Rune Staven

402

Guds nåde er mye større en man tror:)

Publisert: 25. jul 2012

Hei

 

Hei

Mange er kalt, men få er utvalgt. Og de som virkelig er utvalgt slipper ganske enkelt ikke unna Guds nåde. Selv ikke om de faller fra. I sitt brev til menigheten i Korint gir apostelen Paulus en befaling angående en mann i menigheten som har levd i hor sammen med sin fars kone. Han sier følgende:

1Kor 5:3-5

For jeg for min del, som vel er fraværende med legemet, men nærværende med ånden, har allerede, som om jeg var nærværende, felt den dom over den som har gjort dette, at han skal I vår Herre Jesu navn, idet I og min ånd samles i vår Herre Jesu kraft, overgis til Satan til kjødets ødeleggelse, forat hans ånd kan bli frelst på den Herre Jesu dag.

Han skulle overgis til Satan. Hva var så motivet for dette? Jo, for at han skulle bli frelst.

Det kan virke bakvendt å sende noen til Satan etter frelse, men i dette tilfellet var det altså nødvendig. Mannen underordnet seg ikke under Guds bud, og levde skamløst i en alvorlig synd. Han nektet å omvende seg. En slik mann kunne ikke bli i menigheten. Han måtte støtes ut.Dette høres kaldt og ukjærligt å gjøre, men tenk etter er dette ukjærlig handling, hvordan skal man lære, hvordan skal man komme til seg selv, hvis man ikke forstår at syndens lønn er døden, og at I SIN SVAKHET ER NÅDENS KRAT STOR, SLIK KAN MAN FORSTÅ SIN SVAKHET I KJØDET SAMTIDLIG SIN STYRKE I NÅDEN.

Ville det ikke være bedre for ham å ihvertfall fortsette å komme på møtene? Å få høre forkynnelsen? Ta del i samfunnet med de hellige? Kanskje ville han tenke seg om, og begynne å ta seg sammen? Heller tvert imot! Å la ham fortsette i menigheten ville være det verste man kunne gjøre mot mannen. Da ville han kunne fortsette i sin synd, og tro at alt var i orden. Han ville aldri lære å frykte Gud, men heller innbille seg at han kunne bli få frelse ved å misbruke Guds nåde.Det er en stor feil mange kristne gjør, det er der man misforstår ordet det er ingen fordømmelse i Kristus, og da tror man om man lever i synd å er det ikke fordømmelse i Kristus, og dette blir veldig feil, da trenger man undervisning på hva det vil si å leve i Kristus uten fordømmelse.

Da var det bedre for ham at han ble støtt ut, og fikk prøve seg som slave under Satan. Og å virkelig høste syndens lønn, som er døden. Et annet bilde på dette er det med den fortapte sønn
 

Også han ville leve et liv uten de moralske begrensningene som hans far satte, og forlangte å få sin del av arven så han kunne flytte Luk 15:11-12. Han levde det livet han begjærte, i et land langt borte, og mistet alt det hans far hadde gitt ham. Synden kostet ham alt han eide, og det ble en hungersnød i landet Luk 15:13-14. Nå kom lønningsdagen for den fortapte sønn. Satan kom med lønningsposen full av død. Kjødets ødeleggelse. Enda vendte han seg ikke tilbake til sin far, men heller til en av innbyggerne i det landet han hadde flyttet til. Det beste han kunne tilby var å la ham passe svinene sine. Som lønn kunne han få ete av skolmene som de åt Luk 15:15-16. Slik gikk dagene, fram til kjødets ødeleggelse hadde nådd til et punkt hvor han angret seg. Og han husket på hva han kunne ha hatt om han ikke hadde fulgt sine kjødelige lyster, men heller vært lydig mot sin far Luk 15:17. Vi kjenner til hvordan historien går videre. Han reiste hjem med et ydmykt sinn, og ble hjertelig mottatt av faren. Og han fikk tilbake alt som han hadde sløst bort. Dette kunne bare skje fordi han først hadde blitt overlatt til Satan for kjødets ødeleggelse. fordi vi mennesker må forstå vår svakhet er nådens kraft stor.

Kristne kan falle fra, men legg merke til hvordan det går dem. De blir overlatt til Satan til kjødets ødeleggelse. Ofte vender de seg til verdens folk for hjelp, og får leve sammen med svinene og spise skolmer. Alt tillater Gud i håp om at de en dag skal komme til seg selv og huske hva de kunne ha hatt. Slik at han kan ta imot dem å gi dem alt sammen tilbake.Det er viktig å forstå at om man har vedt Gud ryggen så kan man komme tilbake, din synd er ikke så sror at du ikke kan komme tibake, for der synden er stor er nåden større, ikke at man skal synde i nåden for man et at nåden er større enn synden for da tramper man på nåden

Guds nåde er virkelig større enn vi kan fatte!


Guds nåde er stor om vi svikter så vil aldri vår Far svikte oss om vi vender Han ryggen vil ikke vår Far gjøre det, Jeg synes bilde på den fortapte sønnen gir håp for alle som har vendt seg bort fra Gud. Paulus skulle irettesette og formane mannen som ble tatt i hor, og hvis han ikke omvendte seg så skulle han støtes ut av menigheten, mange tenker er dette søsken kjærlighet i den handlingen. Ja hvordan kan man hellers forstå nådens kraft i sannhet. Mange kristne i dag har vendt seg bort i fra sannheten vendt seg og gitt seg over i synden kraft og bundehet blitt slave under synden for hjerte BEGYNTE Å MODNE I SYNDEN. og  slik at man til slutt overga seg til syndens makt i satans hender, Gud tilater at dette skjer, men samtidelig håper Han at vi skal komme til oss selv slik den fortapte sønnen gjorde. Hvordan kan man komme til seg selv, hvor langt nede skal man komme? før man innser at man trenger nåde og tilgivelse for å bli fri fra synden som gjør livet surt og elendigt til slutt, i verste fall så kan man synde til døden.men på korset hang det en røver som kom til seg selv, og han ble med til paradiset, selv i siste liten før døden står Herren Klar til å ta i mot oss. med åpne armer og med nåde som er uendelig stor. med et smil rundt hele seg. kom ikke vær for sen . Er dette vanskelig å forstå ? kan man ytnytte nåden ? Men vit at vi har en Far som alltid venter  på den borkommende når man kommer til seg selv sitt ikke på gjerdet å vent ta steget tilbake no.

 

 MVH

RUNE

 

Kommentar #1

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Erfaring må til.

Publisert over 9 år siden

Jeg tenker på takknemlighet når jeg leser dette. At vi har godt av å lære å sette pris på det vi får og at vi betrakter det vi får som gitt av Gud i nåde og takker Gud. Kanskje må vi erfare at å følge vår vilje ikke gir oss så meget lykke som når vi følger Guds vilje før vi overgir oss. Det er ikke noe galt i det synes jeg.  Kanskje må vi synke til bunns før vi skjønner at måten vi lever på er destruktiv. Kanskje vi må bli sviktet av mennesker for å be Gud om hjelp. Å lære hvor avhengige vi er av Gud må erfares, tror jeg.

Kommentar #2

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Henrikke Wilhelmsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tenker på takknemlighet når jeg leser dette. At vi har godt av å lære å sette pris på det vi får og at vi betrakter det vi får som gitt av Gud i nåde og takker Gud. Kanskje må vi erfare at å følge vår vilje ikke gir oss så meget lykke som når vi følger Guds vilje før vi overgir oss. Det er ikke noe galt i det synes jeg.

Hei Henrikke

 

 

Ja henrikke stor takknemelighet for Guds store nåde. vi trenger Guds nåde hver dag. nåden er som en ferskvare.  Det som er viktig er å lære seg å søke Guds rike og Hans rettferdighet først. så vil man få alt det andre i tilegg slik står det skrevet. TAKKER DEG FOR DITT SVAR

 

 

 

MVH

Rune

Kommentar #3

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Reisebrev

Publisert over 9 år siden

"Det loven ikke kunne utrette - ikke på grunn av noen mangel med den, men på grunn av menneskenaturens udugelighet - det har Gud på alle områder fullkomment oppfylt ved sin Sønn. I seg selv har menneskene ingen som helst rettferdighet. Men Gud har tilveiebrakt en rettferdighet for dem.

Denne rettferdigheten, som er uendelig høyere enn den mennesket opprinnelig eide før fallet, ble skjenket menneskeheten av bare nåde, og mottas bare ved tro. Den er tilveiebrakt og står fast for den troendes regning, uten noe som helst hensyn til hva han i fortid eller framtid kan oppvise av lydighet mot Gud. For Guds æres skyld er den gitt av bare nåde. For den samme Guds æres skyld skal den alltid være bare nåde. Hos den troende blir den også derfor den første kilde til takknemlighet og lydighet."

Fra Carl Olof Rosenius`innledning til hans Romerbrevstolkning: "Romerbrevets budskap".

Kan leses gratis på nett her: http://www.arven.net/

mvh Svein

 

Kommentar #4

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Det som er viktig er å lære seg å søke Guds rike og Hans rettferdighet først. så vil man få alt det andre i tilegg

Ja nettop. Lære seg det, ja. Å forstå det til fulle ble ikke mulig for meg før jeg innså hvor meget bedre Gud kjenner til hva som er bra for meg i motsetning til meg og at jeg er totalt avhengig av Gud. Gud vet hva som gavner min sjel. Jeg aner ikke det.

Når jeg har bedt til Gud om noe har jeg sett at det ikke var like bra for meg som når jeg lot Gud styre og tok til takke med det som tilfalt meg i livet. Når jeg har bedt om to ting på en gang som strider mot hverandre skjedde det at Gud velger å oppfylle det ønsket som er mest spirituelt. Ikke så rart siden det er Gud, er detl ett å tenke, men jeg tror det kommer an på hva man ønsker mest, og det er lettere å ville det som er bra for ens sjel og i det lange løp mer enn et verdslig ønske. Det er mer kraft og overbevisning i et ikke-verdslig ønske.

Jeg har nesten helt sluttet å be til Gud om å få noe. Noe av det jeg har stusset mest over i bibelteksten er "se på fuglene, ikke bekymre deg over hva du skal spise osv." Gud sørger for oss. Å ha tillit til dette er vakkert. Det har tatt tid for meg å oppnå. Har man det trenger man ikke be om det ene og det andre man trenger på de forskjellige plan. Man vet Gud vet og tar seg av det. Vi må bare være bevisst på hva vi trenger for å ta det imot idet Gud kommer til oss med det.

Kommentar #5

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Svein Berntsen. Gå til den siterte teksten.

I seg selv har menneskene ingen som helst rettferdighet. Men Gud har tilveiebrakt en rettferdighet for dem.

Denne rettferdigheten, som er uendelig høyere enn den mennesket opprinnelig eide før fallet, ble skjenket menneskeheten av bare nåde, og mottas bare ved tro

Hva mener du? Sansen for hva som er rettfferdig er bare noe troende har? Eller en høyere forståelse av hva rettferdighet innebærer er noe man får som troende bare vha den hellige ånd?  Jeg skjønner ikke. Om det betyr at dyder kommer fra Gud er jeg enig i det. Men ordene "ved tro" forvirrer meg fordi mange ikke-troende har også utviklet dyder.

Her har jeg hull i min kunnskap om bibelen som grunn til manglende forståelse tipper jeg, og håper du kan fylle inn for meg.

Kommentar #6

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

En rettferdighet som holder mål

Publisert over 9 år siden
i møte med en hellig Gud er tilveiebrakt og tilgjengelig for alle finnes ifølge Skriften bare i Jesus alene. Denne Guds rettferdighet som den også kalles må ikke blandes sammen med den mer eller mindre iboende mennesklige rettferdighet og rettferdighetssans oss mennesker imellom. Håper det var litt avklarende! Mvh Svein

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere