Erik Høidahl

7

Norge trenger verdens flyktningdag - 20.juni

FN har erklært 20. juni som verdens flyktningdag. Med over 43 millioner flyktninger i verden trengs en egen flyktningdag som aldri før.

Publisert: 20. jun 2012
FN har erklært 20. juni som verdens flyktningdag. Med over 43 millioner flyktninger i verden trengs en egen flyktningdag som aldri før. Dette er personer som er tvunget bort fra sine hjem gjennom vold og forfølgelse og sitter med en usikker framtid. Ifølge FNs høykommisær for flyktninger, har mer enn 15 millioner flyktet til et annet land mens de resterende rundt 28 millionene er flyktninger i sitt eget land. 850.000 personer søkte om asyl i 2010, flere blir nok overrasket over å høre hvilket land som tok imot rundt hver femte av disse, det var Sør-Afrika. Mange blir overrasket når de får vite at Europa kun tar imot et fåtall av verdens flyktninger. 80 prosent av flyktningene blir i dag tatt hånd om i u-land. KIA jobber for å få fram slike fakta. Det hjelper når vi hører skremmebilder i media i Norge som at «Muslimene kommer til å overta landet» og lignende. Da virker det ekstra underlig at dagens regjering i Norge fører en så streng asylpolitikk. Samtidig er det et annet vesentlig poeng, nemlig at mange av verdens flyktninger er våre trossøsken. De har mistet alt, men likevel fått med seg det viktigste: troen på at deres frelser er med også i denne situasjonen. Rundt 60 prosent av alle innvandrere i Norge har kristen bakgrunn. Både som enkeltpersoner og som menigheter har vi mye å lære av dem. Vi trenger å høre deres historie, de trenger noen som vil lytte. Deres troshistorie kan lære oss mye - om utholdenhet, om at troen holder når alt rundt en faller. Det er noe Norges kristne trenger å høre. Også av den grunn trenger vi en egen verdens flyktningdag.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere