Kari Helene Partapuoli

16

Begrensning av Breiviks ytringsfrihet

Som fri mann hadde Breivik samme ytringsfrihet som alle oss andre. Etter å ha drept 77 mennesker, blant annet motivert av hans politiske ideologi, mener jeg at hans ytringsfrihet bør begrenses betraktelig.

Publisert: 22. jun 2012

Som en høyrisikofange vil hans ytringsfrihet selvfølgelig automatisk avgrenses. Han vil ikke ha adgang til Internett og all hans korrespondanse med omverdenen vil overvåkes. Allikevel kan han ha mulighet til å publisere sine politiske tekster.  

På rettsakens første dag korrigerte Breivik dommeren da hun beskrev ham som arbeidsledig. Jeg er skribent, sa Breivik. Hans manifest med 1000 sider bestående av hans egen tekst og en hel del klipp og lim fra andre forfattere er allerede velkjent. I manifestet både begrunner han voldsbruken sin og oppfordrer direkte til vold. 

I fangenskap har Breivik fått en datamaskin, noe som er få fanger forunt. I fangenskap har han derfor hatt mulighet til å fortsette skrivearbeidet sitt og dermed sitt politiske prosjekt. Han skal ha skrevet kronikker som ikke har blitt utgitt, og han sier selv at han har tre bøker han ønsker å skrive. Vi må regne med at han også i fremtiden ønsker å skrive om politikk og idelogi.   

Breiviks meninger kan lett finnes på Internett og deles av flere høyreekstreme både i Norge og internasjonalt. Ved å begrense Breiviks ytringsfrihet fjerner man ikke disse meningene, og det er heller ikke slik at høyreekstreme meninger skal forbys. Men det helt spesielle med Breiviks ideologi er voldsbruken. Det er vanskelig å se at hans politiske tekster ikke skulle inneholde direkte eller indirekte trusler om vold. Vold og ideologi er for ham nært knyttet sammen, og for at han skal realisere det samfunnet han ønsker seg er vold helt nødvendig. Breivik deltar i en krig hvor demokratiske virkemidler er både uinteressante og utilstrekkelige.  

Innsatte i norske fengsler har selvfølgelig lov til å ha politiske meninger og de kan i mange tilfeller også ha noe å bidra med i den offentlige debatten. Demokratiet trenger også stemmene bak murene. Men Breiviks prosjekt er det stikk motsatte av en demokratisk debatt. Det vi har lest og hørt fra Breivik så langt er både grovt rasistisk og fullt av oppfordringer til vold.  

Det er ikke mange som mener at Breivik kan bli en stor ideologisk leder i de høyreekstreme miljøene. Til det er volden for bestialsk og tekstene hans for usammenhengende. Men han har tilhengere og han har beundrere. Vi synes det ville være både farlig for omverdenen og urimelig hvis Breivik skulle få fortsette sitt politiske arbeid fra fengselscelle eller anstalt ved korrespondanse med høyreekstreme og publisering av tekster. 

Kommentar #1

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Nye klanfantasier om straffeinnholdet ?

Publisert nesten 10 år siden

Sitat:

Som fri mann hadde Breivik samme ytringsfrihet som alle oss andre. Etter å ha drept 77 mennesker, blant annet motivert av hans politiske ideologi, mener jeg at hans ytringsfrihet bør begrenses betraktelig.

-  -  -

Breivik kan dømmes til fengsel eller det som kalles frihetsbrøvelse. Nå kan dommerene avgjøre om hans meninger er så farlige for sosialdemokratiet at ytringsfriheten hans også begrenses. Og det kan mange i dag synes rimelig.

Aktoratet har valgt å mene at han er utilregnelig, og at gjerningene og handlingene skyldes psyiske avvik i forhold til dagens normalitetbegrep. Dette kan en endre med effektive mtoder og ikke minst moderne kjemi.

Breiviks islamofobi er det enkleste å kurere han for, og desensibileringsmetoder er de mest anvendte. Han kan sone sammen med islamister eller tvinges til å delta i fredagsbønnen elle omgang med muslimer på annet vis. Kanskje bør fanger med sosialdemokratisk bakgrunn også inngå i behandlingsopplegget.

I dagens Norge er politikerforakt et utbredt fenomen. Et fenomen som oppstår fordi borgerene ikke lenger har følelsen av at de gjennom statsapparatet er med på å bestemme over hvordan de vil ha det. Det har oppstått en demokratisk krise der makthaverene rådfører seg med psykiatere og andre eksperter i troen på at "Folket ikke bestandig forstår sitt eget beste"

I Norge er også forakten for rettsystemet sterkt økende. Der dommerene som er satt til å dømme etter lover gitt dem av folket, i mangel på tillit til egen mennekslig bevissthet konsulterer psykiatere og andre mer eller mindre tvilsomme "eksperter". Vi må kjempe mot at Verden kompliseres slik at alt, våre liv inkludert, må overlates til ekspertene. Det tjener bare ekspertene

Kommentar #2

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Feilkobling

Publisert nesten 10 år siden
Kari Helene Partapuoli. Gå til den siterte teksten.

Men det helt spesielle med Breiviks ideologi er voldsbruken. Det er vanskelig å se at hans politiske tekster ikke skulle inneholde direkte eller indirekte trusler om vold.

Du feilkobler totalt her, Partapouli, og jeg finner det litt merkelig at du fortsatt propaganderer for dette yttringsbegrensende synet til tross for at det har blitt så ettertrykkelig plukket fra hverandre, blant annet av Anine Kierulf på Aktuelt.

Det du sier er at ulike ytringer skal være lov for noen og ulovlig for andre. Slik kan vi ikke ha det. Og trusler og oppfordringer til vold har vi klare lover mot.

Du argumenterer derfor mot et problem som ikke eksisterer og mot påstander som ingen har kommet med.

Du vil være best tjent med å slutte med det.

Kommentar #3

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Kari Helene Partapuoli. Gå til den siterte teksten.

Som en høyrisikofange vil hans ytringsfrihet selvfølgelig automatisk avgrenses.

I et land som er dømt gjenntatt for brudd på ytringsfriheten i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg er det "akademisk kultur" for å angripe ytringsfriheten.

Nei, det er helt andre ting som er viktige i denne saken.

Kommentar #4

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

AP&CO....OG Gud

Publisert nesten 10 år siden

Bibelens Gud sier: Den som er for meg - hvem er da imot meg.....Dette kom jeg i tanker om da jeg tenkte over Ap&co sin dominans og toneangivende tilstedeværelse i ALLE medier som taler venstre-sidens sak. Det er nesten som Ap&co utnevner seg til selvbestaltede guder og sier det samme som Bibelens Gud - Den som er for meg - hvem er da imot meg.....Jeg leste jo for en tid siden om uttrykket: Egentlig er vi alle sosial-demokrater. Men JEG vil iallefall ikke høre til sosialdemokrater som utelater Bibelens Gud. Og det har vi sett. De rødgrønne har klart å nærmest gjøre samfunnet kjemisk fritt for kristen påvirkning. Det er nesten så man har lyst til å si Vik fra meg....For MEG er samfunnet identifiserbart KUN med Jesus Kristus. Men det er MEG - (og mange med meg Gud skje lov.) Det er jo da interessant å se at om Jesus Kristus står det: Han sitter ved Faderens høyre hånd - og skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde).

 

For meg som kristen er det Bibelens Gud og Jesus Kristus som gjelder. OG jeg ser jeg at SELVESTE GUD - har jo selv NØYAKTIG MÅL OPP LAND-AREALE for sitt EGET FOLK jfr jødene og Israel. DA kan man komme i tanker - om HVA er rett og HVA er galt. JEG stoler KUN på Gud og Jesus Kristus i disse spørsmål. Hvordan kan jeg stole på NOE slags menneske som ikke har denne Bibelens forståelse og KRAFT.

Men det spørs om du skjønner dette - du som hører til på venstre-siden og er betalt av disse. Du snakker jo kun for din syke mor - som det heter, og i den settingen må vi jo forstå deg. MIN ytringsfrihet ligger i Bibelens ord. Dere på venstre-siden og marxistene har jo nærmest tatt plassen til Vår Herre selv. DETTE er ikke ukjent i historien. Les om fariserne og Jesus Kristus. 

Kommentar #5

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Terroristen og ytringsfrihet

Publisert nesten 10 år siden

Halvorsen går her fra starten av sin kommentar og til helt slutt rett i strupen på Partapouli som person, og det i en særdeles vanskelig problemstilling.

 

Jeg har fundert på ytringsfrihet for en terrorrist. Kan man dra den så langt at terroristen som nøye har planlagt og utført et fyrverkeri for å få internasjonal oppmerksomhet rundt sine politiske ideer – et fyrverkeri som kostet uendelige store lidelser – skal han gis ytringsfrihet for å spre videre sitt hat via sin fengselscelle?  Hva om terroristen hadde vært en jihadist som hadde drept våre barn og mange voksne – en muslim som så vil spre sitt hat mot oss videre etter dom?

 

Jeg forstår ikke denne ytringsnidkjærhet. 

Kommentar #6

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Det beste er om ABB blir lagt inn på psykiatrisk og blir sett på som en syk man med syke meninger hvor det fins psykiatrikere som arbeider mot hans psykose og vrangforestillinger om at han lever i en krig hvor han har lov til å drepe. Det er farlige tanker om det sprer seg til andre som er svak for hans ideer. Jeg tror et psykiatrisk sykehus er den beste plassen for han, for at mennesker ikke skal bli påvirket av hans vrangforestillinger om at vi idag lever i en krig hvor han bestemmer og der han kan drepe hvem han vil. Han er en veldig farlig mann med farlige meninger.

Kommentar #7

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.

hvor han har lov til å drepe

Ja, la oss legge inn også politiet, militære og politikere som tror de kan drepe for det de tror på. F.eks Stoltenberg og NATO-ledere som drev å bombet i et afrikansk land nylig.

Kommentar #8

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Tull

Publisert nesten 10 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.

Halvorsen går her fra starten av sin kommentar og til helt slutt rett i strupen på Partapouli som person, og det i en særdeles vanskelig problemstilling.

Jeg går ikke i strupen på Partapuoli. Jeg gir til kjenne en betraktning når det gjelder hva som kan bli konsekvensene hvis hennes forhold til ytringsfrihet, slik den kommer til uttryk i innlegget, skal bli gjeldende i samfunnet. Dette er ikke et spørsmål som kan snevres inn til å kun dreie seg om Breivik.

En selektiv forståelse av prinsippene for ytringsfriheten vil, som stipendiat Kierulf har gitt uttrykk for, få vidtrekkende konsekvenser. Breivik skal dømmes for sine handlinger, ikke for hva han mener, og lover som gjør det mulig å stoppe hans eventuelle oppfordringer til vold har vi.

Problemet er derfor ikke-eksisterende.

Kommentar #9

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Det du sier er at ulike ytringer skal være lov for noen og ulovlig for andre. Slik kan vi ikke ha det

Helt enig, og slik var det jo under den mørke middelalder med katolsk-religiøst overherredømme. Det er mange fronter å kjempe imot og alle fronter som kjemper imot ytringsfrihet skjuler sin mørke intensjon, uvitende eller vitende.

Spørmålet er da om hvor korruptert samfunnet/ verden er. Hvem vinner?

Kommentar #10

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Jeg er ikke kjent med stipendiat Anine Kierulfs uttalelser og i hvilken kontekst hun har uttalt seg i. Kan du gi meg link til uttalelsen, Halvorsen?

Kommentar #11

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

Hvor er den (reelle) problemstillingen?

Publisert nesten 10 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.

Jeg er ikke kjent med stipendiat Anine Kierulfs uttalelser og i hvilken kontekst hun har uttalt seg i. Kan du gi meg link til uttalelsen, Halvorsen?

Debatten (eller samtalen som for øvrig Partapuoli også var med på) var på NRK Aktuelt. Kierulf snakker fra 7 min inn i sendingen.

Problemet med Partapuolis/ARSs innlegg er at det ikke finnes noe reell problemstilling juridisk sett (som Kierulf påpeker), men også sannsynligvis i praksis. Derfor er det eneste spørsmålet som er legitimt å spørre Partapuoli/ARS er følgende: Hva er det dere egentlig ønsker? Man kan også tilføye enda et spørsmål: Hvor vil dere hen med denne malplasserte argumentasjonsrekken dere presenterer?

Halvorsen kommer med berettiga innsigelser i hans kommentarer til innlegget til Partapouli.

Kommentar #12

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Jeg slutter meg til # 5. I likhet med Solveig er jeg ingen ytringsfrihetsfundamentalist. Dessuten så har han mulighet for å brevveksle med familie, venner - så hans ytringsfrihet blir ikke stoppet. Han kan jo fortsatt diskutere sine ideer med sin familie. Herre Gud, han skal i fengsel (forhåpentligvis). Jeg kan si det en gang til; FENGSEL.

Jeg kan ikke unnlate å tenke over et helhetsbilde som er i ferd med å tegne seg, særlig hvis han blir dømt utilregnelig. Det kan summeres i ett ord; Tafattheten. Tafattheten til politiet, tafattheten i forhold til å i det hele tatt klare å dømme denne morderen...

Åja, nå kom jeg på det. Utilregneligheten har jo intet med politikken hans å gjøre i følge Aktoratet i saken og iflg Norges mest ansette psykiatere som fikk oppdraget, derfor skal han selvfølgelig få lov til å brevveksle med meningsfeller. De kan sikkert sette han på plass.. Jada.

Kommentar #13

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Hamsun-presedens ?

Publisert nesten 10 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror et psykiatrisk sykehus er den beste plassen for han,

Jeg forstår tankene dine, men  det er en farlig vei å gå.  Vi har brent oss før. Det vet også psykiaterne, og jeg er derfor overbevist om at alle fire har vurdert etter beste skjønn, nettopp grunnet tanken på det som skjedde  i prosessen mot Hamsun.

Kommentar #14

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.

Jeg forstår ikke denne ytringsnidkjærhet.

Nei, det handler ikke om det. Det handler om at enkelte ønsker fundamentale forandringer i rettsstaten, men sier samtidig ikke det klart og tydelig. Hvis man lytter til fagfolk som Kierulf vil du forstå at Breivik kommer til å ha begrenset ytringsfrihet når han skal sone (uavhengig tilregnelighetsspørsmålet). Den eneste logiske forståelsen av argumentasjonsrekken til Partapuoli er at man skal bokstavlig talt sette en munnkurv på han. Det er forståelig (men ikke noe mer enn det) siden Breivik er ikke bare en massemorder, men også en ideolog. Men som Kierulf sier (parafraserer): Dette handler først og fremst om handlingene - ikke de politiske meningene. Men hvis Partapuoli/ARS ønsker noe slikt så kan de vel være enda mer tydeligere enn de er nå? Men da må man huske på at hvis vi tar den stien - kan vi i verste fall bli sammenlignet med visse regimer på vår klode - som vi nødig vil identifisere oss med...

PS: For øvrig i Aktuelt-debatten sier Partapuoli selv (parafraserer): Nå er det slik at Breivik kommer til å ha begrenset ytringsfrihet.... og det stopper der. Både i den debatten og i dette innlegget er Partapuoli og ARS uklare om både hva de egentlig mener, men også hva de egentlig ønsker. Så det henger i løse lufta. Er det fordi det er radikalt? Man trenger ikke å være fagperson for å se det innlysende i alt dette her. Men som sagt dette er en symptom på et større problem. Det er urovekkende at man ønsker å kaste i søpla de grunnleggende prinsippene som en rettsstat er tuftet på - fordi det onde har funnet sted og man har kommet fram til (les: innbilt seg) at det er bare slik det onde kan stanses - i fremtiden også.

Kommentar #15

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

 

Abdishazan, takk for link. Nå er jeg orientert. Godt. (Jeg ser at du i mellomtiden har skrevet nok et innlegg. Men jeg poster mitt likevel)

Jeg går tilbake til Halvorsens betraktningerang. hva som kan bli konsekvensene hvisPartapuolisforhold til ytringsfrihet, slik den kommer til uttrykk i innlegget, skal bli gjeldende i samfunnet.

I samfunnet? Snakker vi om samfunnet eller snakker vi her om en (snart) dømt terrorist – evt. en utilregnelig psykoserammet person med vrangforestillinger som må behandles med piller og snakk?

Mitt utgangspunkt er altså en snart domfelt terrorist og terrorister i sin alminnelighet.Altsåikke om hvem som helst i vårt samfunn. Jeg vil ha meg frabedt at dette er et ikke-tema – et tema som ikke kan diskuteres av meg. Jeg er uenig at ikke dette spørsmål kan snevres inn til å kun å dreie seg om Breivik (og evt andre terrorister).

Selv er jeg ikke så opptatt av Partapuolis tankerekke/ARS og hva de ønsker å oppnå. Jeg er opptatt av mitt eget skjønn ang ytringsfrihet for en dømt terrorist. Om mitt skjønn er juridisk holdbart kan muligens være en annen sak. Dette må vel etterprøves mer nøye. Vi har da ikke vært forberedt på noe slikt.

Kommentar #16

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.

Jeg vil ha meg frabedt at dette er et ikke-tema – et tema som ikke kan diskuteres av meg.

Synes det er sterkt sagt, noe jeg støtter fullt ut.

Du sier tingene godt, og du får satt ord på hva jeg selv tenker. Det er klart det er mulig, kanskje til og med helt riktig, å også bruke skjønn her.

Kommentar #17

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Hvem trenger piller og snakk?

Publisert nesten 10 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.

Snakker vi om samfunnet eller snakker vi her om en (snart) dømt terrorist – evt. en utilregnelig psykoserammet person med vrangforestillinger som må behandles med piller og snakk?

Mitt utgangspunkt er altså en snart domfelt terrorist og terrorister i sin alminnelighet.Altsåikke om hvem som helst i vårt samfunn.

Om ikke piller så er det mange etter min oppfattelse som trenger snakk.

Dette menneske er ett produkt av samfunnet og er som hvem som helst av dette samfunn. Vi som er samfunnet kan ikke stenge ham ute og med det si at dette ikke gjelder oss. Sier vi at hans gjerninger ikke er oss er vi like syke. Jeg er forøvrig enig i at vedkomne ikke bør ha fri tilgang angående ytringer nå.

Men jeg vil gjøre oppmerksom på at det er flere her i dette forum som ønsker at ytringsfriheten bør begrenses selv om de som begrenses har rett. Det gjelder særskilt ekstreme katolske som ikke ønsker at verdens historie og at Guds ord skal frem her.

Dette skriver trådstarter:

"Som en høyrisikofange vil hans ytringsfrihet selvfølgelig automatisk avgrenses. Han vil ikke ha adgang til Internett og all hans korrespondanse med omverdenen vil overvåkes".

Det er jo bra!

Hvorfor hindre Breivik i å avsløre seg selv og i det forsøke å komme til bunns med det høyreekstreme og psykotiske? Hvorfor hindre Breivik i å finne ut at han selv tar feil? La han skrive seg tom. For å komme til bunns i noe må alt frem for dagen. Vi kan ikke legge lokk over noen fordi man ikke liker noe, grav det opp og se det i øynene!

Kommentar #18

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Et umulig og umoralsk regime.

Publisert nesten 10 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.

I samfunnet? Snakker vi om samfunnet eller snakker vi her om en (snart) dømt terrorist – evt. en utilregnelig psykoserammet person med vrangforestillinger som må behandles med piller og snakk?

Mitt utgangspunkt er altså en snart domfelt terrorist og terrorister i sin alminnelighet.Altsåikke om hvem som helst i vårt samfunn. Jeg vil ha meg frabedt at dette er et ikke-tema – et tema som ikke kan diskuteres av meg. Jeg er uenig at ikke dette spørsmål kan snevres inn til å kun å dreie seg om Breivik (og evt andre terrorister).

Ok, så du mener altså på fullt alvor at vi skal innføre et system der ytringsfrihetens grenser ikke skal knyttes til innholdet i konkrete uttalelser, men at grensen skal settes ved - eller da vel helst litt før -"dømte terrorister" eventuelt "en utilregnelig psykoserammet person med vrangforestillinger som må behandles med piller og snakk"?

Den siste gruppen her er jo svært omfattende og mangesidig. Kan du da gi til kjenne hva slags uttalelser psykoserammede personer ikke kan komme med, eller skal de eventuelt ikke ha mulighet for å meddele seg i offentligheten overhodet? Og hvem skal eventuelt vurdere hvem som har lov å uttale hva og i hvilke sammenhenger? Skal vi innføre en eller annen slags kommisjon som skal vurdere slike spørsmål?  

Kommentar #19

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Ok, så du mener altså på fullt alvor

Jeg har tydelig gitt tilkjenne mitt standpunkt. Om Halvorsen karikerer det så får det være hans sak. Jeg har ingen tilføyninger å komme med. Ha en fin dag.

Kommentar #20

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.

Jeg har tydelig gitt tilkjenne mitt standpunkt. Om Halvorsen karikerer det så får det være hans sak. Jeg har ingen

Jeg forsøker ikke å karikere ditt standpunkt; jeg gir bare uttrykk for hva det impliserer av svært problematiske konsekvenser.

Hvis du mener jeg tar feil, ville det være fint om du forklarte hvorfor. Hvis ikke kan jeg ikke konkludere annerledes enn at du selv ser hvor problematisk det vil være, både etisk og rent teknisk, å skulle begrense ytringer fremmet av spesielle grupper i samfunnet.  

Kommentar #21

arild nordby

2 innlegg  653 kommentarer

Underlig fra Partapouli

Publisert nesten 10 år siden

Jeg kan ærlig talt ikke skjønne hva Partapouli mener med "ytringsfrihet" i denne sammenheng.

Mener hun:

a) At Breivik skal kunne få tilleggsdommer av rettsvesenet for å komme med nye ytringer?

b) At personer som trykker innlegg fra Breivik bør få straffereaksjoner mot seg?

c) At fengselsansatte bør få formell refs/straff dersom de gir Breivik mulighet til å spre ytringene sine ut av deres kontrollsone?

d) Alt sammen, noe av det, eller noe helt annet??

Det er helt i det blå hva Partapouli driver etter.

Mener hun noe så enkelt som en sosial boikott fra medier fra å trykke hva Breivik måtte mene, ja så er jeg enig med henne, men uenig i at dette utgjør en innskrenking i mannens ytringsfrihet.

Kommentar #22

Urd Synøve Vandbakk

0 innlegg  5 kommentarer

Hvem ?

Publisert nesten 10 år siden

Hvem er det som skal ha bestemmelsesretten til å avgjøre hvilke ytringer som er tillatt og hvilke som ikke er det ?

Partapuoli ?

Kommentar #23

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Yttringsfrihetens poesi

Publisert nesten 10 år siden

Jeg skjønner heller ikke hvor trådstarter vil, men- hvis kompendiet til Breivik skal makuleres nå i etterkant så har hun jo et problem ...... og det at mennesker rundt henne tenker og mener deler av samme tankegods som henne er heller ingen hemmelighet.  Og sånn sett - det er handlingen som er strafferettselig oppe til behandling .... ikke tenkningen som sådan.

Hvis dette i så fall skulle bli videreført i sin ytterste konsekvens, så måtte jo f.eks. koranen forbys - samles inn og brennes.

Og nå har jo f.eks. Taliban fått vestlig hjelp til å utgi et bokverk som heter:  "Poetry of the Taliban" med lyriske vers som:

"Jeg vil myrde alle fiendene av din religion og eiendom    Jeg vil gradvis gjøre deg til Asias hellige smykke     Måtte jeg bli ofret, ofret for dine varme skyttergraver   Habibi:  Måtte jeg bli ofret for deg, mitt hjemland."

Legger inn en link til bokverkets hjemmeside

http://www.poetryofthetaliban.com/Poetry_of_the_Taliban/Home.html

Kanskje poesi er veien å gå for flere?

 

Kommentar #24

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Hvis dette i så fall skulle bli videreført i sin ytterste konsekvens, så måtte jo f.eks.

Jeg er glad flere ser det, også ikke troende men fakta er nok at trådstarter og de som enes med dette katolsk og at det legges til rette for katolskromersk hånd, lære, moral og meninger over også Norge.

Ved slik lovgivning kan folk nektes trosfrihet og ytringsfrihet, da kan det Romerske hiearki virkelig komme frem i det politiske og religiøse, den katolske romerske Kirke og da Pontifeks Maximus / Brobyggeren har da tauets ender i sine hender.

Bare sjekk det ut, det er svært mange katolske kvinner og menn i politikk og viktige stillinger rundt omkring. I aviser trekkes de frem uskyldig og tilfeldig, spesielt også her i verdidebatt. Her i VD har også jeg med flere forsøkt bli bundet men VD har stoppet de, heldigvis. Husk at det ikke er menneskene men troens intensjon og metodikk som er problemet. Å binde er trelldom og Jesus kom for å fri oss fra romersk hedensk trelldom som styres av Pontifeks Maximus/ "Brobyggeren".  

Kommentar #25

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Vi

Publisert nesten 10 år siden

Er den, han som misbruker sin rett til å ytre seg, eller jeg/vi som misbruker vår rett til å påvirke, en venn?

Ytringfrihet er ikke å si, det er å gjøre, noe en/han har vist.

Om jeg/noen, hadde vist før, ville kan hende noen i dag hvert "her". 

Det er etterpå at en kan se at en ikke gjorde noe, ytret seg til fordel for en annen, og de som da ikke er her, er bevis på at jeg ikke gjorde noe, var/ble en venn.

Men hvorfor skal jeg gjøre noe/ytre meg?

Alt er bare ord, eller?

Kommentar #26

arild nordby

2 innlegg  653 kommentarer

Krig, fred, sex og Twitter og sånt

Publisert nesten 10 år siden

Det nærmeste Kari Helene Partapouli kommer til reelt innhold i sin "begrensning av ytringsfrihet" til ABB er at han skal nektes tilgang til..Twitter-konto.

SELVSAGT kan han bli nektet det! Men ikke fordi han har myrdet 77 mennesker, men fordi han er en kriminell, så har han selvsagt mistet det privilegium det er å ha en telefon han kan bruke til det han ønsker.

Dersom norsk fengselspraksis er at fanger normalt kan twitre i vei av hjertens lyst (på statens bekostning???), så er det norsk fengselspraksis det generelt er noe i veien med, snarere enn at man må, som et særtilfelle,  forhindre ABB fra deltagelse i en etablert, grunnleggende umoralsk praksis.

Kommentar #27

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Min konklusjon

Publisert nesten 10 år siden
Kari Helene Partapuoli. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke mange som mener at Breivik kan bli en stor ideologisk leder i de høyreekstreme miljøene. Til det er volden for bestialsk og tekstene hans for usammenhengende. Men han har tilhengere og han har beundrere. Vi synes det ville være både farlig for omverdenen og urimelig hvis Breivik skulle få fortsette sitt politiske arbeid fra fengselscelle eller anstalt ved korrespondanse med høyreekstreme og publisering av tekster.

Jeg har hatt mange problemer med dette.

Jeg har kommet til at han selv må ha lov til å ytre seg, men at vi andre har muligheten til å avstå fra kommentarer.

Det går an å tie folk i hjel.

Så hvorfor er jeg på Verdidebatt? :)

Kommentar #28

Liv Beathe Hauger

1 innlegg  3 kommentarer

ARS på stalinistisk villspor

Publisert nesten 10 år siden

Antirasistisk Senter vil forby ABB en mulighet til kommunisere hans ideologiske budskap og  lovlige ytringer og meninger med omverdenen til tross for sterke begrensninger i straffegjennomførinsgloven §§ 30 og 32. ABB vil derfor pga sikkerhetshensyn få underlagt begrensninger mht kommunikasjon. Den vil kunne kontrolleres/sensureres både når det gjelder brev, telefoni og ingen mulighet for å opprette twitter eller facebookkonto. Tilsvarende begrensing finnes også i menneskerettslovens art 8.

Ifølge menneskerettslovens art 10 om ytringsfriheten foreligger det skranker om hva slags ytringer som har vern. De som faller utenfor forbudet er hatefulle/rasistiske ytringer, oppfordringer til vold og andre kriminelle handlinger.

Så hva er det ARS egentlig mener, og finnes det hjemmel for slike begrensinger ARS mener må gjennomføres? Nei. I følge norsk rett eller etter menneskerettsloven-jf de ovenevnte artikler som har forrang norsk lov ved en evt motstrid, gis det muligheter for en slik lovmessig inngripen.

Årsaken til dette er at ved en slik begrensning ville forbydt lovlige, politiske ytringer fordi det er begått drap ideologiers navn. Det viser at ARS blander sammen handlinger ABB blir straffet for, og meninger som har motivert hans groteske handlinger.

Konsekvensene kan umulig ARS leder helt ha forstått. Det må bety at Mullah Krekar, og hans likesinnende muslimer også må pålegges munnbind og bomull i munnen, og polvotter slik at de ikke kan skrive med omverden når de bruker religiøse skrifter som grunnlag for sine handlinger.

Videre vil det gi langtrekkende følger for alle kriminelle handlinger og gi vidtgående forbud. De som har sett porno og begår voldtekt, de som har spilt voldelige spill og baserer handlinger på disse, og slik kan en fortsette i det uendelige. Som en illustrasjon kan jeg nevne at massemorderen Charles Manson brukte Beatles "Helter Skelter" som grunnlag for sine ugjerninger. Skal en forby alle som hører på Beatles av dn grunn?

Men nei, det de egentlig ønsker er faktisk å sensurere de som de bastant kaller høyreekstreme. Noe som i klar tekst gir unntak for andre grupperinger som de venstreekstreme og selvfølgelig muslimer. Det er altså en egen regel for de meninger ARS ikke liker som skal ha særbestemmelser.

Noe som fremgår av at ARS kontaktet PST og ønsket overvåke og registrere personer som uttrykker (høyreekstreme) politiske meninger, selv om de ikke uttrykker noe ulovlig eller oppfordrer til vold ifølge Nrk den 22.5.

NRKs reporter spurte lederen ved ARS, om ikke dette innebar en innføring av politisk overvåkning. Ifølge leder Partapouli ønsket de overvåking av: "Ein politisk ståstad som har eit valdspotensial".

Har Partapouli glemt at etter den kalde krigen ble de på ytterste venstre fløy overvåket nettopp grunnet en frykt for mulig politisk vold? Og derfor har PST (daværende POT) forbud mot en slik registrering.

Menneskerettsadvokat Jon Wessel-Aas skriver på sin blogg uhuru (se lenke) om ARS sitt ønske om en slik overvåking:

"Det eneste vi vet med sikkerhet, er at politisk overvåkning ikke hører hjemme i et demokrati – og at der det har blitt systematisert, har det undergravet det samme demokratiet som det angivelig skulle beskytte. Politisk overvåkning innebærer per definisjon at det etablerte flertallet definerer hvilke personer tilhørende opposisjonelle ytterfløyer, som utgjør en “trussel”

Jeg håper at Antirasistisk Senters utspill beror på en naiv mangel på innsikt i demokratiets prosesser og i hvor langt dagens terrorlovgivning allerede går. Partapouli kan med fordel  for eksempel lytte til den juridiske professoren vår som har arbeidet mest med  terrorlovgivningen, Erling Johannes Husabø, som uttaler seg ganske utvetydig i siste nummer av Advokatbladet. Og hun kan for eksempel lese mitt bidrag i Internasjonal Politikks siste nummer; “Krigen mot terror og den norske rettsstaten”.

ARS ved leder Partapouli forsvarer derfor et syn en finner i regimer vi ikke vil sammenlikne oss med, og fremstår som et historisk gufs fra fortiden. Kanskje ikke så rart at det nettopp er de som forsvarer demokratiet hun vil stoppe.

http://www.uhuru.bizKommentar #29

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Ikke kødd med ytringsfriheten!

La oss ignorere  ham. Tie ham i hjel, men jeg liker ikke tanken om at ytringsfrihet ikke skal gjelde alle.

Kommentar #30

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

......men sett at det er et redusert antall personer han tillates å ha kontakt med i, ja, la oss si i x antall år - som familie og venner bare. Og terapi. Om han blir kjent utliregnelig eller ikke så er det uansett en del av rehabiliteringskonseptet at en innsatt kan få former for terapi. Gruppeterapi med andre innsatte med problemer (stort sett utlendinger) kan jo være en god ting. Er ikke dette ytringsfrihet nok? Hallo! Mannen sitter I FENGSEL! problemet man kan komme opp i her er hvis han blir kjent utilregnelig - da er jo (på en måte) terror aspektet ute av bildet og det blir nok vanskeligere å få begrenset hans ytringsfrihet.

But hey! That`s just me! 

Kommentar #31

Tor-Andre Kongelf

4 innlegg  400 kommentarer

ARS på villspor igjen

Publisert nesten 10 år siden

Ytringsfriheten er en medfødt rettighet for alle mennesker uansett som alle andre rettigheter hviler på.

Alle meninger bør ytres og de som er uenige har et ansvar og lytte. Det er i en slik anledning hvor man blir totalt annerledes meninger enn de man selv har som man har mulighet til å vite hvordan man skal styrke sine egne meninger.

Irving som har skrevet bøker hvor han benekter holocaust har blitt fengslet for sine meninger. Det er en skandale.

Hvem er det som skal bestemme hva som er godkjente meninger og ikke er det?

Ytringsfriheten er nødt til å være total, eller så har man ikke ytringsfrihet i det hele tatt.

Når det kommer til Breiviks ideologi så er det SVÆRT VIKTIG at han får ytre seg slik jeg ser det. Hvordan i all verden skal man klare å finne motargumenter mot en ideologi man ikke vet noen ting om.

Hva om alle hatspredende imamer som snakker om dreping av homofile og jøder skulle vært tiet i hjel. Hvordan i all verden skulle folk blitt klar over problemet om de skulle blit sensurert vekk fra samfunnet?

Typisk oss idioter her i vesten og kapitulere fullstendig når det er snakk om vår viktigste rettighet. Det samme så man under Muhammed tegningene. Omtrent ingen aviser på verdensbasis turte å trykke tegningene i ren demonstrasjon av ytringsfrihet og solidaritet med de som ble truet på livet. En helt annen sak som er vanskelig å sammenligne, men alikevel.

Tåpelig forslag fra ARS

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere