Terje Askan

53

Monsterfascinasjon

Et stort flertall svarte i en undersøkelse i februar i år at vi simpelthen var lei av Breiviksaken i media. Foreningen for ofrenes pårørende bad senere tynt om å slippe mengden av breivikstoff og spesielt portrettene av massemorderen.

Publisert: 14. jun 2012

Slikt bryr riksmedia seg lite om.

Det vi ser i dag er at Breivik og aktørene i rettssaken gis stor plass med stor selvfølgelighet i riksmediene mens Norge forbereder minnehøytideligheten på årsdagen for ungdomsdrapene.

Ingen respons på et demokratisk ønske, i stedet en løpende udemokratisk aktivitet. Folkeviljen settes bare til side. Vi har med den fjerde statsmakten å gjøre, klar over sin posisjon. Kanskje må selv en markert folkeopinionen finne seg i slikt.

Aftenposten forsøkte seg tidlig med å forberede sine lesere på en samfunnsmessig "unntakstilstand" i de ti ukene rettsakene skulle vare. Dette til tross for at dramaturgien var tappet for kraft, skyldsspørsmålet var avklart. Breiviks beveggrunner og tilknytningen til ideologiene var også eksponert.

Mediene forsvarte i det store og hele sin ønskede eksponeringsmengde i tilknytning til rettssaken med henvisning til medienes samfunnsoppdrag, demokratiske hensyn og generelle påstander om nødvendighet. Det kan virke som vikarierende forklaringer så langt ute i saken.

Mediene hadde neppe fortsatt den brede eksponeringen dersom det hadde medført et daglig inntektstap på grunn av nyhetskonsumentenes avvisning.

Samfunnsoppdrag har en naturlig tendens til å falme etter at vesentlig kunnskap er formidlet og overgripere avslørt. Det som allikevel er vanskeligst å akseptere, er den kilde til inspirasjon medieoppslagene blir til for andre ekstremister. En effekt som i liten grad bestrides i dag.

Det som gjensto da rettssaken kom i gang var detaljer, faglige drøftinger, vitneavhør og advokatenes verbale vinklinger underveis. Intet hadde lenger potensiale til å forskyve straffeutmålingen nevneverdig. Så hvorfor dette monomane mediekjøret på etterlatenskapene av breiviksaken?

Fra dagene mandag til og med torsdag i inneværende uke hadde Aftenposten, Dagbladet og VG tilsammen 94 breivikoppslag med 24 foto av Breivik. Et eksempel på prioritering: Breivikoppslaget på topp i VG Nett formiddag 14.06.2012. Her fikk vi drapsmannens reaksjon på en psykiaters fremstilling av hans barndom. Plasseringen på topp tyder på at VG har ansett temaet som spesielt interessant for det norske folk.

Under det heldekkende bilde av Breivik, beskrev VG reaksjonene hos morderen: - Tydelig utilpass. - Svært alvorlig mine. - Svært ukomfortabel. - Vekslet mellom å ha blikket plantet i bordplaten i lange perioder og å se opp mot Synne Sørheim (psykiateren). Senere på dagen fikk vi i VG et nytt ansiktsportrett bredt slått opp øverst sammen med detaljert informasjon om de metodene han benyttet for å holde sin egen motivasjon oppe. - Det kunne vært et aktuelt samfunnsoppdrag for VG å unngå formidling av tipsene.

Vi leter etter en forklaring. Et legmannssøk etter en årsak til det langstrakte og sterke mediefokuset leder i dette tilfelle til en gjenkjennelse av den evig menneskelig fascinasjon for det genuint onde, monstrene. Fascinasjonen som inntreffer. De sterke opplevelsene som gir et slags kick. Så vi leser og klikker.

Spørsmålene melder seg. Skimter vi evolusjonære overlevelsesstrategier i bakgrunnen? Blir vi til mediegisler utover i dette hundreåret? Er vi utstyrt med en medfødt tilpasning til å reagere konsentrert og raskt på all den informasjon som skal øke vår beredskap med sin opprinnelse i et utrygt stammesamfunn eller i krig. Informasjon som innleder vår respons rettet mot beskyttelse og overlevelse? Hvor mange generasjoner trenger vi i så fall på å tilpasse oss medienes mengder av stadig sterkere uttrykk og fiktiv dominans. Kan innsikt og debatt hjelpe oss på vei.

Mine kunnskaper strekker ikke til. Kanskje er dette et forsømt forskningsfelt. Mediarespons og evolusjon. Kanskje er mediene lite interessert i å formidle eksterne hypoteser som angår medienes innholdsprioritetering. Vi får får se om tiden kommer inn på vår side. De sosiale mediene, faglige fora, de skulle kunne utgjøre gode redskap i utvikling av økt innsikt i både medias og våre egne reaksjonsmønstre.

Bergensfilosofen og mottaker av Fritt Ord-prisen, Nina Karin Monsen, understreker behovet for en slik innsikt når hun i sin kommentar til breivik-saken i Aftenposten 2.05.2012 peker på at: "Erfaringer med det onde er undertrykt og uformulert". Dialogen er ikke hennes døråpner går det fram når hun senere tilføyer at: "En dialog med den naturlig onde, kan gjøre denne til en vinner."

folkogmedia.no
Terje G. Askan

Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Gjennomgående vil jeg si din fremstilling er feil. Vi skal være glade for at vi opplever denne katarsis som vi nå erfarer. Dette er vår tids Krigen. Skulle våre besteforeldre vært ilagt munnkurv i 1945? Se bare hvordan Krigen har preget hele tiden etterpå, og slik vil det i dette tilfellet være for oss også. Vi må rense oss, vi må drøfte dette. Det er drøftelsen som er renselsen, vår måte å rasjonalisere det som traff oss. Hendelsen er en vekker om at det finnes krefter vi skal kjempe med fra hushjørne til hushjørne i lang tid enda. Vi er nødt til å gjøre det. Det tar den tiden det tar.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere