Magne Lerø

Sjefredaktør i Dagens Perspektiv/Ukeavisen Ledelse
96

Mælands feilsteg

Øystein Mæland sviktet ikke 22.juli, men i ettertid. Norge trenger en ny politidirektør.

Publisert: 15. aug 2012

Det er ikke slik at en oppnår så veldig mye med å sparke sjefer dersom det går galt. Jens Stoltenberg har lagt seg på denne linjen etter 22.juli. Han har og tar ansvaret, sier han, og blir sittende. Statsministre har det ikke med å gi fra seg makt frivillig. Hadde han vært leder for en mindretallsregjering, hadde han vært ferdig etter den knusende kritikken fra 22.juli-kommisjonen. Det kan til og mer være han unngår et mistillitsforslag i Stortinget. Erna Solberg er ikke i klar for å stable et alternativ på beina nå. 

Mediene og opposisjonen elsker å jakte på statsråder. Når det gjelder 22.juli, er det ikke noe poeng. Jens Stoltenberg sa i Stortinget i høst at han hadde ansvaret og at ingen statsråder skulle ofres. Regelen er at en statsminister beskytter sine statsråder og at en regjering sitter så lenge en har flertall i Stortinget. Slik er politikkens lov.

I næringslivet sparker en sjefer på løpende bånd. Da vanker det en fallskjerm, som regel en stor en, på den som må slutte uten av det er noen saklig grunn til oppsigelse ut over det at styret eller nærmeste leder ikke er fornøyd.

Tjenesteforsømmelse

I organisasjoner og i det offentlige er det gjerne slik at ledere må slutte dersom en gjør seg skyld i grov tjenesteforsømmelse. Det spørs om noen kan anklages for det i tilknytning til 22.juli. Det ser ikke ut til å være noen som ikke har gjort det de uttrykkelig er blitt bedt om.

Politidirektoratet er en salig blanding av politisk styring og ledelse fra etatssjefens side. Det er vanskelig å hekte ansvar på enkeltpersoner. 22.juli-kommisjonen er ikke opptatt av det. De beskriver det som sviktet og peker på hva som må gjøres. Konsekvensene får andre ta seg av.

Politimestrene i Oslo og Nordre Buskerud, Arnstein Gjengedal og Sissel Hammer, har ledet politiet så godt han har kunnet ut fra de ressurser han har hatt til disposisjon. Det er ikke lett å peke på beslutninger de har fattet i tilknytning til 22.juli, som gjør at de kan stilles til ansvar.

Øystein Mæland hadde vært politidirektør i to uker før 22, juli. Han var på ferie og var i aksjon først på kvelden 22.juli. Det ser ikke ut til at han heller kan lastes for beslutninger han fattet den kvelden.

Mæland er en nær venn av Jens Stoltenberg, psykiater og tidligere statssekretær for Arbeiderpartiet. Regjeringen ønsket en som forstår seg på politikken i denne stillingen, ikke en brysom fagperson av tidligere forsvarssjef Sverre Diesens merke.

Diverse beklagelser

Øystein Mæland måtte forlate et politi i krise for å ta pappapermisjon i høst. Men da politiets skulle legge fram sin egen evalueringsrapport, den såkalte «Sønderland-rapporten», var han til stede for å markere at han hadde ansvaret. Da utfoldet politikeren Mæland seg. Han beklaget at politiets ikke kom tidligere til Utøya, men ville ikke innrømme faktiske feil som var blitt gjort. PST beklaget også at de ikke hadde klart å stoppe Anders Behring Breivik, men heller ikke de pekte på noe de kunne gjort annerledes. Den slags beklagelser er ikke mye verd, annet enn at de fungerer på et vis i den emosjonelle, mediale settingen saken befinner seg i. 

Det er et hav av avstand mellom 22.juli kommisjonens vurdering av politiets innsats og deres egen. Mæland har bommet fullstendig med hensyn til å bedømme den etat han leder. Han har vært opptatt av å forsvare seg og sine. Det er forståelig at det ble slik. Han kom utenfra, hadde ikke fagkunnskap, manglet en intern maktbase og følte han måtte stole på vurderingene fra etatens egne folk.

Mæland hadde et valg. Han kunne hørt på kritikerne utenfra og konfrontert sin egen etat. Istedenfor ble han fanget av systemet og endte opp med delvis å tildekke politiets svikt utad. Han har mistet tilliten. Mæland er ikke den rette til å rydde opp. Han har gjort seg til ett med det som ikke har fungert. Vi trenger en ny politidirektør uten tilknytning til Ap og med solid erfaring fra å lede den typen maktorganisasjonpolitiet er. En av de beste fra Forsvaret vil klare brasene. 

Kommentar i Vårt Land 15.august

Kommentar #1

arild nordby

2 innlegg  653 kommentarer

Selvsagt sviktet Mæland i forkant, Lærø!

Publisert rundt 9 år siden

Ved å si ja til en jobb han overhodet ikke hadde fagkompetanse til, men som han ble headhuntet av en kompis til å utføre.

Hadde Mæland vært anstendig, snarere enn overkåt av maktbrynde, hadde han takket nei. Ingen tvang ham inn i den stillingen, han bare siklet seg til den.

Han "unnskylder" seg med at han ikke visste om planverket for terrorberedskap osv osv.

Du kan banne på at det har politimenn og politimestere visst om i en årrekke, og det er utelukkende fordi Mæland ikke kunne en døyt om fagfeltet han ble hyret inn på at han "ikke visste".

Han skulle visst han var inkompetent, og at det var hundretalls andre som var mer kvalifisert enn ham selv. han ga blaffen i samfunnsansvaret (nemlig at en faglig skikket person ble politidirektør), for å krafse seg selv oppover i systemet.

Kommentar #2

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Skulle trykket "luiker" på den, arild nordby.

Kommentar #3

Jeanine Horntvedt

12 innlegg  66 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
arild nordby. Gå til den siterte teksten.

Han skulle visst han var inkompetent, og at det var hundretalls andre som var mer kvalifisert enn ham selv. han ga blaffen i samfunnsansvaret (nemlig at en faglig skikket person ble politidirektør), for å krafse seg selv oppover i systemet.

Det er jeg enig i, og vil spesielt fremheve det følgende fra art. i debatten "Stoltenbergs gode venn og forlover Øystein Mæland"

http://t.co/I94TxnrJ

28.05.2011: Øystein Mæland: «Jeg kan stå helt og fullt for det vi har gjort»

"Her er mannen som skal lede landets kanskje mest macho arbeidsstyrke. Han er gift med en mann og har surrogatbarn.

Øystein Mæland, gratulerer!

- Tusen takk. Det er en høytidelig dag.

Jeg føler på den respekten det er å bli utnevnt av Kongen i statsråd.

- Justisminister Knut Storberget er «veldig lykkelig»?

- Ja, jeg hørte at han sa det (...)

Folk står i kø for å minne deg om at du mangler jurist- og politibakgrunn?

- Jeg tror erfaringen min som statssekretær kombinert med min ledererfaring er den viktigste delen av min kompetanse.

Forutsetningen for å bli en god leder for en organisasjon man ikke har inngående kjennskap til, er raskt å gjøre hva man kan for å sette seg inn i kjernevirksomheten.

Det finnes mye kompetanse og mange flinke mennesker jeg kan støtte meg til (...)

http://bit.ly/Sma27Q

Kommentar #4

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

kanskje

Publisert rundt 9 år siden

det er slik det går når en gjerne vil at Kardemommeloven skal være Lovens lange arm og tante Sofie skal  passe røverne?

Kommentar #5

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Ikke lett å holde tungen rett i munnen

Publisert rundt 9 år siden
Magne Lerø. Gå til den siterte teksten.

Øystein Mæland måtte forlate et politi i krise for å ta pappapermisjon i høst.

Man må ikke forlate noe som helst for å ta pappapermisjon. Pappapermisjon er en rettighet man har og for de aller fleste er dette et gode både for pappa og pode. Hvor lang er en slik permisjon tro, fire uker eller noe rundt der. En krise i politiet eller hvor som helst egentlig er ikke avhengige av en person eller en leder og type kriser som går på system er neppe løst på noen få uker.

Aner man en liten Haudemann-Andersen her i Magne L.

Kommentar #6

Magne Lerø

96 innlegg  22 kommentarer

Pappaperm

Publisert rundt 9 år siden

Til Randby

Jeg har gjort oppmerksom på at Mæland hadde pappaperm i flere måneder høsten og våren. Det har han som andre rett til, men selvsagt har det vært uheldig for politiet i krise at han var så lenge borte. Dette hører med til situasjonsbeskrivelsen.

Til flere andre

Ellers synes jeg ikke det går an å kritisere Mæland for å ta i mot en jobb regjeringen mener han er den rette for.

 

 

Kommentar #7

arild nordby

2 innlegg  653 kommentarer

Jo, det kalles å være realist og anstendig!

Publisert rundt 9 år siden
Magne Lerø. Gå til den siterte teksten.

Ellers synes jeg ikke det går an å kritisere Mæland for å ta i mot en jobb regjeringen mener han er den rette for.

Anstendighet ligger i å kjenne sin egen begrensning.

Videre:

Det var selvsagt sendt ut klare, uformelle signaler at ingen andre "trengte" å søke på jobben.

Det var derfor det var så få andre søkere, ikke fordi det ikke var en ettertraktet jobb, eller at man ikke har en lang rekke fagkompetente personer som kunne tatt den jobben.

Men fordi Regjeringen, lenge før søknadsprosessen var kommet i gang var innstilt på at et faglig inkompetent, partitro menneske skulle ha den nøkkelstillingen.

Mæland burde gått imot Regjeringens ønske og sagt nei. På faglig grunnlag.

(Selv Sissel Hammer ville gjort en bedre jobb enn Øystein Mæland, hun er i det minste jurist)

Til slutt:

Mæland gikk ut i pappaperm FØR 22.juli, stikk i strid med hans egen forsikring om at det første en leder uten detalsjkunnskaper må gjøre er å sette seg inn i kjernevirksomhet.

(slettet setning, avsporing)

Kommentar #8

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Gjentar nor jeg skrev annetsteds.

Det kreves ikke fagkompetanse for å lede et direktorat.

Kommentar #9

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Politiet

Publisert rundt 9 år siden

ville nok hatt godt av en leder som ikke kom fra egne rekker. Dessverre har Mæland bevist at han ikke er den type leder som kan røske opp i en etat som i altfor lang tid har latt ugresset gro. I stedet for å starte en moderniserings- og oppryddingsprosess har han lagt seg på en linje med tildekking og bortforklaring etter 22. juli. Derfor er det lett å komme til samme konklusjon som Magne Lerø.

Den begredelige innsatsen i Utøya-aksjonen viser også at de ansvarlige for opptrening av polititjenestemenn, særlig beredskapstroppen, må ha sviktet kapitalt. Her må det nok også rulle noen hoder. Politiet trenger en helt annen forståelse av hva det vil si å gjøre en skikkelig jobb.

Kommentar #10

arild nordby

2 innlegg  653 kommentarer

Nei, lederne SKAL komme fra egne rekker

Publisert rundt 9 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.

ville nok hatt godt av en leder som ikke kom fra egne rekker.

Det er grunnfeilen med dagens politiledelse, at den er tilnærmet kjemisk renset for folk med politifaglig personlig erfaring.

Dette medfører at ledelsen sitter inne på kontoret sitt og lager virkelighetsfjerne dillemodeller om hvordan politiet "bør" være, og som utelukkende er dillemodeller fordi de selv ikke aner det dugg om hva politiarbeid dreier seg om. I tillegg har de passet på at deres daglige assistenter heller ikke har politierfaring, slik at de kan sitte inne i såpebobla si, bahagelig avskjermet fra virkeligheten.

Det er derfor de ikke skjønner viktigheten av for eksempel, sambandsutstyr

Forsvaret, derimot, har en fagtung toppledelse, og det fungerer selvsagt langt bedre.

Kommentar #11

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
arild nordby. Gå til den siterte teksten.

slik at de kan sitte inne i såpebobla si.

Som politimester Bastian!

 

Nå trenger ikke nasjonen Norge en Bastian, men det ville  beroliget dersom vi kunne få en ny Politidirektør som enten var jurist eller hadde politifaglig bakgrunn. Og ikke kunne settes i forbindelse til 22.juli 2011.

Kommentar #12

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Dårlig utgangspunkt

Publisert rundt 9 år siden

Forutsatt at det stemmer at det finnes kulturer i politiet som det forventes at den nye politidirektøren skal rydde opp i, har Mæland fått et svært dårlig utgangspunkt når inntrykket fester seg i de samme kulturer at Mæland ikke har den nødvendige ryggdekning eller tillit fra sine oppdragsgivere. Dette inntrykket trenger ikke være riktig, det er tilstrekkelig at det eksisterer.

Sannsynligvis er båten gått for Mælands del uavhengig av hans objektive egenskaper.

Kommentar #13

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Spekulasjon eller fakta

Publisert rundt 9 år siden
Magne Lerø. Gå til den siterte teksten.

men selvsagt har det vært uheldig for politiet i krise

For det er vel det et slikt utsagn faller ned på. Hvilke holdepunkter har du for at ting ikke gikk på skinner i hans fravær? Hva mener du ville blitt annerledes hvis han ikke hadde vært ute i permisjon? Har du holdepunkter for påstandene i så måte?

Store organisasjoner er trege å vende i de fleste situasjoner, det er mange aktører og ting skjer langt på vei i sakte film. Hadde enkeltpersoner vært helt uunnverlige ville nok verden sett en smule annerledes ut. Hvis hurtighet er utgangspunktet kan man jo stille seg spørsmål ved hvorfor utredninger ofte tar veldig lang tid og om de ikke gjør det blir mange av dem karakterisert som hastverksarbeide.

Mye av våre liv nytter vi til å spekulere og synse om andre og andres virke. Hva hvis vi tonet ned dette og heller så på fakta, konsekvenser og ikke minst se på saker fra ulike synspunkter. Litt som at man hadde tjent mer på å la aktører lære og forbedre seg fremfor å forvente vinnerprestasjoner hver gang og kaste vrak på de som ikke vant første gang.

Kommentar #14

arild nordby

2 innlegg  653 kommentarer

Juristkrav for ledelse er absolutt fornuftig

Publisert rundt 9 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.

Nå trenger ikke nasjonen Norge en

Men, man kunne skjele til den meritokratiske kulturen i Forsvaret, der det er fullt mulig å begynne på bånn, og så når du oppdages, aktivt oppmuntres til delleders-ansvar, og dernest høyere offisersutdannelse.

Kort og godt ønsker jeg meg et system der initiell utdanning dreier seg om umiddelbar, praktisk læring, delkursing underveis i yrkeslivet av potensielle ledere i mer teoretisk utdannelse, og at kremen av disse, når de eksempelvis er rundt et par og førti bes å anskaffe seg full juristutdannelse, og slik kan inneha politimesterverv, og høyere verv fra 45-50-årsalderen og fremover.

Altså:

Et selvrekrutteringssystem, snarere enn et toppstyrt politiker-og-departementsstyrt system.

Kommentar #15

Fredrik W. H. Steensen

101 innlegg  846 kommentarer

I kveld gikk han av,

Publisert rundt 9 år siden

Så er det klart. Mæland trakk seg i kveld. Rett eller galt, men han hadde ansvaret uansett. Spennende å se hva som kommer.

Kanskje litt å rette baker for smed, da han aldri hadde fungert i stillingen. Likevel jeg tror det var en rett avgjørelse- 

Kommentar #16

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

`Dette inntrykket trenger ikke være riktig, det er tilstrekkelig at det eksisterer.`Sannsynligvis er båten gått for Mælands del uavhengig av hans objektive egenskaper.`(Hermod Herstad)

Last line of defence..Kongen, men ikke esset.  

Mener du har satt sammen to forhold her som KUN er riktige hver for seg. I Mælands tilfelle passer de ikke sammen. Det er nettopp hans bakgrunn (og; hans opptreden i flere intervjuer, bl.a. med en far som mistet sin sønn hvor Mæland var så skarp mot han) som står i veien for at han kan gjøre en best mulig jobb - uansett. Forutsetningene er ikke der. Som minimum måtte han ha jobbet som politi el lignende i mange år. Det er utrolig. Noe annet er det med lovskrivere etc..de er av annen type og det er bra, men come on! Psyiater og lege? Er det korrekt at han var militærnekter? Det kan ikke stemme..hvordan kan han leve seg inn i situasjoner da? Hvordan kan han leve seg inn i politimenn/kvinners situasjoner?

Til slutt; hvem var det som ansatte han? Det er ikke nødvendig for meg å si.

Norge har fått mye skryt for sin innsats i krigen i Aghanistan. Topp utstyr, godt trente menn. Her hjemme har man bygget ned beredskapen sakte men sikkert i en verden som vi vet har blir mer utsatt (i scandinavia også over et 10 år nå). Det har dermed vært mangel på vilje til å investere i eget land, men full vilje til å ha fantastisk beredskap i krigføring i utlandet. Noe som har ført til mer terror, by the way.

Jeg skjønner at det er tabu å snakke om nasjonalisme, men - fælt å si det, men - har man mistet interessen for `sine egne`ved å ikke tenke på å beskytte dem mot uforutsette, men fullt mulige trusler og vold, men bare ser utover så har man vel `administrert og filosofert` seg vekk fra virkeligheten og tapt de lederegenskapene som faktisk trengs i den virkelige verden. Et eksempel her er den vanen med dobbeltkommunikasjonen og sminkede rapporter som er eksempel på ukultur som har bredt seg.

Det er statsministeren som står bak alle ansettelser. Noen har allerede gått av. Han har rekruttert ledere til stillinger uten at de har noen som helst relevant bakgrunn til det samfunnsområdet de skal lede. Det har statsministeren ønsket. Er dette for å sikre at det sakl være umulig som leder å kunne leve seg inn i området? Man må nesten lure..

Ser ikke bra ut ihvertfall. Ikke i det hele tatt.

Kommentar #17

Leif Halvard Silli

69 innlegg  589 kommentarer

Småbarnspermisjon — for partleiarar og politidirektørar

Publisert rundt 9 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Man må ikke forlate noe som helst for å ta pappapermisjon. Pappapermisjon er en rettighet man har og for de aller fleste er dette et gode både for pappa og pode. Hvor lang er en slik permisjon tro, fire uker eller noe rundt der. En krise i politiet eller hvor som helst egentlig er ikke avhengige av en person eller en leder og type kriser som går på system er neppe løst på noen få uker.

VGs Skarsbø Moen gjorde rett då ho i fjor peika på det merklege i at me (inntil i kveld) hadde ein politidirektør som braut lova med omsyn tili å skaffa seg barn med hjelp av surrogatmor.

Det var difor ingenting normalt med Mælands «pappapermisjon».

So var det sagt.

Men om me no ser bort i frå det og heller ser på det med småbarnspermisjon versus det å vera politidirektør: I denne saka — 22. juli-saka — har det no endeleg vorte eit fokus på den sak at ein i politet har større fokus på dei tilsette sine rettar (ikkje jobba i fellesfereien, ikkje jobba om kvelden/helga, HMS-reglar som er i strid med skyting pågår-instruksen, streikeretten versus det å sleppa laus kriminelle asylsøkjarar) enn kardinalpliktene sine, sjølve grunne til at me har eit politi.

Tidlegare har politiet — veldig forståeleg — ikkje hatt streikerett. Statsministeren har heller ikkje streikerett.

Ein toppleiar — ein general for ein her, ein leiar for eit land, ein sjef for ein politistyrke — ein leiar for eit politisk parti i styrtande nedgang (SV) sender ut eit svært — svært — merkeleg signal dersom dei insisterer på å ta pappapermisjon — eller mammapermisjon midt i stridsheten.

Når tilveret står på spel, er retten til å vera heime med spebarnet eit mindre gode. For det er eit gode det er. Ein leiar som tek ansvar, må finna alternative løysingar på eit slikt problem.

Det er mange døme på politikarar og sjefar i det offentlege som bryt av ferien sin (ferie er ein rett!) fordi det hender noko ålvorleg. Småbarnspermisjon må koma i same kategori. Det kan ikkje noko so heilagt at ein aldri kan bryta han av om ein må.

Kommentar #18

arild nordby

2 innlegg  653 kommentarer

Måtte han aldri vende tilbake

Publisert rundt 9 år siden

i noen som helst maktposisjon.

Kommentar #19

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

`Ellers synes jeg ikke det går an å kritisere Mæland for å ta i mot en jobb regjeringen mener han er den rette for.`

På dette nivået som snakkes om her så mener jeg at det er riktig. En psykiater som ikke innser at det er en ulempe å ikke vite hvordan det er å arbeide som politi?

Han har kanskje reddet statsministeren nå. Ihvertfall det, vil kanskje noen si. Men....

Kommentar #20

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Endelig

Publisert rundt 9 år siden

Mæland hadde endelig sans for å gjøre det riktige. Feil mann på feil sted etter det som skjedde. Det ble litt langt til døren, men nå er han vaffal fremme der han skulle vært på mandag kveld.

Kommentar #21

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Mæland ønsket bekreftelse på om han hadde sin oppdragsgivers tillit. Han fikk ikke denne bekreftelsen og trakk seg.

Kommentar #22

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Leif Halvard Silli. Gå til den siterte teksten.

Når tilveret står på spel, er retten til å vera heime med spebarnet eit mindre gode. For det er eit gode det er. Ein leiar som tek ansvar, må finna alternative løysingar på eit slikt problem.

Ingen godt nok kvalifiserte ønsket Mælands jobb. Så kom barna vhja surrogati, i seg selv en uholdbar situasjon for en som skal vokte lovverket, og så skal han i tillegg ha pappaperm i den mest kritiske perioden landet ha stått overfor i fredstid. Videre kommer feil på feil som avdekkes av Kommisjonen. Dette kunne bare ikke gå bra, det måtte til sist skjære seg på noen måte. Inneværende uke har vært en meget pinlig uke for Justisdepartementet og tilliggende herligheter.

Formelle hensyn kan tilsi at Killengreen ikke hadde ansvaret for beredskapen, men hun hadde ansvaret for å bygge opp denne inntil like før 22.7. Nå kan det også spøke for henne etter Kommisjonens rapport.

Fotballspillere sier at det mandigste de kan tenke seg å oppleve er å stå med bar overkropp med sitt nyfødte barn på armen, avfotografert på VG's forside. I vårt myke samfunn kan det tenkes at det er macho for en samfunnstopp å bekjentgjøre at man har pappaperm. Men som Silli påpeker lar det seg muligens ikke gjøre å benytte seg av retten hvis man innehar bestemte stillinger. For en del år siden var det macho å bekjentgjøre at man ikke fikset å gjøre jobben sin innen arbeidstidsbestemmelsene i AML. Vel, da skulle man kanskje ikke laget en lov som umuliggjorde byggingen av landet. De som løfter oss alle fremover har ikke regulær kontortid, de gjør en innsats utenom det vanlige til alle døgnets tider alle ukens dager og vet knapt hva ferie er. Telefonen ville ikke vært oppfunnet på ordinær kontortid den heller.

Alt i alt kledde dette av noen holdninger hos oss alle, og særlig i politiet. Nå er det skapt en åpning for å reorganisere og gjøre et grundig fotarbeide for å få politiet opp å stå, for å etablere sunnere forhold og bedre bedriftskultur. Inneværende uke har vært en uke man bør bevege seg raskt bort fra for å komme ut av den beklemte situasjonen og igjen bli handlekraftig. Før det schmeller på nytt.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere