Magne Lerø

Sjefredaktør i Dagens Perspektiv/Ukeavisen Ledelse
96

Stanghellianismen

Etter at Harald Stanghelle må ha ytret seg nærmere hundre ganger om 22. juli, virker det som om han har ”ment seg inn” i diagnosen «temporær medial politisk hang up».

Publisert: 25. jun 2012

Harald Stanghelle er en drivende dyktig redaktør og en skarpskodd analytiker. Han begynte å skrive få år etter han kunne stå på egne bein, drev lokalavis som barn og hadde ikke tid til noe annet enn folkeskolen. Som leder for Norsk Redaktørforening er han endt opp som førerhund for landets redaktørkorps og som NRKs mest benyttede kommentator.

I 1995 ble han ansatt som sjefredaktør i Dagbladet for å føre Arve Solstad sterke kommentatorarv videre. I Aftenposten forsøker han å kombinere Dagbladets intellektuelle, maktkritiske kommentartradisjon med bestrebelsene på å virke samlende, som representant for «det store vi». Dagbladet står i en «hugge til»-tradisjon, mens den utflyttede ”tanta i Akersgata” fortsatt kan kunsten å legge seg i et ”på den ene, på den andre- siden-modus”.

I sin dekning av 22. juli har Stanghelle kombinert disse tradisjonene. Han bestreber seg på at det han skriver skal virke klokt, samlende og avklarende, endatil følsomt. Det er liksom Aftenposten som er best på å fortelle hvordan ting egentlig henger sammen og hva man til slutt tross alt må ta mest hensyn til. Men til tross for Stanghelles bestrebelser på å virke objektiv, har han i praksis spilt rollen som en aktør i kampen for at Anders Behring Breivik skal regnes som tilregnelig og dømmes til straff.

Harald Stanghelle har ved flere anledninger med rette fremhevet pressen avgjørende rolle i denne saken. Uten pressen hadde det ikke to nye psykiatere og et kobbel observatører blitt satt på Breivik. Påtalemaktens øyne skal ha blitt blindet av to psykiatere. Pressen med Harald Stanghelle i spissen har fortvilet forsøkt å åpne dem. Det gikk ikke. Nå er det opp til dommerne. De har fått en klar bestilling fra folket, politikere og pressen. 

Hvis det skulle ende med at massemorderen blir kjent tilregnelig til slutt, sørger vel Norsk Presseforbund for at det blir avduket en minneplate med navnene til Harald Stanghelle og Anders Giæver i VG på et egnet sted der mediefolk ferdes.

Da det ble kjent at aktoratet ikke mente det var nødvendig å oppnevne to nye rettspsykiatrisk sakkyndige, skrev Aftenpostens rettskommentator, Inge D. Hansen at det var greit, for det var reist nok tvil til at ikke ville bli dømt til straff. Han forsøkte å forklare hvorfor jusen er som den er. Siden har vi ikke hørt mye til ham. Harald Stanghelle steg inn i spalten, tok styringen og innskrenket meningsmangfoldet.

Når man skal oppnå et bestemt resultat, er det viktig å rive ned autoriteten til de som mener noe annet enn en selv. De første som skulle diskrediteres, var to av våre fremste rettspsykiatere, Synne Sørheim og Torgeir Husby. Ettersom som de var pålagt å holde kjeft, ble det lett match. De neste som skulle tas var Rettsmedisinsk kommisjon. De ble nærmest latterliggjort fordi de hevdet de var blitt avlyttet. NRK holdt kjeft og det ble etablert en forståelse om at de ikke våget å si de var uenige. I følge Stanghelle er kommisjonens autoritet så pass svekket at domstolen ikke bør legge vekt på at de har godkjent Husby/Sørheims rapport, men underkjent rapporten til Aspaas/Tørrisen. I aktors prosedyre fikk den rettsmedisinske kommisjon sin oppreisning. Kommisjonen ble fremhold som en vesentlig kilde for den konklusjon påtalemyndighetene har trukket.

Husbys mening

Det var i rettssakens siste uke Stanghelle for alvor skeiet ut. Da kom han trekkende med et løsrevet sitat fra et intervju Torgeir Huseby kom med for noen år siden der han uttalte at «en person som er strafferettslig utilregnelig må framstå som åpenbart psykotisk for alle og enhver». Er dette et juridisk argument, et bevis for at Huseby er en surrekopp, forsnakket han seg i avisintervjuet eller har journalisten misforstått?

Stanghelle bruker dette om er retorisk grep rettet inn mot opinionen, en opinion som Cato Schiøtz, som har ført flere saker for mediene og Norsk Redaktørforening, mener må få være tungen på vektskålen hvis retten er i tvil. Det minner litt om Dagbladet som tauet inn sin advokatforbindelse for å mene at Jonas Gahr Støre var inhabil. Schiøtz står ubehagelig nær pressen. To dager etter kom meningsmålingen som nå var beredt grunnen for. 75 prosent mener Breivik er tilregnelig og 10 prosent mener han er utilregnelig. Da burde saken være biff, i følge Schiøtz.

Stanghelle kunne ellers fortelle at den slag merkelig adferd som moren til Breivik hadde observert, sannsynligvis ikke var noe annet en hverdagskonflikter som lett oppstår når tredveåringer flytter i hus med mamma igjen. Husby og Sørheim, de eneste som har snakket med henne, må ha misforstått. Psykiatere er da ikke guder, må vite.

Spekulerer

Stanghelle ga seg også den spekulative retorikken i vold. Han mener at «hvis terroristen hadde vært en islamist på ville veier, hadde vi neppe forsøkt å forstå ham med et kobbel psykiatere som sjelstolkere”. Da hadde vi umiddelbart forstått at det dreide seg om fanatisk ekstremisme og religiøs -politisk villfarelse. Men siden Breivik kommer fra et småborgerlig hjem på Skøyen, klamrer vi oss til psykiatrien som en naturlig vei til forståelse».

Han mener altså å vite at det var en muslim som hadde blitt fremstilt for Husby og Sørheim, ville de begynt å lese om terrorister og ikke vært særlig opptatt av diagnoseskjemaene sine. Eller Stanghelle mener kanskje at retten ikke ville brydd seg med å oppnevne psykiatrisk sakkyndige i det hele tatt?  

Hvor tar han det fra? Svaret er: Fra sin egen vrangforestilling om at de som ikke ser verden med den slags politiske briller han har sett verden med så lenge han har kunnet trakter en skivemaskin, og da var han ikke gamle tassen, de ser ikke verden slik den egentlig er. Det er den politiske forståelsesrammen som er rett. Basta. Aspaas og Tørrisen forsøkte å bygge bro mellom politikk og psykiatri. Deres diagnose står ikke spesielt sterk.

Etter aktoratets prosedyre kunne Stanghelle fortelle at «aktoratet bygger sin straffepåstand på tiltroen til to psykiateres kliniske skjønn Slik gjøres to psykiatere til dommere uten kappe». Mitt rene spekulasjon er at Inge D. Hansen ristet oppgitt på hodet.

Stanghelle er ikke alene om å bli fanget av sitt inderlige ønske, for ikke å snakke åsi krav, om et bestemt resultat i en straffesak. VGs politiske redaktør Hanne Skartveit skriver at aktorene er så åpne om sin tvil at det ”nesten kan virke som om de håper at dommerne kommer til motsatt konklusjon»

Tror hun det er slik, at Svein Holden og Inga Bejer Engh, på kammerset snakker om at de håper Anders Behring Breivik blir dømt til straff slik at det bli klart for alle og enhver at de har tatt feil?

Dette er retorikk, et forsøk på å dikte opp virkelighet. Skartveit har da ikke evner til å lese hva andre tenker. Det er det Anders Behring Breivik som mener han har.

Med i gruppen selvoppnevnte skarpsynte hører også Per Egil Hegge som skriver i Dag og Tid at «barske teikn tyder på at det skal mykje til før den eine av dei to domarane, Arne Lyng, går med på at attentatmannen ikkje er tilregnelig». Hegge har et skarpt blikk, men det kan jo være han også har fått øye på det han helstville se.

Magne Lerø ml@ukeavisen.no  www.twitter.com/magnelero

Kommentar #1

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Endeleg eit edrueleg innlegg om ABB!

Publisert over 9 år siden
Magne Lerø. Gå til den siterte teksten.

Men til tross for Stanghelles bestrebelser på å virke objektiv, har han i praksis spilt rollen som en aktør i kampen for at Anders Behring Breivik skal regnes som tilregnelig og dømmes til straff.

For ein del av oss lekfolk i jussen og psykiatrien har det vel vore noko forvirrande

med dei mange utspel frå ymse forståsegpåarar om den fullt tilreknelege ABB. 

At denne rabiate drapsmannen, som med kaldt blod på nært hald drap

uhyggeleg mange verjelause menneske, av dei mange born, skulde vera fullt tilrekneleg,

kan vel verka som utilrekneleg lausprat for mange av oss.

At slik utspekulert vondskap skulde kunna rubriserast som fullt forståeleg politisk aksjonsform,

synest helst vitlaust.

Og når ABB hevdar at han vil ta ansvaret for udåden, er det vel å forveksla ansvar med skuld,

som han ikkje har evne til å ta ansvar for!

Kommentar #2

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Meninger om mangt

Publisert over 9 år siden

Det er lov å synse og å mene. Lerø gjør det på en spennende måte. Men det forhindrer ikke andre i å mene at Stanghelles meninger er godt begrunnet og definitivt verdt å lese.

Så burde vel Lerø selv ha kommentert mer under saken. Sånn for meningsmangfoldets skyld.

Det hadde vært interessant å høre fra ham hvordan den elendige rapporten til Husby og Sørheim likevel er god, bare fordi den er skrevet av "erfarne" rettspsykiatere.

Akkurat det kan jo ellers være et uttrykk for at det er skrevet mange dårlige psykiatriske rapporter for norsk rett. Det er heller ikke bare på bakgrunn av denne saken det er grunnlag for å anta dette.

Lars Gule

Kommentar #3

Magne Lerø

96 innlegg  22 kommentarer

Intet psykiatriforsvar

Publisert over 9 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Det hadde vært interessant å høre fra ham hvordan den elendige rapporten til Husby og Sørheim likevel er god, bare fordi den er skrevet av "erfarne" rettspsykiatere.

Mitt anliggende er ikke å forsvare Husby/Sørheim. Jeg konstaterer nøkternt at aktoratet og psykiatrisk kommisjon mener den holder, men den har tydeligvis sine svakheter. Det er da ingen grunn til ikke å regne Husby/Sørheim blant våre dyktigste psykiatere.Aspaas og Tørrisen har ikke fått godkjent sin rapport og flere eksperter har vendt tommelen ned for denne også.                

Mitt anliggende er å rette et kritisk blikk mot pressens dekning - og da står Stanghelle i første rekke. 

Stanghelle er dyktig og jeg leser alt han skriver.Men som sagt: Denne gangen  ble han etter hvert en aktør.

Men når 90 % mener han er tilregnelig, er det ikke rart at dette avspeiles i pressen. For meg betyr det null. Det er retten som skal avgjøre. Og de skal ikke ta hensyn til folkemeningen eller pressen. Retten må i praksis anse det som bevist at han er tilregnelig ut fra dagens lover og rettspraksis hvis han skal dømmes til straff.

Kommentar #4

Magne Lerø

96 innlegg  22 kommentarer

Intet psykiatriforsvar

Publisert over 9 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Det hadde vært interessant å høre fra ham hvordan den elendige rapporten til Husby og Sørheim likevel er god, bare fordi den er skrevet av "erfarne" rettspsykiatere.

Mitt anliggende er ikke å forsvare Husby/Sørheim. Jeg konstaterer nøkternt at aktoratet og psykiatrisk kommisjon mener den holder, men den har tydeligvis sine svakheter. Det er da ingen grunn til ikke å regne Husby/Sørheim blant våre dyktigste psykiatere.Aspaas og Tørrisen har ikke fått godkjent sin rapport og flere eksperter har vendt tommelen ned for denne også.                

Mitt anliggende er å rette et kritisk blikk mot pressens dekning - og da står Stanghelle i første rekke. 

Stanghelle er dyktig og jeg leser alt han skriver.Men som sagt: Denne gangen  ble han etter hvert en aktør.

Men når 90 % mener han er tilregnelig, er det ikke rart at dette avspeiles i pressen. For meg betyr det null. Det er retten som skal avgjøre. Og de skal ikke ta hensyn til folkemeningen eller pressen. Retten må i praksis anse det som bevist at han er tilregnelig ut fra dagens lover og rettspraksis hvis han skal dømmes til straff.

Kommentar #5

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Kommentarer til kommentarene - og kommentatorene

Publisert over 9 år siden
Magne Lerø. Gå til den siterte teksten.

Mitt anliggende er ikke å forsvare Husby/Sørheim. Jeg konstaterer nøkternt at aktoratet og psykiatrisk kommisjon mener den holder, men den har tydeligvis sine svakheter. Det er da ingen grunn til ikke å regne Husby/Sørheim blant våre dyktigste psykiatere.Aspaas og Tørrisen har ikke fått godkjent sin rapport og

Ikke nødvendig å begynne nok en tråd om Husby og Sørheims rapport. Men nettopp denne rapportens alvorlige mangler gjorde det både berettiget og nødvendig at pressen ble en aktør for å få på plass en ny sakkyndiggruppe.

Det har Stanghelle bidratt til. Det var bra.

Hva så med det som skjedde i retten? Jo, det er nok ikke tvil om at mediakommentatorene også ble aktører. Men er de ikke alltid det? Hvis de er verdt saltet i maten og MENER noe? Kommentatorer som bare refererer, er ikke spesielt spennende.

Stanghelle har, som Lerø skriver, en særlig evne til å binde sammen inntrykk fra retten på en måte som gir oversikt og mening. Dette irriterer nok mange, fordi det samtidig innebærer å ta et standpunkt. Det synes jeg er greit.

Og det er greit, nei, det skulle bare mangle, at denne posisjonen pirkes bort i. Så pirker jeg litt i Lerøs pirking. Det er vel akkurat som det skal være.

Lars Gule

Kommentar #6

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Et blinkskudd av en observasjon

Publisert over 9 år siden
Magne Lerø. Gå til den siterte teksten.

Etter aktoratets prosedyre kunne Stanghelle fortelle at «aktoratet bygger sin straffepåstand på tiltroen til to psykiateres kliniske skjønn Slik gjøres to psykiatere til dommere uten kappe». Mitt rene spekulasjon er at Inge D. Hansen ristet oppgitt på hodet.

Stanghelle er ikke alene om å bli fanget av sitt inderlige ønske, for ikke å snakke åsi krav, om et bestemt resultat i en straffesak. VGs politiske redaktør Hanne Skartveit skriver at aktorene er så åpne om sin tvil at det ”nesten kan virke som om de håper at dommerne kommer til motsatt konklusjon»

Glimrende innlegg og presise observasjoner fra Lerø her, som jeg deler.

Den flokkmentaliteten og det prinsippløse føleriet som kobbelet av advokater, psykologer, utenforstående psykiatere, journalister, filosofer, antropologer og andre bedriver er bare pinlig i all sin eksplisitte opportunisme.

Jeg har selv skrevet et innlegg om dette grenseløse føleriet der folk som vanligvis har i oppgave å betrakte ulike saker fra kjølig distanse går av skaftet i takt med hva de mener rører seg ute i massene.

Kommentar #7

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 9 år siden

`Hvis det skulle ende med at massemorderen blir kjent tilregnelig til slutt, sørger vel Norsk Presseforbund for at det blir avduket en minneplate med navnene til Harald Stanghelle og Anders Giæver i VG på et egnet sted der mediefolk ferdes.` (Lerø)

Den var vel litt drøy.. Nå skal ikke jeg mene noe om Stanghelle - og artikkelen er skrevet godt og utfordrende - men, det jeg og de fleste la merke til var at det var psykiatere og psykologer selv - som hadde vært i kontakt med Breivik - som opponerte mest ovenfor utilregneligheten. Det var jo dette som ble et ekstra sjokk for befolkningen og som ledet de som ikke hadde enda gjort seg opp en mening - til å ihvertfall tenke tilregnelighet. Så det med avduket minneplate... den kan gis noen annen..

Radikalisering er kanskje et relativt ukjent begrep her i Norge, men hadde det vært en voldelig islamist for utførte angrepene så ville man nok da ha gravet litt i radikalisering istedenfor kun å grave i hans psyke samtidig som man tar et valg om ikke å forholde seg til annet. Det er jo her det har blitt ensidig og derfor så feil. 

Kommentar #8

Randi Johnsen

45 innlegg  894 kommentarer

Glimrende observasjoner av Lerø

Publisert over 9 år siden
Magne Lerø. Gå til den siterte teksten.

Harald Stanghelle har ved flere anledninger med rette fremhevet pressen avgjørende rolle i denne saken. Uten pressen hadde det ikke to nye psykiatere og et kobbel observatører blitt satt på Breivik. Påtalemaktens øyne skal ha blitt blindet av to psykiatere. Pressen med Harald Stanghelle i spissen har fortvilet forsøkt å åpne dem. Det gikk ikke. Nå er det opp til dommerne. De har fått en klar bestilling fra folket, politikere og pressen.

Vi er heldigvis flere (selv her på VD) som deler ditt syn på hva som synes å være den underliggende drivkraften til alle i kommentariatet som bruker alt av midler og metoder til å få alle som er uenige med dem i konklusjonen "Breivik MÅ være tilregnelig" til å fremstå lite troverdig. Denne drivkraften er nok all den personlige og faglige prestisjen de har lagt ned i saken på grunn av følelsesmessig innvolvering. Det er ikke noe galt i seg selv hverken med følelsesmessig eller personlig engasjement. Og sant nok er det ikke til å unngå at det skjer i en sak som denne hos oss alle. Men ikke alle greier å leve opp til " 4H idealene" om et varmt hjerte i kombinasjon med et klartenkt hode, dog!  Det  ser nå ut som om det brer seg en tiltagende panikk, (jfr.alle de intense kommentarene her på VD som vi som har vært her en stund vel ellers bare har sett fra den på VD herostratisk berømte adventist)blant guler, stangheller, rimehauger sammen med arilholtaer, hanniafsaer osv.

Takk Magne Lerø for at du viderebringer dine observasjoner til oss slik at de av oss som synes å ha sett det samme,  igjen får frimodighet til å ytre oss i tiltro til egne sanser, kunnskaper, erfaringer og tankeevne.

Det er egentlig ganske fantastisk hva en iherdig presse kan få mennesker til å tro på selv om de i utgangspunktet har sett noe helt annet selv. Lars Gule fremholder fremdeles at H&S rapport var elendig, at deres fremlegg var elendig, at den rettsmedisinske kommisjonen er en farse og en skandale! Vi vet nå at aktoratet i saken er uenig med Gule i dette.

 Av en eller annen gøy grunn var det "ei kjerring" som sa klippe, klippe, i eventyret.

Kommentar #9

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Feil

Publisert over 9 år siden
Randi Johnsen. Gå til den siterte teksten.

Det er egentlig ganske fantastisk hva en iherdig presse kan få mennesker til å tro på selv om de i utgangspunktet har sett noe helt annet selv. Lars Gule fremholder fremdeles at H&S rapport var elendig, at deres fremlegg var elendig, at den rettsmedisinske kommisjonen er en farse og en skandale! Vi vet nå at aktoratet i saken er uenig med Gule i dette.

Dette er nok ganske feil. Aktoratets kritikk av Husby og Sørheims konklusjoner i sluttprosedyren, var ganske påtakelig! Det har i alle fall de fleste andre fått med seg.

Noen vil kalle denne kritikken for slakt, andre bruker et mer diplomatisk språk. Aktoratet var henvist til å appellere til "tvil". Ikke til at det forelå en solid og åpenbart riktig konklusjon. Og dette hørte jeg selv, sammen med en rekke andre som lyttet til prosedyrene (selv om jeg måtte få dette med meg via radio/TV).

Men denne tråden skulle handle om noe annet - nemlig Harald Stanghelles kommentarer. Han har imidlertid både hørt det samme som meg og forstått svært mye på samme måte. Jo, det finnes andre måter å forstå på, men da må man levere begrunnelser for en slik tolkning. Det er vel ikke det Lerø gjør. Han "bare" påpeker at Stanghelle har ment mye og fått gjennomslag for sine synspunkter og tolkninger i opinionen, kanskje med en tilbakevirkning på domstolen. Men det gjenstår å se.

Lars Gule

Kommentar #10

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Gules iherdige forsvar for tilregnlighet

Publisert over 9 år siden

Noen psykiaterspesialist er neppe Gule.  Men spesialist på hvordan en terrorist tenker, der har han førstelinje erfaring.

Har Gule noen personlig grunn for å arbeide hardt og vedvarende for at ABB blir erklært tilregnelig?

Kanskje alle terrositer er utilregnelige.  Respekt for sivile liv mangler i alle fall totalt.  Hvem som dør er ikke så farlig.  Barn og gamle spiller ingen rolle.  Det som teller for alle er å få sendt et budskap.  Et budskap om hvor innsnevret de er, totalt uten respekt for andre menneskers liv og for andre menneskers syn på verden.

Livets ukrenklighet spiller ingen rolle, bare de får spredd budskapet.  Fanatikere med vrangforestillinger alle som en.

Forøvrig en glimrende artikkel fra Lerø.

 

Kommentar #11

Randi Johnsen

45 innlegg  894 kommentarer

Om aktoratets "slakt" av rapporten til H&S i prosedyren.

Publisert over 9 år siden

Dette mener Lars Gule at alle andre enn meg har fått med seg . Joda, jeg hørte kritikk av rapporten deres, men jeg hørte faktisk også kritikk av sakkyndigrapport nummer 2. Det jeg også har fått med meg FØR prosedyren, er kommentariatets begynnende sutring omkring et aktorat som ikke var nøytralt nok, som viste med sine spørsmål at de hadde tatt stilling for utilregnelighet, ja som hadde motarbeidet dem som ville ha nye sakkyndige inn i saken. Inga Bejer Engh avviste det alt sammen og kalte det vel for oppspinn. Likeså fortalte hun pressen at de hadde hatt flere henvendelser fra psykiatrisk sakkyndige som var enige med S&H. Et par, tre av dem HAR jo stått frem i media med sine synspunkter. At forsvar og den utrettelig tilregnelighetsjaktende bistandsadvokat Larsen har sørget for at psykiatere som er uenig med H&S kommer og vitner, er ikke mer enn å forvente. De hadde ikke blitt bedt om det dersom deres standpunkter hadde vært annerledes. Men så nidkjær var Larsen (i kompaniskap med advokat Stanghelle og tildelt æren for at to nye sakkyndige ble oppnevnt) at det ble uttalt nokså tydelig at det var et splittet syn på dette blant bistandsadvokatene fra tre andre bistandsadvokater.

Det er nå så mange spekulasjoner ute og går i denne saken, og paranoiaen synes utbredt med eller uten diagnose. Jeg er dermed i godt selskap mener jeg, når jeg hevder at aktoratet så seg nærmest nødsaget til skarp kritikk av H&S sin rapport i sin prosedyre, nærmest for å forhindre at media med Stanghelle i spissen, "gikk av skaftet" i sin nidkjære graving etter kritikkverdige funn hos dem som våger seg med uenighet i dette mediets bedømmelse av saken!

 Medias "egen" advokat Schiøtz gjentok som et mantra noe som for de fleste opplyste borgere i vårt samfunn er helt uakseptabelt, at i denne saken må dommerne ta hensyn til folkets meninger, den såkalte allmenne rettsfølelsen. Himmel! Selv den noe sære advokat Staff senior fant grunn til å protestere! At Schiøtz med dette mente det han selv var overbevist om, var samtidig helt klart for alle som hørte på. Enda godt at professor Graver var på pletten og minnet folk på hva som er prinsippene i en rettsstat. Og tror jeg ikke den erfarne advokat vet dette fra før?? Men likevel hevdet han helt monomant at i denne saken måtte dommerne ta hensyn til den allmenne rettsfølelsen! Her skyr man tydeligvis ingen midler virker det som. Kanskje spekulerer man i at folk tror jo så mangt bare det hevdes med bravur, ja til og med englefjær tror man jo det er mulig å finne på klærne!! Så hvorfor ikke kjøpe denne argumentasjonen? Og som for å underbygge pressens mening om dette, foretok altså nrk en meningsmåling om tilregnelighetsspørsmålet  nærmest som om det skulle være et ledd i en sluttprosedyre!!!! i en pågående rettssak etter at samme media hadde drevet intens argumentasjon for at slik må det være i flere måneder, ja helt siden rapport nummer en forelå. Samme media slakter altså et par psykiatere for deres metodikk i en psykiatrisk erklæring. Og Lars Gule fortsetter å insinuere at Husby er inhabil! Klippe, klippe, til noen tror det er sant.

Om H&S har rett, vet jeg sannelig ikke. Men hva jeg har blitt overbevist om er at media i Norge kan ha sin egen bestemte agenda som de ikke skyr noen metoder (og da mener jeg de som ikke helt åpenbart er straffbare) for å virkeliggjøre.

NRKs avlytting av rettspsykiatrisk kommisjon har blitt bagatellisert av den samme mainstreet media, og vitneprovet til kommisjonen har blitt beskrevet som en skandale. Vel, dette er jeg ikke helt enig i, og det er heller ikke flere som jeg kjenner og som har ganske god kompetanse til å vurdere det.

 

Kommentar #12

Leif Halvard Silli

69 innlegg  589 kommentarer

Nok ikkje ganske feil, nei.

Publisert over 9 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Dette er nok ganske feil.

Gules var komfortabel med at Johnsen karakteriserte synet hans slik: «H&S rapport var elendig, at deres fremlegg var elendig, at den rettsmedisinske kommisjonen er en farse og en skandale».

Derimot, då Johnsens påstod at aktoratet ikkje var samde med Gule i denne karakteristikken, smelte Gule til med at «dette er nok ganske feil».

Til dette er det berre ein ting å seia: Det Johnsen sa var so absolutt ikkje «ganske feil».

Den beste kjelda for korleis Holden og Engh oppfattar H&S er so klårt ikkje Gule og dei han høyrer på, men Holden og Engh sjølve. Og då viser eg fyrst til VGs rettsrefererat dag 43:

Jeg hørte forsvarer si at han tok dette nokså kortfattet, i og med at han forsto at vi hadde lagt til grunn at vilkårene ikke var oppfylt.
   [ snipp ]
Det vi har sagt er at grunnlaget for å si at disse symptomene forelå i den skriftlige erklæringen til Husby og Sørheim fremstår som svakt fundert. Vi hadde ønsket at mothensynene ble diskutert i større grad enn det som er tilfelle i det skriftlige produkt. Men vi har merket oss at Sørheim på spørsmål her i retten fastholdt at disse symptomene var tilstede under observasjonen og de sakkyndige i sum fant at det var et robust funn over ordene som ble benyttet.

Og til i NRK-referat dag 43:

kl. 11.33 Holden: - Grunnen til at jeg vil ta ordet, var det forsvarer sa om de øvrige kriteriene for ICD-10. kl. 11.34 Holden: - Det dreier seg om blant annet tankeforstyrrelsee og neologismer. kl. 11.34 Holden: - Jeg hørte forsvarer si at han tok det kortfattet fordi han sa at han forsto det slik at vi mente det ikke lå ti lgrunn. kl. 11.34 Holden: - Vi har ikke konkludert om de er oppfylt eller ikke. kl. 11.35 Holden: - Det vi har sagt er at grunnlaget for å si om disse symptomene forelå, fremstår som nokså svakt fundert i rapporten til Husby og Søreim. kl. 11.35 Holden: - Men vi har merket oss at Sørheim fastholdt at disse symtomene var til stede under observasjonen. kl. 11.35 Holden mener hun kalte det et "robust funn".

Og til VG-referat dag 42, der Holden gjer det klårt at han oppfattar kritikken som mykje ein kritikk av den stilen H&S hadde i rapporten:

«essensen i kritikken som jeg har oppfattet den går på at erklæringen ikke har vært diskuterende nok. Det er jeg helt enig i.»

Kanskje er Gules ord litt rette dersom me isolerer spørsmålet til rapporten. Men som me ser av det Holden sa, so la dei vekt på både rapporten og framlegget.

Holden og Engh har elles òg utanfor rettslokalet forsvara Husby og Engh som heilt normalt kredible og normalt oppnemnde rettspsykiatrar.

Gule framsteller det ogso som om tvilen botnar i vitnemålet frå Husby og Sørheim. Men det er naturlegvis òg feil. Tvilen botnar i det at det tvo psykiatriske rapportar med ulike konklusjonar.

Kommentar #13

Leif Halvard Silli

69 innlegg  589 kommentarer

Formidlar Stanghelle oversyn og meining?

Publisert over 9 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Stanghelle har, som Lerø skriver, en særlig evne til å binde sammen inntrykk fra retten på en måte som gir oversikt og mening. Dette irriterer nok mange, fordi det samtidig innebærer å ta et standpunkt. Det synes jeg er greit.

Eg let meg mange gonger irritert meg på Stanghelle under denne rettssaka. Men eg hadde alt, før Lerø sin artikkel, slutta å bry meg. Det var ikkje det Stanghelle sa og skreiv som var viktigast. Då var det — som Lerø ymtar i artikkelen — mykje betre å lesa Inge D. Hansen.

Likevel må eg få sagt at det skjedde minst ein gong at Aftenposten-desken hadde utstyrt t.d. eit intervju med Stanghelle med ein ingress og ei overskrift som var mykje meir vridd enn det det som var tilfelle dersom ein lytta på heile intervjuet.

Men eg har vore — og er — usamd i ein del av tolkingane til Stanghelle i denne sak. Mellom anna tykkjer eg han har gjeve eit gale bilete av Breivik før han vart sjuk. Eg tykkjer Stanghelle har blanda korta. Han har formidla sine eigne inntrykk, som av og til etter mitt syn ter seg som feilinntrykk.

På ein måte kjenner me at Stanghelle ifrå Treholtssaka. Ogso i den saka har Stanghelle framstått som vinglete — slik eg oppfattar det. Han er på ein måte på alle sider av bordet. Han skjønar Treholt. Men er aldri overraska av aktoratet etc …

Han framstår litt som ein jo-jo. Han kunne med fordel ha sagt mindre i denne saka.

Lerø nemner òg Anders Giæver — han òg er råka av Stanghellianismen … Ja, ein kan nok kritisera Giæver òg. Men han har no iallfall vist seg som meir ettertenksam enn Stangelle i denne saka. Kommentaren hans til Breiviks siste innlegg var til dømes svært høyrverd, ikkje minst det han seier om korleis han, Giæver, har endra oppfatning av Breivik gjenom rettssaka.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere