Tor Martinsen

44

Mariadyrkelsen, perpetual virginity og hennes himmelfart.

Jomfru Maria har vært nevnt både hist og her i det siste så jeg vil kaste ut en brannfakkel eller tre.

Publisert: 26. jul 2012

Mariadyrkelsen:

DKK innrømmer åpent og ærlig at Mariadyrkelsen er en praktisk tilpasning til deres doktriner. Men gir Bibelen noen indikasjon på at vi kan dyrke andre enn Gud?

 

«Perpetual virginity», Maria som “evig” jomfru:

DKK hevder at Maria er “evig” jomfru, et dogme som gjennom tiden har etablert seg som en «sannhet» i den katolske lære, og som ble stadfestet en gang for alle av Pave Pius IX i 1854. Dette til tross for at DKK selv slår fast at det ikke finnes noe bevis for dette i skriften. Bibelen sier selv at Jesus hadde minst 2 søstre og 4 brødre. Dette er et kontroversielt punkt, men ser vi hva skriften sier så kan vi lese følgende i Matt. 13,55-56 følgende: #Er han ikke tømmermannens sønn? Og heter ikke hans mor Maria, og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? Og søstrene hans, bor de ikke her alle sammen?# Når brødrene er nevnt sammen med moren, er det mest sannsynlig at de var Jesu yngre brødre.

 

Marias himmelfart:

DKK hevder at Maria ble tatt opp til himmelen etter at hun døde. Dette er et dogme basert på katolsk tro altså tradisjon – ikke på Bibelen. DKK hevder at de har fått overlevert «mysteriet» og «kunnskapen» om Marias himmelfart fra apostlene, men innrømmer selv at det ikke finnes noe skriftlig rundt dette før i det 4. eller 5. århundre, og da i det greske verket #De Obitu S. Dominae#. Egentlig er det merkelig at apostlene ikke nevner dette med et eneste ord i sine skrifter, men bare ga dette videre som en muntlig overlevering da en slik himmelfart jo er en sensasjon i seg selv.

Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Vel

Publisert nesten 10 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Men gir Bibelen noen indikasjon på at vi kan dyrke andre enn Gud?

har du hørt om æresbevisninger? Du skal hedre din far og din mor. Hedre enker som virkelig er enker (1.Tim.5.3) Men Jerusalem der opp er fritt, og det er vår mor! (Gal.4.26) - Det er med himmelfart og hele pakka. Du kan forresten betegne Maria som Guds by, fordi ordet Maria betyr vakker eller fager, som Guds by betegnes, den som skal føde hans utvalgte, alle er født der (Salm.87.5, 48.3, Høys.7.1 ff)

Kommentar #2

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

At hun ikke ble mer omtalt skyldes kanskje at hun var kvinne i en kultur det ikke var så mye verdt? Å dyrke Jesus er ok men ikke Maria? Fordi hun er feminin, da eller? Fordi hun ikke er Guds sønn ,men "bare" hans mor?

Kommentar #3

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Trolling?

Publisert nesten 10 år siden

Siden det glade medlem Martinsen har valgt bort katolisismen og gjentatte ganger har gitt uttrykk for at DKK og alt dens vesen for ham er totalt uspiselig, er det et spørsmål om dette er noe annet enn trolling, siden Martinsen med sin aktive stillingtagen MOT DKK har valgt DKK bort etter å ha satt seg grundig inn i alle spørsmål knyttet til DKK må dette være å anse som trolling - debatt for å skape høy temperatur og uten egentlig mening.

Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Med brannfakler?

Publisert nesten 10 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

er det et spørsmål om dette er noe annet enn trolling

Med en brannfakkel er det vanskelig å trolle, men med tre er det langt lettere å narre publikum! (:-))

Kommentar #5

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Henrikke Wilhelmsen. Gå til den siterte teksten.

Å dyrke Jesus er ok men ikke Maria?

Kan du gi en god grunn for å dyrke Maria uten å gjøre dette til en kvinnekampsak?

Kommentar #6

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Siden det glade medlem Martinsen har valgt bort katolisismen og gjentatte ganger har gitt uttrykk for at DKK og alt dens vesen for ham er totalt uspiselig, er det et spørsmål om dette er noe annet enn trolling, siden Martinsen med sin aktive stillingtagen MOT DKK har valgt DKK bort etter å ha satt seg grundig inn i alle spørsmål knyttet til DKK må dette være å anse som trolling - debatt for å skape høy temperatur og uten egentlig mening.

Som sagt så har jeg ikke noe usnakket med deg Kristiansen, men siden du alltid går i strupen på dine meningsmotstandere, denne gangen meg, så vil jeg utfordre deg.

Enten så forholder du deg til tråden og da må du ta stilling til om mine uttalelser er riktige, eller så må du også finne noe annet å gjøre som ikke provoserer deg så mye som det gjør å se visse navn på VD. 

Kommentar #7

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Du har hverken provoserende eller injurierende kraft overfor meg Martinsen, men du gir et for så vidt fyldetsgjørende svar på ditt eget spørsmål allerede i spørsmålsstillingen og startinnlegget, og ergo er det vanskelig å se at dette er noe du egentlig ønsker å diskutere ut fra teologisk undring.

Som nevnt har du aktivt valgt bort DKK som trossamfunn og har bare negativt å si om henne, så hvorfor i det hele tatt bry seg? Jeg forutsetter uten videre at du har gjort ditt valg fordi du ikke fant teologien i DKK sann og har valgt en annen retning som du opplever som sann. Hvorfor du da skal piske deg selv og andre med dette fremstår derfor som trolling.

Kommentar #8

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

og ergo er det vanskelig å se at dette er noe du egentlig ønsker å diskutere ut fra teologisk undring.

Er det slik at DKK innrømmer åpent og ærlig at Mariadyrkelsen er en praktisk tilpasning til deres doktriner? Eller er det ikke slik. Dette handler ikke om trolling selv om du ønsker det aldri så mye, men dette går på den katolske kirkes teologi.

Kommentar #9

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Kvinnekampsak

Publisert nesten 10 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Kan du gi en god grunn for å dyrke Maria uten å gjøre dette til en kvinnekampsak?

Dyrking av vingårder er en kjent sak i Bibelen, men en skulle ikke drikke eller lagre vin fordi marken eter den opp. (5.Mos.28.39) Det er farlig å gå ut på marken for den er full av røvere! For på marken høster de den ugudeliges fôr og holder etterhøst - se krigsfolket hos deg er som kvinner, portene i landet skal stå vidåpne for fienden og ild skal fortære bommene dine. Noah var den første til å dyrke en vingård, for han var jorddyrker, og himlenes rike hvor himmeldronningen var, er lik fortellingen om husbonden som gikk tidlig ut for å leie arbeidere til vingården sin. Om Babel stiger opp til himmelen og styrker sin fesning i det høye, skal jeg sende folk som herjer den sier Herren. Se, en stige var reist på jorden, og toppen av den nådde opp til himmelen, og se, Guds engler gikk opp og ned på den. Og kvinnen du så er den store byen som har kongsmakt over jordens konger.

Kommentar #10

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Kan du gi en god grunn for å dyrke Maria uten å gjøre dette til en kvinnekampsak?

ja, jeg ser ikke sammenhengen selv! Kvinnesak er politikk, mens Maria er en skikkelse og symbol i en religion.

Kommentar #11

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Henrikke Wilhelmsen. Gå til den siterte teksten.

ja, jeg ser ikke sammenhengen selv! Kvinnesak er politikk, mens Maria er en skikkelse og symbol i en religion.

Hvorfor er Maria "en skikkelse og symbol i en religion"?

Kommentar #12

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  684 kommentarer

Maria

Publisert nesten 10 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

DKK innrømmer åpent og ærlig at Mariadyrkelsen er en praktisk tilpasning til deres doktriner. Men gir Bibelen noen indikasjon på at vi kan dyrke andre enn Gud?

Det finnes ting i de fleste kirkesamfunns teologier som kan falle inn i kategorien "praktisk tilpasning".

Hva med SDA's teologiske særheter, som teologien om "Den undersøkende Dom" - hvor finner du den i Bibelen? Og læren om at kristne skal holde sabbaten - det er også rimelig vanskelig å finne noe skriftsted i NT som hevder noe slikt. Men for å trekke inn mer utbredte oppfatninger og praksiser: Det er mye i måtene vi tilber Gud på, og i ritualer forbundet med fødsel, innvielser (f. eks.) dåp, gravferder, etc. som er utviklet gjennom praksis som oppstår som konsekvens av det vi tror - men som ikke er direkte foreskrevet i Bibelen.

Begrepet du bruker - "Mariadyrkelse" - er forøvrig misvisende: Det kan høres ut som man tilber Maria på samme måte som man tilber Jesus, hvilket er feil. Man ærer Maria, men tilber henne ikke.

Når du formulerer deg slik du gjør, at "DKK innrømmer åpent og ærlig at Mariadyrkelsen er en praktisk tilpasning til deres doktriner," regner jeg med at du inbiller deg at katolikkenses oppfatninger om Maria er hentet ut av luften, og ikke fra skriften. Men du kunne ikke tatt mere feil:

Mary in Scripture - Rediscovering The Bridge Between The Old And The New Testaments

Du burde lese artikelen i linket over nøye før du uttaler deg videre om katolikkenes forhold til Maria. Den gir deg også svar på spørsmålene dine.

Artikkelen på det følgende linket er også interessant:

Is Mary my Mother? A look at Revelation 12

Kommentar #13

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Nei, jeg tar ikke feil...

Publisert nesten 10 år siden
Morgan Lindstrøm. Gå til den siterte teksten.

Når du formulerer deg slik du gjør, at "DKK innrømmer åpent og ærlig at Mariadyrkelsen er en praktisk tilpasning til deres doktriner," regner jeg med at du inbiller deg at katolikkenses oppfatninger om Maria er hentet ut av luften, og ikke fra skriften. Men du kunne ikke tatt mere feil:

... for det jeg siterer er hentet fraCatholic Encyklopeida alt sammen.

Men først: Å bruke begrepet «kvinne» i Åpenbaringen til å forsvare at Maria er ditt og datt er veldig søkt all den tid at begrepet «kvinne» i profetier og apokalyptiske skrifter er et symbol på menigheten. Du mener vel ikke at Maria er selve menigheten? Da har du i så fall strukket deg lenger enn de fleste katolikker skulle jeg tro. Vis meg med Bibelen at Maria er Himmeldronning, og at alle dogmene rundt Maria katolske status bygger på Bibelen. Når du har gjort det kan du skrive om Catholic Encyklopeida som fortelleer at det ikke finnes noe i Bibelen som kan underbygge slike dogmer, men det er den katolske kirkes tradisjon og kristengjøring av hedenske skikker som er basis for disse dogmene. Ikke Bibelen.

http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=12103

#Devotion to Our Blessed Lady in its ultimate analysis must be regarded as a practical application of the doctrine of the Communion of Saints. Seeing that this doctrine is not contained, at least explicitly in the earlier forms of the Apostles' Creed, there is perhaps no ground for surprise if we do not meet with any clear traces of the cultus of the Blessed Virgin in the first Christian centuries.#

http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=6056

#In the Constitution Ineffabilis Deus of 8 December, 1854, Pius IX pronounced and defined that the Blessed Virgin Mary "in the first instance of her conception, by a singular privilege and grace granted by God, in view of the merits of Jesus Christ , the Saviour of the human race , was preserved exempt from all stain of original sin."

No direct or categorical and stringent proof of the dogma can be brought forward from Scripture.#

http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=1179

#Regarding the day, year, and manner of Our Lady's death, nothing certain is known. The earliest known literary reference to the Assumption is found in the Greek work De Obitu S. Dominae . Catholic faith, however, has always derived our knowldge of the mysteri from Apostolic Tradition. Epiphanius (d. 403) acknowledged that he knew nothing definite about it (Haer., lxxix, 11).

The belief in the corporeal assumption of Mary is founded on the apocryphal treatise De Obitu S. Dominae  (6th century), bearing the name of St. John , which belongs however to the fourth or fifth century. It is also found in the book De Transitu Virginis (3rd or 4th century), falsely ascribed to St. Melito of Sardis (2rdcentury), and in a spurious letter attributed to St. Denis the Areopagite (3rd century).

By promulgating the Bull Munificentissimus Deus, 1 November, 1950, Pope Pius XII declared infallibly that the Assumption of the Blessed Virgin Mary was a dogma of the Catholikc Faith. Likewise, the Second Vatican Council taught in the Dogmatic Constitution Lumen Gentium that "the Immaculate Virgin, preserved free from all stain of original sin, was taken up body and soul into heavenly glory, when her earthly life was over, and exalted by the Lord as Queen over all things (n. 59).#

- - - -

Så må du holde deg for god til å spore av tråden med å trekke inn den undersøkende dom og sabbaten i denne diskusjonen. Dette er det allerede redegjort for mer enn en gang. Men om du ville være brydd, når du først er i gang for å vise meg hvor i Bibelen det står om Marias status som bl.a. himmeldronning, kan du jo vise meg hvor i Bibelen det står at sabbaten har blitt forandret…

Kommentar #14

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  684 kommentarer

Åp 12:1

Publisert nesten 10 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Vis meg med Bibelen at Maria er Himmeldronning

Kommentar #15

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor er Maria "en skikkelse og symbol i en religion"?

Det må du nesten spørre Gud om.

Kommentar #16

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  684 kommentarer

Trolling eller Demonisering

Publisert nesten 10 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Siden det glade medlem Martinsen har valgt bort katolisismen og gjentatte ganger har gitt uttrykk for at DKK og alt dens vesen for ham er totalt uspiselig, er det et spørsmål om dette er noe annet enn trolling, siden Martinsen med sin aktive stillingtagen MOT DKK har valgt DKK bort etter å ha satt seg grundig inn i alle spørsmål knyttet til DKK må dette være å anse som trolling - debatt for å skape høy temperatur og uten egentlig mening.

Det er nok vanskelig for SDA-medlemmer å være opptatt av noe annet enn det man ser i innleggene deres. Hvis man tråler f.eks. Verdidebatt eller Teologisk Forum, finner man mengder av innlegg som netopp er angrep på Katolisismen. Derimot finner man svært lite som er skrevet i den ånd som f.eks. råder i versene 3-14 i Efeserbrevet. Motstand mot Katolisisme, i en grad som må føre til demonisering av katolikker, er liksom det som definerer dem. Hele Ellen G. White's bok, "The Great Controversy", handler jo om dette.

Derfor konkluderte jeg i et annet innlegg, "Hunting the Whore of Babylon":

Eivor Oftestad sier i artikkelen sin at "...de vesentlige elementene i den protestantiske identitet er disse to: antipapisme og antiromanisme." Som jeg oppfatter det, passer denne karakteristikken spesielt godt på "Den Syvenedags-Adventistiske identitet". ...

Man kan antagelig se det slik, at hvis man fjerner alt antipapistisk og antiromanistisk materiale fra SDA's teologi, så faller hele greiene sammen...

Kommentar #17

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Hvem hver enkelt vil legge vekt på i bibelen eller andre religiøse tekster og hvilke de gjenkjenner det guddommelige i er deres sak. Jeg vet ikke med sikkerhet hva Maria representerer men gjetter på at hun representerer ubetinget kjærlighet slik en god mor har for sitt elskede barn, en mildhet mange trenger til trøst og oppbyggelse. Gud fremstilles som ikke bare mild, mens Maria er ikke annet enn mild og god, og derfor lettere å henvende seg til? Hun var også jomfru, altså symbolsk sett helt ren, og dette er et godt ideal for mange, noe de vil bli kjent med og strekke seg etter. Men jeg er ikke så inne i katolikkers tankegang så jeg bare gjetter.

Kommentar #18

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

klart det

Publisert nesten 10 år siden
Henrikke Wilhelmsen. Gå til den siterte teksten.

At hun ikke ble mer omtalt skyldes kanskje at hun var kvinne i en kultur det ikke var så mye verdt? Å dyrke Jesus er ok men ikke Maria? Fordi hun er feminin, da eller? Fordi hun ikke er Guds sønn ,men "bare" hans mor?

mannemannene liker ikke slikt.ifølge noen katolske tradisjoner var anna,mor tilmaria og jomfru.anna-anita-anahita var navnet på sjefsgudinnen i midtøsten for 3000 år siden.

Kommentar #19

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Henrikke Wilhelmsen. Gå til den siterte teksten.

Det må du nesten spørre Gud om.

Det er din påstand, og da må du svare for den selv. http://www.verdidebatt.no/debatt/post292487.zrm

Kommentar #20

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Det er din påstand, og da må du svare for den selv

Nei det må jeg ikke. Jeg er ikke den rette og spørre selv om jeg påstår det jeg påstår fordi det er ikke jeg som har skapt hverken Maria eller religionen.

Kommentar #21

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Morgan Lindstrøm. Gå til den siterte teksten.

Det er nok vanskelig for SDA-medlemmer å være opptatt av noe annet enn det man ser i innleggene deres. Hvis man tråler f.eks

Å forsøke å spore av tråden må både du Kristiansen gjerne prøve på, men det viser at dere ikke har mot til å ta tak i det som er trådens tema. For å presisere så er et ikke SDA som diskuteres her. Ønsker du/dere å gjøre det så opprett en egen tråd for det formålet. Her er det katolske doktriner som er poenget. At du kommer med en avsporing i stedet for å svare på kommentar 13 forteller vel sitt.

Som jeg tenkte så det ble stille, veldig stille. For å ta stilling punktene til startinnlegget vil være alt for avslørende for våre katolske venner. Fordi: Sier de at mine påstander ikke er riktige så sier de samtidig at det er feilinformasjoner ute og går i DKKs leksika. Sier de at mine påstander er riktige så innrømmes det derigjennom at DKK driver med hedenskap. Derfor kommer det påstand om «trolling», «demonisering» og «konspirasjonsteorier» fra de som antakeligvis ser at mine påstander er riktige. Ellers er det stille rundt punktene i startinnlegget. Veldig stille. Bemerkelsesverdig stille. Ikke et eneste forsøk hittil på å tilbakevise påstandene i startinnlegget eller kommentar 13.

Kommentar #22

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

det har du fått

Publisert nesten 10 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Kan du gi en god grunn for å dyrke Maria uten å gjøre dette til en kvinnekampsak?

kvinnereligion

det vil ikke mannemannen høre

Kommentar #23

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Henrikke Wilhelmsen. Gå til den siterte teksten.

Nei det må jeg ikke. Jeg er ikke den rette og spørre selv om jeg påstår det jeg påstår fordi det er ikke jeg som har skapt hverken Maria eller religionen.

Hvorfor da bry deg om du ikke vil/kan svare for dine egne uttalelser. Hadde jeg kommet med et slikt svar hadde jeg blitt kalt for kverulant...

Kommentar #24

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor da bry deg om du ikke vil/kan svare for dine egne uttalelser. Hadde jeg kommet med et slikt svar hadde jeg blitt kalt for kverulant...

Jeg ville ikke kalt deg kverulant om du skrev det jeg skrev, men når du maser som du gjør nå begynner jeg å lure hvorfor.

Kommentar #25

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Sært

Publisert nesten 10 år siden

Det er virkelig sært når det glade medlem Martinsen åpner en tråd hvor han både spør og svarer på samme spørsmål, for så å etterlyse debatt fra andre når han allerede har utdebattert temaet.

Når han i tillegg er nødt til å diskutere hva en kvinne er taper han all sin troverdighet. Jeg var gift med en kvinne i et parogtyve års tid inntil døden skillte oss ad,  og kan godt gi ham et svar på spørsmålet. Men hvis det er så om å gjøre burde han heller skaffe seg egne erfaringer på feltet så vil han ikke ha behov for å frege rundt i nettdebatter om hva i all verden en kvinne måtte være.

Kommentar #26

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  684 kommentarer

Mot

Publisert nesten 10 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Å forsøke å spore av tråden

Det er ingen som forsøker å spore av tråden. Og jeg vil presisere at både Kristiansen og jeg kan snakke om akkurat det vi selv vil. Akkurat som dere fra SDA, som gjerne avsporer enhver diskusjon for å få den til å handle om de emnene du nå har laget en tråd om: Demonisering av katolikker.

Å påpeke at det er typisk for SDA-medlemmer å lage anti-katolske tråder, kan forøvrig umulig være en avsporing i en anti-katolske tråd skrevet av et SDA-medlem...

At vi ikke har "mot til å ta tak i det som er trådens tema" er en usannhet - det var nemlig det første jeg gjorde, i min Kommentar 12, med tittel "Maria" - hvis du husker så langt tilbake...

Kommentar #27

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

@Lindstrøm

Publisert nesten 10 år siden

Han har sakset problemstillingen fra den katolske encyklopedi hvilket må bety at han naturligvis har både spørsmål og svar for hånden. Han håper i det lengste å kunne trekke oss rundt etter pungen for å drive ap med oss. Alt er bare et forsøk på litt billig underholdning i helgen. :-)

Kommentar #28

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Ikke vet jeg hva som ligger bak, men

Publisert nesten 10 år siden

Hvis det spørres av hån, og ikke med et åpent sinn fordi man ønsker å vite, synes jeg ikke man skulle lage en diskusjon. Om man spør i alvor vil man mer sannsynlig få et seriøst svar, men hån avler ikke så mye konstruktivt vanligvis. Så det er spill av energi for en selv og de som svarer.

Kommentar #29

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

bumerang baller

Publisert nesten 10 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Alt er bare et forsøk på litt billig underholdning i helgen. :-)

og kort hode syndromet?

Kommentar #31

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

Hei igjen Tor;)

Publisert nesten 10 år siden

Fint innlegg med bibelvers og kildehenvisninger. Bra knappen aktivert!

Du er et kjempe fint menneske som har oppmuntret meg flere ganger og aldri har jeg merket noe fordømmelse fra deg. Så noe mannemann som ser ned på kvinner er du ikke. Utrolig hvor usakelige folk skal være.

Kommentar #32

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

Jesu små søstre

Publisert nesten 10 år siden

Ja det var det de kalte seg i H.fest en gang i verden, disse katolske søstrene som bodde i toppen av en mursteinsgård 20 meter fra den katolske kirke. Min far drev regnskapsbyrå i første etage og ved en anledning ringte jeg på hos dem for å se hvordan de hadde det, nysgjerrig som jeg var etter all kritikk av katolikkene. De ble så glad disse eldre søstrene...og så overrasket at en utenom den katolsk orden tok kontakt...og det til og med en pinsevenn :)   Ivrig fortalte de om det som var deres hverdag og det de brente for...med stor entusiasme viste de meg kapellet hvor de utførte sine bønner og tilbrakte mye tid...det var ikke mye snakk om å tilbe Maria som man lett kan få inntrykk av skal være et av DKK hovedanligende....ja det var et forunderlig møte mellom en ung mann og "jesu små søstre" som de kalte seg, denne orden tilhørende den katolske kirke  :)  :)

Kommentar #33

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

kvinne gud

Publisert nesten 10 år siden
Ann Christin Eriksen. Gå til den siterte teksten.

Du er et kjempe fint menneske som har oppmuntret meg flere ganger og aldri har jeg merket noe fordømmelse fra deg. Så noe mannemann som ser ned på kvinner er du ikke. Utrolig hvor usakelige folk skal være.

støtter du da?og denne fyren svarer meg aldri.vel,denne debatten var klippet ferdig,både innlegg og svar.debatt...............eller monolog??

Kommentar #34

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Ta dere i vare!

Publisert nesten 10 år siden
Morgan Lindstrøm. Gå til den siterte teksten.

Akkurat som dere fra SDA, som gjerne avsporer enhver diskusjon for å få den til å handle om de emnene du nå har laget en tråd om: Demonisering av katolikker.

Dette er nok en avsporing, det er troen og ikke katolikkene som demoniseres. Den katolske tro er avgudstibedelse og en ren antikristelig aktiv lære. At Jomfru Maria er troens Himmeldronning og ett Medium man kneler foran i bønn viser at man ber til, ja tilber istedet for Jesus Kristus vår eneste Mellommann imellom oss og Gud.

Om vi ser etter i den katolske lære så ser vi at alle andre en Jesus er Mellommann og Yppersteprest. Man skrifter ikke for Jesus men for presten i skriftestolen, for St. Olav, Maria, malerier, statuer, relikvier, etc.. Det er ren avgudstilbedelse og hva sa Johannes?

1 Joh 2,19 De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss: for hadde de vært av oss, så var de blitt hos oss; men det skulde bli åpenbart at ikke alle er av oss.

 

Hvilken tro har disse som ikke er av oss (Kristi lære)? Vel, skriften definerer hvem det er og det med teologisk belegg men også med historisk og arkeologisk belegg.

Så om du kneler for andre enn Kristus så tilber du andre en Ham.


Åp 19,10ab Og jeg falt ned for hans føtter for å tilbedeG4352 ham; og han sier til mig: Var dig for det! jeg er din og dine brødres medtjener, de som har Jesu vidnesbyrd. Gud skal du tilbede!

 

 

G4352

προσκυνέω

proskuneō

Thayer Definition:

1) to kiss the hand to (towards) one, in token of reverence

2) among the Orientals, especially the Persians, to fall upon the knees and touch the ground with the forehead as an expression of profound reverence

3) in the NT by kneeling or prostration to do homage (to one) or make obeisance, whether in order to express respect or to make supplication

3a) used of homage shown to men and beings of superior rank

3a1) to the Jewish high priests

3a2) to God

3a3) to Christ

3a4) to heavenly beings

3a5) to demons

 

Part of Speech:

verb

A Related Word by Thayer’s/Strong’s Number:

from

G4314and a probable derivative ofG2965(meaning to kiss, like a dog licking his master’s hand)

Citing in TDNT: 6:758, 948

 

Derfor er oppfordringen alene:

Sal 95,6 Kom, la oss kaste oss ned og bøie kne, la oss knele for Herrens, vår skapers åsyn!

 

 Og hvor er Han for oss som tror Veien, Sannheten og Livet, Jesus Kristus som er vår eneste Mellommann?

Hebr 4,16 La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

 

Med andre ord kommer man ikke til Faderen ved å be knelende til Maria for hun er død og begravet, ja av jord er hun og jord er hun. Det eneste stedet man kommer til ved å be til andre er til avgrunnens dypeste hull.

Kommentar #35

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Objektivt

Publisert nesten 10 år siden
Henrikke Wilhelmsen. Gå til den siterte teksten.

Hvis det spørres av hån, og ikke med et åpent sinn fordi man ønsker å vite, synes jeg ikke man skulle lage en diskusjon.

Jeg ser det at du søker svar men slik jeg ser det så tror du noe og ønsker å beholde denne tro selv om du ser den er gal.

Kommentar #36

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

kvinnen

Publisert nesten 10 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Med andre ord kommer man ikke til Faderen ved å be knelende

slik du ser på kvinnen?

avgrunnens dypeste hull

Kommentar #37

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

slik du ser på kvinnen?

avgrunnens dypeste hull

Ja, for kvinnen er her Den Romerske Katolske Kirkes tro og hun sitter på det skarlagensrøde dyr som er det gamle politiske hedenske Romerrike. Guds ord forteller at denne retning er imot avgrunnens dypeste hull og avgudsdyrkelsen av Jomfru maria er endel av denne falske tro for å fange folket i ett falskt håp. Man har sin tro, sitt håp og sin kjærlighet i en verden som er vanskelig. Religionen fanger disse folk og Den Romerske Katolske Kirke suger livet av de.

Kommentar #38

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Seriøs

Publisert nesten 10 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Ja, for kvinnen er her Den Romerske Katolske Kirkes tro og hun sitter på det skarlagensrøde

bibeltolking? Glemmer du ikke at det står om den skarlagenrøde kvinnen i Bibelen, og hvordan kan Roma og dens katolske kirke bli kalt for Sions datter?

Ropet fra datter Sion
    30 Du som er ødelagt, hva vil du gjøre?
          Om du kler deg i skarlagen,
          om du pynter deg med gullsmykker,
          om du gjør øynene store med sminke,
          gjør du deg vakker til ingen nytte.
          De som lengtet etter deg, har forkastet deg,
          nå står de deg etter livet.
          
   
31 Jeg hører rop som fra en kvinne med rier,
          et skrik som når hun føder for første gang.
          Det er ropet fra datter Sion,
          hun gisper etter luft
          og strekker hendene ut:
          «Ve meg,
          jeg faller om foran mordere!»

Jeg synes du bør svare på dette Leif Gunnar, du behøver ikke unngå og svare fordi du ikke kjenner bibeltekstene så godt, men jeg synes du bør holde deg for god for å stemple noe du slett ikke har rede på. Du kjenner hverken tid eller sted eller by eller menighet.

Kommentar #39

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

Jeg er enig i innlegget til Tor ja.

Publisert nesten 10 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

støtter du da?og denne fyren svarer meg aldri.vel,denne debatten var klippet ferdig,både innlegg og svar.debatt...............eller monolog??

Akkurat som du har din tro og overbevisning som mange andre har jeg det også.Jeg har sett på tidligere tråder Tor har skrevet hvor han henviser til bibelen(som han tror på) og hvor enkelte blir meget usaklige.Til slutt er det ikke vits i å svare mer. Men det er ikke enkelt mennesker han snakker om, men et system som de fleste bør ha forstått ikke har gjort mye godt opp igjennom tidene. I tillegg så utroper dkk seg som den ENESTE sanne kirke, forandrer på skriften fordi paven mener han har større autoritet enn Gud selv. Mye ydmyk er han ikke. Det er kun en vi skal be til, og det er Gud i Jesus navn. Ikke til andre mennesker, samme hva godt de har gjort mens de levde. Helgendyrkelsen er ikke overens med bibelens lære i det hele tatt. Det er brudd på 2 bud som dkk så fint fjernet fordi de lystrer mennesker høyere enn Gud. 

Kommentar #40

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

fordi

Publisert nesten 10 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor er Maria "en skikkelse og symbol i en religion"?

kristendommen er en religion?en blant mange

Kommentar #42

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

frukt

Publisert nesten 10 år siden

det sies at kristne skal kjennes på frukten.noen epler her inne er både sure og råtne,avhengig av personlighet.ikke om de er katolikker eller protestanter

Kommentar #44

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Christin skrev:

"et system som de fleste bør ha forstått ikke har gjort mye godt opp igjennom tidene. I tillegg så utroper dkk seg som den ENESTE sanne kirke, forandrer på skriften fordi paven mener han har større autoritet enn Gud selv. Mye ydmyk er han ikke. Det er kun en vi skal be til, og det er Gud i Jesus navn. Ikke til andre mennesker, samme hva godt de har gjort mens de levde. Helgendyrkelsen er ikke overens med bibelens lære i det hele tatt. Det er brudd på 2 bud som dkk så fint fjernet fordi de lystrer mennesker høyere enn Gud."

 

Det er merkelig at man ikke vil erkjenne disse fakta men i all rettferdighets navn så er denne verden fylt med løgner og folk aner ikke hva sannheten er lengre, folk er redde og mangler tro, håp og kjærlighet.

Jeg tror disse fakta her over må fremmes mere og sterkere for ingen løgn og ingen hedensk tro kan rettferdiggjøre seg selv over dette. Verdidebatt og protestantiske Vårt Land burde nøytralt og objektivt løfte disse sannhetens ord opp så mennesker skal bli fri trelldommen i presteskap og hedenskap snarest mulig. DRKK er det mest forferdelige religiøse vesen som noen gang har eksistert på denne klode og univers. Jeg kan ikke se at det finnes ikke noen likheter siden Israel utryddet avguderiet i Gehenna. Men nøkkelen til avkledningen må komme fra Guds ord om hvem dette dyr er. La Gud fortelle sannheten i sitt ord for da kan ikke løgneren bortforklare noen ting.

Selv dette rettferdiggjør ikke den ondes løgner:

Luk 11,13a Dersom da I, som er onde, vet å gi eders barn gode gaver,  

  

Kommentar #47

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Det er merkelig at man ikke vil erkjenne disse fakta men i all rettferdighets navn så er denne verden fylt med løgner og folk aner ikke hva sannheten er lengre, folk er redde og mangler tro, håp og kjærlighet.

Paradokset er at denne påstanden kommer fra en som tilhører en religion som sprer løgner om sabbatsdyrkining, undersøkende dom, menneskets sjel og udødelighet, alt sammen i total opposjon til bibelen. 

Kommentar #48

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Nei, det mener jeg ikke men igjen legger du inn din tro i det jeg og flere skriver så din tro kan overleve.

Lers denne tråd: http://www.verdidebatt.no/debatt/post292772.zrm

 

Kommentar #49

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Mangel på respekt.

Publisert nesten 10 år siden

Du trenger ikke å skrive med stor D når du taler med folk skriftelig. Stolthet, dårskap og hovmodets tid er forbi, Eirik. Konservative lærere som hever seg over andre med slik skrift er rett og slett avlegs, det er ikke engang norsk.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere