Ole Jørgen Anfindsen

173

Totalitarisme og sentimentalitet

Publisert: 20. des 2009

Den engelske filosofen Roger Scruton er en forfatter jeg vil anbefale at flere gjør seg kjent med. En av hans siste artikler, Den totalitære sentimentaliteten, er blitt oversatt til norsk av Christian Skaug. Scruton innleder slik:

Sitat:

Konservative erkjenner at samfunnsorden er vanskelig å oppnå og lett å ødelegge, at den opprettholdes ved hjelp av disiplin og forsakelse, og at overbærenhet overfor kriminalitet og umoral ikke er godhet, men en urettferdighet som vi alle kommer til å betale for. Konservative opprettholder derfor strenge, og for mange mennesker uskjønne, holdninger. De er tilhengere av gjengjeldelsesstraff i kriminalsaker; de verner om det tradisjonelle ekteskapet og de forsakelser det krever; de tror på disiplin i skolene og verdien av hardt arbeid og militærtjeneste. De tror på familien og mener at far er en essensiell del av den. De ser på velferdsordninger som nødvendige, men også som en trussel mot ekte veldedighet og en belønning for antisosial adferd, og en måte å skape avhengighetskultur på. De verdsetter sitt lands hardt tilkjempede legale og konstitusjonelle arv, og mener at også innvandrere må gjøre det hvis de skal tillates å oppholde seg der. Konservative mener ikke at krig er et resultat av militær styrke, men tvertimot av militær svakhet av en slik type som frister lykkejegere og tyranner. Og et godt organisert samfunn må være rede til å utkjempe kriger - også kriger på fremmed territorium - dersom det skal kunne nyte godt av en varig fred i hjemlandet. Kort fortalt er konservative en hardhudet og uvennlig gjeng, som i dagens verden må stålsette seg og være forberedt på å hånes og foraktes av alle som gjør barmhjertigheten til sin moralske hjørnestein.

Liberale er naturligvis svært forskjellige. De betrakter kriminelle som ofre for sosialt hierarki og ujevnt fordelt makt, og bør behandles med snillhet og ikke trues med straff. De vil at alle privilegier skal deles av alle, privilegiet ekteskap inkludert. Og hvis ekteskapet kan reformeres slik at kostnaden ved det forsvinner, er det enda bedre. Barn bør gis lov til å leke og uttrykke sin kjærlighet til livet; det siste de trenger er disiplin. Læring kommer fra selvutfoldelse, beviste ikke Dewey det? Og hva angår seksualopplæring, som gir konservative den store skjelven, har det aldri blitt oppdaget noen bedre måte å frigjøre barn fra familiens grep, og lære dem å nyte sine kroppslige rettigheter. Innvandrere er bare folk som har flyttet, ofre for økonomiske nødvendigheter, og hvis de er tvunget til å komme hit ulovlig, øker det bare deres krav på vår barmhjertighet. Velferdsordninger er ikke belønning av folk som mottar dem, men konstnader for dem som gir - noe vi skylder dem som er mindre heldige enn oss selv. Når det gjelder landets legale og konstitusjonelle arv, skal den selvsagt respekteres, men den må "tilpasses" nye situasjoner, slik at dens beskyttelse utvides til også å gjelde den nye klassen av ofre. Kriger skyldes militær styrke og "gutter med leketøy" som ikke kan motstå fristelsen til å vise muskler så snart de har skaffet seg noen. Måten å oppnå fred på, er å kvitte seg med våpnene, redusere hæren, og oppdra barna i utøvelsen av myk makt. I den verdenen vi lever i, er det innlysende at de liberale er de elskverdige, ettersom de til forskjell fra de konservative i alt de sier og gjør tar parti for dem som trenger beskyttelse og mot hierarkiene som undertrykker dem.

Disse to portrettene er velkjente for alle, [...]

Sitat slutt.

Den norske oversettelsen kan leses i sin helhet hos Document. Den engelskspråklige originalversjonen er publisert av The American Spectator.

PS: Her er et par andre artikler Scruton har publisert i TAS:

Roger Scruton. The New Humanism. The American Spectator, March 2009 issue. 

Roger Scruton. Free Speech in Europe. The American Spectator, May 2009 issue.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

halvt blikk

Publisert over 11 år siden

Ett halvt blikk tilsier at denne kilden du referer til er en konservativ som legger ut om sine 'fordommer' for liberale, og selvforhærliger seg selv.

Kan du bekrefte eller avkrefte dette før jeg tar meg bryet med å lese mer? Jeg trenger ikke en partisan demagog til å fortelle hvordan jeg egentlig er og hva jeg egentlig mener, slik det ser ut til fra det lille du har sitert.

Kommentar #2

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: Totalitarisme og sentimentalitet

Publisert over 11 år siden

---

Denne framstillingen har endel for seg, men den blir veldig svart/hvit.  De fleste mennesker er et sted mellom de ytterligheter som her presenteres.  I et mangfoldig samfunn vil virkeligheten være adskillig mer komplekst.

Kommentar #3

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

RE: halvt blikk

Publisert over 11 år siden
20.12.09 kl. 18:57 skrev Morten Christiansen:

Ett halvt blikk tilsier at denne kilden du referer til er en konservativ som legger ut om sine 'fordommer' for liberale, og selvforhærliger seg selv.

Kan du bekrefte eller avkrefte dette før jeg tar meg bryet med å lese mer? Jeg trenger ikke en partisan demagog til å fortelle hvordan jeg egentlig er og hva jeg egentlig mener, slik det ser ut til fra det lille du har sitert.

Javisst kan jeg bekrefte at Scruton er en konservativ tenker, det fremgår da også av den Wikipedia-artikkelen om ham som jeg lenket til ovenfor. Scruton har i mange år vært en intellektuell tungvekter, og din reaksjon understreker nettopp noe av det som var mitt poeng med å fremheve hans siste artikkel her på vdb. Det jeg synes jeg ser mange steder i norsk samfunnsdebatt, er nemlig at mange er mer eller mindre fremmede for mye av det som skjer ikke minst på (verdi)konservativ side i den engelskspråklige verden. Forøvrig ser det ut til å være et generelt problem at mange har en holdning som tilsier at man ikke gidder å lese forfattere som står for et annet grunnsyn enn det man selv har. Slikt blir ikke mye intellektuell svung av. Et demokrati kan ikke være sunt og velfungerende med mindre både høyre- og venstresiden er intellektuelt oppegående og gjør seg gjeldende i samfunnsdebatten. I dagens Norge (og mange andre land) er det åpenbare skjevheter på dette området, noe som burde gi grunn til ettertanke; hvorfor er det egentlig blitt slik?

Kommentar #4

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Nuvel

Publisert over 11 år siden

Jeg er ikke fremmed for høyresiden, tvert imot så har jeg lest for mye, og for mye som kun er snakk om å skape fiendebilleder av 'motstanderen'.

Når man starter med å presentere et uærlig bilde av de man er uenig med så kommer det ikke noe godt ut av resten.

En  utfordring til deg. Har du en redelig konservativ og by på? En som forteller om sine ideer, kort og godt.  Du som hevder at du liker honest thinking. Jeg er ikke ute etter 'we report, you decide' type honest thinking.Burde ikke være så vanskelig hvis konservative er så dydige som hevdet.

Ville sette pris på om du droppet offer rollen også, der de slemme liberale undertrykker de gode konservative. Du står fritt til å skrive det du ønsker, og du blir knappest undertrykket av at alle ikke er enig med deg. Totalitarisme ......... Stakkars hardhudede menn.

Kommentar #5

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: RE: Totalitarisme og sentimentalitet

Publisert over 11 år siden
20.12.09 kl. 20:21 skrev Frode Meland:

---

Denne framstillingen har endel for seg, men den blir veldig svart/hvit.  De fleste mennesker er et sted mellom de ytterligheter som her presenteres.  I et mangfoldig samfunn vil virkeligheten være adskillig mer komplekst.

Den er ikke svart hvit den er feil. Det er fryktelig enkelt og skape slike stereotyper, men særlig interessant er det ikke.

Konservative er i bunn og grunn styrt av følelser. Til tross for at forskning viser at kriminelle endrer atferd i større grad ved hjelp av målrettede sosiale tiltak, klarer ikke konservative og ta det til seg men ender opp med og ty til et følelsebasert og umodent forsvarssystem og behov for hevn. Dette kan nok til en stor grad knyttes til en enkel sort hvit tenkning og manglende evne til å ta in en kompleks verden med komplekse årsak og virkningforhold. Blandet med religiøs fundamentalisme oppstår en eksplosiv miks av emosjonalisme og fanatisme. Rasisme er en naturlig følge av en slik kombinasjon av følelser, sort hvit tankegang, fanatisme, og det ser vi i stort monn.

Liberale, til tross for hån og latterliggjøring fra de konservative, klarer i stor grad og tenke relasjonelt, selv når det kommer til selv spørsmål som kriminelle som har gjort avskyelige ting klarer liberale og se hva som ganger samfunnet på lang sikt og handler deretter. Det fører til enorme besparelser av menneskelige tragedier og ødelagte liv, simpelthen ved at det reduserer kriminalitet og dermed skaper færre offer. En slik evne kan ikke oppstå uten ett godt utviklet sjels og følelsesliv, koblet med en analytisk evne til å se årsak og virkning.

_______________

Sannheten er jo at det finnes mennesker som reagerer følelsebasert både hos konservative og liberale, det finnes mennesker som reagerer analytisk. Rasister finnes blant både konservative og liberale, det samme gjør de som ser på enkeltindividet. Slik kan vi ta punkt for punkt.

Jeg har vansker for å se at man kan hevde konservativ moralsk overlegenhet ved å presentere en løgn, slik Roger Scruton gjør, og som Ole Jørgen Anfindsen videreformidler.

Det blir som å presentere de konservative som hardhudede og rasjonelle ved å sutre over sin ulidelige skjebne og ty til følelsebasert klagesang. Hvis man vil fremme en moralsk oppførsel, preget av ansvar og rasjonalitet så må man vise det i handlinger og tanker. Det holder ikke med å si at man er moralsk, ansvarsfull og rasjonell.

Kommentar #6

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Ærlige konservative

Publisert over 11 år siden

Jeg er litt usikker på nøyaktig hva som er uærlig med Scrutons artikkel, men gjetter på at du kanskje sikter til hans omtale av liberal kriminalpolitikk. Vel, selvsagt er Scrutons fremstilling spissformulert, og selvsagt lever ikke alle liberale folk opp til alle detaljer i det han skriver. Men at han har dekning for å hevde at liberal kriminalpolitikk er menneskefiendtlig og farlig, det kan det ikke være mye tvil om.

En annen ærlig og interessant, konservativ tenker, i tillegg til Scruton selv, er Thomas Sowell (som jeg har trukket frem her på vdb tidligere). I sin bok The Vision of the Anointed: Self-Congratulation as a Basis for Social Policy gir Sowell en rekke eksempler på at liberal kriminalpolitikk har kostet mange menneskeliv og påført svært mange mennesker unødige lidelser.

Jeg er enig i at Scruton kan anklages for å være unyansert, men da bør vi også være klar over at han skriver i henhold til en mye brukt standard i den engelskspråklige verden på dette punktet, ved å fremheve poengene gjennom å være spissformulert og provoserende.

Dette svaret er du formodentlig ikke fornøyd med. Greit, jeg skal gjerne forsøke å svare ltt mer i morgen. Men da vil jeg be deg om å være helt konkret; ta med sitat fra Scrutons tekst som mener er løgnaktig.

Kommentar #7

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Selvsagt

Publisert over 11 år siden

Selvsagt kan man være uenig med at liberal kriminalpolitikk er farlig, jeg ville nesten snu det på hodet. For å være sikker på at vi snakker om det samme må jeg nesten be deg om å spesifisere hva liberal kriminalpolitikk er, for all erfaring tilsier det motsatte av hva du hevder.

Det jeg skrev derimot var generelt om argumentasjonsteknikk, hvor manne diskvalifiserer seg selv fra utgangspunktet ved å opprette en rekke stråmenn han sloss mot, og siden jeg er liberal vet jeg godt hvor feil han treffer.

Hvis du trenger det i mer detal kan jeg godt ta linje for linje og vise generaliseringene, men da vil vi fort være inne i de interessante delen av en diskusjon, de konkrete sakene. Det er det jeg etterspør.

Kommentar #8

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

tja

Publisert over 11 år siden

Jeg hater at man bruker begrepet "liberal" om sosialister. Sosialister er ikke liberale, mer enn det er liberale på høyresiden.

Høyresiden er tradisjonelt relativt liberale når det gjelder næringsliv. Men moralistiske mht familienormer.

Venstresiden er tradisjonelt relativt liberale mht familienormer. Men moralistiske overfor næringsliv. De er også moralister mht likhet i samfunnet.

I våre dager slår imidlertid dette sprekker. Høyrefolk babler som sosialister, sosialister babler som fascister og det egentlig liberale, liberalismen og anarkismen aner "ingen" hva er for noe.

En nye sex-moralisme ser dagens lys, og man finner pedofiler bak hver busk og sexmisbrukere og voldelige i annet hvert hjem. Så derfor må samfunnet øke sin kontroll overfor barna og familien. DET er høyre og venstresiden enige i.

Vitenskapeligheten i dette - som i det aller meste av politikk - er mildt sagt svak.

Det gjør imidlertid politikeren enda mer fantastisk og heroisk og blåser opp deres narsissistiske ego mye mer. Nå skal de overvåke privatlivet mer enn noen politiske rettninger før. For de er OVERBEVISTE, og da trenger man ikke bevis.

Så da får vui den siste totalitarisme på leeeenge, håper jeg.

Kommentar #9

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Amerikanske

Publisert over 11 år siden

Jeg regner med at man bruker den Amerikanske definisjon av liberal , og ikke den norske definisjonen. 

Kommentar #10

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

re: "Totalitarisme og sentimentalitet"

Publisert over 11 år siden

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->

Sitat:

"Konservative erkjenner at samfunnsorden er vanskelig å oppnå og lett å ødelegge, at den opprettholdes ved hjelp av disiplin og forsakelse, og at overbærenhet overfor kriminalitet og umoral ikke er godhet, men en urettferdighet som vi alle kommer til å betale for. Konservative opprettholder derfor strenge, og for mange mennesker uskjønne, holdninger"

Takk for et leseverdig innlegg som setter igang litt tankeaktivitet (ler)

Men jeg ønsker å påpeke et par forhold. - Det synes meg som du ikke skiller mellom hva som er politikkens rolle og individets eget ansvar? Politikk går på samfunnsnivå, mens menneskets livssyn handler om individets utvikling av sine iboende ressurser og av dyder og tilpasning til samfunnet? - Da er vi med ett over på religionenes både individuelle og samfunnsbyggende karakter. - Slik vi har sett sivilisasjoner utvikle seg også tidligere. At individet vet å finne sin plass i et større hele – i et felles verdisystem.

Forhold som disiplin og forsakelse, ser jeg på som "frukter" av sunn religiøs praksis. Bønn og ikke minst den religiøse fasten, har..., om den følges av kjærlighet til troen, en formidabel evne til nettopp å disiplinere et menneske og til å lære det å forsake. Når du nevner familiestruktur og samfunnsorden, er dette også nedfelt i alle de religioner vi kjenner til, som den neste (etter individet) "byggesteinen" i samfunnsstrukturen.

Det kan ofte sies at min frihet er andre menneskers tvang? - Vi har vel levd såpass isolert her hjemme, at vi ikke har sett den nødvendigheten andre mer tettbodde folk har for klare normer og kjøreregler i hverdagen.

Hvis individene lærer å ta et selvstendig ansvar for sin utvikling gjennom en "sunn" religiøs opplæring, vil politikken ha helt andre forutsetninger for å kunne slå hardt ned på uønsket adferd. - Det er i en slik sammenheng jeg har forstått begrepet "vantro" slik vi møter det i andre kulturer. -At jeg som individ lever med kjærlighet og god omtanke for mine medmennesker, er ikke identisk med at statens politikk skal være "snillistisk"? -

På sosialhøyskolen var tanken at individet skulle ha rettigheter overfor staten som vi hjelpere skulle håndtere. Dette for at de skulle slippe det ydmykende i å ta imot hjelp fra kristne som hevet sitt eget ego med denne handlingen, på den nødlidendes bekostning.. - Men nå er vi antagelig der, at vi må finne tilbake til de gode mellommenneskelige relasjonene som gir trygghet i hverdagen? Staten kan heller ikke gi så mye trygghet at vi ikke trenger å ta ansvar for vårt voksenliv, tenker jeg. - Vi har kanskje lagt mye av "ungdomstida" for kulturen bak oss, og må inn i et mer ansvarlig "voksenliv"? - Men når vi først har løst opp alle relasjonene, og hvert eneste individ må stå alene, så er det klart det trenges hjelp av det offentlige enda en god stund.

Du trekker frem at Obama går feil vei? - Da vil jeg påpeke, at han nok ikke hadde vunnet gehør hos de mest fundamentalistiske kristne. - Og i vår tid, må det først bygges broer over de kulturelle og religiøse skillelinjene. - Da ser han for meg ut til å være den beste "brobygger" vi kunne fått inn på verdensarenaen.

Dette ble et innspill fra mitt ståsted, som samtidig gir til kjenne menneskets religiøse lengsel etter strukturer og tilhørighet på flere plan. Jeg har svært liten tro på at politikken har svar på alt.

mvh Mette

Kommentar #11

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

RE: Amerikanske

Publisert over 11 år siden
22.12.09 kl. 06:03 skrev Morten Christiansen:

Jeg regner med at man bruker den Amerikanske definisjon av liberal , og ikke den norske definisjonen. 

Jepp. Der heter venstresiden "liberal"; her heter det sosialdemokrati.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere