Per Steinar Runde

229

"Turken" eller Fjordman - kven er mest farleg?

I min barndom hende det at eldre folk skremde oss med "turken", og i vår tid gjer somme det same. Antirasistisk Senter og Vårt Land vil derimot skremme oss med Fjordman. Kven skal vi så tru på?

Publisert: 4. aug 2012

Det var ei gammal kone i nabolaget som stundom sa: "Er de ikkje snille, så kjem turken og tek dykk!" Vi hadde ikkje tankar om kven denne "turken" var, så trusselen hadde liten effekt. Seinare har eg lært at det var snakk om tyrkarane, eller rettare, muslimske kaprarar frå Det osmanske imperium, som med utgangspunkt i Nord-Afrika tok hundretusenvis av europeiske sjøfolk til fange frå år 1500 og heilt fram til Frankrike erobra Algerie i 1830. Ved strandhogg vart også fastbuande tekne som slavar, frå land så langt nord som Island. Over 1 million europearar enda på denne måten som slavar i det muslimske Nord-Afrika, nesten dobbelt så mange som svarte afrikanarar fanga og selde til slaveri i noverande USA. Det var difor ikkje rart frykta for "tyrkarane" heldt seg levande i generasjonar, slik utsegna over vitnar om. I tillegg var Balkan og delar av Sentral-Europa okkupert av dei eigentlege tyrkarane i endå nokre tiår. 

I vår tid kjem ikkje muslimar for å ta oss til fange, men for å busetje seg her, slik dei i si tid gjorde i Austromarriket (Bysants). Dels kom dei som arbeidsinnvandrarar, folk frå Nord-Afrika til Frankrike, tyrkarar til Tyskland, pakistanarar til England og Skandinavia. No kjem dei fleste som asylsøkjarar frå krigsområde som Irak, Somalia og Afghanistan. Med familiegjenforeining i tillegg har talet på muslimske innvandrarar og deira etterkomarar i Europa nådd fleire titals millionar. Gresk kultur og folk vart i si tid gradvis fordrivne frå Lille-Asia, den siste rest for mindre enn hundre år sidan, og tyrkarane tok over. Hundrevis av kyrkjer i Konstantinopel enda som moskéar i byen som no fekk namnet Istanbul. Sjølv den no 1500 år gamle katedralen Hagia Sofia fungerte som moské til det sekulære styret til Atatürk i 1935 gjorde han om til museum. Skepsisen til muslimar flest, og til Tyrkia spesielt, har difor vore stor på Balkan, på Kreta og ikkje minst på Kypros, som vart invadert derifrå så seint som i 1974.
Også i Vest-Europa har muslimsk folkevekst skapt uro, særleg fordi fertiliteten til dei innfødde europearane minkar så sterkt. I Tyskland har den sosialdemokratiske politikaren Thilo Sarrazin skapt furore med boka "Tyskland avskaffar seg sjølv", og jamvel den høgt respekterte ekskanslaren Helmut Schmidt har vore sterkt kritisk til innvandring og til tyrkisk medlemskap i EU.

Leiaren i Vårt Land frå i går handla om borgarkrigen i Syria, og om Tyrkia, Saudi-Arabia og Qatar, som "er dypt uroet over det som skjer i nabolandet (?) Syria", og derfor (!) vil forsyne opprørarane med våpen. VL konkluderer slik: "Assad må bort, men de land som nå engasjerer seg sterkest for å kaste ham, har et spesielt ansvar for skjebnen til de religiøse minoritetene under et nytt regime." Dette er eit fromt ønske, men hjelper nok lite. Ein treng ikkje gå lenger enn til sportsredaktør Gilbert sin artikkel på same side for å sjå Qatar og Saudi-Arabia nemnt, som 2 av 3 muslimske land som ikkje tillet kvinner å ta del i OL. Verre er det at kvinner i Saudi-Arabia heller ikkje får køyre bil eller gå ut av huset utan mannleg følgje, og at styresmaktene der praktiserer dei mest groteske straffemetodane som sharia-lovene føreskriv. Qatar og Saudi-Arabia finansierer dessutan dei fleste nye og prangande moskéane i Europa, medan dei forbyr bygging av kyrkjer i sine eigne land. Ikkje eingong kristne asiatar på slavekontrakt får der ha eit gudshus å gå til.

Vårt Land har tidlegare hatt mange artiklar om forfølging av kristne i muslimske land, men har aldri vore inne på tanken om at liknande kan skje også her til lands, både av ekstreme sekularistar og eingong i framtida kanskje også frå muslimsk hald. Tvert om ser det ut til å vere redaksjonen si linje å sleppe til spaltistar som Ingunn Folkestad Breistein, som argumenterer for utopien om opne grenser og universell solidaritet, og å bruke tidlegare leiar i Muslimsk Råd Norge, Shoaib Sultan, no tilsett hos Antirasistisk Senter, som ekspert på dei høgre-ekstreme, in casu Fjordman. Debattklimaet i landet har blitt slik at det er fritt fram å setje fram påstandar om personar, men forbode å kome med grunngitt kritikk av grupper, for det kan stigmatisere, må vite. Eg har ingenting i mot muslimar, men det er sider ved islam som er mørke, undertrykkjande og farlege, og som eg ikkje ønskjer skal få innpass her til lands. Kva andre folk vel å gjere, får bli deira sak, men i Noreg må vi for all del unngå at vi sjølve kjem i mindretal og dermed misser råderett over land og styre. Og i ein slik samanheng kjem ikkje faren frå ein enkeltståande person som Fjordman, eller det han skriv på utanlandske nettsider, men derimot frå akselererande innvandring.

Rett nok har Fjordman skrive så mangt, og dei mest ytterleggåande synspunkta og konklusjonane hans kan eg ikkje dele, men eg tykkjer han bidreg med mange gode poeng i Appendix C i "Selvmordsparadigmet", boka til Ole Jørgen Anfindsen. I eitt avsnitt der legg han seriøsiteten til sides og gjev seg parodien i vald. Det vil kanskje ergre dei store, men enkelte små kan det more:

"Når jeg ser på dagens situasjon i Vest-Europa får jeg følelsen av å være brannmann som ankommer et hus som står i brann. Til min forbauselse oppdager jeg at jeg ikke uten videre får lov til å slukke brannen. Jeg må først bevise at jeg bruker EU-sertifisert destillert vievann, velsignet av en Trond Giske-godkjent kvinnelig prest og vegetarianer som lever i homofilt partnerskap og kjører elbil. Deretter må Diskrimineringsombudet sjekke at brannkorpset er "mangfoldig" nok, gjerne med en somalier i rullestol som røykdykker. Til slutt kan vi kanskje, hvis Jens Stoltenberg og FN vil, aller nådigst få skvette litt vann på branntomten. Ikke sjelden blir vi attpåtil anklaget for å være pyromaner som har tent på bygningen i utgangspunktet."

Den siste setninga vart meir profetisk enn sjølv Fjordman kunne ane.


Kommentar #1

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

kunstig dilemma

Publisert nesten 10 år siden

@Runde

Det er litt synd, synes jeg, at du setter opp tematikken som du gjør her. Med en slik tittel og tekst så er det nesten som om du sier at man må velge mellom Fjordman eller å bli som Midt Østen er i dag.

Synes også avslutningen er uheldig, for først trekker du frem at du tar avstand fra mye av det ekstreme som Fjordman har kommet med, for så komme med et sitat av ham der han gir uttrykk for at han kunne slukket brannen som han mener raser, men at han ikke får lov.

Jeg blir umiddelbart en smule skeptisk til hva Fjordman hadde tenkt å gjøre, ikke minst sett i lys av sitater fra ham som har handlet om tilsidesettelse av demokratiet og fysisk fjerning av alle muslimer fra Europa. 

Kommentar #2

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Ja, hvem er verst?

Publisert nesten 10 år siden
Tor-Olav Foss Baldersheim. Gå til den siterte teksten.

Med en slik tittel og tekst så er det nesten som om du sier at man må velge mellom Fjordman eller å bli som Midt Østen er

de står for nogenlunde det samme...

Jeg håper Tyrkia IKKE blir med i EU, ikke for EUs skyld.....men for TYRKIAS skyld.

Tyrkia, og mye av Øst-Europa for øvrig, står for det verdikonservative, på tross av religiøse skillelinjer.

Så DERFOR er jeg anti-EU.

Forresten, så lurer jeg på hvor gammel Runde er, siden sånn som han skriver sitt innlegg, så burde han vært liten gutt på 1910-tallet eller før.....her i nord, så har det forresten vært RUSSERNE man har fryktet.

Sint som en "turk", har jeg forresten hørt :).

Kommentar #3

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Vurdering av fare, ikkje av ideal

Publisert nesten 10 år siden
Tor-Olav Foss Baldersheim. Gå til den siterte teksten.

Det er litt synd, synes jeg, at du setter opp tematikken som du gjør her. Med en slik tittel og tekst så er det nesten som om du sier at man må velge mellom Fjordman eller å bli som Midt Østen er

Det er ikkje snakk om å ta parti, enten for Fjordmann eller for islam i ei eller anna form, men om å vurdere kva fenomen som har størt potensial for uheldig samfunnsforandring. Og der kan det ikkje vere tvil om at millionar av muslimske innvandrarar vil forandre Europa meir enn ein eller fleire Fjordmenn kan greie.

Utgangspunktet mitt er førstesideoppslaget til Vårt Land: "Ett år etter blomsterhavet: Fjordman er tilbake", som om det var den skinnbarlege vondskap som hadde returnert. Slik å knyte Peder Jensen direkte til terroraksjonen ifjor er å gjere han medansvarleg for 22. juli, sjølv om han verken er tiltalt eller dømd for dette. Eit slikt hovudoppslag er i beste fall dumt.

Kommentar #4

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Enig med Baldersheim. Fjordman er ikke en man burde forsvare, selv om en deler hans bekymring om innvandring. Men er man enig med han i hele Eurabia konspirasjonen og hans ønske om å rense Europa for muslimer så for all del ...

Kommentar #5

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Ja, reine oldingen

Publisert nesten 10 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

Forresten, så lurer jeg på hvor gammel Runde er, siden sånn som han skriver sitt innlegg, så burde han vært liten gutt på 1910-tallet eller før.....her i nord

He, he. Du får klikke på namnet eller bildet av meg, så ser du det. Men 1910 var ikkje noko dårleg tips, sidan kona som eg siterte, var fødd i 1894.

Elles ein korreksjon: Shoaib Sultan var generalsekretær, og ikkje leiar, i Muslimsk Råd Norge, i perioden 2007-2010.

Kommentar #6

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Nå skal jeg ikke gå langt inn i 22/7 diskusjonen. Det traumet er skjedd, men sett i forhold til debatten etterpå, så synes jeg det er synd at Peder Jensen ikke har gått bort fra alle de tingene han har skrevet som ligger utenfor demokratiske rammer.

Kommentar #7

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Konstruert problem

Publisert nesten 10 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

Slik å knyte Peder Jensen direkte til terroraksjonen ifjor er å gjere han medansvarleg for 22. juli, sjølv om han verken er tiltalt eller dømd for dette.

Hvorfor hevder du at oppslaget i Vårt Land direkte knytter Peder Jensen til 22. juli og gjør ham medansvarlig? Det står overhodet ikke i artikkelen, tvert imot. Øyvind Strømmen er krystallklar i intervjuet: "Fjordman har ikke skyld i 22. juli". 

Poenget er snarere, slik Strømmen også poengterer, at Fjordman "har skyld i sine egne ideer." Helt uavhengig av Breiviks handlinger, må Jensen stå til ansvar for sine egne holdninger. Dette gjelder også hans oppfordringer til vold og bevæpning.

Vidar

 

Kommentar #8

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

I en større sammenheng, så synes jeg at mye handler om hvordan de politiske diskusjonene nå utvikler seg i Europa. Det er noen fløypartier i en del land som både er uttalt anti-demokratiske og som har knytninger til militante grupper, som er kommet inn i parlamentene i ulike land.

De har litt forskjellig oppslutning, men om en ser på BNP-EDL eller en del partier i Ungarn eller Hellas, så er det klart at disse er en trussel for mange borgere, både på kort sikt ved at en har bøller som gyver løs på andre (noe en også finner på den ekstreme venstresiden også), men også på lengre sikt skulle en del av deres mindre heldige ideer vinne frem.

Fjordman har lagt seg forholdsvis tett opp til noen av disse, i hvert fall EDL mener jeg å ha lest, i tillegg til at han har begynt å snakke om rasemessige forskjeller og så videre.

 

Kommentar #9

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Hei, når det gjelder disse partiene:

Publisert nesten 10 år siden

så er de nazistiske og anti-semittiske......selv om de prøver å motbevise det.

Jeg siterer den sjarmerende, men kanskje farlige fru Krisztina Morvai i Jobbik:

" De (jødene) kan gå tilbake til å leke med de omskjærte tisselurene sine", i stedet for å "forpeste" Ungarn med sin tilstedeværelse i landet (og i Palestina).

Når det gjelder Hellas, mye av det samme.

Men jeg med flere, ser ett slags opprør mot EU fra øst til vest....

EDL eller NDL, vet jeg ikke noe særlig om, bortsett fra at de er "allergisk" mot islam og muslimer?

 

 

 

 

 

Kommentar #10

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

No vart eg redd!

Ein kan ikkje skru klokka attende. Våre etterkomarar må tilpasse seg nye tider. Kommunikasjon, utdanning og fødselsrate syrgjer for det. Om ein er kristen nordmann eller muslimsk nordmann, spelar det nokon rolle?

Norge vil aldri verte lik Afghanistan eller Saudi-Arabia!

Den demografiske situasjonen vil alltid vere i endring, og det har han alltid vore. Forskjellen mellom før og no er at endringane i dag utvikler seg på fredelig vis, med mindre fjordmennene greier å piske stemninga opp til hysteri. Der er ikkje noko vi kan gjere for å stoppe endringa. Vi kan påvirke prosessen, men ikkje stoppe han.

Og om Norge er ei blanding av kristen light og islam light om 200 år, kva rolle speler så det?

Kommentar #11

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Fjordman og EDL

Publisert nesten 10 år siden
Tor-Olav Foss Baldersheim. Gå til den siterte teksten.

Fjordman har lagt seg forholdsvis tett opp til noen av disse, i hvert fall

Tre dager før 22. juli 2011 omfavnet Fjordman EDL på deres egne hjemmesider: 

http://englishdefenceleague.org/the-noted-blogger-fjordman-discusses-the-english-defence-league-2/

Selv Pamela Geller tok nylig avstand fra EDL på Atlas Shrugs fordi organisasjonen skal ha blitt infiltrert av Israel-fiendtlige ny-fascister:

http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2011/06/edl-shake-up.html

Da gikk Fjordman og en rekke andre sentrale aktører sammen om et opprop mot Geller, fordi det jo var avgjørende å holde rekkene samlet foran den viktige EDL/CounterJihad-markeringen i Stockholm som gikk av stabelen i dag.

http://beernsandwiches.blogspot.no/2011/06/beer-n-sandwiches-has-come-out-of.html

Kommentar #12

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Ja, de to partiene er nazistiske og når det gjelder BNP i England, så har de hatt rasistiske vedtekter og en tradisjon for jødehat også. Det var forøvrig først når de ble tvunget til det at de slapp inn en som var ikke hvit, en par og sytti år gammel sikh som en gang sloss under borgerkrigen som delte India.

Kommentar #13

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Er du på facebook Enebakk? Kunne du sendt meg en melding?

Kommentar #14

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Er ikke på Facebook. Prøv evnt. mail.

Kommentar #15

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Mailsystemet her på Verdidebatt virker ikke PT. Sendte en SMS.

Kommentar #16

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Svar til Vidar Enebakk

Publisert nesten 10 år siden
Vidar Enebakk. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor hevder du at oppslaget i Vårt Land direkte knytter Peder Jensen til 22. juli og gjør ham medansvarlig?

Eg viser til førstesideoppslaget i papirutgåva av avisa, med bilde av blomsterhavet utanfor Domkyrkja og tekst som tidlegare nemnt: "Ett år etter blomsterhavet: Fjordman er tilbake" Det synest eg er ei direkte kopling til 22. juli, uavhengig av det som måtte stå i sjølve artikkelen. Vårt Land har ansvar også for redigeringa, for lay-out'en som deskjournalistane står for.

Elles har artikkelen ei separat spalte med tittelen Fjordman, som startar slik: "Peder Are Nøstvold Jensen, bedre kjent under blogger-navnet Fjordman, er terrortiltalte Anders Behring Breiviks ideologiske inspirasjonskilde (mi utheving). Flere av Jensens essay er gjengitt i manifestet Breivik publiserte i samband med terroraksjonen 22. juli i fjor." Å bli omtalt som inspirasjonskjelda til ein massemordar er vel også ei direkte tilknytning.

Kommentar #17

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Brytningssamfunnet

Publisert nesten 10 år siden

Som jeg har nevnt i et par tråder så tror jeg - dessverre - at vi er over i fase: brytningssamfunn.

I kommentar 11 la Enebakk inn noen linker der den i midten fører oss til Roberta Moore som har vært leder for den jødiske avd. i EDL, men som nå etter sigende skal ha brudt med organisasjonen.

Legger inn en snutt der hun sammen med to medlemmer fra Jewish Task Force dukket opp på en antiisraelsk demonstrasjon 12.05.12 i London.  Jeg ser av teksten som følger med snutten at de skulle ha provosert demonstrantene med høyrøstet og fornærmede munnbruk - slik jeg ser snutten så var det mer deres blotte nærvær som provoserte - jeg ser at Moore er aktiv med munnen når de går forbi de ortodokse jødene - jo, når jeg tenker etter så hører jeg noe fra en av de om at Muhammed var en ....fil  og det ender med at en av demonstrantene greier å provosere Moore - noe som fører til arrest.

http://www.youtube.com/watch?v=ze51nfVPljg

Tar med dette som et eksempel på brytningssamfunnet - der frontene spisses og folket organiserer seg.  Det samfunnsmessige "vi'et" eksisterer ikke lenger og de enkelte fronter lever mer sitt eget liv med lov, politi, overvåkning og etterretning i et samfunn der politikk ikke lenger bare er en demokratisk prosess, men konfrontasjon...

Når det gjelder Jewish Task force så er det en amerkansk organisasjon som støtter nybyggerne i Judea og Samaria- og som ser det som en oppgave å stå opp for USA, Israel og Vesten.  De er så aktive og ivrige i sin oppgave at de tråkker over og er fordømt av Simon Wiesenthal senteret og Anti-Defamation Leauge som rasistisk i sine uttalelser.

Kommentar #18

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

@ Tor-Olav Baldersheim

[...] men sett i forhold til debatten etterpå, så synes jeg det er synd at Peder Jensen ikke har gått bort fra alle de tingene han har skrevet som ligger utenfor demokratiske rammer.

Indvandringspolitikken flyttes stadigt hurtigere ud af demokratiet og ind i juraen - og får altså karaktér af et element i et (pseudo)teokrati som islamisme, kommunisme og nazisme.

FN, EU, antiracister og ulandene mener slet ikke at ilandenes befolkninger bør have bestemmelse over, hvem der flytter ind i deres lande.

Denne indstilling havde Stalin også til sine undersåtter, f.eks. balterne, og Hitler havde den til bl.a. de slaviske folkeslag.

Det er altså de verdensomspændende socialistiske, og dermed automatisk racistiske og udemokratiske, strømninger, der er problemet.

Kommentar #12

...en par og sytti år gammel sikh som en gang sloss under borgerkrigen som delte India.

Du mener vel dengang i 1948, hvor muslimerne i Nordindien etnisk rensede området og oprettede Pakistan, som betyder 'Landet for de Rene'. Processen er ikke afsluttet - lige nu er det i Assam, det sner.

Ikke underligt at en del herinde ingen problemer ser, når i konsekvent omskriver virkeligheden.

Kommentar #19

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Brytningssamfunnet 2- Stockholm idag

Publisert nesten 10 år siden

Takk til Enebakk som gjorde oss oppmerksomme på det som har foregått i Stockholm idag - Robert Spencer, Pamela Geller og Tommy Robinson/EDL våger å heve røsten i det offentlige rom og det vekker jo som vanlig hordene

http://www.youtube.com/watch?v=ze51nfVPljg

Robert Spencer:  Et samfunn som tolererer det intolerante begår selvmord.

Og- når iveren etter å kvele disse ytringene er så store at det går på livet løs, så sier det noe om måten en må organsiere seg på ....

Kommentar #20

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Medansvarlig?

Publisert nesten 10 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

Å bli omtalt som inspirasjonskjelda til ein massemordar er vel også ei direkte tilknytning

Fjordman er direkte knyttet til 22. juli og til Breivik. Det er et empirisk faktum. Det er noe helt annet å antyde at han er "medansvarlig", slik du skriver. Det står ingenting i Vårt Land om dette. At Fjordman er Breiviks "ideologiske inspirasjonskilde" er også opplagt uten at det impliserer skyld eller medansvar. Det er du som antyder dette, ikke Vårt Land eller de som er intervjuet. Du skaper et inntrykk av at noen forsøker å klistre Fjordman til Breivik uten at dette er tilfelle.

Kommentar #21

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Skulle anta...

Publisert nesten 10 år siden

at hvis VL ikke hadde viet Fjordman oppmerksomhet. så hadde ingen andre av oss på vd heller gjort det de seneste dagene....

Kommentar #22

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

En litt annen innfallsvinkel:

Publisert nesten 10 år siden

nå er som nevnt Salazar kåret til tidenes portugiser, Carl Gustaf Mannerheim det samme i Finland (foran Kekkonen), Ataturk er nok det samme i Tyrkia....kanskje også Josef Pilsudski i Polen også...ingen av disse er vel "demokratiske" sosialdemokrater etter norsk modell.

Mens her i Norge er det vel få som vil kalle ,Vidkun Quisling den største nordmann noensinne?

Eller Adolf Hitler det samme i Tyskland, eller Østerrike? Engelbert Dollfuss derimot, har en høy stjerne i Østerrike fortsatt, særlig i "sitt" konservative parti.

Mussolini har en viss popularitet i Italia enda, i flere samfunnslag, mens Franco er nesten glemt (?) i Spania. Ingen husker vel Oswald Mosley i England heller (fascist).

Derfor mitt poeng; er det den anglo-saksiske og germanske folketypen, altså at man har lett for å "skamme" seg over sine anti-helter? Mens lenger sør og øst i Europa, har de en litt annen kultur for å dyrke det "autoritære"? (Er litt trøtt nå klokken 05.16. på morgenkvisten, så ikke misforstå meg nå.)

Tenk forresten også på, hvordan mange russere fortsatt har kjære minner om Stalin.

ABB kommer nok til å få samme status som Quisling, han kommer til å stå som ett skrekk-eksempel på nordisk "overlegenhets"-tenkning, og dermed også landsforræder.

Jeg tror det er sunt med litt debatt, om nord/vest, contra sør/øst tenkning.....

Men Norge er ikke kommet seg over sjokket fra i fjor sommer, og det vises også på debatttene ett år etter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar #23

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Kjem litt an på augene som ser

Publisert nesten 10 år siden
Vidar Enebakk. Gå til den siterte teksten.

Fjordman er direkte knyttet til 22. juli og til Breivik. Det er et empirisk faktum. Det er noe helt annet å antyde at han er "medansvarlig", slik du skriver. Det står ingenting i Vårt Land om dette.

I kommentar #3 til Baldersheim skreiv eg følgjande:

"Utgangspunktet mitt er førstesideoppslaget til Vårt Land: "Ett år etter blomsterhavet: Fjordman er tilbake", som om det var den skinnbarlege vondskap som hadde returnert. Slik å knyte Peder Jensen direkte til terroraksjonen ifjor er å gjere han medansvarleg for 22. juli, sjølv om han verken er tiltalt eller dømd for dette."

Eit førstesideoppslag med "Fjordmann er tilbake" skrive med store bokstavar midt over bildet av blomsterhavet ved Domkyrkja indikerer etter mitt syn at Jensen har eit medansvar for det som førte til dette blomsterhavet. Om du har sett papirutgåva av Vårt Land eller berre byggjer på oppslaget i nettavisa, kan eg ikkje vite, men det kan i så fall ha gjort ein skilnad. Vi kan uansett oppfatte ting ulikt.

Hovudpoenget mitt var likevel at Vårt Land og Antirasistisk Senter (pluss Øyvind Strømmen for den del, sjølv om han ikkje var nemnt i innlegget mitt) set søkjelyset på høgreradikale miljø, her personifisert ved Fjordman/Peder Jensen, som den store fare ein må åtvare mot. Det meiner eg er å overdrive. Sunnmørsposten hadde nyleg eit liknande oppslag, og då sende eg dei dette svaret:

Digitalredaktør Tormod Utne i Sunnmørsposten skreiv 26. mai m.a. dette om massemorda til Breivik: "Nokon har beredd grunnen. Dei treng ikkje ha hatt ønskje om at det skulle skje."  Underforstått: Men dei kan ha hatt det. Kven "dei" er, går ikkje klart fram. Han nemner "høgreekstreme, valdelege fascistar, nasjonalistar, dei som spreier hatefull politisk retorikk og nører opp under framandfrykt, ideologiske oppviglarar, politikarar på ytterste høgre fløy og guteromsideologar som Peder Jensen". Kven meiner han høyrer til i desse gruppene?

Utne klagar over "mangel på stigmatisering av høgreradikale tankar dei siste to tiåra". Men kva er "høgreradikale tankar", og korleis skal denne "stigmatiseringa" skje? Kva inneber ønsket om "ein litt meir konfronterande tone i den offentlege samtalen"?

Er det innvandring og islam det er snakk om, så gjeld vel framleis følgjande fakta, også etter 22. juli 2011:

Nordmenn blir i mindretal i Groruddalen om 1-2 år. Med same innvandringstakt som siste åra blir nordmenn i mindretal i Oslo om 15 år og i landet om 40 år. SSB spår det tek ti år lenger. Innvandring er eit stort tapsprosjekt. NHO sa dette alt i 2006, Frisch-senteret og Brochmann-utvalet konkluderte slik i fjor, og no har også SSB kome til det same. Meiningsmålingar har heilt frå 1987 vist at fleirtalet i folket synest innvandringa er for stor, utan at vårt representative demokrati greier å spegle dette. Islamisme er i følgje historieprofessor Øystein Sørensen ein totalitær ideologi, slik som fascisme, kommunisme og nasjonalsosialisme, og valet i Egypt har vist kva tilslutning islamismen og den meir ekstreme salafismen har der. Kvar veke etter 22. juli har langt meir enn 77 personar, dei fleste muslimar, men òg mange kristne og nokre buddhistar, blitt drepne i terroraksjonar utførte av militante muslimar i Afrika og Asia. PST reknar framleis med at største terrorfaren i Noreg kjem frå slike miljø. Dei mest innvandringsliberale partia er SV, Venstre og KrF, alle med minkande oppslutning, og ikkje Ap, slik Breivik synest å tru. Den mest ytterleggåande utsegna om meiningsmotstandarar har ikkje kome frå "høgreekstreme", men frå tidlegare justisminister i Jagland-regjeringa, Anne Holt, som kalla anonyme debattantar for "kakerlakkar", ein bruk kjent frå folkemordet i Rwanda.


Beste bidraget digitalredaktør Utne kan gje til ein saklegare debatt er truleg å krevje at dei som kommenterer i nettutgåva av Smp, må bruke sitt rette namn.

Som eit apropos til søkjelyset på den ofte udefinerte gruppa av høgreradikale, vil eg også vise til denne kommentaren frå signaturen Mimisbrunnr.Kommentar #24

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

Hovudpoenget mitt var likevel at Vårt Land og Antirasistisk Senter (pluss Øyvind Strømmen for den del, sjølv om han ikkje var nemnt i innlegget mitt) set søkjelyset på høgreradikale miljø, her personifisert ved Fjordman/Peder Jensen, som den store fare ein må åtvare mot.

Ja tenk om VL og Øyvind Strømmen kunne fokusere på Islam som den store fare vi måtte advares mot og ikke Fjordman. Som du sier Fjordman er bare 1 mann og på ingen måte noen fare. Islam derimot er en stor fare for nasjonen Norge. Islam har fordrivelse av etniske nordmenn som deres hoved agenda. Derfor er islam den store faren og ikke Fjordmann. Vi har allerede blitt pådyttet halaslakt på all slakt her i dette landet. Vi spiser som sagt kjøtt som er helliget/ofret til Allah ved å skjære over strupen på dyrene levende. Det er islam i vår hverdag.

Kommentar #25

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Fjordman, våpen og vold

Publisert nesten 10 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

her personifisert ved Fjordman/Peder Jensen, som den store fare ein må åtvare mot.

Det er ikke Fjordmans islamkritikk som er problemet, men hans gjentatte oppfordringer til bevæpning og voldsbruk. Problemet er ikke at han er mot islam eller for deportering, men at han forkaster vårt demokratiske system og tar til orde for vold mot politiske ledere. Når Per Steinar Runde og andre så konsekvent tar Fjordman i forsvar som islamkritiker, må de også huske at Fjordman er mer enn bare islamkritiker. Det holder ikke å ta avstand fra voldsbruk, og så, i neste setning eller innlegg, fortsette å forvare Fjordman. Selv etter 22. juli har Peder Jensen ikke modifisert sine ytringer, men tvert imot insistert på at det som var sant før Breivik også er sant etter 22. juli. Ettersom Jensen ikke selv tar avstand fra sine ekstreme ytringer, bør kanskje andre som faktisk er mot bevæpning og voldsbruk ta et mer konsekvent oppgjør med Fjordman. Alternativt må de ta høyde for hva de faktisk forsvarer når de uttrykker sympati og støtte til Fjordman.

Kommentar #26

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Helt enig

Publisert nesten 10 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Derfor er islam den store faren og ikke Fjordmann.

Jeg har hørt at noen muslimer har fått lov til å praktisere halalslakt,men vet du hvor stort omfang dette har..?
Det er vel ikke sånn at sånt blir godkjent uten at befolkningen og politikere har fått kjennskap til dette.?
Hvor er dyrevernerne som skriker om jakt hen hvis dette stemmer? 

Kommentar #27

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

avsporinger Ferling

Publisert nesten 10 år siden

@Ferling

Vi kunne helt sikkert hatt en lengre diskusjon om effektene av at land signerer traktater og deretter overlater til internasjonale domstoler å tolke, bestemme og til tider utvide hva som er omfattet.

Videre kunne vi også diskutert problemstillinger knyttet til overnasjonalitet generelt og hvordan det nærmest per definisjon flytter beslutningsmyndighet oppover og at dette ikke alltid har gode følger, blant annet fordi det ofte er så at den som har skoen på helst vet hvor den trykker.

Ingen av disse tingene forsvarer likevel de uttalelsene som Fjordman har kommet med om demokrati, ref. denne der han presterer å kalle seg for "a commited democrat" før han bruker resten av artikkelen på å argumentere for det motsatte, og konkluderer med at han mener demokratiet ikke virker som han mener det bør og at andre verktøy bør letes frem. 

http://democracyreform.blogspot.no/2010/05/those-following-news-these-days-cannot.html  

Kommentar #28

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

For å slenge ut en flåsete bemerkning

Publisert nesten 10 år siden

Hva med å heller deportere, eller sende noen av våre NORSKE politikere til for eksempel Bouvet-øya? Uten vold?

Der hadde de sikkert fått ett mer lydig publikum (les pingvinene)....:-)

PS: DETTE VAR EN SPØK!

Men fra spøk til alvor, min mening og fleres mening er at Fjordman og islamistene står for samme voldelige ideologi....men noen forsvarer Fjordman, og noen forsvarer islamister indirekte, og dermed står vi på stedet hvil.

 

 

 

Kommentar #29

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Bevæpning og voldsbruk

Publisert nesten 10 år siden

vil - dessverre, Vidar - mest sannsunlig skje etter en organisering som følge av - som vi ser både i klipp på you tube både fra Stockholm igår og Arhus for noen måneder siden - at et titalls mennsker samlet med ytringer de venstreradikale og politiske motstandere av bl.a. staten Israel mener ikke har ytringsberettigelse gjør at jungeltelegrafen går - horder samles både for å ta ytringene og ytrerne og politiet må benytte seg av store ressurser for om mulig å hindre et slag mindretallet er dømt til å tape.

Her på vd hadde vi nylig en tråd - "Nynazistene bygger norsk islamkritikk" - der min opplevelse var at den ventreradikale trådstarter nærmest var irritert over at internett fantes, slik at meningene ikke kunne angripes fysisk.

Det er derfor all grunn til å frykte at dette medfører en organisering etter hva som de opplever totalitærstaten gir maktmessig rom for.  Hvis de opplever at de skal knebles og fjernes, så vil jo organiseringen bli deretter.  De har ingen ytringsfrihet og ingen gitt av samfunnet meningsberretigelse.

Hvis vi ser på snuttene fra Stockholm og Oslo, så er det jo tydelig hvem som kjenner seg menigsberettiget til å angripe med ... bortimot .... alle midler.

Ut fra det vi ser og den retorikk som preger debattene der bruk av uttrykk som "brun" og "nynazist" benyttes flitting, så er det nok mang en innbygger som undrer seg - er det faktisk ikke lov å være islamkritisk? - er jeg ikke meningsberettiget? - skal jeg bare akseptere at slik er det eller gjøre noe med det? 

Kommentar #30

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

@Enebakk

Jeg synes grensene for hva som er akseptabelt innenfor en demokratisk kontekst er strammere enn det du skriver i innledningen. Slik jeg leser innlegget ditt er du opptatt av hva som skjer i forhold til å respektere valgresultater og andre ting som en i sum kan si handler om fasen før en bevegelse eller parti måtte håpe å komme til makten.

Hva som måtte skje etterpå, skulle den aktuelle bevegelsen mot formodning komme til makten, synes jeg er vel så viktig. Hvis partier går ut over sentrale demokratiske prinsipper eller fratar borgere grunnleggende rettigheter, så er det høyst problematisk.

Av den grunn vil jeg si at snakk Fjordmans snakk om fysisk fjerning av alle muslimer fra Europa er vel så problematisk som hans oppfordringer til bevæpning og hans øvrige anti-demokratiske uttalelser. 

Kommentar #31

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Det er vel ikke sånn at sånt blir godkjent uten at befolkningen og politikere har fått kjennskap til dette.?

Jo ser slik ut.

Mattilsynet sier dyret er bedøvet men hva de bedøver det med sies det intet om. Dyret står på sine ben når halalslaktingen foregår og er lys levende når slaktingen skjer. Du kan se dette på You tube. This is halal. Se ellers: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread206883/#post_206883

Kommentar #32

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Enig

Publisert nesten 10 år siden
Tor-Olav Foss Baldersheim. Gå til den siterte teksten.

fysisk fjerning av alle muslimer fra Europa er vel så problematisk

@Tor-Olav Baldersheim,

Jeg burde skrevet "ikke bare": Det er ikke bare Fjordmans snakk om deportering som er problemet, men også agressjonen som er rettet mot politiske ledere. Folk må gjerne være mot islam og bruke sin ytringsfrihet for å fremme sine holdninger, men det er noe ganske annet å oppfordre til vold mot politiske ledere slik Fjordman gjør.

@Sten Andre Fagermo,

Jeg mener vi må støtte opp om våre folkevalgte politikere enten de er fra FrP eller Ap. Problemet for Fjordman er at demokratiet bare er legitimt i den grad FrP vinner frem gjennom valg. Når de gjorde et godt valg i 2005 var systemet ok, men når det gikk dårlig i 2009 var systemet plutselig illegitimt. Det er en lite prinsippiell holdning til vårt politiske system.

@Knut Nygaard,

Du så sikkert også det store politioppmøtet som var der for å forsvare EDL-tilhengerne? De er der for å beskytte deres rett til å ytre seg. Også motdemonstrantene har rett til det. Jeg så ingen våpen eller vold rettet mot Spencer og Geller etc., men det gikk vel av et knallskudd? Problemet, slik jeg ser det, er at motdemonstrantene går 'fem på': Hele poenget med slike EDL-markeringer er jo nettopp å erte opp anti-fascister i gatene for deretter å fremstille dem som en trussel for demokratiet og ytringsfriheten.

Kommentar #33

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Godt poeng Knut

Publisert nesten 10 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Hvis vi ser på snuttene fra Stockholm og Oslo, så er det jo tydelig hvem som kjenner seg menigsberettiget til å angripe med ... bortimot .... alle midler.

tror nok det snakkes om mye rart også, rundt kaffebordene til Rødt og Tjen Folket for eksempel...som ikke tåler dagens lys, og kanskje ikke heller favner om "våre" verdier.

 

Kommentar #34

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Da har

Publisert nesten 10 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Mattilsynet sier dyret er bedøvet men hva de bedøver det med sies det intet om.

Vi et godt eksempel på at deler av norsk lovgivning omgår dyrevernloven for å tilfredsstille muslimers krav til "velsignelse" av kjøtt.

Hva er så dette for noe tull???
Jeg har avlivet tusenvis av dyr som oppdretter og på jakt,og intet dyr står på bena etter å være bevisstløst..og bedøvelse med medikamenter handler det i hvert fall ikke om. 

Jeg syns det bør komme fram i media hva som foregår.!! 

Kommentar #35

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Hva er så dette for noe tull???

Nå skal vi ikke avspore debatten. men undertegnede fatter ikke at halalslakt kan være lovlig så lenge dyret skal være levende når kniven settes i det.

Kommentar #36

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

"The global call for islam"

Publisert nesten 10 år siden

legger inn en snutt med denne tittel og håper at det går opp for flere at det er mer å hente for demokrati, friheter, menneskerettigheter og fremtiden med å ta debatten knyttet til islam iblandt oss framfor å ha fokus på en Fjordman og et titalls mennesker som våger å ytre det mange kjenner seg helt eller delvis igjen i - mennesker som opplever å ha kommet til denne erkjennesle fordi de er et produkt av den politikk som har blitt ført de siste tiår... før det er for sent ...

http://www.youtube.com/watch?v=YXZuqnx8EQg

Kommentar #37

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det vil nok gå opp for flere

Publisert nesten 10 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

før det er for sent ...

Det er egentlig et merkelig fenomen at folk som advarer mot islam skal få så kraftig på pukkelen og bli kalt fascister og det som verre er...

Når vi ser holdningen som gjennomsyrer islams budbærere i så mange land,må det være på sin plass å advare sterkt mot at disse kreftene skal få fotfeste i vårt land ...

Hva kommer det av..? Ren dumskap?? 

Kommentar #38

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Forsvar?? Kven har mest makt?

Publisert nesten 10 år siden
Vidar Enebakk. Gå til den siterte teksten.

Når Per Steinar Runde og andre så konsekvent tar Fjordman i forsvar som islamkritiker, må de også huske at Fjordman er mer enn bare islamkritiker. Det holder ikke å ta avstand fra voldsbruk, og så, i neste setning eller innlegg, fortsette å forvare Fjordman.

Vidar Enebakk har tydelegvis eit inntrykk av at eg forsvarar Fjordman, men då vil eg gjerne vite kva formuleringar han siktar til. Argument bør vurderast eitt for eitt, uavhengig av kven som set dei fram. Om eg er djupt usamd med Fjordman eller andre på eitt punkt, kan eg vere heilt samde med dei om noko anna. Slik er det også overfor deg og alle andre. Dei som meiner Fjordman er farleg, kan derimot med ein viss rett seie at eg bagatelliserer faren han og dei "høgreradikale" eller "-ekstreme" representerer. Men i så fall er eg i godt selskap, for PST har vurdert faren for terrorangrep frå desse som liten, sjølv etter 22. juli.

Kven har så makt i samfunnet. Det var vel Stalin som spurde kor mange divisjonar paven kunne stille med. Når det gjeld militære maktmiddel her til lands, er dei under trygg politisk kontroll. Vi har ikkje nokon tradisjon for militærkupp eller politisk press frå forsvaret. Det er heller ikkje noko som tyder på at offisersstanden i noko forsvarsgrein har høgreradikale eller -ekstreme synspunkt, men kanskje har Høgre fleire sympatisørar enn elles i samfunnet.

Ser ein på andre maktforhold, så har alle vestlege demokrati ei tredeling av makta: Den dømmande, lovgjevande og utøvande. Det er lite som tyder på at Fjordman og likesinna har særleg mange tilhengarar i dommarstanden, på Stortinget eller i regjeringa. Vi snakkar også om den 4. statsmakt, pressa. Der veit vi at ca 75% av journalistane sympatiserer med Ap, SV og R, medan resten stort sett held med V. KrF og FrP har mest ingen tilhengarar; langt mindre dei som måtte stå lenger til høgre. Eg vil ta med ein maktfaktor til, nemleg samfunnsvitarar på høgskule- og universitetsnivå, som vel du representerer. Dei legg ofte premissar for debattane, og du veit vel så godt som meg kva politisk syn dei oftast har. Konklusjonen min er at Fjordman & Co har minimal innverknad i samfunnet vårt. I somme europeiske land er bildet litt annleis, men ingen stad har parti på ytre høgre over 20% tilslutning, så langt eg veit.

Eg samanlikna imidlertid med muslimar, som heller ikkje har stor politisk makt i Europa, iallfall ikkje direkte. Men indirekte har iallfall muslimske land stor innverknad. Dei har dei største oljeressursane i verda, og kva maktmiddel dette er, fekk vi sjå alt i 1973. Då striden om muhammedkarikaturane rasa som verst, fekk vi sjå at imamar frå København reiste til Midtausten og mobiliserte massene der. Også statsleiinga i fleire muslimske land engasjerte seg i saka. Organisasjonen av islamske land tel også ei stor gruppe med stor innverknad internasjonalt, likeeins Den arabiske liga. Al-Qaradawi har også vist at han kan mobilisere sunnimuslimar i mange land. Og den muslimske minoriteten er ei raskt veksande gruppe i dei fleste vest-europeiske land, spesielt i maktsentra som storbyane representerer. Under Gazakrigen for vel tre år sidan sette dei Oslo på ende under demonstrasjonane der. Antiislamistar som har prøvd å demonstrere, har oftast blitt angrepne av såkalla antirasistar. Ein av dei få som har gitt uttrykk for sympati med Breivik, er Bjarne Dahl frå FMI. Årsaka er kanskje at han vart slått halvt i hel under eit offentleg arrangement organisasjon hans hadde i Oslo. Sidan har ikkje nokon frå FMI våga å bruke den retten vi alle på papiret har til å demonstrere for vårt syn.

Eg synest alle fakta talar for at antiislamistar/antijihadistar har minimal makt både i Noreg og elles i Europa, og at islam har ei aukande makt, både islamske statar, islamske organisasjonar og enkeltpersonar, som blir stadig fleire. I tillegg har vi faren for terror frå meir ekstremt hald.

Kommentar #39

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Vanskelig å spekulere i

Publisert nesten 10 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.


Hva kommer det av..? Ren dumskap??

overivrig nordisk gjestfrihet? misforstått snillisme?

Jeg HÅPER ihvertfall ikke det er politisk kynisme.

Men som Lars Gule korrekt sier, så er multikulturen kommet allerede....MEN vi er ikke kommet så langt som Frankrike, Storbritania, Belgia og Sverige for eksempel.

Man kan gjenta det til man blir grønn i ansiktet, men det viktigste må da være en ordentlig og full integrering av de som allerede er her?

Og igjen, jeg tviler på ett Eurarabia, siden det som nevnt blir en vanskelig "allianse"....dessuten så begynner jeg å lure på om en ny, like stor minst, trussel begynner å nærme seg, nemlig øst-europeiske tyver på raid, som også ved enkelte tilfeller har begått drap.

Mitt kanskje litt spesielle hode, sier meg at hvis islamistene representerer en fare, så er det gjennom sjeldne terrorangrep, hvis det kommer.....mens øst-europeiske kriminelle må vi leve med hver dag?

Reinnføring av den gamle grenseovervåkningen, ville demme opp for begge farer, terror og kriminalitet.....men det virker vanskelig å få det til igjen, av politiske årsaker.

Til slutt, så kan himmelen nå synes blå, men det trodde de i 1913, 1918 og 1937 cirka også.

Ingen vet hva fremtiden bringer, selv ikke i vår hypermoderne verden.

 

 

 

 

Kommentar #40

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Det er egentlig et merkelig fenomen at folk som advarer mot islam skal få så kraftig på pukkelen og bli kalt fascister og det som verre er...

Dette blir for grunt. Det er mange som er kritiske til Islam uten at de blir kaldt fascister. Det betyr ikke at noen som er kritiske til Islam også har meninger som ligner fascister. Fjordman er en konspirasjonspropagandist og en ekstremist. Det betyr ikke at det ikke er noe å kritisere i utøvelsen av Islam.

Kommentar #41

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Offerrolle

Publisert nesten 10 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

som vi ser både i klipp på you tube både fra Stockholm igår

Knut, du ser spøkelser på høylys dag. Se heller på denne videosnutten fra Stockholm igår på Youtube, som for øvrig også er videreformidlet via det antimuslimske nettstedet Avpixlat.se (som har nære koplinger til Kent Ekroth i Sverigedemokraterna).

http://www.youtube.com/watch?v=gVYhC2ac2UM&feature=player_embedded

http://avpixlat.info/

Mens Tommy Robinson fra EDL taler, står vanlige ungdommer rolig og viser finger'n, blåser i vuvuzela'er, klapper og lager indianerhyl. Politiet bak sperringene har ikke angang tatt hjelmene på. Alt går rolig for seg, og det er ingen tegn til vold. Samtidig står Geller, Spencer og Robinson og klager over hvor forfulgt de selv er, og hvor voldelige motdemonstrantene er. De klager over hvor lite gjennomslag de får i media, samtidig som vel halvparten av tilhørerne faktisk er fra media. Dette er patetisk offermentalitet.

Ellers er jo Pamela Geller ganske klar i sin tale når hun peker på motdemonstrantene og sier til EDL-sympatisørene (tid 3:11): "And that is the enemy. And don't be afraid to say so. And don't be afraid to fight back." Hvem er det egentlig som oppfordrer til vold her?

http://www.youtube.com/watch?v=0xRvWV0Fsqk&feature=player_embedded#!

Kommentar #42

Rune Huseby

1 innlegg  1081 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Jeg syns det bør komme fram i media hva som foregår.!!

Kommentar #43

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Nettopp

Publisert nesten 10 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Fjordman er en konspirasjonspropagandist og en ekstremist. Det betyr ikke at det ikke er noe å kritisere i utøvelsen av Islam.

og der synes jeg Robin Haug for eksempel, fremstår som en sosialist av den gamle skolen....ikke noe vondt ment med det.

Jeg vil heller ikke spekulere i din politiske tro, for å ha det sagt.

Jeg lurer forresten på om denne Fjordmann har vært eller er aktiv på lignende forum som dette, eller holder han seg til bloggen sin bare?

Ole Jørgen Anfindsen har jo skrevet her inne på VD, men har vært borte en stund, uten at jeg har kompetanse til å sammenligen disse to.

Men det synes litt rart, at vi sitter og diskuterer to karer som ikke kan eller vil svare for seg?

 

Kommentar #44

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Rundes støtte til Fjordman

Publisert nesten 10 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

Vidar Enebakk har tydelegvis eit inntrykk av at eg forsvarar Fjordman, men då vil eg gjerne vite kva formuleringar han siktar til

Bare i denne tråden har du jo i ditt åpningsinnlegg forsvart Fjordmans bidrag i boka Selvmordsparadigmet:

"Rett nok har Fjordman skrive så mangt, og dei mest ytterleggåande synspunkta og konklusjonane hans kan eg ikkje dele, men eg tykkjer han bidreg med mange gode poeng i Appendix C i "Selvmordsparadigmet", boka til Ole Jørgen Anfindsen."

Først tar du altså avstand, men så uttrykker du støtte. Til dette skrev jeg følgende:

"Når Per Steinar Runde og andre så konsekvent tar Fjordman i forsvar som islamkritiker, må de også huske at Fjordman er mer enn bare islamkritiker."

Poenget mitt er at man godt kan være islamkritiker, uten å måtte bli anklaget for å være fascist eller islamofob, men dersom man faktisk tar avstand fra voldsbruk og bevæpning, støtter man heller ikke Fjordman hvor dette både er en logisk og eksplisitt konklusjon. Kan du eventuelt være tydeligere på hva hos Fjordman du faktisk tar avstand fra? Jeg lurer også på om du er klar over hvor langt Peder Jensen faktisk har beveget seg siden han begynte å skrive islamkritiske kronikker i Sunnmørsposten for vel ti år siden.

 

Kommentar #45

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Jeg hopper ut av denne debatten foreløpig

Publisert nesten 10 år siden

siden jeg verken er ekspert på halal-slakting eller Fjordman-mannen....

Men lykke til Runde, siden "mccarthyistene" (for å snu litt på flisa), ser fascister og islamofober på høylys dag (for igjen, å snu litt på flisa)....;)

Jeg skal forresten sjekke profilen til Anfindsen her inne (hvis den fortsatt finnes), og se hans beskrivelse av seg selv ihvertfall.

 

Kommentar #46

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Hvorfor er det bare ytringene til islamkritiske som skal angripes fysisk?

Publisert nesten 10 år siden

Det var en travel dag for svenska polisen i går.  I tillegg til å holde styr på de venstreradikale, så var det bl.a. gay pride og en flokk demonstranter fra Eritea som vil ha sine rettigheter i et opplevd diktatur.  Legger inn en snutt og som vi ser så er det ingen som hindrer hverken den ene eller den andre å ytre sine meninger - for så å gå hver til sitt og verden går videre åkkesom ....

http://www.youtube.com/watch?v=WBG6H2pG8AY

Alt er tilsynelatende lov og akseptert unntatt det å være innvandring-/ og særlig islamkritisk ...

Kommentar #47

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Jaha?

Publisert nesten 10 år siden
Rune Huseby. Gå til den siterte teksten.

med unntak av en velsignelse av dyret som foregår mellom bedøving og avliving."

Så nå står det altså en imam inne på slakteriet og "velsigner" dyra mens de ligger bevisstløse..eller henger i slaktekroker i taket?
Da skulle jeg gjerne visst hvordan dette foregår når ett dyr spreller i dødskrampe mens imamen står og får kjøttet til å bli halal....Imamen er altså en del av slaktepersonellet..?


Er dette noe som er gjennomført utenfor politikernes viten?
Det er jo nettopp dette som er snikislamisering.... 

Om dette blir kalt avsporing,er det uansett en del av saken. 

Kommentar #48

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

@Ny gaard


Det er en haug med folk fra store deler av den politiske skalaen som i løpet av de siste dagene her inne har skrevet at de ikke har noe problem med at de to temaene du nevner diskuteres kritisk, men at de har et problem når det bikker over i det udemokratiske. 

Kommentar #49

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

@Holt

Kan du ikke starte egen tråd om temaet? Om religiøs slakt medfører smerter hos dyrene som ikke ville vært der ellers, er jeg forøvrig enig med deg i at det bør stanses eller endres til problemet ikke lenger er der. 

Kommentar #50

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

ad kommentar 48

Publisert nesten 10 år siden

"men det er et problem når det bikker over i det udemokratiske" skulle det stått.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere