Helene Ommundsen

13

Warum all this black stuff?

Hvorfor dette behovet for trusler?

Publisert: 18. jul 2012

Jeg er et sanselig menneske, og jeg vil gjerne kløs (hei, Rune!). De fleste av oss vil sannsynligvis gjerne kløs. Det er godt, det gjør godt. Det som gjør godt bringes videre i form av større medfølelse og sympati med andre dyr. Tror jeg.

Så hvorfor sverte til det sanselige livet med trusler om fortapelse og helvete for dem som ikke velger et visst tunnelsyn? Et tunnelsyn som oppsto i et bitte lite område av verden, av Gaia, og som forlanger at man kryper for det?

En tro som forlanger å bli utbredt og ikke tar høyde for menneskers individualitet, og ikke minst genetiske og miljømessige beskaffenhet.

En tro som vil sende alle de som ikke tror som tilhengerne til EVIG fortapelse.

Hva minner dette dere om, hvis dere våger å gå bak propagandaen og se hva som trigger den?

Hvor og hvorfor klør denne troen dere, og hvordan er den god for andre enn dere?

Kommentar #1

Kjell Arne Norum

60 innlegg  670 kommentarer

Forsøk på et svar

Publisert over 9 år siden

Du spør i alvor, og jeg skal prøve å svare i alvor. 

Jeg tror at Gud skapte nytelsen. Det inkluderer glede over god mat, musikk, blomster, sex, vennskap og ”alt som er sant og edelt, rett og rent.” Han har skapt oss til sanselige vesener.  Han nekter oss ingenting annet enn synden, og synden er det som skader andre mennesker. Da er våre forsømmelser inkludert. Jeg tenker at det verste jeg gjør, ikke er det jeg gjør, men det jeg lar være å gjøre.

Jeg synes det er helt rimelig at vi skal avlegge regnskap for våre liv. Selv kassereren i det minste idrettslag må avlegge regnskap. Hvor mye mer bør ikke vi kunne avlegge regnskap for livet vi lever mellom andre mennesker? 

Bibelen forteller om en dom. Domsgrunnlaget er i utgangspunktet ikke hva vi tror på. Det er hva vi har gjort – og ikke gjort. Har vi ikke alle noe å svare for? Og om vi måler med den absolutte godhet som målestokk – har vi ikke da mye å svare for? 

Det er her troen kommer inn i bildet. Det er lagt ut en redningsplanke. Den heter nåde. Den kristne troen består i å ta dommen inn over seg og gripe nåden. 

Forfatteren C. S. Lewis skildrer i en av Narnia-bøkene hvordan dommen skal foregå. Han bruker billedspråk. Løven Aslan er et bilde på Jesus. Mot slutten av historien står løven ved siden av en åpen port inn til det nye, gode landet. Alle de ulike innbyggerne i Narnia – mennesker, fauner, snakkende dyr osv. – kommer mot porten. Når de får se Aslan, lyser noen opp i glede. De går inn til det nye livet. Andre slår blikket ned når de får se ham, viker til side og forsvinner ut i mørket ved siden av. Det som gjør inntrykk på meg med dette bildet, er at porten faktisk er vid åpen. Nåden er for alle. Det fremstår derfor som trist og meningsløst at ikke alle går inn gjennom porten. Hvorfor gjør de ikke det?

Jeg mener ikke at jeg med disse linjene har svart på alle vanskelige spørsmål. Det var ikke meningen heller. Jeg tenker bare at det å svare litt er bedre enn å ikke svare i det hele tatt.

Kommentar #2

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Ja, hvorfor?

Publisert over 9 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.

Forfatteren C. S. Lewis skildrer i en av Narnia-bøkene hvordan dommen skal foregå. Han bruker billedspråk. Løven Aslan er et bilde på Jesus. Mot slutten av historien står løven ved siden av en åpen port inn til det nye, gode landet. Alle de ulike innbyggerne i Narnia – mennesker, fauner, snakkende dyr osv. – kommer mot porten. Når de får se Aslan, lyser noen opp i glede. De går inn til det nye livet. Andre slår blikket ned når de får se ham, viker til side og forsvinner ut i mørket ved siden av. Det som gjør inntrykk på meg med dette bildet, er at porten faktisk er vid åpen. Nåden er for alle. Det fremstår derfor som trist og meningsløst at ikke alle går inn gjennom porten. Hvorfor gjør de ikke det?

Aslan er en metafor for det opplyste mennesket, det som klarer å gå gjennom porten.

Aslam holder en pote åpen for dem som ikke har forstått ham godt nok.

Er det noe som heter nåde, er det dette.

Kommentar #3

Kjell Arne Norum

60 innlegg  670 kommentarer

Aslan

Publisert over 9 år siden

Først får jeg si at forfatteren selv brukte Aslan som bilde på Jesus. Han bruker i det hele tatt fortellingene fra Narnia til å fortelle bibelhistorie på en annen måte, i bevisst motsetning til søte søndagsskolefortellinger. Jeg bebreider deg likevel ikke at du her bruker bildet annerledes for å få frem ditt eget poeng. 

Jeg vet ikke helt hva du mener med ”det opplyste mennesket, det som klarer å gå gjennom porten”. Klarer? Hvis det er noe man må klare, er det nåde da? Men som sagt, jeg vet ikke helt hva du sikter til.

I den boken jeg nevnte, opptrer det et vesen, eselet Puzzle, som kommer til å delta på gal side i den store kampen mellom det gode og det onde. Han er en hjelpeløs skikkelse som knapt forstår noen ting av det som skjer rundt ham og som han er med på. Men også han får komme gjennom den åpne porten, uten at han vel skjønner altfor mye av det heller. Slik holder Aslan porten åpen, som du er inne på, for den som ikke forstår så mye. Og ja, det er nåde – det også.

Så er det også dem som velger uretten. Det var disse som ikke tålte synet av den gode Aslan, og som måtte slå blikket ned da de så ham. De valgte selv å gå bort.

Kommentar #4

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Lyset

Publisert over 9 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.

Jeg vet ikke helt hva du mener med ”det opplyste mennesket, det som klarer å gå gjennom porten”. Klarer? Hvis det er noe man må klare, er det nåde da? Men som sagt, jeg vet ikke helt hva du sikter til.

Det jeg sikter til er at et opplyst menneske ikke bør utsettes for mørke kapper.

At det ikke bør kastes religionskapper over lyset og det livet vi lever her og nå.

At det livet vi lever her og nå er det eneste vi er sikre på at vi lever.

Det har blitt sagt her inne at Jon Schaus (er ikke sikker på stavingen) opplevelser i dødsøyeblikket var trigget av Satan. Da tenker jeg at de kristnes trosopplevelser er ansporet av den samme.

Et bilde man ønsker å mane frem! I motsetning til Aslam.

Kommentar #5

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

lewis

Publisert over 9 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

Det jeg sikter til er at et opplyst menneske ikke bør utsettes for mørke kapper.

var,som sin venn tolkien katolikk.derfor ikke så opptatt å sitte i syndpølen og grave seg ned i det mørke

Kommentar #6

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Det evige mørke

Publisert over 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

ar,som sin venn tolkien katolikk.derfor ikke så opptatt å sitte i syndpølen og grave seg ned i det mørke

Katolikker har på sett og vis i sin naturlige fortvilelse over bibelsitatene, klart å finne en nødutgang.

De tror ikke at pinen er evig, de tror at det fins graderinger for hvor sterk pinen skal være, og de tror at man kan slippe helt fra den ved å slange seg rundt den i form av jevnlig skrifte.

Tror dere meg ikke?

Jeg har inngående kjennskap til dette.

Kommentar #7

Kjell Arne Norum

60 innlegg  670 kommentarer

Lewis

Publisert over 9 år siden

Til Robert O.: Lewis var ikke katolikk, men anglikaner. Han har forøvrig en høy stjerne blant mange kristne fra ulike konfesjoner.

Til Helene O.: Vi kunne sikkert holde på lenge. Jeg nøyer meg med det jeg alt har skrevet. Kanskje vi møtes igjen i senere veikryss.

Kommentar #8

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Fordelen med tro:

Publisert over 9 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

Hvor og hvorfor klør denne troen dere, og hvordan er den god for andre enn dere?

Først må vi undersøke hvordan vi fungerer mht. mottak av informasjon fra det eksisterende.

Våre 5 sanser har ikke direktekontakt med omstendigheten, membraner mottar bølge frekvenser, men bare et lite spekter. Fx når vi mottar lys er det kun en liten del av lyset vi kan se, også ved lyd er det en begrenset del av bølgefrekvensen vårt øre evner å høre. Det samme med de andre registratorene vi har, vi lever i en "boks" og oppfatter bare litt av alt, de bølger vi mottar omdannes til elektrokjemiske signaler som hjernen tolker. Tolkningsprogrammet hjernen har til rådighet er programmert av foresatte, lærere og miljø vi eksisterer i, et program som avviker fra individ til individ og gir oss et vrenge- / skyggebilde av virkeligheten.

Denne lille boksen vi lever i kalles i Abrahams lære for "Mørket". (Abrahams lære er ikke kristendom, el andre religioner, men en vitenskapelig gransking av den virkeligheten vårt naturlige sanseapparat ikke kan oppfatte.)

En tro på det vi ikke kan oppfatte er den overfladiske, lettvinte veien til fred i sinnet, troen bygger seg et fantasibilde av virkeligheten, dette bildet er som opium for folket, vi blir beroliget. Det skremmende faktum at vi ikke vet (vi er i mørke) skjules bak en tenkt fasade og denne troskunnskapen (vrengebildet) styrkes dess flere som tilber det. "Fred, fred og ingen fare."

Så lenge ens tro evner å døyve vårt ønske om å kjenne sannheten er troen en fordel -vi har ikke sanseapparat til å oppfatte den likevel, vi tror et el annet og slår oss til ro med det. Det er en stor fordel om vi er mange som tror det samme, at vi "klør" hverandre med avgudene våre, vi håper fler skal komme til tro på det samme som oss slik at vi vinn kampen om virkeligheten -og dermed frelsen.

PS. den dagen vi lengre ikke er tilfreds med den troen vi har vil vi starte en søken etter å kjenne det vi før trodde på; Hvordan motta det som er ummulig å motta.

Enn så lenge forteller vi skumle spøkelseshistorier om den ukjente verden.  

Kommentar #9

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Slett ikke dumt beskrevet!

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Så lenge ens tro evner å døyve vårt ønske om å kjenne sannheten er troen en fordel -vi har ikke sanseapparat

Jeg synes du har en vettug vinkling på det som for meg er et problem: Altså at man velger å tilbe tyrannguder.

Fremdeles lurer jeg imidlertid på hvorfor man velger seg tyranner, når man kunne valgt noe helt annet. Har det noe med vår kultur å gjøre, mon tro? Vil vi straffes, tuktes og kues? Og hvorfor har en slik kultur vokst frem her i Vesten, mens vi ikke finner den i f.eks. buddhismen og endel naturreligioner?

Kommentar #10

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Der har vi kanskje kommet noe lenger ?

Publisert over 9 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

Det som gjør godt bringes videre i form av større medfølelse og sympati med andre dyr.

Der har vi kanskje kommet noe lenger her i Vesten enn hva man ser på markedene i de land der Buddah har hatt innflytelse over menneskene ?

Kommentar #11

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

hvilke av disse

Publisert over 9 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

Der har vi kanskje kommet noe lenger her i Vesten enn hva man ser på markedene i de land der Buddah har hatt innflytelse over menneskene

har du vært i?toten??

Kommentar #12

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Hva er det du sier?!?

Publisert over 9 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

Der har vi kanskje kommet noe lenger her i Vesten enn hva man ser på markedene i de land der Buddah har hatt innflytelse over menneskene ?

I land med buddhistisk tilnærming er nettopp omsorg for andre dyr enn oss meget synlig.

I Darjeeling, Nepal og Laos går folk ut og mater villhunder midt på natten. Det forteller jo litt, særlig fordi folk i Nepal og Laos ikke har en høy levestandard.

Disse markedene du tenker på befinner seg kanskje i Kina og muligens Japan. Kina har sin egen religion, som i likhet med kristendom, jødedom og islam baserer seg på tilbedelse av en tyrann. Japan har sin zen-buddhisme, som ikke skal forveksles med andre buddhistiske retninger, men det er først og fremst den religiøse forfadertilbedelsen som er fremtredende i Japan.

Kommentar #13

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Tyrranus rex

Publisert over 9 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

Altså at man velger å tilbe tyrannguder.

Det "tyrranniet" beskrevet i Bibelen er mot egoistiske ønsker.

I vår svarte boks ønsker vi å motta nytelse, siden alt er forvrengt (svart), dvs motsatt virkeligheten, blir det aldri nok nytelse, mørket sluker alt som kommer inn slik at uansett hvor mye vi mottar varer nytelsen bare et øyeblikk -så vil vi ha mer.

Dette kalles egoisme, egoet som aldri er fornøyd samme hva, er vår herre og konge, vi gjør ingen ting uten et (egoistisk) ønske om det, ikke et glass vann drikker vi uten ønsket forteller oss. Ikke piller vi nese el reiser på ferie uten Ønsket.

Bibelen anbefaler å avvise, drukne, henge, drepe dette egoet (det er umulig) slik at vi kan utvikle oss i frihet og lære hvordan oppfatte virkeligheten, den vi ikke automatisk kan sanse.
Siden vi må ha egoismen for i det hele tatt ha et ønske om å motta liv, kan vi kun ta styringen over det, bruke det som en tjener heller enn at det bruker oss, vi anbefales å bli kongens konge. 

Som de religiøse forblindete egoister vi er tror vi Bibelen anbefaler å kue, evangelisere og i verste fall drepe andre mennesker om de ikke tror som oss, og dette i gudens navn, vi forstår ikke at Bibelen er en spirituell bok som omtaler den usynlige verden, dens krefter og de kvaliterer den har vi kan utvikle oss til å oppnå. Den sier ingenting om å drepe andre mennesker, ikke engang baktale de.

Den som elsker sin neste som seg selv vil med all sin kraft og alt sin makt ønske det beste for den andre, en livsfunksjon som er umulig uten å avsløre sitt egoistiske ego, sette det på plass og så ta frie valg uavhengig av dets begjær og påfølgende krav.

I industrialiserte og økonomisk styrte samfunn (vesten) er egoismen mye større enn hos naturfolk, vi lytter ikke til Moder jord, bare vårt ego, når vi da (i vår svarte boks) danner oss bilde av Gud  (Skaperen som er Naturen) blir han lik vårt bilde :-)) en tyrrann som går over lik for å få det som hàn vil.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere