Magne Lerø

Sjefredaktør i Dagens Perspektiv/Ukeavisen Ledelse
96

Stoltenbergs svikt

Jens Stoltenberg feiler når han møter 22.juli-kommisjonens flengende kritikk med kontinuitet, framfor brudd og «revolusjon» når det gjelder styring og ansvar.

Publisert: 14. aug 2012

På denne tiden i fjor var Jens Stoltenberg en helt. Han ble hyllet nasjonalt og internasjonalt for måten han taklet 22.juli-terroren på. Han gjorde alt riktig når det gjaldt å representere og kommunisere inn i det emosjonelle traume offentligheten befant seg i. Ut fra et maktperspektiv gjorde han også alt riktig da han nedsatte 22.juli-kommisjonen og fikk opposisjonen med på at en skulle vente et helt år til en tok den avgjørende debatten om ansvar.

Sist høst gjorde han to feil. Den første var at han lot Knut Storberget i alt for stor grad framstå som en forsvarsadvokat for politiet. Storberget så det som sin oppgave å demme opp for usaklig kritikk. Det er forståelig at han inntok denne rollen. Det ligger i ryggmargen hos en god leder å forsvare sine når en opplever at de utsettes for kritikk en mener er ufortjent. Problemet er at dette fort bikker over i et selvforsvar og tildekking av egne tvilsomme disposisjoner.

Det er denne ryggmargsrefleksen som første til at Jens Stoltenberg gjorde sin andre feil. Han sa i Stortinget at det var han, ingen statsråder alene, som hadde det hele og fulle ansvar for 22.juli. Han gjorde kritikken som var framkommet om til et mistillitsforslag og svarte på det uten at det var fremmet. Dermed låste Stoltenberg 22.juli i en «meg eller ingen» situasjon. Det avtvinger en viss respekt at en statsminister stiller seg bak sine ministre. Problemet er at han samtidig sendte et signal om at ansvar ikke er reelt.

Håndplukket

Det neste som skjer, er at politiet i mars legger fram sin egen rapport som der de tar til etterretning egen innsats uten å si klart i fra om hvilke feil som ble gjort. Ingen skal heller her stilles til ansvar. Alle gjorde så godt de kunne. Det fikk holde.

I løpet av det siste året er ledelsen i PS og Justisdepartementet skiftet ut. Regjeringens håndplukkede mann og nær venn av Jens Stoltenberg, Øystein Mæland er satt til å bestyre politiet. Store deler av året har han vært i pappapermisjon.

Etter Jens Stoltenberg og Grete Faremos pressekonferanse i går, ble konklusjonen at ingen skal stilles til ansvar for skandalene 22.juli. Alt skal skli videre med de som nå er på post. Vi skal tro at Grete Faremo vil rydde opp- assistert av Øystein Mæland selvsagt.

Etter 22.juli-kommisjonens rapport er det på sett og vis forståelig at Stoltenberg ikke vil at 22.juli skal få føre til at noen statsråder må trekke seg. Jens Stoltenberg har selv sviktet. Han er blitt varslet om at han burde foreta seg noe for å få til en raskere stengning av Grubbegata. Han lot det være. Stolenberg sitter i glasshus og kan ikke kaste stein.

Ingen konsekvenser

Beredskapen og politiets innsats 22.juli er en skandale- og regjeringen mener det ikke skal få konsekvenser for noe. Det er så pass ille at det er en viss fornuft i det når VG på lederplass i dag konkluderer med at Jens Stoltenberg bør gå av.

Jens Stoltenberg akter å bli sittende. Å ta ansvar er i følge ham det samme som å bli værende på post og rydde opp. Politikkens høyeste mål er å beholde makten for å få gjennomført det en ønsker. Derfor vil Jens Stoltenberg selvsagt ikke gå av. Hadde vi nå hatt en mindretallsregjering, ville dens dager vært talte. Det finnes ikke et alternativ til Jens Stoltenberg. Hvis velgerne mener han burde tatt ansvar ved å trekke seg, må de markere det ved neste valg.

Om det blir reist mistillit mot regjeringen i Stortinget, er et annet spørsmål. Det er ikke sikkert Erna Solberg ser seg tjent med en slik markering.

Kontinuitet

I går beklaget selvsagt Jens Stoltenberg de vesentlige manglende ved beredskapen i Norge og at politiet kom for seint til Utøya. Den slags beklagelser er ikke så mye verd lenger. Til og med PST har beklaget at de ikke klarte å stoppe Andres Behring Breivik, men de mener de ikke kunne gjort noe mer. Øystein Mæland har beklaget at politiets kom for seint til Utøya, men innrømmet ingen feil. Jens Stoltenberg snakker med alvor og formidler kontinuitet framfor brudd når han kommenterer rapporten. «Takk, for mange gode forslag, de skal vi vurdere nøye og vi har dessuten gjort mye allerede»- omtrent slik høres det ut. Det Stoltenberg burde sagt, var at han er «sjokkert over hvor ille det var, at han ikke kan forstå at politiet og 22.juli-kommisjonen har så ulike versjoner av hva som skjedde og at det det er behov for en skikkelig oppvask i politiet» - noe i den duren. Istedenfor blir det prat om at beredskapen skal styrkes, vi skal lære og bli bedre. Når politiet ikke er bedre på selvkritikk og oppdragsgiver, regjeringen, ikke signaliseres at en revolusjon er på gang, forventer en da at så veldig mye vil skje?

Det er jo det manglende samsvar ord og handling, at planer ikke blir iverksatt, at ledere ikke tar håndfaste grep 22.juli-kommisjonen kritiserer. 22.juli kommisjonen avkler styringssystemet i Norge. Det handler ikke bare om ressurser. Det handler om ledere som ikke få fullmakter til å lede og ta ansvar. Det er utviklet en sikkerhetskultur i politiet som viste seg ikke å fungere da det gjaldt.

Vi får den beredskapen vi vil ha. Når Grubbegata ikke ble stengt har vi alle et ansvar. Hvorfor satte ikke mediene dette høyere oppe på dagsorden, hvorfor skrek ikke politikere ut? Listen over de som var naive er lang. Grubbegata handler først og fremt en kollektiv, tverrpolitisk svikt.

Kommentar #1

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Gjøre sitt beste

Publisert rundt 9 år siden

Magne Lerø, du skriver at "Beredskapen og politiets innsats 22.juli er en skandale" - men er den det? En skandale? Eller er dette for store ord - er det etterpådumskap framfor etterpåklokskap?

"Alle" skjønner nå at Grubbegata burde vært stengt. Det er intellektuelt innlysende - ikke bare for Stoltenberg og Aaserud, men for hver bidige mann og kvinne i Norge. Det var også intellektuelt ganske åpenbart før 22.7 - og denne intellektuelle forståelsen må også Fabian Stang, Oslo bystyre og samtlige planetater involvert ha hatt. Så du har rett - "Grubbegata handler først og fremt en kollektiv, tverrpolitisk svikt". Hvorfor i all verden skal da akkurat Jens Stoltenberg (helt uavhengig av hva han har sagt i Stortinget) ta "ansvaret" i betydningen "skylden" for denne svikten?

"Feilen" med Grubbegata var at vi som nasjon ikke klarte å ta inn over oss at noe som fryktelig virkelig kunne hende med oss. Det er den samme naiviteten som tillater oss å stappe hele Oslos befolkning - med barna først - inn i sentrum hver eneste 17. mai, vel vitende om at en kynisk Norges-hater (og vi vet det finnes mange av dem i kjølvannet av karikaturer og Afghanistan- og Libya- "operasjoner") kan gjøre like stor skade som på Utøya, med en bombe eller andre masseødeleggelsesvåpen. Hvis vi skal kalle det "svikt" at vi som folk er naive og godtroende og optimistiske - da ville vi måtte kalle enorme deler av vår livsførsel for sviktende, da ville vi måttet bli et annet folk.

Jeg forstår at noen av oss likevel må ha rollen som paranoide og risiko-tenkende. Det har vi da også folk som er - og ikke helt sjelden skyter de over målet og bidrar til et kaldere og farligere samfunn. I årene fram mot 22.7 jobbet mange for å få stengt Grubbegata, og i bunn og grunn er det en tilfeldighet at bombeangrepet kom før stengingen var en realitet, og ikke etter. Dersom de som startet prosessen med stenging (i 2004, var det det?) hadde visst at de måtte være ferdig til sommeren 2011, da hadde de nok fått det til.

Hva med alle de andre sikkerhetstiltakene som burde vært gjennomført, men som ennå ligger til behandling? Skal vi nå innføre alle på én gang, uten videre diskusjon? Vi kan være ganske sikre på at det å innføre kontrollposter med ID-sjekk i utvalgte gatekryss i Oslo vil kunne fange opp en framtidig terrorist, en eller annen gang i framtiden. Vi vet bare ikke hvilket veikryss. Så skal vi plassere politifolk i alle kryss da, for sikkerhets skyld?

Når du bruker ord som "skandale", og særlig i konteksten "vi mener alle at dette er en skandale", da må det ha et fundament. Det mangler her. Det var uheldig og ganske bortkastet at Grubbegata-prosessen tok så lang tid, særlig fordi avgjørende myndigheter allerede hadde bestemt seg: gata måtte stenges. Men er det i seg selv en skandale at vi har et politisk system der lokalt selvstyre teller mye? Der prosesser må gjennom høringsrunder før vedtak? Der hensynet til praktisk by-organisering også spiller inn, og der enøyd paranoid sikkerhetstenkning ikke får overtak?
Jeg synes dette er kvaliteter i et godt fungerende og fredelig, demokratisk samfunn. Heller enn "skandale" synes jeg dette kan omtales som en sjelden og svært, svært alvorlig bivirkning av vårt åpne samfunn. Dette er nok en bivirkning vi ikke kan akseptere, og i framtiden må vi få på plass et gir som gjør at viktige vedtak kan forseres.

Denne artikkelen i VG viser noe av kompleksiteten. Noe av det mest alvorlige ved 22.7-beredskapen (og det som egentlig lå til grunn for mange av de senere feilvurderingene og misforståelsene) var sviktende kommunikasjonsutstyr. Tydeligvis har man jobbet med et nytt og felles nødnett siden 2004; det skal stå ferdig i 2015, men allerede før det er klart er bakkemannskapet bekymret for dårlig dekning og kapasitet.
Skulle man forsert denne prosessen - fått på plass et nødnett mye raskere og med mindre sommel? Dét kunne ha ført til at politiet hadde et fungerende nødnett 22.7. Men det kunne også ha ført til at de hadde invistert millioner (eller millarder, hva vet jeg) i et nødnett som også viste seg ubrukelig, når katastrofen rammet. Dersom vi nå skal forsere prosessen - skal vi kjøre på med dette tetra-systemet som kanskje ikke holder mål, eller skal vi nettopp legge inn nye høringsrunder, ta brukernes erfaringer med, i verste fall skrote planene og satse på noe som er bedre? Det er svært uheldig at politiet ikke har fungerende sambandsutstyr. Det er klart at vi kan lære noe av andre land og etater - ikke minst fra land med likende geografiske og demografiske utfordringer som Norge. Men å kalle det en "skandale" - det vitner om manglende realisme og bakkekontakt. En "skandale" forutsetter at problemet kunne vært løst, gitt de rammer og den kultur man faktisk har og er en del av.

Når det gjelder Utøya og Sønderland-rapporten: "Alle gjorde så godt de kunne. Det fikk holde."
Det er jo dette som er realiteten. Under de rådende omstendigheter, med den informasjon de besatt, med de personligheter og de ferdigheter de hadde, med regnet, med sommerferieavviklingen - politifolkene gjorde så godt de kunne.

22.7-kommisjonen har pekt på punkter der politifolkene kunne gjort det bedre, dersom de hadde hatt informasjonen vi idag sitter på, eller dersom de hadde hatt sanntids-informasjon men hadde vært kjappere i huet, dersom de hadde vært mer uvørne og ikke tenkt på kone&barn hjemme i stua, dersom de hadde tatt et kurs i antiterror som de ikke tok, dersom de hadde uttrykt seg mer presist over sambandet. Eller kanskje heller - dersom de ikke hadde vært på jobb, dersom det hadde vært noen andre på jobb den dagen, noen som var flinkere og bedre egnet til denne typen politiarbeid (som, antar jeg, en politimann får bruk for kanskje en eller to ganger i karrieren? oftere?).

Utfordringen til de som nå kritiserer Sønderland-rapporten blir: Hvem skulle gjort mer enn de kunne? Hvem skulle vært en annen enn den de var? Hvem skulle tenkt riktigere enn de tenkte? Hvordan skal vi planlegge polititjenesten vår slik at bare de perfekte er på jobb når de virkelig trengs? Hvordan skal vi sile ut de inkompentente, forutsatt at vi fortsatt skal holde fast på antikviteter som "stillingsvern" og arbeidsmiljølov og slikt?

Men ikke minst: Hvordan skal vi egentlig bedømme et menneskes innsats? Mange av de som får sviende kritikk i 22.7-rapporten gjorde også mye som var riktig, dels heltemodig, i andre deler av forløpet. Hva skal definere et menneske - skal du bedømmes etter et slags gjennomsnitt av dine handlinger, eller defineres du etter det laveste lavmål du til enhver tid har prestert? Blir alle dine riktige handlinger null verd så lenge du har gjort noe dumt?
Jeg synes ikke det skal være slik. For min egen del er jeg flink og dum, om hverandre, jeg gjør feil og jeg gjør rett. I sum blir jeg vel ganske middels, desto lykkeligere blir jeg de gangene jeg gjør det ekstra bra. Men jeg vil ikke bli definert ut fra mine feil alene.

Det er menneskelig å feile, til dels ganske grovt og ganske mye, og noen ganger får feil store konsekvenser. Dette er slik det er å være menneske. Så lenge samfunnet vårt befolkes av mennesker vil feil bli gjort, feil som vil velte de mest finurlige planer. Uansett hvor mye vi forsøker, så kan vi ikke planlegge oss eller systematisere oss bort fra feilene. Derfor gjorde Sønderland-utvalget rett, i den grad de forsøkte å konsentrere seg om systemene og det som kunne forbedres, og kanskje til en viss grad viste skånsomhet overfor de menneskelige feilene.

Kommentar #2

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Enig i at Stoltenberg skal gå, men tror ikke på muligheten til et borgerlig alternativet.

Tror at en AP erstattning vil føre til en regjering som vil være handlingsorientert.

Vil AP kunne finne en erstattning til Stoltenberg? Selvfølgelig! Regjeringsvillige politikere går det 15 av på dusinet. 

Kommentar #3

Trond Hans Farner Kverno

19 innlegg  248 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Er det tilfredsstillende at ABB eventuelt har klart å bombe FrP til makten? Ville ikke det være som i land vi ikke liker å sammenlikne oss med? Mer politi - og vekk med all kulturstøtte? Er ikke dette et bombesmell med altfor store konsekvenser utover grunntragedien? Å forsvare borgernes sikkerhet er en prioritert oppgave. Men jeg husker den klistrelappen som før sto på Stabsmusikkens instrumentkasser: "ET LAND UTEN KULTUR ER IKKE VERD Å FORSVARE!"

Kommentar #4

Magne Lerø

96 innlegg  22 kommentarer

Skandale?

Publisert rundt 9 år siden

Til M.Holm

Takk for gode presiseringer og poeng. Jeg vil ikke bruke "skandale" om Grubbegata-derfor skriver jeg også at dette er en kollektivt, tverrpolitisk ansvar. Vi har valgt og holdt i det lengste på åpenhet og tilgjengelighet - i ettertid ser vi at risikoen ble for stor.

Vi kan ikke la politiets svikt gå upåaktet hen. Her er det snakk om et systemsvikt som er alvorlig - og som har ført til at alt for mange liv har gått tapt. Jeg tror ikke nåværende ledelse får ryddet opp.

Til Trond Kverno

Forstår at du kan bekymre deg for at frp kommer til makten, men det betyr ikke rasering av kulturen. 

 

Kommentar #5

Trond Hans Farner Kverno

19 innlegg  248 kommentarer

Til Magne Lerø

Publisert rundt 9 år siden

Det har FrP egentlig profilert høyt at de vil - dvs. det av kulturlivet som ikke lønner seg eller er selvfinansierende.

Kommentar #6

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

jeg kan ikke annet

Publisert rundt 9 år siden
Trond Hans Farner Kverno. Gå til den siterte teksten.

og vekk med all kulturstøtte?

enn å henvise til FRPs program: 

http://www.frp.no/Kultur+og+idrett.d25-TgZjYZQ.ips 

stillt ovenfor en slik kunnskapsløshet.

Det vil nok bli magre år for kunstnere som lever av å produsere det som kun de som lever av å kommentere den liker.

Personlig er jeg (som FRPer) engstlig for banebrytende og eksperimentell kunst i et FRP regime - men når, jeg hater å si det, -  viktigere områder i vår hverdag er på plass - blir det letter å anerkjenne det som virker uforståelig - ved første øyekast.

Kommentar #7

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Årsakssammenheng

Publisert rundt 9 år siden
Magne Lerø. Gå til den siterte teksten.

Her er det snakk om et systemsvikt som er alvorlig - og som har ført til at alt for mange liv

Jeg reagerer litt på formuleringen. Det var ikke systemsvikt i seg selv som førte til at liv gikk tapt. Det var Breivik. Ingen kjente systemer kan hindre at mange liv går tapt, dersom en morder har pønsket ut en måte å ta livet av mange mennesker på. "Systemets jobb" er ikke å hindre at liv går tapt overhodet, men å gjøre sitt beste for å redusere skadeomfanget og tapstallene. Det er uvisst hvor lenge Breivik hadde holdt på, om ikke politiet til slutt hadde ankommet. Men det var fortsatt levende ungdommer igjen på Utøya da han la ned våpnene. Man kan tenke seg at han med tiden hadde gått lei, kanskje hadde tatt livet sitt. Men det er like mulig at han hadde fortsatt en stund til slik at nye 30 ungdommer hadde blitt drept.

Jeg synes også "systemsvikt" blir for diffust, fordi det er snakk om mange slags ulike systemer som sviktet litt her og litt der. Jeg har ikke lest hele rapporten, men vet at noe av problemet var manglende riksalarm og etterlysning av bombebilen. Jeg vet ingenting om å være pol'ti, men må nesten spørre: Det at det er sendt ut en etterlysning - hvilken prosentvis sannsynlighet gir det for at en bil faktisk oppsporet? Jeg leste at en politibil lå bak Breiviks bil på vei mot Sandvika, faktisk samtidig med at jeg selv var på samme motorvei inn mot byen. Jeg vil gjerne høre av noen, hvor stor evne en patruljebil har til å fange opp en etterlyst bil i dette trafikkbildet. Videre hvor mange andre etterlysninger og oppgaver politifolkene hadde i fanget på det tidspunktet.

Min opplevelse er at vi nå spekulerer: "Dersom vi hadde hatt full uttelling og flaks, så kunne vi stanset Breivik før". Men vi kan jo ikke påregne full flaks, snare tvert om. Det hjelper ikke at vi "kunne" ha stanset Breivik, spørsmålet er hvor sannsynlig det ville vært at han hadde blitt stanset, dersom denne gule lappen var blitt formidlet videre. I dette ligger det også normal tid det tar fra en etterlysning er formidlet til tjenestemennene reelt sett er i gang med å speide etter biler.

Dette gjelder også spørsmålet om veisperringer: Hvor lang tid tar det, egentlig, før en veisperring er i verksatt? Det er grunn til å tenke over at selv om det VAR et sannsynlig scenario at gjerningsmannen kunne flykte hals over hode fra Oslo etter bombeattentatet (minst like sannsynlig var det vel at han ville skjule seg i Oslo, der man lettest kan gli inn i mengden), så var det vel svært usannsynlig at han umiddelbart ville forlate Oslo for å utføre en ny terrorhandling. Og dersom han først skulle gjøre et angrep nr. 2, så ville det vært mer sannsynlig at han utførte den innenfor Oslos grenser, der det var flest og lettest tilgjengelige mål.
Breiviks atferd 22.7 gir meg sterk assosiasjon til Michael Douglas i "Falling Down" - særlig dette hvor utrolig vanskelig det er for politiet når en gjerningsmann beveger seg "diagonalt", uten et forståelig eller forutsigbart mønster, styrt av sin egen og foreløpig hemmelige agenda.

Men tross kritikken mot beredskapsplaner etc. i Oslo og hos sentrale myndigheter: 22.7-rapporten har jo påvist at man svært raskt etter de første meldingene om skyting på Utøya hadde tungt bevæpnet politi i rask marsj mot øya. Kritikken mot manglende helikopter-beredskap blir sterkt svekket fordi bilene kom så raskt av gårde. Mangelen på helikopter blir nesten en bagatell, ift. det å få Delta fram til området. Derimot var kanskje helikoptermangelen fatal når det gjaldt å få politiet over til øya, gitt problemene med båttransport, slik de nå ble. Men jeg har også sett det problematisert hvor trygt det ville vært å lande på Utøya med helikopter, gitt informasjonen man hadde og en tungt bevæpnet morder løs. Dersom man uansett hadde måttet bruke båt over til øya, ville nytten av et helikopter vært relativt beskjeden, ser det ut til.

En annen og helt avgjørende systemsvikt handlet om kommunikasjonen i Utøya-operasjonen. Dette handler dels om dårlig dekning og kapasitet i nødnett. Slik jeg har lest rapporten, så kan de aller fleste feilvurderingene som ble gjort spores tilbake til problemer med kommunikasjonsutstyret, og dernest måten kommunikasjonen foregikk på. Dette blir et helt annet system enn det som hadde med riksalarm og beredskapsplaner å gjøre.

En tredje systemsvikt handler om bemanning lokalt i Nordre Buskerud, under sommerferieavviklingen. Dette blir igjen et annet system.

Selvfølgelig henger alt sammen med alt, og hele beredskapen er Stoltenbergs "ansvar". Men reelt sett er dette mange ulike systemer, der mye fungerte bra og mye fungerte dårlig. Det blir helt umulig for ett menneske, eller en håndfull mennesker, å gjøre noe overordnet med alle de små og store systemer som skal fungere i en slik enorm operasjon som 22.7 fordret. Selv ikke et eget ministerium eller direktorat for beredskap ville klart å samle alle disse trådene slik at man kunne garantert knirkefri samhandling i en hvilken som helst norsk landkommune ved et hvilket som helst scenario.

Hva sier man internasjonalt, tro? Hva er "normal" pågripelsestid ved et scenario som Utøya 22.7 - gitt en effektiv avledningsmanøver umiddelbart forut? Jeg savner en mer rasjonell vurdering av hvor raskt man egentlig kunne forvente at Breivik ble stanset. Ikke bare hva vi kunne oppnådd om vi hadde hatt skikkelig flaks.

Kommentar #8

Trond Hans Farner Kverno

19 innlegg  248 kommentarer

Kunnskapsløshet?

Publisert rundt 9 år siden

Til Thormod Nordahl:
Jeg ser ikke annet av det utsnittet fra FrPs program du har limt inn en link til - enn akkurat det jeg sier.

Du skriver: "Det vil nok bli magre år for kunstnere som lever av å produsere det som kun de som lever av å kommentere den liker."

Akkurat. Dette synes jeg kjennetegner FrPs kulturpolitikk. Svømmebassenger og lønnsomme tilstelninger på grendehus. Dette ser ut som om drastiske resultater av en bilbombe. Og operabilletter som bare kan kjøpes av de nyrike pga prisen.

Kommentar #9

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

@Kverno

Dette er litt på siden av debatten, men deltar du her som privatperson eller i rollen du har på ditt profilbilde? 

Kommentar #10

Trond Hans Farner Kverno

19 innlegg  248 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Baldersheim skriver:

"@Kverno

Dette er litt på siden av debatten, men deltar du her som privatperson eller i rollen du har på ditt profilbilde?"

Jeg skriver som hele meg. Det gjør jeg alltid. Kirkelig kultur havner alltid nederst på prioriteringslisten.  

Kommentar #11

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Beskytte folk - redde liv

Publisert rundt 9 år siden

Kan vel tilføye, for å kverulere litt mot 22.7-kommisjonen, at det ikke er politiets oppgave "å beskytte menneskene på Utøya", like lite som det er min jobb, som lege, "å redde liv". Derimot er det min oppgave å prøve å redde liv i den utstrekning det lar seg gjøre, akkurat som det er politiets jobb å gjøre sitt beste for å beskytte innbyggerne i Norge mot vold. Men det at pasienter dør, eller at voldsmenn herjer, er ikke i seg selv indikasjon på at noen har sviktet i sin oppgave.

Ingen har vel (tar dog unntak for Storberget i hektiske dager umiddelbart etter 22.7) påstått at politiets operasjon 22.7 gikk knirkefritt, at alt gikk slik det skulle og at ingenting kunne gått bedre. Sønderland selv forsøker - forgjeves, stort sett - å minne om at nettopp politiets egen evaluering pekte på 54 læringspunkter, inkludert dette at politiet kunne kommet fram tidligere om ikke gummibåten var blitt overbelastet. Omfanget av kommunikasjons- og informasjonssvikt hevder politiet at først har blitt fullstendig klarlagt først nå gjennom 22.7-rapporten. Ja, Mæland hevdet i går at de viktige GPS-dataene (som viser hvor snublende nær politiet var ved å kunne ha agert annerledes) faktisk ikke var tilgjengelig for politiet før nå - enda en journalist idiotisk nok fortalte ham de kunne brukt GPS-dataene i Sønderlands rapport. Men det kunne de altså ikke, de var låst til 22.7-utvalget. Sies det. Jeg er tilbøyelig til å stole mer på politidirektøren enn journalisten, ikke minst i lys av pressens ufattelige hunger etter å overdrive alle feil og spekulere på "what if..."-scenarier.

Altså: "Alle" er enig om at dette ikke var en politiaksjon å skryte av, "alle" er enige om at den har avdekket alvorlige svakheter ved beredskapen. Men det i seg selv at liv gikk tapt den forferdelige dagen er ikke synonymt med at politiet eller myndighetene sviktet sin oppgave. Mest av alt er det uttrykk for at Breivik lyktes med sin grufulle plan.

Dersom vi etablerer en forventning om at politiet - eller for min egen del legene - skal kunne redde alle - da bereder vi grunnen for dype skuffelser. Og enda verre - vi blir kanskje dårligere rustet til å takle akutte kriser når de oppstår. Jeg synes relasjonen mellom lokalt politi og Delta er interessant: Det framgår av Utøya-kapitlet i rapporten at det var en forventning blant de lokale politifolkene om at "Delta er på vei - i helikopter". Dersom politifolkene i Utvika ikke hadde hatt denne forventningen ville de kanskje bikket over til å ta båt over til Utøya selv. Kanskje hadde de begge blitt skutt av Breivik, men kanskje kunne de stanset ham før han gikk løs på andre runde av henrettelser.

Uansett: denne kunnskapen om at "det finnes noen proffer her som er det beste til å ta seg av slike situasjoner, og de kommer snart" - det er en kunnskap som vi må forvente at skal føre til en grad av nøling og handlingslammelse hos de ikke fullt så proffe. Det er akkurat det samme på sykehuset, når overlegen eller eksperten er på vei: Da oppstår en pause, for man vet at "snart" kommer det en som er mye flinkere. Slik sett ble Deltas eksistens og plass i bevisstheten og i aksjonsbildet nesten en hemsko for rask og resolutt aksjon fra de lokale.

Tilsvarende dette at Delta assosieres med helikopter. Jeg husker ikke nå eksakt, men mener at jeg leste i rapporten at i hvert fall noen av de lokale forsto det slik at Delta var på vei i helikopter. Og dette er jo også det de fleste av oss ser for oss, påvirket som vi er av filmer og diverse kilder: Terrorpolitiet ankommer alltid med helikopter, ikke med bilkortesje over Sollihøgda. Dersom de lokale politifolkene fra Nordre Buskerud i større grad hadde visst at "her kommer ikke noe helikopter", så ville de kanskje tidligere og i større grad bestrebet seg på å skaffe båttransport. Kanskje ser vi her at "det beste ble det godes fiende".

Det var en elendig løsning at tilfeldige, dårlig utrustede privatpersoner skulle evakuere skadde ungdommer fra Utøya, mens skyting pågikk. Ingen kunne i sin villeste fantasi laget en beredskapsplan slik. Men likevel - det var denne løsningen som faktisk reddet liv denne dagen. Nettopp at båtheltene var alene, uten hjelp utenfra, gjorde at de måtte gjøre sitt beste med de midler de hadde til rådighet. Helst burde de ha brukt pansrede båter og verneutstyr, de burde hatt førstehjelpsutstyr og -ferdigheter, og evakueringen burde vært koordinert med sambandsutstyr. Men dette hadde de ikke. De var alene med småbåtene sine - og på denne måten reddet de mange, mange menneskeliv. Dette var eksempel på at "alt er bedre enn ingenting" - i dette tilfellet mye, mye bedre.

Jeg lurer meg på, om noen beredskapsplan kunne ha prestert bedre enn de frivilliges evakuering av Utøya.

Kommentar #12

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Greit svar, for jeg tenkte at med en prestedrakten på, så blir det jeg ser det slik at du signaliserer både tro og ikke minst rolle veldig sterkt. Det var særlig det siste som jeg tenkte på, i den forstand at noen tema hører til mer til rollen enn andre, som dette med støtte til kirkelig kultur. 

Kommentar #13

Andreas Roger Robberstad

12 innlegg  35 kommentarer

samtidskunst

Publisert rundt 9 år siden

Mulig både Kverno og jeg avsporer, men samtidig er dette viktig! I motsettning til forfattere som så fort de er antatt av et forlag får økonomisk støtte, så er bildende kunstnere ofte avhengig av å ha produsert et verk og så må gå med porteføljen fra galleri til galleri før de får solgt "produktet". Dette kommer til å bli katastrofalt under frps medvirkning. Det er bare å lese en smule kunsthistorie og så ser en at dette ikke er ukjent. Så da er det bare å fjerne Munch fra veggene, og plukke ned det som er av samtidskunst. don't worry, be happy, eller er det "entartete kunst" vi vil ha? 

Kommentar #14

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Du skriver meget klokt.

Publisert rundt 9 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.

Slik jeg har lest rapporten, så kan de aller fleste feilvurderingene som ble gjort spores tilbake til problemer med kommunikasjonsutstyret, og dernest måten kommunikasjonen foregikk på

Og i sitatet tar du opp et av de få elementene hvor jeg finner kritikk av den enkelte tjeneste man/kvinne berettiget.

Dårlig samband var et kjent faktum. Dårlig samband kan virke, men det krever sambandskultur.

Basert på de få eksemplene som er offentliggjort synes jeg at sambandskulturen NBPD står til stryk.

Som eksempel: Det hjelper lite at det skrikes til meg, jeg som har nedsatt hørsel. 

Kommentar #15

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Sambandskultur

Publisert rundt 9 år siden
Th0rm0d N0rd&hl. Gå til den siterte teksten.

Basert på de få eksemplene som er offentliggjort synes jeg at sambandskulturen NBPD står til stryk.

Ja og nei - jeg er delvis enig. Jeg har også lest hvordan operatøren, i møte med fortvilte innringere fra Utøya, insisterte på å få fødselsnummer og telefonnummer fra innringer. Som ett eksempel. Men hvordan hadde du taklet det, dersom du var en helt ordinær operatør på 112, i møtet med den kakafonien av fortvilte telefoner som flommet inn fra Utøya i disse minuttene? Hvilken 112-operatør kunne forstå, forestille seg, hva som egentlig foregikk?

Minner om at også journalister ringte opp til ungdommer som fortvilet forsøkte å gjemme seg for Breivik, og dermed kunne ha bidratt til at han oppdaget dem. Det var uvirkelig, og jeg synes ikke vi kan vente av en ordinær tjenestemann fra langt oppi Buskerud at de virkelig skulle fatte dette. Enda jeg satt klistret til TV-skjermen, så forsto jeg det ikke ikke selv.

Folkene der ble overveldet. Det sambandet som de var vant til, og som etter det vi vet funket helt OK til vanlig bruk, ble totalt utilstrekkelig i møte med denne enorme utfordringen. Dersom en 1. klassing får seg forelagt en avgangseksamen, så vil han antagelig stryke. Da er det utfordringen, ikke eleven, som er problemet.

I møte med uoverkommelige utfordringer er det (tror jeg, vet jeg kanskje litt) vanlig å falle tilbake på noen innarbeidete rutiner. F.eks. dette at du alltid skal sikre deg identitet og tlf. nr. til den som ringer inn - dette er jo egentlig gode rutiner. At du skal prøve å ta en ting av gangen, gjøre deg ferdig og gå videre - det er gode rutiner. Denne dagen ble det for spakt, og kanskje burde operatøren kastet rutinene på båten og vært mer kreativ. Flott, husk det til neste gang.
Det blir litt som alle de fantastiske replikkene du kommer på - ETTER at han du skulle gitt svar på tiltale for lengst har gått sin vei. Det er fint lite læring i slikt.

Kommentar #16

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Trond Hans Farner Kverno. Gå til den siterte teksten.

Jeg ser ikke annet av det utsnittet fra FrPs program du har limt inn en link til - enn akkurat det jeg sier.

Du skriver at all: "og vekk med all kulturstøtte?"

Jeg siterer FRP:

"Vi mener kulturlivet i større grad både kan og bør finansiere seg selv."

For meg er det forskjell på "all" og "i større grad"

Kommentar #17

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Og kva skal vi sperre av vidare

Publisert rundt 9 år siden
Magne Lerø. Gå til den siterte teksten.

Vi har valgt og holdt i det lengste på åpenhet og tilgjengelighet - i ettertid ser vi at risikoen ble for stor.

i det norske samfunnet for nå eliminere at sinnsjuke brotsmenn av typen ABB kan massakrere sivile og forsvarlause?

Slottet, Operaen, Stortinget, sportsarenaer, osv, osv. Kar går grensa?

Når ikkje områda rundt regjeringskvartalet vart avsperra så har det i ettertid vist seg å vere ein feil, men ABB hadde plan B og C. At han til slutt valgte som han gjorde, var tilfeldig. I alle demokratiske samfunn har ein massemordar mykje å velge i. Det verste ABB kan oppnå er å omskape det norske samfunnet til ein stad der frykt får overtaket. Då har vi tapt!

Kommentar #18

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Et samfunn uten ansvar for toppene?

Publisert rundt 9 år siden

Skal vi ha et samfunn hvor ingen lenger har ansvar eller ikke behøver å ta ansvaret for noe som helst?

Skal alt ansvar pulviseres.  Det er jo det som skjer når en statsminister først sier at ansvaret er mitt.  Så snart det er soleklart at det som er skjedd ikke minst er manglende ledelse i regjeringen.  Ikke minst av statsministeren.  Så omdefineres ansvarsbegrepet omgående.

Smartness og en vill flukt fra ansvarsbegrepet.  Stoltenberg bør selvsagt gå av.  Ingen tenkte vel på å gjeninnsette Nygårdsvols regjeringen i 1945 og med Nygårdsvold som statsminister.

Det rette nå ville være å innsette en ny rødgrønn regjering fram til valget.  Ikke være så fordømt feige som AP og Stoltenberg viser seg å være.

Kommentar #19

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.

Men hvordan hadde du taklet det, dersom du var en helt ordinær operatør på 112, i møtet med den kakafonien av fortvilte telefoner som flommet inn fra Utøya i disse minuttene? Hvilken 112-operatør kunne forstå, forestille seg, hva som egentlig foregikk?

Den operatøren var, etter besluttning av politimester, alene. Hun skulle betjene nødnumret, være operasjonsleder og samtidig føre logg (for informasjonsoverføring ved vaktskifte). Totalt sett en umenneskelig oppgave.

Min kritikk går ikke på henne alene, men på "folk som kjenner hverandre".

Da er det ikke alltid lett for utenforstående f.eks. Delta å vite "Hvem - hva, hvor og hvorfor".

Min kritikk går på kommunikasjon (under vanskelige forhold) i samtale form* og ikke i en ordnet "Hvem kalles - Hvem kaller- Beskjed - bekreft(et) mottatt."

* Ja, dette er på grensen av hva jeg synes det er akseptabelt å synse - og tar jeg feil - legger jeg meg flat.

Kommentar #20

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Magne Lerø. Gå til den siterte teksten.

Det er denne ryggmargsrefleksen som første til at Jens Stoltenberg gjorde sin andre feil. Han sa i Stortinget at det var han, ingen statsråder alene, som hadde det hele og fulle ansvar for 22.juli. Han gjorde

Her tror jeg at Lerø er inne på et sentralt punkt. Hva ligger det i dette ansvaret? VG "krever" statsministerens avgang grunnet i prinsippet om at statsministeren sitter med det øverste ansvar. Hvis dette skulle bli resultatet, er vi så vitne til en endring i norsk statsskikk? Vi er vant med at dette ansvaret arter seg slik at statsministeren skifter ut statsråder i de departementer som ikke har maktet å utføre sine oppgaver. Vi er vant med at statsministeren sitt ansvar tilsier at han tar grep når deler av regjeringen ikke fungerer tilfredsstillende. Statsministeren har ingen mulighet til å skifte ut seg selv. Han kan gå av, men da går også resten av regjeringen automatisk. Han kan miste tilliten i det eksisterende Storting, eller tape grunnlaget for sin regjering i et Stortingsvalg. Kravet om statsministerens avgang bunner i hovedsak på prinsippet om at han har et objektivt ansvar for alt som går galt i de deler av det norske styringsverk eller utøvende makt eller i tjenesteytende institusjoner. Ønsker vi at det skal være vår fremtidige statsskikk? Ønsker de som etter all sannsynlighet skal overta rorpinnen etter neste stortingsvalg at dette skal være fungerende statsskikk?

Jeg er enig med Lerø i at Stoltenbergs siterte formuleringer er en viktig del av bakgrunnen for denne situasjonen. I folkelig tale er formuleringer som "jeg tar det fulle og hele ansvar" etter hvert blitt ensbetydende med at "jeg tar min hatt og går".

Kommentar #21

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Jeg ser på TV2 nyhetskanalen at Strand og Stanghelle begge tydeligvis har lest min siste kommentar her? :-)

Kommentar #22

Trond Hans Farner Kverno

19 innlegg  248 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Tor-Olav Foss Baldersheim. Gå til den siterte teksten.

noen tema hører til mer til rollen enn andre, som dette med støtte til kirkelig kultur.

Neppe har jeg noen roller.

Kommentar #23

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

`...mykje å velge i. Det verste ABB kan oppnå er å omskape det norske samfunnet til ein stad der frykt får overtaket. Då har vi tapt!` (Vågnes) Vågenes er helt utliregnelig.

Det var vel ikke ABB som advarte mot at regjeringsbygget kunne være et mål, det var regjeringens rådgivere, for ca 10 år siden, som mente at man burde sikre bedre, eller?

Men rådgivere `er no dritt`el? Ikke til å stole på, ja? Bare tull, ja?

PST visste, allerde i 2006, at `lonely wolf- iva internett` var en trussel, ja? `Jihad Jane etc, ja?

Det er jo disse opplysninger som har kommet frem nå som viser at han mange stemte på ikke talte sant, ja? De skjulte en hel del ting. Det har kommet fram nå.

Et lite pekepinn hvordan det hele er er;

`en usminket rapport`. Det MÅ bety at andre rapporter - i regjeringens `kultur` er sminket, ja`?

Dette sier vel alt egentlig.

Som jeg har sagt tidligere; på det mentale plan så passer det ikke med lederroller.

Stoltenberg må gå av.

No way out.

Hvis ikke dog; AUF - lederen kan ta alt ansvar. Det kan henge ved ham. Han burde sagt at han var på MS Thorbjørn og at de kunne hjelpe, ja? Dette vil henge ved han resten av hans liv nå.

Det viser at Stoltenberg og co er `cold as ice`.

Nice?

No.

`Vi får den beredskapen vi vil ha`- glatter Lerø over med.

Lerø er makt slikker. No doubt about it.

Blir kvalm av hans ord nå.

But hey! That`s just me!

 

Kommentar #24

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Beklager

Publisert rundt 9 år siden

Jeg gikk for langt i min kommentar i denne tråden.

Jeg beklager mitt `angrep`på Lerø i slutten på kommentaren.

Kommentar #25

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Et lite pekepinn hvordan det hele er er; `en usminket rapport`. Det MÅ bety at andre rapporter - i regjeringens `kultur` er sminket, ja`?

Dette sier vel alt egentlig.’ (Elisabeth)

Nei, det sier i mitt hode overhodet ikke alt. Jeg oppfatter dette ”usminkete ønske”  annerledes: Ca en måned etter terroraksjonen svirret det rundt uendelig mange rykter og forskjellige virkelighetsbeskrivelser. Hvem skulle man tro på? Hvem prøvde å fortie hva etc. Ødeleggende hele for samfunnet! Så dette usminkede ord og ønsket om at vi skulle få en felles forståelse av hva og hvordan det har hendt, er etter mitt syn helt forståelig og var det eneste riktige i situasjonen som oppsto. Flott lederskap, spør du meg.

Kommentar #26

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

`Nei, det sier i mitt hode overhodet ikke alt.` (Wahl)

I mitt hode så er det en realitet at det finnes sminkede rapporter og analyser, ellers så hadde det ikke vært nødvendig å legge vekt på `usminket`. Her ligger det jo implisitt alt om kulturen - som har fått kritikk i rapporten. Om politiets egen rapport var sminket eller kun `inhabil`, det er et åpent spørsmål.

Jeg synes det er for mye fokus på security på flyplasser og hvis Ullensaker kommune mener det ikke er godt å utsette mennesker for så mye undersøkelser (tross alt, det skjer jo svært sjelden at noen vil sprenge et fly) så kan de lempe på reglene, ja? (Dette er jo selvsagt helt umulig, p.g.a EU etc. etc..men bruker det som eksempel til sammenligning.) Poenget mitt her er at det har blitt gjort bedømninger som tilsa at regjeringsbygget var for dårlig sikret. Men man fikk ikke gjort noe med det.

Kommentar #27

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

(tross alt, det skjer jo svært sjelden at noen vil sprenge et fly)

Ja heldigvis - og hvorfor tror du det skjer skjelden?

Kommentar #28

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

`Ja heldigvis - og hvorfor tror du det skjer skjelden?`

Ja, nemlig..Sammenligningen var ironisk ment - selvfølgelig er jeg FOR security på flyplasser, men - i et tenkt scenario - så kunne Ullensaker kommune ha satt en stopper for det..

En ting er at `folket` står ansvarlig for dårlig beredskap slik journalister skriver (vi får det vi fortjener - noe som betyr at du og jeg, personlig, står ansvarlig på lik linje med de som er kritisert i rapporten - noe som selvfølgelig er absurd, men journalister mener det og skriver det likevel)  - en annen ting er at `folket` må gjøre de folkevalgtes jobb i tillegg. Uten å få betalt for det.

 

Kommentar #29

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

I mitt hode så er det en realitet at det finnes sminkede rapporter og analyser,’ (Elisabeth)

Jeg er overhodet ikke uenig i at det finnes sminkede rapporter og analyser. Og selvsagt var politiets egen rapport sminket – eller for å si det på en annen måte: Den har lukket øyne eller ikke gravd skikkelig. Man var antakeligvis ikke interessert i å finne ut av spørsmålene pårørende og vi andre hadde. 

Ofte dekker man hverandre (og det skjer ikke bare i politiet!). Men denne "rapporten" kom jo lenge etter at Stoltenberg (sammen med alle andre partier) oppnevnte 22/7 komiteen. Så, jeg tror fremdeles på hans ord at under de omstendighetene og all kritikk som svirret var det et ønske om at vi alle skulle få en felles og usminket forståelse av det som var skjedd.

(Jeg skjønner forresten ikke dine sammenligninger med security på flyplasser)

Ang bedømninger om sikring av regjeringsbygget: Jeg oppfatter det som det reneste rot, dvs  ingen tok ansvar for, hadde evnen til gjennomføring ”nå vi få gjort dette”, men ikke at den intellektuelle bedømningen for fare var fraværende.

Kommentar #30

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

`men ikke at den intellektuelle bedømningen for fare var fraværende.`

Enig. Men her kommer vi inn på ulike typer av lederskap. Hvis de fleste i toppstillinger, godt eks er Mæland (med hans bakgrunn) er administrative ledere (ikke utøvende ledere) så kan det være farlig.

En annen ting er topppolitikere som `switcher` mellom ulike departement. Dette er uheldig.

Når det gjelder security på flyplasser så måtte man legge om etter, ja, siste eks, 2006, fordi ellers ville ikke fly kunne ta av eller lande i Norge. Hadde det kun vært opp til Norge selv (slik det er ang regjeringsbygget) så kunne vi droppet security. Håper du forstod hva jeg mente nå.

Kommentar #31

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Men her kommer vi inn på ulike typer av lederskap

Her kan jeg bare signere alt, nesten da. For etter å ha hørt på Dagnytt18 i kveld fikk jeg et annet bilde av Mæland gjennom øynene til Stanghelle og redaktøren i VG (søren, hva heter han. Alzheimer light :o( ). De beskriver ham som dyktig men for denne jobben med alt som har skjedd. Vel, vi får se om han får bli - om han er jobben verdig. Å være leder krever særlige egenskaper, bl.a. å kunne lytte og tåle at andre er bedre enn deg, men likevel få det beste ut av dine medarbeidere.  Fy søren, å komme til en ny jobb under disse omstenghetne og før man kjenner sine medarbeidere og kulturen i det man skal lede.

Og nå forsto jeg også det med security. Takk :o)

Kommentar #32

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Hei igjen Solveig,

en liten respons ;)

Nå er ikke jeg i Norge i disse dager så får ikke sett dagsnytt 18. Men jeg har lyst til å legge til; som administrativ leder så vil man mangle engasjement..vel, ikke alle, men det blir en konsekvens i større eller mindre grad. Hvordan skal en leder `brenne` for forsvarsdep i noen år for så å `brenne` for helsedep i neste år når man heller ikke har praktisk erfaring på disse områder?

Bevisstgjøringer er bra. Men alene betyr det 0.

Jeg mener Stoltenberg bør levere stafettpinnen til en annen og at Mæland ikke egner seg som leder i Politiet. Det mener jeg fortsatt og er heller ikke redd for å si det.

Lerø, derimot - slik han sier; vi får den bereskapen vi vil ha. Solveig - ansvaret for at det har blitt sånn forsøkes å lempes over på deg og meg. Dette har også Hege Ulstein sagt.

Det er altså også min skyld at ABB kunne bombe regjeringsbygget. Forstår du hvor jeg vil hen? Man kan også likeledes si at utenlandske regjeringstopper som har vært på besøk i regjeringsbygget også har skyld fordi de gikk med på å besøke et bygg som ikke var sikret.

Ansvarspulveriseringen fortsetter og media bidrar på sin måte ved å lempe det over på meg (nå sier jeg `meg` fordi jeg skriver nå, men det gjelder også deg, Solveig).

Nå hører jeg noe tenke; du overdriver.. Heheh, ja, ikke ta det så alvorlig de mener det ikke sååånnn ;) Til det kan jeg svare; ja, slike tanker er nettopp eksempel på ukulturen som det påpekes i rapporten.

But hey! That`s just me! 

Kommentar #33

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Det jeg tenker er at når du har prestedrakten på, så tenker tenker jeg på deg som en prest først, men om du hadde vært uten hadde jeg tenkt på deg som privatperson først. Det har litt betydning for hvordan jeg ville svart deg i eventuelle diskusjoner. Kanskje er det bare meg som ikke kjenner kallet og yrket godt nok...

Kommentar #34

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Hei Elisabeth,

Først må jeg fullføre setningen i mitt forrige innlegg om Mæland. Det skulle hete: ”De beskriver ham som dyktig men for fersk for denne jobbe, med alt det som har skjedd.”

 

Så til dine tanker om ” Vi får den beredskapen vi vil ha. Når Grubbegata ikke ble stengt har vi alle et ansvar.” jeg oppfatter det som et retorisk valgkamputsagn. Det er etter min mening dratt ut av kampsatsen ”vi får de politikere vi fortjener”. Det er noe ganske annet enn at vi blir pålagt ansvaret for manglende stenging av Grubbegata. Men Lerøs valgretorikk prellet av på meg, tror jeg. Den faller liksom på sin egen urimelighet. At Hege Ulstein også sa noe slikt har jeg ikke fått med meg.

Derimot har det vært journalisters knallharde kritikk av ansvarlige – både i Dagsnytt18 og i div. intervju med dem. Og i Dagsnytt18 nå tirsdag var det en veldig preget Stoltenberg, i motsetning til dagen før da rapporten ble overlevert og gjennomgått. Sannheten i alle dens faser må ha blitt klar for ham. Skal jeg tenke menneskelig, tror jeg at innholdet var så overveldende at han følelsesmessig skjermet seg på mandag. Han snakket ut fra fraser, synes jeg. Følelsene kom altså på tirsdag, og han antydet og hoderulling.

Grete Faremo hadde ikke denne ”sperren” på mandag. Hun var helt til stedet i alt hun sa, og ga inntrykk av personlig/ faglig involvering. I går ble hun i Dagsnytt18 intervjuet fra Arendal der hun ikke var sikker på om Mæland kunne fredes – i alle fall skulle han følges tett opp. Er han ikke den rette person - fagleder må han gå. Vi har nok nå den justisministeren som trengs i denne situasjonen nå.

Du reiser spørsmålet om man som administrativ leder vil mangle engasjement – ikke kan brenne for først det ene så det andre departementet året. Det kommer etter mitt syn helt an på personen. Er man bare en karrierejeger for karrierens skyld, vil man ikke lykkes med å engasjere seg, aller minst sine medarbeidere og fagfeltet. Praktisk erfaring burde disse ha mer enn nok av. Spørsmålet må heller være om de bruker den på riktig måte og med innsikt. En klok leder setter seg raskt inn i saksområdet, i ”bedriftskulturen”, i svake punker og styrke og så konkluderer med hva som må jobbes med. Det fikk ikke Meland anledning til. Selvsagt var det ekstra uheldig at han gikk i pappaperm i denne tiden, noe han avbrøt da politiets egen granskningsrapport skulle fremlegges (15.03.2012) og gikk så tilbake til pappapermen.

 

Vel, det var noen tanker på morgenkvisten

Kommentar #35

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Tanker på morgenkvisten II

Publisert rundt 9 år siden

Fint å lese dine tanker Solveig.

Jeg er imidlertid noe uenig når du snakker om retorikk og lederskap/karrierejegere. Hvis man skal ha aksept for selgende retorikk samtidig med at man innser at det er nesten umulig å vite 100% om en person er karrierejeger eller har ekte engasjement - samtidig med at det er ønskelig med ledere som ikke har rett innsikt i gjeldende fagfelt, vel, dette blir for meg kaos oppe i hodet og disse sidene går ikke overens.

På bakgrunn av de siste ca 10 år så henger det ikke sammen å si nå at man skal plutselig skjønne betydningen av HF / trening. Jeg fikk med meg nå siste del av debatten i går kveld på TV og det var en av politikerne som sa at politiet burde lære av andre når det gjelder å trene praktisk på uforutsette situasjoner. Også er det IKT`en. Investeringene har gått ned siden 2006 ble det sagt av en politisjef (?) når det var nettopp i 2006 og utover at trusselene ble større. Greit at man hadde fokus på islamistisk voldelig terrorisme, men der og da - når det skjedde (+ dårlig sikring av regjeringsbygget etc. etc. - som det allerede er pekt på) så falt jo alt sammen. Da ABB ringte inn og skulle overgi seg, hva ble han spurt om? hvem er du, hvem er du, hvem er du...Ikke hva gjør du/hva har du gjort/hva skal du gjøre..

Toppen og ned. Man må starte på toppen.

Nå blir det en ekstremsituasjon også hvis Stoltenberg avgår. Det er kanskje ikke ønskelig. Men, Stoltenberg har livslang erfaring med politikk og å være i maktposisjoner (de aller beste forutsetninger, med sin far ec.etc.) og med alt som er avdekket så bør han i det minste DELE roret med en annen fram til valget 2013. Slik kan han vise at han også overlater til en person til å ta beslutninger framover. Dette vil han tjene på i lengden. Han selv MÅ gjøre noe drastisk. Dette er min overbevisning. Ikke bare skuffe ut andre.

 

Kommentar #36

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Ble visst ikke helt ferdig med min siste kommentar..

Jo, det Solveig nevner om pappaperm har ikke jeg noen mening om, men det med surrogati og at biologisk mor ikke er med i oppveksten til barnet og at surrogati ikke helt 100% er forenelig med loven - det er jo en liten tankestiller. Etter mitt syn. Men har ikke noe direkte med 22/7 å gjøre. Men følelsen av ansvar og stilling i post-22/7 var noe fraværende hos Mæland noe som nettopp viser mangel på engasjement som igjen er lik administratisvt, avemosjonalisert lederskap. Jeg er nå plutselig blitt usikker på om slikt type lederskap passer noen steder i det hele tatt. Husker at jeg har lest utdrag til ulike betrakninger og lover skrevet fra regjeringsens side. Det er velskrevne saker og faktisk så kan jeg huske engasjement også i ordene her.

Derfor ender jeg på at det er galt å ansette toppledere med 0 erfaring i gjeldene fagfelt. Så da kan man så diskutere hvem som er ansvarlig for ansettelsene og så videre hvordan det er taktisk riktig å tenke framover. Å dele statsministeransvaret med en annen er riktig vei å gå. Beste forslaget så langt, så vidt jeg kan se her og nå.

 

Kommentar #37

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Å dele statsministeransvaret med en annen er riktig vei å gå.

Du skal ha ros for å levere et svært originalt forslag til løsning, men jeg synes du burde tenke i gjennom konsekvensene av forslaget en gang til? :-)

Kommentar #38

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

heheh, Hermod Herstad - det skal du få høre om ;) - jeg mener, siden du spør ;)

Det trengs noe helt nytt og uforutsett til motsvar for å takle denne situasjonen. Dette er punkt 1. og da er en av forutsetningene at det kommer en ny situasjon. Stoltenberg får en slags mentor. Politikeren som nevnte HF/trening - var det justisministeren? Mener å huske det. Kanskje det er tid for at den trening starter opp på toppen og forutsetningen til slik trening er at man MINST ER TO. Men hvem skal man velge? Og hvem skal bestemme? Man kan kanskje bruke modellen i statlige eierskap. Den andre personen får 60& Stoltenberg 40%. El. lignende.

 

Kommentar #39

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Hei igjen Elisabeth, har utrolig dårlig tid nå og de kommende dager. Men har svart litt i annen tråd som kan passe her også http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread298435/?next=40#post_298561

:)))

Kommentar #40

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Jah! Solveig :) så den!

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere