Helge Simonnes

928

Kvinnekritisk i KrF

Hva er det med kvinnene i KrF? Kvinnelige toppledere blir satt på sidelinjen én etter en.

Publisert: 16. aug 2012

Kristelig Folkeparti har en overvekt av kvinnelige velgere, men partiet sliter med de kvinnene som plasseres i topposisjonene.Valgerd Svarstad Haugland lyktes lenge som partileder, men opplevde seg ikke ønsket etter valgnederlag i 2005 og gikk av. Inger Lise Hansen ble en urokråke i partiet og fulgte Dagfinn Høybråten ut av ledelsen. Igjen stod Dagrun Eriksen, den andre nestelederen. Mange mente at hun var en del av striden i partiet og at også hun burde åpne veien for nye krefter. Hun valgte å bli sittende som nestleder og fikk en viktig funksjon som leder av programkomiteen. Fra denne posisjonen utøvde hun et politisk arbeid som skapte sterke reaksjoner innad i partiet.I Vest-Agder er de også misfornøyd med at hun er for lite synlig lokalt. Det har således vært mange signaler om at det er ikke er topp stemning for Dagrun Eriksen. Førtienåringen har allerede sittet 12 år på Stortinget.I forrige uke varslet Dagrunn Eriksen at hun var i tenkeboksen om hun skulle renominasjon til Stortinget. To dager etter gjorde hun det klart at hun stilte. Det kan bli en tung renominasjon. I går varslet styret i hennes eget lokallag Kristiansand KrF at de ønsker en annen kandidat. Hans Fredrik Grøvan (58) er i dag vararepresentant til Stortinget. Han var ordfører i Lyngdal i 12 år og er en erfaren politiker.Knut Arild Hareide har støttet opp om Dagrun Eriksen. Dersom hun faller utenfor Stortinget, må partiet lete etter en ny nestleder. Det må da stilles noen spørsmål om hva som er grunnen til at kvinnene én etter en faller som leder. Satt på spissen er det to svar: De som har hatt posisjonene har ikke vært tunge nok til å mestre det politiske håndverket. Det andre svaret kan være at KrF har en dårlig kultur for å få frem kvinnelige ledere.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Lederverv

Publisert nesten 9 år siden

De er kanskje ikke gode nok slik du hevder kan være et svar.

Kommentar #2

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Ikke kvinnekritisk

Publisert nesten 9 år siden

Jeg tror det blir feil å si at KrF er kvinnekritisk. Men man er kritisk til kvinner (og menn) som ikke følger spillereglene for hvordan man jobber i et politisk parti, eller som man rett og slett ikke er enige med. Inger Lise Hansen måtte ikke gå fordi hun var kvinne. Hun måtte gå fordi hun kom med en rekke soloutspill på tvers av partiprogrammet. Dagrun Eriksen er også en løs kanon som delvis kjører sitt eget løp og kommer med ukloke utspill som ikke har vært avklart med ledelsen i partiet. På den annen side finnes det også dyktige kvinner i KrF som for eksempel Aud Kvalbein og Astrid Aarhus Byrknes. (Ganske sikkert også mange flere.) Det bør vel også nevnes at lederen i KrFU er en dame.

For min del er det helt uinteressant hvilket kjønn en politiker har. Jeg er interessert i om politikeren har de rette meningene, og om han/hun gjør en god jobb.

Det korrekte blir altså å si at de kvinnelige lederne setter seg selv på sidelinjen, ikke at de blir satt der. 

Kommentar #3

Asbjørn Kvalbein

65 innlegg  150 kommentarer

Hva med kulturen i VL?

Publisert nesten 9 år siden

Vårt Land har tidligere kritisert Misjonssambandet, og nå KrF, for manglende kvinner i ledelsen. Da må jeg spørre: Hvor mye av en kultur har det vært i Vårt Land for å få fram kvinnelige ledere? Og fått dem til å bli?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere