Tor Øyvind Westbye

21

Satan-pop, hvorfor reagerer ikke kirken?

Tegn og symboler regjerer verden, ikke ord og lov. - Confucius.

Publisert: 4. jul 2012

Dette innlegget skal handle om okkult symbolbruk i populærkulturen og hva det betyr, men før jeg går inn på det, må jeg først si litt om symboler og hvordan de skal leses.

Jeg har i perioder brukt mye mer tid enn hva sunt er på å sette meg inn i okkultisme og mysterietradisjoner. Inngangsporten var som for mange andre fantasylitteratur, siden goth-subkulturen og metallsjangeren innen rock. Senere har jeg lest mye litteratur om ulike mysteriekulter og nyreligiøsitet samtidig som jeg har tatt utdanning som historiker. Fascinasjonen for det okkulte var en del av et ungdomsopprør mot en trygg kristen oppvekst som sikkert flere kan kjenne seg igjen i. I dag ser jeg på meg som selv som en relativt solid familiefar med sunne interesser. Det som sitter igjen etter dykket ned i det mørke er en innsikt i et symbolspråk som går utenpå hva «massen» besitter. Det er denne innsikten som får meg til å reagere når en spesiell gruppe megakjendiser av artister fra USA fremmer okkult symbolikk gjennom sine musikkvideoer. Jeg skal komme tilbake til symbolbruken i slike videoer.

Innen mysterietradisjonene er symbolene et eget språk de innvidde kommuniserer med. Mest kjent blant disse i Norge er frimurerne som gir seg ut for å være en kristen, selvutviklings-orden, men som jeg mener i større grad formidler gammelt mysterie-ritus som kan spores tilbake til gnostisismen og andre tidlige kulter. Frimureri er en form for okkultisme, all den tid seremonier og ritualer hemmeligholdes som en del av en stegvis erkjennelsesprosess der innholdet i symbolene gradvis skal avsløres for de innvidde.

Men frimurerne liker å fremstille seg selv som en kristen orden, og mange prester er sågar medlemmer. Så kan en stille spørsmålet: Hvis frimureriet er en kristen tradisjon, og frimurerne kristne, hva er det for slags opphøyd sannhet er det de til slutt får del av i enden av den «pedagogiske dannelsesprosessen» som frimureriet mener de selv er? Er det sannheter i det kristne budskapet som er skjult for oss andre kristne? Er det noe vi ikke har skjønt? Nei, bibelen er autoriteten på det kristne budskapet, og en når ikke en høyere erkjennelse av Jesu budskap med et dypdykk i frimureriets okkulte symboler og ritualer. Heller blir man forledet. Det er mye som tyder på at «erkjennelsen» i enden av frimureriet ligger i en forståelse av den judeo-kristne skapende Jahve som brutal og hevngjerrig Gud og underlegen den egentlige Gud, den rettferdige og opplyste verdensarkitekten, aka. morgenstjernen, aka. Lucifer. Denne påstanden vil nok provosere mange frimurere som mener de er gode kristne, og den svenske ritus som de norske losjene tilhører er nok mer subtil på dette feltet enn for eksempel de amerikanske losjene. Men tegnene er der, og kildene peker i den retningen.

Det som er det viktige å forstå om frimureriet i denne omgangen er at symbolene er et språk som de innvidde benytter til å kunne kommunisere med hverandre over hodene på oss andre. Symbolene betyr dessuten mer enn én ting. Det samme symbolet kan tillegges mange lag av mening, og dess dypere man blir initiert, dess dypere forståelse av betydningen av et symbol får man. Symboler ble tidligere gjerne gjemt i kirkelige utsmykninger, slik at bare de innvidde var klar over dem. Det har jeg sett eksempler på i mange norske kirker, for eksempel Ål kirke. Det kan være en måte for de innvidde å si til hverandre: «De får tro hva de vil, vi vet hva den egentlige sannheten er».

På samme måte forgår det en okkult kommunikasjon mellom amerikanske mediekjendiser og de som er innvidde i deres symbolbruk. Samtidig er det mye som tyder på at den okkulte symbolbruken som blir eksponert i musikkvideoer er et forsøk på å desensitivere, eller til og med initiere det brede publikum for okkulte symboler. Musikkvideoene inneholder ofte også elementer av sado-masochisme, seksuelle overgrep og tortur. Av musikkpressen er det oftest det rent seksuelle som får oppmerksomheten, som i denne artikkelen om Kanye Wests nye kortfilm/musikkvideo: http://www.kjendis.no/2012/07/04/kjendis/kanye_west/kim_kardashian/anja_rubik/erotisk_kortfilm/22408322/ Her er det nakenheten som får oppmerksomheten, mens de åpenbare referansene til satanisme, sado-masochisme, seksualisert vold og hypnose/mind-control blir ignorert. Slike referanser finnes i mange musikkvideoer fra Jey Z, Rihanna, Britney Spears, Kanye West og ikke minst Lady Gaga. Sistnevnes musikkvideoer er de reneste parademarsjene av okkulte symboler.

Så skal jeg ikke gå videre derfra til å belære noen om hva dette betyr. Men jeg synes det er underlig at dette er så lite diskutert blant akademikere og innen kirken. På grasrotnivå er det svært mange som er opptatt av disse tingene, og det finnes utallige nettsteder dedikert til å forklare symbolbruken. I Norge har vi en historie for å være opphavet til Black Metal, eller satan-rock som det også er kjent for med Varg Vikernes, platebutikken Helvete og band som Dimmu Borgur. At disse bandene har blitt tatt inn i mainstream-musikkulturen blant annet gjennom Dimmu Borgurs samarbeid med NRK synes jeg er svært underlig. De kristne miljøene var også da helt tause, med et hederlig unntak i Rebekka Rossland fra KrF i Bergen. Men det som bekymrer meg mest, er at det tilsynelatende ikke finnes noen debatt eller oppmerksomhet omkring den okkulte symbolbruken i pop-musikken. Dette er tross alt en sjanger som henvender seg til et mye bredere publikum og særlig barn og unge. Betyr det ingen ting at Beyonce bærer en Baphomet-ring på konserter? Eller at Lady Gaga promoterer satanisme og sado-masochisme i sine musikkvideoer? Reagerer dere ikke på dette, eller har dere bare skrudd av TV-en for lengst? Problemet er at barna deres har ikke skrudd av. De er koblet denne pop-kulturen gjennom alle mulige slags kanaler på internett. De har sett disse musikkvideoene på you-tube, og nynner på sangene i friminuttene på skolen. Bryr det deg?  

Kommentar #1

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

det bryr meg

Publisert over 9 år siden

såpass at jeg ler.denne grøten er faktisk tygd før.det store på 70 tallet var baklengsmeldinger.f.ex blir god til dog.skummelt.og initialene dine tøw.hmmmmmmm

Kommentar #2

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

En klok mann Confucius

Publisert over 9 år siden

selv om han nok ikke var kristen...

Innlegget er ihvertfall originalt....

Lady Gaga ble jo bannlyst i Indonesia..kanskje kristne også må våkne opp?

Jeg ville ikke engang gått på Lady Gaga-konsert gratis, ikke bare fordi jeg hater musikken, men også det hun står for.

 

Kommentar #3

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

jeg liker ikke musikken

Publisert over 9 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

Jeg ville ikke engang gått på Lady Gaga-konsert gratis, ikke bare fordi jeg hater musikken, men også det hun står for.

gørr kjedelig.men tror ikke hun står for noe-annet enn å tjene penger

Kommentar #4

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Joda, penger først

Publisert over 9 år siden

hun er jo amerikansk ;).....

Men uansett, så er det vel "bakmennene" som har det største ansvaret.....det vil si produsentene, de stemmer neppe republikanerne for å si det sånn..heller ikke Lady'en..

En blanding av gangstas og hippier...bad combo...for å si det litt "hipt"...

Det er jo nettopp de som har skapt det moderne samfunnets og dets forfall, som mange klager over.....her i Norge har vi vel bare disse "kulturmarxistene"...eller la oss kalle de venstreliberale.

Personlig så bekymrer jeg meg mer over seksualiseringen fra disse artistene, enn noen konspiratoriske tanker omkring frimurere for eksempel...

Det rare er jo forresten at flere av disse artistene, ynder å kalle seg kristne..??

Amerikansk dobbeltmoral? Eller cash is king? I dunno.

 

 

Kommentar #5

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

fra ateisme og nihilisme til new-age og dekadense.

Publisert over 9 år siden
Tor Øyvind Westbye. Gå til den siterte teksten.

Her er det nakenheten som får oppmerksomheten, mens de åpenbare referansene til satanisme, sado-masochisme, seksualisert vold og hypnose/mind-control blir ignorert. Slike referanser finnes i mange musikkvideoer fra Jey Z, Rihanna, Britney Spears, Kanye West og ikke minst Lady Gaga. Sistnevnes musikkvideoer er de reneste parademarsjene av okkulte symboler.

Før `68-erne var det atisme og nihilsme som stod i forsete, men etter 68`-erne, har vi både ateisme og new-age og ny-hedenskap fossende inn.

Alt dette har, tror jeg, og gjøre med at samfunnet ikke lenger har en kristen forankring, slik at "anything goes". For mange ateister, vil new-age symboler bare være "stafasje og scenegimmiker". Kankje er det det for en del av artistene også. Men dekadensen og det skadelige i dene ekstremt egosentriske livstilen, er det vel liten tvil om. Det handler om en kultur som sliter med kollektiv sex-avhengighet. For at dette skal kunne leves ut, er Bibel tro kristendom lite av en alliert, og bare en hindring som gir "dårlig samvittighet". Men mennesker er åndsvesener, og slik slipper new-age og nyhedenskap inn; ved å fylle det tomrommet som er igjen etter at ateismen har forsøkt å fordrive den kristne tro.

Oppe i alt dette så må man som Kirke, heller ikke glemme at disse artistene er mennesker, som kan bli vunnet for Kristus.

Men når det gjelder hva barn i vårt samfunn for se, så tror jeg kristne foreldre burde tørre å si "nei" til destruktiv og dekadent underholdning, men også, - når barna blir eldre, få høre grunnene til dette. I ordspråksboken er faktisk vektleggingen på at de unge skal etterhvert lære å forstå hvorfor noe er skadelig (mens de som barn bare har adlydet foreldre) og oppøve seg i å skjelne selv det skadelige fra det sunne.

Også tror jeg at mange kristne i Norge kan bli flinkere til å sette opp alternativer til de sekulariserte "tilbudene" (da selvsagt med et godt innhold), slik at barna ikke bare får tusen "nei", men noe egentlig og godt istedet.

For mange av disse underholdningsgreiene prøver å spille på - ikke bare nyskjerrigheten rundt "det forbudte", men også menneskelige lengsler etter musikk, tilhørighet, identitet, forbilder (ikke minst!), drøm om kjærlighet og sex.

Da må kristne kunne (etter beste evne) fremholde at Gud har de egentlige svarene og de egentlige godene, som i den dekandente underholdningen bare er en parodi, en karikatur av det egentlige (hmm, slik som det har seg med synden i det hele tatt).

Kristne trenger at barn for vokse opp med musikk, tilhørighet, identitet, forbilder og kunne få drømme om kjærlighet og få sunn mental bagasje til i voksenlivet å få et godt og ansvarlig kjærlightes og sexliv innefor ekteskapets rammer. I dag sliter nok en del unge med at de har ikke noen ide-messig "trykkform" for hvordan et sundt og godt ekstekap skal se ut; de ødeleggende anti-forbildene av "bare-ta, og bare-kankskje-gi", eller "gjensidig-til-lån". Også når det gjelder forbilder for unge menn og kvinner, så spiller alle disse artist-greien en stor rolle; for noen øsnker man å se opp til! Sånn er det. Da må også kriostne menigheter gi barn dører inn til sunne og gode forbilder; det være seg pevensie-søsknene i narnia, Aragorn i LOTR, eller annet. Men de må også få forbilder fra virkeligheten, som har vært gode og ønsket å følge Kristus, slik at de kan se henimot Jesus som det absolutte og endelige forenende forbilde.  Dette er det menighetene som må sørge for for barna. Det koster tid, penger, effort, men også ansvarliggjøring og oppøvelse til modenhet (altså at man gjør Guds vilje av indre frihet og ikke av ytre  tvang).

Ordspråkene og høysangen har ekstremt mye om dette.

Også vil jeg anbefale alle "Boundaries"-bøkene til Henry Cloud og John Townsend; de er helt rå!

Dette finnes også en god del kristne pop og rock etc, som er bevisst i bruk av solid oppbyggelig innhold og populær og catchy utførelse.

Man kan ikke bare diskutere hvor mye man skal si nei til, og hvor mange pc`er som ikke skal være i huset; man må gi noe først inn i barnas liv.

Kristen motkultur...

...med dybde, og ansvarliggjøring      

Kommentar #6

Tor Øyvind Westbye

21 innlegg  102 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Takk for en meget god og reflektert kommentar Egil. 

Kommentar #7

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Kanskje man kunne si at musikkindustrien spiller bevisst på kopling mellom sex og djevel nettopp fordi kristendommen har det som idé fix? Tabuet er alltid innbringende. Det burde være tydelig for alle og enhver at det selger; hadde, nemlig, denne industrien fått den minste fornemmelse av at koplingen ikke appellerte, ville de sporenstraks finne på noe annet.

Løsningen på "problemet" ville derfor, ganske enkelt, være at kristenheten selv degraderte de deler av egen teologi som selv bevisst konstruerer sammenhenger hvor slike sammenhenger ikke reelt er? Hva som trengs er derfor, på dette område, er derfor et oppgjør med egen aquinask teologi. For det var Aquinas som først etablerte denne koplingen mellom djevel og sex. Kristenheten kan altså takke seg selv; det er den selv som har skapt "problemet."  

Kommentar #8

Tor Øyvind Westbye

21 innlegg  102 kommentarer

@Robin Haug

Publisert over 9 år siden

Så det du sier er i bunn og grunn at den okkulte symbolbruken kun er et forsøk på å bryte de siste tabuer i kampen for å bli mest mulig berømt? Jeg kan forstå hvordan en kan tolke det dithen, og det er nok slik de fleste fra et sekulert utgangspunkt vil lese dette. Men hva skal til før sekulære får øynene opp for at artistene selv kanskje mener noe med den symbolbruken de omgir seg med? Skal de sette seg ned i et intervju og si: "Ja, jeg dyrker Satan. Djevelen er min gud og min religion. Er det først da de vil skjønne det?" 

Innen en religiøs kontekts derimot, kommer man ikke utenom at sekulariseringen av samfunnet har ført til et religiøst vakum som fylles av ulike former for nyreligiøsitet. Den formen for religiøsitet som formidles av disse pop-stjernene kan ikke være noe annet enn nedbrytene for samfunnet, samme hvordan man ser på det. "Do as thou wilt" var Alestair Crowleys motto, noe som Jay Z blant annet har kopiert. Ikke akkurat noe man bygger gode samfunn på. 

Kommentar #9

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Innenfor religiøs kontekst

Publisert over 9 år siden
Tor Øyvind Westbye. Gå til den siterte teksten.

Innen en religiøs kontekts derimot, kommer man ikke utenom at sekulariseringen av samfunnet har ført til et religiøst vakum som fylles av ulike former for nyreligiøsitet.

Det er sikkert korrekt det. Men nå har det seg slik at mange som ikke er religiøse ikke befinner seg innenfor noen religiøs kontekst og heller ikke har behov for å fylle sine liv med religiøsitet eller substitutter.

Satan-pop må da være like legitimt som kristen-pop. Det er jo innen kristendommen man også har en virkende satan og det ville vel være founderlig at noen ikke valgte Satan fremfor Gud.

Men jeg kan jo forstå de kristne som favner om Gud ønsker å bekjempe de kristne som favner om Satan. For de er jo strengt talt kristne både satanistene og de gudtilbederne.

For oss som ikke tror er både Satan og Gud begreper og størrelser vi ikke forhoder oss til annet en ved at noen andre tror på disse. I og med at vi har religionsfrihet kan vi ikke si at Gudtilbederne er bedre enn Satantilbederne. Vi kan bare måle dem opp mot størrelser vi anerkjener som lover, regler og forskrifter i vårt samfunn. Holder de seg innenfor dette bør det være greit enten man tror på det ene eller det andre.

Kommentar #10

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Tor Øyvind Westbye. Gå til den siterte teksten.

Men hva skal til før sekulære får øynene opp for at artistene selv kanskje mener noe med den symbolbruken de omgir seg med?

Uansett om alle artister virkelig mente noe med denne symbolbruken, er det ikke til å komme fra at det var kirken selv som konstruerte denne koplingen. Som vi vet er koplingen historisk, og foretatt først gang systematisk-teologisk av Aquinas. Derfor vet vi også at koplingen ikke er essensielt kristen. Kristenheten kan like så godt avskrive hele koplingen, for 1200 forut for Aquinas fantes ikke denne koplingen så uttalt. Aquinas legitimiserte for eksempel forestillinger om at djevelen og hans demoner høstet menns sed og så spredte den innsamlede seden inne i kvinner. Med Aquinas blir sex og hekseri en lang historisk kopling.

Forskning tyder på at denne koplingen opprinnelig ble brukt i kampen mot katarrene, som når Pave Innocent III propaganderte bilder av katarrer kyssende Satans anus. Men at koplingen så har blitt bekreftet, altså utover sin opprinnelige kontekst. Vi vet også at for Augustin hadde hverken Satan eller hekser overnaturlige krefter; det var kun Gud, i den augustinske teologi, som evnet å suspendere naturens og universets lover.  

Slik sett kunne kristenheten selv suspendere hele dette symbolkomplekset, og gå over til en, på dette området i hvert fall, post-thomasiansk teologi. Så ville nok meget av dette falle av seg selv, i mangel på substansiell vekt.

***

La meg spørre deg: mener du noe om Illuminati i denne sammenheng? Jeg er enig med deg i at symbolbruken bare blir mer og mer utbredt, og kanskje også at det utover økonomiske gevinster kan være noe reelt bak de mange teorier og spekulasjoner omkring Illuminati. Det er definivt mange påfallende sammentreff relativ forekomster av okkulte symboler i vår samtid. Og forekomster, altså, som artikuleres, på så mange forskjellige måter og i så mange former (fra musikk til arkitektur til politikk), av de mektige aktører.

Kommentar #11

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

:-)

Publisert over 9 år siden

Selv takk...

Kommentar #12

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

forskjell mellom sex-i-seg-selv, og seksuell umoral-i-system.

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

For det var Aquinas som først etablerte denne koplingen mellom djevel og sex. Kristenheten kan altså takke seg selv; det er den selv som har skapt

Uavhengig av om Aquinas måtte ha dratt ting for langt i en eller annen retning, så er ihvertfall Bibelen (som tekst) klar på at synd og avgudsdyrkelse henger sammen. Synd er veldig ødeleggende. Synd blir omtalt i Bibelen, deskriptivt som hva som er imot Guds gode vilje for mennesker, og normativt som at mennesker skylder Gud og sin neste og leve uten synd. Bibelen hevder at selv om syndefallet har falmet eller ødelagt menneskelig evne til å gjøre seg fortjent til evig liv, så kan samfunnene innad ha en fungerende samvittighet, uavhengig av om de har hørt evangeliet eller ikke. Paulus snakker om at loven på sett og vis er innskrevet i menneskershjerter, jmf. Rom 2,14 -15.

Det spesielle med new-age og ny-hedenskap er at mye av dette fremstår i bevisst opprør mot den kristne Kirke/religion, og tar seg djevelen som et "symbol" eller "referanse-punkt" for sin "kommunikasjon", om jeg kan bruke de ordene.

Alt dette for å legitimere en relativt hedonistisk og egosentrisk kultur eller livsstil, der bak "stafasjen", står livene på hodet, inn i den aller største dysfunksjonalitet.

Det det også er snakk om er; hva fôrer voksne sine barn med av verdier?     

Kommentar #13

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

eller

Publisert over 9 år siden
Egil Wold. Gå til den siterte teksten.

Men mennesker er åndsvesener, og slik slipper new-age og nyhedenskap inn; ved å fylle det tomrommet som er igjen etter at ateismen har forsøkt å fordrive den kristne tro.

etter at det åndelige i din tro er rent ut.det berømte saltet ditt har blitt ubrukelig.og kristne ser med panikk på at gud også finnes utenfor deres kontroll

Kommentar #14

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Vel, ...

Publisert over 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

etter at det åndelige i din tro er rent ut.det berømte saltet ditt har blitt ubrukelig.og kristne ser med panikk på at gud også finnes utenfor deres kontroll

...skjønner ikke hva du sikter til.

Hva jeg sikter til er at  rusmisbruk er farlig og ødeleggende, alkoholisme er et samfunnsonde, seksuell promiskuøsitet nedsetter menneskeverdet, pga spes. kvinner blir anvendt som sex-objekter, utroskap er vist å oppleves av et stort antall mennesker som på en eller annen måte problematisk, samlivsbrudd; det samme, rampelys-livet er ofte blitt beskrevet som et falskt teaterliv, der artistene egentlig aldri åpnår det de egentlig lengter etter: akksept.

sammenstill dette med  en kultur/bransje som opphøyer rusmisbruk, alkoholisme, seksuell promiskuøsitet, at kvinner blir brukt som sex-kulisserm, anbefaler utroskap, tilber selve egotrippen, påstår at det å få kun sin egen vilje er å bli akkseptert,  

  

Det skaper en god del lidelse der ute.

Men poenget med denne tråden, var vel mer; hvilke verdier gis til neste generasjon? Hva betyr symbolene for barna våre?

Er vi et samfunn som anbefaler hor,fyll, opprør og dop, for alle mellom 16-22 ?       

 

Kommentar #15

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Mitt svar er JA

Publisert over 9 år siden

og sånn har vel dagan gått siden 1965 cirka?

Og siden rundt år 2000 har det blitt enda verre......og hvor kommer all denne møkka fra? Jo, mest fra USA.

Dette utrolige landet som dessverre blir verre og verre......

Man skal hele tiden sprenge grenser innen film og underholdningsverden, men nå synes jeg man har sprengt taket vekk.....hva om 10-20 år? Orker ikke tenke på det...

Misforstå meg ikke, jeg har alltid vært fascinert og glad i USA, men de har dessverre gått helt ut av sporet siden 60-tallet......men det er nå min mening.

Kommentar #16

Tor Øyvind Westbye

21 innlegg  102 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Glimrende observert Egil, og i den retningen har jeg ikke mer å tilføye.

Men jeg er også interessert i å utfordre kristne til å forfølge det andre spørsmålet: Hva om disse artistene faktisk mener noe med sin okkulte symbolbruk utover det å sjokkere/provosere? Hva betyr det for den kristne åndskampen?

Robin Haug spør om jeg mener  noe om Illuminati i denne sammenhengen. Et betimelig spørsmål, ettersom referansene til illuminati er mange de samme artistenes symbolbruk, og også i hyppig referert til av andre som forsøker å rope et varsko over okkultismen i populærkulturen. 

Jeg unngikk å bruke begrepet i mitt innlegg, ettersom man fort kommer ut i en hengemyr av konspirasjonsteorier når man bruker det. Samtidig er det ikke til å komme forbi at Jay Z bruker begrepet mye i sine tekster og rapperen Tupac Shakur mente han var i konflikt med gruppen. Hans siste studioalbum heter "The Don Killuminati, The 7 day theory." Forkortet til bare "Killuminati". Utover det vet jeg ikke hva jeg skal si om dette. Det er temmelig vanskelig å forstå seg på, og det var ikke intensjonen med innlegget å komme inn på dette.  

Kommentar #17

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Motgiften er evangeliet!

Publisert over 9 år siden

Vi ser aldri i evangeliene at Jesus gir synderne en “lekse” om god moral og sømmelig oppførsel. Evangeliet er ikke frelse fra dårlig moral, men frelse til evig liv, i og fra Jesus. Så når de får ånden innabords så vil både den ene og andre lenken falle av. For når et hjerte er blitt forandret så vil det også vise seg i livsstilen og handlingsmønstret.

Kommentar #18

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

De olympiske leker i London

Publisert over 9 år siden
Tor Øyvind Westbye. Gå til den siterte teksten.

Robin Haug spør om jeg mener

Hvis musikkindustrien og dens musikere virkelig mener noe med symbolbruken, er det temmelig nærliggende å også ta for seg Illuminati. For så må det, som all annen trosutøvelse, være organisert også i rituelle former. Illuminati er så en av disse former.

9/11, mener enkelte, var en rituell menneskeofring, som de mange kriger også kan ses som moderne former for menneskeofring. De samme mener også å ha avslørt at de kommende olympiske leker i London i juli/august vil bli åsted for menneskeofringer. De formentlige avsløringer har kommet som resultat av en dekoding av subliminale beskjeder som spres i kulturindustriens forskjellige grener (inklusive media). Problemet med disse tolkningene er imidlertid at de konstant forutsetter mening, at alt skal gi mening og inngå i determinerte sammenhenger. Og gitt de enorme mengder kulturindustrielle produkter, skal det godt gjøres å ikke alltid kunne finne sammenhenger. Men mening er langt fra allestedsnærværende.

Men når det kommer til 9/11 og 7/7, for eksempel, gis det uansett temmelig mange, reelt meningsmessig tilfeldige eller ikke, symbolbruk som peker i samme retning, i retning, altså, mot hva som faktisk skjedde. Ideen er uansett at man slik subliminalt betinger publikums tenkning, gjør dem på forhånd kjent med hva som skal skje, og således mindre tilbøyelige til å reagere drastisk når ugjerningen så først inntreffer. Ideen er også at slik subliminal koding også tjener til å fortelle hverandre om hvor man altså ikke skal være hvis man ønsker å beholde livet. I denne sammenheng gis det da også et vell av referanser til Londons olympiske leker. Interesserte kan søke på navnet Rik Clay på Youtube, for eksempel dette intervjuet på en Stockholmsk radiokanal. Rik Clay skal senere ha tatt sitt liv. Også dette skapes det så teorier rundt. 

Kommentar #19

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

jeg sikter til

Publisert over 9 år siden
Egil Wold. Gå til den siterte teksten.

sammenstill dette med :

redselen for new age skal ha verdier dere ikke har.ikke at rus er sunt i for store mengder,og rus med mye penger og for stort ego er aldri bra.

Kommentar #20

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Kirken som oppdrager

Publisert over 9 år siden

Nå vet jeg ikke hvem du mener med "kirken" - hvis det er DNK så tenker jeg at den hverken når de som de skulle nå med åpenbaringskunnskap og oppdragelse eller har det i seg at dette er tema fra en prekestol.

Vi som tror har jo forlengst etablert en form for oversikt over - og her gjelder det ikke bare musikkbransjen, Tor Øyvind - det gjelder minst like mye film- og spillbransjen - og følgelig har en bevisst holdning til gjennom vår hverdag som foreldre for barn i ulike aldre.

Slik jeg ser det, så er det i vår hverdag vi må ta de små og store valg - kunnskapen kunne gjerne ha vært tydeligere fra menigheter rundt forbi, men er det noe vi som åndsfylte troende har ei indre klokke på, så er det hva som er rent og hva som er urent - problemet oppstår gjerne mer med alt grumset som har kommet med nyåndelighet - at det som etter etiketten skulle være rent ikke er så rent allikevel.

Det som pågår rundt forbi kan vel samles i en setning om at det er krefter som ønsker å nedkjempe den tro som fortsatt finnes i en god del mennesker på den levende Gud og hans sønn Jesus Kristus og det han har gjort mulig for deg og meg gjennom sin død og oppstandelse.  Det er her kampen står - en kamp om å fjerne troen på Gud for den kommende generasjon og hviske ut troen i mennesker som lever et sløvt åndelig hverdagsliv.

I musikkbransjen er det trolig noen som lar seg bruke eller kun har overfladisk kunnskap om hva og hvem de åpner opp for og forholder seg til, mens andre sitter dypt i det som Beyonce i sin hyllest til satan i f.eks. "Helo" - som i tekst og hyllest er farlig maken til "våre", men tilbedelsen er til en helt annen enn Jesus Kristus.

Bedre er det å lytte til f.eks. Switchfoot som spiller på Skjærgårds nå - her i "Your Love is a song"

http://www.youtube.com/watch?v=kmISCVDtow8

Kommentar #21

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

denne kampen

Publisert over 9 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Det er her kampen står - en kamp om å fjerne troen på Gud for den kommende generasjon og hviske ut troen i mennesker som lever et sløvt åndelig hverdagsliv.

står de kristne sterkest for selv ved å se ned på andre gruppers åndelighet og vei til gud.de står rett og slett i veien

Kommentar #22

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Ja, robert

Publisert over 9 år siden

det vil komme tider der det oppleves at vi som tror så mye at vi ikke vil underkaste oss en annens overherredømme står så mye i veien at vi må ........ fjernes.

Det bringer meg over til en annen som gjester Skjærgårds - Leeland og hans "Pure bride"

http://www.youtube.com/watch?v=9ZyN76DpP3I

 

Kommentar #23

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Hei TOR Øyvind

 

 

Det er et viktig tema du tar opp. Mange unge blir påvirket av media i dag blir påvirket av reklame mote musikk, etc. blir slaver under dette presset uten å vite konsekvensene av dette. slik blir man slave under kulturen andre har skapt, via media. hvordan kan man forandre et samfunn som allerede er på vei i en ny malstøm av dårlige kamuflerte holdninger som blir påtvunget de unge i mindre heller større grad. hvor mye tid tar pc for hver enkelt barn unge ? 46 % av barn fra 9-11 år og oppover har sette på porno på pc.  og de som er eldre så er prosenten enda størere. hvordan påvirker dette barnas hjerne og hjerte. hva tenker de unge om dette. Når det vises så mye nakenhet og man spiller på sex i disse musikk videoene så blir barna preget bevist og ubevist. Men det som skremmer meg mest er at de tar etter disse artistene med mote slik som å bære okulte ting på seg når det gjelder smykker ringer etc. de vet ikke vilket krefter dette har i seg. jeg bryr meg om dette, for jeg ser alvårligheten i dette. selv om mange er blinde og ser på dette som noe kult og uskyldigt, så er dette en farlig lek for holdninger og hjertet. man blir fort forherdet slik at man ikke ser men blir blind på denne slave kulturen som binder mange i dag ikke bare barna men voksne også. Vi har et ansvar å skape en annen kultur i dette samfunnet, der bare 2 % er skapere av kulturen, man kan være en del av å skape kuturen , så inn nye tanker nye ideer. ja vise ungdommen at man kan selv være med å forandre sin egen kjørerute. Ja jeg prøver bevist på å lytte heller se hva barna hører heller ser på. og jeg forklarer dem hva som er sundt og hva som er usunt, og det hjelper, men jeg kan ikke følge dem over alt, men med å forklare ting på en enkel måte så vil man påvirke de unge litt. Syntes dette var veldig opplysende, og et modigt innlegg.

 

 

MVH

Rune

Kommentar #24

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Still ikke ditt lys under en skjeppe, står det

Publisert over 9 år siden

Men sett det i lyse-staken slik at ALLE kan se det. SLIK skal det være. Lyset skal skinne RENT OG KLART. Det er onde hjerter som har noe å skjule.

Jeg må si som eldre blir jeg iallefall spart for å se disse musikk-videoene, men EN ting skjønner jeg at tekstene og musikken er så langt fra det vi kaller lov-sanger.

Jeg hører mest på lov-sanger som handler om kjærligheten til Jesus Kristus.

Det er ikke rart at det er mye bønne-møter rundt omkring. Og jeg må si jeg er veldig glad for barna som vokser opp i kristne familier og får lære om Jesus Kristus, slik jeg selv fikk høre og lese om Ham. Verden er like diamentralt motsatt som Jesus og djevelen.

Vi har en kirke idag som er SEKULÆR og LIBERAL - og det går ikke sammen med Bibelens lære som tilstreber at vi skal leve et HELLIG liv etter Jesus Kristus og de ti bud. ALT som fraviker Bibelens ord skal man holde seg fra.

Men mennesker er jo kjent for å like det som "klør dem i øret" som det står. Det er fristelser på alle kanter. Men de er der fordi vi skal stå dem imot - iallefall de som ikke fører til NOE godt. Kake-fristelser og godis er også fristelser - men de kan nytes måtelig uten synd og skam.

Kommentar #25

Håvard Skarre

33 innlegg  292 kommentarer

Hei, noen tanker om emnet.

Publisert over 9 år siden

(Skrevet til hovedinnlegget uten tanke på de andre kommentarene...)

 Kirken har i alle år reagert på elementer som tilsynelatende, eller faktisk, går på tvers av dens lære. Resultatet har ofte vært at kirken har fjernet seg fra folk og fremstått som mindre relevant.

 Personlig har jeg langt mer sans for diverse symbolbruk i musikken om det er overflatisk eller mer dyptgående, fremfor enkel bruk av sex og kropp som virkemiddel for oppmerksomhet. At artister setter det åndelige perspektivet på dagsorden skal vi se på som noe positivt. Det opprettholder et religiøst perspektiv på tilværelsen og kunsten, noe som igjen kan virke positivt på opplevelsen av den.

 Artisters fokus på kropp og sex, og formidling av det vi kan kalle dårlige holdninger i tekster (eksempelvis i noe rap-musikk), er mer verd å bekymre seg for enn bruk av symboler hentet fra okkulte livssyn, vil jeg si. Mye av symbolbruken fremstår som ren dekor og som en del av en estetisk pakke. En pakke som er sydd sammen for å skille artisten fra andre artister og andre salgsvarer i markedet generelt. Gjort for å markedsføre og selge artisten. Kroppsfikseringen er nok en mye større potensiell fare for unges liv og helse, enn flørting med symboler fra okkulte religiøse retninger. Tone Damli’s uttrykk har blitt mye omtalt den siste tiden. I Aftenposten for en tid tilbake ble det hevdet at hennes og andre artisters bruk av seksualitet er en mer negativ påvirkning overfor de unge, enn porno. Dette kan selvsagt diskuteres, men tenker man etter tror jeg det kan være mye riktig i det. Ei jente på 16 år har langt flere ting til felles med Tone Damli, enn en pornostjerne som gjør obskøne ting for åpent kamera. Det er mao mer sannsynlig at noen velger å sette alle kluter til for å strekke seg etter det idealet Damli fremmer, og i denne streben gå nedenom og hjem, enn at man gir seg pornografien i vold.

 Bruk av symboler legger i større grad opp til undring og tankevirksomhet omkring det kunstneriske og tilværelsen. Dette er positivt. Videre er det opptil lytteren og seeren å ta valg om hva og hvor mye man legger i det hele.

 Hvorfor reagerer ikke kirken, spør du. Det er da jeg viser til tidligere tider hvor kirken har fremstått fordømmende overfor annerledeshet og andre uttrykk enn det man selv mener er godt og riktig. Det er ikke kirken, eller samfunnet for øvrig tjent med. Om kirken skulle reagert spesielt i møte med bruk av okkult symbolbruk i musikk, er det en rekke andre ting kirken også måtte reagert på og prestene ville ikke fått tid til annet.

 Kirken må bare fortsette å jobbe fram det den mener er gode verdier og så må mennesket selv velge hva det vil beskjeftige seg med. Hva gjelder NRK og Dimmu Borgir så handler dette om et kunstnerisk samarbeid mellom et av landets mest profilerte band ute i verden og KORK (Kringkastingsorkesteret). Dimmu Borgir holder høyt kunstnerisk nivå og er en viktig bidragsyter til kunstnerisk utvikling nasjonalt og internasjonalt.

 La oss heller glede oss over menneskers interesse for åndelighet og søken etter det bakenforliggende i tilværelsen og kunsten. Noe som i seg selv gir livet mening!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere