Hogne Øian

22

Fjordmanistene

Publisert: 11. aug 2012

I løpet av det siste året har Fjordman har blitt gjenstand for en del oppmerksomhet. Grunnen er selvsagt at han gjennom lengre tid har gitt uttrykk for mye av det som ABB anfører som begrunnelse for ugjerningene han har begått. Fjordman kan selvfølgelig på ingen måte stilles til ansvar for annet enn egne ytringer og handlinger. Det er imidlertid interessant at han tilsynelatende figurerer som en slags ideologisk - eller i det minste retorisk - lederskikkelse i de mest ytterliggående anti-jihadistiske nettverkene, som i stor grad lever sine liv i den digitale sfæren. Gjennom å forfekte ideer om rasemessige eller etnisk rene territorier og fremme antidemokratisk voldsretorikk plasserer disse aktørene seg langt på vei i en fascistisk politisk tradisjon.

Saken er imidlertid at hver gang noe av Fjordmans politisk ekstremisme blir nevnt, rykker fjordmanistene her på VD raskt ut og uttrykker sin forferdelse. Ofte fremmes det absurde påstander om at det hele dreier seg om et angrep på Fjordman som person og et forsøk på å hindre såkalt islamkritikk og debatt om innvandring til Norge og Europa. De fleste fjordmanistene innrømmer at de ikke har lest mye av det Fjordman har skrevet, om over hodet noen som helst. Like fullt ser man seg i stand til å avvise all kritikk av hans politiske oppfatninger. Siden man ikke har reelle argumenter til rådighet, gjør man gjerne bruk av absurde sammenstillinger og karakteristikker når det gjelder Fjordmans kritikere.

En fjordmanist gjenkjennes først og fremst ved at vedkommende forsøker å fornekte, fortie eller tildekke det andre finner frastøtende, nemlig den antidemokratiske og rasistiske voldsideologi Fjordman har gjort seg til talsmann for. Det er jo bare islamkritikk, måte vite! Slik er fjordmanistene ikke bare uetterrettelige, men også feige. Dersom noen tar seg den frihet å minne dem om at Fjordman er noe mer og annet enn dette, uttrykker man en påtakelig omsorg for ham som person og iverksetter umiddelbart en mistenkeliggjøringsstrategi ovenfor hans meningsmotstandere. Slik forsøker man stadig å gli bort fra sakens kjerne. Reelle argumenter og en saklig debatt skygger man glatt unna.

Nå finnes det flere slags fjordmanister. Den første typen er de reaksjonære etno-nasjonalistene som ønsker seg tilbake til en tid som ikke lenger finnes. De er blendet av at Fjordman gjør det etniske til et slag hellig prinsipp, men også av hans framstilling av EU som selve djevelen og innvandringspolitikken som et «svik» mot det etniske «rene» «folket». Disse fjordmanistene leser Fjordman selektivt og lukker øynene for det mest ekstremistiske. Derfor blir de både såre og forferdet hver gang de blir minnet på det de ikke vil se eller høre.

Den andre typen fjordmanister er de som ikke aner hva Fjordman egentlig står for, enten fordi de ikke har lest noe av det han skrevet eller fordi de ikke er i stand til å forstå det. Her snakker vi nok primært om kristenfundamentalister og fanatiske antiislamister som tilsynelatende føler seg kringsatt av alle mulige slag fiender. Disse ser ut til å nære en dyp mistro til alle som ikke deler deres egen virkelighetsoppfattelse. Denne kategorien fjordmanister opplever et hvert motargument som forsøk på «knebling», «sensur», «angrep på ytringsfriheten» etc. I deres øyne er enhver kritisk bemerkning til Fjordmans mest ekstreme synspunkter å regne som ondsinnet løgn i islamismen og den forræderske «sosialismen» (eventuelt «kulturmarxismen», «globalismen», «kommunismen» (!), you name it…) sin tjeneste.

Den tredje typen fjordmanister har lest og forstått hva Fjordman har skrevet. De er nok langt på vei enige med ham, også i noen av hans mest ekstreme politiske oppfatninger. Samtidig er de smarte nok til å forstå at Fjordman opererer på påstandsnivå og ikke har underbygget sine kontroversielle synspunkter på en måte som gir dem gode argumenter. Derfor opptrer disse fjordmanistene varsomt og gir de sin støtte i form av halvkvedede viser.

Den fjerde typen fjordmanister er mer stillfarende, men først og fremst naive. De tror øyensynlig at Fjordman har et fromt ønske, verken mer eller mindre, om at muslimer og andre «folkegrupper» skal leve i egne land slik at alle kan bli lykkelige og leve i fred og fordragelighet. Om disse fjordmanistene virkelig er naive og enfoldige, eller om de bare later som, kan man selvfølgelig ikke vite med sikkerhet.

Et felles kjennetegn for fjordmanistene er altså tendensen til å oppfatte kritikk av Fjordmans politiske synspunkter som illegitime. De lar seg ikke affisere at Fjordman sine argumenter bygger på en forestilling om samfunn som resultat av egenskaper ved raser. En slik person fortjener fortsatt respekt, mener man åpenbart. (Selv kan jeg gjerne i ytringsfrihetens navn tolerere at slike oppfatninger kommer til uttrykk. Likefullt forbeholder jeg meg retten til ikke å vise respekt). Fjordmanistene virker dessuten ikke å ha problemer med at det gjennom ideologien som forfektes tas til orde for territoriell inndeling av verden ut fra etniske og rasemessige kriterier. Tror man virkelig at noe slikt er mulig uten omfattende bruk av vold, tvang, fysisk kontroll og andre udemokratiske virkemidler. Hva i all verden er det som skulle tilsi at dette vil lede oss mot en fredeligere verden?

 

 

Kommentar #1

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nok et forsøk

Publisert over 9 år siden

Ved å finne opp et nytt navn på islamkritikere og klistre det til voldsutøvelse,drap og djevelskap,gjør Øian her enda et forsøk på å gjøre islamkritikk fullstendig uspiselig.

Han bruker uttrykket "fjordman" eller "fjordmanist" hele 28 ganger for liksom å banke dette nye skjellsordet inn i bevisstheten hos leserne.

Det er visst noe som rir enkelte dette med islamkritikk for tiden. Den skal kveles for alt i verden på de simpleste måter.

Kan det være islamkritikkfobi og redsel for nasjonalfølelse som er problemet? 

Kommentar #2

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Islamkritikk?

Publisert over 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

islamkritikk fullstendig uspiselig

Det er godt mulig jeg har uttrykt meg svært uklart. Men dette innlegget dreier seg slettes ikke om islamkritikk. I den grad det gjør det, sikter jeg til det som eventuelt framstilles som islamkritikk, men som i virkeligheten handler om noe annet. Men dersom Holt mener at de nevnte aspektene ved Fjordmans politiske ståsted er ensbetydende med islamkritikk, forstår nok han og jeg begrepet svært forskjellig, er jeg redd...

Kommentar #3

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Uklar?

Publisert over 9 år siden
Hogne Øian. Gå til den siterte teksten.

Det er godt mulig jeg har uttrykt meg svært uklart.

Nei Øian, du var på ingen måte uklar. Det er bare Holt som er tilbake på autopilot :-)

Kommentar #4

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Anti-jihad

Publisert over 9 år siden
Hogne Øian. Gå til den siterte teksten.

Men dette innlegget dreier seg slettes ikke

Det meste av det disse "fjordmanistene" har som hovedgrunnlag for sin aktivitet,er nettopp frykt og advarsel mot islam.

Så å komme og si at denne hetsen mot "fjordmanistene" ikke handler om islamkritikere,blir veldig dårlig skjult propaganda.

Men hovedagendaen ligger nok i å forsøke å gjøre all saklig kritikk av islam til noe vi ikke bør drive med hvis vi skal være gode samfunnsborgere og inneha toleranse for det multikulturelle eksperimentet. 

Kommentar #5

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Propaganda?

Publisert over 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Det meste av det disse "fjordmanistene" har som hovedgrunnlag for sin aktivitet,er nettopp frykt og advarsel mot islam.

Så å komme og si at denne hetsen mot "fjordmanistene" ikke handler om islamkritikere,blir veldig dårlig skjult propaganda.

Men hovedagendaen ligger nok i å forsøke å gjøre all saklig kritikk av islam til noe vi ikke bør drive med hvis vi skal være gode samfunnsborgere og inneha toleranse for det multikulturelle eksperimentet.

Holt har selvsagt ikke noe saklig grunnlag for å hevde at jeg driver "propaganda" for noe som helst. Er det slik at Holt har funnet formuleringer i mitt innlegg der jeg motsetter meg islamkritikk? I så fall, hva skulle det være? Og kan jeg tolke Holt dithet at han mener at måtene islam kritiseres på på bør være unndratt all offentlig debatt og kritiske perspektiver?

Kommentar #6

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Elementær logikk, Øian, elementær logikk

Publisert over 9 år siden
Hogne Øian. Gå til den siterte teksten.

De fleste fjordmanistene innrømmer at de ikke har lest mye av det Fjordman har skrevet, om over hodet noen som helst.

Jeg hadde tenkt å forbigå dette pinlige innlegget i stillhet. Men la meg bare vise hvor usammenhengende Øians språk er:

Øian mener at de fleste av de han kaller "fjordmanister" innrømmer at de ikke har lest særlig av Fjordman, ja, tilogmed ikke noe som helst. 

Men hvordan kan så disse være "fjordmanister" Øian?

***

Og hele den kunstige konstruksjonen faller som et korthus. Dette vil Øian benekte. Men vi andre ser jo dette umiddelbart.

***

Dessuten viser innlegget en særlig uttalt forakt overfor det faktisk eksisterende meningsmangfold. Øian utøver en veldig vold overfor alle de han slik nekter egen tenkning ved å hamre dem sammen under den kunstige og logisk sett komplett meningsløse betegnelsen "fjordmanistene."

Vi får håpe Øian kan erkjenne noe av kritikken, og slik utbedre egne standarder. For dette innlegget ditt her, Øian, er noe av det svakeste du har produsert.

Kommentar #7

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Forakt for meningsmangfold? Nei, tvert i mot

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Øian mener at de fleste av de han kaller "fjordmanister" innrømmer at de ikke har lest særlig av Fjordman, ja, tilogmed ikke noe som helst.

Dersom Haug leser nøyere, vil han se at en mine innvendinger nettopp er at det finnes dem som uttaler seg om og forsvarer Fjordman, samtidig som de innrømmer at de ikke kjenner spesielt godt til det han står for. At man gir uttrykk for kritikk av bestemte måter å agere på (i dette tilfellet å notorisk fremstille Fjordmans politiske ståsted som noe annet enn det jeg (og andre) mener at det er, er selvfølgelig alt annet enn forakt overfor det faktisk eksisterende meningsmangfoldet. Tvert om er det ensbetydende med å ta del i meningsmangfoldet.  Folk står fortsatt fritt til å argumenter for sitt eget ståsted.

Kommentar #8

arild nordby

2 innlegg  653 kommentarer

Hvorfor kan ikke en fascist ha gode synspunkter på hvorfor islam er farlig?

Publisert over 9 år siden

At en fascist selv er farlig, betyr ikke at kritikken han målbærer mot islam er feil.

Det Hogne Øian gjør, er å dumpe i ad-hominem-fella:

Fjordman er en dummeslemming, derfor er alt han måtte si være dumslemt.

Denne logiske tankebristen ligger selvsagt hos Høian, og andre av hans småkaliber.

Kommentar #9

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Ærlig talt

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Øian mener at de fleste av de han kaller "fjordmanister" innrømmer at de ikke har lest særlig av Fjordman, ja, tilogmed ikke noe som helst.

Ærlig talt Haug. Du har debattert så lenge, og studert så lenge, at du faktisk burde se at mange av "debatattantene" knapt har lest en bok i historie, samfunnsvitesnkap eller filosofi, ei heller virker de i særlig grad å ha fulgt med i samfunnsdebatten i aviser og på fjernsynet. Med andre ord de mener og danner seg oppfatninger på et intuitivt og følelsesmessig grunnlag. Det er jo bare å se på debattene her inne, få av dem ( ofte de mest aktive) argumenterer, få skriver lange innlegg der de fremstiller sine meninger og grunnlaget for dem. Tvert i mot koker det ned til hva som heller kan defineres som aggressive proklamasjoner, med andre ord "de mener mer enn de vet". Det gjelder så klart ikke alle, et par kan faktisk ordlegge seg ganske så godt, men de mest hissige hører nok inne under den emosjonelle kategorien, og det er vel i første rekke de som bidrar til å ødelegge debattene her inne. Det kan vel mer virke som de befinner seg her inne ene og alene for å diskutere islam, og ikke samfunnsspørsmål generellt, og man kan vel kansje lure på om mange har funnet veien hit etter at de mest aggressive forumene ble stengt etter 22/7, jeg vet ikke men man kan jo tenke sitt, debattformen indikerer muligens et slik scenario.

Kommentar #10

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Fjordmans kritikk av islam?

Publisert over 9 år siden
arild nordby. Gå til den siterte teksten.

kritikken han målbærer mot islam er feil.

Har jeg uttalt meg om Fjordmans kritikk av islam? Nei, jeg har ikke det. I hverfall ikke i dette innlegget, og så vidt jeg kan huske ikke annets sted heller. Så her forstår jeg ikke helt hva Nordby mener.

Kommentar #11

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hogne Øian. Gå til den siterte teksten.

alt annet enn forakt overfor det faktisk eksisterende meningsmangfoldet

Enten forstår Øian hva jeg og Nordby har skrevet, eler også ikke. Men på det dype logiske vann drukner han, for logikk er en ganske nådeløs øvelse.

Jeg kunne analysere i detalj hver setning i dette forvirrede innlegget til Øian, og vise hvor galt det bærer. Men det ville være heller trivielt. Jeg går heller ut i solen og spiser is.

Kommentar #12

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Vi kan jo spørre

Publisert over 9 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Det gjelder så klart ikke alle, et par kan faktisk ordlegge seg ganske så godt,

Hvorfor befinner mr Aarsund seg på dette forumet? Er det for å fortelle hvor vanvittig gode kunnskaper du har på samfunnsspørsmål og islam?

Når du er så bombastisk på hva og hvem som har noe fare med,tyder det på et overdimensjonert ego som ikke "tillater" at andre har meninger du ikke godtar.

Kritiske holdninger til islam er i høyeste grad viktige å holde fram i denne debatten,selv om det er helt klart at noen her forsøker å idiotforklare alle slike røster.

Dette kombinert med kristendomsfiendtlige holdninger gjør dette til en suppe av uspiselige agendaer. 

Kommentar #13

arild nordby

2 innlegg  653 kommentarer

Hvorfor er kritikk av Fjordmans personlige fascisme så viktig for deg?

Publisert over 9 år siden

Det fins langt farligere krefter i gjære i samfunnet.

Hva du og dine driver på med er taskenspilleri og fokusforskyvning.

Personlig oppfatter jeg Fjordman som politisk uappetittelig, og dertil krakilsk.

Det betyr slettes ikke at han ikke har, fra tid til annen, meget vektige synspunkter innenfor det markskrikerske han brer om seg med. (Personlig verdsetter jeg hans apolitiske vitenskapshistoriske skrifter best, fordi dette er gode, populariserende synteser av en lang rekke fagfolks tekniske monografer, der jeg selv på flere av de punkter hvor min realfagutdannelse er en uavhengig kilde til sjekk om Hr. Fjordman skjønner det han skriver. det gjør han, stort sett)

--------------------------------------------------------------------------------

På akkurat samme måte som jeg oppfatter Karl Marx som særdeles politisk uappetittelig, en voldromantiker de luxe, men med absolutt mye interessant å si om effektene av industrialiseringen i Storbritannia på midten av 1800-tallet.

Kommentar #14

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Snodige allianser

Publisert over 9 år siden

Er det andre enn meg som finner alliansen Nordby/Holt/Haug fornøyelig? :-)

Kommentar #15

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Tredje type

Publisert over 9 år siden
Hogne Øian. Gå til den siterte teksten.

Den tredje typen fjordmanister har lest og forstått hva Fjordman har skrevet. De er nok langt på vei enige med ham, også i noen av

Da vet jeg hvor jeg hører hjemme. Tror nok jeg har lest det meste han har skrevet på "Gates of Vienna" Jihad Watch og et tredje sted jeg ikke husker i farta. Jeg er også enig i mye av det han og andre skriver, men tar avstand fra det jeg selv oppfatter som for ekstremt.

Jeg ser på Islam som nåtidens utgave av hva kristendomen var for et par hundre år siden, og som et eksempel på hva mytologisk ekstremisme kan føre til.

Er jeg derimot motstander av innvandring - både nei og ja. Nei fordi innvandring er en berikelse av vårt samfund, Ja fordi vi selv gjør en så jævlig dårlig jobb innen integrering. Vi er rett og slett ikke modne til å dele på fruktene av det innvandrere har å tilby.

Redigert.

Jeg må huske å oppdatere profilen min.

Kommentar #16

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Vi mennesker går nok ikke i steam, Øian - vi danner oss erkjennelse på individuell basis.  Nå har vi brukt god til i tråden "Turken eller Fjordman - kven er mest farleg?" på å være både informative og åpne om hvor lite Peder Jensen Fjordman interesserer både i fortid og nåtid, men Øian har tydeligvis enten ikke evne til å ta inn det som blir han formidlet - eller så er han så sporet av egen bokhylle og egne organisasjonslinker at han har fått Fjordman på hjernen og ser han som muligheten til å kneble så mange islamkritiske som mulig.

Allianser var et ord HH benyttet - jo, allianser er så mangt - og går en ut av seg selv - sin egen erkjennelse - så er det bortimot umulig å finne noen som er 100% klonet inn i din erkjennelse opp i mot det identiske.

Slik også på denne konferansen som ble holdt i Brussels i begynnelsen av juli organisert ut fra ICLA ( der vi i den forrige tråden - Turken og Fjordman - ble kjent med Knowles som endte opp med å få sparken for sine meninger på fritiden - du verden hva vi lærer om ytterliggående på begge sider her på vd!)

Tilsynelatende er ikke Peder Jensen Fjordman her heller, men en god del andre samles i en slags meningsallianse i rammer som fremstår helt annerledes og uten motdemonstranter sett i forhold til Århus og Stockholm - rammen smaker mer av en ordinær konferanse.

Også her er EDL til stede - og slik jeg hører ytrningene så er det de i "alliansen" som er mest i det fysiske og de som også arresteres.

Hvis vi hører på slike ytringer, så kan vi gjerne finne noe som er gjenkjennbart i egen erkjennelse, men vi finner også ikke sjelden noe som tar av og tar vei ut og langt forbi egen erkjennelse.  

I en allianse så vil det gjerne føre med seg at en aksepterer noe av det som går utenfor egen erkjennelse, men - det vil alltid være en grense for hva som kan aksepteres inntil det tålbare - så også i andre allianser som ekteskap.

Legger inn snutten

http://www.youtube.com/watch?v=QllYijX3STY

Et annet eksempel - Norge er jo med i NATO og slikt medlemsskap forplikter.  Nå drar det seg til i Syria og Clinton er på besøk i NATO-landet Tyrkia.  Jeg har registrert at også Netanyahu snakker om en post-Assad tid allerede, mens noe bruk av you tube beskriver en fremstilling av rebellene ikoblet opprørsallianser over landegrensene til å være på vikende front og at alliansen Iran -Syria - Hizbollah synes å ha rimelig kontroll på situasjonen.  Det er da ..... det har vist seg at Gahr Støre kan få en tlf. mens han sitter i en bedre middag - og så er vi innblandet i en krig til med agenda??

Slik jeg oppfatter situasjonen i Norge, så er det først og fremst PST som skal overvåke landskapet.  Det har de jo vist at de er dårlige til, så noe hjelp fra politiske ytterliggående på alle fronter og i debatter histen og pisten vil kanskje bidra - for det er jo langt mer en høyre- venstreaksen som fronter hverandre - og sånn sett så vil allianser bli krevende for mange ut fra bl.a. et tro/ikke-tro perspektiv - og - for at tro setter grenser for hvor en skal engasjere seg og ha fokus.  Allianser innebærer prioriteringer - hva en setter høyest og hvor en har sitt hovedengasjement og sin livserkjennelse.

Kommentar #17

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Ikke ad hominem

Publisert over 9 år siden
arild nordby. Gå til den siterte teksten.

At en fascist selv er farlig, betyr ikke at kritikken han målbærer mot islam er feil.

Det Hogne Øian gjør, er å dumpe i ad-hominem-fella:

Dersom Fjordman faktisk er "fascist" (det uklart for meg om du mener dette, eller om du snakker hypotetisk?), så betyr det selvsagt ikke at alt han sier er "fascistisk" (ad hominem).

Poenget for meg og andre kritikere av Fjordman er nok heller å forsøke å skille mellom hvilke påstander hos Fjordman som faktisk er "fascistiske" (enten det handler om rase eller vold) og hvilke andre, islamkritiske eller vitenskapshistoriske, påstander som er helt uproblematiske. De siste kan vi godt diskutere, men det er ikke saken her. Poenget er at dette skillet hos Fjordman er flytende, og mange (som kanskje ikke har lest så mye av Fjordman) er nok ikke helt klar over hvor drøye en del av hans politiske uttalelser faktisk er. Du skriver selv (#13) at du oppfatter ham som "politisk uappetittelig, og dertil krakilsk". Jeg kunne ikke vært mer enig, og da på grunn av hans synspunkter og ikke hans person.

 

Kommentar #18

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Jeg skjønner godt poengene til Hogne Øian og synes innlegget er godt.

Men likevel har Haug et par poeng i sine innvendinger. Logiske brister som han peker på.

Det som sikkert noen (alltid) reagerer på når det gjelder lignende innlegg som det Øian har skrevet her, er at de samme personer ikke skriver glødende om nettopp islamkritikk. Det er alltid standardsetningen som brukes; jeg har ikke sagt at islamkritikk ikke er legitimt (eller bedre da)... Man ser det fra Torgeir S Horgersen til THE til...ja noen flere også.

Mangler litt balanse, men en må jo skrive om det en selv er opptatt av.

 

Kommentar #19

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Fjordman i Brussel

Publisert over 9 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Tilsynelatende er ikke Peder Jensen Fjordman her heller

Selvsagt var Fjordman også i Brussel på ICLA-møtet 9. juli.

Her er hans oppsummering på Front Page Magazine.

Kommentar #20

arild nordby

2 innlegg  653 kommentarer

Ikke prøv deg!

Publisert over 9 år siden
Vidar Enebakk. Gå til den siterte teksten.

Poenget for meg og andre kritikere av Fjordman er nok heller å forsøke å

Hadde du, og Øian, faktisk stått for det, ville dere trukket frem det dere anså som riktig i hva Fjordmannen måtte mene, for dernest komme med det dere mente var feil.

Dette mangler fullstendig, i din, Øians og andres Fjordman-"kritikk".

Og, det er nettopp derfor du får "fjordmanister" som iler til hans delvise forsvar, grunnet din, Øians og andres ensidige og fullstendig forvrengte representasjon av ham.

Det holder altså ikke å komme med et knippe av Fjordmans uttalelser som beviser uappetitteligheten hans, dere må evne å ta for dere andre aspekter, også.

Kommentar #21

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Skremmende omfattende

Publisert over 9 år siden

Linken din funket ikke Enebakk - googlet og fant - alt for mye - spør du meg - til at hverken du eller jeg kan danne oss noe som helst helhetlig bilde av smått og stort utformet av den erkjennelse Peder Jensen Fjordman har hatt i årene fra her 2006  og oppover - legger inn en link til Fjordman-arkivene via Frontpage Magazine - kikket på et par - men dette har jo ikke andre enn svært interesserte tid å stunder til å dypdykke inn i - og dessuten, så er det vel med Fjordman som oss andre - at vi innser at ord og vendinger vi brukte i noe tilbake i tid ikke var de klokeste, men at det å åpent erkjenne det ligger litt langt inne...

http://chromatism.net/fjordman/fjordmanfiles.htm

Og - da gjenstår det vel en del forskningsarbeid til ihuga synsere som Øian og andre meningsallianser her på vd å presentere for oss andre - som har vår input fra den mer iøynsefallende og opplagte i dag virkelighet - til å gi et mer sammensatt bilde på hva erkjennelsen til Peder Jensen samlet sett består i og har sitt fokus- for så å vise  hvor samfunnsfarlig denne erkjennelsen er for den som ikke innehar "forskerstatus" -  til å befatte seg med dette tankegodset....

Kommentar #22

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Det hadde vært interessant hvis du gjorde det. En liten utfordring til deg og andre Fjordman-kritikere her. Tar dere den - eller?

For øvrig, jeg blir mer og mer imponert over hvordan enkelte av dere debattanter hele tiden konstruerer nye ord og begrep: kontrajihadisme, kontradittendatten, antiislamister og senest fjordmanister og som Haug nevner. Det fascinerende med dette er også at du skriver "ingen av dem har lest Fjordman, men de er Fjordmanister" Første gang jeg leste noe av Fjordman var i 2006. I en alder av 20 år skjønte jeg at jeg er dypt uenig med han på mye. Dette var lenge før folk i Norge viste hvem mannen var i det hele tatt.

Å sette merkelapper på ens meningsmotstandere er fullstendig berettiga og nødvendig - i en del tilfeller. Men spørsmålet er om denne trangen for å kaste fra seg merkelapper og nykonstruerte ord er viktigere enn å diskutere ens meningsmotstanderes standpunkter/ytringer - uansett hvor fascistiske de er? Jeg vil svare: nei. Jeg håpte at etter ondskapen som fant sted ifjor at en del samfunnsdebattanter ville for engangs skyld legge fra seg denne konstante kåtheten etter å sette merkelapper og heller diskutere temaene med substans og intellektuell redelighet. Men det var vel for mye å forvente?

Konstruksjonen av disse nye ordene til og med hvis de er berettiga er bare enda et forsøk på å tåkelegge en av de viktigste debattene i vår tid. Det er et bevisst forsøk på å dominere og kuppe den offentlige diskursen i Norge. Det er kontraproduktivt og det er sånt sett lite intellektuelt. Det er det samme som å ri ideologiske kjepphester - og fører ikke debatten videre.

PS: Si meg Øian - kan man være en (ihuga) marxist uten å ha lest Marx/Engels verk?

Kommentar #23

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Huff da?

Publisert over 9 år siden
arild nordby. Gå til den siterte teksten.

Hadde du, og Øian, faktisk stått for det, ville dere trukket frem det dere anså som riktig i hva Fjordmannen måtte mene, for dernest komme med det dere mente var feil.

Når det gjelder ditt opprinnelige argument om ad hominem, er rekkefølgen på hva vi hva diskuterer først eller sist egentlig helt likegyldig. Mitt poeng er ganske enkelt at tar feil når du så enkelt trekker ad hominem-kortet for å ramme de som kritiserert Fjordman. Enig?

Kritikken går heller ikke på hva som er "rett" og "galt" (for eksempel når det gjelder islamkritikk eller vitenskapshistorie), men hvorvidt Fjordman oppfordrer til udemokratiske virkemidler som voldsbruk og bevæpning. Enig?

Dersom "et knippe av Fjordmans uttalelser" ikke er tilstrekkelig for å tydeliggjøre dette poenget, kan jeg gjerne komme med flere (selv om det naturlignok vil ta litt tid), men jeg tror kanskje ikke at det gjør noen stor forskjell...

 

 

 

 

Kommentar #24

arild nordby

2 innlegg  653 kommentarer

Og, poenget var..?

Publisert over 9 år siden
Vidar Enebakk. Gå til den siterte teksten.

men hvorvidt Fjordman oppfordrer til udemokratiske virkemidler som voldsbruk og bevæpning. Enig?

Dersom

Det har jeg alt sagt at han gjør.

Hva så?

Han har gått langt i retning av å hevde et svartsyn om at demokratiet er korrumpert.

Dette i seg selv er selvsagt ikke fascisme, selvom fascistene også hevdet det.

Derimot er det et fellestrekk.

Derimot er slikt som rasebevaringstankene hans temmelig fascistiske, selvom jeg ikke på noe punkt har sett at han agiterer for urkjernen av rasistisk tenkning, nemlig at en rase har rett til å herske over en annen, i kraft sin rasemessige overlegenhet.

Når altså urkjernen i fascisme/rasisme mangler hos Fjordman, da er det faktisk uredelig å kalle ham fascist, han er fascistoid.

-----------------------------------------------------------------------------------------

For øvrig:

Det å gå rundt å tro at demokrati og dialog ALLTID er tilstrekkelig har imidlertid intet med demokratisk ånd å gjøre, det er mer å anse som et religiøst dogme.

Kommentar #25

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Linken din funket ikke Enebakk

Sorry, Knut. Her er link.

 

Kommentar #26

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

Dialog forutsetter gjensidig toleranse og anerkjennelse

Publisert over 9 år siden
arild nordby. Gå til den siterte teksten.

Det å gå rundt å tro at demokrati og dialog ALLTID er tilstrekkelig har imidlertid intet med demokratisk ånd å gjøre, det er mer å anse som et religiøst dogme.

For ikke å snakke om at det er også naivt. Du kan ikke ha dialog med alle mennesker. Noen kan du bare ha en konfronterende samtale med.

Kommentar #27

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Publisert over 9 år siden
arild nordby. Gå til den siterte teksten.

Når altså urkjernen i fascisme/rasisme mangler hos Fjordman, da er det faktisk utedelig å kalle ham fascist, han er fascistoid.

Takk for oppklaringen. Jeg har da heller aldri hevdet at Fjordman er "fascist". Slike merkelapper kan, som du ganske riktig påpeker, ofte være unyanserte og misvisende og har dessuten en tendens til å trekke oppmerksomheten bort fra selve innholdet i  Fjordman påstander.

 

Kommentar #28

arild nordby

2 innlegg  653 kommentarer

Just presis!

Publisert over 9 år siden
Mohamed Abdishazan. Gå til den siterte teksten.

For ikke å snakke om at det er også naivt. Du kan ikke ha dialog med alle mennesker. Noen kan du bare ha en konfronterende samtale med.

Eksempelvis, helt uavhengig av saksforhold, så må det forstås at løgneren er en dialogisk parasitt som på et halvt minutt kan lire av seg en løgn det kan ta 2 år å avsløre.

Løgnere har dermed i utgangspunktet en urimelig fordel overfor redelige, og den beste vaksinasjonen mot løgnere er IKKE, slik som nå at det er "tabu!!" å kalle en person løgner, men å prima facie anse en person som løgner sålenge han ikke evner å henvise til evidens bak sine uttalelser.

Den redelige personen vil, ved foreleggelse av evidenskrav si: beklager jeg trodde det, men jeg har ikke nok evidens til å hevde det.

Den systematiske løgneren vil derimot akke og bære seg, spille fornærmet, si BUHUU!!!

Slik avslører nådeløst evidenskrav løgnerne; i dagens debatter får de fritt spillerom og spalteplass.

Kort og godt:

Det hører med til Respekten for Andre at man fritt og uoppfordret henviser til den basisen man har for faktapåstander, snarere enn å forlange at Den Andre tror på deg.

Du må våge å bli etterprøvd, samt gjøre det så lett som mulig for annenpart.

Kommentar #29

arild nordby

2 innlegg  653 kommentarer

At han lefler med det udemokratiske synes rett nok

Publisert over 9 år siden
Vidar Enebakk. Gå til den siterte teksten.

akk for oppklaringen. Jeg har da heller aldri hevdet at Fjordman er "fascist". Slike merkelapper kan, som du ganske riktig påpeker,

Om han gjør det utfra fortvilelse/svartsyn eller romantisering av det ikke-demokratiske er mer uklart.

Selv heller jeg til at det første ligger i bunn hos ham, og at dette har åpnet opp endel dører som kanskje burde ha forblitt lukket.

Kommentar #30

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Hva er egentlig fornøyelig?

Publisert over 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Er det andre enn meg som finner alliansen Nordby/Holt/Haug fornøyelig?

Hva består alliansen i, mener du? Dette var sannelig nytt for meg! Lite visste jeg om at jeg inngikk i slik allianse. 

Men alt er mulig. Slik som med en Øian som i fullt alvor mener at folk som overhodet ikke har lest noe som helst av Fjordman ikke desto mindre er "fjordmanister." Det eneste som virkelig slår meg ved dette innlegget er dets, nettopp, maniske karakter. Øian maner frem fjordmanister. Han har til og med tatt seg bryet med å kategorisere de ulike typer "fjordmanister." Det gis f-i-r-e typer, må vite!

:)))

Kommentar #31

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

alliansen

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Hva består alliansen i, mener du? Dette var sannelig nytt for meg! Lite visste jeg om at jeg inngikk i slik allianse.

Nei du får ikke ta uttrykket allianse for bokstavelig. Jeg synes bare akkurat  i det øyeblikket det var litt morsomt å observere dere tre fra så milevidt forskjellig utgangspunkt kaste dere over Øians Fjordmanianer innlegg :-)

Kommentar #32

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Jeg synes ikke dette er det minste artig eller fornøyelig. Hva Øian her bedriver er overhodet ikke uskyldig. Øian bedriver heksejakt. Å slik sverte en manns navn er direkte motbydelig. Ikke minst også med tanke på alle de han mener er "fjordmanister" (selv om de ikke har lest noe av Fjordman).

Det er skitne triks, og intet annet. Og når ikke en gang de helt banalt formelle ting er på plass i Øians skriverier, må man tillate seg å påpeke slikt. Det burde være en smal sak for Øian å ta kritikken til etterretning, for den er jo åpenbart riktig. Men jeg er mer usikker på om vi vil få Øian med på de mer viktige og riktige samfunnskritiske analysene.

Men makten elsker slike som Øian, og norsk offentlighet er følgelig propp fulle av slike propper. De fungerer som propper i samfunnsdebatten. Ved deres evindelige pjatterier omkring banaliteter og rariteter minsker nødvendigvis den tid og den plass hvor de mer egentlige samfunnskritikker kunne finne sted. Kanskje begrepet omkring det reaksonære etterhvert begynner å ta form hos Herstad?

Kommentar #33

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

her bommer du fælt

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Jeg synes ikke dette er det minste artig eller fornøyelig. Hva Øian her bedriver er overhodet ikke uskyldig. Øian bedriver heksejakt. Å slik sverte en manns navn er direkte motbydelig. Ikke minst også med tanke på alle de han mener er "fjordmanister" (selv om de ikke har lest noe av Fjordman).

fjordmann er nicket-ikke navnet.hilsen fjortiss

Kommentar #34

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Tomme for argumenter

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Men makten elsker slike som Øian, og norsk offentlighet er følgelig propp fulle av slike propper.

Fjordmanist. Det er kun et nyord for nazister eller rasister.  De greier ikke å skrive en kommentar uten skjellsord i en normal debatt.

Det viser kun at de mangler saklige argumenter.

Jeg har ikke lest noe annet fjordmann har skrevet enn det som er referert i VL.  Skal også jeg skjelles ut med nyord fordi jeg leser aviser?

Enig med Robin i ovennevnte siterte.  Er det virkelig umulig å få til en debatt i Norge uten grov utskjelling fra ytre venstre?

Da taper demokratiet.

 

Kommentar #35

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Fjordman har et problem

Publisert over 9 år siden
arild nordby. Gå til den siterte teksten.

Om han gjør det utfra fortvilelse/svartsyn eller romantisering av det ikke-demokratiske er mer uklart.

Dette virker rimelig, at det bunner i en slags frustrasjon eller fortvilelse blant annet over norsk innvandringspolitikk.

Likefullt, etterhvert går Fjordman også langt i retning av å begrunne og legitimere vold mot politiske ledere, blant annet med henvisning Thomas Jefferson, Den amerikanske uavhengighetserklæring og "Second Amendment". Prinsipielt sett er dette selvsagt uproblematisk med utgangspunkt i naturrettstenkning og amerikansk konstitusjonell debatt, men i en politisk sammenheng er dette ganske drøyt - ikke bare i Europa, men også i USA hvor de jo (til tross for denne prinsippielle og konstitusjonelle forankringen) har en lang og blodig historie med politiske mord og mordforsøk rettet mot presidenter og andre politiske ledere.

Å slenge med leppa om våpen og vold er nå en ting, men å også forsvare det og begrunne det, ja det er ganske drøyt - slik også Hans Rustad var inne på i september 2011 i sitt innlegg "Fjordman har et problem".

Kommentar #36

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Jeg synes ikke dette er det minste artig eller fornøyelig. Hva Øian her bedriver er overhodet ikke uskyldig. Øian bedriver heksejakt. Å slik sverte en manns navn er direkte motbydelig. Ikke minst også med tanke på alle de han mener er "fjordmanister" (selv om de ikke har lest noe av Fjordman).

Neimen dette var det svært til dobbelmoral Haug? Man kan nesten føle seg fristet til å gå på sitatjakt etter noen av Haugs egne "perler"? :-)

Kommentar #37

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Gulere og gulere fingre

Publisert over 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

fjordmann er nicket-ikke navnet.hilsen fjortiss

:))) Men så kan jeg innrømme det fort som f!

Samtidig er det ikke til å undres over at det er en Peder Jensen som er Fjordman. Utfra hva jeg kan forstå har han hatt det temmelig tøft den siste tiden. Statsmobbing skal man ikke undervurdere.

Hva har denne Peder Jensen egentlig gjort? Han tror på egne analyser. Hva har vi lært? Jo at den norske stat vil forsøke å ødelegge alle de som staten mener målbærer samfunnsanalyser for langt vekk fra egen ideologi.

Vi er alle i ferd med å bli langt mer gule i dette landet; statssynserne går så gjerne i bresjen for enda litt mer "kinafisering" av offentligheten.

Kommentar #38

Øystein Hansen

1 innlegg  569 kommentarer

Øians tåkeprat

Publisert over 9 år siden

Jeg hadde også, som Robin Haug, tenkt å forbigå dette innlegget i stillhet, som jeg stort sett forbigår de fleste om ABB, Fjordman og islamofobi. Disse stadige krampaktige forsøk på å piske en død hest blir bare så ørkesløst.

Øian kan protestere til han blir grønn, (rød er han vel allerede), men en enkel analyse av det han skriver, viser helt klart at det overhodet intet rom er for legitim islamkritikk i hans forestillingsverden. Annet enn som et fiktivt munnhell egnet til å forvirre. Om jeg mot formodning skulle ta feil - kunne ikke Øian komme med et par eksempler?

For å si det rett ut synes jeg nå dette temaet forlengst er uttømt, - i alle fall slik Øian og et par av hans våpendragere, (unnskyld uttrykket) vil fremstille det.

ABB er buret inne. Og Fjordman er verken terrorist eller voldsromantiker. I motsetning til muslimske islamister, som verdens etterretningstjenester jobber på spreng for å avsløre, og faktisk avslører, nærmest på løpende bånd. Det er ikke islamistenes feil at London-OL, med en dag igjen, hittil har vært fri for terror, ei heller at europeiske storbyer nylig ikke ble utsatt for giftangrep.

Likevel holder han på med sin karaktermobbing av Fjordman på basis av hva han en gang skrev på sin blogg. Patetisk - og uhørt.

Derfor: Slapp nå av litt, og ta deg en tur på snaufjellet og nyt restene av sommeren, Øian.

Du skyter mygg med kanoner.

Kommentar #39

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Man kan nesten føle seg fristet til å gå på sitatjakt etter noen av Haugs egne "perler"? :-)

Sett igang; jeg er lutter venter. Hvis du da tillater deg selv å på slik måte avspore debatten fullstendig. Kanskje du heller burde starte en ny tråd?

Øian har tråkket i salaten. Og vil nok vokte seg bedre neste gang han skal dele sine evalueringer av norsk samtids viktige hendelser.

Kommentar #40

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Hva har denne Peder Jensen egentlig gjort? Han tror på egne analyser. Hva har vi lært? Jo at den norske stat vil forsøke å ødelegge alle de som staten mener målbærer samfunnsanalyser for langt vekk fra egen ideologi.

Hva i alle dager er dette for noe? Hva gjør den norske stat for å ødelegge Jensen? Gi oss et eksempel Haug?

Er Haug overrasket over at samfunnsanalyser som oppleves som å være feilaktige, blir imøtegått?

Er det slik læringsprosessene har foregått hos Haug? Er dette resultatet av mange år med filosofistudier og utstrakt kontakt med de sentrale intellektuelle miljøene ute i Europa?

Kommentar #41

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Har tanken streifet deg

Publisert over 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Er Haug overrasket over at samfunnsanalyser som oppleves som å være feilaktige, blir imøtegått?

At det finnes flere meninger om denne saken..? 

Dere snakker som om islam ikke finnes.Uansett hva som sies om radikal islam,får vi akkurat de samme reaksjonene av den samme gjengen.Gang på gang på gang.

Det jobbes for harde livet for å idiotforklare og kneble en åpen debatt. 

Kommentar #42

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Vidar Enebakk. Gå til den siterte teksten.

Likefullt, etterhvert går Fjordman også langt i retning av å begrunne og legitimere vold mot politiske ledere

Enkelte ganger gir det saktens mening å begrunne og legitimere vold mot politiske ledere. Ja, dette forekommer også i den norske regjeringen. En regjering har hverken mer eller mindre rett til å legitimere slik vold enn andre.

Historien har også vist at det har vært nødvendig med slik vold. Et lite onde fremfor et større. Det er nok ikke lenge før en rekke nasjoner braker inn i Syria, for eksempel.

I dagens politiske virkelighet, hvor politikere sitter på mer makt enn noen gang, står de dermed også ansvarlig for langt mer enn noen gang. Europa har havnet i en situasjon hvor det demokratiske underskuddet bare øker, og hvor det er mer enn berettiget å tvile på om vi i det hele tatt kan kalle Europa demokratisk. Det er ikke rart at den lille mann bare blir mer og mer forbannet; for hvis det er noe som er sikkert, så er det at det ikke er slikt han har bedt om. Det er langt fra gitt at vi mennesker kan tolerere slike galopperende umyndiggjørelser som skapes strukturelt av et politisk system som ikke lenger kan ha folkelig legitimitet. Habermas, altså EUs viktigste filosofiske alibi, finner seg i den sørgelige situasjon at han ikke kan annet enn å beskrive Europa som et 'post-demokrati.' Dét forteller noe om hvor galt det har gått.

Selv er jeg redd for at Breivik bare er et varsel, et tegn i tiden, om fremtidens politiske virkelighet i Europa. Det bli slik i den grad makten bare vokser seg større og den lille mann bare blir mindre, hvor innflytelsen over eget liv bare er et dulgt minne. I alskens tenkelige scenarioer er politisk vold derfor ikke nødvendigvis helt illegitim; det kommer, som alltid, an på den konkrete situasjonen.

Kommentar #43

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Er dette resultatet av mange år med filosofistudier og utstrakt kontakt med de sentrale intellektuelle miljøene ute i Europa?

Du tror vel ikke på dette selv? Nok om den saken.

***

Hysteriet og heksejakten i etterkant av 22/7 er selvsagt også mediert av forskjellige statlige kanaler. Slikt hysteri og heksejakt gjør selvsagt noe med de som jaktes. Det er ikke vanskeligere enn det, Herstad.

Kommentar #44

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

At det finnes flere meninger om denne saken..?

Ja det regner jeg med. Jeg antar derimot at synet på radikal islam er et at de få temaer hvor du og jeg kan ha opp til flere sammenfallende synspunkter?

Kommentar #45

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Hysteriet og heksejakten i etterkant av 22/7 er selvsagt også mediert av forskjellige statlige kanaler. Slikt hysteri og heksejakt gjør selvsagt noe med de som jaktes. Det er ikke vanskeligere enn det, Herstad.

Så når NRK eller når Dagbladet omtaler Fjordmann så er det en del av den norske stats plan for å ødelegge et menneske fordi han har en samfunnsanalyse som den norske stat ikke liker?

Kommentar #46

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Fjordmann er opptatt av snik islamisering. Det er jeg også. Noen synes dette er vås, men selv om Koranen ikke har noe identisk med misjonsbefalingen så ligger det fundamentalt i islam at budskapet skal spres og de som konverterer blir salige.

Jeg ser ingen forskjell på snik islamisering og misjonering av det glade budskap. Misjonærer i andre land med en annen mytologi driver med snik-kristning.

I mine øyne skjer det både snik- islamisering og kristening rundt om på jord.

Som ateist slipper jeg å bli påvirket av dette og kan med hånd på hjertet slå fast at begge mytolgienes kvinnesyn og syn på homofile er en forbannelse. Uhørt i et moderne samfund.

Kommentar #47

Øystein Hansen

1 innlegg  569 kommentarer

Gullkorn fra Nordby

Publisert over 9 år siden

"Det å gå rundt å tro at demokrati og dialog ALLTID er tilstrekkelig har imidlertid intet med demokratisk ånd å gjøre, det er mer å anse som et religiøst dogme."

"Om han gjør det utfra fortvilelse/svartsyn eller romantisering av det ikke-demokratiske er mer uklart.

Selv heller jeg til at det første ligger i bunn hos ham, og at dette har åpnet opp endel dører som kanskje burde ha forblitt lukket."

 

Disse to utsagnene fra Arild Nordby vitner om en mann som er i stand til å tenke. I motsetning til Øian, Aarsund og noen av deres våpendragere, igjen unnskyld uttrykket, som gang på gang slenger om seg med tomme klisjeer.

Tønnene skramler mer for hver gang.

Av det lille jeg har lest av Fjordman er ikke han noen typisk terroristspire. Men kanskje mer en som har beskrevet hva som kan og kanskje bør skje i en ekstrem situasjon, som vi ennå på langt nær har verken i Norge eller i Europa ellers. Og en situasjon som neppe vil oppstå.

Det nytter ikke å lukke øynene for virkeligheten og si som så at de som er kritiske til, eller motstandere av, en samfunnsutvikling får vi bare "ta et oppgjør med", som om den enes politiske meninger er mer "riktige". Dette vitner for det første om en autoritær og lite demokratisk innstilling til annerledes menende, og for det andre om en naiv og urealistisk holdning til konflikter og konfliktløsning i samfunnet - og til selve konfliktens vesen.

Misnøye kanaliseres først via partier og organisasjoner. Blir det mange nok som over tid føler at den korreks i samfunnsutviklingen de etterlyser, ikke skjer, leder dette uvilkårlig til at man med tiden stiller spørsmål ved om demokratiet er de rette rammer å arbeide innenfor. Flere og flere kan tenke seg å bruke vold. Tilslutt er den voldelige konflikten et faktum - borgerkrigen eller krigen er et faktum.

Da nytter det ikke å si at det nå er enda viktigere "å ta et oppgjør med" disse holdningene - da hjelper det heller ikke å peke på hvilke synspunkter og holdninger som var/er mer humanistiske, legitime eller riktige".

Fascisme eller høyreekstremisme er ikke noe som svever over vannene, og som man kan stå imot med argumenter, eller ved å ta et oppgjør med.

Når Europa nå etter hva jeg frykter synker dypere i en alvorlig krise, både politisk, økonomisk og kulturelt, vil det skapes skarpere fronter, ikke bare på høyresiden, men også på venstresiden. Hvor langt og dypt denne polariseringen og splittelsen vil gå og hvordan det hele vil manifestere seg er selvfølgelig ikke uavhengig av hvordan dagens politiske elite forvalter landenes økonomi/velferdsstat, og fremfor alt forvalter demokratiet.

Det er her det virker å svikte totalt hos disse som stadig maser om islamofobi, konspirasjonsteorier, (åh, jeg er så lei dette ordet) etc. Og den mest fatale feil de gjør er å kalle alle islamkritikere for fascister. Da vil mang en islamkritiker til slutt ikke ha andre valg enn av ren opportunisme å slå seg sammen med fascistene. Selv om de egentlig ikke er fascister.

Selvsagt finnes fascister, men jeg tror de aller, aller fleste oppegående mennesker rygger tilbake for å ha samkvem med dem. Når all verdens islamkritikere blir slått i hartkorn med fascister, blir det også stygt og feil på en annen måte - det indikerer at de som sprer om seg med disse merkelappene ikke vet hvor fæl nazismen var. Jeg har ofte tenkt at om disse ivrigste bare hadde fått oppleve denne råskapen en viss tid, ville de nok vært mer tilbakeholdne med å bruke dem. Ikke desto mindre fordi mange islamkritikere er ikke opptatt av annet enn å bevare demokratiet og rettsstaten slik vi har fått ha den.

Kanskje i mange tilfelle de som beskylder andre for å være udemokratiske rett og slett er mindre demokratiske enn de som de retter disse beskyldningene mot.

 

Kommentar #48

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Hysteriet og heksejakten i etterkant av 22/7 er selvsagt også mediert av forskjellige statlige kanaler. Slikt hysteri og heksejakt gjør selvsagt noe med de som jaktes. Det er ikke vanskeligere enn det, Herstad.

Var det hysterisk å reagere etter at ca 80 mennesker var drept, et utall skadde og traumatisert, regjeringen nesten ble sprengt vekk og nærmere 900 ytterligere hadde vært forsøkt myrdet, av en person som hevdet han politisk motivert?

Kommentar #49

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Informasjonsverdi?

Publisert over 9 år siden

Som tidligere skrevet har jeg tidligere bare lest en eneste tekst av "Fjordmann", og det var en kronikk i VG hvor han underskrev med fullt navn. Akkurat denne kronikken var ikke egnet til skremme noen særlig mye, men var både saklig og grei innholdsmessig. Han målbar et syn som går ut på at det synes som om det er minst konfliktskapende dersom ulike befolkningsgrupper av ulik etnisk opprinnelse og religion befolker sine egne land i størst mulig grad.

Det er jo i seg selv ikke noe spesielt hårreisende synspunkt. Det meste tyder på at folk flest gjerne vil bo i sitt eget land, og de stedene hele grupper av mennesker er tvunget til å være styrt av et annet folkeslag, og ikke fritt kan bestemme sitt eget styresett og styre sitt eget religiøse og kulturelle liv, oppstår det misnøye og opprør. Jfr, Palestinerne og Israelerne.

Men jeg skjønner at Fjordmann har skrevet utrolig mye mer enn bare noen innlegg i dagsavisene. Tenkte jeg skulle lese gjennom denne debatten for å se om jeg kunne bli litt bedre opplyst om hva Fjordmann egentlig står for, og hva som eventuelt gjør ham så kontroversiell.

Har jeg blitt opplyst av debatten? Har jeg fått en bedre forståelse for Fjordmanns synspunkter?

Har jeg fått vite noe mer?

Svar: Nei, INGENTING.

Det er merkelig at man fører en debatt om Fjordmann, og så er debatten så godt som rensket for faktiske analyser av hva mannen står for.

Man får høre at han er, fascist, nazist, antidemokratisk, voldelig og rasist og at tilhengerne hans er noen store idioter, mens noen mener han innimellom har synspunkter som er verdifulle.

Men det er visst alt.

Hadde vært interessant dersom noen kunne påta seg å skrive en balansert og reflektert analyse av hva Fjordmann står for. Og da tenker jeg ikke på en artikkel full av ord som nazisme, fascisme, andre verdenskrig, jødeutrydning, gasskamre osv, men en innsiktsfull analyse av Fjordmanns verdensbilde, uten masse fordommer, forutinntatthet og fordømmelse.

Tar noen utfordringen?

Mvh Sverre

 

 

Kommentar #50

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Avnskog

Publisert over 9 år siden

Det beste ville nok være og klikke på de utallige linkene som er lagt ut på de forskjellige tråder om personen Jensen. Du vet nok like godt som meg at ingen framstilling av Fjordmanns samlede verker vil bli godtatt som autorativ eller objektiv av debattantene her på Verdidebatt? :-)

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere