Geir Rune Larsen

2

En ny skapning eller dualistisk skapning?

Publisert: 17. jun 2012

Merkverdig tittel og ikke en helt vanlig vinkling kanskje?

Likevel er den dualistsike virkelighets forståelse den rådene i vårt humanistisk/filosofi orienterte samfunn..

Det som skiller bibelen fra all annen  litteratur er at den er kjemisk fri fra dualistisk tankegods, det igjen betyr ikke at dogmelære og fortolkninger av bibelen er fri fra den sorts tanke snarere tvertimot..

Det finnes bare en plass i skriften hvor dualisme er brukt som eksempel, og da er det brukt for å forklare noe Jesus hater..

 åp.3.15 Jeg vet om dine gjerninger; du er verken kald eller varm. Hadde du bare vært kald eller varm! 16 Men du er lunken, ikke kald og ikke varm. Derfor vil jeg spytte deg ut av min munn. 

Så hvorfor brukes så dette for å beskrive Laodikeamenigheten, som selv mente de hadde alt? De var i det ytre rike de hadde alt og manglet ingenting, men NETTOPP dem sa Jesus manglet alt.

Om en da ser på hvodan Jesus bruker motsatsene kald og varm, for dette er selve kjernen i dualisme. Kald står her som en motkraft til varm, for at disse skal balanseres så må de blandes  resultatet av en slik sammenblandet substans vil i dualisme bety at harmoni oppnås når disse balanseres. Jesus derimot kaller dette nedlatende lunkenhet.

Jakob advarer mot det samme fenomen her..

jak.4.4 Dere troløse! Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende.

Her er motsatsen til vennskap med Gud vennskap med verden mao. er det ikke plass til dualisme om en ønsker vennskap med Gud..

Jesus er ekstremt klar når han krever troskap.

matt.10 32 Hver den som kjennes ved meg for menneskene, skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen.33 Men den som fornekter meg for menneskene, skal også jeg fornekte for min Far i himmelen 34 Tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd 35 Jeg er kommet for å sette skille:  Sønn står mot far, datter mot mor, svigerdatter mot svigermor, 36 og en manns husfolk er hans fiender. 37 Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verdig. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verdig. 38 Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verdig.39 Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. 

Denne direktheten og villigheten til å følge Jesus i alt var det som kjennetegnet martyrkirken, men etter at statskirken og filosofien fikk arbeide med sine dogmer så ble denne radikalitet gradvis borte og "balansert" gjennom filosofiens dualistiske tilnærminger.

En kirke som skulle favne massene kunne ikke ha slik radikalitet Jesus krevde, og dualismen ble virkemidlet for å gjøre budskapet spiselig også for massene.

En av de fremste reprentanter for denne dualisering av kirkens budskap var nyplatoniker/tidligere manikist og kirkefader Augustin.

Hans arvesyndlære er den fremste representant for å gjøre frelsen til noe teknisk, ved å gjøre mennesket fordervet alt fra mors liv. Ved omdefinering av dåpen i vann via  barnedåp balanserte den gode  frelsen  den onde fordervelsen slik  at muntlig bekjennelse heller ikke var nødvendig. Samtidig la han ved denne lære også grunnen for en kirke hvor medlemskapet var det viktigste ikke bekjennelsen.

Bibelen derimot sier at det ikke er frelse i dåpen i vann ei heller renselse, men at dette er et bildet/metafor på den fremtidige arv.. I dåpen begraves det gamle legme , og det oppstår ett nytt åndelig legme fra graven dette er den nye skapning .

Akkurat som  Paulus beskriver i..

1.kor.44 Det blir sådd et legeme som hadde sjel, men et Åndens legeme står opp  

Dvs. den nye skapning vi er kalt å gå i innebærer at vi omvender oss fra det gamle liv for så å vandre symbolsk i den nye åndelige kropp. Om en vandrer i denne skapning så kan man ikke samtidig vandre i den gamle skapning som  symbolsk er død og begravet.

rom.8.10 Dersom Kristus bor i dere, er nok kroppen død på grunn av synden, men ånden er levende fordi dere er rettferdige for Gud. 

Det betyr i rene ord at en som er blitt en ny skapning er blitt en åndelig skapning dvs. ikke etter filosofiens målestokk, men etter den bibelske..

For i den bibelske beskrivelse av ånd så er det dette fysiske legmet  som blir forvandlet til en åndelig  skapning når basunen lyder.  Om det var den filosofiske ånd som lå til grunn så ville denne vært legemsløs.

Derfor ..

2.kor.5.17 Derfor, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til.

Betyr det at den nye symbolske skapning er syndfri,? Desverre nei ,den nye skapning er som sagt en symbolsk skapning inntil basunen lyder da først utdeles en syndfri åndelig kropp til odel og eie. Inntil det skjer må vi leve i lyset med våre liv på en slik måte som johannes beskriver her..

1.joh.1.6 Sier vi at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten.  7 Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss for all synd.  8 Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.  9 Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. 10 Sier vi at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss.

Derfor må den som lever i den nye skapning ikke hvile i at den nye skapning er en teknisk dualistisk skapning som er upåvirkelig av syndens herjinger, endog sier Paulus at vi må arbeide på frelsen.

fil.2.12 Mine kjære, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere. Så vær det enda mer nå når jeg er borte, og arbeid på deres frelse med frykt og beven! 13 For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre etter hans gode vilje. 14 Gjør alt uten misnøye og innvendinger, 15 så dere kan være uklanderlige og rene, Guds barn uten feil, midt i en vrang og fordervet slekt.

og han understreker at dette må gjøres i samarbeid med den ånd Gud fader har latt bo i oss..

rom.8.12 Derfor, søsken, skylder vi ikke vårt kjøtt og blod noe, så vi skulle leve slik det vil. 13 For hvis dere lever slik kjøttet vil, skal dere dø. Men hvis dere ved Ånden dreper kroppens gjerninger, skal dere leve. 14 Alle som drives av Guds Ånd, er Guds barn. 

Altså blir det slik Jesus sier..matt.7.18 Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Da er det heller ikke rom for en dualistisk tolkning som en katolikk på denne blogg introduserte i en annen tråd, at det frelste mennekset består av to naturer dvs. en ond og en god, hvor kjødet står som en motkraft som må balanseres av ånden..

Den som er født på ny av ånden kan ikke også leve i den kjødelige natur da er man som Jesus sa i åpenbaringen 3  lunken, og den som er lunken vil Herren Jesus utspy fra sin munn..

Kommentar #51

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

lev

Publisert over 9 år siden

Å leve som lysets barn, er å ikke synde?

Eller å leve i det åndelige, er å ikke synde? 

I dette skriftstedet,ser det ut som det er mulig å leve som lysets barn?

Jeg for min del velger å følgesporet, veien Jesus staket ut, bli ham lik.

Det er ikke å konsentrere om synd, men å se på lyset, eller er vi ikke lysets barn?

Lysets barn er ett i Himmelen i Kristus, og der er det lyst.

I kjødets jungel, telogienes kirkenes religionenes, meningenes rike, er det fortsatt mørkt.

Men her er det lyst.

Kommentar #52

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 9 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.

Å leve som lysets barn, er å ikke synde?

Eller å leve i det åndelige, er å ikke synde?

Når lyset for skinne på deg så får du nok se at du er skitten, eller prøver du og gjemme deg?

Kommentar #53

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Lys

Publisert over 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Når lyset for skinne på deg så får du nok se at du er skitten, eller prøver du og gjemme deg?

Trenger ikke lys, for å vite at du er skitten. Det "føler" du, eller?

Jobber med stein og vinkelsliper, så jeg er kan hende overeksponert for dette problemet. Det hjelper ikke engang å vaske seg, til og med når du snyter deg, ser du at du ikke er ren. Hva gjør du når du ser at du ikke blir ren når du vasker deg? Tar en ny handuk, slik at den til slutt er ren når du tørker deg etter dåpen? 

Lyset trekker deg til seg, støter ikke bort, eller er det dualisme i det Himmelske?

Kommentar #54

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Hvordan kom du dit.

Publisert over 9 år siden

Kjellbjørn hevder du er skitten, at du er en løgner, at du er på flukt, han fordømmer deg.

Snakker du sannhet vil jeg heller vite hva jeg må gjøre for å komme til et slikt lyst sted? -der en er ferdig med syndeproblmatikken?

 

Kommentar #55

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Lytte

Publisert over 9 år siden

Jeg fant dette siterte i en tidligere komentar her inne.

" -du må lytte etter noe du umulig kan høre :-))"

Så om en omskriver det likt Jesus, ville det vel stått: Du må være en plass, du umulig kan være. Eller et paralellskriftsted, for den kristne, du må bli et barn igjenn.

Alt er bare ord, for om mulig sette fast andre, og helst seg selv.

Det er lett å si at en stoler på, når alt går en vel, og den andre oppfører seg som forventet. Det er verre å stole på, når en ikke har kontrol, og den andre gjør som han vil.

Det er lett å si at en elsker, men er det bare er ord?  Det er verre å vise at en elsker, uten ord.

Felles for begge metodene, er at handlig uten reaksjon, ikke er mulig. Da beviser du begrepet, at alt en bygger med stå og halm, vil brenne opp, det hadde ingen egentlige verdier.

Kommentar #56

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Jeg er veien og sannheten og livet

Publisert over 9 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.

Lyset trekker deg til seg, støter ikke bort, eller er det dualisme i det Himmelske?

Det hellige lys som er den allmektigs skaper er et lys ingen mennesker kan komme til, i sin kjødelige og syndige natur, der vil du møte døden.

Det er bare Jesus som kan føre et menneske inn i dette lys og derfor må vi ta imot Jesus i våre hjerter.

 

Joh14,6 Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.

[1: 4, 14. 10: 9. 11: 25. Jes 35: 8. Heb 10: 20.]

Kommentar #57

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Døden

Publisert over 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Det hellige lys som er den allmektigs skaper er et lys ingen mennesker kan komme til, i sin kjødelige og syndige natur, der vil du møte døden.

Har du møtt den?

Du skriver at du har løsningen. Den som ikke kommer til Faderen, kommer ikke inn i det Åndelige riket Himmellen?

Og om du ikke finner veien, navnet Yshua, bommer du på målet?

Så om du ikke er død, hvordan kan du da finne lyset?

Og om du er død, hvorfor fortseter du som om du ikke er det?

Kommentar #58

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.

Å leve som lysets barn, er å ikke synde?

om en ikke synder så er man allerede fullkommen og trenger ikke lenger nåden, men om en likevel regnes som rettferdig uten å ha gjerninger som bekrefter dette, så handler det å vandre i lyset om noe annet enn å ikke synde..

Paulus sier det slikt..

ef.5.13 Men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset, 14 og alt som kommer for dagen, er lys. Derfor heter det:  Våkn opp, du som sover,  stå opp fra de døde,  og Kristus skal lyse for deg.

Altså det å leve i lyset betyr å bekjenne sine misgjerninger åpenlyst og oppriktig, slik Johannes også sier i

1.johannesbrev  1.5 Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten.  7 Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd.   8 Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.  9 Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. 10 Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss.

mao. er det tydelig at det å vandre i lyset er å vandre i ånden i med vår kjødelige kropp, men ved å leve i ånden altså gjennom helliggjørelsen så dreper man kroppens onde gjerninger, på en slik måte at bekjennelsene kommer sjeldnere.

Paulus forklarer denne forskjell på denne måte..

rom.7.25 Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre! Slik er altså jeg: Jeg tjener Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjøtt og blod.

Kommentar #59

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Hvor vil du være

Publisert over 9 år siden

Så det er alså ett valg?

Og jeg velger å være her, i kjøtt og blod, synden, verden.

Og i mitt sinn velger jeg å være tiltrekt av lyset, lar det dra meg til seg.

Eller er det slik at vi allerede er fulkomne. Dert står jo det også.

Siden jeg ikke har en kamp mot kjøtt og blod, velger jeg å legge av det gamle, og strekke meg mot det nye.

Er det ikke kjekt å kunne si "Jesus tilgi meg", og så er alt perfekt.? "Se ALT er blitt nytt".

Kommentar #60

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.

Eller er det slik at vi allerede er fulkomne. Dert står jo det også.

å være fullkommen er noe annet enn å bli erklært fullkommen av nåde.

ordet nåde finnes ikke i dualisme , da man i denne tankegang bare trenger å finne balanse mellom ytterlighetene..

men skriften er klar den som ønsker å bli erklært fullkommen kan ikke leve i den dualistiske skapning, men må leve i den nye skapning og bli erklært rettferdig gjennom ufortjent nåde.

Kommentar #61

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

du a lisme

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

ordet nåde finnes ikke i dualisme

Jeg leker jo bare med ord, tar ingenting alvorlig, så jeg ble overasket da jeg opplevde at "nåde" var det ordet jeg oppdaget med mest dualisme, av alle ord i skriften.

Nåde er for "meg" et fulkomment balansepunkt for fordømmelse. 

Uten nåde ville fordømmelsen vippet meg ned. Pga nåde finnes der balanse i livet mitt.

Nåde, og ikke nåde er i hver sin ende av skalaen. Som liv og død.

Liv og død blir også holdt oppe av dette punktet, tøddelen. Uten den, ingen kontrast, ingen vei over, inget håp.

I øyeblikket jeg forlater dette kjødelige livet, vil det vise seg om døden ble en vinning.

Men som sagt i begynelsen, leker jeg bare. Jeg hvet ikke.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere