Hogne Øian

22

Fjordmanistene

Publisert: 11. aug 2012

I løpet av det siste året har Fjordman har blitt gjenstand for en del oppmerksomhet. Grunnen er selvsagt at han gjennom lengre tid har gitt uttrykk for mye av det som ABB anfører som begrunnelse for ugjerningene han har begått. Fjordman kan selvfølgelig på ingen måte stilles til ansvar for annet enn egne ytringer og handlinger. Det er imidlertid interessant at han tilsynelatende figurerer som en slags ideologisk - eller i det minste retorisk - lederskikkelse i de mest ytterliggående anti-jihadistiske nettverkene, som i stor grad lever sine liv i den digitale sfæren. Gjennom å forfekte ideer om rasemessige eller etnisk rene territorier og fremme antidemokratisk voldsretorikk plasserer disse aktørene seg langt på vei i en fascistisk politisk tradisjon.

Saken er imidlertid at hver gang noe av Fjordmans politisk ekstremisme blir nevnt, rykker fjordmanistene her på VD raskt ut og uttrykker sin forferdelse. Ofte fremmes det absurde påstander om at det hele dreier seg om et angrep på Fjordman som person og et forsøk på å hindre såkalt islamkritikk og debatt om innvandring til Norge og Europa. De fleste fjordmanistene innrømmer at de ikke har lest mye av det Fjordman har skrevet, om over hodet noen som helst. Like fullt ser man seg i stand til å avvise all kritikk av hans politiske oppfatninger. Siden man ikke har reelle argumenter til rådighet, gjør man gjerne bruk av absurde sammenstillinger og karakteristikker når det gjelder Fjordmans kritikere.

En fjordmanist gjenkjennes først og fremst ved at vedkommende forsøker å fornekte, fortie eller tildekke det andre finner frastøtende, nemlig den antidemokratiske og rasistiske voldsideologi Fjordman har gjort seg til talsmann for. Det er jo bare islamkritikk, måte vite! Slik er fjordmanistene ikke bare uetterrettelige, men også feige. Dersom noen tar seg den frihet å minne dem om at Fjordman er noe mer og annet enn dette, uttrykker man en påtakelig omsorg for ham som person og iverksetter umiddelbart en mistenkeliggjøringsstrategi ovenfor hans meningsmotstandere. Slik forsøker man stadig å gli bort fra sakens kjerne. Reelle argumenter og en saklig debatt skygger man glatt unna.

Nå finnes det flere slags fjordmanister. Den første typen er de reaksjonære etno-nasjonalistene som ønsker seg tilbake til en tid som ikke lenger finnes. De er blendet av at Fjordman gjør det etniske til et slag hellig prinsipp, men også av hans framstilling av EU som selve djevelen og innvandringspolitikken som et «svik» mot det etniske «rene» «folket». Disse fjordmanistene leser Fjordman selektivt og lukker øynene for det mest ekstremistiske. Derfor blir de både såre og forferdet hver gang de blir minnet på det de ikke vil se eller høre.

Den andre typen fjordmanister er de som ikke aner hva Fjordman egentlig står for, enten fordi de ikke har lest noe av det han skrevet eller fordi de ikke er i stand til å forstå det. Her snakker vi nok primært om kristenfundamentalister og fanatiske antiislamister som tilsynelatende føler seg kringsatt av alle mulige slag fiender. Disse ser ut til å nære en dyp mistro til alle som ikke deler deres egen virkelighetsoppfattelse. Denne kategorien fjordmanister opplever et hvert motargument som forsøk på «knebling», «sensur», «angrep på ytringsfriheten» etc. I deres øyne er enhver kritisk bemerkning til Fjordmans mest ekstreme synspunkter å regne som ondsinnet løgn i islamismen og den forræderske «sosialismen» (eventuelt «kulturmarxismen», «globalismen», «kommunismen» (!), you name it…) sin tjeneste.

Den tredje typen fjordmanister har lest og forstått hva Fjordman har skrevet. De er nok langt på vei enige med ham, også i noen av hans mest ekstreme politiske oppfatninger. Samtidig er de smarte nok til å forstå at Fjordman opererer på påstandsnivå og ikke har underbygget sine kontroversielle synspunkter på en måte som gir dem gode argumenter. Derfor opptrer disse fjordmanistene varsomt og gir de sin støtte i form av halvkvedede viser.

Den fjerde typen fjordmanister er mer stillfarende, men først og fremst naive. De tror øyensynlig at Fjordman har et fromt ønske, verken mer eller mindre, om at muslimer og andre «folkegrupper» skal leve i egne land slik at alle kan bli lykkelige og leve i fred og fordragelighet. Om disse fjordmanistene virkelig er naive og enfoldige, eller om de bare later som, kan man selvfølgelig ikke vite med sikkerhet.

Et felles kjennetegn for fjordmanistene er altså tendensen til å oppfatte kritikk av Fjordmans politiske synspunkter som illegitime. De lar seg ikke affisere at Fjordman sine argumenter bygger på en forestilling om samfunn som resultat av egenskaper ved raser. En slik person fortjener fortsatt respekt, mener man åpenbart. (Selv kan jeg gjerne i ytringsfrihetens navn tolerere at slike oppfatninger kommer til uttrykk. Likefullt forbeholder jeg meg retten til ikke å vise respekt). Fjordmanistene virker dessuten ikke å ha problemer med at det gjennom ideologien som forfektes tas til orde for territoriell inndeling av verden ut fra etniske og rasemessige kriterier. Tror man virkelig at noe slikt er mulig uten omfattende bruk av vold, tvang, fysisk kontroll og andre udemokratiske virkemidler. Hva i all verden er det som skulle tilsi at dette vil lede oss mot en fredeligere verden?

 

 

Kommentar #101

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 9 år siden

@ Tor-Olav Baldersheim

Jeg husker godt den forbrydelse og at den kørte i ugevis i medierne - og at den slags er ualmindeligt.

De meget høje tal for mindre ting er svære at tage stilling til uden nærmere oplysninger.

Man bør nok tage i betragtning at Østtyskland er i en speciel situation. Jeg var der efter Murens fald og de var stadig yderst fattige og det må være utåleligt at se indvandrere komme ind i landet og få privilegier baseret på deres race - racisme avler som bekendt racisme.

Det er jo sådan at, hvis en europæer overfalder en indvandrer, er det 'en racistisk forbrydelse' og hvis en indvandrer overfalder en europæer, er det 'en forbrydelse' eller 'drengestreger', der begås af 'unge'.

Det er igen det med MSM - højrefløjen er 'højreekstremister, -radikale' - venstrefløjen er 'aktivister', 'unge', 'antiracister' o.l.

Alligevel er der nok et vist antal overfald, som kan kaldes højreorienterede, når man regner de omtalte former for gadevold med, men igen ville det tal blive ekstremt højt, hvis man medregnede indvandreres vold efter samme definitioner.

Det er dog rigtigt at venstreorienteret gadevold ikke fylder så meget - det gør til gengæld venstreorienteret politisk vold - dér, hvor man går efter møder, forsamlinger, demoer og politisk aktive personer.

Angående gadevold hører det også med til billedet at venstrefløjen kan mobilisere op omkring tusinde mennesker til vigtige begivenheder i det offentlige rum, mens den anden side ligger på to-cifrede tal. 

Der er ingen venstrefløjspolitikere, der har livvagter og der er ingen venstreorienterede politiske arrangementer, der forhindres i at blive gennemført og kun højrepolitikere er blevet angrebet.

Du vælger fortsat en lille flig og ignorerer resten...

Kommentar #102

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Nei, jeg gjør ikke det. Jeg synes det er du som lager noen konstruksjoner her, der du på en måte skifter tingene flere hakk.

Vold på gaten blir til rasistisk vold mot dansker.
Vold fra venstresiden blir til vold fra myndighetenes nye brunskjorter.
Lovforslag som sikter å forby visse ytringer blir til en politisk kampanje for å kneble demokratiet.

Motsatt så nedtoner du høyreekstrem vold og sier at det knapt finnes.
Du betegner Øst-Tyskland som et unntak, men hva med Hellas, Russland, Ungarn?

Kommentar #103

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Publisert over 9 år siden

@Ferling

Jeg argumenterer forøvrig ikke mot deg fordi du ønsker mindre innvandring, Ferling, men fordi du så konsekvent bruker noen modeller som jeg verken finner riktige eller heldige.

Du har etter mitt skjønn kopiert mye av tankegodset rundt det som Breivik kalte for School of Vienna og som han har redegjort for offentlig. Dess mer jeg graver i det, dess mindre liker jeg det.

Kommentar #104

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 9 år siden

@ Tor-Olav Baldersheim

Ja, der er tydelige etniske mønstre i gadevolden - det er ikke en tolkning eller fordrejning. Det fremgår, når man får nærmere kendskab til miljøer og grupper. Og det er uholdbart at kun den ene part straffes for det supremacistiske indhold.

Venstresiden og kun den støttes massivt af staten - det er fakta. Det er også fakta at denne støtte går igen i medier og forskning - de brugte forskere er selv tidligere gadekrigere i det anarkoprimitivistiske miljø. Mange andre momenter indgår i billedet og kræver længere forklaringer.

Ja, de såkaldte hate-speech-love er antidemokratiske - og i videre forstand imod tanke-, religions- og forskningsfrihed. Demokratier kan ikke have love, der strafbelægger beviselige faktuelle ytringer - vi har injurielove, som tager sig af faktuelle urigtige ytringer. Man kan heller ikke have love, der tillægger mennesker forskellige rettigheder alt efter hvilken race, relgion osv. de har. Endelig kan man ikke have 'delt' eller omvendt bevisbyrde, som har fået indenfor køns- og race-området.

Nej, jeg nedtoner ikke højrevold - bemærker at det er slemt med intimidering af individer fra minoriteter og går videre til at påpege at det er nok så alvorligt med vold mod organiseret politisk aktivitet.

Ja, det er vel rimeligt nok at se på østtyskernes situation og ikke bare på indvandrernes. Rusland er et vildt land på randen af opløsning med oceaner af vold og overgreb. Hellas burde ikke tage imod så mange asylsøgere - Tyrkiet sender dem over bare for at chikanere den gamle fjende - Helles og Europa. Ungarn er et mærkeligt land - der var også megen tumult i kølvandet på 1917 revolutionen.

Hvis du har noget at kritisere på mine modeller, må du jo pege - såvidt jeg kan se, har jeg svaret på dine spredte angreb, men at det bliver noget plukfisk kommer da af at du netop bare laver hit n run.

Det er ikke godt selv at vide, hvad man har fra hvor. Det er min opfattelse at mennesker tænker meget lidt selv og mere indgår i gruppetænkningsprocesser. Jeg har nu selv gjort en hæderlig arbejdsindsats og var f.eks. orienteret om Eurabia næsten ti år før Fjordmand begyndte at skrive, bl.a. via en tidligere EU-ansat.

Du kan ikke lide, hvad jeg skriver - øhh...

Er vi nu ude i noget med smitte og urenhed eller kan du bringe det på rationel form ?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere