Martin Drange

126

Satans synagoge

Publisert: 15. des 2009

Dette sier den første og den siste, han som var død og er blitt levende:  9 Jeg vet om de trengsler du må lide, og hvor fattig du er – men du er rik. Jeg vet også at du blir spottet av dem som kaller seg jøder, men ikke er det. For de er Satans synagoge.

Disse ordene står i Johannes 2,9. 

Hvem handler egentlig dette bibelverset om? Det er jeg utrolig nysjerrig på. 

Hva med bibelverset (vet ikke nøyaktig hvor det står) om at de ekte jødene er omskjært i hjertet, ikke utvendig? Og er dette et aktuelt vers for kristne å ha bakhodet når man diskuterer midtøsten-politikk? 

Kommentar #1

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Satans synagoge

Publisert nesten 12 år siden

Bibelverset i Johannes Åpenbaring 2,9 handler om jødene.

Johannes kaller jødene for satans synagoge. Her tar han et velkejent begrep blant jødene og retter det mot dem. Når israels folk var samlet, kalte de seg gjerne for "Herrens menighet", 4.Mosebok 16,3 - 31,16. Synagoge kommer fra det klassike greske ordet "sunagoge" som betyr bokstavelig en samling av ting eller personer, en forsamling. Det er som om Johannes vil si: "Dere kaller dere for Guds forsamling, men dere er faktisk djevelens forsamling".

Kommentar #2

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

RE: Satans synagoge

Publisert nesten 12 år siden
15.12.09 kl. 07:30 skrev Martin Drange:

Hva med bibelverset (vet ikke nøyaktig hvor det står) om at de ekte jødene er omskjært i hjertet, ikke utvendig? Og er dette et aktuelt vers for kristne å ha bakhodet når man diskuterer midtøsten-politikk? 

Muligens tenker du på Romerne 2, 28-29: "Rett jøde er ikke den som er jøde i det ytre, og rett omskjærelse skjer ikke i det ytre, på kroppen. Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret i hjertet, ved Ånden og ikke ved bokstaven. Han får ikke ros av mennesker, men av Gud."

Sann jødedom finner man blant dem som er rettferdig innfor Gud, uavhengig om de har jødiske foreldre eller bærer fysisk tegn på omskjærelse.

Hjertes omskjærelse er en indre operasjon av Gud i forbindelse med den nye fødsel, det var ikke snakk em en ytre lydighet overfor loven. Det handlet ikke om ytre synlige tegn som jødene trodde, men en indre åndelig egenskap.

Kommentar #3

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

re

Publisert nesten 12 år siden

"Satans synagoge" er den gruppa av kristne  som  forfylgjer dei sanne kristne på slutten.

Advarslane som er beskrive til dei 7 menighetane i Joh Op viser kven dei er.

"Eg veit om trengslene du må lida, og kor fattig du er – men du er rik. Eg veit òg at du blir spotta av dei som kallar seg jødar, men ikkje er det, for dei er Satans synagoge. 10 Ver ikkje redd for det du skal lida! Djevelen kjem til å kasta nokre av dykk i fengsel for at de skal setjast på prøve, og de skal lida vondt i ti dagar. Ver tru til døden, så skal eg gje deg livsens sigerskrans!" Op 2

Som teksten viser vert desse trufaste forfølgd av "Satans synagoge".

Dei må lida og vert kasta i fengsel. Mange må dø.

Det er nemnd denne spesielle tidsperioden på 10 DAGAR.

Dersom dei er trufaste vil dei få "livets sigerkrans".

I bibelen eller i Guds frelsesplan er det berre ein tidsperiode som kan oppfylla dette.

Dei 10 dagane er dei 10 siste frå Yom Teruah/varslingsdagen fram til Yom Kippur/dommens dag.

Dette er 10 heilt spesielle dagar.  Dei vil oppfyllast no på slutten etter 120 jubileum eller 6000 år.

http://www.youtube.com/watch?v=xaxhGlSF-yk

http://www.youtube.com/watch?v=CIvogGWEscc&feature=related

Difor er det heilt avgjerande å forstå desse Guds 7 festar korleis dei skal oppfyllast.

"Eg veit om gjerningane dine. Sjå, eg har sett framfor deg ei opna dør, som ingen kan stengja. For du har lita kraft, og du har halde fast på mitt ord og ikkje fornekta mitt namn.  9 Sjå, eg lèt nokre koma frå Satans synagoge, slike som lyg og seier dei er jødar, men ikkje er det. Dei skal koma og kasta seg ned for føtene dine, og dei skal skjøna at eg har elska deg. 10 Du har halde fast på mitt ord om tolmod. Difor vil eg halda fast på deg i den prøvingstida som skal koma over heile verda for å prøva dei som bur på jorda. 11 Eg kjem snart. Hald fast på det du har, så ingen skal ta frå deg sigerskransen!" Joh Op 3,8

Desse to gruppene vert skildra i likninga om dei ti brudepikene.

Den eine gruppa fylgjer bibelen og har DHA som veiledar.

Den andre brukar ikkje nok tid på å studera Guds ord og det profetiske ordet og vert forført når trengselstida kjem. Prøvingstida kjem no snart over heile jordriket.

 "Difor står profetordet så mykje fastare for oss. Og dette ordet gjer de vel i å halda fast på. Det er ei LAMPE SOM SKIN PÅ EIN MØRK STAD til dagen gryr og morgonstjerna stig opp i hjarta dykkar. 20 Men framfor alt skal de vita at ingen kan tyda eit profetord i Skrifta på eiga hand. 21 For aldri vart noko profetord bore fram ved menneskevilje, men drivne av Den heilage ande tala menneske ord frå Gud. " 2 Peter 1,19

Brudepikene såg alle fram til Jesus gjenkomst , men nokon var etterlatt i mørke.

http://www.youtube.com/watch?v=wXipvnjCzaw&feature=related

Det er det profetiske ordet som ein må grunda på og FORSTÅ om ein skal verta ståande i den tid som no kjem.

"Men midt på natta høyrdest eit rop: 'Brudgomen kjem! Gå og møt han!'  7 Då vakna alle brudejentene og stelte lampene sine.  8 Og dei uforstandige sa til dei kloke: 'Gjev oss litt olje. Lampene våre sloknar.'  9 'Nei,' svara dei kloke, 'vi har ikkje nok både til oss og til dykk. Gå heller til dei som sel olje, og kjøp sjølve." Matteus 25

Desse ukloke brudepikene endar i mørke og vert faktisk med å forfylgja dei sanne .

Til slutt innser dei at dei har gått på feil veg.


Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

RE: Satans synagoge

Publisert nesten 12 år siden
15.12.09 kl. 07:30 skrev Martin Drange:

Dette sier den første og den siste, han som var død og er blitt levende:  9 Jeg vet om de trengsler du må lide, og hvor fattig du er – men du er rik. Jeg vet også at du blir spottet av dem som kaller seg jøder, men ikke er det. For de er Satans synagoge.

Disse ordene står i Johannes 2,9. 

Hvem handler egentlig dette bibelverset om? Det er jeg utrolig nysjerrig på. 

Hva med bibelverset (vet ikke nøyaktig hvor det står) om at de ekte jødene er omskjært i hjertet, ikke utvendig? Og er dette et aktuelt vers for kristne å ha bakhodet når man diskuterer midtøsten-politikk? 

Den første og den siste sier dette fordi at nå har dommen kommet: Men lider han som en kristen, da skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navn."For tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus. Men begynner den med oss, hvordan skal det da ende med dem som ikke vil tro Guds evangelium? Og er det med nød og neppe den rettferdige blir frelst, hvordan skal det da gå med den ugudelige og synderen? Derfor skal også de som etter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste Skaper, i det de gjør det gode. (1.Pet.4.16-18)

Matt.25.33-40: Han stilte sauene ved sin høyre side og geitene ved sin venstre. Da skal kongen si til dem ved sin høyre side: Kom hit, dere som er velsignet av min Far! Arv det riket som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere gav meg mat. Jeg var tørst, og dere gav meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg.

Da skal de rettferdige svare ham og si: Herre, når så vi deg sulten og gav deg mat, eller tørst og gav deg å drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og gav deg klær? -

Versene her er fantastisk illustrerende for hvem Jesus egentlig er for han svarer: Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg dere: "Alt dere gjorde mot én av disse minste brødre, det gjorde dere mot meg." -

Så minner jeg om dette verset hvor Jesus synes å inngå i, som i de ord han ovenfor har gitt uttrykk for: Mark.13.9: Men ta dere i vare! De skal overgi dere til domstolene, og dere skal bli hudstrøket i synagoger. Og dere skal bli stilt fram for landshøvdinger og konger for mitt navns skyld, til et vitnesbyrd for dem.

Eller om Kristi tjenere i 2.Kor.11.23 ff.: Er de Kristi tjenere? Jeg taler i vanvidd: Jeg er det enda mer! Jeg har arbeidet mer. Jeg har fått flere slag. Jeg har ofte vært i fengsel. Jeg har ofte vært i dødsfare. Av jødene har jeg fem ganger fått 40 slag på ett nær.

3 ganger er jeg blitt hudstrøket, én gang steinet, tre ganger har jeg lidd skibbrudd, et døgn har jeg vært i dypet. Ofte har jeg vært på reiser - i farer på elver, i fare blant røvere, i fare blandt landsmenn, i fare blandt hedninger, i fare i by, i fare i ørken, i fare på hav, i fare blandt falske brødre, i slit og strev, ofte i nattevåk, i sult og tørst, ofte i faste, i kulde og nakenhet.

Foruten alt annet har jeg det som daglig ligger over meg, omsorgen for alle menighetene. Hvem er svak uten at også jeg blir svak? Hvem voldes anstøt, uten at det brenner i meg? Er det nødvendig at jeg roser meg, da vil jeg rose meg av det som hører min skrøpelighet til. Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, han som er velsignet i evighet, han vet at jeg ikke lyver!

I Damaskus holdt landshøvdingen til kong Aretas vakt omkring damaskenerbyen for å gripe meg. Men jeg ble firt ned i en kurv fra en luke i bymuren og slapp ut av hans hender.

Det kan se ut som at den som var i fengsel slapp ut derfra, det var med nød og neppe at den rettferdige ble frelst?

Kommentar #5

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: Satans synagoge

Publisert nesten 12 år siden

Hvem handler egentlig dette bibelverset om? Det er jeg utrolig nysjerrig på. 

Matt.25.33-40: Han stilte sauene ved sin høyre side og geitene ved sin venstre. Da skal kongen si til dem ved sin høyre side: Kom hit, dere som er velsignet av min Far! Arv det riket som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere gav meg mat. Jeg var tørst, og dere gav meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg.

Da skal de rettferdige svare ham og si: Herre, når så vi deg sulten og gav deg mat, eller tørst og gav deg å drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og gav deg klær? -

Versene her er fantastisk illustrerende for hvem Jesus egentlig er for han svarer: Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg dere: "Alt dere gjorde mot én av disse minste brødre, det gjorde dere mot meg." -

Svar:

Kven er det Jesus spesielt snakkar om her?

Jødane.

Korleis behandlar me jødane? Dei er Jesu brødre . Jesus var jøde.

Det er dette Jesus tek opp i Matteus 25. Folkeslaga (heidningane) skal verta dømde etter korleis dei har behandla Guds Folk.

"Men når Menneskesonen kjem i sin herlegdom og alle englane med han, då skal han sitja på trona i sin herlegdom. 32 Alle folkeslag skal samlast framfor han, og han skal skilja dei frå kvarandre, som ein gjetar skil sauene frå geitene, 33 og setja sauene på si høgre side og geitene på si venstre.
    34 Så skal kongen seia til dei på høgre sida: 'Kom hit, de som er velsigna av Far min, og ta i arv det riket som er gjort i stand til dykk frå verda vart grunnlagd. 35 For eg var svolten, og de gav meg mat; eg var tørst, og de gav meg drikke; eg var framand, og de tok imot meg; 36 eg var naken, og de kledde meg; eg var sjuk, og de såg til meg; eg var i fengsel, og de vitja meg.' 37 Då skal dei rettferdige svara: 'Herre, når såg vi deg svolten og gav deg mat, eller tørst og gav deg drikke? 38 Når såg vi deg framand og tok imot de.."

Korleis kjem Norge til å handla mot jødane på slutten. Vil dei alliera seg med Antikrist og knebla jødane. Eller vil dei protestera og ta side for Israel?

Svenskane er no pådrivarar for å dela landet og Jerusalem.

Kommentar #6

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: Satans synagoge

Publisert nesten 12 år siden
15.12.09 kl. 08:18 skrev Gunnar Lund:

Bibelverset i Johannes Åpenbaring 2,9 handler om jødene.

Johannes kaller jødene for satans synagoge.

Hei Gunnar. Du er kan hende inne på et aspekt av denne tematikken, men vi må passe oss litt for å bli alt for bastante. Med tanke på den historiske europeiske anti-semittismen så kan formuleringer av art du bruker ovenfor potensielt legge grunnlag for ganske drastiske ugjerninger.

Kanskje det går an å utdype noe av dette med å se på Pauli ord om jødene og loven i Romerne 2? Vers 17 mfl. taler om hvem som er "rett jøde" og ikke. Paulus peker på at en indre (og rett) jøde er omskåret i hjertet, av Guds Ånd, mens en "ytre jøde" kun har den kroppslige omskjærelse. Kan hende er dette også et fruktbart perspektiv i forhold til Åpenbaringen 2:9?

Legg forøvrig merke til at Åpenbaringen 3:9 (foruten 2:9) også taler om Satans synagoge. Jesus sier: "Se, jeg skal la noen komme fra Satans synagoge, slike som lyver og sier de er jøder, men ikke er det. De skal komme og kaste seg ned for føttene dine, og de skal forstå at jeg har elsket deg." Altså er det snakk om noen som lyver. Å bruke disse versene for å stemple alle jøder som "Satans synagoge" blir vel derfor litt drøyt, synes du ikke?

Kommentar #7

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

...

Publisert nesten 12 år siden

Det er interresant at det er så ulike meninger blant dere om dette emnet, og så skråsikre dere er også. Utenom Magnus da. Selv lurer jeg på om det handler om dagens Israel...kanskje den store vranglæren er at så mange kristne er så sterke "Israelvenner" som de er? 

Noam Chomsky sier at de to landene i verden som mest effektivt har sørget for at det ikke blir palestinsk stat i midtøsten (utenom terrorgruppen Hamas) er USA og Israel. Skulle gjerne lagt ut det han sier, om jeg hadde kunnet. Det var i hvert fall ganske interresant å høre på, og gjorde meg mer usikker på hele den situasjonen der nede.

Kommentar #8

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

RE: RE: Satans synagoge

Publisert nesten 12 år siden
15.12.09 kl. 15:22 skrev Magnus Husøy:15.12.09 kl. 08:18 skrev Gunnar Lund:

Bibelverset i Johannes Åpenbaring 2,9 handler om jødene.

Johannes kaller jødene for satans synagoge.

Hei Gunnar. Du er kan hende inne på et aspekt av denne tematikken, men vi må passe oss litt for å bli alt for bastante. Med tanke på den historiske europeiske anti-semittismen så kan formuleringer av art du bruker ovenfor potensielt legge grunnlag for ganske drastiske ugjerninger.

Kanskje det går an å utdype noe av dette med å se på Pauli ord om jødene og loven i Romerne 2? Vers 17 mfl. taler om hvem som er "rett jøde" og ikke. Paulus peker på at en indre (og rett) jøde er omskåret i hjertet, av Guds Ånd, mens en "ytre jøde" kun har den kroppslige omskjærelse. Kan hende er dette også et fruktbart perspektiv i forhold til Åpenbaringen 2:9?

Legg forøvrig merke til at Åpenbaringen 3:9 (foruten 2:9) også taler om Satans synagoge. Jesus sier: "Se, jeg skal la noen komme fra Satans synagoge, slike som lyver og sier de er jøder, men ikke er det. De skal komme og kaste seg ned for føttene dine, og de skal forstå at jeg har elsket deg." Altså er det snakk om noen som lyver. Å bruke disse versene for å stemple alle jøder som "Satans synagoge" blir vel derfor litt drøyt, synes du ikke?

 Hei Magnus

Jeg skjønner problemstillingen. Men jeg kan ikke være enig i det du skriver at "alle jøder blir stemplet" pga dette bibelverset. Det er nok heller sånn at dette må leses i lys av hva som skjedde der og da. For dette verset taler om en alvorlig konflikt mellom kristen menighet og jødisk synagoge i Filadelfia. Altså, de som forfølger Jesus, Messias, og dem som tror på han, kan ikke være sanne jøder (rom 2,28). I kontrast til den jødiske tankegang at hedningene skulle underkaste seg dem, sier Jesus at disse jøder skal komme og tilbe for menighetens "føtter".

Kommentar #9

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: RE: RE: Satans synagoge

Publisert nesten 12 år siden
15.12.09 kl. 19:23 skrev Gunnar Lund: Hei Magnus

Jeg skjønner problemstillingen. Men jeg kan ikke være enig i det du skriver at "alle jøder blir stemplet" pga dette bibelverset. Det er nok heller sånn at dette må leses i lys av hva som skjedde der og da. For dette verset taler om en alvorlig konflikt mellom kristen menighet og jødisk synagoge i Filadelfia. Altså, de som forfølger Jesus, Messias, og dem som tror på han, kan ikke være sanne jøder (rom 2,28). I kontrast til den jødiske tankegang at hedningene skulle underkaste seg dem, sier Jesus at disse jøder skal komme og tilbe for menighetens "føtter".

Hei Gunnar.

Ja, du har rett i at vi må forholde oss til konteksten, og der har jeg ingen problemer med å følge deg. Jeg ønsket bare å gi et forsiktig varsku siden "enfoldige sjeler" rundt om kring (også på internett) kan gripe slik formuleringer begjærlig med den hensikt å misbruke dem grovt. Jeg forstår selvfølgelig at det er langt borte fra deg å tenke slik. Forøvrig synes jeg - relatert til NTs generelle ord om "jødene" - at de engelske oversettelsene som bruker "the Jewish authorities" i stedet for på norsk "jødene" i de tilfeller der særlig Jesus omtaler disse, er mye bedre med tanke på den potensielle stemplingen av jøder som gruppe/"masse".

Mvh Magnus 

Kommentar #10

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Satans synagoge

Publisert nesten 12 år siden

 Hei Magnus

Har virkelig sans for det du skriver her. (og ellers)

Det er noe med dette å reflektere litt over tekst og sammenheng- forøvrig er det sant som du skriver at norske oversettelser ofte er fattige på ord og ikke får med nyansene fra de tidligste tekstene.

Dersom man studerer Jesu liv i evangeliene, ser man fort at når han advarte og refset, så var det som regel autoritene .

De var jo ikke til stede, da han ble født, men da han ble korsfestet, da var de der!

15.12.09 kl. 23:38 skrev Magnus Husøy:15.12.09 kl. 19:23 skrev Gunnar Lund: Hei Magnus

Jeg skjønner problemstillingen. Men jeg kan ikke være enig i det du skriver at "alle jøder blir stemplet" pga dette bibelverset. Det er nok heller sånn at dette må leses i lys av hva som skjedde der og da. For dette verset taler om en alvorlig konflikt mellom kristen menighet og jødisk synagoge i Filadelfia. Altså, de som forfølger Jesus, Messias, og dem som tror på han, kan ikke være sanne jøder (rom 2,28). I kontrast til den jødiske tankegang at hedningene skulle underkaste seg dem, sier Jesus at disse jøder skal komme og tilbe for menighetens "føtter".

Hei Gunnar.

Ja, du har rett i at vi må forholde oss til konteksten, og der har jeg ingen problemer med å følge deg. Jeg ønsket bare å gi et forsiktig varsku siden "enfoldige sjeler" rundt om kring (også på internett) kan gripe slik formuleringer begjærlig med den hensikt å misbruke dem grovt. Jeg forstår selvfølgelig at det er langt borte fra deg å tenke slik. Forøvrig synes jeg - relatert til NTs generelle ord om "jødene" - at de engelske oversettelsene som bruker "the Jewish authorities" i stedet for på norsk "jødene" i de tilfeller der særlig Jesus omtaler disse, er mye bedre med tanke på den potensielle stemplingen av jøder som gruppe/"masse".

Mvh Magnus 

Kommentar #11

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Sønner av Satan

Publisert nesten 12 år siden
15.12.09 kl. 15:22 skrev Magnus Husøy:

Legg forøvrig merke til at Åpenbaringen 3:9 (foruten 2:9) også taler om Satans synagoge. Jesus sier: "Se, jeg skal la noen komme fra Satans synagoge, slike som lyver og sier de er jøder, men ikke er det. De skal komme og kaste seg ned for føttene dine, og de skal forstå at jeg har elsket deg." Altså er det snakk om noen som lyver. Å bruke disse versene for å stemple alle jøder som "Satans synagoge" blir vel derfor litt drøyt, synes du ikke?

Jeg er helt enig med deg Magnus i dette synspunktet, det er kansje nok med "noen" som sier de er jøder, men ikke er det? Da er det viktig å se på henvisningene, eksempelvis under Åp.2.9 og 3.9, - Joh.8.44: Dere har djevelen til far, Jes.60.14: Sønner av dem som har plaget deg, skal komme og bøye seg for deg. Alle de som har foraktet deg, skal kaste seg ned for dine føtter.De skal kalle deg Herrens stad, Israels Helliges Sion. Jak.2.5: Hør, mine kjære brødre! Har ikke Gud utvalgt dem som er fattig i denne verden, til å være rike i troen og arvinger til det riket han har lovet dem som elsker ham?

Ut av versene kan vi se at dette er noe som vil foregå over tid, og at det viktigste ikke å være jøde men en ny skapning. (Gal.6.15, 2.Kor.5.17) - For som vi kan se av 2.Tess.2.9: Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med løgnens makt og tegn og under. - Da Saul forfulgte menigheten og på et oppdrag fra yppersteprestene var på vei mot Damaskus, ble han overasket av et sterkt lys på himmelen, klarere enn solen. Det var Jesus som åpenbarte seg for ham og sa: Jeg frir deg ut fra ditt folk og fra hedningene, som jeg sender deg til, for at du skal åpne deres øyne, så de kan vende seg fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, for at de kan få syndenes forlatelse og arvedel blandt dem som er helliget ved troen på meg. - Henvist til Kol.1.13: Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike. - 1.Pet.2.9: Mendereer en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, hansom kalte dere fra mørkettil sitt underfulle lys.

Ingen tvil om at Kristus er en utvalgt ætt og et kongelig presteskap her, selv om de satt i mørket og ble de kalt til lyset. Og slik var det vel med Tollerne og skjøger også, de skulle gå før alle andre inn i Guds rike? (Matt.21.31)

Kommentar #12

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

...

Publisert nesten 12 år siden

Jeg mener altså at man må begrunne politikk ut fra fakta så det er sagt. Og jeg påstod heller ikke at Satans synagoge kan bety jøder generelt. Jeg mener det er en viss type "jøder". Men hvem er altså spørsmålet.

Kommentar #13

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Satans synagoge

Publisert nesten 12 år siden
16.12.09 kl. 06:34 skrev Rune Tveit:

 Hei Magnus

Har virkelig sans for det du skriver her. (og ellers)

Det er noe med dette å reflektere litt over tekst og sammenheng- forøvrig er det sant som du skriver at norske oversettelser ofte er fattige på ord og ikke får med nyansene fra de tidligste tekstene.

Dersom man studerer Jesu liv i evangeliene, ser man fort at når han advarte og refset, så var det som regel autoritene .

De var jo ikke til stede, da han ble født, men da han ble korsfestet, da var de der!

Hei Rune. Takk for hyggelig hilsen. Jeg følger deg på resten av innlegget. God jul. 

Kommentar #14

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: Sønner av Satan

Publisert nesten 12 år siden
16.12.09 kl. 08:14 skrev Kjell Kristensen:

Jeg er helt enig med deg Magnus i dette synspunktet

Hei Kjell. Jeg nøyer meg med å konstatere at vi ser ut til å være ganske enige om det jeg skrev. Du skriver mye mer her, hvorav mye virker å være fornuftig - men der jeg ikke helt forstår hva du mener med de resterende elementene. Jeg får derfor avrunde med å ønske deg en god jul. Mvh Magnus

Kommentar #15

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

RE: RE: Sønner av Satan

Publisert nesten 12 år siden
17.12.09 kl. 16:00 skrev Magnus Husøy:16.12.09 kl. 08:14 skrev Kjell Kristensen:

Jeg er helt enig med deg Magnus i dette synspunktet

Hei Kjell. Jeg nøyer meg med å konstatere at vi ser ut til å være ganske enige om det jeg skrev. Du skriver mye mer her, hvorav mye virker å være fornuftig - men der jeg ikke helt forstår hva du mener med de resterende elementene. Jeg får derfor avrunde med å ønske deg en god jul. Mvh Magnus

 Hei Magnus!

Jeg regnet med at vi skulle kunne være enige i alle fall gjennom første halvdel av hva jeg skrev, det resterende kom bare av seg selv - hele Bibelen henger på en måte sammen, men jeg kan jo ikke røpe alt rett frem heller, derfor må det bli til et overbevisningsprosjekt for deg selv over hva du måtte forstå ut av det på egen hånd. Jeg har jo tipset mange ganger til Pred.1.9 ff. Noen bedre forklaring kan jeg ikke gi. Ha en riktig god jul du også!

Mvh Kjell

Kommentar #16

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: RE: RE: Sønner av Satan

Publisert nesten 12 år siden
17.12.09 kl. 22:43 skrev Kjell Kristensen: Hei Magnus!

Jeg regnet med at vi skulle kunne være enige i alle fall gjennom første halvdel av hva jeg skrev, det resterende kom bare av seg selv - hele Bibelen henger på en måte sammen, men jeg kan jo ikke røpe alt rett frem heller, derfor må det bli til et overbevisningsprosjekt for deg selv over hva du måtte forstå ut av det på egen hånd. Jeg har jo tipset mange ganger til Pred.1.9 ff. Noen bedre forklaring kan jeg ikke gi. Ha en riktig god jul du også!

Mvh Kjell

Heisann Kjell.

Ja, vi er nok enige om de første tingene fra mitt forrige innlegg. Når det gjelder sammenhengen i Bibelen som helhet så legger nok vi to ganske forskjellige ting i det... Forøvrig vil jeg bemerke at et enda bedre tips enn Predikanten 1:9 er Johannes 16:13-14.

Mvh Magnus 

Kommentar #17

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Jesu komme etter den lovløse

Publisert nesten 11 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

For som vi kan se av 2.Tess.2.9: Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med løgnens makt og tegn og under.

Jeg har lyst til å komme med en korreksjon her. Det er ikke den lovløse som kommer etter Satans virksomhet. Det ser man når man analyserer teksten.

2 Tess 2,7-10 For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien; 8 og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme. 9 Og hans (Herre Jesus) komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, 10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst.

Den lovløse skulle åpenbares, ikke komme. Den Herre Jesus skulle åpenbares og komme. Ordet komme i vers 9 sikter til det samme ordet i vers 8. Det er Jesus som skal dømme den lovløse. Det skal skje når Han kommer tilbake.

Kommentar #18

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Andre oversettelser

Publisert nesten 11 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.

Jeg har lyst til å komme med en korreksjon her. Det er ikke den lovløse som kommer etter Satans virksomhet. Det ser man når man analyserer teksten.

Du tar feil hvis du sammenligner med andre oversettelser. Du legger opp til en spenstig tolkning, men ta deg en runde gjennom norske og engelske oversettelser og du vil finne at din tolkning ikke aksepteres. Men du vet kanskje bedre enn disse bibeloversetterne?

NIV 2010: "The coming of the lawless one will be in accordance with how Satan works. He will use all sorts of displays of power through signs and wonders that serve the lie"

NKJV: "The coming of the lawless one is according to the working of Satan, with all power, signs, and lying wonders"

Levande Bibeln: "Dette syndens menneske skal komme som et Satans redskap, full av satanisk makt, og han skal lure mange med underlige tegn, og det skal se ut som han gjør store under"

Kommentar #19

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 11 år siden

Eg tok det opp i ein annan tråd ,men det skadar ikkje å repetera.

Gud seier kva som er Hans vilje i 1 Mosebok 17 då han inngjekk omskjeringspakta med Abraham.

Dette er ei evig pakt som gjeld så lenge kloden står.

Det er eit fysisk teikn .

Paulus kjem så og seier det heilt motsette av det Gud sa og det Jesus viste og gjorde.

I Rom 2 presterer Paulus å seia at den ekte jøde er ikkje den som er omskoren i det YTRE , heilt i strid med Guds befaling.

Johannes var ein sann apostel og han beskriv kven som er desse "Satans synagoge".

Det er dei som påstår dei er jødar men som ikkje oppfyller kravet (ytre omskjering).

Kven er det i dag?

Kven er det som kallar seg israelitt eller jøde på feilaktig grunnlag?

Det er desse som står på erstatningsteologien og omdefinerer Guds klare ord.

Diverre har dei gjennom historien vist sin antisemittisme til fulle og vert dei som og står for den siste store trengslestida som kjem over jødane.

 

Kommentar #20

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert nesten 11 år siden
Martin Drange. Gå til den siterte teksten.

Hvem handler egentlig dette bibelverset om? Det er jeg utrolig nysjerrig på. 

Hva med bibelverset (vet ikke nøyaktig hvor det står) om at de ekte jødene er omskjært i hjertet, ikke utvendig? Og er dette et aktuelt vers for kristne å ha bakhodet når man diskuterer midtøsten-politikk? 

 

Født på nytt betyr å bli omskjæret i hjerte (tar imot DHÅ) Det er det som er det indre omskjærelsen som omtales her. Når du har mottatt den hellige ånd da har du Guds seil på deg. Du er guds eiendom. Har du ikke dette seilet så er du ikke Guds eiendom.

Da ser du at alle som ikke tror på Jesus tilhører et annet rike – de er forblindet og ser ikke.

Når det nevnes Jøde i den forbindelse så er alle som har blitt født på ny blitt ”Jøde”. Vi har blitt Guds barn eller folk da. Når du legger inn denne sanheten så ser du at brikkene faller på plass- teksten blir forstårlig.

Etter at Jesus gjorde sitt verk så er det ikke forskjell på folk. Gud har ingen favoritter alle er like i Hans øyne. Enten har du Jesus blod som dekker deg eller så har du det ikke.

Alle de som prøver å bli frelst eller søker Guds godhet og kjærlighet ved gjerninger lever under loven, de har alle slags regler og bud som de prøver å følge. Du kan ikke rettferdiggjøre deg selv framfor Gud. Det er kun tro på Jesus som rettferdiggjør deg framfor Gud ikke gjerninger.

For de som er under loven så menes det de som ikke er født på ny. Når du har blitt født på ny så er vi ikke under loven lengre – vi er under nåden.

Kommentar #21

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 11 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.

Du tar feil hvis du sammenligner med andre oversettelser. Du legger opp til en spenstig tolkning, men ta deg en runde gjennom norske og engelske oversettelser og du vil finne at din tolkning ikke aksepteres. Men du vet kanskje bedre enn disse bibeloversetterne?

NIV 2010: "The coming of the lawless one will be in accordance with how Satan works. He will use all sorts of displays of power through signs and wonders that serve the lie"

NKJV: "The coming of the lawless one is according to the working of Satan, with all power, signs, and lying wonders"

Levande Bibeln: "Dette syndens menneske skal komme som et Satans redskap, full av satanisk makt, og han skal lure mange med underlige tegn, og det skal se ut som han gjør store under"

Denne er tynnere enn tynn Magnus. Oversettelsen du henviser til er NIV og NKJV! Tekstene der er jo redusert inn til ett enklere moderne språk og mindre tatt hensyn til grunntekst. Slik danner man en ny tro som ikke gjør troen så alvorlig og klar lengre. Blir nesten latterlig å lese dine kommentarer.

2 Tess 2,6-7 Og nu vet I hvad som holder igjen, så han først skal åpenbares i sin tid. 7 For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien;

 

Det er Romerriket som skal ryddes av veien og når dette rike er borte vokser ett nytt opp, alle vet hvem det er men vil ikke innrømme det.

 

Her om de lovløses metoder: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat17/thread71114/

 

2 Tess 2,8-12 og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme. 9 Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, 10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

Er det noen som har behag i å ikke være Gud, vår Far lydig i sin tro?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere