Nelly Bjerketvedt

60

En reaksjonær ekteskapslov!

Debatten går - om ekteskap, tokjønnede og enkjønnede par, om kirkelig vigsel eller ei. Temaet vekker sterke følelser, og diskusjonen ender fort i fastlåste stillinger i skyttergravene. Og barnet? Det befinner seg sårbart og ensomt mellom frontene.

Publisert: 13. jun 2012

Vi har fått en ny ekteskapslovgivning, men denne er sørgelig reaksjonær og diskriminerende på et vesentlig punkt. Den innebærer ikke et tilstrekkelig godt nok vern om individets ukrenkelighet. Tvert i mot, går den lenger enn det som var tilfelle tidligere. Nå kan enda flere kvinner benytte seg av sæddonasjon for å bli gravide - og føde barn som må vokse opp uten sin biologiske far og hans slekt.

En moderne lov, som tok på alvor de internasjonale menneskerettserklæringene, herunder barnekonvensjonen, ville ha sørget for at også barnas rettigheter omsider ble tatt på alvor!

En moderne samlivslovgivning bør inkludere alle, uavhengig av seksuell lovgivning. Samtidig bør den definere og verne om det tredje individets, BARNETS, rettigheter.

Da ny ekteskapslov ble vedtatt, forstod mange at det nå bare var spørsmål om tid før eggdonasjon og surrogati ville bli påtrengende spørsmål - og faktisk problematikk.

Vi tror vi er et opplyst, moderne og humant samfunn, men sannheten er at vi er sørgelig reaksjonære og menneskefiendtlige. For å vurdere et samfunns kvalitet; se på hvordan det behandler sine "minste".. som her;  barna.

Debatten går her på Verdidebatt; om ekteskap, om tokjønnede og enkjønnede par. Om hva et ekteskap er eller ikke. I alt dette dreier det seg om de voksne, og slik er det også utenfor debattforumet. Barn betaler en uhyggelig pris for vår egoisme og manglende kjærlighetsevne. Det vi glemmer er at også barn en dag blir voksne, som oss selv. Er det lettere å forstå hva vi gjør mot barn, om vi tenker at vi selv blir utsatt for det samme - som voksne individ?

Ville du akseptert at staten med lov i hånd tok fra deg retten til å ha kontakt med dine biologiske røtter, dine foreldre og din slekt? At du nå måtte vente i 18 år før du kunne forsøke å finne ut av hvem de var? At du så fant ut at din far ikke ønsket kontakt med deg, - siden du kun var produkt av en sæddonasjon? Du var aldri tiltenkt en plass i hans liv.

Vi har fått en reaksjonær ekteskapslov. Når skal den bli vraket til fordel for en framtidsretta og menneskelig lovgivning som ivaretar alle berørte individ?

 

 

 

Kommentar #1

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Bra!

Publisert over 9 år siden
Nelly Bjerketvedt. Gå til den siterte teksten.

Om hva et ekteskap er eller ikke. I alt dette dreier det seg om de voksne, og slik er det også utenfor debattforumet. Barn betaler en uhyggelig pris for vår egoisme og manglende kjærlighetsevne

Veldig godt formulert, Nelly!

Kommentar #2

Nelly Bjerketvedt

60 innlegg  676 kommentarer

Takk..

Publisert over 9 år siden
Bente Haukaas. Gå til den siterte teksten.

Veldig godt formulert, Nelly!

Takk!

 

Kommentar #3

Erik Berg

0 innlegg  212 kommentarer

Det er ikke så enkelt...

Publisert over 9 år siden
Nelly Bjerketvedt. Gå til den siterte teksten.

Ville du akseptert at staten med lov i hånd tok fra deg retten til å ha kontakt med dine biologiske røtter, dine foreldre og din slekt? At du nå måtte vente i 18 år før du kunne forsøke å finne ut av hvem de var? At du så fant ut at din far

Nå blir dette en veldig kunstig problemstilling, da du projiserer følelser og oppfatninger vi som har vokst opp med våre biologiske foreldre føler over på andre.

Men det er et viktig poeng her du glatt overser. Disse barna som er et såkalt "produkt av sæddonasjon" ville aldri ha eksistert hvis dette hadde vært forbudt. Så det du da sier at disse barna hadde hatt bedre av å aldri bli født enn å ikke ha mulighet til å kjenne til sitt biologiske opphav. Det er det du faktisk sier! Hadde barn hatt krav på kjennskap og kontakt med biologisk opphav uansett så skal jeg love deg at ikke mange hadde donert. Ergo er de fleste barna med sæddonorer her til lands sin eksistens faktisk forutsatt av at de ikke får kjenne sitt biologiske opphav. Så det beste er at disse individene aldri hadde blitt født?

Og en annen ting. Dette fokuset på å måtte kjenne til sitt biologiske opphav. Hvor mye av et slikt ønske er ikke nettopp et resultat av "hjernevask" fra omgivelser, samfunn og hele vår kultur? Vi blir innprentet fra vi er små at sånn skal ting være, og vi tilegner oppfatninger og "behov" som egentlig ikke kommer fra oss selv. Det finnes indianererkulturer i Amazonas hvor ingen vet hvem som er faren sin. Disse ungene preges overhode ikke av de problemene du skisserer. Dette tyder mer på at dette kjenne-sitt-biologiske-opphav-problemet er mer kulturelt enn biologisk betinget. Og førstnevnte kan vi jo jobbe med å få endet.

Kommentar #4

Nelly Bjerketvedt

60 innlegg  676 kommentarer

Nettopp..

Publisert over 9 år siden
Erik Berg. Gå til den siterte teksten.

Hadde barn hatt krav på kjennskap og kontakt med biologisk opphav uansett så skal jeg love deg at ikke mange hadde donert.

Ja, nettopp. Og det ville absolutt vært et gode. Hvorfor skal man spre sitt genmateriale uten å ta ansvar for barnet du er far til?

Nå har faktisk barn i Norge krav på å få kjennskap til sitt biologiske opphav, når de fyller 18 år. Her ser vi at loven anerkjenner denne retten, MEN de må vente til de er myndige. De får ikke vokse opp med og få omsorg fra sin far, slik Barnekonvensjonen nevner som en menneskerettighet for alle barn.

Hvorfor skal vi planlegge og bestemme for andre individ at de ikke skal få denne rettighet oppfylt?

Med hvilken rett kan vi gjennomføre slike eksperiment med menneskeliv?

Kommentar #5

Erik Berg

0 innlegg  212 kommentarer

Så du sier at donorbarn ikke er "fullverdige" mennesker / individer?

Publisert over 9 år siden
Nelly Bjerketvedt. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor skal vi planlegge og bestemme for andre individ at de ikke skal få denne rettighet oppfylt?

Med hvilken rett kan vi gjennomføre slike eksperiment med menneskeliv?

Er det slik jeg skal forstå deg at disse donorbarna ikke er "fullverdige" mennesker / individer?

At det hadde vært bedre at disse aldri hadde blitt født enn at de lever nå med det "kulturelt påtvungne" behovet som du har tillagt og projisert på dem at de må kjenne til sitt eget biologiske opphav?

Kommentar #6

Nelly Bjerketvedt

60 innlegg  676 kommentarer

Selvfølgelig ikke!

Publisert over 9 år siden
Erik Berg. Gå til den siterte teksten.

Er det slik jeg skal forstå deg at disse donorbarna ikke er "fullverdige" mennesker / individer?

At det hadde vært bedre at disse aldri hadde blitt født enn at de lever nå med det "kulturelt påtvungne" behovet som du har tillagt og projisert på dem at de må kjenne til sitt eget biologiske opphav?

Selvfølgelig mener jeg ikke at barn som har blitt unnfanget ved hjelp av donorsæd ikke er fullverdige mennesker. Det motsatte er poenget mitt; de er ukrenkelige individ med fulle menneskerettigheter - som alle andre! Nettopp derfor har vi krenket dem ved å frata dem deres naturlige og institusjonelle (FN) rettigheter; det å kjenne til og få omsorg fra sine biologiske foreldre i oppveksten.

Det er ikke et kulturelt påtvunget behov. Det er noe av det mest naturlige i verden; at vi kjenner vårt opphav - så langt det er mulig, og det ikke er forhold som tilsier at barnet må skjermes mot sine foreldre.

Kommentar #7

Erik Berg

0 innlegg  212 kommentarer

Måten du argumenterer på

Publisert over 9 år siden

Måten du argumenterer på gir et klart bilde at det å være donorsædbarn er noe som er mindreverdig og uønsket. Disse barna har en "skavank" som barn burde vært foruten, og at det i det fulle og hele hadde vært mye bedre om disse barna aldri hadde blitt født enn at de nå er født og oppleve denne "skavanken". For det er det som er realiteten her.

Og hvor langt er du villig til å gå? Det er jo mange barn som blir født inn i "uoptimale" forhold - vil du gå inn og lovregulere, forby og straffe her også?

Kommentar #8

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Hei erik

Publisert over 9 år siden
Erik Berg. Gå til den siterte teksten.

Disse barna har en "skavank" som barn burde vært foruten, og at det i det fulle og hele

Jeg leser ikke NB på denne måten du her legg frem. Tvertimot.

Hun argumenter for at OGSÅ disse barna er fullverdige og verdifulle, som alle andre, og at det som er skavanken, der den måtte finnes, er hos de voksne som avgjør at disse barna, sæddonor-barna, ikke skal ha rett til å kjenne sitt opphav. Noe som er svært viktig for dannelsen av identitet og selvforståelse.

Kommentar #9

Nelly Bjerketvedt

60 innlegg  676 kommentarer

Takk..

Publisert over 9 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.

Jeg leser ikke NB på denne måten du her legg frem. Tvertimot.

Hun argumenter for at OGSÅ disse barna er fullverdige og verdifulle, som alle andre, og at det som er skavanken, der den måtte finnes, er hos de voksne som avgjør at disse barna, sæddonor-barna, ikke skal ha rett til å kjenne sitt opphav. Noe som er svært viktig for dannelsen av identitet og selvforståelse

Takk for din kommentar, Zweidorff. Det er jo det som er poenget mitt.

 

Kommentar #10

Nelly Bjerketvedt

60 innlegg  676 kommentarer

Hvor går grensen?

Publisert over 9 år siden
Erik Berg. Gå til den siterte teksten.

Og hvor langt er du villig til å gå?

Jeg vil heller si det slik; hvor langt synes du vi kan gå - før vi bryter anerkjente menneskerettigheter og krenker individet?

Et spørsmål til deg, Berg: Ser du ikke noe problematisk ved sæddonasjon? Hva synes du gir oss rett til å planlegge å ta fra barn deres biologiske opphav?

I vår tid, med sterkt fokus på at også far bør komme sterkere på banen i forhold til barn og omsorgsoppgaver, hvordan kan det da ha seg at vi samtidig planlegger barn til verden som ikke skal få vokse opp med sin far? Trenger ikke alle barn sin far?

Kommentar #11

Erik Berg

0 innlegg  212 kommentarer

Ja, det er ikke uproblematisk

Publisert over 9 år siden

Skal ikke påstå at det er helt uten problemstillinger, men jeg føler dette gjøres så langt viktigere enn andre ting som er mye viktigere for barn.

Dette "behovet" etter å måtte kjenne sitt biologiske opphav, jeg tror ikke det egentlig er så fundamentalt som enkelte prøver å gjøre det til. Klart man kan være nysgjerrig og tenke over hvem ens "egentlige" foreldre er, men jeg tror faktisk ikke at dette er noe stort problem før man blir oppdratt til og fortalt av omgivelsene at dette er et problem.

I motsetning til deg, så ser jeg heller på sæddonasjon som en mulighet for å skape nytt liv, fremfor et problem. Et liv som aldri ville ha eksistert uten denne sæddonasjonen. Alle de barna som er født slik ville aldri ha eksistert uten - og da er jo valget rimelig enkelt når man snakker om forbud eller ikke-eksistens. Jeg antar at disse menneskene gladlig hadde valgt å ikke kjenne sitt biologiske opphave fremfor ikke-eksisten any time.

Nå er det jo dessuten rimelig enkelt for en kvinne å bli gravid anonymt ved å dra på byen og finne seg en ONS for kvelden en lørdagsnatt; så sammenlignet med unger som virkelig er ønsket og planlagt så må jo sistnevnte fremstå som langt mer fordelaktig. Gode foreldre som gode omsorgs- og oppdragspersoner er det beste et barn kan få - og dette setter denne oppblåste "kontakt med biologisk opphav"-problematikken helt i skyggen. Det er nok av unger som opplever veldig dårlig oppvekst og omsorg fra sitt eget biologiske opphav.

Og utover dette vil jeg også bemerke at jeg personlig er i mot offentlig støtte til all sags form for kunstig inseminasjon / assistert befruktning, uansett hvem det måtte gjelde og uansett grunn. Dette er ikke noe staten skal støtte - men det skal heller ikke være forbud mot det.

Kommentar #12

Nelly Bjerketvedt

60 innlegg  676 kommentarer

Det viktigste først..

Publisert over 9 år siden
Erik Berg. Gå til den siterte teksten.

Skal ikke påstå at det er helt uten problemstillinger, men jeg føler dette gjøres så langt viktigere enn andre ting som er mye viktigere for barn.

Dette "behovet" etter å måtte kjenne sitt biologiske opphav, jeg tror ikke det egentlig er så fundamentalt som enkelte prøver å gjøre det til. Klart man kan være nysgjerrig og tenke over hvem ens "egentlige" foreldre er, men jeg tror faktisk ikke at dette er noe stort problem før man blir oppdratt til og fortalt av omgivelsene at dette er et problem.

I motsetning til deg, så ser jeg heller på sæddonasjon som en mulighet for å skape nytt liv, fremfor et problem. Et liv som aldri ville ha eksistert uten denne sæddonasjonen. Alle de barna som er født slik ville aldri ha eksistert uten - og da er jo valget rimelig enkelt når man snakker om forbud eller ikke-eksistens. Jeg antar at disse menneskene gladlig hadde valgt å ikke kjenne sitt biologiske opphave fremfor ikke-eksisten any time.

Hvis jeg skal bygge et hus, må jeg begynne med det aller viktigste. Fundamentet, selv grunnen som bygningen skal hvile på. Det er avgjørende for at selve huset kan bygges - og vil stå stødig og godt.

På samme måte tenker jeg dette med barn og oppvekst. Det er mange faktorer som er viktige for at et barn kan få en god start i livet. Noen kan vi til en viss grad styre, andre er utenfor vår kontroll. Det vi kan gjøre, er å forsøke å gjøre alt som står i vår makt for at barnet skal kjenne seg ønsket, elsket og verdsatt som et selvstendig individ.

Ingen foreldre er fullkomne, og ingen oppvekst er det. Vi gjør feil og tar feil, vi mislykkes med noe og lykkes med noe annet. Men vi lykkes stort sett rimelig godt, de fleste av oss som er så heldige å ha en god ballast fra egen barndom og oppvekst. En dag er barnet vårt myndig og skal stå på egne ben, og det er foreldreskap handler om; å oppdra barn til myndige personer - i alle aspekt av ordet myndig.

Hvem er jeg?

Dette er et av de viktigste spørsmålene et menneske stiller seg, For å bli en myndig person, må vi ha et (langt på vei) klart bilde av dette. Hvem er jeg? For å kunne svare på dette spørsmålet, må vi ha kunnskap (og helst erfaring) om hvor vi kommer fra; vi må kjenne vårt opphav. Våre foreldre. Vår slekt, både biologisk og sosialt.

Ikke alle vokser opp med sine biologiske foreldre, men de fleste er i den situasjon at de kjenner/kjenner til dem. De har et bilde av hvem far (eller mor) er, og dette bildet kan fylles ut om de får anledning til det.

Jeg er ingen barnepsykolog, men det jeg nevner her har vært allmen akseptert kunnskap om barn og oppvekst til denne dag. Jeg undrer på hvorfor ikke flere av landets eksperter på barn og oppvekst står frem og deltar i debatten som nå pågår. Er de redde for å komme i klinsj med den rødgrønne regjeringen, og andre krefter som arbeider for å løsrive båndene mellom barnet og dets ekte foreldre? Frykter de for å bli stemplet som intolerante og verst av alt "homofobe"?

Når vi snakker om hva som er viktig for et barn, og hva vi kan tillate oss overfor det - må vi huske på at vi samtidig snakker om hva vi kan tillate oss overfor en myndig og selvstendig person. Har vi rett til med viten og vilje å planlagt ta fra vårt medmenneske kunnskapen om og erfaringen med sine foreldre og sin slekt? Har vi rett til å gjøre det vanskelig, ja kanskje umulig, for et medmenneske å kunne svare på det essensielle spørsmålet: hvem er jeg?

Jeg mener bestemt at den retten har vi ikke! Hverken den norske stat eller enkeltindivid/par!

(Ps: her har jeg kun tenkt på sæd/egg-donasjon. Når det gjelder surrogati, er det enda flere hensyn som berøres. Det er en krenkende praksis, både overfor barn og kvinner.)

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere