Jon Magne Lund

Kommentar–<br></br>redaktør <br></br>i Vårt Land
396

Kjære VD-debattanter,

Det har foregått mange diskusjoner om modereringen her på forumet de siste dagene. Vi ser derfor behov for å komme med noen kommentarer.

Publisert: 21. aug 2012

I helgen vakte det reaksjoner fordi en tråd som omhandlet AUF-lederen, ble slettet. Redaksjonen tar selvkritikk på dette. Tråden burde vært stengt. Vi ønsker derimot ikke at trådstarter skal publisere innlegget på nytt. Denne saken har vært grundig belyst, og Vårt Lands nettforum må også ta hensyn til at dette er en stor belastning for et enkeltmenneske som allerede har vært gjennom mye.
I kjølvannet av dette ble det startet mange metadebatter om modereringen av VD, og flere av dem gikk i samme retning som den opprinnelige tråden: Mange gjensidige personangrep, samt en omtale av AUF-lederen og hans handlinger som vi mener går over grensen. I denne sammenhengen har flere reagert på at Sverre Avnskogs tråd ble stengt. Vi sier oss enige i at innlegget var konstruktivt, derfor har vi også latt det stå. Vi tror imidlertid de fleste forstår at i det klimaet som oppsto i helgen, var det umulig å starte en debatt om debatten uten at den endte med å handle om det som ble diskutert i den første tråden.
Vi må be alle deltakerne på VD vise ytringsansvar. Samtidig må vi som redaksjon foreta en løpende vurdering, både av deltakere som ikke bidrar konstruktivt og av nettstedets oppsett slik det er i dag.
Jeg vil understreke at modereringen skjer ut fra en løpende diskusjon i redaksjonen.
Jon Magne LundKommentar- og debattredaktør 

Kommentar #101

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Slik jeg har forstått VD så er det enkeltmennesket Pedersen som jo har fått hard medfart av mange debattanter. Det vil jo `go on and on`hvis det ikke stoppes som følge av nettopp samtaler og motargumenter - og hvis ikke det skjer så kan eieren si at nok er nok. Enig med flere her at VD har rett til å slette eller moderere debatter slik de mener best. Så klart, en forklaring eller advarsel først er vel å fortrekke framfor plutselig sletting. Dette har jo med kommunikasjon å gjøre. Krevende øvelse, men jeg synes de to grunner oppgitt er svært saklige.   

På den andre siden så har man rett til å diskutere saker og også personer som faktisk har mye mer makt og gjennomslagskraft enn `vanlige` mennesker med `vanlig` arbeid, til mye mindre lønn - om enn det er på en blogg. Når det gjelder `de som styrer landet` - demokratisk valgt eller ei - så er det viktig at folk følger med på hva som blir sagt og hva som blir gjort. Hvis vi glemmer det så kan det åpne opp for `udugelighet og slapphet` hos folk i lederposisjoner. Mennesker vil oftest berike seg selv først - deretter tenker man på andre - og mennesker vil for enhver pris ønske å beholde posisjoner. Særlig hvis `god leder` betyr mer enn kunnskap om fagfeltet. Da er vi på ville veier! (Se f.eks. økning av lederlønninger i politiet samtidig med at man ikke kan stå på post i fellesferien, kvelder, netter, helger osv). Jeg vil minne på her at i andre yrker jobber man opp til 16 timer og tenk på leger etc.. Arbeidgiver eier deg i en 24 timers periode. Nettopp derfor gjorde ambulanse/helsetjenesten en så formidabel jobb. Politiet burde ha vært enda bedre enn denne gruppen.

Jeg synes alle ytringer skal ses i en sammenheng. I samtaler i nettdebatt så får vi et vell av ytringer; saklige, avemosjonaliserte, emosjonaliserte, reaksjonsytringer, engasjement etc. etc. men det finnes også lange tankerekker - motsvar - endrede tankerekker - mulig innsikt - endring av meninger etc...Skriv en kommentar står det - men det heter et debattforum og forhåpentigvis vil samtalene i seg selv - med ulike aktører - være nettopp samtaler og ikke nødvendigvis artikler med disposisjon, hoveddel, avslutning osv.. I Vegas siste innlegg så følte - ihvertfall jeg - at debatten åpnet for at begge parter kunne se flere sider og jeg synes det var synd at den ble stoppet. Det er vel argumenter som betyr mest - og det ble vel konstatert at der noen mente ytringer var uanstendige p.g.a. en hel rekke argumenter som jeg ikke skal gjenta her, så mente andre at `man må komme til bunns` fordi det handler om lederskap/framtidig makt og det er ikke alltid lett å skille sak og person. For personer sier noe. Pedersens bruk `ytringsansvar`og det som skjedde på Utøya synes jeg dog ikke kan blandes sammen. Det er ikke saklig, etter mitt syn.

Hvor hardt kan man gå etter en person? Jeg har selv gått hardt ut mot både Borten Moe og nå Mæland, fek.s. Den eneste måten jeg kan forsvare meg selv på er at begge har utrolig mye innflytelse på Norge og Norges framtid og ytringer eller ulik håndtering av ulike saker har gjort at jeg har satt deres handlinger/uttalelser i søkelyset fordi jeg mener noe om egnet/uegnethet. Slik vil jeg fortsette. Men det er et viktig og vanskelig spørsmål.

Når befolkningen får motstridende informasjon som de ikke har hatt tilgang på før så føler man så at man har blitt lurt. Å gidde å kommunisere godt - si mer enn du må - er en god ting. Å innrømme feil - før du blir tvunget til det - er en enda mer god ting. Selvinnsikt er en annen. Men den siste er vanskelig å lære da. Da må man ha ordentlig motstand som betyr noe. Jeg tipper de færreste voksne mennesker oppsøker det frivillig..og med det så.... kommer vi ikke særlig langt.

 

 

Kommentar #102

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Anonym moderator

Publisert over 9 år siden

Rent prinsipielt mener jeg det er betenkelig at Verdidebatt nå opererer med en anonym moderator, og jeg lurer på om dette er tenkt som en permanent ordning?  Et av kravene til å delta i debattene her inne, er jo at den enkelte identifiserer seg med fullt navn (og helst også bilde). 

Særlig betenkelig blir det når moderator trer så aktivt inn i debatt-trådene, som tilfellet har vært de siste dagene.  Det kan ha vært gode grunner til denne aktive modereringen, men jeg synes det er vanskelig å forholde seg til en "ansiktsløs" moderator, som det er umulig å komme i dialog med.

Kommentar #103

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Det sentrale punkt blir uansett om denne oppfordringen om å vise ansvar blir til et

Ja, men fra hvilken priviligert posisjon uttaler man seg når man ber de andre utvise ytringsansvar? Er man selv hevet over slikt? Er man selv sikker på egen ytringsansvarlig fortreffelighet?

Jeg synes faktisk det er meget uanstendig å slik insinuere at store deler av egen befolkning ikke er ansvarlige i sitt språk. Ytringsansvar har ikke tidligere eksistert i norsk språk (heller ikke andre språk, meg bekjent) fordi selvsagt alle mennesker søker å være ansvarlige i egen språkbruk; det er noe som definerer mennesket.

Kommentar #104

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hva man som menneske må tåle

Publisert over 9 år siden

Uten sammenligning forøvrig, så har denne debatten fått meg til å tenke på noen tilfeller jeg kan huske, der foreldre på grunn av uforsiktighet eller uaktsomhet har forårsaket sine små barns død - f eks i ryggeulykker eller traktorvelt.

Man skulle kanskje tro at myndighetene ville la de foresatte få sørge i fred, men i flere tilfeller har påtalemyndighetene valgt å reise tiltale, og foreldrene har blitt dømt for uaktsomt drap.

Først mister de altså barna i en ulykke og er i dyp sorg, - etterpå blir de dømt for uaktsomt drap på sine egne barn, selv om det dreier seg om et uhell.

Kan man da si at myndighetene er helt uten anstendighet og innlevelse?

Bare dette som et lite apropos. Noen ganger er det beintøft å være menneske og måtte stå til rette for sin opptreden.

Ellers er jeg enig med Elisabeth i hennes generelle vurdering at de som frivillig har oppsøkt en posisjon som gir dem makt i samfunnet, må være rede til å bli vurdert og kritisert på en mye tøffere måte enn den anonyme mann i gata. Søker man offentligheten og er en høyprofilert kritiker av andre, stiller man seg laglig til for hugg.

Bare det å delta i en nettdebatt og få sitt pass påskrevet av andre mennesker, som åpenbart misliker ens skriverier og føler sterk antipati for det man formidler, er i tøffeste laget for mange.

Jeg har f eks fått opplyst at jeg opptrer som en skolemester, men så har jeg da også brukt mesteparten av mitt voksne liv på å få den oppvoksende slekt til å lære en noenlunde anstendig oppførsel. Og en ting vet jeg helt sikkert: Du kan ikke lære barn og ungdom anstendighet ved å opptre uanstendig selv når man synes de har opptrådt uanstendig.

Man må selv prakisere dem man prediker, ellers mister man helt sin legitimitet og troverdighet.

Forøvrig er jeg selvfølgelig helt enig i at det forekom ufine personangrep på begge sider i den aktuelle debatten. Men selv forventer jeg litt mer av dem som i ord hevder å være forsvarer av anstendigheten. Det blir litt hult når man etterlyser anstendighet på en uanstendig måte.

Mvh Sverre

 

 

Kommentar #105

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Profil uten bilde og en eneste opplysning

Publisert over 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Det kan ha vært gode grunner til denne aktive modereringen, men jeg synes det er vanskelig å forholde seg til en "ansiktsløs" moderator, som det er umulig å komme i dialog med.

Jeg føler det samme overfor noen meget høyprofilerte debattanter som opererer med en profil uten bilde og uten en eneste opplysning om sin identitet.

Når man i tillegg har fyllt opp navnet sitt med en haug av tall, må man vel nesten si at man er fullstendig anonymisert.

Våger man ikke vise sin sanne identitet?

Er det lettere å debattere på en tøff måte når ens identitet så og si er skjult?

Jeg synes redaksjonen burde påby et bilde og et visst minimum av info om ens identitet.

Det burde ikke være frivillig, synes jeg. Da blir det litt mer likeverd mellom oss. Flertallet velger tross alt litt mer åpenhet, og viser sitt ansikt i all sin prakt. :-)

Mvh Sverre

 

Kommentar #106

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Du kan ikke lære barn og ungdom anstendighet ved å opptre uanstendig selv

Helt enig, men du er også enig i at det er legalt og påpeke det en mener er uanstendig opptreden?

Kommentar #107

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Sverres kommentar er meget god.

Bare en liten kommentar til ; å predikere anstendighet på en uanstendig måte. Vet ikke eksakt om det er kun meg du sikter til, men lan meg utgå fra det da `vi` har vært inne på det før.

Jeg anser ikke saklighet som DEN ENESTE vei til god debat - hvis vi forstår saklighet i det å holde tilbake sitt engasjement å si tingene slik man oppfatter dem. Nå er vi inne i følelser - og uten følelser eller empati - så er vi alle fortapt. Folk kan oppfatte ord forskjellig - et ord fra fremmedordboka høres kanskje `rent saklig` ut, mens et lignende ord fra slangspråket høres usivilisert ut. Det er folk som bruker svært store og krenkende ord om GRUPPER AV MENNESKER , men det avfeies som `bare retorikk` - og vi har en avstand.

Ihvertfall er min erfaring at hvis man retter de samme store ord om en enkeltperson (som selv har brukt store ord om `de andre`) så tåler ikke vedkommende det. For meg kan det være en og samme sak.

Sverre, slik jeg ser det, er en type som tåler riktig mye (jamfør min `kvalme` i en annen debatt), han reiser seg, - og jeg må si jeg respekterer og setter pris på det veldig mye. Det som er så fantastisk med nettdebatter - og ikke minst muligheter for ytringer (!) - er at hver og en kan fjerne seg fra diskusjonen når en vil, komme tilbake, det er trygt og fordi vi ikke ser hverandre så handler det så mye om argumenter!! Jeg liker det ihvertfall.

Å uttrykke og å øve på å inkludere følelser i debatt er noe jeg gjør. Det gjør vel alle egentlig hele tiden.

Derfor kan jeg ikke være enig i at f.eks. jeg har talt for anstendighet ved å være uanstendig. Kanskje er det nettopp mangel på følelser og engasjement som har ført til stdige mer administrative ledertyper - MEN! og det er et viktig men, ved at `de` taler for lederskap uten fagfordypning i relevant emne så stiller de seg ut for hogg da NÅ snakker vi jo lederEGENSKAPER. Det GÅR på person. Men klart , ingen er født til å være leder, det skal læres osv. men uten lang investering i det gitte fagområde så vil det skorte på engasjementet (personlig sett).

Kan ikke du prøve det i det departementet? Hvis det ikke går får du et annet.

jaja..

Kommentar #108

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Helt klart

Publisert over 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Helt enig, men du er også enig i at det er legalt

Selvfølgelig. Helt enig i det. Det er både legitimt og nødvendig at de som opplever en debatt på den måten påpeker det.

Jeg er tilhenger av at hele spekteret av meninger skal få komme frem.

Men som sagt; Liv og lære bør henge sammen ;-)

Mvh Sverre

Kommentar #109

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Takk, Elisabeth :-) Hyggelige ord :-)

Publisert over 9 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Å uttrykke og å øve på å inkludere følelser

Engasjement og følelser er veldig bra å formidle, helt enig. Men vi opplever vel alle at vi kan bli revet med i "kampens hete" og det er høyst menneskelig og forståelig. Så der synes jeg vi bør være tolerante og romslige overfor hverandre.

Der jeg synes det kan bikke over for enkelte noen ganger, er når det store engasjementet fører til at man i diskusjon etter diskusjon bruker svært nedsettende betegnelser på sine meningsmotstandere.

Jeg antar at det ikke er så vanskelig å være enig i at det er en uting....

Mvh Sverre

 

 

Kommentar #110

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Sverre inspirerer til modighet. Det liker jeg kjempegodt. En faktor jeg selv har formulert for debatt1. Dessuten, han tåler f.eks. mine reaksjonsytringer. Taklet det på en herlig måte. Men klart, så må jeg tåle motsvar også. Det går begge veier så klart.  

Jeg synes ikke man mååå ha bilde av seg selv...jeg synes ikke man mååå skrive om seg selv i profilen. Fullt navn sier vel egentlig alt. Det som noen kan synes ubehagelig er nettopp fullt navn. Mange vil heller ikke skrive noe - som forblir på nettet - uten at de kan stå 100% inne for alt som skrives...det er synd at det er slik - men forståelig. Så får man jo aldri tid..

`Vi` andre her inne ER modige. Sverre har helt rett. Vi må inspirere andre til å tørre å engasjere seg mer i både verdi - og samfunnsspørsmål - i debatter og samtaler med andre. Nettet er jo perfekt for det.

Jeg håper virkelig VD fortsetter slik det er på verdidebatt og forsøker å tiltrekke seg mange aktører. Åpne debatter md høyt under taket er alltid bra. Slik er det på Nye Meninger også. Det kan gå hett for seg - men det er en god ventil og har en egen og ny funksjon. Der blir debatter moderert også (inkludert meg selv) - seriøs debatt er best (men hva er det egentlig?) men vidt spekter av type ytringer må være lov tenker jeg. Vi er da hele mennesker også på nettet (håper jeg). Jeg tror framtiden er lys med tanke på mer debatter -. også i platformer på nettet. Verdimessig og politisk engasjement har vi alle.  

Kommentar #111

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Jojo, takk Sverre - men jeg mener det og du har gode poenger.

Selvfølgelig går det en grense et sted. Selvfølgelig. Min grense er kanskje et sted - en annen persons grense er et annet sted. Men blir man engasjert nok så tror jeg de aller, aller fleste vil bryte en eller annen grense. Som du sier; det er menenskelig og forståelig. Derfor er også sammenhengen ytringer kommer i også veldig viktig å vurdere.

Vedvarende, utstrakte nedsettende kommentarer er en uting.. og med det fikk nok VD (og flere andre her også) NOK i forhold til kritikken av Pedersen. Vega - er jo en ressurssterk mann med egen blogg - han har full ytringsfrihet her.. Hvis hans blogg ikke har nok lesere så er det hans problem - ikke VD sitt. VD har ingen plikt, men VD bør, etter min mening, hele tiden strekke seg mot best mulig kommunikasjon med sine brukere og å ha det høyt under taket. Slik alle debattforum har behov for å gjøre.. tenker jeg.

Men klart; har man retningslinjer (noe alle vil ha i en eller annen form) så har man vel forklart sitt synspunkt og man har rett til å slette noe man ikke mener er fruktbart.

En utfordrende og argumenterende debatt med ens partner eller andre ER OGSÅ ytringsfrihet.

Kommentar #112

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

På kne

Publisert over 9 år siden
Verdidebatts Moderator. Gå til den siterte teksten.

Det ser ut som dette ordskiftet er på vei til å komme til veis ende her. Vi ber om at debattantene holder seg til saken dersom de ønsker å fortsette diskusjonen.

Hvem dere er vet ikke jeg. Men om jeg ville være stygg kunne jeg si at "vi har dere nå". På den annen side; Vi har dere aldri.

Dennt tråden startet interessant. Jeg så den som en invitasjon til en åpen polemikk om helgens bravader. Ingen innlegg er slettet her, så jeg anser at alt har vært velkomment. Vi er ikke ferdige med denne problematikken.

Gjennom dagen har jeg gitt et par seriøst baserte hint, og jeg har pludret litt. Helt frem til det siterte innlegget har moddisene forholdt seg taus.

Dere kaver nå. Helgen har satt spor. Støkk. Dere vet ikke veien videre. Dere er overlatt til dere selv. Ingen kan hjelpe dere i de valg dere skal stå for siden mht redaktørplakat, heder og ære. Dere oppdaget at isen var i tynneste laget, og dere er usikker på hva som bærer.

Større nettsteder enn Verdidebatt har pakket sammen etter schmeller som dette.

Dere må velge nå. Hvis det dukker opp svinestier som Vegas tråd en gang til må dere gi den maks fem minutter. Eller dere må løpe linen ut. Det foreligger et aktuellt eksempel på hva dere har i vente, men "alle" vender Vega ryggen nå fordi vi vil ikke ha mer av det slaget. Enda det er "vi" som skal ha bedt om å få svinestien stengt? Jaja.... skal "vi" være nødt til å be om det? Dette skal dere ta dere av. Det var ikke "vi" som gjorde at den måtte stenges. Det var den manglende anstenigdhet hos Lillemor. Tuppen sto seg bra.

Gjennom dagen har jeg spurt hvor debattleder Morken er. En annen opererer med tittel debattleder nå. Jeg og flere har vendt oppmerksomheten mot hvem dere er. På tide å svare kanskje?

Skal Verdidebatt overleve må dere komme med noe NÅ. På fredag har vi dommedag. Da er vi opptatt med annet.

Skal dere ta nettstedet deres tilbake er det NÅ. Eller aldri. De andre svarte nå og klarte det ikke. De er borte. Hva med Verdidebatt? Kommer dere med noen troverdige svar snart?

 

Kommentar #113

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Er du dritings Njål?
Kommentar #114

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Et lite paradoks; Verdidebatts moderatorer kan være en sekkepost for sommervikarer og redaktører. De er anonyme. Slik som medlemmer som er ett år gamle, to år gamle, som kommer fra Byrkjelo, men ikke er verifiserbar som innbygger av Byrkjelo. Eller som slike som vrir på skrivemåten av navnet sitt fordi de ikke vil bli gjenkjent på Google når det kommer til stykket. Eller som ikke lar seg slette. Hvorfor må man henge som spøkelser på Google? Hodler det ikke med å være nevnt under VL-paraplyen? Er det godt nok for moddisene å være anonyme må det da i anstendighetens navn være ok om medlemmene er anonyme? Selv om jeg er for at vi alle kan verifisere hverandre. Et minstekrav burde være navn, alder, postnummer, og et pluss om folk skriver hvem de er. Da må det bli døden for "Verdidebatts Moderatorer". Ingen reell alder = utestengelse. Ingen postnummer.............

Her er det mye prinsipielt å ta fatt i. Mye tankegods på avveie. Noen har et par frie ord å tenke gjennom. Som dere skjønner; Jeg er skuffet. Misfornøyd. Dere har ikke levert mht mine forventninger siden fredag. Dere kan blåse av dem seffli. Blås. Men dere skal også se dere selv i speilet?

Tar ikke dere grep for å støtte debatten mot naziene og totalitaristene får dere heller ikke hjelp.

Kommentar #115

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Er du dritings Njål?

Publisert over 9 år siden

Nei, kjære. Jeg er praktisk talt avholdsmann. Så også i kveld.

Kommentar #116

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Er du dritings Njål?

Publisert over 9 år siden

Nei, kjære. Jeg er praktisk talt avholdsmann. Så også i kveld.

Kommentar #117

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Er du dritings Njål?

Publisert over 9 år siden

Fra vondt til værre. Stadig like edru;)

Kommentar #118

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Ha ha ha

Publisert over 9 år siden
Så bra! Litt snydens er du. 2-3 glass rødvin?
Kommentar #119

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Nei, men nettet er litt herpete her. Det virker av og til som det ikke er kontakt, men det later til at det er det likevel. Jeg har et forstyrrende element utenfor mitt vindu som oppgies å påvirke signalene. Når dette er borte i løpet av en måneds tid skal det angivelig bli bedre hvilket gjenstår å se. Jeg har bare 2G mot vanlig 3G.

Kommentar #120

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Fint å se deg, Hermod :-)

Publisert over 9 år siden

Jøss, du fulgte min oppfordring. Det står det respekt av :-)

Mvh Sverre

Kommentar #121

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Takk igjen, Elisabeth :-)

Publisert over 9 år siden

Mye klokt i de to siste innleggene dine. Kan bare si meg enig i det aller meste. :-)

Mvh Sverre

 

Kommentar #122

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Jøss, du fulgte min oppfordring. Det står det respekt av :-)

Jeg valgte å gi etter for intimitetstyranniet! :-)

Kommentar #123

Jon Magne Lund

396 innlegg  75 kommentarer

Kjære VD-debattanter

Publisert over 9 år siden

Jeg har mine to siste ferieuker nå; tilbake på jobb mandag. Da er også min debattleder Johannes Morken tilbake. Vi er begge synlige på VD og slett ikke anonyme. Også andre Vårt Land-ansatte har vært synlige. Men i helger og i forbindelse med ferieavvikling, går moderatoroppgaven litt på omgang mellom noen av oss. Jeg finner det ikke rett at identiteten til alle som for en kortere tid fungerer som moderator, skal være kjent for VD-deltagerne. Slik kommer vi i alle fall ikke til å gjøre det. VD er ikke et forum for enkeltpersoner i VLs redaksjon; den linjen vi legger oss på, har sitt fundament i vurderinger i redaksjonen som vi står sammen om. Og så er det altså slik at noen av oss som har mest med VD å gjøre, er kjent for dere alle. Jeg synes det er en grei policy.

Jeg satte i gang denne debatten – på tross av at jeg ferierer et sted der det nettet til tider er meget dårlig – fordi jeg opplevde den viktig etter mye turbulens. En del av debattantene har vist skuffende liten vilje til å gå inn i selve temaet og har heller hengt seg opp i diverse tolkninger av ordet ytringsansvar. Det kan jeg ikke gjøre noe med, men bakgrunnen for at jeg startet denne tråden, var et oppriktig ønske om å mane til en fri og verdig debatt, uten personangrep og usakligheter. Også i tiden som kommer vil dette være av overordentlig stor betydning for VD, og moderatorene vil gjøre sitt beste for at dette skal skje.

Vi som jobber med VD, er ikke feilfrie. Innimellom er det vanskelige avveininger som må tas: Hvem legger seg jevnlig på en linje som bryter med VDs fundament? Hvem fortjener en advarsel? Hvem må stenges ute for at VD skal opprettholde sitt ry som et godt sted å debattere viktige spørsmål? La det være sagt at ryktet om VDs død, er meget overdrevet. Utfordringene er store, men det holder oss i live og vitale. 

Så er det mitt håp at VD-debattantene vil være med på å opprettholde VDs nivå og gjerne høyne det. Vi trenger hverandre, og vi har hele tiden hatt en opplevelse av at det store flertallet blant debattantene deltar ut fra et oppriktig ønske om å ha et godt nettsted for gode debatter. Lykke til!

Mvh Jon Magne Lund

Kommentar- og debattredaktør

Kommentar #124

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Til Jon Magne Lund

Publisert over 9 år siden

Takk for en oppklarende kommentar.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere