Sten André Fagermo

59

Jødedommens Messias?

Hva sier egentlig jødedommen EKSPLISITT om Jesus?

Publisert: 7. jul 2012  /  512 visninger.

Etter å ha søkt litt på Wikipedia (ja, gjør gjerne narr av det), så fant jeg disse punkter:

 

1. Gud er en=  Å tro på en treenighet ( eller shituf), er avgudsdyrkelse.

2. Messias er ikke guddommelig= Ingen mennesker kan være det (igjen, avgudsdyrkelse). Jødedommen ser heller ikke på Messias som en som skal frelse verden fra synd.

 

3. Jesus er ikke akseptert som Messias innen jødedommen= De ser på han som en av mange falske selverklærte Messias'er.

 

Og kall meg gjerne dum eller uvitende, men når jødedommen helt klart FORBYR dyrkelser av personer (les mennesker) og kaller det avgudsdyrkelse, hvordan kan da Jesus være den jødiske Messias?

Man kunne sikkert skrevet en hel avhandling av motsetningene mellom jødisk tro og kristen tro når det gjelder akkurat dette, men jeg er ingen ekspert, så jeg tenkte jeg ville holde det enkelt og kort.

Dette har kanskje vært diskutert her inne før, ikke vet jeg, men jeg er spent om noen kristne kan svare på disse punktene, nemlig hvordan får de Jesus til å være den jødiske Messias? Også når man tenker på at jødenes forventninger til Messias komme, skiller seg ut fra kristnes tro på Jesus? Eller at jødene ikke tror på frelse i kristen forstand?

Hvis noen finner det verdt å kommentere, så håper jeg de ikke bare viser til bibel-vers, men kan forklare hvorfor så mange millioner jøder i verden idag enda er "blind", og ikke ser at Jesus er Messias?

MVH

SAF

 

 

 

 

Kommentar #1

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

:-) Mange viktige spørsmål

Publisert over 9 år siden

Stort sett er det en fornektelse av Daniel som profet. Hvis de tar ham som en profet vil de måtte tro Jesus er Messias men da vil de miste sine kristne israelvenner for de tror heller ikke profeten Daniel.

Matt 24,15 Når I da ser ødeleggelsens vederstyggelighet, som profeten Daniel har talt om, stå på hellig grunn – den som leser det, han se til å skjønne det! –

Med andre ord skjønner ikke israelvennene profeten Daniel, det fordi de tror heller på den gamle pakts Israel istedet for Jesu ord om profeten Daniel. Og den som tror Daniel var profet og tror denne bok skjønner det han leser.

Dan 12,9-10 Så sa han: Gå bort, Daniel! For disse ord skal være gjemt og forseglet inntil endens tid. 10 Mange skal bli renset og tvettet og prøvd; men de ugudelige skal bli ved å være ugudelige, og ingen ugudelig skal forstå det; men de forstandige skal forstå det.

Så, om man tror Moses og profetene som Jesus sa var en forutsetning for å tro Ham så skjøner man også følgene av dette:

1 Pet 1,10-12 Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som spådde om den nåde som I skulde få, 11 idet de ransaket hvilken eller hvad slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste frem til når han forut vidnet om Kristi lidelser og om herligheten derefter; 12 for det blev dem åpenbaret at de ikke tjente sig selv, men oss, med dette som nu er blitt kunngjort ved dem som har forkynt eder evangeliet ved den Hellige Ånd, som blev sendt fra himmelen - dette som englene attrår å skue inn i.

Med andre ord så er det slik at en som tror Jesus vet hvilken tid profetene snakker om, da og hvlken tid vi er i nå. Hvis du ikke vet nøyaktig hvilken tid du nå lever i så er det fordi du mangler tro.

Am 3,7 For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene.

Kommentar #2

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Sterke ord Leif

Publisert over 9 år siden

blant annet det med de kristne Israel-vennene....

Takk for ditt svar, og ja, jeg mangler nok tro (den rette tro?)....

Jeg har nok gitt meg ut på dypt vann her, men jeg følte jeg måtte dele eller spørre om dette..

Daniel er nøkkelen? Ok, jeg tar det til etterretning.

 

 

 

Kommentar #3

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

En tilføying...

Publisert over 9 år siden

jeg forventer egentlig ikke noen særlig svar fra kristne her inne på dette spørsmålet heller...

Hvorfor? JO, kanskje fordi de ikke vil innrømme, at de er offer for det største bedraget noensinne?

Det er lett å gjemme seg bak bibel-vers for mange kristne, men Opheim skal ha takk for sitt svar....han TØR ihvertfall å svare, og gjør det grundig.

Man prøver å debattere her inne mot de rett-troende kristne, men så drar de bibel-kortet og da er all diskusjon slutt. Det nytter ikke å argumentere mot Bibelen? Der har kristne og ateister noe felles, på en måte.

Jeg er bare en enkel mann og kan nok ikke snakke i store ord, men jeg gjemmer meg ihvertfall ikke bak Bibelens ord eller humanismens bombastiske skråsikkerhet....

Jeg vet personlig heller ikke noe annet, enn at det finnes EN GUD, men det er faktisk også en subjektivt mening.

Så kanskje jeg ikke skulle lagt ut dette innlegget, siden enten gidder man ikke svare, eller så tør man ikke?

Jeg vet ikke, men uansett så vil jeg ikke trekke meg herfra, men kanskje dette innlegget burde gått i søppelkassen....

Guds fred med dere ALLE.

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar #4

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Ja det er sterke ord men de er ikke mine.

Realitetene i Daniels bok og da Jesu ord om at Daniel er en profet gir følger. Jeg tenkte ikke på deg, at DU mangler tro men skrev generelt. Du gjorde og gjør rett i å spørre. :-)

Jesus ber oss forstå Daniel og i denne bok får vi utfordringer. Vi blir gitt verdens historie på ett fat og tror vi Guds ord og profeter er det ett svar, en tro og en Gud.

Leser vi Åpenbaringens bok finner vi Daniels bok der inne og holder vi fast da på Daniels bok vil vi se store ting.

 

 

 

Kommentar #5

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Ja, og denne subjektive mening bygger på rasjonell tro og troen er din for den er deg gitt.

Innlegget er bra det.., og svært viktig for det krever at man tenker over hva man egentlig tror på. Du har sådd ett frø som bare Gud kan vanne.

Hva jødedommen tror om Gud er ikke svaret på hvem Gud er. De fryktet Gud så kraftig at de ikke turde å kalle Ham ved sitt navn, de ga Ham ett navn egenhendig og sa Adonai om Ham. Ser vi skapelsesberetningen omtaler Gud seg som oss, vi ser også at selve skapelsen er en svevende ånd Gud men også en fysisk Skaper. Vi ser også at Gud viser seg for Abraham, Moses og Esekiel med flere og et fysisk. Ja, Abraham lager istand ett måltid til Jesus og ser Ham som ett menneske eller en engel.

Vi som tror mennesket Jesus er vår Herre og Gud ser på Ham som vår bror. Vi ser at Han lot seg friste og at Han lot seg prøve som et sant menneske men at Han la av seg Sin Guddom og tok på seg vår skikkelse. I vår skikkelse gjorde Han Sin Fars vilje.

Jødedommen benekter ikke Skaperen, de benekter ikke besøket til Abraham og at Moses traff Ham. De sier imidlertid at ingen kan se Gud uten å dø der og da men deres forfedre døde ikke, alikevell benektes Jesus som Messias og Gud.

Om de aksepterer Jesus som Gud vet de at den nye pakt er en realitet og at da er jødedommen historie. De må da se opp til himmelens Jerusalem og helligdom og ikke den jordiske Jeruslam og den ventede tregje jordiske helligdom. Det skjønner ikke Israelvennene men det skjønner jødedommen. Tenk hvor dumt dette er.. . Man aner ikke hva man tror på, det fordi de hverken kjenner skriftene eller Gud men jødedomen skjønner og kjenner realitetene ved å benekte Jesus. 

Kommentar #6

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Egentlig så ka man skile ut de vantro her ved å se at de vantro ser på de jordiske verdier og eiendommer. De slåss for de og denne verdens rikdommer mens Guds folk og de sanne jøder og israelitter slåss for Guds rike som ikke er av denne verden. Deres Helligdom er i himmelen, deres Jeruaslem er i himmelen. Guds folk er ambassadører og blander seg ikke inn i denne verdens politikk og religioner men er her for de om de trenger noe.

Religionskriger tilhører verden og de har sitt hjerte i verden som kjemper her nede med våpen for sin tro og verdier.  

Kommentar #7

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Hei igjen

Publisert over 9 år siden

jeg må bare si at jeg har snakket med to adventister i mitt liv, to rett-troende og en ikke-trinitarisk..

Forresten er jo den mest kjente ,eller rettere "infamous" adventisten her i Norge, herr Alfred Hagn...ihvertfall i min historiebok, som jeg kan huske. Men det er kanskje usaklig,uansett.

Uansett, la meg si at adventister har jeg på en måte sans for, siden de kan virkelig regnes som en av Bokens Folk...uten at jeg skal bli beskyldt for noe.....

Men Leif, hvis dette bare skal bli en diskusjon mellom deg og meg, så kanskje vi skal holde oss til personlig melding.....forresten, så har jeg ikke funnet ut enda hvordan man sender hverandre personlige meldinger her inne på Verdidebatt....men så er jeg ganske dårlig på data da...

Men jeg skjønner hva du sier...toda raba :)....takker for ditt svar igjen.

 

 

 

 

 

 

Kommentar #8

Ole J Steffensen

0 innlegg  175 kommentarer

Heia Sten

Publisert over 9 år siden

Vel jødene har et slør når det gjelder evangeliets hemmelighet - Jesus. Når det er sagt, så har kristne et slør når det gjelder jødene, i alle fall så langt en enkel kristensionist ser det:) 

Tar kort om det jeg tror om jødenes slør. For det står en del om det. Og så får jeg beklage på forhånd - for det ble litt flere bibelvers enn jeg regnet med. En kunne jo holdt på i det uendelige, men siste vers i Malaki (dobbeltprofeti) er vi nå, slik jeg leser og forstår det hele. Frelsen kommer fra jødene - og jeg ser kristne som barna i så tilfelle. Og du spurte på en annen tråd om hvorfor kristensionisme øker på - jeg tror det er hjertene til barna som vendes til fedrene.  

så litt om slør/blind 

Josef er jo et forbilde på Jesus: Når Jakobs sønner - Israels sønner så Josef for første gang i Egypt kjente de han ikke. Når Israels sønner så Josef for andre gang gjorde Josef seg kjent. 
Joh 12,37-40 
Enda han hadde gjort så mange tegn for øynene på dem, trodde de ikke på ham. 38 For dette ordet av profeten Jesaja skulle oppfylles:
 Herre, hvem trodde vårt budskap, for hvem ble Herrens makt åpenbart? 
39 Derfor kunne de ikke tro, for Jesaja har også sagt: 40 Han har blindet deres øyne
 og forherdet deres hjerte, for at de ikke skal se med øynene
 og forstå med hjertet og vende om, så jeg får lege dem.

Derfor kunne de ikke tro - for øynene var blindet  - som profetert i jes 6 og jes 53.

Jes 53,1 Hvem trodde det budskap vi hørte,
for hvem ble Herrens kraft åpenbart?


Jes 6,9-13 Og han sa:
 "Gå og si til dette folket: Dere skal høre og høre, men ikke forstå,
 se og se, men ikke skjønne!
 10 Gjør hjertet sløvt hos dette folket, gjør ørene tunghørte, klin øynene til,
 så det ikke kan se med øynene og ikke høre med ørene,
 ikke forstå med hjertet og ikke vende om og bli leget!"
11 Da spurte jeg: "Hvor lenge, Herre?" Han svarte:
"Til byene er øde, og ingen bor i dem,
til husene er folketomme,
 og landet ligger som en ødemark."
12 Langt bort skal Herren sende folket,
 øde og tomt skal det bli i landet.
13 Er ennå en tiendedel tilbake,
skal også den bli ryddet ut,
 som når en eik eller terebinte felles,og bare en stubb står igjen.
Stubben skal være en hellig sæd.

Interessant er at jes 6 og 53 siteres i samme sekvens i joh 12 "For Jesaja har også sagt". Vel bare nok et skudd for baugen for de som opererer med flere Jesajaer. 

Jesaja får her et forferdelig budskap fra Herren som han skal formidle til folket. Gjør hjertet sløvt, gjør ørene tunghørte osv. Når Jesaja spør hvor lenge dette skal vare får han ingen svar som feks de fikk vedr de 70årene i Babylon. Langt langt bort skal Herren sende folket - øde og tomt skal det bli i landet. Så øde at folk skal forferdes over det - som det står i 3mos26.31-32. Jesaja får ikke annen tidsangivelse enn at det skal bli til en ødemark. Om en leser En reise til det hellige land anno 1881 - ser en sogneprest Koren fortelle at det er så flott og fint med moderne fremkomstmiddel - hele veien fra Norge til det Hellige land. Dampbåt og tog, og han tenker på tidligere tider da dette for pilegrimer var en svært strabasiøs tur. Men, sier Koren, når man kommer til det Hellige land tar alt dette slutt, her ser det ut som i fordums dager - foruten at landet ligger i grus - for det meste. (luk 21.24) 

Jødene visste de skulle tilbake - det var profetert - de hadde løftene og paktene. Selv om de ble fordrevet fra landet for en ukjent tid så hadde de pkatene og løftene osv

Rom 9,4-5 De er jo israelitter, dem tilhører barnekåret, Guds herlighet og paktene, deres er loven, tempeltjenesten og løftene,
 5 dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet som menneske, han som er Gud over alle ting, lovet i all evighet. Amen.

Som en digresjon kan en ikke skille sionisme og jødedom. Selv om Hertzl var viktig, så har sionismen vært der hele tiden - løftene/paktene.

I utlandet feks 3mos 26,44 og 5mos 4,31.

Så skulle jo de tilbake Jes 41.1-12. En ser jo at det er fra nord, sør, vest, og øst - langt bortenfra.  Og vil bare understreke vers 8 at det folket som føres tilbake blindt og døvt - dvs de enda ikke se evangeliets hemmelighet - men "snart".  Jes 43,8 Før fram dette folket som er blindt, enda det har øyne, disse som er døve, enda de har ører.

Forherdelsesdommen er nok en av grunnene til at Jesus taler i lignelser. Det var dem ikke gitt å kjenne himmelens hemmeligheter. Derfor spør også Jesus disiplene - kanskje ikke så underlig i grunn"Hvem tror folk at jeg er" - og så "Hvem tror så dere at jeg er" og svaret på det blir - Det er dere gitt fra min far i himmelen. 

SÅ Dette er kjent fra evighet av: feks apggj 15 hele kap er greit å lese gjennom

Apg 15,7 Etter en heftig diskusjon reiste Peter seg og sa til dem: "Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så hedningene av min munn skulle få høre evangeliets ord og komme til tro.
Apg 15,14-16 Simeon har forklart hvorledes Gud for lenge siden sørget for å vinne seg et folk av hedninger som skal ære hans navn.
 15 Og dette stemmer med profetenes ord, slik det står skrevet: 16 Deretter vil jeg komme tilbake og gjenreise Davids falne hytte.
 Det som er revet ned, skal jeg bygge opp, jeg reiser det på ny. 

Profetert i Amos 9.11 av konteksten ser en at det skjer etter at jødene er  spredt blant folkeslagene - så det er i denne tid. 

les også apg gj 1.6 der de spør Jesus når han kommer for å gjenreise riket for Israel.

Rom 11,25-31 Brødre, jeg vil si dere en hemmelighet, så dere ikke skal ha for store tanker om deres egen forstand: En del av Israel er blitt forherdet, inntil folkeslagene er kommet inn i fullt tall.
26 På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet:
Fra Sion skal redningsmannen komme,
 han skal ta bort all ugudelighet fra Jakob,
27 og dette er den pakt jeg vil slutte med dem
 når jeg tar bort deres synder.
 28 På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender, for at dere skal få frelsen. Men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud - for fedrenes skyld. 29 For Gud angrer ikke sine nådegaver og sin utvelgelse.
30 Dere var en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått miskunn, fordi de andre var ulydige. 31 På samme måte har de nå vært ulydige, men den miskunn dere har fått, skal føre til at de nå får miskunn.

ad vers 25. Forherdet = porosis. Som feks i osteoporose - dvs gjennomhullet - forherdelsen har aldri vært komplett. Og hvorfor det hele er slik med forherdelsen - det er et mysterium, en hemmelighet - hvor ufattelige hans veier leser vi lenger nede i kap 11.

Jødene begynner å se på kristne som sine beste venner og vice versa - fler og fler. Kristne har en egen desk i Vad Yashem osv osv. Har selv snakket med jøder som før skalv når de var inne i et rom med kors. Det minte dem om forfølgelse. På kort tid (historisk sett) er det svært mange vennskapsbånd og hjerteforhold som knyttes mellom kristne og jøder. Og det er forunderlig - det er ikke lenge siden Holocaust. 

 Det som er revet ned, skal jeg bygge opp, jeg reiser det på ny.

 

Kommentar #9

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

Men Leif, hvis dette bare skal bli en diskusjon mellom deg og meg, så kanskje vi skal holde oss til personlig melding.....forresten, så har jeg ikke funnet ut enda hvordan man sender hverandre personlige meldinger her inne på Verdidebatt

Jeg har også prøvd å sende personlig melding til folk men det virker ikke. Prøv å gå inn på: Min Profil og trykk på: Meldinger.

Deretter trykker du på :

Klikk for å skrive ny personlig melding 

Så skriver du navnet på den du skal sende til på Mottaker.

Da skal navnet komme opp automatisk.

Skriv så meldingen. 

Hos meg går det ikke men jeg kan svare/ kommunisere hvis jeg får melding først.

Kommentar #10

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Ole J Steffensen. Gå til den siterte teksten.

Vel jødene har et slør når det gjelder evangeliets hemmelighet - Jesus.

Det gjelder alle som ikke tror Moses og profetene, altså som ikke tror Jesus er Kristus i GT. Sløret er da også på de kristne israelvenner.

Kommentar #11

Ole J Steffensen

0 innlegg  175 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Det gjelder alle som ikke tror Moses og profetene, altså som ikke tror Jesus er Kristus i GT. Sløret er da også på de kristne israelvenner.

Det er litt vanskelig å være sikker, Leif. Men det aner meg fra de få skrevne ord at du tillegger meg meninger/tro jeg ikke har???? 

Kommentar #12

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Ole J Steffensen. Gå til den siterte teksten.

Det er litt vanskelig å være sikker, Leif. Men det aner meg fra de få skrevne ord at du tillegger meg meninger/tro jeg ikke har????

Det er en ting vi kan være sikker på og det er at Moses og profetene taler om Jesus Kristus.

Adam & Eva blir her kledd i Kristi rettferdighet og de tror på denne vei, det gjør også de sanne kristne.

1 Mos 3,21 Og Gud Herren gjorde kjortler av skinn til Adam og hans hustru og klædde dem med.

 

Det jeg kom med var en tilleggsopplysning som er nødvendig for ale som ikke tror at mennesket Jesus er Kristus/ Messias har ett slør og hverken ser eller hører Guds ord i sin religiøse tro. Derfor skrev jeg ette:

"Det gjelder alle som ikke tror Moses og profetene, altså som ikke tror Jesus er Kristus i GT. Sløret er da også på de kristne israelvenner"

 

Om du er en kristen israelvenn og futurist vet ikke jeg men felles for de er at de ikke tror/ skjønner profeten Daniel.

:-)

 

Kommentar #13

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

"Det gjelder alle som ikke tror Moses og profetene, altså som ikke tror Jesus er Kristus i GT. Sløret er da også på de kristne israelvenner"

Jeg skjønner ikke helt hva du er ute etter her, skulle ikke vi som er Israel venne kunne skjønne at Jesus er Messias Gud Faders evige sønn, og at det er mange jøder som også tror det.

Disiplene var jøder og de som trodde på og fulgte Jesus var jøder og Paulus var jøde.

Kommentar #14

Ole J Steffensen

0 innlegg  175 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Hei

Jeg er enig med Kjell Bjørn "Jeg skjønner ikke helt hva du er ute etter her, skulle ikke vi som er Israel venne kunne skjønne at Jesus er Messias Gud Faders evige sønn, og at det er mange jøder som også tror det.

Disiplene var jøder og de som trodde på og fulgte Jesus var jøder og Paulus var jøde." 

Men også enig i  "Det er en ting vi kan være sikker på og det er at Moses og profetene taler om Jesus Kristus". Vedr Daniel og åpenbaringsboken så er det viktige bøker - jeg har ikke fått arbeidet meg gjennom dem skikkelig enda. 

Ellers punkt 1-3. Jeg mener de er sånn noenlunde dekket her Sten. Jødene som helhet skulle ikke tro første gangen.  Jesus var fremmed for dem første gang jmfr Josef. Josef var så fremmed for dem at de ikke kjente han, og at han måtte gjøre seg kjent - tilkjennegi seg selv 2. gang. De ble forherdet for vår skyld - derav "Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør"  Neste gang gir Jesus seg til kjenne, når han kommer igjen da skal de kjenne Messias. For å hoppe ut på glattisen så er Gudskomme et bibelsk begrep. feks

Sal 96,12-13 Marken fryde sig og alt det som er på den! Da jubler alle trær i skogen 13 for Herrens åsyn; for han kommer, han kommer for å dømme jorden; han skal dømme jorderike i rettferdighet og folkene i sin trofasthet. 

Skaperverket jubler for Herren skal dømme jorden:) Dømme i rettferdighet og folkene i sin trofasthet. Rettferdigheten kommer, derfor jubles det. All urettferdighet får sin dom.

Om du leser åp.boken kap 1,4 og  stopper der, så tenker mange på Jesus.

Leser du videre i vers 5 så ser du "og fra Jesus Kristus" Dette er et bilde på treenigheten. Men til og med vers 8 så tror jeg dette som helhet skal få oss til å tenke på Gudskomme. For å uttrykke meg kort i en sen nattetime når hjernen svirrer - blir det at Herren Jesus kommer som Gud. Bare som en tilleggsopplysning til Gudebilde - som kanskje kan forklare noe? Om noen har kommentarer, eller innvendinger mot akkurat dette så taes det imot med takk:)

Åp 1,7 Se, han kommer med skyene, og hvert øie skal se ham, også de som har gjennemstunget ham, og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen. 
  

 

Kommentar #15

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Takk, Ole Johnny

Publisert over 9 år siden

jeg begynner å skjønne litt mer....og jeg skjønner også at jeg har tatt meg for mye vann i munnen, både her inne og ellers kanskje i mitt trosliv.

Jeg er døpt lutheraner, men så gikk alt skeis? Kanskje det :-)...

Uansett så har jeg fått noen gode svar her, og takker alle som har svart.

Jeg må nok litt i tankeboksen...så får man se.

 

Kommentar #16

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Jeg skjønner ikke helt hva du er ute etter her, skulle ikke vi som er Israel venne kunne skjønne at Jesus er Messias Gud Faders evige sønn, og at det er mange jøder som også tror det.

Disiplene var jøder og de som trodde på og fulgte Jesus var jøder og Paulus var jøde.

Her snakkes det om de som tror den gamle pakt ennå ikke er over og at de med sin tro vil bygge et nytt Tempel i Jerusalem. De tror Israel fremdeles er Guds jordiske nasjon og de tror 1948 staten Israel er en oppfyllelse av profetier.

Med andre ord så tror de ikke Moses og profetene.

En sann jøde fra den gamle pakts folk som tror Jesus er Messias tror Jerusalem er i himmelen og ser ikke til det jordiske Jerusalem som noe annet en at denne by skal ødelegges sammen med alt annet ved Jesu andre komme. En sann jøde tror og skjønner Daniel 9:24-27, med det vet denne og gråter for Israel.

Kommentar #17

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Ole J Steffensen. Gå til den siterte teksten.

Disiplene var jøder og de som trodde på og fulgte Jesus var jøder og Paulus var jøde."

Ja, men de trodde mennesket Jesus var Gud. Jødedommen tror ikke det. Enhver som tror mennesket Jesus er deres likeverdige bror prøvd som de selv er en åndelig jøde som profetene taler om, hedning eller ei. Enhver som har gjennomgått Jakobskampen er blitt en israelitt fordi denne har kjempet erkjennende for sitt elendige liv.

Det er imidlertid riktig at Jesus kom først til jødene alene, det er fordi Han hadde en pakt med dem som skulle avsluttes. Hadde jødedommen akseptert Jesus som san Gud og sant menneske før korset ville Han ikke blitt korsfestet fordi da ville den gamle pakt fungert men uansett måte noen dø vevillig for oss alle andre. Jødedomen trodde/ innrømmet imidlertid ikke at Jesus var deres Konge og Gud, derfor ble Jesus Guds Lam som ble ofret og den nye pakts blod.

Iflg. profetien i Daniels bok skulle jødene få 3,5 år etter korsfestelsen til å forstå hva de hadde gjort så de kunne forbli Guds enestående folk/ presteskap for verden. De omvendte seg ikke og dermed falt også Ånden på hedningene 3,5 år etter at ånden falt på jødene alene. Da først ble den første Kristne Menighet med hedninger til, og med det ble den nye pakt endelig.   

Du sier jo riktig: "Ellers punkt 1-3. Jeg mener de er sånn noenlunde dekket her Sten. Jødene som helhet skulle ikke tro første gangen."

 For hadde de trodd Ham hadde den nye pakt vært overflødig.

 

 Sitat:

"Men også enig i "Det er en ting vi kan være sikker på og det er at Moses og profetene taler om Jesus Kristus". Vedr Daniel og åpenbaringsboken så er det viktige bøker - jeg har ikke fått arbeidet meg gjennom dem skikkelig enda."

 

For å forstå Åpenbaringen må du forstå Daniels bok og profetene for 70% av Åoenbaringen er fra GTs profeter og Moses. Daniels bok gir deg å vite hvem dyrene er, Daniels bok gir deg å vite rammen i Åpenbaringen og Jesus gir deg der retten på den nye pakt i NT og GT.

Når du leser Daniels bok så les kapittel 1. Se Gudsfrykten/ respekten for Skaperen og at Han er etthvert menneskes personige og nære Gud. Daniel hadde Ham som sin Gud og gjorde seg ikke uren, han spiste ikke noe som ikke var mat å regne for i Guds øyne. Daniel var frisk og svært klok fordi han da var/ ble våken.

Daniel 2 forteller om tiden fra hans tid til den nye jord er her og det i grove trekk så mennesket skal skjønne den kommende tid. Vi som lever helt på slutten har ingen unnskyldning her.

Daniel 7 utdyper det men gir bilde i ett annet perspektiv, det ifra denne jords urene men samme riker som er i Daniel 2. Her blir også antikrist rike presentert. Daniel 8 utelater Babylon men trekker frem de to neste riker som rene offerdyr, i dette kapittel trekke den kommende dom frem. Daniel 9 tidfester viktige datoer for oss og løfter esus frem som Guds Lam og den nye pakts fastsatte komme.

Ta først disse og studer:

201

204

205

ANBEFALER 203 for den smelter hjerter for Jesu frelsesplan i alle generasjoner.

http://amazingdiscoveries.tv/c/2/Total_Onslaught_-_English/

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere