved en hvis Høgskole skulle ha store sjanser til å vinne fram ved et evt. søksmål

Har mine elevar klaga til deg? Du verden, du verden. Sei meg, søv du godt om natta?

Kommentar #156

Torleiv Haus

76 innlegg  3323 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Og dessuten, Haus, det er berre i GT du finn disse makabre historiene. Gud, om han fins som ein allmektig skikkelse, må vere noko heilt anna enn krigerske og egoistiske menneske sin våte draum.

Johannes Åpenbaring er for min del langt mer skremmende, for den handler så langt jeg kan skjønne om framtida. Er det en bok i Bibelen som holder meg våken om natten, så er det Joh. Åp.

Mulighetene for et menneskeskapt ragnarokk har aldri vært større enn nå, og en rekke skrekkscenarier lar seg tenke.

Kommentar #157

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Når det er snakk om total utsletting

Publisert over 9 år siden
Torleiv Haus. Gå til den siterte teksten.

Det må bety at heller ikke antisemittisme kan måle seg med denne massakren

så har ikkje forteljinga om Syndefloda sitt sidestykke, nei. Heile menneskeheita vart nedslakta på 8 nær. Med dyreriket gjekk det likeeins.

Og i ordskiftet her på desse tre strengane ser ein resultatet av at forsvarslause ungar vert indoktrinerte/hjernevaska til å tru at dette er som ein kan forvente av ein allmektig, rettferdig og kjærleg gud.

Kommentar #158

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Smak og behag

Publisert over 9 år siden
Torleiv Haus. Gå til den siterte teksten.

Johannes Åpenbaring er for min del langt mer skremmende

Kos deg! Der er nok å ta av for den som liker slikt.

Kommentar #159

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Torleiv Haus. Gå til den siterte teksten.

Mulighetene for et menneskeskapt ragnarokk har aldri vært større enn nå, og en rekke skrekkscenarier lar seg tenke.

Enig. Og er det ikke da ekstra skummelt at det finnes milliarder av mennesker som tror at dette er uunngåelig, fordi det er profetert i hellige skrifter? Selvoppfyllende profeti vet du, Torleiv, det er skumle greier.

Det får jeg gåsehud av, om det nå ikke holder meg våken om natta... ;)

Kommentar #160

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Sei meg, søv du godt om natta?

Utmerket, og dine ufrivillig komiske innslag her, gjør liten forskjell i så måte Vågnes :) Om ikke annet en god latter inn mot natten, og det er ikke det verste.

Kommentar #161

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Om eg har fått nokon

Publisert over 9 år siden
Hans Edvard Tyve. Gå til den siterte teksten.

Utmerket, og dine ufrivillig komiske innslag her, gjør liten forskjell i så måte Vågnes

til å flire godt av desse makabre forteljingane, då har eg treft spikaren på hovudet. Fordi det er der dei høyrer heime. Svart humor!

Kommentar #162

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Gudsbilder.

Publisert over 9 år siden

Det underliggende tema i trådstarters innlegg og kommentarer er for meg hvilket bilde av Gud bibelen viser oss. Uavhengig av om man velger et historisk eller metaforisk/allegorisk perspektiv.   

Sett at Elias har rett? At implikasjonene av fortellingene han trekker frem bidrar til et mer komplett og sant bilde av bibelens Gud enn det vi gjerne presenteres for i kirker og menigheter? Fordi han har frihet fra tradisjonene og menighetsfellesskapets klamme kontroll. Men vi tåler det ikke. Vi vil ha en Gud som er en slags tjener for mennesket. Lik en underdanig kelner som svinser fra bord til bord og tar imot bestillinger: «Skje min vilje takk!». Og bønnesvaret skal lyde: «Et øyeblikk.» - - En kastrert og impotent mannsling av en Gud som rusler i helene på oss gjennom jammerdalen i tilfelle vi skulle få bruk for ham i en bakkekneik. En Gud underlagt menneskets kontroll og vilje.

Begrepet «Den Allmektige Gud» er gjordt til en floskel uten innhold. Faktum er at Bibelens Gud bruker fra perm til perm krig, konflikt og i menneskelige øyne barbariske hendelser for å skape de rystelser og den dynamikk som utløser den energi som driver hans gigantiske og ufattelige plan mot sitt mål. Ingen vet om det fortsatt er slik. Gud berøres i dette ikke av om mennesker liker det eller ikke. Gjennom dette kan vi erkjenne vår litenhet hvis vi tør.

Gud er annerledeshet og ubeskrivbarhet. Hva som er godt i Herrens øyne er ikke nødvendigvis «godt» i forhold til mine små hverdagslige behov, lyster og avhengigheter. Men den Gud man av gammel vane påstår vi skal frykte er ofret på salgbarhetens og kommersens alter. Ikke for å bringe mennesket til Gud, men for å bringe det til kirker og menigheter, til presters, predikanters, og kassereres velbehag.  

Jeg anser Gud som virksom. I det enkelte menneske og i historiens gang. Gud kan bruke hvem han vil til hva han vil. Han er ikke avhengig av «tro». Derfor kan jeg tenke at kanskje den Allmektige bruker Elias Vågnes til å vekke kristne her inne fra deres sløve og til kjedsommelighet søvndyssende forestilling om Gud. Ingen vet. Buldrebassen der ute i havgapet heter kanskje ikke «Elias» for ingenting:-)? At han samtidig raser mot sitt bilde av Gud er et helt annet tema.

Kommentar #163

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Akkurat

Publisert over 9 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.

Det underliggende tema i trådstarters innlegg og kommentarer er for meg hvilket bilde av Gud bibelen viser oss

Og i tillegg, kva gjer gudsbiletet til dei einskilde med dei?

Når vi ser stigmatisering av folkegrupper vi av ein eller annan grunn ikkje likar. Folk som meiner at alt dyreliv på jorda, manneætta inkludert, hadde vorte så syndig at det fortente drukning over ein 40-dagars periode, fordi det står i Bibelen.

Eller at alle dei folka som var isrealittande sine naboar, og hadde områder og rikdom (krøtter, gull og upenetrerte jentungar) brått var så syndige at dei vart massakrert til Herrens forlystelse. Og dette er mønsteret. Folkeslaga rundt isrealittane vert så syndige at dei kan massakrere konkurrentane ein for ein. Og for kvar rettferdig nedslakting, vert isrealittane rikare og rikare, mektigare og mektigare. Er ikkje dette mønsteret for alle erobringskrigar? Er der ei einaste nedslakting der det ikkje vert påstått at Gud ermed? Det er nærliggande å peike på nedslaktinga av Jerusalems innbyggarar i 1099, kristne, muslimar og jødar. Alle som ein.

Og deretter gjekk desse barbariske slaktarane til Jesus si grav og takka for sigeren. Hadde Jesus gitt dei eit hint om at han yngste slik masseslakting? Ikkje det eg veit, men korsfararane laga seg ein gudsskikkelse som passa for høvet.

Kva gjer det med menneska at dei trur på ein blodtørstig gud? Atzekarane meite at solguden måtte ha blod som drivstoff for å vandre over himmelkula. Det førde til masseslakt av menneske, opptil 15-16000 mann ved ei stor høgtid.

Då Luthers lære vart innførd i Norge med sværd, vart Moselovene innført i Norge. Dødsstraff vart innført for ei mengd brotsverk eller synder mot Guds lov. Talet på avrettingar eksploderte.

Horebukken og drukkenbolten Kristian Kvart innførde forbod mot at ungommen skulle ligge på sparkarloft.

Vi veit ei mengd om kvar trua på vonde gudar gjer med omsyn massakrar og elende. Bibelenm sin Gud er eit uhyre som ber alle djevelens kjenneteikn. Er det ikkje på tide å saumfare desse rabiate forteljingane og stemple dei som det dei er: Rabiate eventyr utan ein tøddel verken av historisk sanning eller opplysning om Gud?

Etter mitt syn der det på høg tid. Og ansvaret ligg hjå religiøse leiarar på alle plan, både høgkyrkjelege og i lekmannsrørsla.

Kommentar #164

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Skaperguden

Publisert over 9 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Vi veit ei mengd om kvar trua på vonde gudar gjer med omsyn massakrar og elende. Bibelenm sin Gud er eit uhyre som ber alle djevelens kjenneteikn. Er det ikkje på tide å saumfare desse rabiate forteljingane og stemple dei som det dei er: Rabiate eventyr utan ein tøddel verken av historisk sanning eller opplysning om Gud?

GT var en konkret pakt med et menneske, en slekt et folk.

Av Adams barn valgte han Set. Av Sets slekt valgte han Noah. Av Noahs sønner valgte han Sem. Av Sems etterkommere valgte han Abram, så Isak, så Jakob som ble Israel.

Hvorfor?

I Amos sier Gud til Israel:

"Eder alene har jeg villet kjennes ved blant alle jordens Ætter; derfor vil jeg hjemsøke eder for alle eders misgjerninger."

En underlig begrunnelse!

I salmene lovsynger Israel "paktens" Gud:

" Han kunngjorde Jakob sitt ord, Israel sine bud og sine lover; så har han ikke gjort mot noe hedningefolk, og lover kjenner de ikke. Halleluja!"

De setter altså særlig pris på dette.

Gud og Israel er enige i pakten de har inngått. Og de andre folkene forholder seg ulikt til det.

Amos fortsetter, som den mest naturlige begrunnelse for Guds straffer, slik:

" Brøler vel løven i skogen uten at den har funnet rov?....Faller fuglen i en snare på marken uten at det er satt noen snare for den?... Eller skjer det en ulykke i en by uten at Herren har gjort det?...

For Herren Israels Gud, gjør ikke noe uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene.

Når løven brøler, hvem skulle ikke da reddes? Når Herren, Israels Gud taler, hvem skulle ikke da profetere?"

Det er naturens skapergud vi treffer her.

Slik introduserer SkaperGuden seg for all verden, gjennom Israel, og alt hva de to partene i pakten gjør,  er nedskrevet i GT til et vitnesbyrd for oss.

Ikke for at vi skulle tenke "for en human og snill Gud vi har".. ........men forat vi skulle kunne møte skaperen vår, lære ham og oss selv å kjenne.

 Jobs venner hadde en tro som ikke var egnet til å kaste lys over spørsmålet om ondskap og ulykke, en tro som ikke så realitetene.

Job selv ser, fortviler, raser og går i rette med Gud.... og det fører ham inn i møtet med Gud. Et møte hvor Gud svarer Job med ord om naturkreftene, Guds skaperverk.

Paulus sier at det en kan vite om Gud ligger åpent for oss,og er synlig fra verdens skapelse av.

Når du sier at at GT ikke har en tøddel av opplysning om Gud, så bør du kanskje redegjøre for ditt eget, private Gudsbilde. At du misliker GTs Gud, er forståelig, men hvordan syns du han bør være?

Kommentar #165

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

For å inngå ei pakt må det vere minst to

Publisert over 9 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.

GT var en konkret pakt med et menneske, en slekt et folk.

Jahve var oppdikta og det var nok Abraham også.

Jødane var ikkje det einaste folkeslaget som har trudd seg unik. Det er heller regelen. Også Skandinavia. Odin likte oss så godt at han kom hit og slo seg ned hjå oss.

Eg såg ein gong ein ung tyrkar verte utspurt på TV. Han fekk spørsmålet:

Trur du at tyrkarar har ei særstilling hjå Gud?

Og han svara:

Ja, det trur eg!

Og i den samanheng minnes den norske domprosten som heldt preika i Sjømannskyrkja i København, so drog til:

Sjå kor gud elskar oss nordmenn! Sjå kva rikdom han har gitt oss!

Og det ikkje slik også med mange kristne:

Sjå kor gud elskar meg?

Kommentar #166

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Jeg håper jo at ikke Gud er lik den Gud Elias Vågnes skildrer eller den Rune Staven skilder.  Dere har jo lett og funnet de mest skremmende bildene av Gud.

Jeg tror på det budskapet som er godt i bibelen. Og det er veldig mye oppbyggende i bibelen til trøst og styrke og til oppbygging. Det står så mye bra så at jeg føler det godt å lese i bibelen. Og jeg opplever også at bibelen er som en brønn av levende vann og at det vannet igjen gjør ordenene levende i bibelen.

Det er jo så at når man er på en fotballkamp og det fins noen religiøse der, så er det stor sjanse for at de ber til Gud for at Gud skal hjelpe deres lag til seier. Og får man seier så føler man at Gud har gitt en bønnesvar, om ikke så tenker man at man ikke alltid får bønnesvar.

Når det gjelder Israel så har ikke de alltid vunnet i krig og alltid levd i seier. De var slaver i Egypt i flere generasjoner. De var 40 år i ørkenen. De hadde sin storhetsperiode, men den var kort. Det er mange land som har vunnet flere seirer enn dem i krig. Betyr det at Gud var mere med de landene. Jeg har liten tro på at Gud går inn på den måten. Jeg tror Gud er en Gud som ikke styrer oss mennesker som brikker. Men som Bjørn Eidsvåg synger om i "Eg ser" så er Gud med oss i ondt og godt, og lever ikke livene for oss. Det Gud ønsker er at vi skal være gode i mot hverandre. Det er budskapet jeg finner i bibelen, og det er det budskapet jeg vil bygge min tro på, og prøve å leve etter.

Gud er for meg en Gud som bor i sin himmel som finns utenfor dette universet. Men Hans himmel kan vi nå på innsiden av oss. Himmelriket er inni oss. Der kan vi møte Gud i egen person. Og Han er Kjærlighet. Det fins ikke noe vondt i Han. I Han fins det bare velsignelser. Om vi ikke selv går inn og prøver å søke Gud og lære å kjenne Han så får vi ikke noe større Guds forståelse enn det de menneskene i bibelen har fått. Og vi gjør heller ikke etter hva bibelen lærer at vi skal søke Gud.

Om vi ser alle mennesker som tror på Gud og hvor forskjellig Gudsbildet de har så skjønner vi at det er vanskelig å lære å kjenne Gud helt som Han er, vi forstår bare en bit av Han. Selv de som mener at de har hele sannheten om Han viser at de bare kjenner Han minimalt.

Derfor kan de som har et bildet av Gud som en kriger tro at Gud gjerne dreper andre mennesker for deres skyld, fordi de ser på seg selv som mere verdt i Guds øyne.

Da blir religionen brukt til noe stygt, og religion blir noe av et onde. Jeg tror ikke Gud vil at det skal skje. Hans bud er at vi skal elske Han og vår neste som oss selv. Alt som går imot det budet kan ikke være i fra Gud.

 

Kommentar #167

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det er ikkje mi skildring av Jahve

Publisert over 9 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg håper jo at ikke Gud er lik den Gud Elias Vågnes skildrer

eg formidlar, men slik jødane skildrar sin Gud. Det var ein slik gud dei yngste seg og difor laga han slik. Ikkje etter min smak

Kommentar #168

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Nei, du har din eigen gudsvisjon

Publisert over 9 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror ikke Gud vil at det skal skje

Gode menneske har gode gudsvisjonar og vonde menneske vonde gudsvisjonar. St du ikkje kan akseptere den guden jødane laga for seg sjølve, det må vel seiast å vere eit sunnheitstegn. Og du gjer det nok sikkert betre enn dei som skreiv Bibelen.

Om det fins ein Gud, så må han i alle fall vere for heile manneætta, ikkje ein for kristne, ein for jødar, ein for mormonarar, ein for paven, ein for Jehovas Vitner, osv. Om det fins ein Gud, då treng du ikkje å leite etter han i GT, for der fins han ikkje.

Kommentar #169

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Nettopp

Publisert over 9 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Jødane var ikkje det einaste folkeslaget som har trudd seg unik. Det er heller regelen. Også Skandinavia. Odin likte oss så godt at han kom hit og slo seg ned hjå oss.

Likevel er det ikke mange guder men en.

Likesom alle barn i en familie er like og ulike. De oppfatter sine foreldre likt og ulikt. De snakker om dem på ulikt vis, men alle kjenner seg elsket.

Som en elev sa til meg:  "Jeg vet hvem du liker best i klassen."

"Jaha", sa jeg, "og hvem er det?"

"Det er meg."

"Ja," sa jeg, "det har du rett i! Og jeg håper alle de andre tenker som deg."

Kommentar #170

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Jobs hustru.

Publisert over 9 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Gode menneske har gode gudsvisjonar og vonde menneske vonde gudsvisjonar.

Da Satan egget Gud til å ramme Job og Gud lot alle Satans ulykker ramme Job, sa Jobs hustru:

"Holder du deg ennu like ulastelig? Si Gud farvel og dø!"

Men Job svarte: Du taler som en av de uforstandige kvinner; skal vi bare ta imot det gode av Gud og ikke også det onde?

Kommentar #171

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Hvordan er din Gud Elias?

Publisert over 9 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Om det fins ein Gud, så må han i alle fall vere for heile manneætta, ikkje ein for kristne, ein for jødar, ein for mormonarar, ein for paven, ein for Jehovas Vitner, osv. Om det fins ein Gud, då treng du ikkje å leite etter han i GT, for der fins han ikkje.

Det er slik med alle oss at av og til, i det minste en gang i livet, føler vi oss liten og da bygger vi oss en Gud som vi liksom kan se opp til og håpe på hjelp fra i vårt prosjekt. Får vi ikke den hjelpen vi tenker vil det sterkt prege gudsbildet.

Den Guden vi holder oss med vil også tyte ut gjennom de ord vi bruker, det gudsbildet vi har vil skinne i gjennom i ord og handling, i allefall vil de som har nådd en viss modenhet kunne skjelne de ulike lommegudene fra hverandre.

De gruppene du nevner i det siterte tar alle utgangspunkt i Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, de henger på Han litt ulike klær, men rollemodellen er den samme -En Skaper med Ett Skaperverk., el. som Abraham også sier (ikke oversatt i den norske Bibelen): "En Natur gir Ett mangfoldig produkt, Naturen er og må være usynlig skal Produktet vi ser kunne uttrykke seg mangfoldig".

Hva om vi Elias, er et produkt av den Guden vi har tenkt oss som hjelper/ sviker?

Kommentar #172

Erik Berg

0 innlegg  212 kommentarer

Guds valg av metode for å løse problemet er "problemet"

Publisert over 9 år siden

Jeg ser at det gjøres forsøk på å "forklare" disse grusomhetene Gud befaler israelittene å gjøre i GT som en slags preventivt selvforsvar; Gud ser at disse fryktelige midjanittene (og også amalekittene) vil komme til å gjøre grusomme ting mot israelittene en gang i fremtiden at de må utryddes for å forhindre dette.

La oss si vi "kjøper" denne forklaringen. Da dukker det nemlig opp en den problemer rundt dette på valg av metode for å gjennomføre dette. En god og kjærlig Gud ville vel sørge for å gjennomføre dette på den minst smertelige måte som medfører minst lidelse? Et knips med den gudommelige finger og midjanittene og amalekittene hadde opphørt å eksistere. Null lidelse.

I stedet velger altså Gud en av de mest grotestke og blodige måter å få gjennomført dette på. Han kommanderer sine voldelige og blodtørstige håndtlangere til å slakte ned hele folk for fote. Dette innebærer også uskyldige barn. Hvor mye skrekk, terror, smerte og lidelse forårsaket vel ikke dette mens nedslaktningen og rovmordene pågikk? Gud som allmektig har alle mulige verktøy til sin dispoisjon for å "løse" dette problemet, og han velger en slik blodig voldsorgie? Er dette det beste han kan gjøre? Han kunne ved et knips med sin gudommelige finger ha gjort alle amalekitter og alle midjanitter vennligsinnet i forhold israelittene. All fiendtlighet hadde ophørt og eksistere umiddelbart. Det er nettopp i valget her at GT-gudens moralske vesen avsløres. Vi må se på hva han velger å ikke gjøre, selv om det er i hans fulle makt til det.

Akkurat det samme kan vi si om den famøse historien fra slaveriet i Egypt også. Gud kunne enkelt ha "programmert" og plantet tanker i faraos hode som gjorde at han slapp fri israelittene fra fangenskapet, men i stedet velger han en metode som går ut på at hans personlige mordere (englene) går rund og dreper små uskyldige guttebarn for å prøve å tvinge farao til å gjøre som han vil. Hvorfor velger han slike løsninger som er så groteske og fulle av lidelse, når han har uendelig antall andre muligheter å løse problemet på?

Dette avslører at det blir direkte groteskt å omtale denne guden som er beskrevet i GT som noe som helst i nærheten av "kjærlig" eller "god".

Kommentar #173

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Der fins så godt som eit utal gudsvariasjonar

Publisert over 9 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.

skal vi bare ta imot det gode av Gud og ikke også det onde?

Alle saman er laga av menneske. GT skildrar isrealittane som eit utruleg egopistisk og barbarisk folkeferd. Deira høgste ynskje var å utslette alle sine naboar og erobre deira landområder og rikdom: Gull, krøtter og jomfruer dei kunne setje inn i avl av isrealittar.

GT sin gud er konstruert av dette barbariske krigsfolket. Eg finn ikkje eit einaste døme på "gode" handlingar av denne guden med mindre det tener israelittane sine egoistiske orientering.

Å indoktrinere at Universets herskar droppa alle andre folkeslag til fordel for desse krigerske beduinane, det er eit brotsverk, slik eg ser det.

Og resultatet av mental religiøs omskjering, dvs påmontere forsvarslause ungar religiøse skylappar, det ser vi utslag av her på VD kvar einaste dag.

Ikkje noko brotsverk er for ille dersom offeret er isrealittane sine fiendar.

Men også isrealittar vart hogd ned for fote for bagatellar. Slikt optimaliserar gudsfrykta, og det er det som er målet.

Kommentar #174

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Eg trur ikkje at det er heilt slik

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Den Guden vi holder oss med vil også tyte ut gjennom de ord vi bruker, det gudsbildet vi har vil skinne i gjennom i ord og handling, i allefall vil de som har nådd en viss modenhet kunne skjelne de ulike lommegudene fra hverandre.

Gode menneske lagar seg gode gudar, vonde menneske har vonde gudsvisjonar.

Gode menneske prøver til og med å lappe på GT sin gud slik at han vert akseptabel også for andre enn jødar. Dei humaniserar desse fælslege gudsvisjonane og feier djevelskapet under teppet.

Kommentar #175

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det er også mitt tankekors

Publisert over 9 år siden
Erik Berg. Gå til den siterte teksten.

I stedet velger altså Gud en av de mest grotestke og blodige måter å få gjennomført dette på. Han kommanderer sine voldelige og blodtørstige håndtlangere til å slakte ned hele folk for fote. Dette innebærer også uskyldige barn. Hvor mye skrekk, terror, smerte og lidelse forårsaket vel ikke dette mens nedslaktningen og rovmordene pågikk? Gud som allmektig har alle mulige verktøy til sin dispoisjon for å "løse" dette problemet, og han velger en slik blodig voldsorgie?

Ingen gud er betre for manneætta enn dette uhyret totalt utan moral og empati.

Kommentar #176

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Ingen gud er betre for manneætta enn dette uhyret totalt utan moral og empati.

Du ligger dårlig an, ser eg.

------------------------------------------------------------

Rom 1,18-32 {Guds dom over hedenskapet}

Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett. 19 For det en kan vite om Gud, ligger åpent foran dem; Gud har selv lagt det åpent fram.

 20 Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning.

 21 De kjente Gud, men likevel lovpriste og takket de ham ikke som Gud. Med sine tanker endte de i tomhet, og deres uforstandige hjerter ble formørket.

 22 De påsto at de var kloke, men de endte i dårskap.

<1 Kor 1, 19 f>

 23 De byttet ut den uforgjengelige Guds herlighet med bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbeinte dyr og krypdyr.

<5 Mos 4, 15 ff; Sal 106, 20>

 24 De fulgte sitt hjertes lyster, derfor overga Gud dem til urenhet slik at de vanæret kroppen sin med hverandre.

 25 De byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og dyrket det skapte i stedet for Skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen.

[Amen hebr. for «det står fast», «det er sikkert og sant». = amen.]

 26 Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. 27 På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse.

<3 Mos 18, 22; 20, 13; 1 Kor 6, 9>

 28 De brydde seg ikke om å kjenne Gud, derfor overga Gud dem til en sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer seg.

[V. 28–31 ikke sømmer seg følges av en lastekatalog, en oppregning av holdninger og handlinger som strider mot kristen tro og liv. = kataloger.]

 29 De er fulle av all slags urett, umoral, grådighet og ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst, strid, svik og falskhet. De farer med sladder

 30 og baktalelse, hater Gud, bruker vold, er overmodige og brautende, de pønsker ut ondskap og er ulydige mot foreldrene, 31 de er uforstandige, upålitelige, ukjærlige og ubarmhjertige. 32 De vet hva Guds lov sier, at de som gjør slikt, fortjener å dø. Men ikke bare gjør de dette selv; de roser også andre som gjør det.

Kommentar #177

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Ros

Publisert over 9 år siden

Én ting skal du i alle fall ha ros for, Vågnes. Du følger opp debatten du har laget og svarer på kommentarene. Det får du en pluss i margen for. 

Kommentar #178

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Og det seier du?

Publisert over 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Du ligger dårlig an, ser eg

Spar deg med å fordøme dine medmenneske om du ikkje har anna å fare med enn bibelsitat.

Det er rett og slett patetisk framferd.

Kommentar #179

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Ikke ros...

Publisert over 9 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.

Én ting skal du i alle fall ha ros for, Vågnes. Du følger opp debatten du har laget og svarer på kommentarene. Det får du en pluss i margen for.

Ikke ros fra meg Thyve. Han følger debatten på barnehagenivå uten å imøtegå sine med-debattanter på deres kritikk.  Så langt er ingenting som tyder på Vågnes har andre hensikter enn meningsløs provokasjon. Han har tydeligvis ingen refleksjoner eller dypere forståels av hverken seg selv eller sin med-debattanter.  Enda mindre en vettug oppfatning av menneskeslektens natur.  Han gjentar selvfølgeligheter i en uendelig rekke.

Kommentar #180

Harald Laugaland Østby

3 innlegg  755 kommentarer

mja

Publisert over 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Samtidig har jeg forståelse for at dere som representerer en kristendom som er noe mer preget av refleksjon, finner det vanskelig å gå sterkere ut mot disse oldtidsreligiøse.

Jeg har lest litt på siden som Jørgensen lenket til, og jeg klarer ikke å se den store forskjellen på det som står der og det som kommer frem her.

Det er fortsatt et forsvar for en allmektig krigsgud.

 

“We see from this passage too that wiping out Canaanite religion was far more significant than wiping out the Canaanites themselves.”

“Given the moral depravity of the Canaanites, the women were far from innocent. (Compare seduction of Israelite males by Midianite women in Numbers 25.)”

“What then of the children? Death would be a mercy, as they would be ushered into the presence of God and spared the corrupting influences of a morally decadent culture.”

“Furthermore, the infants and children who were killed by the Israelites would, in the afterlife, come to recognize God's just purposes, despite the horrors and terrors of war. They would side with God in the rightness of his purposes-even if it had meant temporary terror.”

“A cause might be morally justified (for example, stopping the aggression of Hitler and Japan), even if innocent civilians might be killed-an unfortunate "collateral damage" that comes with such scenarios.”

 

Bør man ikke forvente mer av en allmektig entitet enn dette? Det gjør i hvert fall jeg.

Kommentar #181

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Same her

Publisert over 9 år siden
Harald Laugaland Østby. Gå til den siterte teksten.

Bør man ikke forvente mer av en allmektig entitet enn dette? Det gjør i hvert fall jeg.

Slikt forsvar av massemord som legitime gudegitte tiltak, er noko av det mest hårreisande eg les. Dette er religiøse tankar på sitt verste!

Kommentar #182

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Spar deg med å fordøme dine medmenneske om du ikkje har anna å fare med enn bibelsitat.

Det er rett og slett patetisk framferd.

Litt til å tenke over.

Sal 1,1-6 {Den rettferdiges vei og den ugudeliges vei}
Salig* er den mann som ikke vandrer etter ugudeliges** råd, og som ikke står på synderes vei eller sitter på spotteres sete,

2 men som har sin lyst i Herrens lov, og grunner på Hans lov dag og natt. 3 Han skal være lik et tre plantet ved strømmer av vann, som gir sin frukt i sin tid, og som har blader som ikke visner. Og alt han gjør, skal lykkes. 4 Slik er det ikke med de ugudelige. De er lik agnene som vinden blåser bort. 5 Derfor skal ikke de ugudelige bli stående i dommen, og heller ikke syndere i de rettferdiges menighet. 6 For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges* vei fører til fortapelse**.
Jud1,18 da de sa til dere: "I den siste tid skal det komme spottere som følger sine egne ugudelige lyster."
<2 Tim 3, 1 ff; 2 Pet 3, 3>

Kommentar #183

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Din skremselspropaganda

Publisert over 9 år siden

er døme på dei mest forkastelege sidene ved religiøst vanvet. Kor forskrudd kan religion gjere eit menneske? Fins det ikkje grenser i år 2012? Kar fekk du di religiøse indoktrinering?

Kommentar #184

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Igjen; Hvordan er din Gud Elias??

Publisert over 9 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Gode menneske lagar seg gode gudar, vonde menneske har vonde gudsvisjonar.

Du fortalte en gang om skeivt skip og store bølger, derfor er det å anta at du minst en gang i livet følte deg litt puslete og usikker på om ditt prosjekt ville bli noe av.

Kan du beskrive den Guden du håpte på hjelp fra, el. Han du takket når du var vel i havn?

Ordene dine vil avdekke hans egenskap, kraft og vilje.

Kommentar #185

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

er døme på dei mest forkastelege sidene ved religiøst vanvet. Kor forskrudd kan religion gjere eit menneske? Fins det ikkje grenser i år 2012? Kar fekk du di religiøse indoktrinering?

Enda litt mer å tenke over for en som spotter den levende Gud.

-----------------------------------

Åp 9,4-6 Det ble sagt til dem at de ikke måtte skade gresset på jorden eller noe annet grønt og ikke noe tre, men bare de menneskene som ikke hadde Guds segl på pannen.
[segl -> 7, 3.]
 5 De fikk ikke lov til å drepe dem, men skulle pine dem i fem måneder. Og den pinen var som pinen når et menneske blir stukket av en skorpion.
<1 Mos 7, 24>
 6 I de dagene kommer menneskene til å søke døden, men ikke finne den. De skal lengte etter å få dø, men døden skal flykte fra dem.


Kommentar #186

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

???

Publisert over 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Enda litt mer å tenke over for en som spotter den levende Gud.

Hvilken nisse holder du deg med som ikke takler et menneskekryp som Elias kvekker i natten??

Kommentar #187

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Hvilken nisse holder du deg med som ikke takler et menneskekryp som Elias kvekker i natten??

Jeg forholder meg til han som har forfattet de ord som jeg har sitert i fra hans eget ord, men da må jeg også få lov til å spørre deg, er dette som jeg har sitert her, en nisses ord eller er de Guds levende ord, for deg?

Kommentar #188

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Eg har aldri bedt til nokon Gud

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Kan du beskrive den Guden du håpte på hjelp fra

i alle fall ikkje etter at eg vart konfirmert. Om der fins ein Gud, så hadde han langt større oppgåver å løyse enn mine. Eg har kjent respekt og otte for elementa, men aldri redsel av den sorten at ein er så desperat at ein ber til ein gud ein veit ikkje fins.

For om det fins ein gud, så har eg ikkje peiling på kva han er, berre at det som foregår her på jorda synes han revnande likegyldig.

Kommentar #189

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Eg vaks opp med svovelpredikantar

Publisert over 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Enda litt mer å tenke over for en som spotter den levende Gud.

Eg er vaksinerte mot det dei vrengjer or seg, men eg er litt fortørna over folk som ikkje eig oppdragelse, og gøymer sin vondskap bak bibelord!

Kommentar #190

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Evner du å skille.

Publisert over 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Jeg forholder meg til han som har forfattet de ord som jeg har sitert i fra hans eget ord, men da må jeg også få lov til å spørre deg, er dette som jeg har sitert her, en nisses ord eller er de Guds levende ord,

Ord har et utseende for dine øyne og ører, men ikke nødvendigvis samme utseende for en annen, det du oppfatter er betinget av den info du over tid er matet med, du har ditt program som hjernen benytter.
La oss si du er foret med kristen programvare som tar utgangspunkt i at Bibelen er en historisk og geografisk rett beskrivelse, da vil du selvsagt av hele ditt hjerte tro bokstaven (hva dens utssende sier). og oppfatte det som sies med de svarte bokstavene på hvitt papir. Du kan ikke oppfatte noe annet enn det hjernen din tillater deg!!

Om du korrigerer din oppfattelsesevne, endrer din programvare slik at du fanger opp ordets mindre og for deg hittil usynlige detaljer, vil samme Ord fortelle om en helt annen virkelighet enn du først trodde. Da vi du se og høre det samme sanne som forfatteren tenkte da han fylte sine ord med innhold, du vil selvsagt se samme bokstaver som før, men de vil ha et liv og gi deg detaljer som danner en helt annen virkelighet. Ord er fulle av prikker (dots -tøddler) som du kan se og høre om du rekonstruerer hjernen din.

De ord du sieterer for liksom å true Elias til taushet el. for å skremme han til å bøye seg for en kristen gudsforestilling, de er en nisses ord. Samme ord er for den som ser bak fasaden og oppfatter det usynlige innholdet, og den overførbare infoen -på grunn av han har mottatt omvendelse av sin programvare- Ord til oppmuntring og styrt utvikling.

Du sitter i spotterens sete når du kaller Elias en spotter av Guds ord. Elias betviler (veldig sterkt) at den Bibelsforståelse han har fått overlevert er veldig feil, noe han har helt rett i siden Bibelen fraråder på det sterkeste å danne seg skremsels- eller lokkebilder av Gud.

Tenk om Elias er Guds sendebud med en eneste oppgave i livet; å kaste stein på våre glassboller helt til vi kommer ut i virkeligheten og selv ikke får oppleve å få komme ut av sitt spor.

Kommentar #191

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Kristeleg ordbruk?

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Hvilken nisse holder du deg med som ikke takler et menneskekryp som Elias kvekker i natten??

Rett som det er må eg undrast over språkbruken til folk som meiner seg

å vera utifrå lydige mot Guds ord. 

Eg må spørja: Er slik ordbruk i samsvar med evangeliet?

Simpel ordbruk skaper ikkje tillit!

Kommentar #192

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Tenk om Elias er Guds sendebud med en eneste oppgave i livet; å kaste stein på våre glassboller helt til vi kommer ut i virkeligheten og selv ikke får oppleve å få komme ut av sitt spor.

Jeg bare minner dere på hvem som står bak bibelens skrevne ord, om du mener ditt eller datt er ikke til å ta på alvor det vil da bare væte menneske ord.

Menneske ord som du og Elisa holder på med, bekymre meg ikke, og ikke Gud den evig Gud heller, det står at han ler av slike mennesker.

Sal2,4 Han som troner i himlene, ler. Herren spotter dem.

Dere er som det står agner og snart så er dere ikke mer, tiden går så for og snart er dagen en skal gjøre opp alle sine ord og gjerninger og stå til regnskap for dem, dette gjelder alle som bedriver å spotte nådens Gud han som har skapt det hele.

Han gjør som han vil med sin skapning, har du ikke fått deg med deg, så se til og få det med deg.

Gud lar seg ikke spotte!

Gal 6,7-8 La dere ikke forføre; Gud lar seg ikke spotte. For det et menneske sår, det skal han også høste. 8 For den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden.

Kommentar #193

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.

Rett som det er må eg undrast over språkbruken til folk som meiner seg

å vera utifrå lydige mot Guds ord.

Er bibelen simpel ordbruk?

Kommentar #194

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Vi skaper Gud i vårt bilde..

Publisert over 9 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

GT sin gud er konstruert av dette barbariske krigsfolket. Eg finn ikkje eit einaste døme på

Ja.. vi likner vel på ham som skapte oss i sitt bilde...

Så langt jeg kan se er det ikke mange folk som kan rose seg av å være gode, hverken religiøse folk eller folk i kommunistiske stater.

Hvorfor, når Gud skapte så vakker natur, skapte han ikke bare snille og gode mennesker? Og gressende løver og snille lekne slanger og empatiske gribber som deler gressingen med harepus?

Det er dårlig gjort å skape krigere, basiller og nedbrytere!

Hva galt har harepus gjort? Hvorfor biter han testiklene av sin rival? Hvem skaper slikt? Hva er det for en Gud, som når han skaper, skaper katten slik at den går berserk og blir massemorder i hønsegården? 

Mennesket, hvorfor i all verden skapte han det med så mange tilbøyeligheter, følelser og tanker?

Og når det står at han nektet strutsen morskjærlighet, så er det en underlig "slemhet" mot strutsemor, men det står som unntaket, og det er vel godt da at han faktisk har nedlagt morskjærlighet i skapningen?

Ja, jødene kriget, assyrerne kriget, romerne kriget, amerikanerne kriger, vikingene gikk berserk og europeerne har slaktet hverandre med gjevne mellomrom.

Jeg undres over hvorfor Gud skapte mennene!

Hvorfor laget han disse blodtørstige krigerne? Disse mannsjåvinistiske bodybuilderne som stadig leker krigsleker og vil kjenne spenning og egger til hat. Hvem likner de på?

Kvinnen har ihvertfall ikke funnet ham opp!

Når du mener at det er onde mennesker som har skapt de onde gudene, så hvordan ble disse menneskene onde?

Siden de altså ikke er skapt av en ond gud, må de ha blitt onde helt av seg selv?

Og er de først blitt så onde av seg selv, hva betyr da en Gud fra eller til?

De klarer jo fint å være onde helt på egen hånd!

Du har gjentatte ganger i denne tråde sagt at de onde menneskene skapte de onde gudene. Og dermed har den onde guden de skapte gjort oss andre også onde.

Gjelder det bare GTs Gud, eller gjelder det alle religionenes guder?

Vil du forklare nærmere hva du egentlig mener?

Kommentar #195

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

En interessant teori.

Publisert over 9 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Eg klandrar ikkje Gud. Heller ikkje dei som dikta opp desse vandrehistoriene for å underhalde sine medmenneske.

Her har du en interessant teori. At de historiene du gjengir rett og slett er oppdiktet. Lar historiene seg historisk verifiseres? Hvorfor tror du de er oppdiktet?

Kommentar #196

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Tøvete setning!

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

takler et menneskekryp som Elias kvekker i natten??

Her står det faktisk at Elias kvekker et menneskekryp i natten!!

Jammen er det sant at:"Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta"!!

Kommentar #197

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Du må ikke tro

Publisert over 9 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.

Rett som det er må eg undrast over språkbruken til folk som meiner seg

å vera utifrå lydige mot Guds ord.

At Svein Nyborg er interessert i å tale som Guds ord...Han er faktisk bare ute etter å ødelegge de kristnes tro på Jesus.

Ikke sant Svein.? 

Kommentar #198

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.

Rett som det er må eg undrast over språkbruken til folk som meiner seg

å vera utifrå lydige mot Guds ord.

Beklager om eg misforstod deg her, at du var ute etter det jeg siterte fra Guds ord var simpel ordbruk.

Kommentar #199

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Bruken av ord.

Publisert over 9 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.

Eg må spørja: Er slik ordbruk i samsvar med evangeliet?

De ord vi bruker sier alt om hvem vi er.

En nisse kan være til nytte i livssituasjoner, særlig hvis han blir behandlet bra, av og til, men han er også lunefull og uberegnelig og kan også svikte, utføre ugagn og skade folk og dyr hvis han ikke blir behandlet godt. Nissen er mao styrt av menneskers (over)tro og ble tillagt overnaturlige evner som kunne brukes til å skade/ straffe naboer om man mislikte deres utsagn.

Evangeliet går ut på å rive ned gudeforestillinger som hindrer oss i å balansere det som oppfattes ondt med det gode -heles, vi går fortapt om vi i vår arroganse ikke gir Elias retten til å rive og slite i "nissen". Evangeliet er Nye nyheter, tanker vi ikke har tenkt oss kunne tenkes å skjule seg i "feil" og ukristelige ord.

Elias kan vel ikke rive ned annet enn nisser og troll, Den Allemktige påvirkes ikke av hverken spott, kritikk el van-/overtro, Han er ubevegelig, det er vi som må beveges til å samsvare med evangeliet ved å bruke ord som åpner øyne og ører og korrigerer vår (over)tro.

Kommentar #200

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Gud Er sin skapning.

Publisert over 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Han gjør som han vil med sin skapning, har du ikke fått deg med deg, så se til og få det med deg.

Når Skaperen uttrykker seg er det ved sin skapning, skapningen har ingen fri vilje, derfor uttrykker Elias seg slik som han er tvunget til. Han har et Ønske om å uttrykke seg slik han gjør (det har også du), vi kan ikke annet enn å følge vårt Ønske (vår eksistens er et Ønske), alle kan vi omvende oss og få flere uttrykk å bruke :-), forstanden økes ved å granske hemmelighetene som skjuler seg I ord. Vårt Ønske kan økes til å innbefatte ønsket om å kunne gjøre som vi vil, ta i bruk en Fri vilje, fri fra ordforståelsens svøpe.

Dèt har jeg fått med meg.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere