Asbjørn Kvalbein

65

Stol på Bibelen

Publisert: 15. des 2009

Mange innlegg på Verdidebatt avslører en dyp mistillit til Bibelen som Guds ord. Mange er desto mer skråsikre på at deres egne oppfatninger av kristendom og tro er så verdifulle at alle bør slutte seg til dem.

  I all ydmykhet vil jeg her legge frem et bibelsyn som jeg tror Bibelen selv gir uttrykk for, og jeg tar utgangspunkt i et spørsmål jeg har fått fra en 20-åring som heter Knut. Han spør: "Hvordan kan det som er skrevet av mennesker i Det nye testamentet (Paulus), og som ikke er Guds ord, tillegges like stor vekt som Jesu ord?"

  Mitt svar er at alt som står i Bibelen, er skrevet ned av mennesker. Muslimene tror at koranen falt fullt ferdig ned fra himmelen, skrevet på arabisk. Men Bibelen er blitt til ved at mennesker undersøkte og skrev ned det de visste var sant, samtidig som de ble inspirert av Den Hellige Ånd. 

  Peter skriver for eksempel om frelsen, at «profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få … Det ble åpenbart for dem at de ikke tjente seg selv, men dere, med dette som nå er blitt kunngjort for dere ved dem som forkynte dere evangeliet ved Den Hellige Ånd» (1. Pet 1,10-12). Her sidestiller Peter profetene i Det gamle testamente (GT) med apostlene i Det nye testamente (NT) – «dem som forkynte dere evangeliet ved Den Hellige Ånd».

  Du har helt rett i at vi bør ta utgangspunkt i Jesus. Hos ham merker du en utrolig respekt for Skriften, det vil si GT. Han la vekt på å oppfylle alt som står skrevet der, og sa: «Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle» (Matt 5,17). Han sa om GT: «Men før skal himmel og jord forgå, før en eneste tøddel av loven skal falle bort» (Luk 16,17). Så stilte han sine egne ord på linje med ordene fra GT da han sa: «Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå» (Matt 24,35). Vi synes universet virker stort og stabilt. Jesus sier at ordene i Bibelen og ordene hans er enda større og mer varige.

  Selv skrev ikke Jesus noe, men han ga apostlene i oppdrag å skrive ned det han hadde sagt og gjort. Han sa: «Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg» (Luk 10,16). Ånden ville rettlede dem underveis mens de skrev. «Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale» (Joh 16,13).

  Paulus hadde fått et oppdrag direkte fra Jesus og var overbevist om sitt kall som apostel. Det skjedde noe helt spesielt utenfor Damaskus. Herren sa om ham: «Et utvalgt redskap er han for meg, til å bære mitt navn fram både for hedningefolk og konger og for Israels barn» (Apg 9,15). Etter denne kallsopplevelsen var Paulus aldri i tvil om at han talte på vegne av Herren. «Hvis noen mener at han er en profet eller en åndelig, la ham da erkjenne at det jeg skriver til dere, er Herrens bud» (1. Kor 14,37).

  Om Bibelen skriver Paulus: «Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet» (2. Tim 3,16). Vi bygger vår tro på Bibelen, som er autorisert av Jesus. Det innebærer at vi bygger på apostlene og Åndens inspirasjon.

  Bibelen er skrevet over en periode på 1600 år av minst 40 forfattere. Forfatterne viser 3808 ganger til at det de skriver, er Guds ord, ifølge John MacArthur. Personlige særegenheter og historiske og språklige forskjeller skinner igjennom i det de skrev. Bibelen bruker menneskeord. Men apostlene talte med stor autoritet. De hadde fått fullmakt fra Jesus og var trygge på Åndens veiledning. Peter kunne si med stor overbevisning om Jesus: «Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved» (Apg 4,12).

  Vi tror at Bibelen er sann fordi Bibelen sier at den er sann. Noen vil svare at det er et sirkelbevis. Ja vel. Den Hellige Ånd må overbevise om sannheten. Mange tar ikke imot sannheten fordi de ikke vil ta imot sannheten. De vet at sannheten får følger for livet deres. Paulus skriver: «Men et sjelelig menneske [slik det er av naturen, uten Guds Ånd] tar ikke imot det som hører Guds Ånd til. For det er en dårskap [tåpelighet] for ham, og han kan ikke kjenne det, det kan bare bedømmes på åndelig vis» (1. Kor 2,14).

  Den som ydmyker seg og innrømmer at en har en begrenset innsikt i åndelige spørsmål, kan bli overbevist. Jesus sa: «Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv» (Joh 7,17).

  Jeg håper at du blir overbevist om at Bibelen er Guds ord til oss.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Fint innlegg

Publisert over 11 år siden

Det var et fint innlegg Asbjørn. Kanskje du også kan imøtegå noen av de utfordringene som enkelte debattanter har kommet med?

Kommentar #2

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: Stol på Bibelen

Publisert over 11 år siden
15.12.09 kl. 15:17 skrev Asbjørn Kvalbein:

Jeg håper at du blir overbevist om at Bibelen er Guds ord til oss.

---

Beklager, men jeg er ikke overbevist.

Jeg har lest ganske mye i Bibelen, og jeg finner at det er en veldig fascinerende bok.  Det står mye som kan tale til mennesker også idag, men det står også mye som virker absurd, tildels latterlig.  Samtidig er det tekster med et helt klart poetisk tilsnitt, det er vakre tekster, men også skremmende ting.  Kort sagt: En mangfoldig bok.

Når jeg leser Bibelen, ser jeg at noe bør gjelde også idag.  F.eks den gyldne regel.  Men jeg ser også ting som virker latterlig gammeldagse og som helt klart må forstås ut fra den tid det er skrevet i, f.eks kvinnesynet.  Det er mulig Bibelen tidvis er inspirert av noe guddommenlig, på samme måte som Bachs juleoratorie kan sies å være "guddommelig inspirert", men derfra til å se på denne samling av bøker som en slags matematisk oppskrift som forteller en 100% sannhet om virkeligheten, om meg, og om alle andre, er jeg MEGET skeptisk til.

For meg holder det ikke at en forfatter påstår det han skriver kommer direkte fra Gud.  Det er ikke et gyldig bevis!  Jeg er skeptisk, og ønsker å ta til meg det jeg finner fornufig, forkaste det jeg finner latterlig.

Kommentar #3

Asbjørn Kvalbein

65 innlegg  150 kommentarer

Fascinerende bok

Publisert over 11 år siden

Jeg er glad for å høre at du leser mye i Bibelen, Frode Meland, og at du finner det er en fascinerende bok. Når du likevel synes det er mye merkelig der, kan det dels henge sammen med at en må forstå mange detaljer ut fra den historiske sammenhengen de hører hjemme i.

Nå er det nokså vanlig at vi finner ting i historien latterlige. Men kanskje det ofte henger sammen med at ikke hele bildet er blitt formidlet til oss. Og mye i vår tid kan vel også virke latterlig, sett litt utenfra.

Du nevner kvinnesynet i Bibelen. Det kan være verdt å diskutere det i en egen tråd, og jeg kommer gjerne tilbake til det. Her vil jeg bare kort nevne at jeg vet ikke om noen religionsstifter som behandlet kvinner med så mye respekt og kjærlighet som Jesus. Og Paulus ber ektemenn elske sine kvinner med samme kjærlighet som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Altså selvhengivende, villig til å dø til beste for dem, om nødvendig (Efeserne 5). Selv ønsket Paulus å kunne opptre som en mor for de kristne menighetene, det var et kvinnelig ideal han strakk seg etter (1. Tess 2,7-8). Hvor i Bibelens omverden finner en maken til Bibelens positive kvinnesyn?

Jeg har respekt for deg, selv om du ikke føler deg overbevist nok til å kunne stole på Bibelen. Lykke til med videre lesning!

Kommentar #4

Nelly Bjerketvedt

60 innlegg  676 kommentarer

RE: RE: Stol på Bibelen

Publisert over 11 år siden
15.12.09 kl. 21:30 skrev Frode Meland:

Beklager, men jeg er ikke overbevist.

 Hei! Ønsker du å finne ut av om Bibelen er sann? Er det viktig for deg å finne ut av om Jesus er den Bibelen forkynner?

Det er ikke du som skal overbevise deg selv, eller noen andre som skal klare det. Når du møter et annet menneske, er det til syvende og sist vedkommende person som overbeviser deg om at du kan stole på ham!  Sånn er det med Jesus også. Det er bare han selv som kan overbevise deg om at Han er Veien, Sannheten og Livet.. at han er den som Jesaja-boken omtaler som Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste..

Du kan ikke ressonere deg fram til eller på andre måter overbevise deg selv om at Jesus lever! Men hvis du oppriktig ønsker det, kan du finne det ut! Du Kan be en enkel bønn om at Jesus viser deg hvem han er. Den bønnen er jeg sikker på at Han hører og vil svare deg på. Han har faktisk lovet at: Den som kommer til meg vil jeg aldri støte bort!

Kommentar #5

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: RE: RE: Stol på Bibelen

Publisert over 11 år siden

---

Jeg takker for tilbudene om å tre inn i de troendes rekker, men det er intet av det som står her som overbeviser meg.  Dog - tanken er god.

Kommentar #6

Nelly Bjerketvedt

60 innlegg  676 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Stol på Bibelen

Publisert over 11 år siden
16.12.09 kl. 22:43 skrev Frode Meland:

---

Jeg takker for tilbudene om å tre inn i de troendes rekker, men det er intet av det som står her som overbeviser meg.  Dog - tanken er god.

 Nei nettopp... Det er befriende å ikke måtte ha ansvaret for å skulle overbevise deg! :)

Du må ville det selv..

Det er rart med det, uansett hva vi måtte ha en formening om, så er det ingen andre som kan overbevise oss - om vi ikke selv ønsker å finne ut av om saken har andre sider, kan forholde seg annerledes enn vi har tenkt..

Kommentar #7

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Stol på Bibelen

Publisert over 11 år siden
16.12.09 kl. 23:28 skrev Nelly bjerketvedt:16.12.09 kl. 22:43 skrev Frode Meland:

---

Jeg takker for tilbudene om å tre inn i de troendes rekker, men det er intet av det som står her som overbeviser meg.  Dog - tanken er god.

 Nei nettopp... Det er befriende å ikke måtte ha ansvaret for å skulle overbevise deg! :)

Du må ville det selv..

Det er rart med det, uansett hva vi måtte ha en formening om, så er det ingen andre som kan overbevise oss - om vi ikke selv ønsker å finne ut av om saken har andre sider, kan forholde seg annerledes enn vi har tenkt..

---

Vel, jeg kan bare svare for meg selv:

Jeg er i høyeste grad åpen for å endre mening om saker og ting.  Dersom beviser legges fram som sannsynliggjør at jeg har tatt feil, vil jeg gjerne skifte mening.  Dette har jeg gjort flere ganger.  F.eks når det gjelder synet på evolusjon.  Jeg mener det er en viktig egenskap å være åpen for at kunnskap kan komme til som gir endret oppfatning.

Naturligvis gjelder dette ikke bare for meg:

Også religiøse mennesker bør etter min mening være åpne for å innrømme at de har tatt feil, dersom bevis legges fram på at så er tilfelle.  F.eks om evolusjon, eller andre ting.

Kommentar #8

Nelly Bjerketvedt

60 innlegg  676 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: Stol på Bibelen

Publisert over 11 år siden
16.12.09 kl. 23:50 skrev Frode Meland:

Vel, jeg kan bare svare for meg selv:

Jeg er i høyeste grad åpen for å endre mening om saker og ting.  Dersom beviser legges fram som sannsynliggjør at jeg har tatt feil, vil jeg gjerne skifte mening.  Dette har jeg gjort flere ganger.  F.eks når det gjelder synet på evolusjon.  Jeg mener det er en viktig egenskap å være åpen for at kunnskap kan komme til som gir endret oppfatning.

 Bevis... Hvis jeg skal stole på en person.. hvilke bevis ber jeg om?

Beviset må være en subjektiv opplevelse.. det at jeg erfarer at han/hun er til å stole på.

Troen er en slik subjektiv opplevelse. Selv om den er basert på historiske hendelser (Jesu liv, død og oppstandelse), er det til syvende og sist et personlig valg; jeg velger å nærme meg Jesus, for å finne ut av om jeg kan stole på Ham.

Det er ikke dermed sagt at troen er ulogisk eller usannsynlig, eller at du må legge vekk din intelligens eller kritiske sans for å kunne følge Jesus. Men du må være villig til å nærme deg den personen det hele dreier seg om; Jesus fra Nasareth.

Jeg tror at Han lever, og hører bønn, og at det er Han som søker oss først! Vår lengsel, våre forsøk på å finne ut av dette med eksistens og tro, våre bønner er respons på at Gud søker kontakt med oss, kommer oss i møte når vi omvender oss (nå står vi med ryggen til..).

Kommentar #9

Sigbjørn Grønås

15 innlegg  11 kommentarer

Tanker over våre tanker

Publisert over 11 år siden

Takk for klokt innlegg. Det slår meg ofte at Guds tanker, ikke minst slik de er uttrykt i NT, er langt over det jeg selv finner rimelig. Jeg vil tenke at jeg må frelse meg selv med mitt strev, men Bibelen skriver "Det gjorde Gud" (Rom. 8,3). Jeg vil tenke at jorda er til for menneskene å utnytte, men Gud gir Adam i oppdrag å dyrke og vokte hagen. Jeg vil tenke at det er bra å få seg noe rikdom, men Bibelen sier at "kjærlighet til penger er roten til alt ondt". Det er mye jeg ikke forstår, men kanskje slike ord en dag blir nye for meg. For tiden ønsker jeg meg mer lys over hva Jesus sier om rikdom. Jeg vil helst ikke leve med den rike mann.

Kommentar #10

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: Tanker over våre tanker

Publisert over 11 år siden
17.12.09 kl. 13:38 skrev Sigbjørn Grønås:

For tiden ønsker jeg meg mer lys over hva Jesus sier om rikdom. Jeg vil helst ikke leve med den rike mann.

Hei Sigbjørn. Her kommer du med et høyaktuelt perspektiv. Du kan jo starte en debatt om det. Jeg tror at det et ubehagelig men veldig relevant tema for mange norske kristne... Mvh Magnus

Kommentar #11

Lill May Vestly

7 innlegg  1 kommentarer

Hva sier bibelen om mor og barn relasjonen?

Publisert over 11 år siden

Hva sier bibelen om relasjonen mor/barn?

Kommentar #12

Asbjørn Kvalbein

65 innlegg  150 kommentarer

Mor - barn-relasjonen

Publisert over 11 år siden

Hei, Lill May Vestly, Jeg skal gjerne komme inn på dette en gang, men har ikke tid akkurat nå. Kanskje noen andre vil si noe om det?

Kommentar #13

Randi Johnsen

45 innlegg  894 kommentarer

Stol på bibelen

Publisert rundt 11 år siden

En tro på Bibelen som Guds ord henger uløselig sammen med en tro på Guds eksistens. Har man ikke denne tro, er det vel nokså logisk at man heller ikke tror på Bibelen som Guds ord.

 Mange søkende mennesker ønsker å finne ut hva Bibelen kan si oss om livet her og nå og gjerne  finne ut hva kristne mener om dette. Desto mer frustrerende må det være å lese innlegg her på verdidebatt skrevet av kristne, men med et voldsomt sprikende syn på hva som EGENTLIG står i Bibelen og hvordan vi forstår det som står der. Det er vel dette som er det mest påfallende slik jeg har lest mange innlegg. Av utallige innlegg her på verdidebatt har vi kunnet lese om en bibelforståelse som jeg oppfatter er fokusert først og fremst på hvem som ikke er å regne som kristne, altså på hvem som ikke forstår bibelens budskap og derfor vil havne i helvete etter deres syn. Jeg kan vel her bruke meg selv som et eksempel. Dersom jeg skulle lagt deres syn til grunn, ville min tro på Bibelen som Guds ord falle død til jorden, (tror jeg, men vet det ikke). At det er mange som i utgangspunktet har en dyp mistillit til Bibelen som Guds ord som får denne forsterket på grunn av dette, kan jeg  godt forstå. Jeg kan til og med forstå det dersom mange får denne mistilliten til Bibelen på grunn av disse ulike tolkningene. 

I erkjenelsen av å være et enkeltmenneske som kjenner meg igjen i andres "skråsikre" oppfatninger av det de leser, velger jeg derfor i tillegg  å stole på utallige generasjoners tolkninger av den samme skrift. Selv denne kan ha sine mangler. Men denne tilliten er altså fundamentalt annerledes enn å ha en blind tillit til autoriteter og tradisjon, og derfor ha en såkalt død tro. Denne tilliten er basert på en form for dialog med tidligere generasjoner, som for meg er vesentlig, for andre nærmest regnet for å være en styggedom. Dette innebærer ikke at jeg ikke tror på Den hellige ånds medvirkning, det innebærer bare at jeg ikke kjenner Den hellige ånd fullt ut , like lite som jeg kjenner Gud fullt ut. 

Min helt personlige erfaring er også at jeg leser Bibelen i lys av min tro på Jesus. Dersom denne troen mangler, fortoner kanskje Bibelens budskaper seg annerledes. Men jeg tror jo også at det fins flere måter å komme til erkjennelse av Guds eksistens på. For noen begynner den ved å lese i Bibelen, for andre kommer den bare som en erkjennelse fra dypt i ens indre uten at man helt kan forklare hvorfor. Det fins mange flere ulike veier.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere