Jon Magne Lund

Kommentar–<br></br>redaktør <br></br>i Vårt Land
396

Kjære VD-debattanter,

Det har foregått mange diskusjoner om modereringen her på forumet de siste dagene. Vi ser derfor behov for å komme med noen kommentarer.

Publisert: 21. aug 2012

I helgen vakte det reaksjoner fordi en tråd som omhandlet AUF-lederen, ble slettet. Redaksjonen tar selvkritikk på dette. Tråden burde vært stengt. Vi ønsker derimot ikke at trådstarter skal publisere innlegget på nytt. Denne saken har vært grundig belyst, og Vårt Lands nettforum må også ta hensyn til at dette er en stor belastning for et enkeltmenneske som allerede har vært gjennom mye.
I kjølvannet av dette ble det startet mange metadebatter om modereringen av VD, og flere av dem gikk i samme retning som den opprinnelige tråden: Mange gjensidige personangrep, samt en omtale av AUF-lederen og hans handlinger som vi mener går over grensen. I denne sammenhengen har flere reagert på at Sverre Avnskogs tråd ble stengt. Vi sier oss enige i at innlegget var konstruktivt, derfor har vi også latt det stå. Vi tror imidlertid de fleste forstår at i det klimaet som oppsto i helgen, var det umulig å starte en debatt om debatten uten at den endte med å handle om det som ble diskutert i den første tråden.
Vi må be alle deltakerne på VD vise ytringsansvar. Samtidig må vi som redaksjon foreta en løpende vurdering, både av deltakere som ikke bidrar konstruktivt og av nettstedets oppsett slik det er i dag.
Jeg vil understreke at modereringen skjer ut fra en løpende diskusjon i redaksjonen.
Jon Magne LundKommentar- og debattredaktør 

Kommentar #1

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Nyordet ytringsansvar

Publisert over 9 år siden
Jon Magne Lund. Gå til den siterte teksten.

Vi må be alle deltakerne på VD vise ytringsansvar

Lund, hvordan mener du å dempe gemyttene når dere selv bruker et ord som Statsminister Jens Stoltenberg mener ikke er dekkende? Er ikke ordet "ytringsansvar" provoserende nok når vi vet hvem som fant på ordet, og at ordet ble introdusert som et forsøk på å begrense ytringsfriheten?

Kommentar #2

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Ytringsansvar

Publisert over 9 år siden

Vi vet hvem som oppfant ordet, men at det ble introdusert for å begrense ytringsfriheten "vet" vi selvsagt ikke. Tvert imot, det er en helt urimelig tolkning av intensjonen bak valg av ord.

Jeg kan heller ikke se at kunnskap om opphavsmann til ordet, kan virke provoserende?

Vel, da var vi i gang med en ny "metadebatt". :-)

Kommentar #3

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Jon Magne Lund. Gå til den siterte teksten.

Jeg vil understreke at modereringen skjer ut fra en løpende diskusjon i redaksjonen.

Jeg vil ut fra et filosofisk ståsted på det sterkeste oppfordre denne redaksjon til ikke å stekke ytringsfriheten.

Med ytringsfrihet har man et mangfold av ytringer. Og man vil alltid ha ytringer som for noen vil oppleves negativt. Slik er det med ytringsfrihet. Jeg synes i senere tid at redaksjonens linje har beveget seg vekk fra ytringsfrihetlig forsvarlighet. Det er også med en viss undring jeg konstaterer at redaksjonen plutselig legger seg opp til et nyord hvis opphavsmann ikke får uttales ved navns nevnelse. Dette ser ikke godt ut, for å si det mildt.

Kommentar #4

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Nyord?

Publisert over 9 år siden

Dette er historieløst og helt misvisende. Begrepet "ytringsansvar" ble ikke oppfunnet av AUF-lederen i fjor høst. Allerede i 1996 inviterte for eksempel Stiftelsen Fritt Ord til en ungdomskonkurranse omkring temaet "Menneskerettigheter - ytringsfrihet og ytringsansvar".

Fritt Ord ønsket å bevisstgjøre ungdommen om ytringsfrihet og ytringsansvar, uttalte institusjonens daværende formann, professor Preben Munthe: "Hvilket ansvar medfører full ytringsfrihet for myndigheter, medier og hvert enkelt menneske?"

Det må da gå an å diskutere dette uten anklager om sensur eller historieløse påstander om at ordet "ytringsansvar", i følge Kahrs, ble oppfunnet av AUF-lederen i fjor "som et forsøk på å begrense ytringsfriheten"?

Kommentar #5

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Jeg legger meg flat. Vi visste tydeligvis ikke hvem som oppfant ordet :-)

Kommentar #6

Eivind Bade

29 innlegg  530 kommentarer

Fornuftig!

Publisert over 9 år siden
Jon Magne Lund. Gå til den siterte teksten.

Vi må be alle deltakerne på VD vise ytringsansvar. Samtidig må vi som redaksjon foreta en løpende vurdering, både av deltakere som ikke bidrar konstruktivt og av nettstedets oppsett slik det er i dag.
Jeg vil understreke at modereringen skjer ut fra en løpende diskusjon i redaksjonen.
Jon Magne LundKommentar- og debattredaktør

Det var en som sammenliknet moderator med en fotballdommer, og jeg kjente igjen sammenlikningen fra min tid som håndspiller.  Vi lærte å forholde oss til enhver dommer uansett hvor dårlig han/hun var.  Når dommeren blåste i fløyten var det full stopp og selvsagt helt stille.  Vi visste at om vi protetsterte på dommerens avgjørelse så risikerte vi bare at en dårlig dommer kunne hevne seg på hele laget resten av kampen.

Jeg har mange reagert på kulturen i ishockey fordi de der tillater spillerne å avreagere også etter at dommeren har blåst.  Ishockeyfolket mener det er publikumsvennlig osv.  Personlig misliker jeg denne delen av ishockeyspillet.  Ishockey er forøvrig en utmerket og engasjerende idrett når spillet er i gang.

Når dommeren har blåst så har dommeren blåst og da skal alle holde kjeft for å si det på godt norsk.  Bruk fløyta moderator og bare bruk den mer heftig når du finner det er nødvendig. Det er nok av utmerkede innspill å ta av her. Prioriter dem og fjern møkka!

Du må gjerne innlede silkemykt med "Kjære VD-debattanter" osv.  Jeg for min del har for lengst skjønt at Verdidebatt er ikke noen søndagsskole og kommer aldri til å bli det.  Kanskje er det nettopp derfor jeg trives med Verdidebatt??

Kommentar #7

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Man har ingen rett til i samfunnsdebatten å skade andre

Publisert over 9 år siden

Noen mener at deres frihet til ytringer har blitt krenket. La meg da sitere den liberale fiosofen John Suart Mill. I sitt "Liberty Priciple" sier Mill følgende, punkt c : liberty......of combination among individuals; freedom to unite, for any pupose not involving harm to others ( Catriona McKimmon : Toleration, Routledge 2006, page 12). Not to harm others!

Den debatten det her sikes til i tråden hadde nettopp til hensikt, eller kunne komme i skade for, å skade andre ! Både rettsvesen og media setter etiske grenser for ytringsfriheten, jeg stiller  faktisk spørsmålet om VD i det hele tatt burde tilatt at nevnte artikkel fikk en plass i forumet nettopp på bakgrunn av dens innhold. Den problemstillingen synest jeg faktisk Lund skulle svare på !

Kommentar #8

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Vidar Enebakk. Gå til den siterte teksten.

Dette er historieløst og helt misvisende. Begrepet "ytringsansvar" ble ikke oppfunnet av AUF-lederen i fjor høst. Allerede i 1996 inviterte for eksempel Stiftelsen Fritt Ord til en ungdomskonkurranse omkring temaet "Menneskerettigheter - ytringsfrihet og ytringsansvar".

Du går litt for raskt frem her. På tråden Demokrati, ytringsfrihet - og ytringsansvar, skrev jeg i kommentar #67 følgende:

"Man skal altså være klar over at 'ytringsansvar' er et ny-ord; det finnes da heller ikke på engelsk, tysk, fransk, mv. Det finnes heller ikke på dansk, svensk, eller islandsk. Et søk på Google viser drøye 12.000 treff, 99,9% datert 2011 post 22/7 og 2012.

Men i avisarkivet retriever.no finner man at ordet faktisk for første gang ble lansert av Fritt Ord i 1997, i forbindelse med en essaykonkurranse som søkte å "bevisstgjøre ungdommen om ytringsfrihet og ytringsansvar." I 1997 pågikk det også en sær debatt i Dagens Næringsliv mellom professor Jon Bing og professor Ingar Roggan. Roggan spør: "Jeg ser for meg Jon Bing i riksforsamlingen på Eidsvoll, der han taler om ytringsansvar i stedet for ytringsfrihet. Hva slags grunnlov ville det blitt?" Ingen fulgte dette opp. Ny-ordet bare forsvant. Og dukket altså opp igjen etter 22/7, lansert av et menneske som vanskelig kan beskrives som annet enn ekstremt traumatisert av 22/7. Det er derfor interessant å merke seg hvem som i dag støtter opp omkring ny-ordet.

Språkforsker Arnfinn Muruvik Vonen tar derfor feil når han i samme avis 18.12.11sier: "Så vidt vi vet, var det helt nytt ... dette har vi ikke registrert tidligere." Det var registrert, men ingen viste ordet interesse." (Sitat slutt.)

Jeg vil fortsatt mene det er interessant å merke seg dette nyordets historie. Det er en neologisme, og den ble re-lansert av en person hvis navn ikke må nevnes (men som alle likevel utmerket vel vet hvem er). Det er fortsatt interessant å merke seg hvilke aktører og personer som insisterer på å tvinge ordet inn i det norske ordforråd. Jeg vil også fortsatt mene det er svært interessant å merke seg selve konteksten for re-lanseringen av dette nyordet. Det er dér det finner sitt effektive opphav.

Det innebærer en viss riktighet at ham hvis navn ikke må nevnes kan refereres som dette nyordets opprinnelse. Hvorfor? Fordi ordet når det først ble utformet overhodet ikke fant gjenklang blant nordmenn, og at det først var i kontekst av 22/7 at ordet plutselig finner mer mening. Jeg utfordret Lars Gule på å forklare hva ordet skulle bety, men Gule ble meg fyllestgjørende svar skyldig. Ikke uten grunn kanskje, ettersom det er et nyord, ja, men også fordi det er et dårlig nyord, og, ja, nok også fordi vi nordmenn i alle år tydeligvis ikke har funnet grunn til å konstruere et slikt ord. 

Men vi forstår alle hva nyordet performativt gjør med oss. Og det bringer oss i retning av vakre land som Kina, Russland, Iran og Saudiarabia. 

Kommentar #9

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

not involving harm to others

Vrøvl. Ingen av oss har noen forutsetninger for å uttale oss om hensikten til vedkommendes innlegg.

Dessuten er selvsagt ikke ytringsfriheten begrenset per ulne ord om skadevirkninger. Man kunne kotsatt hevde at ytringsfriheten nettopp skal sikre oss muligheten å "skade andre." Vi ser enkelte kulturkretser som har et ytterst besynderlig forhold til egne følelser omkring det å føle seg krenket.

Kommentar #10

Lars Ole Bergersen

0 innlegg  986 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

et nyord hvis opphavsmann ikke får uttales ved navns nevnelse

Så vidt jeg forstår er ordet (ytringsansvar) i bruk før "Han-hvis-navn-må-være-unevnt" (ironi tilsiktet) sa det for sin del (Fritt ord 1996).

Karakteristikken "nyord" drar det over til Orwell-land, hvor hensikten er noe i retning av tildekking, tankekontroll. Karakteristikken er urimelig, feks av den enkle grunn at vi har ordparet frihet-ansvar. De balanserer hverandre. Slik kan også ytringsfrihet og -ansvar balansere seg imellom.

Ord har stor makt. Skal ikke ordmisbruk påtales? Hvis ungene er stygge i kjeften mot andre må de jammen få høre det.

Kommentar #11

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Hvem bruker nyordet

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Det er fortsatt interessant å merke seg hvilke aktører og personer som insisterer på å tvinge ordet inn i det norske ordforråd.

Jeg vil hevde at bruken av ordet etter nylanseringen, stort sett har vært forbeholdt aktører og personer som av forskjellige grunner har valgt et helt annet meningsinnhold i ordet enn Pedersen gjorde i nylanseringen av ordet.

Jeg vil også hevde at jeg har lov til til å mene at jeg finner Haugs gjentatte omtale av Pedersen som "personen det ikke lengre er lov å nevne navnet på", særdeles barnslig?

Kommentar #12

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Og det sier herr Aarsund

Publisert over 9 år siden

som på dette debattforum har kalt undertegnede både "fjott" og "imbessil":

Man må bare konstatere at her er det himmelvid forskjell mellom liv og lære... 

Kommentar #13

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

På hvilket etisk grunnlag bygger du et slikt standpunkt?

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Man kunne kotsatt hevde at ytringsfriheten nettopp skal sikre oss muligheten å "skade andre." Vi ser enkelte kulturkretser som har et ytterst besynderlig forhold til egne følelser omkring det å føle seg krenket.

Du er filosof Haug. Men jeg drister meg til å spørre på hvilket grunnlag bygger du et slikt syn og en slik etikk. Eller der det dine reflkesjoner ?

Kommentar #14

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Det er kun en opfordring til etisk refleksjon.

Publisert over 9 år siden
Lars Ole Bergersen. Gå til den siterte teksten.

Så vidt jeg forstår er ordet (ytringsansvar) i bruk før "Han-hvis-navn-må-være-unevnt" (ironi tilsiktet)

Det er ikke noe Orwellsk i dette. Det dreier seg bare om at man har etiske refleksjoner i forhold til sine ytringer, med andre ord at man agerer høvisk.

Kommentar #15

Lars Ole Bergersen

0 innlegg  986 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Jeg vil fortsatt mene det er interessant å merke seg dette nyordets historie

Det ser ut til at du har rett i at det er et nytt ord. Selv om det er brukt før av Fritt Ord, tok det ikke av før det siste året.

Det er imidlertid forskjell på nyord (Orwell, 1984) og nye ord. De første har en ensrettende intensjon med seg, de siste oppstår eller tas i bruk når det er behov for dem. Noen vil uttrykke en bestemt mening. I vår fredelige avkrok var ikke ordet nødvendig tidligere, eller man kunne uttrykke samme mening på annet vis.

En annen sak er selvfølgelig at alle ord kan bli moteord og floskler, så også dette. Men i utgangspunktet syns jeg x-frihet og x-ansvar er et bra par.

Ingen god grunn til å ironisere, med andre ord.

Kommentar #16

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Reflekter over det høviske

Publisert over 9 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.

som på dette debattforum har kalt undertegnede både "fjott" og "imbessil":

Man må bare konstatere at her er det himmelvid forskjell mellom liv og lære...

Du er et mennske som er kommet til skjells år og alder, av slike forventes en viss modenhet og en viss evne til objektiv etisk eller høvisk fremferd. I nevnte debatt så jeg ikke at den var til stede, det kan ha sin årsak i to mulige forhold 1. "Politisk blindhet" 2. En manglende forståelse og etterlevelse av gjengse etiske regler.

Jeg finner knapt noe grunnlag til å fortsette noen debatt med deg, men vil heller oppfordre deg til å reflektere over det høviske.

Kommentar #17

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Men jeg drister meg til å spørre på hvilket grunnlag bygger du et slikt syn og en slik etikk. Eller der det dine reflkesjoner ?

Jeg forstår ikke hva du her forsøker å uttrykke. Kan jeg be deg om å utdype?

Jeg har sagt at ytringsfrihet er noe vi har for blant annet å "skade andre." Her kommer det jo helt an på hvordan man definerer skade, men i en helt generell forstand er hva jeg nettopp har skrevet fullstendig trivielt. Det er ikke noe som egentlig trenger et filosofisk grunnlag. Ytringer er mangfoldige, og ettersom vi som ytrer også er mangfoldige, vil vi, alle fra hver vår kant, nødvendigvis perseptuere enkelte ytringer som å representere en eller annen form for "skade."

Vi kan nevne land hvor det ikke er ytringsfriihet og hvor det er strengt forbudt å "skade andre": Iran, Kina, Russland og Saudiarabia. Jeg vet godt at det i mitt eget land finnes de som faktisk ønsker oss i retning av slike land mht. en utøkt relativisering av ytringsfriheten. Men slik er det viktig å slå tilbake så de ikke finner fotfeste blant større deler av befolkningen.

Ytringsfriheten er til for å fremme det sanne, det gode og det skjønne. For slike ting gis ikke umiddelbart av seg selv; makten står nemlig i veien. Da er ytringsfriheten helt nødvendig: slik kan man, uten å bruke faktisk fysisk vold, "skade" makten.

Kommentar #18

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Jon Magne Lund. Gå til den siterte teksten.

helgen vakte det reaksjoner fordi en tråd som omhandlet AUF-lederen, ble slettet. Redaksjonen tar selvkritikk på dette. Tråden burde vært stengt. Vi ønsker derimot ikke at trådstarter skal publisere innlegget på nytt. Denne saken har vært grundig belyst, og Vårt Lands nettforum må også ta hensyn til at dette er en stor belastning for et enkeltmenneske som allerede har vært gjennom mye.

Det var dette som gikk feil. Da tråden ble åpnet skulle den vært fjernet før det fikk lov å galloppere av gårde.

Da den ikke ble fjernet skulle den fått løpe til enden med ukvem og alt mulig annet for at alle skulle bli kvitt alt de bærer på bak sin falske salige fasade.

Hvor er Johannes Morken?

Hvem er Verdidebatts Moderatorer?

Hvordan tar hvem sine beslutninger?

Kommentar #19

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Vi ser enkelte kulturkretser som har et ytterst besynderlig forhold til egne følelser omkring det å føle seg krenket.

Helt enig. Ytringsfriheten kan ikke begrenses av enkeltpersoner eller gruppers følelesestilstand. Det at man føler seg krenket og såret er ikke det samme som at man reelt sett er utsatt for et overgrep eller en diskriminerende handling. Den distinksjonen er svært viktig, men ser ut til å være forlatt av mange.

Dessuten - de som er mest krakilske og minst saklige i sine kommentarer, (les: type VG-nett) er også dem som er enklest å plukke fra hverandre; det er nettopp derfor de er så krakilske.

Så, med mindre det dreier seg om direkte trusler eller oppfordringer til andre grove lovbrudd, la det stå.

Det finnes nok av oss som er villig til å strippe dem til skinnet for all ære... ;o)

Kommentar #20

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Oppklarende

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Jeg forstår ikke hva du her forsøker å uttrykke. Kan jeg be deg om å utdype?

Jeg har sagt at ytringsfrihet er noe vi har for blant annet å "skade andre." Her kommer det jo helt an på hvordan man definerer skade, men i en helt generell forstand er hva jeg nettopp har skrevet fullstendig trivielt. Det er ikke noe som egentlig trenger et filosofisk grunnlag. Ytringer er mangfoldige, og ettersom vi som ytrer også er mangfoldige, vil vi, alle fra hver vår kant, nødvendigvis perseptuere enkelte ytringer som å representere en eller annen form for "skade."

Vi kan nevne land hvor det ikke er ytringsfriihet og hvor det er strengt forbudt å "skade andre": Iran, Kina, Russland og Saudiarabia. Jeg vet godt at det i mitt eget land finnes de som faktisk ønsker oss i retning av slike land mht. en utøkt relativisering av ytringsfriheten. Men slik er det viktig å slå tilbake så de ikke finner fotfeste blant større deler av befolkningen.

Ytringsfriheten er til for å fremme det sanne, det gode og det skjønne. For slike ting gis ikke umiddelbart av seg selv; makten står nemlig i veien. Da er ytringsfriheten helt nødvendig: slik kan man, uten å bruke faktisk fysisk vold, "skade" makten.

Takker for utgreiengen, det ble litt mer opplysende. Men slik du fremstiller det er jeg knapt enig med deg. Ytringsfriheten er vår rett til å kritisere, til gjennom ord å fremtvinge endring, påvise maktmisbruk etc. Så langt kan vi være enige. Men jeg ser ikke at den strekker seg til de rene persontrakkasseringer skjult bak en politisk ferniss. Så her er muligens vår etikk ganske forskjellig.

Kommentar #21

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Jeg er helt enig med deg: det er fryktelig barnslig. Men hva kan man gjøre? Det er nå ikke tillatt å nevne vedkommende ved navns nevnelse. Samtidig som man insisterer på at vedkommendes besynderlige neologisme nå skal tres nedover debattantene herinne. Da kan man jo ikke ikke komme i tanke om vedkommende. Det er jo faktisk ikke til å unngå. Redaksjonen bringer den unevnelige inn på en meget konkret måte, samtidig som man gjør klart at den unevnelige ikke må nevnes.

Slik stekking har jeg personlig svært liten sans for. Og jeg har svært liten sans for forskjellsbehandling, for en helt håpløs immunisering av enkeltpersoner. Det er og forblir et faktum at ikke alle deler av 22/7 er dekket, og at enkelte deler blir hysterisk beskyttet for offentlig innsyn. Jeg kan godt fortelle deg at hvis jeg hadde vært pårørende hadde jeg simpelt hen KREVD å få vite hva som skjedde. For hvorfor i all verden skal akkurat den delen skjermes? Gis det virkelig noen som helst grunn, som vi andre vet om, til det? Nei.

Kommentar #22

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

I alle mine år...

Publisert over 9 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.

og at ordet ble introdusert som et forsøk på å begrense ytringsfriheten?

I alle mine år som barn, ungdom, voksen og kristen hørte jeg aldri om ordet ytringsansvar.  Jeg opplevde AKP-ml, sentrale folk i arbeiderpartiet og folk i HEF som blasfemiske, usakelige og provoserende. Mange med meg har gjort det. Vi kristne må tåle mengder med ukristeligheter og innretter oss deretter. Men jeg har aldri hørt noen snakke om YTRINGSANVAR ovenfor kristne.  Ytringsansvar ble et moteord i kjølvannet av muhammedkarikaturene.  Det Islam som skal danne bagrunnsteppe for vårt ny-ord ytringsansvar.  Derfor gjentar jeg: Stoltenberg og Støres knefall i forbindelse med kariktaturegningene var en prinsippiell politisk handling av langt størrre betydning enn Utøya. ABB var en massemorder.  Stoltenberg viste en leder som svek sin borgere da han entydig ikke sto opp for politisk ytringsfrihet.

Jeg håper Vårt Land aldri bruker ordet ytringsansvar igjen slik det benyttes her inne her og nå.  Da får dere heller møte argument med argument. Den sjansen må man ta og så får vi heller håpe at de kjølvannet utkrystalliserer de rette valg og holdninger.

Kommentar #23

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Jeg er helt enig med deg: det er fryktelig barnslig. Men hva kan man gjøre?

Oppføre seg som en voksen?

Kommentar #24

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Ytringsfriheten er en frihet eller også ikke.

Jeg vil mene at angjeldende sak ikke så meget var genuin persontrakassering som et ønske om å vite og forstå. Det er en helt ærlig sak. Når alt kommer til alt vet vi alle at visse deler fortsatt er svært lite belyste. her må man så begynne å tenke litt logisk:

Hvorfor føler du egentlig behov for å skjerme for en sak som du selv i utgangspunktet ikke vet noe som helst om? Det er svært få personer som vet hva som foregikk med den fergen den dagen. Hvorfor i all verden skal ikke dette kunne bli forsøkt belyst? Det er da til og med AUF'ere som inderlig ønsker seg slik belysning. Man kan også, hvis man har en livlig fantasi, forestille seg at mange pårørende også ønsker innsyn i hva som egentlig skjedde med den fergen den dagen. Ja, i særlig grad ettersom slike ærlige ønsker viser seg å bli møtt med vegger av sensur. Da kan man bare gå ut i fra at det faktisk skjedde noe klanderverdig den dagen med den fergen.

Jeg er enig i at Vega hadde enkelte uheldige antydninger, og at saken hadde stått seg langt bedre uten slike muligvis persontrakasserende antydninger. Men saken står godt selv. Helt uavhengig av Vega og andre enkeltpersoner. Saken vil komme frem på andre måter og gjennom andre kanaler. Jeg får virkelig ikke håpe at Verdidebatt her tar til orde for ikke å tillate en sakssvarende og ærlig undersøkelse av hva som faktisk skjedde og ikke skjedde den dagen med den fergen.

Kommentar #25

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.

Stoltenberg og Støres knefall i forbindelse med kariktaturegningene var en prinsippiell politisk handling av langt størrre betydning enn Utøya.

Å påstå at det var av "større betydning enn Utøya" er like drøyt som det er uforståelig, men at særlig Støres opptreden i karrikaturstriden var både pinlig og forkastelig, det er jeg enig i.

Kommentar #26

Lars Ole Bergersen

0 innlegg  986 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Ytringsfriheten er en frihet eller også ikke

Endel enig med deg. Men: Kan man si at "Frihet er en frihet eller også ikke?"

Kommentar #27

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

***

Publisert over 9 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.

som på dette debattforum har kalt undertegnede både "fjott" og "imbessil":

Det som for meg har vært sjokkerende, er nettopp å se hvordan noen personer kan bruke stygge betegnelser på andre medmennesker i debatten, uten å få hverken påtale eller slettet sine kommentarer? - Dette gjør forumet nesten uinteressant. -

Og når de samme personene påpeker deres etiske grunnlag, faller jeg helt av. - Det kan godt tenkes jeg tar feil.- Men når min hjerne arbeider alene og i ro, og setter sammen de ulike elementene i de hendelsene vi har stått overfor etter 22.07.11, -  sånn i en mellomtilstand av drøm og våkenhet - ja så er det ikke lenger mulig for meg "å mene noe" som passer helt riktig inn i det jeg bør mene? - Jeg må antagelig bare slå fast at min egen hjerne driver med for mye "konspiratorisk tull" - sånn helt på egen hånd? En gang trodde jeg til og med, at det var dette som også var noe av hensikten med hjernen? Sånn litt Hercule Poirot? - Som når man våkner helt opp og har fått med seg løsningen på den vanskelige matteoppgaven i halvsøvne.

Nå må  jeg bare håpe på bedre tider for den, og holde meg litt borte fra slike debatter. Det er vanskelig å vite hvordan vi kan behandle våre myndigheter og maktelite rettferdig akkurat nå.

vennlig hilsen mette

PS Ytringsansvar har jeg forstått i forbindelse med ordet " å ikke sette sitt lys under en skjeppe". - At man våger å uttrykke det man mener, selv om man får skikkelig på pelsen. Men det bør selvfølgelig foregå på høvisk vis, uten å krenke medmennesker.

Kommentar #28

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Oppføre seg som en voksen?

:))) Dét synes jeg også man skal gjøre. Kan man virkelig være slik tungnem? Det har jo hele tiden vært mitt poeng.

Voksne omtaler personer ved navn. Voksne forbyr ikke slik nevnelse. Jeg synes redaksjonen i denne sak (med "ikke-person," "ikke-sak," og en smilende forklaring om at alle tråder nå blir fulgt med "ytringsansvarets" øyne) opptrer svært klønete. Jeg kunne kanskje uttrykt andre predikater også, men jeg lar det være med 'klønete' i denne omgang.

Kommentar #29

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Om bruken av det nye ordet "ytringsansvar"

Publisert over 9 år siden

Jeg vil hevde at Pedersen la den samme betydning i ordet "ytringsansvar" som allerede fantes i den opprinnelige bruken til Fritt Ord.

Relanseringen skjedde i en opphetet debatt hvor ordvalget til enkelte Frp topper ble satt under lupen i forbindelse med Utøyamassakren. Før Utøya og før vi fikk kjennskap til Breiviks manifest var det vanlig å bruke "krigsretorikk" i innvandringsdebatten. Ord som "okkupasjon" og "quislinger" ble ofte brukt som retoriske grep uten at brukerne nødvendigvis mente at det skulle tas bokstavelig.

Flere andre ledende Frp topper gikk ut og hevdet at etter Breivik tydeligvis hadde ment denne retorikken svært så alvorlig, måtte ledende og ansvarlige Frp politikere bestrebe seg på å ordlegge seg annerledes.

Pedersens bruk av ordet "ytringsansvar" må sees i denne sammenheng. Personer i posisjoner med høy påvirkningskraft bør føle et ansvar for hvordan deres ytringer blir oppfattet. Det var aldri antydet noe annet enn at det var enhvers rett til å velge om man ville følge denne oppfordringen til å vise ansvar.

Denne betydningen av ordet har siden druknet i støyen fra Pedersens meningsmotstandere som ropte opp om sensur. Haug sammenligner med ytringsrettens situasjon i alle de diktaturstaten som han kommer på i farten.

Jeg våger å trekke en paralell til en annen tråd som ble startet for en stund siden. Den henviste til et helt annet miljø og uten at politikk var involvert. Tråden handlet om idrettsutøvere som hadde uttrykt sin skuffelse eller glede ved hjelp av bannord i media. Her syntes det som det var opplagt at disse unge idrettsheltene hadde et ansvar siden de hadde stor påvirkningskraft? De hadde et ytringsansvar!

 

Kommentar #30

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Hva med VLs redaktøransvar?

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Det var dette som gikk feil. Da tråden ble åpnet skulle den vært fjernet før det fikk lov å galloppere av gårde.

Årsaken er at moderator har ventet alt for lenge med å ta sitt redaktøransvar alvorlig.  Det har glidd ut og glidd ut etter hvert.

Hetsing av troende er jo akseptert p.g.a. at de tror.  Hetsing av troen, den allmektige og det Hellige er godtatt av moderator, så lenge jeg har deltatt i debattene.

Reglene og grensene blr tøyd og tøyd uten moderators inngripen.  Slik har uvesenet utviklet seg videre.

Da det gjelder personangrep har jeg en rekke ganger blitt kalt gal, dum, hatt epelepsi anfall og det som verre er.  Ikke bare jeg, men også mange andre troende.  Det er jo ikke noe rart at troende forlater VD.  De er blitt krenket.

Det er ikke bare EP som er hetset her inne.  I innvandringsdebatten har meningsmotstandere blitt kalt nazister, rasister og nå fjordmanister.  Skjellsordene har haglet særlig fra venstresiden.  Moderator har ikke reagert.

Da 22.7. kommisjonen la fram granskningen, førte det til masse følelser.  Alle i Norge er rammet av 22.7. ikke bare venstresiden.  Mange er oppbrakt og forbannet.   Følelsene har tatt overhånd for noen.  Det merkelige er at venstresiden ikke er forbannet, men synes det er ok slik regjeringen har holdt på.  Dette selv om de ble hardest rammet.  Venstresiden blir her på VD i steden forbannet på og hetser meningsmotstandere i stedenfor de som sitter med ansvaret.

Det er bra at moderator og VLs redaksjon strammer inn reglene og praksisen.  Må det bare vare ved.

VD må forsvinne som debattforum om ikke redaktøransvaret tas alvorlig.  Slik som gjøres i andre avisers debattfora.

Har ikke VL midler til å følge opp sitt redaktør ansvar, bør VD nedlegges. 

Kommentar #31

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

:))) Dét synes jeg også man skal gjøre. Kan man virkelig være slik tungnem? Det har jo hele tiden vært mitt poeng.

Å at de andre skal oppføre seg som voksne? Det var poenget ditt med din oppførsel over en rekke tråder og poster?

:)

Du får selge den til noen som tror.

Kommentar #32

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Jeg har hørt ofte at psykisk terror er like skadelig som fysisk terror. I familier hvor barn får høre rakkende ord ned på seg og blir kalt det ene eller det andre, som får skyld for alt mulig. Eller i ekteskap der mannen eller konen får høre hvor dårlige de er og at de ikke duger.

Man burde også være klar over det i samfunnet ellers også. At vonde ord mot en selv om det er en politiker så er de like mye mennesker og man bør være konstruktiv i sin kritikk og ikke dømmende og hatisk.

Jeg har bare lest overskriften til den debatten som startet alle personangrep. Ante at det her dreide seg om stygg personangrep mot en politiker som har opplevd store traumer, så derfor ville jeg ikke lese den. Det virker som det innlegget fikk det verste fram i folk, selv om jeg ikke har lest det, bare konstantert at de fleste debattinnlegg i de siste dagene har handlet om den og vært stengt for kommentarer.

Vi burde være klar over at det ikke bare er i familier eller i forhold at psykisk trakasering og personangrep er like ille som fysiske personangrep. Det kan skade like mye. Derfor bør folk være klar over om vil de være overgripere selv om det bare er psykisk. Det kan da ikke være moro å ødelegge mennesker, men kanskje det er det for noen. Men jeg håper det kan komme fram hvor ødeleggende psykiske personangrep kan være og at det fins andre måter å få sitt budskap på som ikke skader andre for sin egen del. 

Kommentar #33

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Ytringsansvar er knapt komplisert

Publisert over 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Jeg vil hevde at Pedersen la den samme betydning i ordet

Ytringsansvar er knapt annet enn å fremvise, dannelse, høviskhet, anstendighet eller folkeskikk i sine ytringer. Verre er det ikke.

Kommentar #34

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Haug sammenligner med ytringsrettens situasjon i alle de diktaturstaten som han kommer på i farten.

Du er dyktig i å bagatellisere. Eller så forstår du simpelt hen ikke alvoret.

Jeg orker ikke gjennomgå hele debatten én gang til, men jeg kan jo gi deg et stikkord: "heksejakt." Formidlet på rikskringkastingen.

Jeg kunne også nevne flere stater som ikke har ytringsfrihet, men for meg er de 4 jeg nevnte de styggeste eksemplene. Vi har alle et "ytringsansvar": vi har alle et ansvar for å verne om ytringsfriheten. Jeg liker svært dårlig redaksjonens smilende erklæring om "ytringsansvarets" inntog her på debattsidene. For det er i realiteten et dårlig skjult varsel om økt sensur. Og i hvert fall ikke i tråd med, som Kahrs påpeker, Stoltenbergs forsøk på glatte over fadesen til tronarveren.

Kommentar #35

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

meningsmotstandere i stedenfor de som sitter med ansvaret.

Det er bra at moderator og VLs redaksjon strammer inn reglene og praksisen.

Ja, det er egentlig det samme som deg jeg sier Fjerdingen. Enten fjerne slike tråder med det samme, eller la dem stå til de er uttømt. Slik som tråden Vega har postet i dag om Arbeiderpartiets historie. Allerede overskriften sier meg hvilken retning den bærer. Skal man ta chansen på å gå i clinch? Skal man gidde å begynne å diskutere? Hvis den stoppes etter 50-100 innlegg er det meningsløst. Her bør moddisen vise seg sitt ansvar bevisst og gjøre det han skal før det starter å gå til hællvette igjen.

Vi er alle utskjellt. Vi har alle utskjellt. Vi er alle slettet en eller annen gang for noe som ikke har vært i tråd med retningslinjene, upassende eller et personangrep. Som sagt; Enten må vi være rett opp i fjeset på hverandre, eller vi må finne frem til bedre formuleringer.

Jeg GREMMES over å se at man bruker termer som "han hvis navn ikke kan nevnes" og at man vegrer seg for å si YTRINGSANSVAR. Det er som i dårlige komedier hvor man ikke kan si "døden" når tante Thea er i nærheten fordi onkel August døde i september. Hvis vi skal ha troverdighet som voksne mennesker må vi kunne kalle en kuk for penis når det er påkrevet. Så enkelt. Så voksent. Å drive skinndebatt rundt ord er et bevis på den ytringsfrihetskrampe og det demokratiske underskudd som finnes i forsamlingen av skribenter.

Og vi skal ikke behøve å si unnskyld til noen for at vi har ytret oss som vi har gjort.

Kommentar #36

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Forøvrig ønsker jeg at Robert Ommundsen må bli sluppet tilbake til VD.

Kommentar #37

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Ytringsansvar er knapt annet enn å fremvise, dannelse, høviskhet, anstendighet eller folkeskikk i sine ytringer. Verre er det ikke.

Så kort kan det også sies :-)

Det må likevel presiseres at manglende forståelse av dette ytringsansvaret ikke skal medføre noe straffeansvar, men kun de medmennesklige reaksjoner som brudd på denne "folkeskikken" naturlig fremkaller. Å vise ytringsansvar er en frivillig sak.

Moderator av et nettforum har selvfølgelig full rett til å sette sine regler for hvilke brudd på "folkeskikken" han vil tolerere.

Kommentar #38

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Jeg er visst noen få år eldre enn deg, ja

Publisert over 9 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

et mennske som er kommet til skjells år og alder, av slike forventes en viss modenhet og en viss evne til objektiv etisk eller høvisk fremferd

Men er du sikker på at det å benytte uhøviske ord og en forholdsvis gjennomført nedlatende tone er rette måten til å få sine medmennesker til å opptre mer høvisk på?

Hva med å prøve den gyldne regel:

"Det du vil andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem"?

Ved å være nedlatende og uhøvisk, oppnår du bare at folk svarer på samme måte.
Behandler du folk som likemenn og viser dem respekt, får du respekt tilbake, selv om du kan være aldri så uenig i sak.

Og selv om man blir såret/fornærmet, og føler at man i rettferdighetens navn har en viss rett til å slå tilbake med samme mynt, kan man bryte den onde sirkelen med å behandle folk med respekt på tross av at man føler at de absolutt ikke har har fortjent det. 

Vil man at folk skal ta seg sammen og opptre respektfullt og høvisk, er det i alle fall ingen god metode å behandle dem som "søppel", selv om man måtte være aldri så overbevist om at vedkommende slett ikke "fortjener" bedre. 

 

Kommentar #39

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Nei, du tar feil!

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Jeg vil fortsatt mene det er interessant å merke seg dette nyordets historie. Det er en neologisme, og den ble re-lansert av en person hvis navn ikke må nevnes

Dette er bare tull. Ordet "ytringsansvar" var i bruk lenge før AUF-lederen trakk det frem i 2011, også etter at Fritt Ord benyttet det i 1996:

08.11.2010 skrev Kathrine Aspaas i Aftenposten om "Menneskenes såre tær": "Ordet ytringsfrihet har vært på trykk 16.769 ganger i norske aviser siden 1945. Ytringsansvaret er nevnt i fattige 12 artikler. Er det rart det blir bråk?"

18.11.2009 ble Bent Høye (H), daværende leder for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, referert i en artikkel om Vaksineaksjonen i Vårt Land: "Han fremhever også at selv om vi har fullstendig ytringsfrihet i landet, betyr ikke det at man ikke har et ytringsansvar."

08.12.2005 skrev Anders Giæver i Verdens Gang om den anonyme bloggeren Vampus i kommentaren "Ut av skapet": "I likhet med andre anonyme bloggere virker det som om hun ikke ser balansen mellom ytringsfrihet og ytringsansvar."

31.01.2005 uttalte Odd Einar Dørum (V) seg entusiastisk på Forskning.no om "Ny giv for juridisk forskning": "Justisministeren understreker videre gruppens påpekning av Internett som har skapt nye problemstillinger knyttet til opphavsrett, ytringsfrihet og ytringsansvar, medieutvikling generelt, kontraktsrett, lovvalg etc"

 

Kommentar #40

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Meget bra.

Publisert over 9 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Ytringsansvar er knapt annet enn å fremvise, dannelse, høviskhet, anstendighet eller folkeskikk i sine ytringer. Verre er det ikke.

Har egentlig ikke annet å komme med enn: "En god ting kan ikke sies for ofte,"

Kommentar #41

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.

Man burde også være klar over det i samfunnet ellers også. At vonde ord mot en selv om det er en politiker så er de like mye mennesker og man bør være konstruktiv

Helt klart! Likevel, når voksne mennesker ber om et slikt tillitsvotum, AUF-leder, statsminister, Politidirektør, Statsråd, Stortingspolitiker, fra sine medborgere, så må en forvente at dette er voksne som kan aksle både byrden og ansvaret. Hard motvind er alle voksne mennesker til del i løpet av livet, og bra er det. Slik kan vi vokse og få erfaring, som sammen med det gode som også skjer danner oss som mennesker.

 

 

Kommentar #42

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Ytringsfriheten er en frihet under ansvar

Publisert over 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Ytringsansvar har jeg forstått i forbindelse med ordet

"Det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du også gjøre mot dem",
eller for å formulere det negativt:
"det du ikke vil at andre skal gjøre mot deg, det skal du heller ikke gjøre mot dem".

Ellers er det en himmelvid spennvidde mellom ytringsfrihet og  det faktum at Jesus ble korsfestet først og fremst fordi han vågde å kalle en spade for en spade når han satte fariseerne på plass og kalte dem ormeyngel og sa rett ut at de hadde djevelen til far. 

Uten at Jesus hadde våget å konfrontere ondskapen og løgnen på denne måten, hadde neppe den tids maktelite funnet det maktpåliggende å få ham ryddet av vegen, for å si det slik, og verdenshistorien hadde vært en annen.

På den annen side har vi formaningene i Jakobs brev om å styre vår tunge, som på mange måter oppsummerer dette med at ytringsfriheten så absolutt er en frihet under ansvar:

Tungen er en ild 
3Ikke mange av dere bør bli lærere, mine brødre, for dere vet at vi lærere skal få så mye strengere dom. 2 Alle snubler vi ofte. Den som ikke snubler og feiler med det han sier, er fullkommen og i stand til å holde hele kroppen i tømme.  3 Vi legger jo bissel i munnen på en hest for at den skal lystre oss, og da kan vi styre hele hesten.  4 Ja, selv store skip, som drives av sterke vinder, kan med et lite ror styres dit styrmannen vil.  5 Slik er det også med tungen. Den er en liten kroppsdel, men kan skryte av sin store makt. Ja, en liten ild kan sette den største skog i brann!  6 Også tungen er en ild, en verden av ondskap blant våre lemmer. Den smitter hele kroppen og setter livshjulet i brann, og selv blir den satt i brann av helvete. 
     7 Alt i naturen, både ville dyr og fugler, krypdyr og fisk, kan temmes og er blitt temmet av mennesket, som selv er en del av naturen.  8 Men tungen makter ikke noe menneske å temme, skiftende og ond som den er, full av dødbringende gift.  9 Med den lovpriser vi vår Herre og Far, og med den forbanner vi menneskene som er skapt i Guds bilde. 10 Fra samme munn kommer det både lovprisning og forbannelse. Slik må det ikke være, mine søsken! 11 Strømmer det vel friskt og bittert vann fra samme kilde? 12 Mine søsken, kan vel et fikentre bære oliven eller en vinstokk bære fiken? Like lite kan en salt kilde gi friskt vann. 

Sann og falsk visdom 
13 Er noen av dere vis og forstandig? Da må han vise det i gjerning, i et rett liv preget av den ydmykhet som visdommen gir. 14 Men bærer dere bitter misunnelse og selvhevdelse i hjertet, da må dere ikke skryte og lyve mot sannheten. 15 Den slags visdom kommer ikke ovenfra, men er jordisk og sjelelig, ja, demonisk.16 For hvor misunnelse og selvhevdelse rår, der er det uorden og alt som er ondt. 17 Men visdommen ovenfra er først og fremst ren, dernest er den fredselskende, forsonlig og føyelig, rik på barmhjertighet og gode frukter, upartisk og uten hykleri. 18 Og rettferdigheten er en frukt som blir sådd i fred og vokser fram for dem som skaper fred. 
 

Kommentar #43

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.

. Hard motvind er alle voksne mennesker til del i løpet av livet, og bra er

Ja, det er sant. Vi vil alle møte motvind i løpet av livet. Noen mere enn andre, og de som tar seg høye verv vil også måtte tåle motvind.

Det jeg ville belyse er at det i familier og forhold blir psykisk vold regnet som like skadelig som fysisk vold ofte. Og at det burde ikke være noe annerledes i samfunnet ellers. At fysisk vold er skadelig og uakseptabelt vet vi, men vi burde også opplyse om at psykisk vold kan være vel så skadelig.

Det er et ansvar vi alle burde ha. Ikke bare det å ikke utøve fysisk vold, men også psykisk vold burde være uakseptabelt.

Jeg tror vi ville ha fått et finere samfunn om vi klarte å oppføre oss ordentlig mot hverandre. Ikke bare fysisk, men også psykisk.

Syns Kjells Aarsund sier det bra: Ytringsansvar er knapt annet enn å fremvise, dannelse, høviskhet, anstendighet eller folkeskikk i sine ytringer. Verre er det ikke.

Jeg syns ytringsansvar er noe som burde nå dypt inn i vår moral, så dypt så at vi tok like stor avstand fra å krenke andre psykisk like mye som vi tar avstand fra å krenke folk fykisk.

Selvsagt så vil enkelte gå over disse grensene uansett, og det vil lage store traumer som det gjorde den 22 juli. Men det er noe vi må leve med at slikt kan forekomme. Men samfunnet ellers er ganske godt å leve i, og jeg tror det ville bli enda bedre om vi ble godt grundet i hva ytringsansvar betydde, og prøvde å etterleve det.

Kommentar #44

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Begrepet "ytringsansvar"

Publisert over 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Det må likevel presiseres at

Enig. 

Jeg kan ikke begripe at ordet "ytringsansvar" provoserer til så sterk motstand.  Er det ikke en selvfølge, da, at vi alle tenker over hva vi sier og skriver før vi sier og skriver det?  For de fleste av oss er det vel slik at vi har en eller annen form for etisk filter vi siler våre utsagn gjennom.  Går det an å være uenig i at det er en fordel?  Blir temperaturen i en debatt høy, så kan vi komme til å glemme det. Kan vi ikke da også være enige om at det kan være lurt å minne hverandre på dette en gang imellom?

Kommentar #45

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Forøvrig ønsker jeg at Robert Ommundsen må bli sluppet tilbake til VD.

Tiltredes!

Kommentar #46

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Hjertens enig

Publisert over 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Jeg kan ikke begripe at ordet "ytringsansvar" provoserer til så sterk motstand.

Det var også min reaksjon når jeg ser at man lager dette ordet til et problem. Ytringsansvar er noe jeg føler for hvert ord jeg skriver i det offentlige rom,  selv om jeg noen ganger i ettertid ser at ansvaret ikke er utført med bra nok skjønn.

Kommentar #47

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Jon Magne Lund. Gå til den siterte teksten.

Vi må be alle deltakerne på VD vise ytringsansvar. Samtidig må vi som redaksjon foreta en løpende vurdering, både av deltakere som ikke bidrar konstruktivt og av nettstedets oppsett slik det er i dag.
Jeg vil understreke at modereringen skjer ut fra en løpende diskusjon i redaksjonen.

 Hva sies egentlig her?

Kommentar #48

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Og en annen ting.........

Publisert over 9 år siden

............. hvorfor redigeres ikke forsiden lenger? Er vi virkelig kommet til slutten på VD slik det antydes et annet sted? Går hele stedet opp i limingen nå?

Kommentar #49

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

.

Publisert over 9 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.

På den annen side har vi formaningene i Jakobs brev om å styre vår tunge, som på mange måter oppsummerer dette med at ytringsfriheten så absolutt er en frihet under ansvar:

Her mener jeg du trekker fram ORDET på en meget opplysende måte i en aktuell debatt. Det handler jo nettopp om de etiske aspekt av livet, og tungen er like farlig som sverdet.

"Frihet under ansvar" er den eneste skolestilen på gymnaset jeg enda husker ordlyden på ;-)

mvh  mette

Kommentar #50

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Helt klart!

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere