Trond Sæthren

3

En Nullvisjon

Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan for 2002–2011 "en visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade" – Nullvisjonen. Denne gangen handler det om ekteskap i norske menigheter.

Publisert: 19. jul 2012

Det kan virke som et merkelig initiativ å skulle selge en nullvisjon til menigheter i Norge, men når grunnlaget for visjonen handler om brutte samliv bør enhver menighetsleder spisse ørene. Tematikken er langt mer aktuell enn vi liker å innrømme, og trenden er sterkt økende. Skilsmisse er i ferd med å bli en akseptert løsning på relasjonelle utfordringer og samlivsproblemer også i kristen Norge. Vi burde vite bedre!


Det er et faktum at skilsmisser fører til både stor psykisk uhelse i vårt land. Dette gjelder både de to voksne, men ikke minst alle barna som blir påvirket av dette. Det er ikke få sykemeldinger i forbindelse med skilsmisser og det er dessverre slik at også noen menneskeliv går tapt på grunn av dette i vårt kjære land. Ingen har turt å regne på hva dette koster det norske samfunn, men at summen hvert år er svært stor er helt sikkert.

I forkant av en skilsmisse er det som oftest en lengre prosess av vansker som leder til beslutningen. Dessverre slutter ikke vanskene og konfliktene etter at man er skilt. Veldig mange som har felles barn opplever at problemene ikke avtar, men rett og slett øker i forhold til den ektefelle man nå er skilt fra. Man må jo snakke sammen og enes om så mange ting i forhold til barna og da må man faktisk snakke med den man ikke kan orke å leve sammen med, eller i noen tilfeller ikke klarer å snakke fornuftig til. 

Det er i denne virkelighet at nullvisjonen har oppstått.

En nullvisjon som ikke går på dette med tapte liv i trafikken, men på skilsmisser. Vi er vel vitende om at det i noen tilfeller kan være det beste å skille lag, men vi vil allikevel gå for en nullvisjon.

 Nullvisjonen går ut på at kirkesamfunn, menigheter, organisasjoner, prester og pastorer går inn for å gjøre hva de kan for å snu den trend som er i Norge i dag. De må hjelpe par til å klare ikke bare å bli gift, men å forbli det livet ut. For å nå dette mål, må de som er med på å vie mennesker ikke bare stille opp med den høytidelige seremonien, men se at det er evig ekteskap de nå skal være med på å starte. Ved å tenke at det et livslangt oppdrag man leder de unge menneskene inn i må man tilby dem en opplæring og oppfølgings plan.

  La oss tenke at et kirkesamfunn bestemmer seg for at de ikke lenger kan se på at deres medlemmer i stort antall opplever den store krise en skilsmisse er. Om nullvisjonen gripes, vil det bety en forskjell for alle de som fra nå av skal vie seg i deres kirkesamfunn.

Det blir et krav at alle som skal vie seg går igjennom et førekteskapelig kurs. «Å bli ett» er et slikt kurs som vi i Familiefokus anbefaler, men andre lignende kurs kan også benyttes. 

Paret vil gjennom kurset få en forståelse for noen av utfordringene som følger valget om å bli ett med et annet menneske. Etter det første året som gift tilbys en oppfølgings samtale med veilederparet. Deretter er det tilbud om en ekteparsamtale i forbindelse med dåp/velsignelse av hvert barn. Innhold i en slik samtale skal handle om det å være foreldre og det å holde på kjærligheten i et liv preget av små barn. Når barna meldes opp til konfirmasjon vil de igjen få tilbud om en ny ekteparsamtale. Da med fokus på tenåringsfasen som foreldre, og igjen hvordan kjærligheten i parforholdet kan holdes levende og sterk. Dette er ikke tenkt å være terapi eller langvarige forhold, men er ment som en hjelp for å holde fokus på dem som ektepar og hjelpe dem til å holde sammen. Ved behov for videre hjelp kan dette videreformidles.

Nullvisjonen handler om å få mange til å bli med på denne visjon og forplikte seg til å sette den ut i praksis slik at troen ikke blir en død tro, men en tro omsatt i gjerning  

Nullvisjonene skal ikke være nok en ting som legges på prest, pastor eller forsamlingsleders allerede fullbookede timeplan. Nullvisjonen er en flott mulighet til å bygge bredde og bærekraft i enhver sammenheng. Det er mange par som absolutt ikke ønsker å si noe høyt i en forsamling. Noe helt annet er en positivt ladet og målrettet samtale hjemme, med et annet yngre par.  Nullvisjonen vil dermed bidra til en ansvarsfordeling og en langt større bærekraft i de fleste sammenhenger.

Veilederparene vil gjennom Nullvisjonen også få hjelp til fokus på egen relasjon.

Nullvisjonen gir en mulighet for å bygge en ærlighetskultur i våre sammenhenger. Bare sammen kan vi klare å snu den ødeleggende trenden som er i ferd med å feste grepet.

 Trond Sæthren -leder Familiefokus

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

jeg er skilt

Publisert nesten 9 år siden
Trond Sæthren. Gå til den siterte teksten.

Nullvisjonen gir en mulighet for å bygge en ærlighetskultur i våre sammenhenger. Bare sammen kan vi klare å snu den ødeleggende trenden som er i ferd med å feste grepet

og andre gangs gift.uten barn.er jeg da en ødelegger ifølge deg?

Kommentar #2

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det finnes

Publisert nesten 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

og andre gangs gift.uten barn.er jeg da en ødelegger ifølge deg?

Mange årsaker til skillsmisse...De som ikke har vært i den situasjonen,bør gå stille i dørene og kutte ut å dømme folk for det.
Det er lett å snakke om noe en ikke har kjennskap til.

Kommentar #3

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

denne gang

Publisert nesten 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Mange årsaker til skillsmisse...De som ikke har vært i den situasjonen,bør gå stille i dørene og kutte ut å dømme folk for det.

er jeg helt enig med deg

Kommentar #4

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Kursing kan ha nytte for par hvor den ene egentlig ikke ønsker å gifte seg. Ellers ikke.

Kommentar #5

Øyvind Kleiveland

33 innlegg  98 kommentarer

Nytteløst uten forkynnelse og undervisning!

Publisert nesten 9 år siden

Hei Trond, godt å lese at det er folk som kommer med innspill til det som skjer blant familier i Norge. 

Jeg kan, med førstehånds erfaring, skrive under på at det er mange negative saker som baller på seg, når et ekteskap går i oppløsning. 

Det er vel få som ikke er enige i at skilmisser er trist, men å snakke sammen om hvilke skader som en skilsmisse forårsaker, FOR Å FORHINDRE SKILSMISSER, er helt nytteløst i dagens samfunn, om man ikke samtidig kommer med bibelsk forkynnelse og undervisning om saken. 

Bibelen forteller oss at SELV OM en mann er skilt fra sin kone, eller motsatt, så er de FORTSATT bundet til hverandre til døden skiller dem (Rom.7,1-4) og at den som gifter seg med en fraskilt, begår ekteskapsbrudd mot den første ektefellen (Luk.16:18). 

Siden Guds befaling til skilte personer er at de skal FORHOLDE seg enslige, ELLER FORLIKE seg med sin ektefelle, (1.Kor. 7:10-11) og  at den som er løst fra en hustru, IKKE skal søke seg en hustru (1.Kor 7:27), så finnes er det en VIKTIG BRIKKE SOM MANGLER her.

Det kommer IKKE til å skje en endring i folks oppførsel før de skjønner at en mann og en kvinne som er gift for første gang (begge to), ER BUNDET til hverandre SÅ LENGE DE BEGGE ER I LIVE. 

Dette må også innføres i nullvisjonen, ellers så kommer den ikke til å ha den ønskede effekten. 

Kommentar #6

Arnhild Gjendem

27 innlegg  188 kommentarer

Viktig innspill i debatten Øyvind Kleiveland!

Publisert nesten 9 år siden

Det er mye nød i samfunnet og i kristne menigheter i dag p.g.a. skilsmisser.Fint at Trond Sæthren kommer med utspillet om nullvisjonen for samlivsbrudd!

Men Øyvind Kleivelands innspill om viktigheten av undervisning ut fra Bibelen er kjempeviktig!

Hvis man tror at man har en utvei i det å gifte seg igjen og ikke får høre, som Kleiveland sier,at man ER bunder til sin første ektefelle så lenge vedkommende lever, så er det liksom ikke SÅ farlig å skilles likevel!"En hustru er bundet så lenge hennes mann lever.Men om hennes mann er død, da har hun frihet til å gifte seg med hvem hun vil, bare det skjer i Herren." 1 Kor.7,39

Kommentar #7

Arnhild Gjendem

27 innlegg  188 kommentarer

Forkynn tro på en STOR Gud!

Publisert nesten 9 år siden

Det er viktig å forkynne tro på en stor Gud også for ektepar som sliter!

Bibelens mennskesyn er realstisk og befriende! Vi er ikke "gode på bunnen" noen av oss, og fra våre hjerter kommer desverre ikke bare kjærlighet!

MEN vi er elsket av en allmektig Gud!HAN vil hjelpe oss inn i alle de vanskelige relasjonene!(Halleluja!)Og hans løsning er ikke skilsmisse(Du skal ikke bryte ekteskapet).

Hans løsning er å gå inn i det vanskelige sammen med Jesus, han som kan stille stormen , smelte de harde hjerter og finne veier der vi mennesker IKKE ser noen kløsning.

"Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud." Luk.18,27
Kommentar #8

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

akkurat det

Publisert nesten 9 år siden
Arnhild Gjendem. Gå til den siterte teksten.

Hvis man tror at man har en utvei i det å gifte seg igjen og ikke får høre, som Kleiveland sier,at man ER bunder til sin første ektefelle så lenge vedkommende lever, så er det liksom ikke SÅ farlig å skilles likevel!"En hustru er bundet så lenge hennes mann lever.Men om hennes mann er død, da har hun frihet til å gifte seg med hvem hun vil, bare det skjer i Herren." 1 Kor.7,39

har ikke du noe med

Kommentar #9

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Realistisk og befriende

Publisert nesten 9 år siden
Arnhild Gjendem. Gå til den siterte teksten.

Bibelens mennskesyn er realstisk og befriende! Vi er ikke "gode på bunnen" noen av oss, og fra våre hjerter kommer desverre ikke bare kjærlighet!

MEN vi er elsket av en allmektig Gud!HAN vil hjelpe oss inn i alle de vanskelige relasjonene!(Halleluja!)Og hans løsning er ikke skilsmisse(Du skal ikke bryte ekteskapet).

Hans løsning er å gå inn i det vanskelige sammen med Jesus, han som kan stille stormen , smelte de harde hjerter og finne veier der vi mennesker IKKE ser noen kløsning.

"Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud." Luk.18,27

Ja, det er sikkert begge deler når ektemannen voldtar og banker sin kone mens han tvinger henne til å lovprise Herren!

Et slikt ekteskap er det nok bare mulig for Gud å bevare.

Kommentar #10

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Ekteskapets muligheter og begrensninger

Publisert nesten 9 år siden

I beste fall er ekteskapet preget av kjærligheten som "ikke søker sitt eget,  ikke blir oppbragt, og ikke gjemmer på det onde" osv som bibelen sier. Det er dette vi ønsker og tror på, når vi på kirketrappen smiler mot vår elskede.

Så skjer det noe, ofte langsomt som gjør at idyllen slår sprekker. Det finnes en slange i alle jordiske paradis, vårt ego opptrer ofte som en slik.

Et ego i vekst vil ofte krympe den andre i ekteskapsrelasjonen. Den andre kan komme til å oppleves som et hinder for egen lykke, og må derfor i rettferdighetens navn svartmales. Svartmaling er ofte selvoppfyllende profetier, og dermed står ekteskapet i fare for oppløsning.

Det finnes uendelig mange både gode og dårlige grunner til skilsmisse som ingen andre enn de involverte har kjennskap til. Derfor må vi ikke dømme noen, men gråte med de gråtende og prøve å være til hjelp i hverdagslivet til den det gjelder.

Gud har gode intensjoner med sine bud, men vet godt at vi strever med å etterleve dem. Det finnes nåde og tilgivelse for nederlag, og Gud er god på å restarte oss igjen.

 

 

Kommentar #11

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Du er inne på noe her

Publisert nesten 9 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

Ja, det er sikkert begge deler når ektemannen voldtar og banker sin kone mens han tvinger henne til å lovprise Herren!

Et slikt ekteskap er det nok bare mulig for Gud å bevare.

Det er lett å bruke bibelvers for å si hva som er det IDEELLE i menneskers forhold til hverandre...og de fleste har eksempler på hvor negativt det kan bli når folk skiller seg...særlig når de har barn..
MEN...Det trådstarter tar for lettvint på,er de som da skal bli tvunget til...enten et liv i f.eks krangel og vold....forårsaket av alkohol og rus...kontroll og sjalusi...som fører til et kjærlighetsløst mareritt der barn lider av spetakkel og bråk...

Jeg tror ikke Gud er sånn at det kreves slikt av mennesker...han vil vi skal ha det godt...OG..OM noen skulle gjøre feil valg av partner og havne i en sånn situasjon,tror jeg det er best for alle parter at de går fra hverandre og får et bedre liv....

På den annen side er det vel for lettvint å skille seg av "dårlige" grunner som kommer av ren latskap i forholdet der de ikke gidder å pleie hverandre og fore på de gode sidene....Og da i et anfall av eventyrlyst TROR at gresset er grønnere hos noen andre som de ikke har levd hverdagen sammen med enda.....

Kommentar #12

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Tilnærming

Publisert nesten 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Det er lett å bruke bibelvers for å si hva som er det IDEELLE i menneskers forhold til hverandre...og de fleste har eksempler på hvor negativt det kan bli når folk skiller seg...særlig når de har barn..
MEN...Det trådstarter tar for lettvint på,er de som da skal bli tvunget til...enten et liv i f.eks krangel og vold....forårsaket av alkohol og rus...kontroll og sjalusi...som fører til et kjærlighetsløst mareritt der barn lider av spetakkel og bråk...

Jeg tror ikke Gud er sånn at det kreves slikt av mennesker...han vil vi skal ha det godt...OG..OM noen skulle gjøre feil valg av partner og havne i en sånn situasjon,tror jeg det er best for alle parter at de går fra hverandre og får et bedre liv....

På den annen side er det vel for lettvint å skille seg av "dårlige" grunner som kommer av ren latskap i forholdet der de ikke gidder å pleie hverandre og fore på de gode sidene....Og da i et anfall av eventyrlyst TROR at gresset er grønnere hos noen andre som de ikke har levd hverdagen sammen med enda.....

Jeg tror faktisk at vi begynner å nærme oss i forståelse her.

Jeg kan selvsagt umulig komme med konkrete eksempler eller utlevere folk i den grad at de er gjenkjennelige.

Men ville ikke din Jesus og Gud tatt avstand fra pining og plaging av kvinner og barn?

Gresset er kun grønnere hvis vi ikke blir tatt imot. Mener jeg.

Kommentar #13

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Selvfølgelig

Publisert nesten 9 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

Men ville ikke din Jesus og Gud tatt avstand fra pining og plaging av kvinner og barn?

Gresset er kun grønnere hvis vi ikke blir tatt imot. Mener jeg.

Det blir en feilkobling å tro at å tvinge noen til å leve i et mareritt er noe Gud vil for liksom å unngå at de bryter ekteskapsbudet....
Gud vil at vi skal ha det bra...og dermed ser det selvfølgelig helt bort i natta ut hvis han samtidig skal tvinge folk til å leve et grusomt liv...BARE FORDI det strider mot et av budene...

Vi mennesker har mulighet til å starte på nytt når vi har dummet oss ut ved å gjøre feil valg...noe de fleste gjør på ett eller annet område i livet.

Ellers er det ikke merkelig at ukristne ser på Gud og kristne som om de VIL påføre oss plager mens vi lever...Noe jeg ikke vil være med på.
Ingen mennesker går gjennom livet uten å gjøre feil...og da må det være mulig å starte på nytt.Det er sånn jeg oppfatter nåden i Jesus.
Med blanke ark.

Kommentar #14

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Opp til de kristne

Publisert nesten 9 år siden

For slik jeg forstår nullvisjonen i denne diskusjonen så gjelder den for kristne som inngår ekteskap og ikke resten av samfunnet. I så måte har jeg ikke noe å utsette på at en organisasjon jobber for å endre holdninger hos sine medlemmer og så får det være opp til disse medlemmene om de ønsker det eller ikke.

Det er litt problematisk når religiøse debatter eller debatter som gjelder de religiøse blir fremlagt som om det er forslag til alle i samfunnet enten de er troende eller ikke.

Nå kommer det jo ganske klart frem i ingressen at man snakker om ekteskap i norske meningheter så denne debatten burde vel i så måte være grei skuring. Dog kan man se at det i Vårt land kludres litt mer til i og med at man benytter for eksempel forkortelsen UIO for Ungdom i oppdrag. For mange som ikke er like opplyste om religiøse organisasjoner kan man lett tro at UIO refererer til det langt mer kjente Universitetet i Oslo.

Videre i slike diskusjoner er det vel for oss som ikke er religiøse interessant å vite hvem som jobber for hva og hvilke opplegg disse aktørene har. For eksempel driver Kirkens familievernskontor utstrakt virksomhet også rettet mot ikke-troende. Er dette heldig praksis?

Dette er vel litt på sidelinjen men like fullt kan det være greit at vi alle er klarere på hvem vi søker å adressere i debatter. Slikt sett slipper de religiøse å få innspill fra gudløse i debatter som går på religiøsitet og vice versa.

Kommentar #15

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Det er lett å bruke bibelvers for å si hva som er det IDEELLE i menneskers forhold til hverandre...og de fleste har eksempler på hvor negativt det kan bli når folk skiller seg...særlig når de har barn..
MEN...Det trådstarter tar for lettvint på,er de som da skal bli tvunget til...enten et liv i f.eks krangel og vold....forårsaket av alkohol og rus...kontroll og sjalusi...som fører til et kjærlighetsløst mareritt der barn lider av spetakkel og bråk...

Jeg er uenig med deg i mangt, men her er vi helt på linje, Rune.

Man skal være ytterst forsiktig med å komme med en moralsk pekefinger mot mennesker som velger å skille seg.  Det er veldig lett å si ting som "det er alt for mange skilsmisser", "flere burde lagt mer jobb i ekteskapet" på et metanivå, men går man ned til det enkelte parforhold og den enkelte virkelighet skal man trø forsiktig.  Ingen tråkker i andre sko enn sine egne!

Så man må gjerne utbasunere nullvisjoner både her og der, men mennesker også i menighetene kommer til å bryte visjonen både i dag og for all fremtid og da gjelder det å møte disse med respekt og forståelse i en vanskelig livssituasjon.

Kommentar #16

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Bra innlegg

Publisert nesten 9 år siden

Skilsmisser skal ikke fordømmes. Jeg ser klart ditt poeng. Mange får for liten hjelp til å løse flokene.

Helsen står i fare nåe man aldri står i mot kjedsomhet og andre problemer.

Ingen lettvindt løsning med skilsmisser, men det er for mange av dem.

Et ekteskap skal være godt for begge parter.

Det er en utfordring i dagens samfunn.

Kommentar #17

Øyvind Kleiveland

33 innlegg  98 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Det blir en feilkobling å tro at å tvinge noen til å leve i et mareritt er noe Gud vil for liksom å unngå at de bryter ekteskapsbudet....
Gud vil at vi skal ha det bra...og dermed ser det selvfølgelig helt bort i natta ut hvis han samtidig skal tvinge folk til å leve et grusomt liv...BARE FORDI det strider mot et av budene...

Vi mennesker har mulighet til å starte på nytt når vi har dummet oss ut ved å gjøre feil valg...noe de fleste gjør på ett eller annet område i livet.

Her ønsker jeg å kommentere litt: 

Gud TVINGER ingen. Mennesker har en fri vilje, og gjør dermed SOM DE VIL. Det er et faktum som vi må ta med i betraktningen her.

Men det som ER en utfordring, er menneskets falne natur, som gjør at vi HELLER "drar ned standarden" på det som KREVES, enn å innrømme for oss selv og overfor omverdenen at vi har syndet mot Gud. 

Gud befaler at kristne ikke skal skille seg. Det sier han til kristne som er gift med ikke-kristne, og det sier han med kristne som er gift med kristne. (1. Kor 7,10-16)

Utfordringen her er for oss mennesker å innse at det ER en synd å skille seg, siden Gud befaler at det ikke skal skje, og så gjør man det likevel. 

Punktum. 

Grunnen til at folk skiller seg, er mindre viktig. Jeg er enig med alle som skriver om ekteskap hvor det er vold, misbruk og lignende, at det er for ille at sånt skjer med kristne også, men la oss ikke falle i fella igjen og referere til Erasmus' "tese" og på den måten "rettferdiggjøre" at man begår den synden det er å skille seg.

Erasmus fra Rotterdam var den som innførte begrepet "den uskyldige part", og åpnet Pandoras eske for alt som har å gjøre med menneskelige forklaringen på hvorfor man mente at det var lov å synde mot Guds befalinger. Og de grunnene blir bare flere og flere, etter hvert som tiden går. 

Kan man ikke bare innse at man har syndet mot Guds BEFALING om ikke å skille seg, og ta følgene av det? 

Rune; Gud vet at vi mennesker lever på en fallen jordklode, og vet at livet her nede kommer til å være en utfordring. Han sier IKKE at vi IKKE SKAL OPPLEVE TØFFE DAGER, og han har ikke lovet oss rosenrøde ekteskap.

Men - og her sier jeg men, fordi jeg ikke vet om dette er det du mener - om du mener at Gud vil at vi skal ha det bra FOR SÅ Å SI AT DET ER OK Å GIFTE SEG IGJEN, ELLER BLI SAMBOER ELLER LIGNENDE, så ønsker jeg å adressere det. 

Gud forventer at KRISTNE skal ADLYDE hans bud. De som ikke gjør det, får befaling om å omvende seg og slutte med det. De får ikke beskjed om at "alt er ok, så lenge det ikke skader noen andre". 

Vi mennesker (og da snakker jeg til kristne) har muligheten til å følge Guds befaling eller å velge å gjøre som vi selv vil. Dette gjelder også i ETTERKANT AV et ekteskapsbrudd, som jo er å gjøre noe som Herren BEFALER at vi kristne ikke skal gjøre. 

Men det "å starte på nytt" må for all del ikke få betydningen "gjør det igjen", for det er å gjøre det man selv vil, ikke å gjøre som Herren BEFALER: Om du er skilt, så forhold deg enslik, eller forlik deg med din ektefelle. (1. Kor 7,10-11).

Alle vet at vi synder og kommer til kort i livet. Men det er ikke dermed sagt at vi skal fortsette med å gjøre det som Herren har befalt oss om IKKE Å GJØRE. 

Vennlig hilsen Øyvind.

Kommentar #18

Øyvind Kleiveland

33 innlegg  98 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Tove S. J Magnussen. Gå til den siterte teksten.

Skilsmisser skal ikke fordømmes. Jeg ser klart ditt poeng. Mange får for liten hjelp til å løse flokene.

Hei Tove! 

Jeg er helt enig med deg i at man ofte får for lite hjelp til å løse flokene. Som assisterende pastor i en menighet i Oslo, kan jeg skrive under på at folk trenger hjelp i å styre båten i bølger og uvær som møter oss alle. 

Det som er interessant med ditt innspill, er ordet å fordømme. Jeg fordømmer ikke folk som går gjennom skilsmisser, men jeg ønsker å hjelpe dem til å leve nærmest mulig Jesus. 

Det finnes en forskjell på å dømme og å fordømme. 

Bibelens Gud, Jahveh, er den som vet alt, kan alt og har oversikt over alt. Han er i stand til å DØMME i den forstand at han må komme med en dom som en RETTFERDIG DOMMER. Det må vi bare akseptere at han gjør. 

Men å FORDØMME noen for noe de gjør er HELT FEIL. Der tror jeg vi er enige. Fordømmelse tror jeg kommer fra satan selv. 

Men å kunne DØMME i en sak, må vi kunne gjøre, ellers så er det anarki. 

Om en dommer ikke kunne avsi en DOM, er vi jo på vei mot totalt anarki. Og jeg sier ikke at alle dommer som kommer fra rettsvesenet er riktige. Langt derifra. 

Men prinsippet om at Gud DØMMER dem som gjør det som Gud har BEFALT at de IKKE skal gjøre, kan ikke sammenlignes med det å FORDØMME. 

Om jeg blir rettmessig dømt for noe som jeg HAR GJORT, så kan jeg ikke kalle det en FORDØMMELSE. 

Ville bare komme med dette innspillet. Føl deg fri til å kommentere..

Kommentar #19

Øyvind Kleiveland

33 innlegg  98 kommentarer

Respekt er viktig - også for Guds ord

Publisert nesten 9 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Jeg er uenig med deg i mangt, men her er vi helt på linje, Rune.

Man skal være ytterst forsiktig med å komme med en moralsk pekefinger mot mennesker som velger å skille seg.

Hei Frode! 

Hva mener du med en moralsk pekefinger? Du får det til å høres ut som det å etterfølge Guds BEFALINGER er det samme som å si "fy, fy" og rakke ned på en annen person bare fordi man velger å ta en avgjørelse man ikke er enig i. 

Det er noe HELT ANNET å etterfølge Guds befalinger, og kan ikke sammenlignes med å "komme med en moralsk pekefinger". 

Jeg er helt enig med deg i at man ikke tråkker i andre sko enn sine egne. Og jeg er OGSÅ ENIG i at mennesker kommer til å skille seg SELV ETTER NULLVISJONEN utbasuneres. Men det er jo ikke en motsetning i det!

Og, som du ser jeg har skrevet tidligere, så tror jeg at en nullvisjon som bare baseres på samtaler og ikke inkluderer undervisning og forkynnelse fra Guds ord, ikke kommer til å ha den ønskede effekt. 

Jeg respekterer Trond for det han mener, og jeg er interessert i å hjelpe ham i arbeidet, men mennesker kommer ALLTID til å finne grunner for å skille seg. Noen kommer til å gjøre det for å finne seg en ny, andre kommer til å gjøre det for å slippe unna med livet i behold. Jeg tror at grunnen er uviktig. Gud befaler at vi IKKE SKAL GJØRE DET, og om vi gjør det, så synder vi mot hans BEFALING. Det må få følger. OG Gud har befalinger til dem som gjør det.

Det vi ER ENIGE I, er at mennesker må møtes med respekt og forståelse. Jeg respekterer menneskets frie vilje, og de står fritt til å ta enhver avgjørelse de måtte ha. Men vi må IKKE finne på grunner til å skille oss, FOR Å RETTFERDIGGJØRE den synden. 

La oss være ærlige og innrømme at det som har skjedd, om man skiller seg seg, er en synd og leve med følgene av den synden. ETTER at man har bedt om tilgivelse OG MOTTATT tilgivelsen. 

Kommentar #20

Øyvind Kleiveland

33 innlegg  98 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Dette er vel litt på sidelinjen men like fullt kan det være greit at vi alle er klarere på hvem vi søker å adressere i debatter. Slikt sett slipper de religiøse å få innspill fra gudløse i debatter som går på religiøsitet og vice versa.

Hei Lars! 

Her er vi helt enige. Det er viktig for kristne å innse at de som ikke er kristne, ikke kan forventes å leve som kristne. 

Gud har, som vi jordiske foreldre, helt andre krav til sine barn enn til snekkeren som kommer for å fikse vinduet eller dørkarmen. 

Vi, som Guds barn, kalles i bibelen for ambassadører, og vi forventes derfor å leve med en helt annen standard over våre liv enn det ikke-kristne gjør. 

Godt poeng!

Kommentar #21

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Øyvind Kleiveland. Gå til den siterte teksten.

Jeg respekterer Trond for det han mener, og jeg er interessert i å hjelpe ham i arbeidet, men mennesker kommer ALLTID til å finne grunner for å skille seg. Noen kommer til å gjøre det for å finne seg en ny, andre kommer til å gjøre det for å slippe unna med livet i behold. Jeg tror at grunnen er uviktig. Gud befaler at vi IKKE SKAL GJØRE DET, og om vi gjør det, så synder vi mot hans BEFALING. Det må få følger. OG Gud har befalinger til dem som gjør det.

Du snur ting veldig på hodet slik jeg ser det.  Du sier om skilsmisse at "grunnen er uviktig".  Jeg er helt uenig.  Grunnen er viktig, det er nemlig grunnen som gjør at folk skiller seg, folk skiller seg ikke fordi de vil gjøre opprør mot Gud eller noe sånt tullball.  Den rent menneskelige årsak til at folk ønsker å skille seg er det avgjørende, og nettopp dette skal respekteres av utenforstående fordi ingen tråkker i andre sko enn sine egne.

Jeg tror ikke på Gud, følgelig er det totalt uinteressant og uvesentlig om man synder mot Gud når man skiller seg.   Å gjøre urett mot mennesker - se det er noe helt annet, og det skal tas på alvor, men det er også det som betyr noe.  Urett mot Gud?  Hvilken Gud?  Hvilke beviser har du for at denne Guden krever noe som helst av oss?  Jeg vil gjerne se de beviser og den dokumentasjon du legger fram for at denne påståtte guddomen er noe å føle syndeskyld i forhold til.  Hvilke referanser har du?

Kommentar #22

Øyvind Kleiveland

33 innlegg  98 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror ikke på Gud, følgelig er det totalt uinteressant og uvesentlig om man synder mot Gud når man skiller seg.

Hei Frode. 

Du sier at du ikke tror på Gud. Det er helt i orden, for det er du fri til å mene. 

Og ut i fra det standpunktet er det jo interessant å spørre: Hvorfor kommer du, som er ikke-kristen, med innspill til noe som i utgangspunktet er ment for KRISTNE? Hva skulle du ha noe å bidra med, til dem som forholder seg til Gud som sin frelser? 

For deg er det jo "totalt uinteressant og uvesentlig" om man synder mot Gud, og her mener jeg at du allerede har meldt deg ut av diskusjonen. Om du hadde sagt dette med en gang, så hadde jeg latt være å kommentere ditt innlegg. 

Når du begynner med ønsker om bevis, så trenger ikke jeg å forsvare noe som helst overfor deg. Det er like uvesentlig og uinteressant for meg å "bevise" for deg at Gud eksisterer, som det er for deg om du synder mot Gud. 

Bibelene sier at "dåren sier i sitt hjerte at det finnes ingen Gud". (Salme 14:1). 

Det som er interessant, er at ditt krav om "bevis" er enkel å imøtekomme. For å bevise noe som har skjedd, er det ikke vitenskapelige metoder som gjelder. Da må man til historisk-kritiske metoder, og der er bibelen UOVERTRUFFEN som bevis, samt andre samtidige kilder. 

Men å bevise Gud for deg? Det er ikke interessant i det hele tatt. Det at blodet ditt fortsatt pumper, at solen går opp og ned, at årstidene kommer og går, er mer enn bevis godt nok. 

Kommentar #23

Ivar Kvistum

1 innlegg  32 kommentarer

Hei, Øyvind Kleiveland

Publisert nesten 9 år siden

Jeg synes du skal være noe mer forsiktig med å snakke på vegne av Gud. Du framstår noe ... vel ... hovmodig i din belærende skråsikkerhet.

Så til saken: Politikerne - anført av KrF-Bondevik - oppfant en nullvisjon om mobbing. Det er fornuftig. Det finnes ingen situasjon hvor det er rimelig å hevde at her kan det være på sin plass med litt mobbing og trakassering.

Derimot finnes det situasjoner hvor det er nødvendig og riktig med skilsmisse, for eksempel der hvor den ene parten er undertrykkende og voldelig. Jeg tror en nullvisjon formulert av åndelige autoriteter vil legge ytterligere belastninger på dem som trenger å bryte ut av destruktive samliv. Så hjerterå og harde synes jeg ikke kristne ledere skal være. Det er lite av Kristi sinnelag å spore i slikt.

Så kan man selvsagt innvende at vold og undertrykkelse ikke hører hjemem i kristelige samliv, men vi vet jo alle sammen at virkeligheten ikke er fullt så flanellografvakker.

Selv har jeg et samlivsbrudd bak meg. Det takker jeg Gud for. Uten skilsmissen ville jeg i dag ikke hatt en fantastisk kone og to nydelige barn. Ikke bare det, men barna ville ikke hatt livet eller en familie.

Jeg har store, store problemer med en kristendomsforståelse som devaluerer verdien av min familie og mine barn. Derfor svelger jeg hardt og prøver så godt jeg kan å vise forståelse og storsinn i møtet med slike nedverdigende krenkelser som Kleiveland bringer til torgs. Jeg trøster meg med at han ikke har noen innflytelse over mitt liv.

Den elitiske forakten for ikkekristne og den lavere standarden de angivelig skal etterleve, er også vanskelig å svelge. Slike holdninger bekrefter i hvert fall for meg at Kleiveland ikke er i posisjon til å fortelle noen hva Gud mener og tenker, selv om han tror det selv.

Kommentar #24

Ivar Kvistum

1 innlegg  32 kommentarer

Hei, Øyvind Kleiveland

Publisert nesten 9 år siden

Jeg synes du skal være noe mer forsiktig med å snakke på vegne av Gud. Du framstår noe ... vel ... hovmodig i din belærende skråsikkerhet.

Så til saken: Politikerne - anført av KrF-Bondevik - oppfant en nullvisjon om mobbing. Det er fornuftig. Det finnes ingen situasjon hvor det er rimelig å hevde at her kan det være på sin plass med litt mobbing og trakassering.

Derimot finnes det situasjoner hvor det er nødvendig og riktig med skilsmisse, for eksempel der hvor den ene parten er undertrykkende og voldelig. Jeg tror en nullvisjon formulert av åndelige autoriteter vil legge ytterligere belastninger på dem som trenger å bryte ut av destruktive samliv. Så hjerterå og harde synes jeg ikke kristne ledere skal være. Det er lite av Kristi sinnelag å spore i slikt.

Så kan man selvsagt innvende at vold og undertrykkelse ikke hører hjemem i kristelige samliv, men vi vet jo alle sammen at virkeligheten ikke er fullt så flanellografvakker.

Selv har jeg et samlivsbrudd bak meg. Det takker jeg Gud for. Uten skilsmissen ville jeg i dag ikke hatt en fantastisk kone og to nydelige barn. Ikke bare det, men barna ville ikke hatt livet eller en familie.

Jeg har store, store problemer med en kristendomsforståelse som devaluerer verdien av min familie og mine barn. Derfor svelger jeg hardt og prøver så godt jeg kan å vise forståelse og storsinn i møtet med slike nedverdigende krenkelser som Kleiveland bringer til torgs. Jeg trøster meg med at han ikke har noen innflytelse over mitt liv.

Den elitiske forakten for ikkekristne og den lavere standarden de angivelig skal etterleve, er også vanskelig å svelge. Slike holdninger bekrefter i hvert fall for meg at Kleiveland ikke er i posisjon til å fortelle noen hva Gud mener og tenker, selv om han tror det selv.

Kommentar #25

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Øyvind

Publisert nesten 9 år siden

Alle tråder her inne er åpen for alle, og tematikken skilsmisse er noe som er alment og ikke spesielt knyttet til kristne.  Jeg mener derfor det må være anledning for ikke-kristne til å kommentere på denne tråden, selv om det er en klar knytning opp mot menighetsliv.  Det må f.eks være lov - slik jeg gjør - å oppfordre til respekt for andre menneskers livsvalg uten å komme med fordømmelse.

Ditt såkalte "gudsbevis" holder forøvrig ikke hva det lover.  Jeg er ikke overbevist.

For meg står mennesket i sentrum.  Jeg kan ikke se at vi skylder Gud noe som helst.  Derimot skylder vi hverandre ting, og det gjør vi best i å ta tak i.

Kommentar #26

Øyvind Kleiveland

33 innlegg  98 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Ivar Kvistum. Gå til den siterte teksten.

Jeg synes du skal være noe mer forsiktig med å snakke på vegne av Gud. Du framstår noe ... vel ... hovmodig i din belærende skråsikkerhet.

Så til saken: Politikerne - anført av KrF-Bondevik - oppfant en nullvisjon om mobbing. Det er fornuftig. Det finnes ingen situasjon hvor det er rimelig å hevde at her kan det være på sin plass med litt mobbing og trakassering.

Derimot finnes det situasjoner hvor det er nødvendig og riktig med skilsmisse, for eksempel der hvor den ene parten er undertrykkende og voldelig.

Hei Ivar. Jeg har vel ikke sagt at jeg taler på vegne av Gud? Jeg siterer bibelens ord om ekteskapet og skilsmisse. Er det hovmodig, belærende og skråsikkert? 

Vi har vel, så vidt meg bekjent, noen annen litteratur som er nedskrevet, som hevder å være inspirert av Gud direkte? 

Jeg tror på verbalinspirasjon i bibelen og ber ikke om unnskyld for dette. Jeg har omvendt meg fra mitt ugudelige liv og har valgt å leve mitt liv i henhold til bibelens befalinger, så godt som det lar seg gjøre. Om jeg synder, så bekjenner jeg dette og prøver å holde meg fra å gjøre det igjen. 

Når Gud befaler meg å gjøre noe, så tar jeg det som en befaling, og som en som er underordnet Gud, så er jeg vel pliktig til å holde det min Herre befaler meg?

Jeg kan ikke se at dette er hovmodig, belærende eller skråsikkert.

Når det gjelder din resonnering omkring hvilke situasjoner hvor du ser det som "riktig" med skilsmisse, så er ikke dette noen nyhet. Disse grunnene har florert siden 1519, da Erasmus presenterte sin utlegning av 1- Korinterbrev. Like fullt som mennesker klarer å komme på grunner til at de mener skilsmisse er ok, så befaler Guds ord oss å IKKE gjøre det. Det å gjøre noe som ens Mester befaler en å gjøre, er synd. 

Jeg har også tanker om hva som er levelig og ikke levelig i et parforhold, men la oss ikke prøve å overkjøre Guds ord, som står fast i himmelen, og hvor ikke en tøddel kommer til å endres før himmel og jord forgår.

Kommentar #27

Øyvind Kleiveland

33 innlegg  98 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Alle tråder her inne er åpen for alle, og tematikken skilsmisse er noe som er alment og ikke spesielt knyttet til kristne.

Hei Frode. Jeg har ikke noen problemer med at du har lyst til å komme med innspill, men Trond Sætrens innspill var vel ment for de kristne? 

Respekt er en viktig bit i en kristens liv, BÅDE overfor andre mennesker, OG overfor Gud. 

Jeg er ikke ute etter å bevise noe som helst for deg mht. Guds eksistens. Bare la det ligge. Gud har ingen ansvar for å bevise sin eksistens for deg, og derfor trenger ikke jeg å gjøre det heller.

Når det gjelder ditt syn om at vi ikke skylder Gud noe som helst, så er du fri til å mene det. Og jeg er fri til å være uenig. Det er det fine med ytringsfriheten. Og jeg respekterer at du mener det du mener. Men det jeg ville frem til, var at når du sier at du ikke tror på Guds eksistens, så er dette viktig i forhold til hvordan jeg skal svare deg MED respekt. 

Det var grunnen til at jeg spurte. 

Kommentar #28

Ivar Kvistum

1 innlegg  32 kommentarer

Trist

Publisert nesten 9 år siden
Øyvind Kleiveland. Gå til den siterte teksten.

Jeg kan ikke se at dette er hovmodig, belærende eller skråsikkert.

Nei, det klarer du helt sikkert ikke. Men det er ikke så veldig interessant hva du selv mener og hvilken intensjoner du har. Det interessante er hvordan du blir oppfattet.

Jeg synes det er trist med et misforstått bibelsyn som så til de grader leder inn i loviskheten, men jeg antar av lang erfaring at det ikke er fruktbart å gå inn på den veien. Du er jo allerede overbevist og har ingenting å beklage.

Jeg hadde behov for min egen del og eventuelle andre som følger ordskiftet å gi uttrykk for hvordan dine ord rammer i mitt liv. Noen store forhåpninger om at det skulle gjøre inntrykk på deg, hadde jeg egentlig ikke.

Kommentar #29

Øyvind Kleiveland

33 innlegg  98 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Ivar Kvistum. Gå til den siterte teksten.

Nei, det klarer du helt sikkert ikke. Men det er ikke så veldig interessant hva du selv mener og hvilken intensjoner du har. Det interessante er hvordan du blir oppfattet.

Jeg synes det er trist med et misforstått bibelsyn som så til de grader leder inn i loviskheten, men jeg antar av lang erfaring at det ikke er fruktbart å gå inn på den veien. Du er jo allerede overbevist og har ingenting å beklage.

Jeg hadde behov for min egen del og eventuelle andre som følger ordskiftet å gi uttrykk for hvordan dine ord rammer i mitt liv. Noen store forhåpninger om at det skulle gjøre inntrykk på deg, hadde jeg egentlig ikke.

Hei Ivar. 

Jeg antar at det er mitt bibelsyn du sikter til, når du kaller det misforstått. Det er du fri til å mene, men du kunne ikke vært lenger fra sannheten når du kaller det loviskhet. Jeg har aldri vært under loven, og kommer heller aldri til å være under loven. 

Guds rettferdighet i Kristus er åpenbart på siden av loven, og Gud forventer en livsstil av sine barn som langt OVERGÅR loviskheten som fariseerne levde under. Derfor forventer Gud seg HØYERE og EDLERE gjerninger av oss kristne, som hans barn, enn det de som lever under loviskheten lever etter. 

Gud er min elskede far, som elsker meg og gav sin sønn for meg, og sonet den synden som jeg egentlig skulle betalt. Det viser meg hans kjærlighet, og jeg har ingen problemer med å forholde meg til hans befalinger som kommer rett fra en elskede fars hjerte. Han elsker meg, og vil at jeg skal forholde meg til livet som en ambassadør som representerer sitt hjemland. Det er helt ok for meg! 

Hele mitt vesen vet at Gud elsker meg, og derfor er ikke hans befalinger for meg vanskelige. Jesus beskriver sine byrder som lette og sitt åk som gagnlig ( Matt 11:30) Det kan jeg relatere til.

Du sier at mine ord rammer ditt liv. Det skjønner jeg, for Guds ord er levende og virkekraftig, og skarpere enn et tveegget sverd. (Heb 4,12) Dette gjør jo at Guds ord OGSÅ treffer meg. FOrdi Guds ord gjelder ALLE mennesker, så er det jo like mye mitt ansvar å forholde meg til dem, som det er for deg. 

Hvilke ord er det som rammer deg, som gjorde at du hadde behov for å bemerke det? 

Kommentar #30

Siw Agersten

6 innlegg  16 kommentarer

Forebyggende framfor dømmende

Publisert nesten 9 år siden

Det var et flott innlegg Trond Sætren, og absolutt en viktig en.
Klart det gjør vondt for oss som har vært igjennom skilsmisser - men skal vi la være å kjempe for eksteskapet av den grunn? Jeg forstår ikke at noen kunne reagere på denne posten som fordømmende - det var jo snakk om FOREBYGGENDE! Ååååååååå som vi trenger det!!

Da er det mer smertefullt å høre de krasse ordene fra Kleiveland. Det nevner ingen håp overhodet for oss som gikk i fella... Har Kleiveland noe budskap til de som har giftet seg to og kanskje til og med tre ganger..? Eller er de dømt til evig fortapelse? Er disse i en kategori uten nåde? Jeg tror ikke det.

Men jeg skal ikke spore av, jeg vil bare si hipp hurra til Tronds innspill!! Alt som kan virke forebyggende og styrkende på eksteskap er kjærkomment - ABSOLUTT

Kommentar #31

Ivar Kvistum

1 innlegg  32 kommentarer

Skjønner ....

Publisert nesten 9 år siden
Enda mer lovisk enn fariseerne, altså. Det er jo akkurat det jeg sier. Men hva slags evangelium er egentlig dette? For bokstaven slår som kjent ihjel, men Ånden gjør levende. Sorry, men jeg sier bare hva som står i Bibelen. Jeg har akkurat forklart hvilke konsekvenser ideene dine har i andres liv. Prøv å lese det en gang til.
Kommentar #32

Øyvind Kleiveland

33 innlegg  98 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Siw Agersten. Gå til den siterte teksten.

Da er det mer smertefullt å høre de krasse ordene fra Kleiveland. Det nevner ingen håp overhodet for

Hei Siw. 

Det er leit å høre at du bruker ordene "å gå i fella". Et ekteskap er ingen menneskerettighet, og det å skille seg er aldri å gå i en felle, i mine øyne. Jeg registrerer at du bruker ordene, men det gjør meg vondt. 

Guds befalinger til oss mennesker har vært uforandret siden Han gav dem til oss. Det er ikke noe nye bud jeg kommer med. Det er det som er trist med å lese resten av det du skriver. 

Når det gjelder et håp for oss som har blitt skilt, så er det å følge Guds befalinger, på lik linje med alle mennesker i alle andre sammenhenger. Om vi ønsker å komme til himmelen, så er det saker som må gjøres på Hans måte. Ikke vår. 

Du spør om jeg har noe budskap til de som har giftet seg to eller tre ganger. Utover det som bibelen befaler, har ikke jeg noe "revolusjonerende" budskap til dem som har gjort det. Jesus sier at den som gifter seg med en fraskilt person, begår ekteskapsbrudd mot den første ektefellen. Og den som skiller seg og gifter seg igjen, begår ekteskapsbrudd mot den første. 

Tro meg, jeg skjønner hvor disse ordene treffer. Som skilt selv, har jeg ingen "ovenifra-og-ned" holdning i forhold til dette temaet, for Gud befaler meg å gjøre akkurat det samme som han gjør til alle andre som er skilt. 

Gud er en nådig Gud, men har kommer IKKE til å se mellom fingrene på det han allerede har sagt. Så derfor er vi nødt til å forholde oss til det han ALLEREDE har sagt i bibelen.

Du spør om evig fortapelse; Dette spørsmålet får jeg ofte. Her er det beste svaret jeg kan gi. Vi er ikke døde ennå! Det er fortsatt tid til å omvende seg. Gud er nådig, og han ønsker at alle mennesker skal bli frelst OG komme til SANNHETS erkjennelse. Det gjelder oss alle, og der stiller vi helt likt. Alle sammen. 

Kommentar #33

Siw Agersten

6 innlegg  16 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Til Kleiveland; ordet "i fella" var ikke en beskrivelse av skilsmisse - det var min følelsesmessige beskrivelse av ditt budskap om ekteskap nr to eller fler...

Kommentar #34

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

God artikkel!

Ja, mange grep kan man ta for å legge til rette for at ekteskap varer livet ut.

`Mange årsaker til skillsmisse...De som ikke har vært i den situasjonen,bør gå stille i dørene og kutte ut å dømme folk for det.` (Holt)

Når det gjelder homofile så finnes det også 1 årsak til at noen blir homofile; ikke bare `sosialisering` det er også (bevist) at mange ikke kan noe for sin legning - noe en oppdager i puberteten. Ovenfor siterte gjelder da også for disse homofile? Ellers kan nesten ikke ovenfor siterte brukes som argumentasjon i forhold til skilsmisse..

Kommentar #35

Ronny Johansen

72 innlegg  235 kommentarer

Norsk lov beskytter oss mot slike monster

Publisert nesten 9 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

Ja, det er sikkert begge deler når ektemannen voldtar og banker sin kone mens han tvinger henne til å lovprise Herren!

Et slikt ekteskap er det nok bare mulig for Gud å bevare.

Når ektemannen voldtar, banker eller utøver annen vold, psykisk eller psykisk, mot sin hustru, så har vi her til lands, tjenere til å ta seg av slike lømler. Og det er jeg veldig glad for.

Her nytter det altså ikke å forsøke å dytte Skriftens Ord og lære foran seg, i det man forsøker å undertrykke kvinnen, eller andre for den saks skyld.

Slike som utøver vold av en eller annen type, bør straks anmeldes. Slike vil da straffeforfølges og dømmes av rettferdighetens tjenere, politiet.

En hustru skal ALDRI la en mann utøve vold mot henne. Ikke på noen som helst måte. Slutter ikke mannen på sin kones oppfordring, anbefaler jeg henne å ringe politiet. De pleier  heldigvis å høre på hustruene, og også komme dem til hjelp, når den "kristne" mannen har fart vill fra Skriftens sanne lære om hvordan han skal fø og varme sin kone.


Kommentar #36

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Hva med å jobbe for at alle skal ha det bra?

Publisert nesten 9 år siden

Hvorfor ikke heller legge en innsats i å forebygge skilsmisser generelt, uavhengig av om det er kristne eller ikke kristne som skiller seg.

Få grunnleggende ting inn i skolen. Bytt ut religionsundervisning med undervisning i gjensidig respekt, grensesetting for seg selv, og forståelse og respekt for andre sine grenser.
La elevene få et fag hvor de kan bidra med tanker om disse tingene, komme med eksempler, diskutere. Få dem til å tenke og forstå dette med å kreve å bli behandlet med respekt, samt behandle andre med samme respekten.

Det er alt for mange som ikke har et åpent øye for hva man bør se etter, hva man bør være obs på, osv den dagen man treffes av amors piler. I forelskelsens rus er det alt for lett å velge feil partner. Fordi man tenker med hjertet og følelsene, og ikke har med seg alle de grunnleggende kunnskapene man trenger for å se om man egentlig passer godt sammen.

Samt at en del forhold ender opp som disfunksjonelle fordi partene ikke fungere som likestilte i praksis. Feks i forhold der den ene har mer "makt" enn den andre i større eller mindre grad.

Det er alt for mange jenter som havner i forhold hvor de først synes det er så smigrende at fyren ringer både titt og ofte for å høre hvor hun er og hva hun holder på med. Og så sakte men sikkert blir hun fanget i et nett hvor han ikke liker vennene hennes, så hun kutter en etter en av dem, han misliker familien, så de også blir kuttet en etter en.
Isolering er ofte et av de første alvorlige tegnene på at man bør kutte et forhold. Men det kommer så snikende og over så lang tid at mange ikke merker det. Og ofte så er fyren supersjarmerende og svært så overtalende, slik at man tror at han har rett når det kommer til å se hva slags mennesker man tidligere har hatt som venner.
Kanskje han til og med bruker religion (gud sier) som delvis begrunnelse til hvorfor man ikke lenger bør omgåes "visse folk".

Det er mange ting unge mennesker bør være obs på, både jenter og gutter, når det kommer til å ha med seg hodet den dagen de skal finne seg en livspartner.
Men de aller færreste har den grunnleggende bagasjen de burde ha med seg for å styre unna det å havne i "feil" forhold.
Dessverre er det jo også slik at en del mennesker ikke viser sin "onde og/eller kontrollerende" side før de har et særdeles godt "grep" om sin partner. Som feks at en del kvinner ikke opplever å bli mishandlet før de har blitt gravide. Og da er det ekstremt vanskelig å "bare gå", selv om det er det som er det eneste rette dersom man blir slått.

Dette med skilsmisse og spesielt kanskje årsakene til skilsmisse er et samfunnsproblem, og ikke bare noe som rammer enkelte grupper (som kristne).
Jeg mener derfor at samarbeid på tvers av både religioner og ikke religioner er det som må til.
Og det handler om opplysning og forebygging, med fornuftig tenking og helt konkrete grenser for hva som er greit og ikke greit i bunnen.

Og selvfølgelig også tiltak som går på å hjelpe folk som sliter. Men da må det mange instanser til. For man kan feks ikke hjelpe et par som sliter pga fysisk eller psykisk mishandling dersom den som mishandler ikke selv ønsker hjelp. Slike forhold ordner seg ikke før mishandleren legger seg flat og begynner i behandling med kyndig og utdannet hjelp.

Så her er en formidabel jobb å gjøre, som går på langt mer enn bare dette med skilsmisser. Forhold generelt og også dette med samarbeid rundt barn etter et brudd vil ha nytte av et felles arbeid med forebygging som tema.
Men skal man få ned antall skilsmisser, så er dette den mest effektive veien å gå.
Og samtidig så vil det bidra til samfunnet på så mange områder ellers også  :)

Kommentar #37

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Ronny Johansen. Gå til den siterte teksten.

En hustru skal ALDRI la en mann utøve vold mot henne.

AMEN!!

Og dersom barn er vitne til vold i hjemmet, så er det regelrett barnemishandling (psykisk).

Så slår en mann, så er man pliktig til å forlate ham for barna sin skyld. Barna må alltid komme før både ektefelle og hva man måtte tro på av gud og religion.

Kommentar #38

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

fø og varme

Publisert nesten 9 år siden

jeg lager suppe snart

Kommentar #39

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Du har jo rett i det

Publisert nesten 9 år siden
Ronny Johansen. Gå til den siterte teksten.

Når ektemannen voldtar, banker eller utøver annen vold, psykisk eller psykisk, mot sin hustru,

Jeg begynte faktisk å le igjen.

Selvfølgelig skal han fø og varme henne.

Han sier at han skal lage suppe til henne nå.

Kommentar #40

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

og uten barn

Publisert nesten 9 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.

Så slår en mann, så er man pliktig til å forlate ham for barna sin skyld. Barna må alltid komme før både ektefelle og hva man måtte tro på av gud og religion

er hun pliktig til å komme bort for sin egen skyld fra en som slår

Kommentar #41

Ronny Johansen

72 innlegg  235 kommentarer

Helt enig Lars Randby

Publisert nesten 9 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

For slik jeg forstår nullvisjonen i denne diskusjonen så gjelder den for kristne som inngår ekteskap og ikke resten av samfunnet. I så måte har jeg ikke noe å utsette på at en organisasjon jobber for å endre holdninger hos sine medlemmer og så får det være opp til disse medlemmene om de ønsker det eller ikke.

Helt enig. Det er viktig å ikke blande "kortene".

 

Kommentar #42

Ronny Johansen

72 innlegg  235 kommentarer

Jesus mot Moses ?

Publisert nesten 9 år siden

Ja, disse budene av Jesus gjelder for de som ønsker å leve fullkomment etter Gud, Den Allmektiges vilje. Altså er Jesu bud om ekteskapet for de som med fullt alvor har som mål å bli som sin Mester. Dvs. feilfri og fullkommen i alt.

Jesus syndet ikke, og hans disipler har som mål, helt å holdent å slutte å synde. Synden er klart definert i Skriften: Den som gjør synd, gjør og lovbrudd. Altså blir det å synde, det samme som å gjøre mot Guds bud, slik de står definert i Skriften.

For de som ikke har gått inn i den nye pakt, som ble opprettet i Jesus Kristus, i det de har oppgitt alt for ham, blir det en svær oppgave å tåle den andre. Enkelte klarer det, og noen får  hjelp gjennom Ordet til å holde sammen, også når de onde dagene kommer.

Men desverre ser vi også at mange ikke makter å elske den de en gang ga ekteskapsløfte. Dette kommer av at hjertene, før gjenfødelsen, uten Kristus, er harde. Dette harde menneskehjertet er vi alle født med.

Gud er ingen hard Herre å tjene. Langt i fra! Han har løsninger, selv for den mest forkomne, forat ikke sjelen skal fortapes.

Det blir feil å hevde at den som ikke har oppgitt alt for Jesus Krisus, og som hver dag fornekter seg selv og tar sitt kors opp, i det han søker fullkommenhet i liv og lære, ikke kan gifte seg igjen.

Det å hevde at en som ikke er en bevisst disippel av Kristus, ikke KAN gifte seg igjen, etter en skilsmisse, er vranglære.

Hvordan kunne ellers Moses å gi mannen rett til å gi hustruen skilsmissebrev og skille sig fra henne?

Til dette svarer Mesteren: "For eders hårde hjertes skyld gav Moses dere lov til å skilles fra deres hustruer; men fra begynnelsen av har det ikke vært således. "

Jesus taler etter dette om hvordan det fullkomne lys er angående ekteskapet. Jesus Kristus satte en ny standard for et fullkomment liv i ham.

De som ikke har livet i Kristus, lever farlig med hensyn til hvor lenge de orker den andre. Og visa versa: Han eller henne kan når som helst få nok av deg, på grunn av sitt hårde hjerte. Slik er det bare. Så det lønner seg å være god, på alle måter, mot sin ektefelle. 

Gud hadde en løsning for mennesket, slik at de ikke skulle fortapes, i det de ble dømt for hor av loven. Gud svarte på Moses sine spørsmål om disse livforholdene, og ga han bud og forordninger angående skilsmisse og gjengifte.

Denne ordningen, blant de som ikke følger Jesus, bør etter min mening, ikke vi som er Jesu disipler røre ved. Moses ga dem lov. Hvem skulle da jeg være, som skulle nekte dem det?

Men i Kristus godtas ingen andre standarder enn den Kristus selv setter. Den kan leses i Bibelen for enhver som måtte ha ønske om å nå fullkommenhet i liv og lære.

En sann og virkelig hjelp til å være god og akte og ære din ektefelle til fullkommenhet, ligger i Kristus.
 

Kommentar #43

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

er hun pliktig til å komme bort for sin egen skyld fra en som slår

Jeg mener at hun er det ja.
Men ingen kan tvinge en kvinne til å gå fra en mann som slår.

Derimot mener jeg at kvinner som har ansvar for barn (det har jo mannen også da, men han har jo mistet helt bakkekontakten dersom han slår), bør stå mellom valget å gå eller miste barna dersom hun ikke tar ansvar for hva barna blir utsatt for.

Å være vitne til vold er svært traumatisk for barn. Og dessverre er det svært "arvelig" dersom ingen bryter med den onde sirkelen og setter en strek en gang for alle.

Kommentar #44

Ronny Johansen

72 innlegg  235 kommentarer

Det virker nesten som det er lov

Publisert nesten 9 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.

Derimot mener jeg at kvinner som har ansvar for barn (det har jo mannen også da, men han har jo mistet helt bakkekontakten dersom han slår), bør stå mellom valget å gå eller miste barna dersom hun ikke tar ansvar for hva barna blir utsatt for.

å slå kvinner. Da må kvinnen gå, sier du. Nei, mannen skal hentes av politiet og settes på glattcelle og nektes adgang til huset kvinnen bor i, inntil han erkjenner og vender seg bort fra det å herske og slå.

Hvis ikke de straks blir endring, bør kvinnen se sin samfunnsplikt, med eller uten barn, og anmelde mannen, slik at, ikke bare hun, men også samfunnet ellers beskyttes mot overgriperen, som bør settes bak lås og slå.

Kommentar #45

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Ronny Johansen. Gå til den siterte teksten.

bør kvinnen se sin samfunnsplikt, med eller uten barn, og anmelde mannen

Problemet er bare at det dessverre er langt fra teori og praksis her.

For det er et hav av forskjell å se på slikt utenfra og å være den som blir slått.

Svært ofte har mannen fått et enormt grep om kvinnen før han begynner å slå. Og mishandlingen gir et enda sterkere grep. Kvinnen er ofte så langt nede psykisk og så "hjernevasket" at hun ikke klarer å bryte ut.
Og i en del tilfeller er det også snakk om frykt for eget og/eller barnas liv dersom hun velger å anmelde eller gå fra han.

Det er ikke noe tidspunkt i livet til en kvinne som blir mishandlet som er mer farlig enn når hun velger å anmelde eller gå. Så det kan være viktig å ha en god og solid plan i forkant, samt støttespillere og medhjelpere før man går fra en som mishandler grovt.
Det er alt for mange eksempler på at kvinner blir drept (eller alvorlig skadet for livstid) fordi mannen ikke takler at han mister grepet om henne.

Så å si at kvinner skal gå er noe helt annet enn det er for dem å faktisk gjøre det.

Men det betyr ikke at man ikke skal jobbe for og si at mishandling er galt, og at man alltid må komme seg bort FØRSTE gangen noen slår. Sjansen for at de slår igjen er så enormt mye større enn at de ikke gjør det, at man ikke har råd til å ta sjansen på å stole på igjen når den grensen er brutt.

Nulltoleransegrense for vold, uansett arena tenker jeg.

Og så må folk våge å bryte tausheten rundt familievold.
Å få trollet ut i lyset og offentligheten tidligst mulig vil raskere føre til at trollet sprekker.
Aldri skån en overgriper når det kommer til å holde det hemmelig. Der er ingen grenser for hvem og hvor mange du kan og bør fortelle om slike ting til. Desto flere som vet, desto større er sjansen for å få hjelp, samt at den som er overgriper skjønner at det må ta slutt.

Kommentar #46

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Øyvind Kleiveland. Gå til den siterte teksten.

Vi, som Guds barn, kalles i bibelen for ambassadører, og vi forventes derfor å leve med en helt annen standard over våre liv enn det ikke-kristne gjør.

Høyere, lavere eller bare anderledes?

Kommentar #47

Ivar Kvistum

1 innlegg  32 kommentarer

Nullvisjonens mest problematiske side

Publisert nesten 9 år siden

OK, jeg gjør et nytt forsøk på å bringe inn i debatten et sentralt poeng som bør interessere alle som ikke ser seg selv som ufeilbarlige etterfølgere og sannhetsbesittere:

Dersom man operer med en nulltoleranse for skilsmisse, og en negativ holdning til å etablere seg igjen, får man et problem i møte med de nye familiene.

Man har rett og slett lagd seg en teologi som erklærer virkelige, eksisterende familier som uønskede og ugyldige.

De ubesvarte utfordringene er: Hvilken status skal en slik familie ha? Hvordan skal den omtales? Hvordan forsikrer man seg om at barn ikke opplever - direkte eller indirekte - at deres eneste familie blir forstått som annenrangs?

Kommentar #48

Lars Christian Sandstø

0 innlegg  11 kommentarer

Det er nye tider og det må vi tilpasse oss.

Publisert nesten 9 år siden
Samfunnets normer endres, men påvirker det Guds mening om gjengifte? Mange er konfliktsky og vil være greie, særlig når slekt og venner vil ha bekreftelse. Men hva slags venn er det som fornekter sin overbevisning av frykt for å oppfattes som ukjærlig? Må vi bifalle gjengifte av hensyn til de som har giftet seg påny, hva slags logikk er det i dette? Skal en resonnere slik i de forskjellige moralspørsmål er det ikke lenger rom for upopulære ytringer.
Kommentar #49

Siw Agersten

6 innlegg  16 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Kvistum sier;
Dersom man operer med en nulltoleranse for skilsmisse, og en negativ holdning til å etablere seg igjen, får man et problem i møte med de nye familiene. (sitat slutt)

Må et ønske om nullvisjon nødvendigvis føre til nulltoleranse..?
Skal vi, av hensyn til de som ikke fikk det til, la være å verne om nyetablerte ekteskap?
Det henger, ærlig talt, ikke på greip!!

JA til alt som kan verne om ekteskapet! Enten det er inngått for første eller tredje gang...

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere