Bjarne Løvnes

16

Debatten om helvete.

Publisert: 19. jul 2012

                  Debatten om helvete.

 

I den senere tid har helvete vært mye debattert. Mange tror at helvete er noe som bare forekommer i kristendommen. Men det er ikke tilfelle. Helvete opptrer i en rekke mytologier og religioner.    

De aller fleste religioner har en eller annen beskrivelse av helvete. Også religioner som er eldre enn både kristendom og jødedom.

Det er naturlig å spørre om hvilken rolle helvete har spilt når det gjelder kristendommen. Dessverre ser det ut som kristendommen bygger på myten om helvete. For i kristendommen heter det at Jesus kom for å frelse oss fra å komme til dette fortapelsens sted.

Jesus som frelser er det sentrale i kristendommen. Og det han altså skulle frelse menneskene fra, var nettopp helvete.

Men hva hvis det ikke finnes noe helvete? Ja da er det ikke bruk for Jesus som frelser lenger. Derfor er det ikke rart at mange kristne tviholder på helvetets eksistens.

Dette høres jo helt grufullt ut. Men jeg synes det er verdt å tenke gjennom denne saken en gang til. For faktum er følgende:

       Uten helvete - ikke bruk for Jesus som frelser.

       Og ingen Jesus som frelser - ingen kristendom.

Jeg tror likevel at vi har veldig god bruk for Jesus. Ikke som frelser, men som læremester. For det var som læremester Jesus presenterte seg selv før han forlot jorden. Gå og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere, sa han.

Han sa ikke at nå har jeg dødd for å frelse dere fra å komme til helvete.

Vi kan jo se litt på hva Jesu lære gikk ut på. Kort fortalt gikk den ut på at vi skulle elske hverandre. Han kom med kjærlighetsbudet.

Hvis vi levde etter hans kjærlighetsbud, ville vi bli frelst fra mye elendighet som vi ser omkring oss i verden i dag. - Ingen krig, ingen fattigdom.

Mange mennesker i dag tror ikke på helvete. De tror at dette stedet er en eldgammel myte som mange religiøse mennesker holder liv i. Det er mot enhver fornuftig tanke at den virkelige Gud skal stå bak eksistensen av et slikt pinens sted.

For sa ikke Jesus en gang at ingen er god uten én, og det er Gud? Og en god Gud kan ikke forbindes med at mennesker havner i evig pine.

Jeg tror kristendommen ville bli fornyet hvis den pekte på Jesus som læremester, og ikke pekte på ham som frelser fra å komme til helvete. Det ville være helt i råd med hva Jesus selv lærte, og i samsvar med at Gud er den eneste som er god.

 

19. juli 2012.

Bjarne Løvnes

Kommentar #1

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Bra med avtrekk

Publisert over 9 år siden

Jeg synes det er fint for deg og andre at du prøver å tillegge Jesus en god rollefigur.

Jeg synes det er veldig fint at du prøver å gjøre kristendommen human.

Imidlertid er du da ikke lenger kristen. Noe jeg krangler med min mann om, til stadighet. :)

Kommentar #2

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Helvete, den andre død!

Publisert over 9 år siden
Bjarne Løvnes. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror kristendommen ville bli fornyet hvis den pekte på Jesus som læremester, og ikke pekte på ham som frelser

Det er ikke helvete Jesus frelser oss fra, men det å dø evig borte fra hans åsyn, at dette da går vegen om det som en her i Norge kaller helvete er vel sant nok, men helvete er en det stedet som mennesket blir kastet i for aldre komme til bake til noe liv, de vil for all tid være døde, i den rette forståelse av død.

På samme måte som våre kjære som følger til sin siste hvile som vi sier når vi følge noen til graven.

Det er de så kalte andre død, som der ikke er noen oppstandles fra!

Kommentar #3

Bjarne Løvnes

16 innlegg  15 kommentarer

Debatten om helvete

Publisert over 9 år siden

I siste avsnitt i min artikkel er det en skrivefeil.

Det skal stå: Det ville være helt i tråd med hva Jesus selv lærte---.

I artikkelen var tråd blitt til råd.

Bjarne Løvnes

Kommentar #4

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Bjarne Løvnes. Gå til den siterte teksten.

Mange mennesker i dag tror ikke på helvete. De tror at dette stedet er en eldgammel myte som mange religiøse mennesker holder liv i. Det er mot enhver fornuftig tanke at den virkelige Gud skal stå bak eksistensen av et slikt pinens sted.

Ja men desverre tror mange på djevelens løgnen om at "du slettes ikke skal dø" (udødelig sjel/ helvetes pine) istedet for Gud.

De som trr på helvete istedet for Gud trenger hjelp til å se at de kan tro Gud selv om de ikke skal pines i all evig tid om de ikke blyer seg for Ham. De trenger å se at det er Guds gohet som driver en til omvendelse fra synd/ lovbrudd som er å trampe på sin neste i sin egen selviske ferd.

 

http://www.helltruth.com/

 

A Burning Controversy

Catholicism, Eastern Orthodox Christianity and Protestant Christianity all have diverse and often conflicting doctrines of hell, but many other religions in the world have views of hell as well. Whereas the devil is often thought to be the ruler of hell, Islam teaches that the devil will be punished there for eternity along with non-believers.

Several Buddhist traditions contain an equal number of hot and cold levels of hell where people may spend eons but will eventually leave when they are reborn. Traditions dating back to ancient Egypt include a period of torment for those who fail the divine judgment following death, followed by total annihilation.

 

 

 

 

 

Kommentar #5

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke helvete Jesus frelser oss fra, men det å dø evig borte fra hans åsyn, at dette da går vegen om det som en her i Norge kaller helvete er vel sant nok, men helvete er en det stedet som mennesket blir kastet i for aldre komme til bake til noe liv, de vil for all tid være døde, i den rette forståelse av død.

Og dette finner jeg i bibelen?

Hvis Ja, - Hvor?

Kommentar #6

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Th0rm0d N0rd&hl. Gå til den siterte teksten.

Og dette finner jeg i bibelen?

Hvis Ja, - Hvor?

Åp 20,14-15 Og døden og dødsriket blev kastet i ildsjøen. Dette er den annen død: ildsjøen. 15 Og hvis nogen ikke fantes opskrevet i livsens bok, da blev han kastet i ildsjøen.
Åp21,1 Og jeg så en ny himmel og en ny jord; for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mere.

Kommentar #7

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Sv: Helvete

Publisert over 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Ja men desverre tror mange på djevelens løgnen om at "du slettes ikke skal dø" (udødelig sjel/ helvetes pine)

Nå tuller du fælt, Leif. Et Helvete er jo like virkelig som Gud. Da djevelen kom til Eva fortalte faktisk djevelen sannheten rundt det med "døden" for å lokke henne til synd. Han kan bruke sannheten til å føre menneskene til å handle mot Gud. Eva forsto ikke dette med åndelig død, for Gud sa at om de spiste av det midterste treet i hagen, ville de dø. For å illustrere dette med at djevelen bruker sannheten for at noen skal gå en syndig handling, har vi berettningen om Jesus da han fastet i 40 dager og netter. Da kom djevelen til ham og førte ham opp til den Hellige by, stilte ham på templets tinde, og sa til ham:, (og så siterte han ordet helt rett fra salm.91.) Hvis du er Guds Sønn, så kast deg ned! For det står skrevet: Han skal gi sine engler befaling om deg, og: På sine hender skal han bære deg, så du ikke støter din fot mot noen stein. Matt.4,6 Hva sa Jesus? Du skal ikke friste Herren din Gud!

Da Adam og Eva var støtt ut levde de forsatt. De døde ikke først i legemet, men i ånden. D.v.s at når ånden din blir karaktrisert som død er det en ånd som ikke lenger har Guds velsignelse. Selv om den lever er den "død" for Gud. Derfor er alle fødte mennesker her på jorden født med en sådan "død" ånd som trenger til frelse. Alle mennesker er under Adams syndefall og de må gjenfødes for å få tilgang til Guds riket igjen. Dette skjer gjennom Jesus som opprettet fallet. Døden kom først til ånden og senere ble døden gjenomsyret til legemet. Ved at vi dør i legemet er beviset at vi forsatt bor på en syndig jord. Men etter vår død, hvor skal vi da tilbringe evigheten? De ufrelstes ånder lever videre og må ha et sted å være i påvente av dommen på den store dag. Da har Gud sørget for at disse åndene skal være i dødsriket i vente på dommen. Bibelen kaller det "i varetekt". Helvete var i begynnelsen kun påtenkt for djevelen og hans demoner. Men etter som djevelen la menneske under seg i syndefallet må også menneskene som ikke søker frelse bli der hvor han hører til, nemlig ildsjøen som er et annet navn på Helvete. Etter dommen blir altså de dømte i dødsriket kastet i ildsjøen, altså i helvete hvor allerede antikrist, den falske profet og djevelen tilbringer evigheten.

De som er frelste kommer ikke til doms. Denne dommen har Jesus sonet og all anklage er kastet i glemselens hav. Disse åndene har ved opprykket, 1000 år før dommen, fått både oppstandelses legemet og de vil være sammen med Jesus å dømme de som går fortapt. De som ikke er oppskrevet i livets bok, ble kastet i ildsjøen. Åp.20.11-15. De frelste som kalles bruden, skal nå starte en ny tilværelse på en ny jord og en ny himmel hvor bare rettferd bor.

Derfor må ingen her i dette fora tro noen ånd som kommer med dette at vi er døde da vi dør. Død betyr avskillelse. Ånd og sjel som er i et menneske, blir avskilt fra kroppen. Legemet dør, men du dør aldri. Du er en evighetsskapning uansett om du er frelst eller ikke. Dette er ditt valg om du vil ha evig liv sammen med Jesus, eller evig liv i et helvete uten Jesus. Den som vil, han komme!

Kommentar #8

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Takk. Åpenbart vet jeg lite om den kristne død, dødsriket, ildsjøen og helvete.

Godt at jeg har god til til å "studere"

Redigert:

Sannelig ikke rart at så mange tror på Gud. Dersom det er den minste muligheten for at Åp 20 er sann ...

Kommentar #9

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Jeg synes ikke det er noen god løsning å unngå å snakke om helvete, heller tvert imot, men ikke på den måten det ble omtalt tidligere, som trussel. Ingen vil søke en Gud pga frykt, de som frykter Guds straff vil tvert imot unngå Gud. Vi må rydde opp i folks fordommer, om at Gud straffer oss med helvete om vi ikke elsker Han. Jeg skjønner det slik at vi kommer til helvete ved å ikke følge Guds bud, som gjelder kristne såvel som ikke-kristne, ikke elske Gud og på den måten ikke komme Gud nær. Nærhet til Gud er paradis. Å være langt fra Gud, kjærlighetens kilde, er å være i helvete. Om noen har misforstått eller glemt at Gud gir nåde til synderen kan en forbli i helvete, eller velge det ved å elske det verdslige langt mer enn det guddommelige. I siste tilfelle vil noen ikke engang oppleve det som et helvete. Ikke før de opplever noe høyere. For helvete er en sinnstilstand, et bevissthetsnivå og engler kan hjelpe en opp derfra om en er et godt menneske som elsker det sanne og gode.

Så tvert imot mener jeg det er viktig å snakke om at Gud hjelper mennesker som lider, ikke å unngå å snakke om helvete; opplevelsen av fraværet av Gud. Å føle seg ensom, selvopptatt pga problemer en ikke ber om hjelp for eller inget menneske kan hjelpe en med, eller pga dårlig selvbilde pga ugjerninger eller følelse av verdiløshet pga ugjerninger gjort mot en. Da er da vi som tror på Gud må vise kjærlighet. Uselvisk kjærlighet som beviser at det finnes noe høyere enn oss mennesker.

Kommentar #10

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Henrikke Wilhelmsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg synes ikke det er noen god løsning å unngå å snakke om helvete, heller tvert imot, men ikke på den måten det ble omtalt tidligere, som trussel. Ingen vil søke en Gud pga frykt, de som frykter Guds straff vil tvert imot unngå Gud. Vi må rydde opp i folks fordommer, om at Gud straffer oss med helvete om vi ikke elsker Han. Jeg skjønner det slik at vi kommer til helvete ved å ikke følge Guds bud, som gjelder kristne såvel som ikke-kristne, ikke elske Gud og på den måten ikke komme Gud nær. Nærhet til Gud er paradis. Å være langt fra Gud, kjærlighetens kilde, er å være i helvete. Om noen har misforstått eller glemt at Gud gir nåde til synderen kan en forbli i helvete, eller velge det ved å elske det verdslige langt mer enn det guddommelige. I siste tilfelle vil noen ikke engang oppleve det som et helvete. Ikke før de opplever noe høyere. For helvete er en sinnstilstand, et bevissthetsnivå og engler kan hjelpe en opp derfra om en er et godt menneske som elsker det sanne og gode.

 

Helvete er en plass der alt brenner opp, så havner en i helvete så brenner en opp!

Kommentar #11

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Hvordan kan det være slik når det sies at man er i helvete i evig tid? Hvorfor brukes ordet tid når tid er her, ikke på den andre siden? Evig må da være en opplevelsesbeskrivelse.

Jeg tror på skjærsild men det er ikke det samme som helvete. Helvete er utestengelsen. Ilden er ikke en straff, det er smerten av ugjerninger, smerten ved usannhet. Ilden er lyset som brenner bort det falske og onde så vi kan bli frie.

Kommentar #12

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

iallefall vetet

Publisert over 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Helvete er en plass der alt brenner opp, så havner en i helvete så brenner en opp!

og kristne er spesielt lett antennelige

Kommentar #13

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Henrikke Wilhelmsen. Gå til den siterte teksten.

Ilden er lyset som brenner bort det falske og onde så vi kan bli

 

Ja riktig, er du ond så brenner du opp!

Kommentar #14

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Ja, men jeg har ennå ikke truffet en som er tvers gjennom ond.

Kommentar #15

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Henrikke Wilhelmsen. Gå til den siterte teksten.

Ja, men jeg har ennå ikke truffet en som er tvers gjennom ond.

 

Jesus sier vel at dere som er onde vet å gi eders barn gode gaver, og ikke en orm om de ber om brød.

Og her i Rom 3 står det utrykkelig hva som er galt med mennesket i forhold til deres Gud.

Matt25,41 Da skal Han også si til dem ved den venstre side: "Gå bort fra Meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort ferdig for djevelen og hans engler.

Rom2,16 på den dagen da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene etter mitt evangelium, ved Jesus Kristus.

Kommentar #16

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Så hvis de onde er gode mot seg selv og sine egne, er da skillet melom de onde og de gode der mennesket elsker å være uselvisk til tjeneste for andre? Eller kanskje dette er skillet mellom de som passer i hiemmelen eller ikke bare, og at de som er gode er de som i det minste ønsker å være uselviske og har dette til hensikt, og som elsker det guddommelige.

For meg er det ganske enkelt å skille. jeg skiller mennesker på det de elsker. Noen elsker Gud, det sanne og gode, andre finner seg i fordervelse, begjærer mennesker som ting og har ikke høye idealer og elsker intet annet enn det de kan fortære, misbruke.

Gode mennesker vil bygge opp. Onde mennesker vi ødelegge.

Kommentar #17

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Henrikke Wilhelmsen. Gå til den siterte teksten.

For meg er det ganske enkelt å skille. jeg skiller mennesker på det de elsker. Noen elsker Gud, det sanne og gode, andre finner seg i fordervelse, begjærer mennesker som ting og har ikke høye idealer og elsker intet annet enn det de kan fortære, misbruke.

Gode mennesker vil bygge opp. Onde mennesker vi ødelegge.

Men det er ikke slik Gud den allmektige hellige rene Gud ser det.

Han ser oss alle som onde i den forstand at ikke et menneske søker Gud slik det skulle gjøre etter hans hellige vilje.

Dermed er de alle kommet i den tilstanden, at alle mennesker er fortapte.

Joh 3,16-18 For så* har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Énbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

17 For Gud sendte ikke Sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham. 18 Den som tror på Ham, blir ikke dømt. Men den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.

Kommentar #18

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Men det er ikke slik Gud den allmektige hellige rene Gud ser det.

Du har et godt poeng når du sier at alle er fortapt om det ikke var for at vi ved nåde blir frelst ved Jesus. Det der har jeg følt på. Hvor hjelpeløs jeg er, hengende i en tynn tråd og at nåden derfor betyr så mye. Så da må det komme an på om vi vil ha med det gode og sanne (Gud) å gjøre eller ikke, tenker jeg. Om jeg ikke vil ha med det å gjøre, er det mulig å kappe av tråden som Gud opdrar meg med? Tråden til en evig sjel? Og forbli fortapt langt nede?

Kommentar #19

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Henrikke Wilhelmsen. Gå til den siterte teksten.

. Så da må det komme an på om vi vil ha med det gode og sanne (Gud) å gjøre eller ikke, tenker jeg

Gud hater synden, ikke mennesket. Vi er alle barn født inn i en syndig verden og den tar vi til oss næring fra. Selve syndnens natur er stolthet og bygger opp under Jeget, altså egoisten. Vi elsker oss selv høyere en hva som er forstandig og vi er stolte.

Vi har i dette alle faret vill som får og vi alle trenger hyrden (Jesus Kristus) som vår personlige leder uten noen i mellom. 

I vår ferd farer vi som onde men det er fordi vi griper og farer vill i fallen syndig natur, Jesus tilbyr en vei ut av dette. Gud skapte mennesket rene og som de skal være men verden har grepet om en løgn og den er vi skal slettes ikke dø men bli lik Gud (mange retninger her, inkl. evo-læren menogså ateistiske for de har sitt lile håp i seg selv). For å opprettholde denne løgn må vi være egoistiske og utvikle stolthet for å unngå å se sannheten og rettferden. Med andre ord må vi ydmykes for å skjønne at vi er syndere og har vi muligheten til å skjønne det er vi ikke onde i vår eksistens men fordi vi bygger våre tanker og følelser på en løgn. Ondskap er altså sekundært eller kanskje også tærtiert. Gud elsker synderen men ikke synden i oss. Er du ond så er det fordi du vet hva som er rett (kjenner Jesus) men allikevell kjemper imot rett ferd for at du skal få ett sterkere grep om andre. Ja, i dette bevisst dreper og lyver for å fremme seg selv og nyter det.

Derfor vet vi ikke om mennesket er, eller selv vil velge en ond ferd før mennesket er presset. Historien viser at mange tilsynelatende gudfryktige mennesker velger en ond ferd nå de er presset, og motsatt. I et godt liv hvor alt noenlunde fungerer kan vi ikke se den sanne natur som bor i mennesket, bare Gud kjenner hjertene der.  

Kommentar #20

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

men verden har grepet om en løgn og den er vi skal slettes ikke dø men bli lik Gud

Her er det viktig å skille på hva forskjellige mennesker legger i utsagnet bli Gud lik. Tror de færreste med det mener de ønsker makt. Det er jo utrolig naivt isåfall og noe en vokser fra seg antakeligvis. Å bli Gud lik lyder i mine ører som en som vil slippe vekk fra sin syndige natur og oppleve det guddommelige i seg ved å tjene andre uselvisk eller i meditasjon/kontemplasjon gå utover seg selv og oppleve Gud. Det er altså ikke noe konkurranseforhold. Ingen kan bli Gud lik med stolthet. Man må som du også skriver være ydmyk for å ha plass til Gud.Jesus var Gud lik fordi han var fri for stolthet og alt ved den lave natur, og det er jo også vår rollemodell, så jeg får ikke det du sier til å stemme.

Og hvorfor sier du at det er en løgn at vi ikke skal dø? Tror du ikke på evig liv?

Kommentar #21

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Trodde Luther at han hadde evig liv?

Publisert over 9 år siden
Henrikke Wilhelmsen. Gå til den siterte teksten.

Tror du ikke på evig liv?

Jups, det trodde han nok.

Tror du ikke at han mente så idet han beskrev jødene som avskyelig pakk og sendte dem rett til helvete?

I dag har vi sigøynerne. Og de homofile. Og ateistene. Og agnostikerne. Og dyr og kvinner.

Noen må vi ha som syndebukker, må vi ikke?

For i kristendommens himmel fins bare de rettroende.

Jeg ser jo hvor samstemte de er her på forumet.

Lykke til i himmelen sammen med guden deres.

Kommentar #22

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Th0rm0d N0rd&hl. Gå til den siterte teksten.

Sannelig ikke rart at så mange tror på Gud. Dersom det er den minste muligheten for at Åp 20 er sann ...

Kommentar #23

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Henrikke Wilhelmsen. Gå til den siterte teksten.

Og hvorfor sier du at det er en løgn at vi ikke skal dø? Tror du ikke på evig liv?

Vi skal dø. Jeg tror på evig liv.

Henrikke, sjelen er kun levende med livets pust. Svært mange tror ikke det men de tror sjelen er udødelig og går videre når vi dør, det er en løgn og med det kom læren om skjærilden, evig brennende helvete etc.. Det er djevelens løgn, "Du skal slettes ikke dø".

Tenk også over dette:

Hell in the Bible

The word “hell” is used 54 times in the Bible. It is translated from several different words with various meanings, as indicated below:

In the Old Testament:

31 times from the Hebrew “Sheol,” which means
“the grave” In the New Testament:
10 times from the Greek “Hades,” which means
“the grave” 12 times from the Greek “Gehenna,” which means
“a place of burning” 1 time from the Greek “Tartarus,” which means
“a place of darkness”

 

http://www.helltruth.com/free-resources/free-video-library.aspx

http://www.helltruth.com/history/ancient-beliefs.aspx

 

 

 

 

Kommentar #24

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Jeg tror ikke det er en selvsagt ting at jeg/alle får evig liv men jeg tror de aller fleste får det. Jeg tror at de aller fleste har en sjanse til å komme Gud nær fordi det er Guds ønske. 

Gud skinner på alle, onde og gode, så da må det handle om hvem som tar opp i seg solstrålene og hvem som ikke bryr seg om dem, tenker jeg. Om man tar de opp i seg passer en inn der sola skinner, i himmelen, og de som ikke tar de opp i seg passer til å være i mørket, langt fra Guds rike.

Men de som er der nede, redd for lyset som kan avsløre at de er syndere, for det er slik de betrakter seg selv, kan bli hentet opp av engler, har jeg fått en forståelse av. Jeg er ihvertfall brennsikker på at jeg vil bli det om jeg identifiserer meg med synden jeg har gjort og skammer meg og unngår lyset når jeg trer over.

Når lyset er rettet mot ugjerninger er den ubarmhjertig. Om den er rettet mot oss er den full av nåde. Om vi selv retter vårt blikk mot synden er det lett å glemme nåden.

Kommentar #25

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

:)

Publisert over 9 år siden
Henrikke Wilhelmsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror ikke det er en selvsagt ting at jeg/alle får evig liv men jeg tror de aller fleste får det. Jeg tror at de aller fleste har en sjanse til å komme Gud nær fordi det er Guds ønske.

Ja, bra men jeg tror alle får en rettferdig sjanse. Hvor mange som blir frels er svært vanskelig å vise til og det blir for oss gjetninger.

Sitat:

"Men de som er der nede, redd for lyset som kan avsløre at de er syndere, for det er slik de betrakter seg selv, kan bli hentet opp av engler, har jeg fått en forståelse av. Jeg er ihvertfall brennsikker på at jeg vil bli det om jeg identifiserer meg med synden jeg har gjort og skammer meg og unngår lyset når jeg trer over."

 

Hvorfor unngå lyset om du personlig har bekjent din synd for Gud Faderen, i Jesu navn, i ånden?

(Hebr 4,16 La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.)

Nådens Trone er i himmelens helligdom, der er Jesus nå som din eneste gyldige mellommann i Frelsen.

Sitat:

"Når lyset er rettet mot ugjerninger er den ubarmhjertig. Om den er rettet mot oss er den full av nåde. Om vi selv retter vårt blikk mot synden er det lett å glemme nåden."

 

Lyset er ikke ubarmhjertig, ugjerningene er det. Ja, vi må se på Jesus og Hans ord alene, Han er Veien, Sannheten og Livet. Alle andre representanter hvem det nå enn er vil føre vekke fra Jesus. Det selv om de sier i Jesu navn.

Kommentar #26

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Den rettferdige sjansen

Publisert over 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

jeg tror alle får en rettferdig sjanse. Hvor mange som blir frels er svært vanskelig å vise til og det blir for oss gjetninger.

Du viser i alle fall her at du har tro på at Guds rettssystem fungerer. Han sendte jo ikke sin sønn til verden for å dømme den men for å frelse den. At du synes at det er vanskelig å vite hvor mange som blir frelst er forståelig, en må ha god kjennskap til skriftene og ikke utelate en eneste setning i den for å forstå Guds verk som sier i Joh.17.12 at da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn og ingen gikk fortapt unntatt fortapelsens sønn - når en ser dette verset i lys av 2.Tess.2.3: La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn.4Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud… -

Ja, da ser vi ut av teksten at tiden for dette enda ikke har kommet og bevarelsen i hans navn er en lovnad.

Hvis du ser på en annen profeti som heller ikke er oppfylt ennå, i Salm.87.5- 6 ser du at gjenfødelsen til det neste liv skjer i Sion, for hun blir mor til alle som lever, alle er født der, og Herren skriver dem samtidig opp (i livets bok) - for en annen tekst (Åp.20.15) sier at om noen ikke er skrevet inn i livets bok ble han kastet i ildsjøen - men i Salm.87.6 bekrefter altså Herren at alle er født i Sion og da skriver han dem samtidig opp - det er en kjent sak i Bibelen at det finnes frelse også for hedningene (Apg.28.28, Luk.29.32, 3.6, Apg.14.36)

Kommentar #27

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Imponerende og tankevekkende,

Publisert over 9 år siden

men som alltid - kun basert på bibelen som kilde.

Jeg ser på det som glimrende markedføring og skremsels propaganda.

At folk som har problemer med å akseptere sin egen dødlighet, faller for dette er ikke det minste rart. Det blir en vinn - vinn situasjon. Ved å tro på Gud får en ikke bare evig liv, men også frelse fra ildsjøen.

Denne visualisering av dommedag, er av de beste argumentene jeg har sett for å tro på Guds eksistens. Men jeg forblir atheist og er fortsatt motstander av "Pascals wager".

Kommentar #28

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Th0rm0d N0rd&hl. Gå til den siterte teksten.

At folk som har problemer med å akseptere sin egen dødlighet, faller for dette er ikke det minste rart.

Det er ikke manglende aksept som er grunnen. Vi tror på Gud som er evig og forbundet med oss. Vi tror ikke vi er den fysiske kroppen, men at den er som en kappe bare som vi legger fra oss når vi tar livet med oss vekk herfra.

Kommentar #29

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor unngå lyset om du personlig har bekjent din synd for Gud Faderen,

Fordi jeg har lært å skamme meg.

Kommentar #30

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

en skitten kristendom

Publisert over 9 år siden
Henrikke Wilhelmsen. Gå til den siterte teksten.

Fordi jeg har lært å skamme meg.

har lært deg skam.der du ikke trenger det.

Kommentar #31

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Et spørsmål.

Publisert over 9 år siden
Henrikke Wilhelmsen. Gå til den siterte teksten.

Å bli Gud lik lyder i mine ører som en som vil slippe vekk fra sin syndige natur og oppleve det guddommelige i seg ved å tjene andre uselvisk eller i meditasjon/kontemplasjon gå utover seg selv og oppleve Gud.

Dette var musikk i mine ører. Får jeg lov å spørre: Hvor har du det fra? Har du suget det av eget bryst?

Kommentar #32

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Dette er kristendom

Publisert over 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

har lært deg skam.der du ikke trenger det.

Alt skal ødelegges.

Alt skal gjøres vondt.

Vi som ikke lever i kristengudens nåde, vi lever ikke i livet, vi. Vi er utenfor kjærligheten, idet vi ikke er en del av Guds ånd.

Fordi helvete kun består i fravær av Guds ånd. Vi lever altså ikke i kjærlighet nå, heller.

Kommentar #33

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

To liv.

Publisert over 9 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

Vi som ikke lever i kristengudens nåde, vi lever ikke i livet, vi.

Jovisst lever du livet! Men tydeligvis et annet og annerledes liv enn Henrikke W. Det er et valg du selvfølgelig har all rett til å gjøre som skal respekteres og jeg kan ikke se at Henrikke W. har bebreidet deg det.

Men hun forteller, slik jeg leser henne, fritt og freidig om hvordan hun tenker og har det med sin måte å tenke på. Om du betrakter deg selv i lys av det og føler hun har noe du mangler så kan jeg ikke se at det er hennes ansvar. For du er vel ikke bare et hjelpeløst offer?

Kommentar #34

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

oj

Publisert over 9 år siden
Henrikke Wilhelmsen. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke manglende aksept som er grunnen. Vi tror på Gud som er evig og forbundet med oss. Vi tror ikke vi er den fysiske kroppen, men at den er som en kappe bare som vi legger fra oss når vi tar livet med oss vekk herfra.

som et mangehodet nick på vgd!jeg er så inderlig glad over at trollene ikke kommer inn hit

Kommentar #35

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.

Dette var musikk i mine ører. Får jeg lov å spørre: Hvor har du det fra? Har du suget det av eget bryst?

Jaa, det er ihvertfall ikke hentet andre steder, men ordene "utover seg selv" har jeg lest Johannes av korset bruke.

Kommentar #36

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Publisert over 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

som et mangehodet nick på vgd!jeg er så inderlig glad over at trollene ikke kommer inn hit

?

Kommentar #37

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Publisert over 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

har lært deg skam.der du ikke trenger det.

Ja. Takk. Jeg vet det  ikke er noe man trenger å gjøre, særlig ikke over hva andre gjør mot en. Det er derfor jeg ikke er redd engler kommer til unnsetning når noen bærer på skammen over andres ugjerninger. Før sa man at noen ble "gjort til skamme".Det er veldig mange som skammer seg over å ha blitt misbrukt, avvist og rakket ned på. Noen ser lettere feilene ved seg selv enn hos andre, og omvendt, og de som ser omvendt gjør andre til syndebukker.

Kommentar #38

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

Alt skal ødelegges.

Alt skal gjøres vondt.

Vi som ikke lever i kristengudens nåde, vi lever ikke i livet, vi. Vi er utenfor kjærligheten, idet vi ikke er en del av Guds ånd.

Fordi helvete kun består i fravær av Guds ånd. Vi lever altså ikke i kjærlighet nå, heller.

Er det sånn du opplever livet? Opplever du ikke kjærlighet? Er enig i at helvete er opplevelsen av å være langt fra Guds kjærlighet og isolert og med en opplevelse av å være utestengt også fra mennesker. Ensomhetens fengsel.

Men som jeg skrev et annet sted: Gud er som en sol som skinner på alle. Ingen er utestengt. Det er vi selv som stenger oss ute, opptatt av negative tanker og vonde følelser.

Kommentar #39

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

vi

Publisert over 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Henrikke, sjelen er kun levende med livets pust. Svært mange tror ikke det men de tror sjelen er udødelig og går videre når vi dør, det er en løgn og med det kom læren om skjærilden, evig brennende helvete etc.. Det er djevelens løgn, "Du skal slettes ikke dø".

det beste i oss er udødelig.i øyeblikket.vi skjønner uansett ikke begrepet tid,så evig betyr ikke noe.med mindre noen vil skremme med evig pine.som er kombinasjonen av platon og satan.

Kommentar #40

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Henrikke Wilhelmsen. Gå til den siterte teksten.

Fordi jeg har lært å skamme meg.

Jeg er glad du er ærlig og oppriktig troende.

Men se her, da Adam & Eva falt fikk de basis kunnskap basert på en løgn som bygde opp Jeget fremfor ens neste. Da Gud spurte hvor de var, var det for å gi de sjansen til å komme frem frivillig. For de erkjente at det som brant i deres hjerter ikke var sannhet. De skammet seg og forsøkte å skjule seg. Når Adam ble konfrontert med hvorfor forsøkte han å legge skylden på Eva og at det var jo Gud som ga ham kvinnen. Eva pekte på slangen og slangen peker på Gud.  

Konsekvensen av dette fatale valg Adam og Eva gjorde ble at de nå hadde en annen herre enn Gud, de valgte Slangens fundament for tanker og følelser. Men Gud viste dem en vei ut av denne nye falske natur som nå brant i deres hjerter.

Denne vei er igjennom Kristus som Guds Lam og i denne vei blir man kledd i Kristi rettferdighets kledning. Det er kun med Jesus som vårt personlige offerdyr, som vi personlig bekjenner vår synd på som gir dene rettferdighets kledning. Andre mellommenn/ medium gir IKKE kledningen som gjør at vi kan vandre i lyset Gud er i.

Selv om du skammer deg kan du bekjenne det du skammer deg over på korset der Jesus henger, så dør Han for din synd og du går fri. Da er din skam oppgjort og du kan vandre i lyset der hvor Jesus gikk. Han ofret seg og døde for deg så du ike skal skamme deg men nå leve i pakt med Ham og Hans vei, sannhet og liv. Der ligger vår tro, vårt håp og Kjærligheten, ja Kristis rettferdighet. For du ble født ren inn i en fallen natur/ verden og i denne ble du skamfull. Du ba ikke om det men du er også ett offer for slangens løgn, di tilbys i all rettferdighet en vei ut. Tror du på Ham og griper Hans vei så skal du ike skamen deg men være stolt av Hans verk i deg. Du (egoet/skammen) skal jo avta og Han vokse i deg.

Ta derofr imot lyset i dag for gjør du det har du ingen grunn til å havne her:

Åp 6,15-17 Og kongene på jorden og stormennene og krigshøvdingene og de rike og de veldige og hver træl og hver fri mann gjemte sig i hulene og imellem berghamrene, og de sier til fjellene og hamrene: Fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for Lammets vrede! 

For deres vredes store dag er kommet, og hvem kan holde stand?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere