Rune Staven

402

Det er ingen fordømmelse i Jesus Kristus

Publisert: 17. jul 2012

Hei

 

 

Rom 8:1-4: Så er det da ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus ikke vandrer etter kjødet men etter Ånden; for livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.

Tenk det det er ingen fordømmelse i Jesus kristus, hvem som helst kan komme og anklage deg og fordømme deg, men så lenge man vandrer i Ånden. så er det ingen fordømmelse i Jesus Kristus, satan kan aldri anklage deg for noen ting, for blodete beskytter oss i fra disse anklagene, Gud ser heller ingen synd i vårt liv. Det må være en fantastisk lettelse. å vite at man kan tro . og leve i den frihet dette budskapet har gitt oss:)

 

Sitat nett pastoren

Heller ikke jeg fordømmer deg!
Jeg ønsker også å ta med en historie fra Jesus sin tjeneste da han gikk her på jorden. Dette er egentlig en veldig radikal fortelling som mange religiøse og loviske personer har problemer med.

Det vare en kvinne en gang som ble grepet i hor, og de religiøse lederne på i Israel sin tid brakte denne kvinnen til Jesus.
Det første Jesus gjorde var å irettesette disse religiøse lederne, fariseerne, som prøvde å følge loven, for å dømme, uten å se til sine egne hjerter.
Han sier til dem: Den av dere som er uten synd, han kan kaste den første stein.

Men hva var Jesus sin respons til denne kvinnen, som nettopp hadde begått en grov synd?
Var det: ”Vet du hva du har gjort, dette er en grov synd hvordan kunne du finne på noe slikt. Du burde ha visst bedre! Vet du ikke også hva de ti bud og moseloven sier?” Eller sa han: ”Du får tenke over hva du har gjort og føle deg fordømt, og hvis du gjør det og angrer vil jeg kanskje tilgi?” Nei han sa ikke noe slikt, han ville ikke at denne kvinnen skulle føle seg fordømt. Hør hva han sa:
Joh 8:10f
10 Da Jesus hadde reist Seg og ikke så andre enn kvinnen, sa Han til henne: "Kvinne, hvor er disse anklagerne dine? Har ingen fordømt deg?"
11 Hun sa: "Ikke én, Herre." Jesus sa til henne: "Heller ikke Jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer!"


Hva var Jesus sin motivasjonsfaktor i denne historien til at denne kvinnen ikke skulle synde igjen? Var det skyld? Var det fordømmelse? Nei! Det var faktisk nåde, kjærlighet og tilgivelse!

Jeg bare ønsker å ta med her, før du misforstår meg, eller reagerer for sterkt på dette:
Jesus sa ikke at det hun hadde gjort ikke var en synd. Han avblåste det ikke med å si: ”Dette er ikke så nøye, vi gjør jo alle litt feil av og til.” Det var en synd og det var galt det hun hadde gjort!
Legg også merke til at Jesus sier: ”Gå bort og synd ikke mer!” Så han sier også at det ikke er ok å fortsette med å synde. Jesus formidler både sannheten; at synd er galt og at vi ikke burde synde, men han viser også nåden (Joh 1:17).
Fariseerne viser bare sannheten, at hun hadde gjort en synd, men de viste ingen nåde.

Jeg underviser forresten heller ikke at det er greit å synde!! Synd har dårlige konsekvenser på livet ditt! Derfor er det at Jesus også sier dette:” Gå bort og synd ikke mer!” 

Men det som er viktig å se er at Jesus fordømte ikke denne kvinne for hennes synd, men pekte på nåden og tilgivelsen. Gud fordømmer deg heller ikke når du har gjort en synd, som loven gjorde, han gjør det samme med deg som han gjorde med denne kvinnen: Han tilgav henne der og da, og fortalte at hun ikke skulle synde.

Er ikke dette en radikal tanke. Gud har en radikal kjærlighet til oss! En skandaløs kjærlighet kan du nesten si.

Her kan du se forskjellen på loven og nåden. Loven fordømte denne kvinnen og sa at hun skulle straffes for hennes synd. Straffen var steining til døden. Men så kommer Jesus med nåden, og tilgir hennes synd.
Han pekte på at vi ikke lenger er under loven, men under nåden.
Joh 1:17
17 For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.

Noen slutt ord

Hvis man fremdeles lever i kjødet selv om man er kristen lever man under fordømmelsen da heller lever man ikke under fordømmelsen begrunn av nåden ?

Rom 10:8-10: Men hvad sier den? Ordet er dig nær, i din munn og i ditt hjerte; det er troens ord, det som vi forkynner, for dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud opvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst; for med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.

 Mens det å vandre etter Ånden og ikke etter kjødet handler om å korsfeste vårt eget kjøds lyster i lydighet til Åndens lys i Guds ord. Det handler om en vandring i Åndens kraft og lys. Da blir vår bekjennelse av han som Herre en virkelighet i vårt liv og vi frigjøres fra synden og dødens lov i vårt gamle menneske som virker at vi gjør Guds lov i mot. I denne stilling er vi uangripelig og uten fordømmelse fordi vi er i Kirstus Jesus og ikke vandrer etter kjødet men etter Ånden. Ved dette vil lovens krav oppfylles i oss i vår vandring på den smale veien til livet i Himmelen. Herlige frigjørende sannheter!


Joh 8:32: og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.


Joh 116:13: men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede dere til hele sannheten; for han skal ikke tale av sig selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne dere

 

Det er viktig å omvende seg fra synden hvis man skulle leve i den, for i den nyskapning vi har blitt så vandrer man i Ånden slik det står skrevet i romerne. Da er det ikke fordømmelse i kristus. Men vandrer man fremdeles i kjødet i synden så lever man fremdeles i fordømmelsen, der anklageren fordømmer deg.

Hvordan kan man leve uten fordømmelese i Kristus ?. Lever alle kristne uten fordømmelse i Kristus når man er frelst ? HVORDAN SER DERE PÅ DETTE MED AT MAN IKKE KAN FORDØMMES HVIS MAN ER I KRISTUS ? Heller kan man fordømmes selv om man er frelst ?

Mange forskjellige syn kan det være på dette, for mange kristne utnytter dette bibelverset. og gjerne misforstår dette. at uansett hva jeg gjør så er det jo ingen fordømmelse i Kristus, og det er feil. 

Men inntrisant om høre deres mening om dette verset, Jesus henviste til både nåde og synd og hvordan man skulle leve videre. Han sa til damen som ble tatt i hor, gå bort og synd ikke mer,  nåde og en irettesettelse.  hvis hun fremdeles hadde syndet og levd det samme livet, så ville kansje verre ting skje med henne. slik er det med oss også et møte med Jesus og det forandrer vårt liv, og vi blir født på nytt så får man ikke lyst å synde mer. men mange blir ikke radikalt omvendt og fortsetter slik som før. og det advarte Jesus denne kvinnen mot å gjøre. hvorfor ? så man ikke skal ta så lett på synden.  Men hvordan lever man i dag i forhold til dette viktige verset det er inge fordømmelse i Kristus. og det er det ikke for den som vandrer i Ånden.

MVH

Rune

 

 

 

Kommentar #1

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Bra innlegg!

Publisert over 9 år siden

Det er egentlig så enkelt (og vanskelig?) som dette: I Kristus er det ingen fordømmelse. I Kristus er vi rettferdige, rene, hellige, ja, fullkomne. Men Gud vil at vi også skal leve ut den rettferdighet vi har fått i Kristus. Kristus i oss. Her kommer vandringen inn i bildet.

Man må hele tiden skille mellom hvem man er i Kristus og hvordan man lever i det praktiske liv. Dette er to forskjellige ting. Blander man disse to får man problemer. Ikke minst når man leser Bibelen og skal forsøke å leve etter den.

En del forkynnelse har vært lovisk. Ironisk nok har dette ført til mer synd i menigheten. Loven vekker synden til live. Uten lov er synden død. Altså, hvis man ikke forkynner bokstaven, fjerner man det som virvler opp synden i oss.

Misforstår jeg deg, Rune, at du sier at om vi lever i Ånden og ikke kjødet - først da er det ingen fordømmelse? Man må altså vise til et liv i Ånden slik at fordømmelsen kan fjernes?

Gud oppdrar oss. Og som foreldre flest, kan Gud også "tenne". Ikke fordi vi er fullkomne i Kristus. Men fordi vi lever feil noen ganger. Jesus kan til og med bli kvalm av måten vi lever på innimellom. "Å spy deg ut av min munn", er nettopp det å bli kvalm. Gud tukter oss om han må. Alle som tror på Gud og Jesus har fått erfare Guds tukt. Eller oppdragelse, om man vil ha et mer moderne ord. Alle trenger vi å modnes i vår vandring. Og det skjer gjennom oppdragelse. En viktig faktor i Guds oppdragelse, er nåde. "Nåden oppdrar oss...", står det i Titus. Men leser man f.eks i Åp 2-3 så bruker Gud ulike metoder for å modne oss. Å overlate noen til satan, er kanskje den mest ekstreme måten Gud oppdrar på hvis ting har gått altfor langt. Og det er nå snakk om vår vandring - ikke hva vi er i Kristus.

En del helliggjørelsesforkynnelse - snakker ikke om deg nå Rune - forkynner loven og bokstaven. Som fører til mer synd i menigheten. Som gjør at pastoren blir enda mer ilter og følgelig forkynner vedkommende bokstaven enda hardere. Og det blir bare enda mer synd... De som mener at man skal blande lov og evangelium, har virkelig noe å forklare i så måte.

I Kristus er det ingen fordømmelse. Aldri. Vår stilling i Jesus kan ikke rokkes, så lenge man holder på sin tro. I vår vandring derimot, har Gud en del å peke på. Derfor oppdragelse.

Kommentar #2

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Skjulte synder

Publisert over 9 år siden

Alle kristne har skjulte synder. Alle. De som sier noe annet, lyver. Eller mener man at ens vandring har nådd fullkommenhet? Ikke en gang Paulus hadde nådd fullkommenhet i sin vandring, innrømmer han. Det er da vi kommer til nådens trone for å få hjelp. Det heter heldigvis nådens trone! Det er alltid nåde å få.

En del mennesker - ikke du Rune - mener at de har gaven til å prøve ånder. De "kjenner" at enkelte har skjulte synder i sitt liv. Man trenger ikke denne gaven for å vite at alle har skjulte ting i livet sitt som ikke er bra.

Kuren mot dette er nåde. Det er nåde som gjør at man tør å slippe Gud inn i de mørkeste avkroker av sjelen. Guds godhet. Men etter hvert som man modnes, krever Gud mer. Da kan Gud ta i bruk røffere metoder. Men dette er også nåde da det fører til vekst.

Denne oppdragelsen skjer med evangeliet som utgangspunkt. Ikke loven!

Kommentar #3

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.

Alle kristne har skjulte synder. Alle. De som sier noe annet, lyver. Eller mener man at ens vandring har nådd fullkommenhet? Ikke en gang Paulus hadde nådd fullkommenhet i sin vandring, innrømmer han. Det er da vi kommer til nådens trone for å få hjelp. Det heter heldigvis nådens trone! Det er alltid nåde å få.

Det er vel ikke helt rett, til å si at alle kristne har skjulte synder.

Et ærlig og oppriktig kristen lever åpnet for Jesus med sitt liv, og er meget nøye på at det ikke er slike synder som ikke tåler dages lys.

Jeg vil vel heller si at der er synder som jeg ikke ser selv, og da er det jo bra at noen forteller meg om dem slik at jeg kan gjøre opp både med min Gud og mine medmennesker.

Det en også må ha klart for seg er at vi er like mye syndige nå når vi er en kristen, som jeg var før jeg ble en kristne.

Kommentar #4

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Et ærlig og oppriktig kristen lever åpnet for Jesus med sitt liv, og er meget nøye på at det ikke er slike synder som ikke tåler dages lys.

Håper og tror at du har rett i dette. Gud er kjærlighet. Da tør man å la Gud se inn i ens hjerte. Og Guds kjærlighet gjør at man ønsker å la ham gjøre noe med det.

Det er en del helliggjørelsesforkynnere jeg har et problem med. Ikke de som forkynner nåde og et rett liv. Men de som "steker" kristne ved enhver anledning. Særlig snille er de heller ikke. Og kommer man inn på dem, så har de jommen svinn på skogen de også... ;) 

De som blir offere for sinte helliggjørere, får et problem med sitt Gudsbilde. Man tør ikke å slippe Gud til. Det som skulle vært fram i lyset, blir liggende i mørket. Man blir nervøs for Gud. Har opplevd slik forkynnelse på kroppen selv, så det jeg sier bygger på erfaring. Men du har kanskje opplevd forkynnelse som framstiller Gud som en god Gud? Bra er det. Jeg trivdes bedre som kristen da Gud ble forkynt som god. Når han ble forkynt som sint og umulig å behage, raknet troen fullstendig. Holdt på å fraskrive meg evangeliet den gangen. Det er derfor jeg alltid er obs på "helliggjørere". Folk har mistet troen av mindre.

Kommentar #5

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Publisert over 9 år siden

" Jeg trivdes bedre som kristen da Gud ble forkynt som god. Når han ble forkynt som sint og umulig å behage, raknet troen fullstendig."

Det burde den vel?

For hvis du oppriktig ser på hva denne guden fremstilles som, i dens angivelig gudsordbok, er det ikke stort igjen av det vi er som tolereres, er det vel?

Kommentar #6

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

For hvis du oppriktig ser på hva denne guden fremstilles som, i dens angivelig gudsordbok, er det ikke stort igjen av det vi er som tolereres, er det vel?

Må si meg kraftig uenig med deg der, Helene. Jesus sa f.eks følgende: "Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige."

Jesus erklærer her en rekke mennesker gode og rettferdige. Og jeg kunne plukket fram mange flere eksempler fra Bibelen. Så la meg gjøre det.

"Jesus så Natanael komme gående og sa: «Se, der er en sann israelitt, en som er uten svik.»"

"Et godt menneske henter fram godt av sitt gode forråd, et ondt menneske henter fram ondt av sitt onde forråd." - Jesus

Et godt menneske.

Det var alt jeg gadd i denne omgang. Men jeg hadde rett. Du hadde feil, Helene. Æ da bæ da! ;)~

Kommentar #7

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Og hvor sa Jesus dette?

Publisert over 9 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.

"Et godt menneske henter fram godt av sitt gode forråd, et ondt menneske henter fram ondt av sitt onde forråd." - Jesus

På VGD? ;)

Kommentar #8

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

fra e-saus bok 19

Publisert over 9 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.

Det var alt jeg gadd i denne omgang. Men jeg hadde rett. Du hadde feil, Helene. Æ da bæ da!

tredje ullkorn.også her i pastor ommundsens salme

før så var jeg blind

nå så er jeg lam

lovet være herrens navn

Kommentar #9

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Lammet på korset

Publisert over 9 år siden

I de første kristenkirkelige forestillinger, ble Jesus avbildet som et lam som hang på korset som sonoffer.

Helt i samsvar med de gammeltestamentlige forestillinger om dyreofringer til velbehag for den guden som herjet og hersket der.

Videreføringen av sonoffer i form av dyr gjennomgikk så et "korstog", idet det avbildede lammet ble mer og mer "blondt".

Kommentar #10

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

senere gikk de over

Publisert over 9 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

Helt i samsvar med de gammeltestamentlige forestillinger om dyreofringer til velbehag for den guden som herjet og hersket der

til lammekoteletter hengt på stake.slik oppstod tradisjonen med mørning av kjøtt

Kommentar #11

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.

Det er egentlig så enkelt (og vanskelig?) som dette: I Kristus er det ingen fordømmelse. I Kristus er vi rettferdige, rene, hellige, ja, fullkomne. Men Gud vil at vi også skal leve ut den rettferdighet vi har fått i Kristus. Kristus i oss. Her kommer vandringen inn i bildet.

Man må hele tiden skille mellom hvem man er i Kristus og hvordan man lever i det praktiske liv. Dette er to forskjellige ting. Blander man disse to får man problemer. Ikke minst når man leser Bibelen og skal forsøke å leve etter den.

En del forkynnelse har vært lovisk. Ironisk nok har dette ført til mer synd i menigheten. Loven vekker synden til live. Uten lov er synden død. Altså, hvis man ikke forkynner bokstaven, fjerner man det som virvler opp synden i oss.

Misforstår jeg deg, Rune, at du sier at om vi lever i Ånden og ikke kjødet - først da er det ingen fordømmelse? Man må altså vise til et liv i Ånden slik at fordømmelsen kan fjernes?

Gud oppdrar oss. Og som foreldre flest, kan Gud også "tenne". Ikke fordi vi er fullkomne i Kristus. Men fordi vi lever feil noen ganger. Jesus kan til og med bli kvalm av måten vi lever på innimellom. "Å spy deg ut av min munn", er nettopp det å bli kvalm. Gud tukter oss om han må. Alle som tror på Gud og Jesus har fått erfare Guds tukt. Eller oppdragelse, om man vil ha et mer moderne ord. Alle trenger vi å modnes i vår vandring. Og det skjer gjennom oppdragelse. En viktig faktor i Guds oppdragelse, er nåde. "Nåden oppdrar oss...", står det i Titus. Men leser man f.eks i Åp 2-3 så bruker Gud ulike metoder for å modne oss. Å overlate noen til satan, er kanskje den mest ekstreme måten Gud oppdrar på hvis ting har gått altfor langt. Og det er nå snakk om vår vandring - ikke hva vi er i Kristus.

En del helliggjørelsesforkynnelse - snakker ikke om deg nå Rune - forkynner loven og bokstaven. Som fører til mer synd i menigheten. Som gjør at pastoren blir enda mer ilter og følgelig forkynner vedkommende bokstaven enda hardere. Og det blir bare enda mer synd... De som mener at man skal blande lov og evangelium, har virkelig noe å forklare i så måte.

I Kristus er det ingen fordømmelse. Aldri. Vår stilling i Jesus kan ikke rokkes, så lenge man holder på sin tro. I vår vandring derimot, har Gud en del å peke på. Derfor oppdragelse.

Hei Werner

 

 

Ja for mange kristne  er dette en vanskelig tema. Men Paulus forklarer dette på en enkel måte, om man vandrer i Ånden så er man i Kristus, og i Kristus så er det ingen fordømmelse. i Ånden. hvordan lever man i Ånden. jo man omvender seg fra synden. og blir en nyskapning som Paulus sier at vi først må bli. før vi kan vandre i Ånden. Omvendelsen kommer først, men om man tar i mot Jesus som sin frelser og ikke får en sann undervisning, så kan man gjerne leve slik som før. i synden i sin gamle natur, derfor er det viktig med undervisning på dette, mange forkynner en lykke og nådeforkynnelse som ikke henger på greip. man sier at alt blir bedre når man motat Jesus som sin Herre, men jeg sier at alt blir verre. for man kan ikke love at alt blir bedre, da blir man fort skuffet og man gir seg på veien. da ser man lignelsen om såmannen tre i kraft. mange misforstår også lovens bokstav slik at man fremdeles lever i bundenhet. men jeg vet jo at nyfrelste må lære seg hva omvendelesen inneberer, når man får den Hellige Ånd så blir man opplært i guds sanne ord.men hvis man etter en stund begynner å falle fra og begynner å leve slik som før så lever man i Kjødet og ikke i Ånden. da lever man under fordømmelesen fordi man har vendt seg bort fra det liv i Ånden. lunkenhet kalles dette, det er det jesus vil spy ut av sin munn. derfor koster det mye å vandre i Ånden. På veien blir vi oppdratt i helligjørelsen Den Hellige Ånd pirke i vår samvitighet. hvis vi synder. men hvis vi VANDRE I ÅNDEN og snubler det vil si synder, så talet blodet vår sak. og vi blir renset i blodets kraft vi er da konstant rene, derfor heter det at vi ikke kan synde i Ånden. men  vandrer man i kjødet så synder man og man er under fordømmelsen.

Ta et eksempel på dette. Jeg levde som lunken i mange mange år. levde i synd og jeg levde under fordømmelsen fordi anklageren dømte meg for det jeg gjorde. Men når jeg omvendte meg fra den synden jeg levde i så kunne ikke anklgeren lenger komme fra for Faderen og anklage meg for mine ugjerninger, no kunne jeg henvise anklagern til blodet, og der mister han all sin kraft. det er kun under blodet vi er fri.og uten fordømmelse.

 

MVH

Rune

 

 

 

 

  

Kommentar #12

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.

Alle kristne har skjulte synder. Alle. De som sier noe annet, lyver. Eller mener man at ens vandring har nådd fullkommenhet? Ikke en gang Paulus hadde nådd fullkommenhet i sin vandring, innrømmer han. Det er da vi kommer til nådens trone for å få hjelp. Det heter heldigvis nådens trone! Det er alltid nåde å få.

En del mennesker - ikke du Rune

Hei Werner

 

 

Jeg levde i skjulte synder, så jeg hvet hva det vil si, holde dette skjult for menigheten jeg gikk i, var ikke lett men etterhvert så tok likegyldigheten overhånd og hjertet mitt ble forherdet. og Husk vi er i samme legemet i Jesus, så min synd påvirket menigheten på det usynelige planet. jeg så på porno, og ble avhenge av dette, så jeg levde i synden. så ikke alle lever i skjult synd men veldig mange i menigheten omkring gjør det, og de er med å himdrer velsignelse ovenfor sine menigheter, man stenger for velsignelsen og framgang i menighetene.  Det det handler om er om man lever i kjødet heller om lever i Ånden, i synd heller i oppdragelsen i helligjørelsen. Åndens lys avsløre det innerste mørke slik at sannheten kan gjøre den fri fra syndens slaveri. Nåden er der for vi at vi snubler, men man kan misbruke nåden ved å si at det er ingen fordømmelse i kristus, og da tror man at man kan gjøre det meste uten at det vil få konsekvenser og det er feil.  Det er alltid nåde å få om man angrer og omvender seg fra synden, men om man snubler så er blodet der for oss. to forskjellige ting det å snuble og det å leve i synd,

 

 

MVH

Rune

 

 

 

Kommentar #13

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 9 år siden

He he!

Kommentar #14

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Onkelen din?

Publisert over 9 år siden

.

Kommentar #15

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.

Håper og tror at du har rett i dette. Gud er kjærlighet. Da tør man å la Gud se inn i ens hjerte. Og Guds kjærlighet gjør at man ønsker å la ham gjøre noe med det.

Det er en del

Hei Werner

 

 

Vi er alle syndere,og skrøpelige selv om vi er frelste, men forsksjellen er om vi er i den nye skapningen i Kristus heller om vi er fremdeles er i den gamle naturen. er vi i den nye skapningen vandrer vi i Ånden er vi fremdeles er i den gamle naturen.så er det ingen sann omvendelse.  men inge er uten synd, for de som sier dette lyger.  Nåden blodet korset er nødvendigt å forstå, hvis man skal leve i frihet som Kristen. man skal ikke leve i fordømmelse heller i anklagelser fra satan. for fordømmelsen og anklageren har ingenting å stille opp med når vi beskjenner vår synder. og viser fram blodet. så er synden betalt allerede:)

 

 

MVH

Rune

Kommentar #16

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Hei Helene

 

Hva ønsker vi å høre, og hva klør vårt øre etter å høre, Det er vel det som ofte er problemet, er det en ubehagelig forkynnelse der man forkynner om Guds strenghet, SÅ VIL MAN HELST LUKKE ØRENE, MEN DET ER OGSÅ EN SANNHET, AT GUD ER BÅDE STRENG OG GOD.

Vi kan ikke utelukke noe fra bibelen Helene.

 

Ha en fortsatt fin kveld

 

MVH

Rune

Kommentar #17

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

tredje ullkorn.også her i pastor ommundsens salme

før så var jeg blind

nå så er jeg lam

lovet være herrens navn

Den salmen har jeg ikke hørt før. :)

Werner Skaugs ordspråk 5:20: "Vet du hvorfor Gud skapte røtter? For at damene ikke skulle omdekorere i tide og utide. Men så kom mannen og plukket blomstene og sagde ned hele skogen. Og Gud var like langt."

Så er det da ingen fordømmelse for de som er i Werner Skaug. 

Og når det er sagt, så lever vi i 37 e.W.

Kommentar #18

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Jada, din gud er sånn

Publisert over 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Hva ønsker vi å høre, og hva klør vårt øre etter å høre, Det

Hva klør ditt øre etter å høre?

Min ubehagelige "forkynnelse" klør deg ikke i øret, FOR DU VIL HELST LUKKE ØRENE, MEN DET ER OGSÅ EN SANNHET,

at min gud er både mild og god...

Kommentar #19

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

innspilt

Publisert over 9 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.

Den salmen har jeg ikke hørt før

av gruppa Famlende Forsøk,på kassetten Scrap Material.vi har til og med en facebookside-på stor satan google.der er det bilder

Kommentar #20

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

Hva klør ditt øre etter å høre?

Min ubehagelige "forkynnelse" klør deg ikke i øret, FOR DU VIL HELST LUKKE ØRENE, MEN DET ER OGSÅ EN SANNHET,

at min gud er både mild og god...

Hei Helen

 

 

Mitt øre klør etter alt som står skrevet i Guds ord:) om du velger å låne ditt øre bort til noe annet så er det ditt valg Helene. om du trives med dette så er det din sak, jeg fodømmer deg ikke for dine valg. det må man stå for selv. Derfor er vi på forskjelig kurs i livet. jeg i mine spor og du i dine. men du er høyt elsket av Din Far I himmelen om du vil heller ikke:)

 

Vi snakkes:)

 

 

MVH

Rune

Kommentar #21

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

av gruppa Famlende Forsøk

Søkte dere opp på youtube. "Hassan I sabbah" var bra. Dere har spilt på Henie Onstad kunstsenter. Imponerende!

Kommentar #22

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Hei Werner og robert og Helene

 

 

Prøv og hold dere til det det handler om, det hadde vert fint :) fikk du svar på det du lurte på Werner

 

 

MVH

Rune

Kommentar #23

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Hei Rune!

Ja, fikk svar på det jeg lurte på. Godt å lese at du har det bra med Herren. Ikke noe er bedre enn det. :)

 

Kommentar #24

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.

Hei Rune!

Ja, fikk svar på det jeg lurte på. Godt å lese at du har det bra med Herren. Ikke noe er bedre enn det. :)

Hei Werner

 

 

Ja men kan glede seg over det sanne evangelium, man kan glede seg over å være frelst og være en nyskapning i Kristus. man kan takke og være takknemelig for blodet og korset og nåden. som holder oss i jesus fotspor.man kan være søsken i troen og oppmuntre verandre hjelpe verandre på forskjellige områder. det viktigste er å holde sannheten høyest koste hva det koste vil.  men bare spør om det er andre ting du lurer på så skal jeg svare deg så godt jeg kan. men var du selv enig med de svarene jeg ga deg ? stemte disse i forhold Guds ord ?

 

 

Gud velsigne deg Werner

 

 

MVH

Rune

Kommentar #25

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

men var du selv enig med de svarene jeg ga deg ? stemte disse i forhold Guds ord ?

Syntes du skrev mye bibelsk og oppbyggende. Hold deg til det som Ånden viser deg. Det er det tryggeste.

Ha en fin dag!

 

Kommentar #26

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Som med så meget annet er det ikke noe enten-eller. Man er ikke enten en synder eller "frelst fra synd", hvis man kan si det sånn. Det er det jeg har litt vanskelig for å følge deg i, Rune, det at du påstår vi er enten i kjødet eller i ånden. Jeg kan være med på det hvis man tenker øyeblikk for øyeblikk, men ikke på generelt grunnlag, fordi vi lever i verden og synder hver dag alle sammen.Vi må merke kontakten med det hellige for å være frie.

Når vi har syndet er det noe i oss, kall det dårlig samvittighet, som skaper en vegg mellom en selv og Gud. Sånn sett er vi avvist og ikke tilgitt. Vi er nødt til å ta imot nåde og tilgivelse bevisst. Vi er nødt til å møte Gud med vår last. Vi blir ved denne mekanisme tvunget til ærlighet for å bli frie fra den synd som vi går og bærer minnet av og som stenger vårt perspektiv til å kunne motta noe å være takknemlig for.

Det er vår egen fordømmelse som er vår verste fiende. Vi kritiserer oss selv for ikke å leve opp til våre idealer og på den måten stenger vi oss ute fra Gud. Ihvertfall jeg, til jeg lengter så mye etter Gud at jeg er nødt til overgi meg. Jeg blir en smule overrasket hver gang jeg gjør det og finner at jeg har satt lista for høyt og at Gud elsker meg uavhengig av alt. Jeg er veldig streng, det er også Gud, men i motsetning til Gud er jeg ikke full av nåde.

Kommentar #27

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Henrikke Wilhelmsen. Gå til den siterte teksten.

Som med så meget annet er det ikke noe enten-eller. Man er ikke enten en synder eller "frelst fra synd", hvis man kan si det sånn. Det er det jeg har litt vanskelig for å følge deg i, Rune, det at du påstår vi er enten i kjødet eller i ånden. Jeg kan være med på det hvis man tenker øyeblikk for øyeblikk, men ikke på generelt grunnlag, fordi vi lever i verden og synder hver dag alle sammen.Vi må merke kontakten med det hellige for å være frie.

Når vi har syndet er det noe i oss, kall det dårlig samvittighet, som skaper en vegg mellom en selv og Gud. Sånn sett er vi avvist og ikke tilgitt. Vi er nødt til å ta imot nåde og tilgivelse bevisst. Vi er nødt til å møte Gud med vår last. Vi blir ved denne mekanisme tvunget til ærlighet for å bli frie fra den synd som vi går og bærer minnet av og som stenger vårt perspektiv til å kunne motta noe å være takknemlig for.

Det er vår egen fordømmelse som er vår verste fiende. Vi kritiserer oss selv for ikke å leve opp til våre idealer og på den måten stenger vi oss ute fra Gud. Ihvertfall jeg, til jeg lengter så mye etter Gud at jeg er nødt til overgi meg. Jeg blir en smule overrasket hver gang jeg gjør det og finner at jeg har satt lista for høyt og at Gud elsker meg uavhengig av alt. Jeg er veldig streng, det er også Gud, men i motsetning til Gud er jeg ikke full av nåde.

Hei Henrikke

 

 

Skal prøve å forklare deg dette. I Romerne så forklarer paulus dette med å vandre i Ånden. hvordan man omvender seg og blir en nyskapning, uten at man blir en nyskapning så er man ikke frelst, for det finnes en ekte omvendelse og en falsk omvendelse.

 

I den falske omvendelsen så fortsetter man å gjøre som før, synder i samme spor. men man tar også hensyn til de ny omvendte som får åndelig melk også fast føde etter hvert. Vi kan se det på mange måter.

 

men hvis en som er frelst allerede begynner å leve i synd så Kan det menneske synde til døden. hvis ikke han omvender seg fra synden.

 

Hvis man vandrer i Ånden så synder man ikke lengere, men man kan snuble  i synden, og det er anderledes en å vandre i synden. for snubler man så beskjenner man synden og blodet renser oss fra synden og da vil ikke Gud se noe synd hos det menneske. for så lenge man vandrer i Ånden og i blodets reselse så er man syndefri i Guds øyne. men vandrer man i kjødet så vandrer man i synd. Det er forskjellen med å snuble og LEVE I SYNDEN.

Men så kommer man til noe vesentlig selv om vi er frelste så er vi enda syndere, Det er fordi vi ikke er fulkomende enno. derfor er vi  fremdeles svake og skrøpelige . men vi lever ikke i synd.

Så derfor er det forskjell på å snuble i synden å leve i synden. håper du skjønte noe av dette:)

Så den som vandrer i Ånden så vil det aldri være fordømmelse i Kristus for den personen. men en som er frelst og alikavel vandrer i synd, så vil det være fordømmelse i hans liv. for Gud vil da se synd hos han, og da kan anklageren anklage han. derfor har vi blodets beskyttelse mot anklageren

 

MVH

Rune

 

 

 

Kommentar #28

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Ja det var en god forklaring. Først og fremst skiller du mellom de i ånden og de som ikke er det utfra om en har hengitt seg til Gud eller ikke, slik jeg forstår deg. ?Der kan jeg se forskjellen selv. 

Jeg tror man kan skille ved å leve i synd med god eller dårlig samvittighet også.

Det er ikke så enkelt at de Gudshengivne bare snubler når de synder nødvendigvis. Kanskje du gjør det, og det er supert , men ikke alle er så sterke/kontrollerte. Kanskje noen har vanskeligheter de ikke takler konstruktivt og bedøver seg eller annet. Jeg regner meg som en som er hengitt til Gud men jeg synder ofte likevel. Men jeg har dårlig samvittighet for det. ( Jeg synder ved å bli sint og ta det utover andre. Og ved å være litt for opptatt av eget utseendet:))

Kommentar #29

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Henrikke Wilhelmsen. Gå til den siterte teksten.

Ja det var en god forklaring. Først og fremst skiller du mellom de i ånden og de som ikke er det utfra om en har hengitt seg til Gud eller ikke, slik jeg forstår deg. ?Der kan jeg se forskjellen selv.

Hei Henrikke

 

 

vi er alle svake mennesker, og jeg synder som du sier kan bli sint kan ta en hvit løgn, men så lenge jeg beskjenner dette så beskytter blodet oss, slik at vi stadig kan leve i den frihet blodet har satt oss fri fra. så lenge man innrømmer at man er en synder. så vet man det, men hvis man ignonere synden så kan hjertet fort bli forherdet, jeg levde som lunken i 18 år. til Gud befridde meg fra min avhenighet. da forsto jeg betydningen av å vandre i Ånden, for no lever jeg ikke i det som bandt meg over 30 år. jeg ble fri . og derfor kan jeg skillne det å leve i synd å det å snuble i synden. De fleste synder hver dag. derfor er blodet vår beskyttelse mot anklageren som prøver å få noe på oss, så lenge vi henviser anklageren til blodet så kan ikke han si noe. vi er rensket i Jesu blod. ingen kan dømme oss . Derfor er det ingen fordømmelse i Kristus, Forstår man romerne å forstår man hvordan man kan leve i den frihet Kristius kom med :)

 

Gud velsigne deg :)

 

MVH

Rune

Kommentar #30

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Synd kan vel være synd selv om man ikke selv ser den? Kanskje man bare ser på synd som ytre utførelse. Synd må vel være alt som skygger for et helt hellig menneske. Og det gjør jo at alle mennesker synder. Mange kan såre andre uten selv å mene at de sårer.

Derfor synder man selv om man vandrer i ånden, at man er ett med Gud. Fordi Gud er nådig og lar oss være ett med han selv om vi ikke er fullkomne. Men vi bør jobbe på vår frelse og prøve å bli fullkomne slik Gud er fullkommen. Da ser vi forresten at vi har nok med oss selv så vi ikke trenger å peke på alle andres svakheter hele tiden.

Jesus var vis, noe Gud er. Å ikke være vis kan også være synd. Da Jesus gikk på jorden så var han veldig forskjellig mot forskjellige personer. Fordi han visste at det samme budskapet ikke ville nå inn og være rett for alle. Vi skal være vise som slanger står det et sted om jeg ikke tar feil.

Hva er Guds budskap han vil at alle skal forstå? Er ikke det at vi har fått full nåde og kan være sammen med Han i all evighet? Selv om vi alle gjør feil.

VI er ikke fullkomne noen av oss. Og vi skal dømmes med det samme mål som vi dømmer med. Derfor er jeg veldig forsiktig med å dømme andre. Gud kom ikke for å dømme, men for å gi nåde.

Det er ikke nok å bare øse ut vers fra bibelen. Det er viktig å være vis også å gi rett bibelvers til rett person til rett tid. Da er man ledet av Ånden, og til velsignelse for Gud og mennesker.

Kommentar #31

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.

Synd kan vel være synd selv om man ikke selv ser den? Kanskje man bare ser på synd som ytre utførelse. Synd må vel være alt som skygger for et helt hellig menneske. Og det gjør jo at alle mennesker synder. Mange kan såre andre uten selv å mene at de sårer.

Derfor synder man selv om man vandrer i ånden, at man er ett med Gud. Fordi Gud er nådig og lar oss være ett med han selv om vi ikke er fullkomne. Men vi bør jobbe på vår frelse og prøve å bli fullkomne slik Gud er fullkommen. Da ser vi forresten at vi har nok med oss selv så vi ikke trenger å peke på alle andres svakheter hele tiden.

Jesus var vis, noe Gud er. Å ikke være vis kan også være synd. Da Jesus gikk på jorden så var han veldig forskjellig mot forskjellige personer. Fordi han visste at det samme budskapet ikke ville nå inn og være rett for alle. Vi skal være vise som slanger står det et sted om jeg ikke tar feil.

Hva er Guds budskap han vil at alle skal forstå? Er ikke det at vi har fått full nåde og kan være sammen med Han i all evighet? Selv om vi alle gjør feil.

VI er ikke fullkomne noen av oss. Og vi skal dømmes med det samme mål som vi dømmer med. Derfor er jeg veldig forsiktig med å dømme andre. Gud kom ikke for å dømme, men for å gi nåde.

Det er ikke nok å bare øse ut vers fra bibelen. Det er viktig å være vis også å gi rett bibelvers til rett person til rett tid. Da er man ledet av Ånden, og til velsignelse for Gud.

Hei Randi

 

 

Ingen peker på noen svakheter, man kan henvise til Guds ord så kan lyse åpenbare denne sannhet for den personen, selv om jeg sier dette så må man selv sjekke om det jeg sier samstemmer med Guds ord, og er du uenig så kan man diskutere hva du mener er feil selvfølgelig kan man snuble når man vandrer i ånden. men forskjellen er stor. For vandrer man i Ånden så ser ikke Gud noe synd i oss, men lever vi i synden så vil han se synden i vårt liv. derfor så er blodet vår befrielse fra synd Da ser ikke Gud noe synd hos oss begrunn av blodet.Da kan heller ikke anklageren anklage oss. og da er det ingen fordømmelse i Kristus, men lever man i synden så er det fordømmelse- da vil Gud se synden for den er ikke oppgjort og beskjent.

 

så enkelt er det randi

 

 

MVH

Rune

Kommentar #32

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Takk, måtte Gud velsigne deg også!

Da er vi enige da, stort sett, tror jeg. Jeg også føler at jeg heves fra synden selv om jeg er en synder fordi jeg er klar over at det er galt det jeg gjør. 

Ja i bibelen står det at steinhjertene vil Gud/Jesus erstatte med kjøtthjerter:) Jeg digger det sitatet og har merket og har hatt levende forestillinger om at dette har skjedd med meg. Jeg har vridd det naturlige kjøtthjertet løs fra den harde skorpen som holdt det tilbake. Og det takket være Guds arbeid med meg selvsagt. Jeg har ikke et steinhjerte men jeg er hard som stein i magen. Gud jobber med det nå. Jeg vil lære å se i nåde til mennesker, så idag fikk jeg en levende forestilling om hvordan Jesus ser i nåde til de som trår feil, og at det å trå feil kan sammenlignes med  når noen tror noe galt om andre. I begge tilfeller er det misforståelse som ligger til grunn. Og er det syndig å misforstå? Nei. Men det er synd å straffe andre pga det.

Jesus vet hvor lett det er å kunne gjøre feil og han kunne aldri finne på å straffe bare pga det. Om vi hater er det noe ondt vi reagerer på, men dette skulle vi ikke bry oss om, ikke legge vårt hjerte eller sinn i.

Den som vil bli Gud lik spør Gud hvordan gjøre noe bedre neste gang eller sier: Gud jeg klarer ikke forandre meg, kan du gjøre det? Den som lever i synd har ikke tro nok på at Gud kan hjelpe til eller t.o.m gjøre underverker sånn at han ikke lenger trenger å synde.

Kommentar #33

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Henrikke Wilhelmsen. Gå til den siterte teksten.

er vi enige da, stort sett, tror jeg. Jeg også føler at jeg heves fra synden selv om jeg er en synder fordi jeg er klar over at det er galt det jeg gjør.

Hei Henrikke

 

Det ser ut som du har oppfattet dette, og bekymre deg ikke. For den Hellige ånd vilhjelpe deg å Pirke bort i din samvitighet. slik at når man trår feil heller har dumnme tanker om andre, som gjerne ikke er fra oss selv, men som kan bli plantet der. av satan slik han gjorde med Judas. Man kan ikke hindre en fugl å fly over vårt hodet men vi kan hindre den å bygge rede slik er det med våre tanker også, vi kan hindre våre tanker til at det blir til synd i handling. Gud forandrer oss i sitt ord. så lenge vi holder oss til sannheten:)

 

Hyggelig å debatere med deg:)

 

MVH

Rune

Kommentar #34

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Da ser ikke Gud noe synd hos oss begrunn av blodet.Da kan heller ikke anklageren anklage oss.

Gud ser jo synden vår selv om han skjuler den med sitt blod. Men det gjør han jo mest for vår skyld. For når vi er i Guds nærvær så kan vi få åpenbart våre synder og da er det lett å høre anklageren som ønsker at vi skal fjerne oss fra Guds nærvær. Men da viser Gud oss blodet, at Jesus betalte for vår skyld. Vi har noe konkret som beviser Guds nåde mot oss, som vi kan vise til anklageren. Og da kan vi med god samvittighet være i Guds nærvær som er hellig selv om vi har gjort synd.

 Men Gud får oss til å få lyst til å være rene slik han er ren. Derfor er det Guds nåde vi må vise for mennesker, for viser vi de deres synd så gjør vi som anklageren og de får lyst til å skjule seg for lyset.

Men viser vi Nåden så kan Jesus som er veien sannheten og livet forendre hvert menneske slik at det blir mer lik han.

Gud vil at alle mennesker skal være i hans lys. Der er det godt å være og vi kan oppleve at himmelriket har kommet nær. Og det er i det lyset Gud forandrer oss, ikke ved å anklage oss, men med sin kjærlighet.

Kommentar #35

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Godt sagt, Randi.

Kommentar #36

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Takk det samme :)

Publisert over 9 år siden

Jeg leser det du skriver med stor interesse. Det er lærerikt for meg, og oppbyggende. (jeg tenker også på tråden "debatten om helvete) Liker godt tankene dine :)

 

Kommentar #37

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Tusen takk for at du sier det. Veldig hyggelig å høre at du kan sette pris på noe av det jeg skriver. :):)

Kommentar #38

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Det gjør jeg :)

Og det er fint budskap Rune kommer med her, at det er ingen fordømmelse for den som er i Jesus Kristus. Takk for det Rune! :)

Kommentar #39

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.

Gud ser jo synden vår selv om han skjuler den med sitt blod. Men det gjør han jo mest for vår skyld. For når vi er i Guds nærvær så kan vi få åpenbart våre synder og da er det lett å høre anklageren som ønsker at vi skal fjerne oss fra Guds nærvær. Men da viser Gud oss blodet, at Jesus betalte for vår skyld. Vi har noe konkret som beviser Guds nåde mot oss, som vi kan vise til anklageren. Og da kan vi med god samvittighet være i Guds nærvær som er hellig selv om vi har gjort synd.

Hei Randi

 

 

Jesus er vår talsman for synden. blodet er det som renser oss Jesus blod.  Gud er ikke den som anklager oss:) det er satan som er anklageren. når vi lever i synd så er anklageren der hos Gud og anklager oss for våre synder. men så lenge vi beskjenner våre synder så kan ikke satan anklage oss for noen ting for blodet beskytter oss mot disse anklagelsene:) så lebge vi er villige til å beskjenne den ugjerning man har gjort. og det handler om å leve i Ånden. for da kan ikke Gud se noe synd i vårt liv for Jesu blod renser oss NÅR VI BESKJENNER VÅR SYND slik vår synd blir hvit som snø.

Derfor er det viktig å forstå dette slik at man kan føle friheten i kristus via blodet. da først kjenner man at det ikke er noe fordømmelse i kristus, da blir det levende for våre hjerter. men det er viktig å forstå hva synd handler og at vi hører på den hellige Ånd når Han pirker i vår samvitighet, så må man være lydøre, og Den hellige Ånd kom i Ånd og Sannhet. slik at ingen løngn Han tilater, og det er viktig at man ikke ignoerer det Guds ord vil fortelle oss.  Viktg å sjekke Guds sanne ord Alltid.

 

Du skriver mye godt Randi, men jeg anbefaler deg å gå grundigt igjennom det Gud tilater når det gjelde hva som er syn og ikke synd. selv om du mener at homofili er synd, så dømmer du ikke menneske for det. Det er Guds ord, og det er det vi alltid må sette foran alt, ikke våre egne tanker og visdom søk alltid Guds rike og Hans rettferdighet

 

 

mvh

Rune

 

 

 

Kommentar #40

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Du skriver mye godt Randi, men jeg anbefaler deg å gå grundigt igjennom det Gud tilater når det gjelde hva som er syn og ikke synd.

Takk for det Rune. :)

Jeg må bare følge det min samvittighet sier. Jeg var fordømmende mot homofile en periode da jeg gikk i trosforsamlinger og var preget av deres syn. Kjente faktisk et hat mot dem og mot dem som tok abort.

Men heldigvis så helbredet Gud mitt hjerte så jeg fikk tilbake min første kjærlighet til Han og også til mennesker. Da jeg pratet med en kristen homofil som jeg kjente fra før han "kom ut av skapet" så kjente jeg hjertet boblet over av Guds kjærlighet til den personen, og jeg måtte bare velsigne han. Og fortelle han at Gud ikke støter han bort. FOr det var det jeg kjente. Og jeg vil ikke miste min første kjærlighet til Jesus igjen ved å følge bokstaven. Men jeg vil gjøre det som gjør at jeg har en levende kjærlighet med Gud. For GUd er kjærlighet. Og alle er vi syndere. Derfor har vi ingen rett til å dømme andre. For med det mål vi dømmer med skal vi selv bli dømt med. Derfor kan jeg ikke dømme, for det tillater ikke min samvittighet og mitt hjerte!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere