Robin Haug

127

Multikulturalistiske forsvarsmekanismer i Grubbegata?

I 2004 viste en simulering at Regjeringskvartalet var svært sårbart for bombeangrep. 3 år senere var intet gjort. 4 ytterligere år går, og viser simuleringens fryktelige relevans. Men multikulturalismens ideologi forhindret realitetsorienteringen.

Publisert: 14. aug 2012

Regjeringskvartalet mot Sikkerhetstjenesten. Det var den i internasjonal sammenheng uhørt komiske, men akk så verdenskjente spesifikt norske, naivitet overfor den reelle trusselen fra deler av den islamske kulturkrets, som betinget at Stoltenberg ikke fant det "nødvendig" å sikre Grubbegata og Regjeringskvartalet. I 2004 viste en simulering at nettopp Regjeringskvartalet var svært sårbart for et bombeangrep. 3 år senere var intet gjort. 4 ytterligere år går, og viser simuleringens fryktelige relevans. Stoltenberg hadde lenge vært advart på det kraftigste, men: http://tinyurl.com/c4wsmcr. Eller: det var "ikke nødvendig."

Multikulturell virkelighetsfornektelse. Her svikter, blant annet, Statsministerens logikk såvel som forståelse av virkeligheten. Det er den politisk korrekte ideologi omkring multikulturalismen som er den dypeste årsaken til at det gikk så galt som det gikk 22/7. Den nær komplette paralysen (eksklusive det tilsynelatende svært så profesjonelle medisinske redningsarbeidet) den skjebnesvangre dagen 22/7, kan best forklares ved å se på den omfattende fornektelse man allerede lenge hadde sett de fleste politiske partier uttrykke overfor islamist-terrorismens trussel. Man tok ikke det ellers så veldokumenterte trusselbildet alvorlig, motivert mest fra et inderlig og sikkert velment ønske om at islamister nok ikke ville true Norges sikkerhet --- skjønt: akkurat dét hadde jo islamister gjort. Så vi taler om virkelighetsfornektelse, ideologisk motivert. Man fornektet en slik realitet for Norges del, til tross for at Norge var blitt slik truet, og til tross for at sikkerhetstjenestene allerede 7 år tidligere hadde anslått slik trusselrisiko til mer enn 50%. Her er det at ens allerede erklærte politisk korrekte ideologi river teppet under virkelighetens tydelige konturer. Og pang 22/7! Og sann mine ord: de ansvarlige suser avgårde på sine kameltygde flyvende tepper.

En flora av forsvarsmekanismer. Hadde ikke saken hatt slik alvorlig omfang, kunne man selvsagt, med henvising til naive nordmenn og de gode gamle dager, flire rått av politimyndighetenes fullstendig håpløse uforstand på de mest elementære teknologiske sikkerhetsforanstaltninger. Man kunne også flire av pensjonistavdelingens --- unnskyld: utrykningsstyrkens --- oppdrag i felten. Men det som faktisk aller mest bør mane oss til ettertanke er det politiske etablissements absurde virkelighetsvegring: en flora av rasjonaliseringer og forsvarsmekanismer som ikke, på en rekke områder, sørger for å ivareta forsvaret av landets innbyggere. Men slik er det jo med forsvarsmekanismer og rasjonaliseringer: man har tatt farvel med virkeligheten --- og nødvendighetene.

Den politiske kulturs valg? Det er noe galt med den politiske kulturen som sådan. Det er ikke slik at man som folkevalgt primært skal sikre seg og sine gjenvalg eller posisjoner. Politikere har kommet til en idé fix om at det mer gjelder om å bli gjenvalgt enn å faktisk forholde seg til jobbeskrivelse. Faktum er imidlertid at hvis man mener at upopulære tiltak må settes i verk, så skal man iverksette tiltakene, uaktet egne narsissistiske forhåpninger om å sitte ved makten lengst mulig. Makten for maktens egen skyld er selvsagt diametralt motsatt av demokrati. Vi taler her derfor om en politisk kultur som svikter helt elementære og fundamentale demokratiske begreper. Men, som vi kjenner det fra repetisjonstvangens uimotståelige sirenesang: også her gis det ikke egentlig valg for politikeren, bare en endeløs rekke av samlebåndsproduserte forsvarsmekanismer.

Før, under og etter Grubbegata. Bare så det er sagt, for å unngå misforståelser: islam eller muslimer er i denne sammenheng ikke på noen måte klandret. Men hadde våre folkevalgte tatt for eksempel sikkerhetstjenestens sikkerhetsrisiko på alvor, ja, nettopp med tanke på den da (og stadig) persiperte trussel fra islamistisk terrorisme, ja, så hadde Breivik blitt fanget opp allerede før han kom til Grubbegata, eller også når han kom til Grubbegata, eller også like etter han forlot Grubbegata, eller også langt, langt tidligere enn hva var tilfellet på Utøya. Her sitter det en lang rekke ledere som altså ikke har gjort jobben sin, og på toppen sitter Stoltenberg. Når vi nå har sett hva som skjedde i tiden før, under og etter Grubbegata, må vi derfor spørre oss selv: er det virkelig ikke nødvendig med utskiftninger i regjering og myndighet?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Haug: "Regjeringskvartalet mot Sikkerhetstjenesten. Det var den i internasjonal sammenheng uhørt komiske, men akk så verdenskjente spesifikt norske, naivitet overfor den reelle trusselen fra deler av den islamske kulturkrets, som betinget at Stoltenberg ikke fant det "nødvendig" å sikre Grubbegata og Regjeringskvartalet. I 2004 viste en simulering at nettopp Regjeringskvartalet var svært sårbart for et bombeangrep. 3 år senere var intet gjort. 4 ytterligere år går, og viser simuleringens fryktelige relevans. Stoltenberg hadde lenge vært advart på det kraftigste, men: http://tinyurl.com/c4wsmcr. Eller: det var "ikke nødvendig."!"

Dette er sitatfusk. Det er en uredelig forfalskning av sannheten som skal være med på å bygge opp om de seinere logiske kortslutninger. Det ble aldri fra verken statsminister eller andre hevdet at stengning av Grubbegata var unødvendig. Det som ble ansett som "unødvendig" var å ta saken opp i regjeringens underutvalg. I stedet valgte man å pusse pitbullen Schøtt-Pedersen på Oslo kommune for å sikre fortgang i planene. Umiddelbart så det ut som om dette var riktig framgangsmetode iom at avtale med Oslo kommune ble oppnådd. Kritikken mot statsminister og regjering må være at saken ikke seinere ble godt nok oppfulgt fra statlig side.

Hva er så de seinere logiske kortslutninger fra Haugs side? Jo, det er påstandene om at det skal være en uvillighet til å ta truslene fra radikal islam på alvor og denne uvilligheten skal være ideologisk begrunnet i ledende partiers multikulturistiske ideologi. Dette utledes ved hjelp av Haugs noe spesielle logikk. Siden det ikke kan utelukkes at A = B, anses det som bevist at A = B.

Finnes det kjente fakta som kan indikere at dette ikke stemmer? Nei se det er totalt uinteressant for Haug. Han overser glatt det faktum at forskjellige partier og regjeringer har ledet landet i en 10 år lang krig begrunnet med trusselbildet motstanderen utgjør mot vår egen sikkerhet. Vi ligger altså i krig mot de som Haug hevder regjeringen anser som våre allierte.

 

 

Kommentar #2

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

I stedet valgte man å pusse pitbullen Schøtt-Pedersen på Oslo kommune for å sikre fortgang i planene. Umiddelbart så det ut som om dette var riktig framgangsmetode iom at avtale med Oslo kommune ble oppnådd. Kritikken mot statsminister og regjering må være at saken ikke seinere ble godt nok oppfulgt fra statlig side.

En herlig perle fra din side! Og denne: "Han overser glatt det faktum at forskjellige partier og regjeringer har ledet landet i en 10 år lang krig begrunnet med trusselbildet motstanderen utgjør mot vår egen sikkerhet." Jeg skal ikke kommentere.

Men jeg skal kommentere min påståtte sitatfusk. Det er ikke sitatfusk. Poenget mitt var at tross mange og gjentatte kraftige advarsler og anmodninger fra faglig ekspertise på området, så fant Stoltenberg, og andre her relevante ansvarshavere, det tydeligvis ikke presserende å følge opp. Simuleringen fra 2004 og realiseringen av simuleringen 2011 taler sitt språk på det tydeligste: av en eller annen grunn følte regjeringen det "ikke nødvendig" å ta sikkerhetstjenestens vurdering til etterretning. 

Kommentar #3

Geir Wigdel

40 innlegg  2088 kommentarer

Robin Haug

Publisert over 8 år siden

må være en av de ytterst få som fortsatt ikke har fått med seg hvor terroren kom fra 22. juli. Han lever i den samme paranoide verden som Breivik, Fjordman m.fl. Ytterligere kommentar er unødvendig.

Kommentar #4

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Sitatfusk

Publisert over 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Men jeg skal kommentere min påståtte sitatfusk. Det er ikke sitatfusk. Poenget mitt var at tross mange og gjentatte kraftige advarsler og anmodninger fra faglig ekspertise på området, så fant Stoltenberg, og andre her relevante ansvarshavere, det tydeligvis ikke presserende å følge opp. Simuleringen fra 2004 og realiseringen av simuleringen 2011 taler sitt språk på det tydeligste: av en eller annen grunn følte regjeringen det

Selvfølgelig var det sitatfusk? At du endrer på det i denne kommentaren endrer ikke på det påviselige faktum at du bedrev sitatfusk i ditt innlegg!

Ellers er kritikken om at regjeringen valgte feil framgångsmåte for å få ønsket fortgang i saken, og at de ikke fulgte saken godt nok opp, relevant kritikk.

Kommentar #5

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.

hvor terroren kom fra 22. juli.

Hvor kom terroren 22/7 fra Wigdel? Den kom fra Breivik. Er vi enige om det? Men tror du virkelig jeg har skrevet noe annet? Les én gang til.

Jeg skriver at hvis Sikkerhetstjenesten i 2004 på det kraftigste hadde advart og anmodet Regjeringen om å iverksette strakstiltak overfor en persipert buddhistisk terrortrussel, og at hvis så Regjeringen hadde fulgt anmodningene fra faglig hold, ja, hadde 22/7 ikke skjedd, eller skjedd i langt mindre omfang. 

Men regjeringens systematiske (vi har sett det i flere sammenhenger) vegring mot å anerkjenne faglig ekspertise på området, grunnet hva jeg short-hand har kallt 'multikulturalistiske forsvarsmekanismer og rasjonaliseringer,' medførte at når nå en gang Breivik igangsatte terroren, så var beredskapen allerede i utgangspunktet i så dårlig stand at en lang, lang rekke av fatale misforhold, feil og tilkortkommenheter gjorde 22/7 langt lenger og langt frykteligere enn hva tilfellet ville ha vært, hadde bare regjering og myndigheter altså fulgt faglig ekspertises rådgivning.

Man har ikke villet innrømme trusselen som akutt og kritisk, og slik trosset de her relevante faglige ekspertiser. Når denne trusselen den gang, som nå (med visse tilføyelser), ble vurdert utfra oppmerksomhet på islamistiske miljøer, så kan vegringen ikke skyldes annet enn at man fra sentralt hold ikke ville erkjenne trussel fra den side.

Kommentar #6

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

At du endrer på det i denne kommentaren endrer ikke på det påviselige faktum at du bedrev sitatfusk i ditt innlegg!

Håpløst. Men jeg siterer fra Aftenposten (uten at jeg likevel er sikker på at du vil forstå):

Statsminister Jens Stoltenberg ble personlig advart om at sikringen av Regjeringskvartalet var kraftig forsinket i byråkratiet. Saken måtte prioriteres og løftes opp i Regjeringens underutvalg, mente ansvarlig statsråd. "Ikke nødvendig", skrev Stoltenberg.
Kommentar #7

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Men regjeringens systematiske (vi har sett det i flere sammenhenger) vegring mot å anerkjenne faglig ekspertise på området, grunnet hva jeg short-hand har kallt 'multikulturalistiske forsvarsmekanismer og rasjonaliseringer,' medførte at når nå en gang Breivik igangsatte terroren, så var beredskapen allerede i utgangspunktet i så dårlig stand at en lang, lang rekke av fatale misforhold, feil og tilkortkommenheter gjorde 22/7 langt lenger og langt frykteligere enn hva tilfellet ville ha vært, hadde bare regjering og myndigheter altså fulgt faglig ekspertises rådgivning.

Hvis Haugs hovedanliggende hadde vært regjeringens manglende evne til iverksette nødvendige tiltak, kunne han selvfølgelig brukt en av de flere tråder som allerede er opprettet.

Selvfølgelig er ikke dette Haugs sitt prosjekt. Haugs sitt prosjekt er å hevde at grunnen til at det gikk feil, er de fleste norske partiers "multikulturelle ideologi". I Haugs innlegg er dette det sentrale punktet. I diskusjonen om regjeringens feil kan vi benytte oss av allerede eksisterende tråder.

Kommentar #8

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Håpløst. Men jeg siterer fra Aftenposten (uten at jeg likevel er sikker på at du vil forstå):

Statsminister Jens Stoltenberg ble personlig advart om at sikringen av Regjeringskvartalet var kraftig forsinket i byråkratiet. Saken måtte prioriteres og løftes opp i Regjeringens underutvalg, mente ansvarlig statsråd. "Ikke nødvendig", skrev Stoltenberg.

Nei det er ikke håpløst. Det hjelper faktisk når du presenterer sitatet riktig. Og hvis du tar sjansen på å se sammenhengen, vil du se at det ikke er stengning av Grubbegata som er unødvendig, men at saken må løftes opp i regjeringens underutvalg.

Kommentar #9

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

Joda, norsk naivitet har dominert vel mye.

Publisert over 8 år siden

Jeg tenker at hovedpoenget i denne saken burde være, uavhengig av radikal islam eller helt andre ting, at norsk naivitet sørget for at det var for lite sikkerhet rundt blant annet regjeringskvartalet i Oslo. Jeg vil faktisk tro at alle andre land, eller så godt som alle, har mer sikkerhet enn vi har hatt hittil her i Norge. I møte med utfordringer knyttet til potensielt voldelige islamister og i møte med globaliseringen, burde det være selvsagt at at slike politiske maktbaser har større sikkerhet. En skulle jo tro at vi hadde lært av de flere terrorangrepene som allerede har vært i Europa og i USA, inkludert de maaange som heldigvis har blitt avverget. Som 22.juli viste kan det finnes potensielle trusler også fra etniske nordmenn, uten at dette skal ovedrives. Men å kun trekke islam inn i dette synes jeg blir litt enkelt. Poenget er at de som styrer er dømt til å bli hatobjekt for enkelte individer og/eller grupper. Og da må sikkerheten skjerpes. "God" gammeldags naivisme, uansett hvor rotfestet den er i den norske kultur, hjelper ikke lenger da.

Kommentar #10

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

de fleste norske partiers "multikulturelle ideologi".

Det er mange og sammensatte årsaker til at de fleste politiske partier herhjemme så vel som ute målbærer en overmåte toleranse for den multikulturelle ideologi. En av de viktigste hertil er at den er tvunget frem av globale kapitalkrefter.

"Det går så meget bedre nu," sier multikulturalismen kort. og fokuserer på å fremheve de positive aspekter. Og dertil underspille de negative aspekter --- så som en meget reell terrorfare fra ulike typer islamisters side. Slik denne også er persiperet av de som formodentlig skulle ha den beste ekspertise på slikt.

Jeg gjentar: simuleringen viste i 2004 et åpent sår, og mange skrikende behov for sikkerhetsoppdateringer; aktualieringen av simuleringen i 2011, med alle dens fryktelige og mangefasetterte virkninger og bi-virkninger, viser med all ønskelig tydelighet at ansvarlige politikere ikke har ledet landet som de skulle. De har ikke vært seg sitt ansvar bevisst. De har ikke klart jobben. Ja, så må vi finne andre. Og jeg vil tilføye at de her berørte ansvarshavere i all anstendighets navn burde tre av på eget initiativ.

Så må det være legitimt og betimelig å spørre om årsaken til vegringen overfor sikkerhetstjenestens sterke advarsler! Derfor dette innlegget altså. Hva kjennetegner den tenkning som kunne tenkes å ha underspilt advarslene og anmodningene? Og ikke minst: bærer denne tenkningen videre, nå i etterspillet av 22/7?

Kommentar #11

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

vil du se at det ikke er stengning av Grubbegata som er unødvendig, men at saken må løftes opp i regjeringens underutvalg.

Jeg er jo godt klar over dette. Mitt poeng var at Stoltenberg og regjering ikke har funnet det nødvendig å iverksette tiltak anmodet om fra sikkerhetstjenesten. Det er jo tydelig for enhver, i og med omfanget av 22/7, at enkelte ansvarshavende overhodet ikke tilstrekkelig har vært seg sitt ansvar bevisst. Hadde de tatt sine forholdsregler hadde 22/7 var en helt annen historie.

Vi må spørre hvorfor regjering og ulike myndigheter opfattet det "ikke nødvendig" å etterfølge sikkerhetstjenestenes anmodninger.

Kommentar #12

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Jeg er jo godt klar over dette.

Om det er så at du er godt klar over dette, hvorfor velger du da i ditt innlegg og presentere saken på en helt annen måte? Er disse teoriene dine rundt norske partiers multikulturelle ideologi så viktige for deg at du velger bevisst å lyve?

Kommentar #13

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Fra rapporten

Publisert over 8 år siden

Fra rapporten om hva som ble ansett som unødvendig:

Statsministeren mente at tiltaket ikke var politisk

kontroversielt i regjeringen, og at det derfor ikke var nødvendig å ta saken opp i underutvalget. Han gjorde en påtegning om at stabssjef og statssekretær ved SMK, Schjøtt-Pedersen, skulle følge opp.

 

Statssekretær Schjøtt-Pedersen hadde deretter samtaler med fraksjonslederen i Arbeiderpartiet, Tellevik Dal, som han oppfattet ble overbevist om nødvendigheten av å stenge gaten.

Omtrent samtidig med at saken ble oversendt

byutviklingskomiteen, ble byrådsleder Lae oppringt av statssekretær i JD, Moland Pedersen. Lae ble presentert for den sårbarhet som sikkerhetsprosjektet visste at forelå ved at gaten ikke var stengt. Etter denne samtalen samt en tilsvarende og omtrent samtidig samtale med politimesteren i Oslo forsto Lae viktigheten av å stenge gaten. Moland Pedersen og Lae drøftet hensiktsmessigheten av å bringe saken opp for byrådet på ny for å forsøke å endre innstillingen, eller forsøke å snu saken i byutviklingskomiteen. De ble enige om at det beste var å forsøke å snu saken i komiteen. Moland Pedersen skulle presentere risikoen ved ikke å stenge gaten for Arbeiderpartiets og de øvrige regjeringspartienes representanter, mens Lae skulle gjøre det samme overfor Høyres representanter,

via gruppelederen.

 

Ellers er lesingen i rapporten om tiltak for sikkerhet rundt regjeringsbygget ganske deprimerende lesning. Den viser ikke manglende vilje eller ønske om å treffe de nødvendige tiltak, men manglende evne!

 

Kommentar #14

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Spørre

Publisert over 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Så må det være legitimt og betimelig å spørre om årsaken til vegringen overfor sikkerhetstjenestens sterke advarsler! Derfor dette innlegget altså. Hva kjennetegner den tenkning som kunne tenkes å ha underspilt advarslene og anmodningene? Og ikke minst: bærer denne tenkningen videre, nå i etterspillet av 22/7?

Selvfølgelig er det betimelig å spørre. Nå nøyer ikke du deg med å spørre, men forsøker å gi oss dine egne forslag til svar. Det er disse forsøkene på svar vi er i gang med å plukke fra hverandre.

Når disse forslagene til svar blir begrunnet med uredeligheter og sitatfusk, velger jeg også og gjøre oppmerksom på dette

Kommentar #15

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Er disse teoriene dine

Det er jo ikke mine teorier, kjære Herstad, men de politiske partiers teorier. De teorier som vi her taler om er noe jeg selv på ingen måte deler. Jeg påpeker, derimot, at slike teorier nok lå til grunn for at man fra sentralt hold og på flere nivå, kommunalt så vel som statlig, ikke tok advarslene fra Sikkerhetstjenestens eksperter riktig på alvor. At man slik ikke tok advarslene på alvor ligger jo i dagen. Det må være en sann uhygge for de eksperter som her forsøkte å realitetsorientere Regjeringen. Det burde også oppleves som en sann kvalme for de her berørte politikere.

Jeg gjetter meg frem til at det er mange politikere som har en svært vond klump i magen, skjønt rasjonaliseringen og forsvarsmekanismene jobber på spreng for pulverisere ansvaret utover de mange tekniske systemer og den iboende treghet i byråkratiet. Men så: slik rasjonalisering og forsvarsmekanismer sprekker for lyset så fort man man kikker ut av vinudet til det store utland, et utland som nærmest ikke kan fatte den grad av naivitet norsk politikk her har utvist. Ikke minst når det kommer til sirkuset med å få Breivik erklært psykotisk.

***

Man kunne forlenge lensen: man si mangt om de stygge episoder som fandt sted rett i etterkant av bombeeksplosjonen, men på ekkelt paradoksalt, om enn så forskjøvet, vis er de mer i overenstemmelse med Sikkerhetstjenestens daværende vurderinger enn makthavernes. 

Kommentar #16

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Det er jo ikke mine teorier, kjære Herstad, men de politiske partiers teorier.

Det var da svært som du hopper rundt  Haug. Vi snakker om din teori om at det er de ledende partiers "multikulturelle ideologi" som har skylda for at nødvendige tiltak ikke ble iverksatt før 22.7. Jeg har ikke hørt noen politiske partier som deller denne teorien din. Jeg gjentar: "DIN TEORI"

Kommentar #17

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Hvordan er det i hele tatt mulig å forsvare?

Publisert over 8 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Om det er så at du er godt klar over dette, hvorfor velger du da i ditt innlegg og presentere saken på en helt annen måte? Er disse teoriene dine rundt norske partiers multikulturelle ideologi så viktige for deg at du velger bevisst å lyve?

Jeg er overrasket over forsvaret av den rødgrønne regjeringen med statministeren i spissen.

Det er da hevet over tvil at denne regjeringen er inkompetent da det gjelder å sikre borgerne mot terroraksjoner.  Det har da faktisk kommisjonen bevist.

Det er lett å se nå at Norge er elendig administrert, særlig på sikkerhetssiden.  Det gjelder sikkert også på mange andre områder.

Ingen tør å ta upopulære og nødvendige avgjørelser.  Det gjelder ikke bare de rødgrønne.  Alt som teller er å bli gjenvalgt.

Selvsagt har AP hovedansvaret for elendigheten.  De har sittet mest i regjeringskontorene.

Vi har det godt i Norge.  Det er det ingen tvil om.  Økonomisk sett er det tatt en rekke korrekte avgjørelser.  Heldigvis.

Skal vi fortsatt ha det godt fremover må vi ha politikere som gjør jobben sin.  Ikke reiser verden rundt og gir milde gaver til peti og preti.

Jeg minnes godt u-hjelp til prostituerte nepalske transevitter og til Koran skoler i Pakistan.  Det virker som noen har gått fullstendig fra vettet.  Bare for at Norge skal bli godt likt?

Naiviteten i Norge er stor.  Nå må vi få politikere med realitetassans og som  seriøst tenker på borgerne, istedenfor eget gjenvalg.

Det har vært en rekke skandaler i den rødgrønne regjeringen.  Det er nok kun toppen av isfjellet som er kommet til overflaten.  Sist Gahr Støres millionlønn til en partivenn.  Partiutnevnelser florer.  F.eks. utnevnelsen av ny politidirektør.  En psykolog, men forloveren til Jens.  Det er mye, mye viktigere enn å utnevne inkompetente ledere enn å styre godt.  det virker slik.  Partiet er viktigst istedenfor å gjøre en skikkelig jobb.

Hva i all verden har en psykolog å gjøre som politidirektør?  Er det å ta borgernes sikkerhet på alvor?

Bare for å nevne noe.

Kommentar #18

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Fjerdingen

Publisert over 8 år siden

Jeg ser hva du skriver Fjerdingen. Jeg er enig i noe og uenig i noe annet. De temaene du tar opp blir allerede diskutert i en annen tråd. Jeg forsvarer ikke regjeringen, men jeg diskuterer Haugs påstand om årsaken til at regjeringen sviktet. Det er det jeg anser som hovedpoenget med opprettelsen av denne alternative tråden.

Kommentar #19

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Det er det jeg anser som hovedpoenget med opprettelsen av denne alternative tråden.

Ja, årsaken til svikten er, som Kommisjonsrapporten også understreker, manglende vilje eller evne til å forstå alvoret. Altså blant annet det alvoret som Sikkerhetstjenesten i denne sak så uttrykkelig påpekte --- for nær døve ører, altså.

Myndigheter har ikke hatt samme persepsjon av fare. Og de har tillatt seg å overtrumfe Sikkerhetstjenestens prompte rekommendasjoner. Vi skal huske at dengang anslo Sikkerhetstjenesten faren for terroranslag for høyere enn 50% innenfor de kommende 3 til 4 år. Fullstendig overkjørt, altså.

Min teori er at myndigheter og mange politiske partier i dette landet har en teori om at multikultur overveiende er av det gode, ja, så såre godt, at man ikke riktig forstå alvoret når Sikkerhetstjenesten anslo slik høy risiko. Nok med bakgrunn at risikovurderingen var hovedsaklig fokusert på islamistiske terrorgrupper. Men risikovurderingen kom på kant med myndighetenes multikulturelle ideologi. Og selv ikke Sikkerhetstjenestens vurderinger kan få ideologene til å justere litt på bildet.

Kommentar #20

Ketil Reinhardts1

17 innlegg  271 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Aftenposten 2007 om stengning av Grubbegata:

“hysterisk tankegang som vi burde vært spart for”

Kommentar #21

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ketil Reinhardts1. Gå til den siterte teksten.

Aftenposten 2007 om stengning av Grubbegata:

“hysterisk tankegang som vi burde vært spart for”

Jeg håper bare ikke Statsministerkontoret henviste til spalter i Aftenposten som delvis begrunnelse for å overkjøre Sikkerhetstjenestens klare og tydelige formaninger fra 2004?

Jeg har faktisk vanskelig for å tro at Sikkerhetstjenesten med god grunn her kan kalles hysteriske. 22/7 viser oss uansett motsatt. 

Kommentar #22

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Min teori er at myndigheter og mange politiske partier i dette landet har en teori om at multikultur overveiende er av det gode, ja, så såre godt, at man ikke riktig forstå alvoret når Sikkerhetstjenesten anslo slik høy risiko. Nok med bakgrunn at risikovurderingen var hovedsaklig fokusert på islamistiske terrorgrupper. Men risikovurderingen kom på kant med myndighetenes multikulturelle ideologi. Og selv ikke Sikkerhetstjenestens vurderinger kan få ideologene til å justere litt på bildet.

Omatt og omatt og omatt.....

Vi har fått med oss at dette er din teori, og det ser ut til at du også til slutt har fått med deg at dette er DIN teori. Jeg skal ikke nok en gang gjenta mine påvisninger av alle de logiske bristene i din teori, men heller korrigere de nye feilinformasjonene du presenterer. Etter mitt syn er disse feilinformasjonene tatt i bruk svært så bevisst slik at de skal kunne brukes til å støtte opp din teori.

Det har aldri blitt foretatt noen "overtrumfing av sikkerhetstjenestens prompte rekommendasjoner".

For det første kom ikke rekommendasjonen fra sikkerhetstjenesten. For det andre ble det aldri foretatt noen overtrumfing  av anbefalingen om å stenge Grubbegata. Tvert imot ble initiativer tatt for implementering av disse anbefalingene. Fremdriftsrapporter ble også flere ganger etterlyst fra statsministerens kontor. Flaskehalsen var Oslo kommune og kritikken mot statsministeren dreier seg om at han ikke valgte å ta fra Oslo kommune innflytelse over videre framdrift på grunnlag av sikkerhetsmessige hensyn. Dette ville han hatt anledning til. For de som måtte være interessert i de faktiske forhold, vil jeg anbefale å lese rapporten kapittel 18. Jeg vil uansett fraråde folk til å ta noen av Haugs sine påstander om rapportens innhold for god fisk. De er tydeligvis fordreininger eller åpenlys løgnaktige.

Det kritikkverdige ligger i at Stoltenberg ikke umiddelbart fratok kommunale myndigheter sin befatning med saken. Ut fra det faktum at han ikke gjorde det, kan det utledes at han ikke fant situasjonen så alvorlig at dette var nødvendig. Eller eventuellt at ingen kom på at det var en mulighet. La meg legge til at statsministerens kontor hadde en aktiv rolle i å få Oslo kommune til å endre sitt vedtak om å IKKE stenge Grubbegata.

Kommentar #23

Ketil Reinhardts1

17 innlegg  271 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Jeg håper bare ikke Statsministerkontoret henviste til spalter i Aftenposten                          

Min kommentar var ment å illustrere hvor rørende enige makta og maktas voktere er. Aftenposten abonnerer på samme virkelighetforståelse, den du viser til i åpningsinnlegget.

Kommentar #24

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Feil

Publisert over 8 år siden
Ketil Reinhardts1. Gå til den siterte teksten.

Min kommentar var ment å illustrere hvor rørende enige makta og maktas voktere er. Aftenposten abonnerer på samme virkelighetforståelse, den du viser til i åpningsinnlegget.

Illustrasjonen er helt feil. "Makta" ønsket Grubbegata stengt, maktas voktere ville beholde Grubbegata åpen. Kommentaren din illustrerer hvordan makta og maktas voktere har totalt forskjellige oppfatninger.

Kommentar #25

Ketil Reinhardts1

17 innlegg  271 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Stoltenberg mente det ikke var nødvendig. Aftenposten mente det ikke var nødvendig.

Kommentar #26

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ketil Reinhardts1. Gå til den siterte teksten.

Min kommentar var ment å illustrere hvor rørende enige makta og maktas voktere er. Aftenposten abonnerer på samme virkelighetforståelse, den du viser til i åpningsinnlegget.

Ja, på http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/artikkel.php?artid=10059976 kan man også lese enkelte underlige kommentarer fra Stoltenberg.

VG skriver der blant annet følgende, sitat:

Stoltenberg sier til kommisjonen at det ikke var noen politisk diskusjon om stengningen av Grubbegata i regjeringen: «De la til grunn at prosjektet var vedtatt, under iverksetting, og at det var fornuftige tiltak som var basert på faglig sterke tilrådinger», står det i referatet. I rapporten peker kommisjonen på at et av hovedårsakene til at Grubbegata ikke ble stengt var et omfattende og uoversiktelig byråkrati. 
Kommentar #27

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Flaskehalsen var Oslo kommune og kritikken mot statsministeren dreier seg om at han ikke valgte å ta fra Oslo kommune innflytelse over videre framdrift på grunnlag av sikkerhetsmessige hensyn

Ettersom jeg husker å ha lest (forutsatt riktigheten av det fortalte), hadde Oslo Kommune gitt grønt lys i 3 år. Altså at det i en tidsperiode var flaskehals (som i seg selv ikke nødvendigvis er et godt argument), men som kommunen selv åpnet.

Uansett er det slik at dersom Statsministerens Kontor (SMK) og andre ansvarshavende hadde forstått alvoret (jeg gjentar: et eget grunnleggende punkt i Kommisjonens kritikk) hadde Oslo Kommune selvsagt ikke kunnet hindre implementeringen av slike sikkerhetsforanstaltninger. At implementeringer ikke ble gjort i tråd med Sikkerhetstjenestens faglige vurderinger forteller oss med all ønskelig tydelighet at Stoltenberg og SMK ikke forsto alvoret. Det var for ham, som for visse andre, en lang rekke ting som ikke var nødvendige og tilstrekkelig presserende. Verdensbildet til SMK braket sammen med verdensbildet til Sikkerhetstjenesten. Og det er ikke for meget å si at seieren til verdensbildet med "de brukne geværs politikk kombinert med multikulturalistisk ideologi" (elller "multikulturalistiske forsvarsmekanismer") viste seg å ha skjebnesvangre følger.  Var forstokketheten ikke så stor, ville mange menneskeliv vært reddet, ja, kanskje hele 22/7 ville vært en hvilken som helst dag.

Dette må man evne å se i øynene som en konkret mulighet. Hva skulle man ellers legge i begrep om "å ta ansvar"? Å ta ansvar innebærer at man i fortid ser for seg ulike mulige scenarioer addert det scenario som rent faktisk utspilte seg, og i ettertiden evaluere om man ved å velge som man gjorde, valgte godt, middels, dårlig, eller katastrofalt. En ansvarlig person evner slik, og det er i det hele tatt forutsetningen for ansvarlighet. Stoltenberg skyter ansvarlighetsbegrepet foran seg, projiserer det inn i fremtiden, og dét tegner ikke godt. For så har han røpet at han ikke har en særlig utviklet forståelse for ansvarlighet. Hvis SMK ærlig målte de ulike scenarioene opp mot hverandre, ville de også nødvendigvis komme til den eneste mulige slutning at det eneste ansvarlige ville være å gå. For de tok grundig feil. 

Kommentar #28

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ketil Reinhardts1. Gå til den siterte teksten.

Stoltenberg mente det ikke var nødvendig. Aftenposten mente det ikke var nødvendig.

Feil igjen. Stoltenberg mente det var nødvendig. Les rapporten.

Kommentar #29

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Feil igjen. Stoltenberg mente det var nødvendig. Les rapporten.

Les rapporten. Og kikk ut av vinduet. Stoltenberg mente det ikke var så veldig presserende.

Kommentar #30

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Ettersom jeg husker å ha lest (forutsatt riktigheten av det fortalte), hadde Oslo Kommune gitt grønt lys i 3 år. Altså at det i en tidsperiode var flaskehals (som i seg selv ikke nødvendigvis er et godt argument), men som kommunen selv åpnet.

Oslo kommune ga grønt lys etter påtrykk fra regjeringen i den forstand at kommunen endret tidligere vedtak om å IKKE stenge Grubbegata. Sommelet skyldtes tregheten i det kommunale byråkratiet etter at dette vedtaket var endret. Byplaner måtte endres må vite. Her kommer kritikken mot Stoltenberg inn. Han burde ha skjønt  at saken var for viktig til å overlates til det kommunale byråkrati.

Kommentar #31

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Hva er problemet?

Publisert over 8 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Sommelet skyldtes tregheten i det kommunale byråkratiet etter at dette vedtaket var endret.

Det spørsmålet og ansvaret er klart plassert hos regjeringen av 22.7. komiteen, og regjeringen alene. 

Tydelig at du helst skulle plassert ansvaret hos blått byråd i Oslo.  Hva slags argumentasjon er det egentlig.

Jeg var ikke klar over at du er komiteens overdommer.

 

Kommentar #32

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Det spørsmålet og ansvaret er

Da må jeg be deg om å lese rapporten. Dette har ingenting med rødt og blått å gjøre. Kommisjonen gir ikke regjeringen ansvaret alene, men påpeker alle de offentlige instanser som bidrog til å forsinke prosessen. Kommunen somlet, regjeringen fikk kritikk for ikke å ta fra kommunen denne oppgaven når de oppdaget at kommunen somlet.

Kommentar #33

Ketil Reinhardts1

17 innlegg  271 kommentarer

Publisert over 8 år siden

@H3rstad

Har ikke, og skal ikke lese rapporten. Er ikke det 500 sider?

Jeg synes å erindre gjengitt i pressen at risikoanalyse, og ønske om å skynde på, havnet hos statsministeren. Men at svaret derfra var nei.

Dersom jeg har uttalt meg på grunnlag av feil opplysninger beklager jeg.

Kommentar #34

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ketil Reinhardts1. Gå til den siterte teksten.

Har ikke, og skal ikke lese rapporten. Er ikke det 500 sider?

Du trenger ikke lese hele rapporten. Du kan nøye deg med å klikke på kapittel 18. Hvis du likte den britiske serien "Javel statsråd", vil du kanskje nikke gjenkjennende til flere av punktene her.

Kommentar #35

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Varm potet

Publisert over 8 år siden
Ketil Reinhardts1. Gå til den siterte teksten.

Jeg synes å erindre gjengitt i pressen at risikoanalyse, og ønske om å skynde på, havnet hos statsministeren. Men at svaret derfra var nei.

På NRK igår kom det frem at saken gikk mange, altfor mange, omganger mellom flere kontorer, kommunale og statlige --- og Statsministerkontoret. Videre kom det frem at tidligere arbeidstagere på STM ikke ville uttale seg, men at de fleste bare viste til at rapporten gir en reell beskrivelse på dette området. Jeg vil tro man ikke vil uttale seg fordi man vet dette er en het potet.

Dette dreier seg saktens ikke om inertia i byråkratiet. STM kan ikke bruke dette til noe. Skjønt rapporten også synes å legge seg opp til pulveriseringens begrep. Som om det var rusk i maskineriet.

En spørreundersøkelse viser at 7 av 10 mener statsministeren bør få fortsette. Kommentatoren på NRK, Takvann, tolket dette som at folk flest er bekymret for at situasjonen er gal nok som den er, at mange nok ser behov for nye krefter, men at de frykter for mer kaos skulle også Statsministeren og kanskje hele Regjeringen gå av.

Ansvarsoverdragelsen til rent mekaniske prosesser, som selvsagt bare er et annet ord for systemisk ansvarsfraskrivelse, er allerede gått altfor langt. 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere