Robin Haug

127

Jernets Menn

Som et lite dikterisk apropos til vår samtids redsel for sterke meninger, til vår samtids meningsfobi, dens selvpålagte sensur og virkelighetsvegring.

Publisert: 7. aug 2012

Dere skal stille i spissen idag,

jernets og stålets menn.

Kampen er snart ved det siste slag,

men dere begynte den!

~

Kjempe seg gjennom en vinter i sult

kan bare de som vet:

der kommer en vårdag --- da begeret er fullt

og hevnen en rettighet!

~

I kjempet mot lovens døde bokstav,

I kjempet for rett mot lov.

For lovene sovnet just ikke av ---

nei det var retten som sov.

~

~

Idag slutter tusener andre lag,

for retten skal våkne igjen!

Dere skal stille i spissen idag,

jernets og stålets menn.

  

***

  

Dette er ett eksempel på meningens selve språk, og det er meningen vi må tåle og ikke frykte. Ingen stat har noen rett til å tukle med denne nær gudegitte rett til menneskene.

Kommentar #1

Anders Fongen

3 innlegg  76 kommentarer

Synker dypt

Publisert over 9 år siden

Robin, dette er totalitær voldsromatikk. De grusomste overgrep kan skje i ly av den heroismen som teksten fremmer. Jeg hadde trodd om deg at du er i stand til å gjennomskue slikt.

Kommentar #2

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  684 kommentarer

Stridsmenn

Publisert over 9 år siden
Anders Fongen. Gå til den siterte teksten.

totalitær voldsromatikk

Er dette også totalitær voldsromantikk..?

Fremad, Kristi stridsmenn

1) Fremad, Kristi stridsmenn, frem til hellig strid!
Foran oss går Jesus, som i fordums tid.
Kristus, kongers konge, leder selv sin hær.
Se, hans banner bølger, seieren er nær!

(Ref) Fremad, Kristi stridsmenn, frem til hellig strid!
Foran oss går Jesus, som i fordums tid.

2) Som en mektig fylking, Herrens hær går frem.
Mange alt har seiret. vi vil følge dem.
Sammen vil vi kjempe, for vi er jo ett,
ett i troen, håpet og i kjærlighet.

3) Kongetroner vakler, rikene forgår.
Jesu Kristi rike evig fast består.
Helvets porter aldri overhånd skal få.
Det er Herrens løfte, og det ord skal stå.

4) Fremad da, bli med oss! Striden blir ei lang
Bland med oss din stemme i en seierssang!
myriader og de frelstes kor
gjennom evigheter priser kongen stor. 

Kommentar #3

Anders Fongen

3 innlegg  76 kommentarer

Nei

Publisert over 9 år siden

Du finner ikke ordet "hevn"

Kommentar #4

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Jeg tror det er et vers til her :)

Publisert over 9 år siden

Jig vaaknet braat av mitt mareritt

Av en due som hvisket inn øret

"Nu maa du ta dig sammen gitt

Og ikke paa Fjordmann mer høre".

Kommentar #5

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hvor i diktet nevnes vold?

Publisert over 9 år siden
Anders Fongen. Gå til den siterte teksten.

Robin, dette er totalitær voldsromatikk. De grusomste overgrep kan skje i ly av den heroismen som teksten fremmer. Jeg hadde trodd om deg at du er i stand til å gjennomskue slikt.

Slike dikt som Robin har gjengitt, kan selvsagt tolkes ganske fritt ut fra leserens assosiasjoner.

Om man legger godviljen til, kan man tydelig se Robins sterke tro på den modige og standhaftige person, som våger å uttrykke sin mening på tvers av det etablerte og aksepterte, når den almene stemningen er gått seg vill.

Da trenger vi selvfølgelig den modige og sterke som ensom tør å stå mot det massive flertallsdiktaturet; stålets og jernets menn

Her kan jeg følge Robin helt og holdent.

Det er sjelden det store flertallet av "rett-troende" som har bragt verden og menneskeheten fremover i innsikt og forståelse. Tvert imot har flertallet og makten som regel takket de få nytenkerne med undertrykking, brenning på bålet og annen voldsom død.

Og så kommer flertallet etter først noen hundreår senere, og innser at det var den ensomme og hånede, men utholdende og utrettelige, som faktisk hadde rett.

Leser man diktet med vrangvilje, kan det sikkett oppfattes som en usunn hyllest til selvtekt og kamp mot legitim makt.

Men jeg kan ikke med min beste vilje få øye på hvor det står noe om vold?

Kan du vise i diktet hvor du ser at man oppfordres til å bruke vold?

Jeg ser ordet "hevn", men det kan være så mangt. I Robins kontekst, ligger det i "hevnen" at sannheten en dag vil slå tilbake, slik jeg oppfatter det.

Men voldsromantikk? Grusomme overgrep? Synke dypt?

Hvor har du det fra? Det er vel helst i dine egne tanker at det finnes og ikke i selve teksten?

Mvh Sverre

 

Kommentar #6

Anders Fongen

3 innlegg  76 kommentarer

Kamp, Stål, Hevn

Publisert over 9 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Men voldsromantikk? Grusomme overgrep? Synke dypt?

Hvor har du det fra? Det er vel helst i dine egne tanker at det finnes og ikke i selve teksten?

Hei Sverre,

hele diktformen er romantisk og heroisk i sin form, det bør vi være enige om. Voldsromantikken kommer med ordene "stål, kamp, hevn" som assosieres med vold, i tillegg til bildevalget.

Totalitært - fordi teksten ikke anerkjenner noen annen rett enn den han selv hevder, heller ikke lovens rettferdighet.

Robin oppgir ikke forfatterens navn, men formen minner meg om Leninistisk demagogi fra den gang disse metaforene var gangbare. Overgrepene fra den gang er vel kjent og har plassert dette tankegodset velfortjent på historiens søppeldynge.

mvh Anders

Kommentar #7

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Assosiasjoner

Publisert over 9 år siden
Anders Fongen. Gå til den siterte teksten.

hele diktformen er romantisk og heroisk i sin form, det bør vi være enige om. Voldsromantikken kommer med ordene "stål, kamp, hevn" som assosieres med vold, i tillegg til bildevalget.

Nettopp, vi har med assosiasjoner å gjøre. Jeg er helt sikkert like mye motstander av all vold, diktatur og undertrykking som det du er.

Men det er viktig å ha i mente at dette er en litterær tekst, og bildene skal ikke nødvendigvis forstås så konkret som det du gjør. Det vil si; du står selvsagt fritt til å tolke teksten slik du ønsker, men man bør også, etter min mening, være så åpen at man ser at teksten med like stor legitimitet kan tolkes annerledes.

Jeg har lært Robin såpass godt gjennom debattene her på VD at jeg vet at han er en meget reflektert og fordomsfri mann som forsvarer individets ytringsfrihet og ytringsrett og vår frie vilje og frie og ubundne tanke.

Jeg har ikke problemer til å se "jernets og stålets menn" i denne litterære teksten som de kompromissløse forsvarerne av retten til den frie ytring, om de så blir stående helt alene med sin mening. Jeg synes historien er fulle av slike mennesker, som ikke har latt seg bøye av flertallstyrraniet, det er jo nærliggende å trekke frem Jesus, siden dette er en religiøs debattside.

At teksten er skrevet i en spesiell språkfom som er litt "hard" og kompromissløs, synes jeg sier mest om forfatterens temperament. Vi er alle forskjellige og alle tekster må leses med en viss respekt for opphavsmannens intensjoner.

Skulle være moro å vite hvem forfatteren er.....

Jeg får forøvrig noen assosiasjoner til Rudolf Nilsens "Gi meg de ranke og sterke...", men hans dikt er skrevet i en helt annen stil og en annen tidsånd, selv om innholdet kan være noe likt.

Mvh Sverre

Kommentar #8

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

jeg finner det

Publisert over 9 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Jeg får forøvrig noen assosiasjoner til Rudolf Nilsens "Gi meg de ranke og sterke...", men hans dikt er skrevet i en helt annen stil og en annen tidsånd, selv om innholdet kan være noe likt.

diktet i 1924 i et nkp skrift.det er anonymt

Kommentar #9

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Da jeg lest innlegget til Robin tenkte jeg at disse Jernets Menn har ført oss til avgrunnen og puffet oss over gang på gang gjennom historien. Illustrasjonen han brukte gjorde ikke inntrykket noe mildere. Så kom siste verset fra Audun Hjertager og utløste en befriende og høylytt latter som så tilkalte min kjære. Han stemte i min så det runget her hjemme. Takk for dagens beste.

 

’Jig vaaknet braat av mitt mareritt

Av en due som hvisket inn øret

"Nu maa du ta dig sammen gitt

Og ikke paa Fjordmann mer høre".’

Kommentar #10

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hvilke jernets menn?

Publisert over 9 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.

disse Jernets Menn har ført oss til avgrunnen og puffet oss over gang på gang

Hvilke jernets menn tenker du på?

Alle de som har stått alene med nye tanker mot makten og den etablerte sannheten?

De som har dyrket frem individets rett til å hevde sin frie mening mot flertallstyranniet?

De som har stått imot når samfunnet har tatt veien vekk fra demokrati og rettferdighet?

Jeg beundrer dem som kan stå alene med sin sannhet, selv om alle andre roper dem i øret at det er flertallet som har rett.

Jernets menn sto imot når nazistene utøvet sitt terrordiktatur og når kommunismens ensretting krevde utrydding av alle med egne tanker, som nektet å bøye seg for overmakten.

Det krever heltemot å stå alene mot menigsterror, nazisme, kommunisme og flertallsdiktatur.

Heldigvis at noen står opp for den frie og ubundne tankes rett til å tenke fritt :-)

Noen vil alltid misforstå og ser ikke meningen gjennom sine egne innsnevrede og ensporede assosiasjoner.

Mvh Sverre

 

 

 

 

Kommentar #11

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Ikke Rudolf Nilsen?

Publisert over 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

diktet i 1924 i et nkp skrift.det er anonymt

Hmm, jeg har alltid forbundet det med Rudolf Nilsen. En av Norges aller største diktere.

"Jeg hadde sett" f eks med melodi fremført av kjente norske visesangere...

Vakkert :-)

Mvh Sverre

Kommentar #12

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Morsomt!

Publisert over 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

diktet i 1924 i et nkp skrift

Er det bare Ommundsen som har gjort hjemmeleksa? Dette er et kommunistisk dikt som ble trykket i Norges Kommunistblad, 17. mars 1924.

http://www.marxists.org/norsk/reference/nilsen/ovrige/jernets.html

Robin Haug er morsom: Først skal vi hisse oss opp over at dette smaker av fascisme og "totalitær voldsromantikk", og så skal vel han elegant avsløre at det jo snarere er kommunisme. Altså kommunisme er facisme. Q.E.D.

De komiske blir jo da Sverre Avnskogs sympati for diktets voldsestetikk.

Like fullt: Sluttverset til Audun Hjeranger tar kaka! Enig med Sissel.

Kommentar #13

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

sorry ..

Publisert over 9 år siden

Det skal være: "Enig med Solveig".

Kommentar #14

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  684 kommentarer

Bom?

Publisert over 9 år siden
Vidar Enebakk. Gå til den siterte teksten.

De komiske blir jo da Sverre Avnskogs sympati for diktets voldsestetikk

Er ikke så sikker på om du traff blinken der altså. Spørs om han ikke snarere gjenkjenner et svært menneskelig, og universelt, symbolsprog - som er det samme som Robin Haug peker på i slutten av innlegget sitt - og som derfor kunne vært anvendt i flere sammenhenger enn å fremme en spesifikk sak.

Jeg syns jeg ser elementer av det samme sproget i salmen "Fremad, Kristi stridsmenn", som jeg siterte. Det er høyst menneskelig å "stå for noe", og værne om det man er glad i - og eventuelt kjempe i mot undertrykkende krefter. Et av de første salmeversene jeg lærte som barn var dette:

Kjemp for alt hva du har kjært
dø om så det gjelder
Da er livet ei så svært
Døden ikke heller

Kommentar #15

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Kan hende..

Publisert over 9 år siden
Morgan Lindstrøm. Gå til den siterte teksten.

Er ikke så sikker på om du traff blinken der altså

Jeg synes uansett at Avnskogs forsvar for kommunistisk propaganda har underholdningsverdi. Og ikke minst Audun Hjertager.

Kommentar #16

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Voldsestetikk?

Publisert over 9 år siden
Vidar Enebakk. Gå til den siterte teksten.

De komiske blir jo da Sverre Avnskogs sympati for diktets voldsestetikk.

Har jeg uttrykkt sympati for diktets voldsestetikk?

Det er forunderlig hvor fjernt fra det man faktisk uttrykker enkelte oppfatter noen ganske enkle og høyst forståelige ytringer.

Jeg har sagt at jeg beundrer mennesker som står opp for retten til den frie ytring og forsvarer individets rett til å stå frem med sine meninger selv om de går på tvers av flertallets.

Dette har visst gått enkelte hus forbi. I stedet leser man inn en høyst privat og subjektiv oppfatning i mine ord om at jeg forsvarer voldsestetikk.

Min enkle ytring: Jeg beundrer dem som står opp for sin mening på tvers av flertallets meningsdiktatur.

Man leser: Sverre Avnskog sympatiserer med voldsestetikk.

Det blir høyst problematisk å diskutere når folk ikke er i stand til å ta til seg et ganske enkelt budskap.

Dermed tror jeg at jeg har sagt mitt i denne sammenhengen.

For sikkerhets skyld en ørliten repetisjon:

Jeg er mot all vold, diktatur og terror. Jeg er tilhenger av ytringsfrihet og individets rett til å ytre sine meninger, selv om flertallet misliker og forakter dem, og helst ønsker å kneble dem, gi dem munnkurv eller endog stanse dem med vold.

Så enkelt er det, men akk så vanskelig å oppfatte, tydeligvis.

Mvh Sverre

 

Kommentar #17

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Stål i ben og armer.

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Dere skal stille i spissen idag,

jernets og stålets menn.

Det hebraiske ordet for Jern er barzel, det alkymistiske symbol finner du her 

Den som innrømmer egen utilstrekkelighet blir av skaperkraften i blodet ledet over fra fysisk oppfattelse (de 5 sanser) til den spirituelle forståelse (innsiktens 6 sans). Denne energien tok tidligere generasjoner i bruk for å opplyse sin samtid om valgene en hadde for å utnytte sitt potensial, et potensial som ikke har en imponerende fysisk kropp, men en frihetens styrke lik jernet i blodet som lar oss bli bevisst at virkeligheten er inne i oss.

Jern (grunnstoff-, atomnr.26) er en bærer, det står i overgangen mell. fisjon og fusjon, det er et tilknytningspunkt.
Hebalf (det hebraiske alfabet) sin 6 bokstav (mannen) er tilknyttningspunktet mellom himmel og jord, og er den sentrale bokstaven i ordet JHVH (Jahve -Gud), som har summen 26 når bokstavenes nummeriske verdi summeres, jernet har også grunnstoffnr 26.Det farger jord og blod rødt, det er 3-4g av dette vidunderlige stoffet inne i oss ogdet  tar opp og holder på alt det oksygenet vi behøver.
Adam er den som bærer Aleph (nummerisk verdi 26) i sitt blod. Sølvtråden som Ecc.12:6 beskriver kalles benmargen og produserer alt det blodet (livet) vi behøver. Jernet skjenker liv og mottar liv, det spalter mellom godt (gi) og ondt (få).

Den nummeriske verdien på Hayah (Jeg Er) er 26, sverdets jern kan smis om til plog, dvs. en jernmann er verdifull når en ønsker å produsere korn. Pro 27:17 Jern skjerpes ved jern, og en mann slipes ved å omgås andre.

Med stål i ben og armer, et hjerte av gull, et sinn rent som sølv kan vi med visdom løfte menneskeheten til nye høyder.

Takk for inspirasjon Robin.

 

Kommentar #18

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Nettopp

Publisert over 9 år siden
Morgan Lindstrøm. Gå til den siterte teksten.

Er ikke så sikker på om du traff blinken der altså. Spørs om han ikke snarere gjenkjenner et svært menneskelig, og universelt, symbolsprog - som er det samme som Robin Haug peker på i slutten av innlegget sitt - og som derfor kunne vært anvendt i flere sammenhenger enn å fremme en spesifikk sak.

Deilig at det er mennesker med i disse debattene som faktisk er i stand til å oppfatte det budskapet man fremsetter, og som også har evnen til å erkjenne at litterære symboler må tolkes uten å la sine egne fordommer stå i veien, slik at man bare ser sin egen nese og ikke det som er framfor den, for å si det litt symbolsk.

Kankje jeg kan henlede enkeltes tanker til den begrepsbruken som ligger tilgrunn for "Frelsesarmeen"s navn og titler.

Skal man oppfatte dette navnet og organisasjonens titler like ensporet og fordomsfullt som enkelte oppfatter det diktet Robin har publisert, så kan man ikke si annet enn at Frelsesarmeen må være en voldelig og krigersk voldsromantiserende organisasjon som fremmer vold og terror.

Men så skal altså bruken av "arme" ikke oppfattes bokstavelig som en krigersk hær, men en kjærlighetens "hær" for Kristi budskap.

Ojda, litt feil å beskylde Frelsesarmeen for å være voldsromantikere, kanskje? Men like fullt kaller de seg altså en arme, som er befolket av offiserer og soldater.....

Mvh Sverre

 

 

 

Kommentar #19

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Beklager

Publisert over 9 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Har jeg uttrykkt sympati for diktets voldsestetikk?

Jeg beklager dersom min kommentar falt i dårlig jord. Det var humoristisk ment - intet annet. Jeg syntes bare det var morsomt at du forsvarte diktet så inderlig. For eksempel blir det lett et komisk skjær over din formulering at "Det krever heltemot å stå alene mot menigsterror, nazisme, kommunisme og flertallsdiktatur" - når det jo viser seg at diktet er kommunistisk propaganda?

I ditt innlegg #7 skrev du følgende: "Skulle være moro å vite hvem forfatteren er....." Vel, nå vet du det.

Jeg bør nok holde meg til mitt vanlige gravalvor her på VD og ikke forsøke meg på humor.

Ha en fin kveld, Vidar

Kommentar #20

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Kommunistisk propaganda?

Publisert over 9 år siden

Akk og ve, du forstår så lite av andres ytringer, og så legger du din begrensede evne til å forstå ut til spott og spe her på VD.

Du har overhode ikke oppfattet en døyt av mine meninger.

Le heller av deg selv, for din enfoldighet er faktisk ganske komisk.

For å vri litt på Revolusjonshymnen:

 

Gi meg de enkle og fattig' i ånden

Som akk så lite forstår

Som tror de er kloke og eier forstanden

Men kun av dumskap består.

 

Jeg forsvarer ikke kommunistisk propaganda. Jeg forsøker å leve meg inn i budskapet i et dikt. Kommunismen og beslektede -ismer er meg ufattelig fjernt. Jeg tilhører den fløyen som forsvarer frihet, demokrati og den frie tanken og viljen.

Vil du kritisere meg for at jeg er for individets frihet, gjør gjerne det. Men la meg slippe å forsvare meg mot dine fordommer.

Mvh Sverre

 

Kommentar #21

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  684 kommentarer

Bløtkaka

Publisert over 9 år siden
Vidar Enebakk. Gå til den siterte teksten.

Sluttverset til Audun Hjeranger tar kaka!

Yepp! :-D

Kommentar #22

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Beklagelse mottatt

Publisert over 9 år siden
Vidar Enebakk. Gå til den siterte teksten.

Jeg bør nok holde meg til mitt vanlige gravalvor her på VD og ikke forsøke meg på humor.

Det er fint med humor, men da må det nok være litt mer åpenbart at man forsøker å være morsom, tror jeg.

Jeg oppfatter personlig Rodolf Nilsens diktning som noe langt mer enn kommunistisk propaganda. Mange av hans dikt er eviggyldige og inneholder så uendelig mye mer visdom enn enkel og ensporet kommunisme.

Han var en mann med et ekte engasjement for de fattige og små i samfunnet og målbar meget gode (for ikke å si kristne) verdier; forsvaret for den lille og "ubetydelige" mot maktmisbruk og undertrykking.

Rudolf Nilsen har gitt meg noen av mine aller største litterære opplevelser. Tenk bare på hans "Soria Moria" eller "Nr. 13".

Det er dikt som holder i massevis den dag i dag.

Ha en fin kveld du også.

Mvh Sverre

 

 

Kommentar #23

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Er vel ikke totalitære "våte drømmer" vi trenger mer av...?

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

der kommer en vårdag --- da begeret er fullt

og hevnen en rettighet!

Kommentar #24

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

problemet med dette selve eksempelet er jo...

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Ingen stat har noen rett til å tukle med denne nær gudegitte rett til menneskene.

... at kommunisme har utvist ekstremt lite toleranse mot andre meninger.

Eller; totalitære statsdannelser utviser alltid lite toleranse mot "dissidenter", så hva skulle det tjene til å hylle jernets menn og lignende...?

Om slike kom til makten, så kanhende det ville være deg som gikk først i Gulag eller Kz-leir...

Kommunisme og nazisme går ut på ett og det samme: hat og maktmisbruk.

 

Den blir ikke bedre i sitt (u)vesen av å være "i minoritet" innad i demokratiene.

 

***

Folk vil jo som kjent ha forskjellige meninger; hva tenker du er å ytre egen mening, og hva er å tråkke på andre?

Er det ikke forskjell på å si "nå er jeg sint fordi jeg mener meg urettferdig behandlet", og det å faktisk dra til noen med en rett høyre?

 Og hva er utspringet for moral?

Kommentar #25

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Tolkning er krevende. Og selvutleverende.

Diktet er Rudolf Nilsens. Og ikke, altså, AKPs. Selv synes jeg det er interessant å måle forskjellige tiders språkform opp mot hverandre. Vi i samtiden har alltid en enda større mulighet enn foregående å lære av fortidens stadig økende språklige rikdom.

Og vi kan lære noe om vår egen tid ved slik lesning, lære noe om vår egen språkform. Nå gis det selvsagt myriader av språkformer i enhver samtid, men enhver samtid har også alltid ett hegemoni og én dominerende diskurs. Hegemoniet i vår egen tid har bare forakt og fordømmelse til overs for språkformer som Rudolf Nilsens.

Selv tolker jeg diktet å være helt i tråd med filosofiens eldgamle og stadig så nødvendige terping på forskjellen mellom legalitet og legitimitet, mellom lov og rettferdighet. Hegemoniet trykker loven til sitt bryst, hva loven enn skulle være i sin intensjon, effekt og virkningshistorie. Hegemoniet er, de jure og de facto, det stivnedes og dødens venn. Arbeid innenfor politi og lovverk krever helt særlige personligheter. Som bildet i innlegget kunne illustrere.

Er det tale om ytringsfrihet, for eksempel, vil hegemoniet spørre hva som ligger innenfor og utenfor lovens bokstav. Hegemoniet vil ikke være interessert i forskjeller mellom konkret legalitet og de evige lovnader om rettferdighet. Hegemoniet vil her, i den grad det overhodet innlater seg på at det gis store avstander mellom legalitet og legitimitet, tale om dialog, forsoning, forståelse, reform, osv. --- alt som kan tjene det bestående. Det er herfra begrepet om 'det reaksjonære' kommer fra og henter sin selve mening.

Vi kan ikke si at hegemoniet har lykkes særlig godt i sine fromme forsetter om et bedre liv for alle bare vi alle følger lovens bokstav. Undersøkelser i Norge viser at forskjellem mellom vanlig og rik er lik eller større enn forskjellen for 80 år siden, altså omkring den tiden Rudolf Nilsen skrev sine dikter. Hvordan er det mulig, må man saktens spørre seg! Jeg tror vi trenger en ny Rudolf Nilsen for slik å gi hegemoniet beskjed om at den lille mann mener jernalvor.

***

Takk til Avnskog for en forløsende og generøs tolkning.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere