Rune Staven

402

Hvorfor blir troende dømt av ikke troende når man taler om homofili som synd ?

Publisert: 13. jun 2012

Hei

 

 

Dette er alltid et dårlig tema og ta opp, men alt skal fram i lyset

Jeg vet at dette er et ømfintelig tema for veldig mange. Hvorfor er vi så dypt uenige om dette. For de fleste troende har sine klare meninger om dette. og de ikke troende har sine meninger om dette. Hvordan skal vi lære å forstå verandre ? Hvordan skal vi tolke verandre. Hvorfor ser vi så ulikt på dette? Homofili for meg er en synd slik som alle andre synder. hvorfor reagerer noen så sterkt på at troende mener dette.?

Hva sier Bibelen om homofili. Det er det troende forholder seg til Guds ord, er det fordi vi liker å vere slemme mot de homofile vi maser sånn om dette temaet ?

Mennesker som leser i Bibelen og forkynner det som står der blir ofte beskyldt for å hate homofile. Det er en påstand som er like latterlig som å si at vi hater mennesker som driver med andre former for synd. Mennesker som kjenner Guds kjærlighet hater ikke andre mennesker. De hater synden de er bundet av. Og de er villige til å stikke hodet fram for å forkynne at det finnes en vei til frihet fra synd.

Hva sier Bibelen om homofili?

Bibelen gir ikke rom for tvil når det gjelder spørsmålet om hvorvidt homofili er en synd. Bare les:

Rom 1:26-27
Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturlige, og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sin lyst efter hverandre, så at menn drev skjenselsverk med menn, og fikk på sig selv det vederlag for sin forvillelse som rett var.  1Kor 6:9-10
I Første Korinterbrev står det enda mer:
Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.  Jud 1:7
Dette bekreftes i Judas brev:
likesom Sodoma og Gomorra og byene deromkring, som på samme måte som disse drev hor og gikk efter fremmed kjød, ligger for våre øine som et eksempel, idet de lider en evig ilds straff.  3Mos 18:22
3. Mosebok gir oss også grunnen til at homofili er galt:
Hos en mann skal du ikke ligge som en ligger hos en kvinne; det er en vederstyggelighet  sitat org
Det er en vederstyggelighet! Og i den gamle pakt hadde det også dødsstraff 3Mos 20:13. Hvis vi ser på noen av de andre tingene som nevnes i samme avsnitt, så finner vi blant annet sex med nære familiemedlemmer, og med dyr. De fleste vil vel være enige i at slike ting ikke bør forekomme. Hva kommer det da av at så mange synes homofili er helt greit? Hva blir forskjellen egentlig? Noen nevner faren for innavl i forbindelse med incest, men skal dette brukes som argument må man forutsette at så lenge man bruker prevensjon, eller enda bedre: er av samme kjønn, så går det bra? Egentlig er den eneste forskjellen det at vi er så hjernevasket med "homofili er helt normalt og fint og naturlig", at vi etterhvert har begynt å tro det. Vi trenger ikke å gå så altfor mange år tilbake i tid for å se at folk så på homofili med akkurat like stor avsky som vi i dag ser på sex med dyr. Og det kommer nok ikke til å gå mange år før sex med dyr er minst like normalt og fint og naturlig som homofili.

Så vi kan så langt oppsummere med at Bibelen sier helt klart ifra om at homofili er synd. Hvordan skal da vi som kristne forholde oss til homofile? På akkurat samme måte som vi forholder oss til andre syndere. Vi skal forkynne frelse ved troen, og omvendelse fra synd. Vi skal forkynne at Gud har makt til å sette dem fri ifra all synd.


Den sunne fornuften vi har fått bekrefter egentlig Bibelens ord. Hvis du klarer å tenke utenom de innprogrammerte påstandene om homofiliens fortreffelighet så forstår du at det er helt unaturlig. Menn og kvinner er skapt forskjellige, på en slik måte at vi passer perfekt sammen både fysisk og psykisk.

Noen argumenterer med at mange dyrearter praktiserer homofili, og at det derfor må være helt naturlig. I denne sammenhengen kan jeg jo nevne at det slett ikke er uvanlig blant mange dyrearter å spise sine egne barn. Det betyr ikke nødvendigvis at det er greit om vi gjør det.
Ingen har enda, til tross for mange forsøk, klart å legge fram bevis for at homofili er medfødt. Og å påstå at det er det ville være en bjørnetjeneste overfor dem som lider under homofili. Det ville være å gi en sovepute til mennesker som har et desperat behov for en oppvekker. Fra et bibelsk ståsted blir det vanskelig å argumentere for at homofili skulle være medfødt. Hvis vi leser i Rom 1:18-32 ser vi homofili beskrevet som en konsekvens av menneskenes ugudelighet. Det står at når menneskene vendte seg bort fra Gud så "overgav" han dem til å drive med homofili. Det betyr ikke at han "gjorde dem homofile" men at han sluttet å beskytte dem mot de åndsmaktene som driver mennesker til homofili.

Jeg er uenig med bruken av ordet "helbrede", ettersom det insinuerer at homofili er en sykdom, og dermed fratar den homofile ansvaret. Homofili er ikke en sykdom. Det er en synd. En avhengighet til syndig adferd. Homofile trenger ikke helbredelse. De trenger å omvende seg og bli født på ny. Når det har skjedd kan de bli løst fra sin synd, ved Jesu livsforvandlende nåde.

En helt annen sak er når homofile blir presset av loviske kristne til å forsøke å undertrykke homofilien i egen kraft. Dette er en variant som gir heller dårlige resultater.
Joh 8:32-36og I skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre eder. De svarte ham: Vi er av Abrahams ætt og har aldri vært nogens træler; hvorledes kan da du si: I skal bli fri? Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Hver den som gjør synd, er syndens træl. Men trælen blir ikke i huset til evig tid; sønnen blir der til evig tid. Får da Sønnen frigjort eder, da blir I virkelig fri.  

noen slutt ord

Det er alltid et godt prinsipp. Det er viktig å flagge et klart standpunkt mot homofili, men pass på så det ikke blir mot de homofile. Vår oppgave som kristne er ikke å dømme dem, men å hjelpe dem. Et standpunkt mot homofili er et standpunkt forde homofile, fordi sannheten har kraft i seg til å frigjøre dem. Og homofile er ikke dårligere mennesker enn alle andre syndere. Er du uten synd, så kan du kaste den første steinen, men personlig kommer jeg til å holde steinene mine for meg selv. Jesus kom for å sette syndere fri fra sin bundenhet fra alle laster, men noen vil ikke bli fri, de vil selv leve det livet de vil uten at andre skal bry seg, man respekterer det også men vi kristne kan bruke vår rødt til å nå ut til folkemassene slik at den sannhet som vi tror på kommer fram i lyset og ikke blir trykket ned. uten at vi blir fordømt av andre   vi kan ikke dømme noen men vi kan formidle det vi tror på så får Den hellige Ånd overbevise om synden.  Hvorfor er det så vanskelig for en ikke troende å ikke dømme oss for vår tro når det gjelder homofili ?   er vi noen dårligere mennesker fordi vi mener homofili er synd. Om min sønn hadde blitt homo. så hadde jeg elsket han like høyt for det. men jeg hadde ikke likt handlingene hans. Men vi kan ikke bøye oss for løgnen vi må stå for det bibelen sier oss. og bibelen er ikke avlegs selv om den er 2000 år gammel. den er like sannferdig i dag som i går.   

 

 

MVH

Rune


 

Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Hvorfor blir troende dømt av ikke troende når man taler om homofili som synd ?

Publisert over 9 år siden

......... spør profeten. Svaret er enkelt; Profeten når ikke frem. Han kjennes ikke av de han forsøker å refse. Han er ikke interessant for dem. Han gjør seg til en fiende. At han påberoper seg religiøsitet borger ikke lenger for hans kvalitet og gir ingen cred i det sivile samfunn. Det er bare i egne øyne han er feilfri, mens andre ser ham som han er. Derfor feiler han, og at spørsmålet reises er et tegn på at han ikke forstår sin samtid, sine motstandere eller har noe å gi dem. Tilbake står tomhet, de ramlende tønner og malmtunge drønn som blir til intet fordi de kastes tilbake uten å ha rammet eller blitt akseptert. Profeten er død og maktesløs fordi han selger feil budskap. Han refser og neglisjerer, han dømmer og sprer splid. Han blir ikke mottatt med den kjærlighet han trenger og ønsker. Hva værre er; Det nytter ikke, for alle andre har feil. Profeten forventer autoritet og makt med sin enetale. Han har ikke oppdaget det pluralistiske samfunn hvor hver enkelt definerer seg selv om det så er som en kopi av kameraten sin, men dog egendefinert, og han tror at han kan stå på berget og predike og bli hørt. For hver dag som går vil han skrike enda høyere for stadig færre. Han er "død" men han ligger ikke. Han protesterer til det siste selv om ingen lytter. Slik er det å tale med profetisk gave i dag. Dvs. mottakeren aksepterer ikke profeten og hans "gave". Den som intet har kan heller intet gi til andre. Slik er det bare. Dessverre kan han ikke en gang forstå det, bare "forstå".

Amen.

Kommentar #2

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor er det så vanskelig for en ikke troende å ikke dømme oss for vår tro når det gjelder homofili ?

Fordi ditt standpunkt når det gjelder homofili er et umoralskt standpunkt som påfører andre mennesker lidelse.

Kommentar #3

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Motsetningene i tilværelsen og den enhet de skaper

Publisert over 9 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.

Fordi ditt standpunkt når det gjelder homofili er et umoralskt standpunkt som påfører andre mennesker lidelse.

Dette var et godt svar, men jeg vil tilføre noe jeg finner vesentlig.

Troen gjelder min personlige utvikling, og det er ikke min sak å dømme mine medmennesker. Men å opprettholde og utvikle en harmonisk og god ballanse mellom de feminine og maskuline verdier som vår skaper har inndelt sitt skaperverk i, anser jeg som en utrolig viktig faktor i utviklingen for mer fred i verden. (Dag og natt, lys og mørke, himmel og jord, mann og kvinne, etc) Å forstå ballansen og likeverdet som motsetningene skaper, er utfordringen på et mye større plan.

Tenker jeg tanker om "forbud av homofili", så tenker jeg at religion er blitt til en sær politikk, hvor  gjerne angiveri også er oppmuntret av autoritære myndigheter.

Et hvert menneske har mer enn nok med å passe sine egne saker, og ikke blande seg opp i andre mennesker, da deres utfordringer er forskjellige fra mine.

vennlig hilsen mette

Kommentar #4

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

......... spør profeten. Svaret er enkelt; Profeten når ikke frem. Han kjennes ikke av de han forsøker å refse. Han er ikke interessant for dem. Han gjør seg til en fiende. At han påberoper seg religiøsitet borger ikke lenger for hans kvalitet og gir ingen cred i det sivile samfunn. Det er bare i egne øyne han er feilfri, mens andre ser ham som han er. Derfor feiler han, og at spørsmålet reises er et tegn på at han ikke forstår sin samtid, sine motstandere

Hei Njål

 

 

Dette var et spørsmål om hvordan kan man forstå at samfunnet reagerer på dette,? og hvorfor troende tenker slik som de gjør ? ønsker man en sakelig dialog heller er dette umuligt å få til? Du legger deg i forsvars porsisjon med en dunder tale om profeter som ikke vil høre heller profeter som er død. men hvor står du i dette, du som er troende på din måte,? Du må også ta et standpunt på dette. Er dette synd heller ikke man man må tålE og forstå hva dette handler om. dette handler om synd, og ikke menneske, om menneske tar det til seg at handlingen som en homofil gjør er synd. så gjør han det hellers så bryr han seg ikke for Han tror ikke på bibelen og Gud.

Hvor står du Njål siden du også tror på bibelen. ? heller forandre du det som står i bibelen etter ditt eget ønske. det er også synd Njål man må tenke igjennom hva man tror på, og stå for det, jeg vet at dette ikke alltid er like greit men det koster å tro på Gud og Hans ord.

Jeg ønsker ikke å dumme ut noen eller trekke fram grpper som er verre. men synd er synd. mennesker er mennesker

 

MVH

Rune

Kommentar #5

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.

Fordi ditt standpunkt når det gjelder homofili er et umoralskt standpunkt som påfører andre mennesker lidelse.

Hei Isak

 

 

Det ar et greit og kort svar, hvorfor er mitt standpunkt umoralskt ? hvem har bestemt at det er umoralskt ? er det menneskene?  heller er det hele samfunnet ? hvorfor skal vi tro på en eldgammel bok ? men synes du det er naturlig at to menn kliner på gaten ?  Er det naturligt ? for meg var det like unaturligt å se en mørkhudet i norge for 30 år siden det var rart , sånn er det med når man ser to homofile kline. jeg synes det ser ekkelt ut. men kanske andre synes det ser helt normalt ut. så du ser man reagerer forskjelligt på dette. det spørs hvordan man tenker og på hva man tror på. Jeg kjenner homofile jeg kan tøyse og tulle med dem. ingen ting  mot homofile de styrer sitt eget liv. De gjør akkurat hva de vi slik som andre. men livet har to endestasjoner. og der må alle som lever i synd ta et standpunkt til sitt eget liv.

 

 

MVH

Rune

Kommentar #6

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Et hvert menneske har mer enn nok med å passe sine egne saker, og ikke blande seg opp i andre mennesker, da deres utfordringer er forskjellige fra mine.

Hei Mette

 

 

De homofile roper også ut sine saker. det er ikke det at Man ikke godtar de homofile og respektere dem. vi kan ikke dømme dem og det er ikke vår oppgave. For all synd vil komme for dommen en dag. Så dette gjelder ikke menneske men synden og hvordan kan  man forstå verandre er hoved temaet. hvorfor er de troende så ulike i forhold til de ikke troende I SINE MEINGER OM DETTE TEMAET ?

HVA MENER DU METTE ER DETTE SYND I DINE ØYNE ? OG HVIS IKKE HVORFOR IKKE ? OG HVIS HVORFOR ?

 

 

mvh

Rune

Kommentar #7

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Rune; Jeg har skrevet om dette i et par andre tråder i løpet av gårdagen. Du finner min oppfatning om "synden" der, og hvordan kirkene kan ordne seg. Du ignorerte samme innlegg i begge trådene fordi du heller ville ha litt ekkokammer med dine. Som du vil se; jeg anser det ikke for større synd at to kvinner har gjensidig cunnilingus enn at et heteropar har det, uavhengig om de er gifte eller ikke.

Som sagt i innlegg 1; Du ville ikke komme til å forstå dette. Slik du heller ikke forstår Aasvestads og andres svar. Kværna går og det vil den fortsette med.

Verden er stort sett uenig med deg. Vi vil ha synda, vi vil ha ho i fargar, og vi er så glad i ho at omdefinerar ho, truande eller ikkje.

Kommentar #8

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

sånn er det med når man ser to homofile kline. jeg synes det ser ekkelt ut. men kanske andre synes det ser helt normalt ut. så du ser man reagerer forskjelligt på dette. det spørs hvordan man tenker og på hva man tror på.

Takk for ditt modige innlegg, Rune! Jeg har de samme tankene som du beskriver.

Samfunnet ser ut til å bli mer og mer perverst. Jeg blir helt syk av å se på noen norske aviser sine internetsider noen ganger. Det ser ut for at det ikke finnes grenser for hva man kan vise....Det finnes visst all mulig sex, t.o.m sex med dyr og skulpturer....Det finnes ikke grenser for hva mennesker kan gjøre når de ikke lever innenfor Guds grenser....

Homofili, tror jeg, ikke er medfødt, men i mange tilfeller har de som har slike følelser opplevd vonde ting i deres oppvekst. Jeg tror de trenger hjelp. Og den kan de få hvis de vil.

Håper jeg blir respektert for å ha disse meningene. Jeg respekterer at andre har andre meninger. 

Kommentar #9

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

og med fotballer

Publisert over 9 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.

Det finnes visst all mulig sex, t.o.m sex med dyr og skulpturer

og bibelslikking

Kommentar #10

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Å bomme på målet

Publisert over 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

HVA MENER DU METTE ER DETTE SYND I DINE ØYNE ? OG HVIS IKKE HVORFOR IKKE ? OG HVIS HVORFOR ?

Min forståelse av begrepet "Synd" har jeg hentet fra forståelsen av det hebraiske ordet for synd. Det var et jaktuttrykk som betydde "Å bomme på målet".

Som du skjønner har jeg en mer filosofisk tilnærming til spørsmålene, og mener livet handler om "å ikke bomme på målet" med de evner og anlegg som "våre Herre" har utrustet oss med. Var i barnnedåp i helgen. (Mitt siste barnebarn var den første som ble døpt i den nye norske kirken i den menigheten :-)) Der sang vi en salme jeg aldri hadde hørt før fra tillegget i Salmeboka 1997, nr 104, og merket meg spesielt den direkte strofen i vers 4 som lød:

"Spør om hva din skaper vil - du skal bruke livet til"

Dette  er mer i tråd med min forståelse av "målet", og det ansvaret hver og en har for seg selv. Dette er jo ikke noe vi kan ta fra andre mennesker som noen overformyndere?

vennlig hilsen mette

Kommentar #11

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Den sunne fornuften vi har fått bekrefter egentlig Bibelens ord.

Det er sant det Rune..all logikk sier at Gud skapte mann og kvinne for at disse skulle utfylle hverandre og bli mange..

Ekteskapet ble gitt for at vi skulle holde oss til denne enhet, dvs ikke hore med andre, altså for menneskets beste.

Homofili passer ikke inn i noen av disse rammer, selv om det idag gjøres det ytterste for å "hetrofilere" homofili inn i en hetrofilt "politisert rammeverk"..ved å aktivt nøytralisere rammene slik at også det motsatte av hetrofili kan passe inn.

men en slik konstellasjon har aldri eksistert i Guds ord, når selv kristne ikke ser dette helt opplagte er det noe alvorlig galt meg gangsynet på disse.

problemet med en slik tøying av grenser og rammer er at det legger grunn for ytterlig tøylesløshet..

for hvorfor skal bare hetrofili og homofili likestilles, hva med bifile? Bør ikke disse også tilpasses inn i dette rammeverk slik at disse kan ha en av hvert kjønn? Det er i sannhet kjønnsnøytrale ekteskap.

For de fleste fornuftige så er det helt klarte at hetrofili aldri kan likestilles med homofili til det er forskjellen så ekstrem at det burde falle på sin egen urimelighet.

Men i dag hvor bakfrem er blitt rett vei , så går visst alt an..

Når det er sagt så hevdes det at homofili er medfødt, meg bekjent er det helt umulig å bevise for lystene og begjærene til andre vekkes ikke i så tidlig alder..

Jeg har aldri hørt at hetrofile som horer med andre av det motsatte kjønn  kaller sin adferd medfødt, tvertimot er dette tegn på en lav moral og bibelen kaller slik adferd synd..

men når homofile horer og begjærer da er det plutselig den høyeste form for kjærlighet..Vel..slik adferd er synd enten en begjærer det motsatt kjønn eller slikt eget kjønn.

Så til de homofile som sier de lever monogamt i sitt homofile parforhold, legitimerer denne adferd deres homofile monogame samliv?

Selvsagt ikke, Gud skapte mann og kvinne , som en amerikansk predikant sa det..

God created Adam and Eve NOT Adam and Steve..og her er hele kjernen om den mennesklige enhet begravet.

Ekteskapet er innstiftet av Gud selv , vi mennesker kan ikke endre dette for å tilpasse dette inn med våre egne egoistiske lyster og behov..

Det var helligbrøde før og er det idag, derfor vil alle som bryter denne enhet måtte stå til rette engang, enten en innenfor denne ramme utfører homofili, eller om en som hetrofil bryter ut av rammen for å hore med andre av det motsatte kjønn.

Straffen vil bli nøyaktig den samme..

Kommentar #12

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Min forståelse av begrepet "Synd" har jeg hentet fra forståelsen av det hebraiske ordet for synd. Det var et jaktuttrykk som betydde "Å bomme på målet".

Om man forholder seg til Jesus selv, så er det tydelig at for ham så var ulydighet mot Guds vilje å bomme på målet..

Om man derimot etterlever Guds vilje og GJØR han vilje da treffer man målet som er fadershjertet.

Det var akkurat dette Jesus gav oss eksempelet på ved sin 100% lydighet mot Guds vilje..

Når Rune så peker på målet som rører fadershjertet så blir det feil å si at han bommer på målet, fordi det målet ikke passer inn i den dualistiske kjærlighets forståelse du gjennom bahai troen prediker.

Kommentar #13

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Straffen vil bli nøyaktig den samme..

oouuæææ...... ble redd nå.....

I følge Peters åpenbaring som var en ortodoks skrift som "nesten" kom med i bibelen (nevnt i "the muratorian fragment"), skulle kvinner som fristet menn til hor henges etter håret over evig ild. menn som drev hor skulle henges etter sine edlere deler over evig ild! Er det dette som er straffen?

Når det er sagt er også jeg for en viss moral i samfunnet, da jeg tror dette er tryggest for barna. Likevel er dine trussler patetiske!

Kommentar #14

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Behov for å bli sett og respektert

Publisert over 9 år siden

Det er vel det det går ut på. Slik jeg ser det er både trådstarter og homofile her i samme bås. Trådstarter ønsker å bli sett og respektert for sitt syn. Han finner det nok litt sårt at han blir dømt av ikke-troende for sitt standpunkt og sin mening.

Denne sårhetsfølelsen rår man langt på vei over selv. Man kan selvfølgelig gjemme seg i et samfunn hvor alle mener det samme slik at man slipper å føle og tenke eller slipper å bli konfrontert med at andre mennesker ikke har det samme synet på ting som en selv.

Mitt utganspunkt er ganske enkelt. Jeg aksepterer at religioner har sine rettningslinjer på mangt og meget. Men for meg går grensen ved at noen som følger disse rettningslinjene lar dem bli allmengyldige ut over eget liv og levned.

Fordømmer jeg så en religiøs som har sitt religiøse syn på ulike rettningslinjer gitt av deres religion? Etter mitt syn nei. Men jeg påpeker at den religiøse må tåle å bli gransket for sitt syn og langt på vei bør vise til at man selv er uten synd før man påpeker andres synder.

Påpeker man kun andres synder mister man etter min mening slagkraft i sin argumentasjon og blir en man bare rister på hodet av og avskriver som diskusjonspart.

Spørsmålet er vel om vi klarer å leve med at vårt syn ikke blir sett og annerkjent av andre. Klarer vi å gå veien selv eller er vi helt avhengige av at andre også går der vi går.

Trådstarters syn på andre mennesker kan ikke skjules bak religionen. Det er ikke religionen som går ut på nett å forteller hva den mener, det er troende som gjør dette. Klarer ikke en troende å se dette er nok både dialog og debatt helt fånyttes.

Kommentar #15

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Om man forholder seg til Jesus selv, så er det tydelig at for ham så var ulydighet mot Guds vilje å bomme på målet..

Det er et vesentlig punkt du trekker fram, det å forholde seg til Jesus. Det er alt for mange som kaller seg kristne som ikke tar Jesus på alvor, og da får vi slike flåsete kommentarer som vi ser over. Heldigvis er det et par hederlige unntak. Klarer man ikke å forholde seg til hva Jesus lærer om ting og tang så er man heller ikke kristen. Men det Herren selv sa i Matt 23,27 gjelder like mye våre venner her inne: #Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere ligner hvitkalkede graver. Utvendig er de vakre å se på, men innvendig er de fulle av dødningebein og all slags urenhet.#

For øvrig er å praktisere homofili å bomme totalt på målet for formålet med seksuell omgang er vel i første rekke å formere seg. Jeg kan vanskelig se at homofile eller lesbiske kan få barn sammen uten hjelp fra det motsatte kjønn... Ikke bare er det å bomme på målet, men man skyter i feil retning også.

Kommentar #16

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Nåvel...

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

problemet med en slik tøying av grenser og rammer er at det legger grunn for ytterlig tøylesløshet..

så du mener at alt henger sammen med grensesetting? Hvorfor ser man den samme adferden hos ville dyr? Burde en ikke lære disse å lese Bibelen slik at de også kan forholde seg til hvordan Gud bestemmer at det skal være?

http://www.forskning.no/artikler/2006/september/1159184941.14

Eller kan det kanskje være at det er slik Pred.1.9-11 og 3.15, og at det hele dreier seg om en observasjon som Gud har iakttatt og finner urimelig i et nytt liv?

Kommentar #17

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

oouuæææ...... ble redd nå.....

vel..også du skal engang i graven, at du i ditt skrøpelige telt idag ikke bærer noen frykt viser bare at du ikke fatter hvem du har med å gjøre..

Den Gud jeg prater om er den tre ganger hellige Gud, og ikke den fjollegud du tjener som hele tiden kler seg om .

Kommentar #18

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Religiøse riktige svar?

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Når Rune så peker på målet som rører fadershjertet så blir det feil å si at han bommer på målet, fordi det målet ikke passer inn i den dualistiske kjærlighets forståelse du gjennom bahai troen prediker.

Kjære GR Larsen

Jeg tror da vel aldri jeg har sagt at jeg tror Rune bommer på målet?

Jeg har gitt han min støtte på at han så åpent og ærlig tar fram sine vanskelige spørsmål og lar oss debattere dem? Han er en modig sjel. - Jeg har gitt han mitt eget svar, og det er ikke et "Religiøst riktig svar" i henhold til miin tro. - Det er meget mulig jeg kan ha misforstått og at andre bahaier ville protestert på mitt svar. Derfor er også rådslaging og samtale noe av det viktigste arbeidsredsskapet for dem som har ansvar. (Jeg er nok mer en løs kanon på dekk)

Troen har altså ikke ført meg til de" rette svarene", men til nyskjerrighet på kunnskap og selvstendig tenkning ut fra skriftenes veiledende ord om bønn, faste med mer.

PS Hva er dualistisk kjærlighetsforståelse?

vennlig hilsen mette

Kommentar #19

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

så du mener at alt henger sammen med grensesetting? Hvorfor ser man den samme adferden hos ville dyr?

siden dyr har en adferd som styres av instinkter  så holder vi dem utenfor..

Har du barn?

Om du gir disse grenser så vil man om barnet er normalt ha en evig strid om disse grenser..

Jeg ser ikke at det skulle være noen forskjell om barna er voksne, all den tid jeg har vært kristen har det vært en konstant kamp med å redeffinere Gud klare grenser.

Nå sier skriften at i den siste tid så skal ikke Gud lenger drive grensesetting , men la denne verdens gud få kjøre sitt løp. Derfor sier Jesus dette..

matt.24.12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.

Siden manglende respekt for grensesetting er lovløshet, så kan man også si at respekt for Guds grensetting er kjærlighet.

Dvs..

joh.14.15 Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud.

Kommentar #20

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

PS Hva er dualistisk kjærlighetsforståelse?

Det motsatte av det jeg nettopp beskrev i kommentaren til kjell..

altså vil dualisme bygge på en "både og" tilnærming til grensesetting, siden de elsker hverandre så må det være kjælighet..pytt pytt om de er samme kjønn..

altså veier kjærligheten opp for motsatsen at de ikke passer inn i den ramme Gud sa skulle innholde mann og kvinne.

Nå er ikke du ensom om å ha en slik tilnærming til slikt, humanismen er bygget over dualistisk tankegods at motstidene krefter må balanseres..

dagen likestillings kamp bygger på samme dualistiske lest, men det er ikke temaet i denne tråd.

Kommentar #21

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

vel..også du skal engang i graven, at du i ditt skrøpelige telt idag ikke bærer noen frykt viser bare at du ikke fatter hvem du har med å gjøre..

Den Gud jeg prater om er den tre ganger hellige Gud, og ikke den fjollegud du tjener som hele tiden kler seg om .

Tomme trussler fra selvoppnevnte dommedagspreikanter biter ikke lenger, med mindre du kan gå på vannet da....

kan dere ikke levet livet deres, og la andre være i fred? Hvorfor skal dere dømme og skremme? I tillegg påta dere offerrolloen når noen sier i mot dette antikke tøvet, er latterlig. 

Kommentar #22

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Tomme trussler fra selvoppnevnte dommedagspreikanter biter ikke lenger, med mindre du kan gå på vannet da....

Tror ikke du ville hørt om jeg hadde kunnet gå på vannet heller..

Jeg ser igrunnen ikke større forskjell på deg og dem som så alle under og tegn Jesus gjorde i sin samtid . De kunne ikke tro uten at Gud fader drog dem til seg og åpenbarte sønnen for dem..

Ellers er jeg ingen dommedagspredikant, men jeg tror at det en sår i dette livet vil man høste i det neste, har man valgt å forkaste Guds sønn og hans frelse så har man også forkastet evig liv.

joh.3.14 Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp,15 for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv.16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 17 Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.

Kommentar #23

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Av kjærlighet til min skjønnhet

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

joh.14.15 Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud.

Du velger å se meg som en motsetning til deg? Uten å stille spørsmål ved en slik betraktning?

For det var interessant å se ditt svar til Kjell, om det du fant om å overholde budene. Slik blir det lettere for meg å forklare det jeg prøvde i sta :-)

Mine skrifter uttrykker noe av det samme, men får fram en annen betydning:

"Overhold mine lover av kjærlighet for min skjønnhet", sies det. Og det er vel egentlig det samme Johannes sier i det siterte?

Men hvor ligger skjønnheten i å dømme hverandre og opphøye seg over sin neste? Skjønnheten finner jeg i vår visjon, den vi har for mer fred og et bedre samfunn med hverandre, og ballanse og likeverd mellom kjønnene.

Dette er et ansvar det enkelte mmenneske selv må finne, "av kjærlighet til sin skaper". - Ikke fordi Mette på verdidebatt sa at h-n levde et syndig liv? (Jeg får vondt bare av å tenke tanken)

vennlig hilsen mette

Kommentar #24

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Absolutt ikke...

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

siden dyr har en adferd som styres av instinkter

Som allt annet innenfor naturens orden tilhører også menneskene naturen, eller vil du bortforklare det?

Gal.4.23: Slavekvinnens sønn ble født etter naturens orden... Jak.3.7: Alt i naturen, både ville dyr og fugler, krypdyr og fisk, kan temmes og er blitt temmet av mennesket, som selv er en del av naturen.

1.Kor.15.44: der såes et naturlig legeme...

http://www.nhm.uio.no/besok-oss/utstillinger/skiftende/againstnature/dyr_mennesker.html

Kommentar #25

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Mine skrifter uttrykker noe av det samme, men får fram en annen betydning:

"Overhold mine lover av kjærlighet for min skjønnhet", sies det. Og det er vel egentlig det samme Johannes sier i det siterte?

Nå er jeg ikke så belest i bahai litteraturen og kommer nok ikke til å bruke tid på det heller, men jeg er bra belest innen filosofien og gnostisk tanke..

Jeg finner mye av ditt utsagn om å overholde for skjønnhets skyld i disse verker, men det var ikke en skjønnhet Gud fader sendte ned for å frelse verden..

jes.53 Han skjøt opp som en spire for hans ansikt,
          som et rotskudd av tørr jord.
          Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på,
          ikke et utseende vi kunne glede oss over.
          
     3 Han var foraktet, forlatt av mennesker,
          en mann av smerte, kjent med sykdom,
          en de skjuler ansiktet for.
          Han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe.
          
     4 Sannelig, våre sykdommer tok han,
          våre smerter bar han.
          Vi tenkte: Han er rammet,
          slått av Gud og plaget.
          
     5 Men han ble såret for våre lovbrudd,
          knust for våre synder.
          Straffen lå på ham, vi fikk fred,
          ved hans sår ble vi helbredet.
          
     6 Vi gikk oss alle vill som sauer,
          hver tok sin egen vei.
          Men skylden som vi alle hadde,
          lot Herren ramme ham.
          
     7 Han ble mishandlet,
          han ble plaget,
          og han åpnet ikke munnen,
          lik et lam som føres bort for å slaktes,
          lik en sau som tier når den klippes,
          og han åpnet ikke munnen.
          
     8 Etter fengsel og dom ble han tatt bort.
          Men hvem i hans tid tenkte på
          at han ble utryddet av de levendes land
          fordi mitt folks lovbrudd rammet ham?
          
     9 Da han var død, fikk han sin grav
          blant urettferdige og hos en rik,
          enda han ikke hadde brukt vold
          og det ikke fantes svik i hans munn.
          
    10 Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom.
          Når hans liv er gitt som skyldoffer,
          skal han se etterkommere og leve lenge.
          Ved hans hånd skal det lykkes, det Herren vil.
          
    11 Etter sin nød skal han se *lys•,
          han skal mettes ved sin innsikt.
          Min rettferdige tjener
          skal gjøre de mange rettferdige,
          han har båret deres skyld.
          
    12 Derfor gir jeg ham del med de mange,
          med de mektige deler han bytte,
          fordi han tømte ut sitt liv til døden
          og ble regnet blant lovbrytere.
          Han tok på seg de manges synd
          og ble rammet i stedet for lovbrytere.

Som en ser så er det lite skjønnhet over Gud faders frelse, men nettopp derfor og fordi lysets engel ble hovmodig grunnet sin store skjønnhet, så er frelsen lagt til ett annet plan..

Jesus kristus blodbestenkte offer på golgata er eksemplet her, og denne skjønnheten må man få åpenbart.

Kommentar #26

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Gal.4.23: Slavekvinnens sønn ble født etter naturens orden... Jak.3.7:

likevel og på tross av dette faktum, så kan ikke mennesket temme det viktigste organ i kroppen..

jak.3.7  Alt i naturen, både ville dyr og fugler, krypdyr og fisk, kan temmes og er blitt temmet av mennesket, som selv er en del av naturen. 8 Men tungen makter ikke noe menneske å temme, skiftende og ond som den er, full av dødbringende gift.  9 Med den lovpriser vi vår Herre og Far, og med den forbanner vi menneskene som er skapt i Guds bilde.

ellers regner jeg med at du ikke driver med temming av dine barn, men at du  oppdrar dem....om du ser forskjell på slikt..

Kommentar #27

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Vel

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

ellers regner jeg med at du ikke driver med temming av dine barn, men at du

nå ble du borte for meg et øyeblikk... vi.. jeg snakket (skrev) ikke om oppdragelse av barn,men om naturens orden, og den er vel nokså grei den? Oppdragelse ligger undrlagt et annet plan enn de naturlige innstinkter som finnes hos både dyr og mennesker.

Kommentar #28

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

nå ble du borte for meg et øyeblikk... vi.. jeg

kjell..nå er jeg ikke i ditt hode og jeg håper jeg aldri kommer dit heller den virker litt for flytende , men for meg handler grensetting om oppdragelse og rettleding og ikke om temming av dyr.

Ett dyr har ikke evne til å reflektere over sine handlinger det har barn.

Selv om Gud fader har gitt mennesker råderett over skaperverket så betyr ikke det at han har gitt oss råderett over våre barn på samme måte som skaperverket, barna har vi til låns fra ham som eier oss og det er Gud fader selv.

Kommentar #29

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Vakre ord

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Jesus kristus blodbestenkte offer på golgata er eksemplet her, og denne skjønnheten må man få åpenbart

Virkelig vakre og sanne ord du kom fra Jesaia der.

Men hvorfor velger du selv spotterens side?

mvh  mette

Kommentar #30

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Bokstavtro bibeltolkning

Publisert over 9 år siden
Kommentar #31

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

aah

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

ikevel og på tross av dette faktum, så kan ikke mennesket temme det viktigste organ i kroppen..

the cunning lingus!

Kommentar #32

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

for hvorfor skal bare hetrofili og homofili likestilles, hva med bifile? Bør ikke disse også tilpasses inn i dette rammeverk slik at disse kan ha en av hvert kjønn? Det er i sannhet kjønnsnøytrale ekteskap.

Et godt spørsmål! Det blir kanskje det neste som kirken blir krevd om å velsigne.....

Ja, for et rot!! Jeg synes det er nok rotete som det er i dagens samfunn. Man vet jo ikke lenger hvem som tilhører hvem. Og nå skal vi ha medmor og medfar.... Og da blir det vel også med mormor og medmorfar og medmedoldemormorfar eller noe sånt.... Ja, jeg misunner ikke de som skal drive med slektsgransking i framtiden.... Det blir litt av et rot når mennesker ikke holder seg innenfor rammene som Gud har satt..

Jeg holder meg til det gode, gammeldagse enkle, med ett ekte skap som varer livet ut! 

Kommentar #33

Erik Berg

0 innlegg  212 kommentarer

Her var det utrolig mye rart og irrasjonelt

Publisert over 9 år siden

Rune, du sauser sammen utrolig mye rart. Alt fra selektiv bibellesning til vinglete og haltende forståelse av naturen og naturlighet ispedd med en total mangel på logisk innsikt. På toppen kryder du det med fjortisaktige beskrivelser av hvor "ekkelt" du oppfatter det å se to menn kline.

Kan starte med naturlighetstullet du drar inn. Nå er det jo dere religiøse som er så ivrige etter å stemple homofili som "unaturlig", med den forutsetning at naturlig=bra og unaturlig=dårlig. Dere havner jo fort i problemer når det påpekes at f.eks. incest, pedofili, kannibalisme, voldekt og drap er fullstendig naturlig fenomener. Naturlig og unaturlig er deskriptive begreper. De sier noe om hvordan ting er, ikke hvordan ting bør være (normativ). Naturen bare er, den er ikke normativ. Det er hevet over enhver tvil at homofili og homoseksualitet som biologisk fenomen er fullstendig naturlig. Det er dokumentert i tusenvis av dyrearter, og er kjent gjennom hele den menneskelige skrevne historie.

Nå har man ikke funnet noe definitivt svar på hva årsaken til homofili er, men det er hevet over enhver tvil at det er betydelige biologiske komponenter. Man har mange biologiske indikasjoner som tvillingstudier, familiestudier, genetikk (X-kromosomforskning), hjerneforskning (hypothalamus), hormonpåvirkning under fosterstadiet til forskning på feromoners trigging av seksuell hjerneaktivitet. Det finnes derimot ingen studier eller forskning som bekrefter en psykososial forklaringsmodell. Ingen. Dette er kun hypoteser. Problemet til flere av disse hypotesene er at de like så godt kan forklare direkte motstridende resulater av samme forutsetning. Det er altså ingenting som tyder på at det ikke er en signifikant og betydelig medfødt årsak. Vil det utelukke psykososiale komponenter? Nei, overhode ikke. At homoseksuell aktivitet er så vanlig og utbredt ellers i dyreriket er jo heller ikke noe bra indikasjon på en psykososial forklaringsmodell. Tvert i mot!

Videre ser man jo at du flittig benytter deg av flere logiske tvilsomheter. Alt fra "slippery slope" til "guilt by association". Alt sauses sammen i en fullstendig irrasjonell og ulogisk suppe. Demonstrerer en total mangel på logisk innsikt og evne til logisk å underbygge selv de enkleste argumenter.

Til slutt vil jeg også påpeke den hykleriske og særdeles selektive holdningen til hva som plukkes fra bibelen. Det står veldig mye absurd, men også mye direkte groteskt og ondskapsfult som er fullstendig "lovlig" bibelen. Dette ignoreres glatt. Alt fra kvinners stilling, til fullstendig aksept av slaveri og pedofile overgrep av små jentebarn i rammen av et kristent ekteskap. Det er jo litt ironisk da at pedofili ofte trekkes frem som en "naturlig konsekvens" av allmenn aksept og normalisering av homofili - all den tid pedofili er fullstendig lovlig og akseptert i bibelen så lenge det skjer innenfor rammene av et ekteskap. Det bibelske ekteskapet har ingen aldersbegrensning, og opp gjennom historien har talløse mengder jentebarn blitt giftet bort mot sin vilje med eldre menn som har sørget for å fullføre ekteskapet på bryllpsnatta. Dette med bibelens, kristendommens og kirkens fullstendige aksept og sanksjon! Det jeg har ramset opp nå er alt fra NT; tar man for seg GT så er det så uendelig mer groteske eksempler å fråtse i - men det kan man la ligge. Så du får gjerne komme trekkende med de få bibelversene du finner om samkjønnet sex, men du fremstår bare som en hykler som selektivt velger deg ut bibelvers som passer dine egne holdninger og fordommer.

Kommentar #34

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.

Takk for ditt modige innlegg, Rune! Jeg har de samme tankene som du beskriver.

Samfunnet ser ut til å bli mer og mer perverst. Jeg blir helt syk av å se på noen norske aviser sine internetsider noen ganger. Det ser ut for at det ikke finnes grenser for hva man kan vise....Det finnes visst all mulig sex, t.o.m sex med dyr og skulpturer....Det finnes ikke grenser for hva mennesker kan gjøre når de ikke lever innenfor Guds grenser....

Homofili, tror jeg, ikke er medfødt, men i mange tilfeller har de som har slike følelser opplevd vonde ting i deres oppvekst. Jeg tror de trenger hjelp. Og den kan de få hvis de vil.

Håper jeg blir respektert for å ha disse meningene. Jeg respekterer at andre har andre meninger.

Hei Hildgunn

 

Takk for ditt svar. Jeg tror det er viktig å forstå hva den andre tenker og hvordan ,Man kan forstå verandre, og respektere veradres meninger. Guds ord er sannhet. Det som åpenbares for de sanntroende de tar Guds ord på alvå. Ofte så er de verdslige kristne veldig nøytrale og har dårlige holdninger til synden.Mamnege av de slipper inn synden  på forskjellige områder i sitt liv, for man tenker nåden er jo stor. og synden er enda større. man blir og kler seg lik verden. jeg bereider ikke de ikke troende de gjør hva de vil. men jeg er bekymret for den kristne holdningen, i norge.

 

Gud velsigne deg søster. du er frimodig og din visdom er stor.

 

MVH

Rune

Kommentar #35

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Min forståelse av begrepet "Synd" har jeg hentet fra forståelsen av det hebraiske ordet for synd. Det var et jaktuttrykk som betydde "Å bomme på målet".

Som du skjønner har jeg en mer filosofisk tilnærming til spørsmålene, og mener livet handler om "å ikke bomme på målet" med de evner og anlegg som "våre Herre" har utrustet oss med. Var i barnnedåp i helgen. (Mitt siste barnebarn var den første som ble døpt i den nye norske kirken i den menigheten :-)) Der sang vi en salme jeg aldri hadde hørt før fra tillegget i Salmeboka 1997, nr 104, og merket meg spesielt den direkte strofen i vers 4 som lød:

"Spør om hva din skaper vil - du skal bruke livet til"

Dette

Hei Mette

 

 

Jeg forstår hva du mener med det du formidler og jeg vet at du søker etter den sannhet og visdom Gud ønsker å vise deg. men viktig å følge Guds sannhet og ta klare standpunkt om hva som er synd i verden og synd i vårt eget liv. så vi kan ta avstand til det som ikke samstemmer med Guds ord. pass på så vi ikke tilpasser oss verdens visdom, men jeg vet at du er en dame som søker etter den vises sannhet. for du elsker med hjerte det kan jeg skjønne:)

 

 

MVH

Rune

Kommentar #36

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Det var helligbrøde før og er det idag, derfor vil alle som bryter denne enhet måtte stå til rette engang, enten en innenfor denne ramme utfører homofili, eller om en som hetrofil bryter ut av rammen for å hore med andre av det motsatte kjønn.

Hei Geir rune

 

Dette er Veldig godt skrevet Geir rune veldig utfylldene og i den ånd jeg kjenner meg igjen i, om menneskene som ikke tror forstår dette er forståligt Da de ikke har den Hellige Ånd, de vil motarbeide sannheten med sin visdom og sine kjødelige tanker.

 SÅ SANNHETEN VIL DE FÅ VED Å OMVENDE SEG I FRA SYNDEN

MEN VIKTIG Å FORSTÅ VERANDRE OG RESPEKTER VERANDRE, FOR VI MÅ LEVE SIDE VED SIDE. MED VÅR TRO OG MED DERES TRO.

 

Synd er synd uansett hva det er for noe.

 

Guds fred broder:)

setter stor pris på deg. vi må treffes snart igjen.

 

MVH

Rune

Kommentar #37

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Det er vel det det går ut på. Slik jeg ser det er både trådstarter og homofile her i samme bås. Trådstarter ønsker å bli sett og respektert for sitt syn. Han finner det nok litt sårt at han blir dømt av ikke-troende for sitt standpunkt og sin mening.

Denne sårhetsfølelsen rår man langt på vei over selv. Man kan selvfølgelig gjemme seg i et samfunn hvor alle mener det samme slik at man slipper å føle og tenke eller slipper å bli konfrontert med at andre mennesker ikke har det samme synet på ting som en selv.

Hei

 

Setter vi homofile i bås heller setter vi synden i bås ? for synd er synd, om man stjeler lyger dreper voldtar, bægjerer en annen kvinne baksnakker handlingene til homofile, ja alt som har med synd å gjøre blir tatt under samme bås. jeg kan vere venn med homofile jeg, de kan godt vere en beste venn.  men ha liker ikke ting hos meg og jeg liker ikke ting hos han. sånn er det bare. er jeg anderledes fordi jeg hater synden. hva er forskjellen på en som ikke er kristen om hater homofile for den man er, og en som er kristen som elsker den homofile men hater synden. hva er fordømende ?

 

 

MVH

Rune

Kommentar #38

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Rune; Jeg har skrevet om dette i et par andre tråder i løpet av gårdagen. Du finner min oppfatning om "synden" der, og hvordan kirkene kan ordne seg. Du ignorerte samme innlegg i begge trådene fordi du heller ville ha litt ekkokammer med dine. Som du vil se; jeg anser det ikke for større synd at to kvinner har gjensidig cunnilingus enn at et heteropar har det, uavhengig om de er gifte eller ikke.

Som sagt i innlegg 1; Du ville ikke komme til å forstå dette. Slik du heller ikke forstår Aasvestads og andres svar. Kværna går og det vil den fortsette med.

Verden er stort sett uenig med deg. Vi vil ha synda, vi vil ha ho i fargar, og vi er så glad i ho at omdefinerar ho, truande eller ikkje.

Hei Njål

 

 

Du er en ærlig kar, Du sier ting rett ut og det liker jeg ved deg. Da vet jeg hvor jeg har deg:) Jeg har også deltat i en av de trådene du refererer til, og når jeg skriver om dette emnet så er det for å belyse andre fordommer mot kristne Som mener noe om homofili. og det er ikke menneske det går på men handlingene. Stor forskjell, jeg kan vere beste venn med en homofil ikke problem,men vi har forskjellig tanker og meninger, ingen fordømmelse hos verandre for det. Jeg ser jo at du har mistet forståelsen for Guds sanne ord når du ikler deg den verdslige drakten da vil ting se anderledes ut enn når du ikler deg den nye drakten som vi får ved omvendelse av synden,når man godtar synen så blir man besmittet i hjerte til å godta flere ting i sitt liv. men hvordan kan man komme nermere verandre uten at man trår over streken ? hvordan fortå verandre uten å dømme. kan man forstå verandre at man kan vere beste venner? se på Jesus Han viste jo at Judas var en tyv, men alikavel så hadde Jesus han som kasserer resten av reisen. Jesu håpte på at judas omvendte seg men han var for glad i verden. til det. om Judas hadde vert Homo så hadde Jesus handlet på samme måte. så det er slik vi alle skal vere mot verandre behandle alle med respekt. og vere glad i verandre selv om vi er forskjellige men synd er synd uansett om man er homofil heller ikke. Du forstår ikke meg men jeg forstår din tankegang i dette. selv om du er troende så godtar du at de de gjør i handlingen og aksepterer dette. Du ser ikke dette som synd du Njål. men hvis du gjør det så er du i samme bås som meg.

Ha en fin dag opp i Trondheim. :)

 

MVH

Rune

Kommentar #39

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

oouuæææ...... ble redd nå.....

I følge Peters åpenbaring som var en ortodoks skrift som "nesten" kom med i bibelen (nevnt i "the muratorian fragment"), skulle kvinner som fristet menn til hor henges etter håret over evig ild. menn som drev hor skulle henges etter sine edlere deler over evig ild! Er det dette som er straffen?

Når det er sagt er også jeg for en viss moral i samfunnet, da jeg tror dette er tryggest for barna. Likevel er dine trussler patetiske!

Hei Asbjørn

 

 

Kan du prøve så godt du kan å forholde deg sakeligt  i dette temaet. Jeg kan spørre deg liker du å se på to homoer kliner. Føles dette riktig ut for deg. Kjenner du ikke at det ikke passer inn i dine meninger, og tanker om dette ? Er dette normalt for barn å se på, gjør det noe med barna. Er det ikke best at en mor og en Far vokser opp med barna. Hvilke tanker har du omkring dette. men samtidlig så er det ikke menneske som vi snakker om men synden i Handlingene som de gjør slik som andre ting.

 

MVH

Rune

Kommentar #40

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Tomme trussler fra selvoppnevnte dommedagspreikanter biter ikke lenger, med mindre du kan gå på vannet da....

kan dere ikke levet livet deres, og la andre være i fred? Hvorfor skal dere dømme og skremme? I tillegg påta dere offerrolloen når noen sier i mot dette antikke tøvet, er latterlig.

Hei Asbjørn

 

 

Det hjelper ikke å komme med trusler, og det gjør vi ikke heller, vi forholder oss til Guds ord. og der er de to endestasjoner man må forholde seg til. Har man sin sak i orden når man kommer TIL ENDESTASJONEN MED SITT LIV?

 

 

MVH

Rune

Kommentar #41

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Erik Berg. Gå til den siterte teksten.

Rune, du sauser sammen utrolig mye rart. Alt fra selektiv bibellesning til vinglete og haltende forståelse av naturen og naturlighet ispedd med en total mangel på logisk innsikt. På toppen kryder du det med fjortisaktige beskrivelser av hvor "ekkelt" du oppfatter det å se to menn kline.

Hei Erik

 

 

Du kom ikke med noe konkret på det jeg spurte om, jeg stilte noen enkle spørsmål så har du en hel utredning om hvor sausete og hvor dårlig oppsatt dette innlegget var:) ok måtte få det ut, men kan du svare  meg på de spørsmål som jeg stilte, hvordan kan vi forstå verandre bedre uten at andre sier man fordømmer fordi man tror på Guds sanne ord ? Hvilke tro har du Eirik? Jeg har svart deg en gang før med da fikk jeg ikke svar på mine spørsmål. men fin du tok deg til til å skrive på dette innleget selv om det ikke sto i stil med mine spørsmål:)

 

 

Ha en fin dag :)

 

 

MVH¨

Rune

Kommentar #42

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

nå ble du borte for meg et øyeblikk... vi.. jeg

Hei Kjell

 

 

Hva synes du er det nturligt å være homo ? er handlingene hos homoene synd.? hvordan stiller du deg til dette i forhold til Guds ord?

 

 

MVH

Rune

Kommentar #43

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Kan du prøve så godt du kan å forholde deg sakeligt

Nei, beklager. jeg klarer ikke å forholde meg sakelig til tøv som dette. Derfor har jeg trukket meg ut av denne tråden også. 

At tittelen på  innlegget frammstiller deg som et offer gjør saken enda mer kvalm. La folk være i fred, så får du nok være i fred selv skal du se....

Kommentar #44

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Det hjelper ikke å komme med trusler, og det gjør vi ikke heller,

Nei, det gjør ikke det. Denne kommentaren var heller ikke til deg, men til Geir Rune. Du får instruere han og si at tomme trusler ikke hjelper... :-))

Ja, når en når endestasjonen så er det godt å tenke på at en ikke har brukt livet sitt på å følge kløktig uttenkte eventyr.

Kommentar #45

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Du svarte ikke på mine spørsmål kan du være ærlig no og få et ærlig svar fra deg hva mener du selv om homofili. Det kan jo hende du bare er ute etter de kristne. Heller er du kansje en hykler, som mener det samme om oss. men vi er glad i menneske selv om det er homo. det betyr ikke noe for oss om de er homo. for det er deres valg. men fint om du kunne svare på dette.

Trådens tema er "hvorforblir troende dømt av ikke troende når man taler om homofili som synd".

Hva jeg mener om homofili har ikke noe med saken å gjøre og er en avsporing av debatten. Jeg er for å la andre leve sitt liv, slik jeg forventer å få leve mitt. 

Prøv å la andre være i fred, så vil du se at ikke mange dømmer deg. Om det er slik at du stadig har kommentarer til hvordan andre lever sitt liv, så må du finne dg i at du møter motstand.

Kommentar #46

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Trådens tema er "hvorforblir troende dømt av ikke troende når man taler om homofili som synd".

Hva jeg mener om homofili har ikke noe med saken å gjøre og er en avsporing av debatten. Jeg er for å la andre leve sitt liv, slik jeg forventer å få leve mitt.

Hei Asbjørn

 

Det er jo det akkurat tema handler om hvordan kan man forstå verandre og hvordan man tenker om dette. SÅ FINT OM DU KAN SVARE PÅ MINE SPØRSMÅL

 

 

MVH

RUNE

Kommentar #47

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Det er jo det akkurat tema handler om hvordan kan man forstå verandre og hvordan man tenker om dette. SÅ FINT OM DU KAN SVARE PÅ MINE SPØRSMÅL

Du har fått svar på det du i overskriften har spurt om. Jeg sier at når du kritiserer andre så bør du tåle å få tilbake med samme mynt.

Noe mer har jeg ikke tenkt å bidra med på denne tråden. Jeg vil likevel anbefale deg " å gjøre mot andre som du ønsker de skal gjøre mot deg". Det virker som du er hårsår for å bli dømt av andre. Da bør du kanskje ikke være så snar å peke på andres synd selv (dømme andre).

Kommentar #48

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Du har fått svar på det du i overskriften har spurt om. Jeg sier at når du kritiserer andre så bør du tåle å få tilbake med samme mynt.

Noe mer har jeg ikke tenkt å bidra med på denne tråden. Jeg vil likevel anbefale deg " å gjøre mot andre som du ønsker de skal gjøre mot deg". Det virker som du er hårsår for å bli dømt av andre. Da bør du kanskje ikke være så snar å peke på andres synd selv (dømme andre).

Hei Asbjørn

 

 

Er det noen som tåler å bli dømt så er det jeg. Jeg hvet hva jed står for og sier det rett ut slik det er, og jeg har skrevet før, om det er noe jeg kommer med som ikke samstemmer med Guds ord så er de i sin fulle rett til å irettesette meg om de fordømmer meg så vil det gå på deres egen kappe. Men du får ikke vri deg unna dette Asbjørn Hvordan ser du på homofile.? for når du dømmer oss at vi fordømmer de HOMOFILE og du ikke har noen mening om homofili da skjønner jeg ikke hvorfor du gidder å ta oss kristne for noe som vi synes er rett i våre øyne og glt i dine øyne.

Du er her for å henge ut kristne du Asbjørn. da må du ta læren vi har og ikke personen.

 

MVH

Rune

Kommentar #49

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Men du får ikke vri deg unna dette Asbjørn Hvordan ser du på homofile.?

Kan ikke se at jeg skal måtte mene, og ha en mening om all verdens tema? Jeg ga Geir Rune en tilbakemelding på hva jeg syntes om straffe scenarioet hans. Ellers har jeg ikke noe å bidra med i dette hylekoret. Om du absolutt må ha noen svar, så får du ringe en telefonsvarer!

Kommentar #50

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Kan ikke se at jeg skal måtte mene, og ha en mening om all verdens tema? Jeg ga Geir Rune en tilbakemelding på hva jeg syntes om straffe scenarioet hans. Ellers har jeg ikke noe å bidra med i dette hylekoret. Om du absolutt må ha noen svar, så får du ringe en telefonsvarer!

Hei Asbjørn

 

 

:):) ja du er en fin en du.

 

 

 

 

MVH

Rune

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere