Rune Staven

402

Det er ikke til å unngå at forførelser kommer, og forførelsen har vert her en stund allerede.

Publisert: 11. jun 2012

Hei

 

 

Det er en mulighet for at mange kristne ikke er så veldig interessert i hva forførelsen av Guds folk egentlig går ut på.
Det er lett å tro at det ikke eksisterer noen forførelse i det hele tatt,
untatt læren til Jehovas Vitner og Mormonerne og kanskje noen små ubetydelige sekter her og der. Men sannheten er at forførelsen er svært utbredt og er midt i blant oss, hvilket den da også har vært helt siden apostlenes dager.
I det minste gir Bibelen et slikt inntrykk av situasjonen.
Og da får vi stole på at det nettopp er slik også.

Vranglære blir aldri stilt frem i sin nakne stygghet, slik at den lett kan bli avslørt.
Men den blir på en dyktig måte kledd ut i vakre klær, slik at den utvendig fremstår for den uerfarne som sannere enn sannheten selv."

1.Tim. 4:1 Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer.

Mark 13:22 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram. Og de skal gjøre tegn og under for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig.

2.Peter 2:1 Men det stod også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere,
slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse.

Her advarer apostelen Peter om vranglære som fører til fortapelse for dem som fører slikt inn i menigheten.
Legg merke til hva Peter sier Det skal oppstå lærere i menighetene som fornekter Jesus ved den lære de forkynner.
Det er fullt mulig å fornekte Jesus ved hjelp av lære eller handling, uten å direkte fornekte Jesus med klare ord.

For det skal komme en tid da folk ikke vil holde ut sunn og helhetlig lære,
men fordi at de har ører som klør etter det som er behagelig å høre på,
skal de samle rundt seg den ene lærer etter den andre i betydelig antall,
valgt ut for å tilfredstille deres egen smak og for å gi næring til de feiltakelser de allerede holder seg til.
Og de skal holde seg unna det å høre sannheten og begi seg inn i myter og menneskeskapte eventyr.

Dette er jesus sine ord. Han sa til disiplene sine: «Det er ikke til å unngå at forførelser kommer, men ve den som de kommer fra!2Det ville være bedre for ham å bli kastet i havet med en møllestein om halsen enn at han skulle lokke en av disse små til fall.3 Ta dere i vare!
Dersom din bror gjør en synd, så tal ham til rette, og hvis han angrer, så tilgi ham.4Ja, om han synder mot deg sju ganger på samme dag og sju ganger kommer til deg og sier: ‘Jeg angrer’, så skal du tilgi ham.»

Det står her at dersom man ser en bror gjør en synd tal han til rette. er det vår plikt ja. skal vi bry oss om vår bror ja. Hvorfor skal vi advare vår bror.? er ikke det fordømmende. slik mange her inne mener ? Jeg kan vel ikke gå rundt å si fra til min bror ja bror no har du syndet. husK budene vi har lært du skal ikke lyve., Jeg tror ikke Jesu mener enkelt episoder, for da hadde man gått rundt hele dagen og iretesatt, og man har også blitt irettesatt selv flere ganger. men om man ser en bror leve i synd.slik at livet hans bærer preg av dette. så er det vår plikt til å gi beskjed. slik er det om han synder mot deg også tilgivelse er befriende for begge hvis man gjør en ugjerning mot en bror.  men viktig å bry seg hvis man ser en bror leve i lunkenhe slik som verdlige gjør. lever kristen i møtene men i verdagen lever man verdslig. da er man lunken. og må omvende seg fra synden.

Det kan virke hardt og dømmende å kategorisk avvise dominerende strømninger innen kristendommen som falske eller forførende  og det er det gjerne -men vit at min dom gjelder læren og åndskreftene, ikke enkeltpersonene som er involver og deres personlige forhold til Gud. Slik verset i Åp 18 sier går jo denne advarselen til Guds folk Guds barn som sannsynligvis uvitende og uforskyldt befinner seg i farlige omgivelser. Motivasjonen er ikke å rakke ned på noen, men å redde mennesker fra Djevelens listige snare, slik at de ikke kommer i den gruppen Jesus her omtaler Mange skal si til Meg på den dag Herre, Herre, har vi ikke profetert i Ditt navn, drevet ut demoner i Ditt navn og gjort mange kraftige gjerningeri Ditt navn?  Men da skal Jeg bekjenne for dem: Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra Meg, dere som driver med lovløshet, lvløshet er en ting. men også andre leresettninger som troende lar seg forføre av, ofte er det inflytelserike personer man forfølger, og det finnes det mange av denne verden. som tar Guds og bruker det til sitt eget. må ikke tro at vi i lille norge slipper unna forfølelse, man tror gjerne at man ser forførlesen komme når man er et lite samfunn, det er akkurat det satan bruker i mot oss.man føler seg trygg Bibelen gir noen nøkkelvers som forklarer hvordan en skal unngå forførelse og unngå å motta "dyrets merke". I Johannes Åpenbaring 14:12 leser vi: "Her er de helliges tålmodighet. Her er de som holder fast på Guds bud og troen på Jesus." - altså det stikk motsatte av "lovløshet".

Bibelen formaner oss til å prøve alt vi hører og alt vi leser opp i mot hva Bibelen lærer oss. Desverre er det slik mange steder, at det å prøve åndene blir oppfattet som kritisk ånd. Mange lar være å gjøre dette i frykt for å bli stemplet som opprørsk.

Bibelen sier at Den Hellige Ånd er vår veileder.
Derfor går det helt fint an å be om at Guds Ånd veileder oss til å finne sannheten om både det ene og det andre. Gud kan helt sikkert bruke hva som helst av virkemidler til å vise oss hva som er sant, og hva som ikke er det.
Men jeg skulle tro at Den Hellige Ånd først og fremst bruker Bibelen til dette,siden det er en sikker metode til å utelukke at noe annet sniker seg inn.
Våre egne følelser og tanker og hva vi vil eller ikke vil tro, er ingenting å stole på.
Bibelen derimot, er det ankerfeste vi trygt kan ha tillit til.

 

Sitat Hjemmet

La ingen lure deg
En av Amerikas største vekkelsesforkynnere gjennom tidene,
Jonathan Edwards ba: "Herre, sett evigheten som merke for mitt øye!"
Han levde hver dag med blikket rettet mot det evige.

"Det er ingenting som lyset fra evigheten til å avsløre hva som er falskt og hva som er ekte," sa Cathrine Booth.

La ingen lure deg til å tro at livet med Gud er å få medhold i alt ditt hjerte higer etter.
Du seiler ikke til himmelen i medvind.
Tvert om. Det bærer imot for den som vil den veien. Og det blåser opp.
Da fomler vi ikke med billige løsninger og lytter til uerfarne landkrabber.
Da kan det gå riktig ille.

Vi søker ikke råd hos dem som stryker oss med hårene og gir oss medhold i vår lefling med synden.
Trofaste er vennens slag, sier Bibelen. La oss heller lide litt.
Om så må være. Og si nei til våre lyster.
Vi kan gjerne gråte litt over det vi ikke fikk her i livet,
når vi bare kan vinne himmelen! For den gråt som de gråter som tapte den, tar aldri slutt.

 

Noen sluttord

Har man forståelse at man kan bli forført? er man allerede blitt forført av en falsk religion. hvis religionens visdom er innpakket i løgn, kan vi skille mellom det ekte og det falske.? Jeg tror det er vanskelig å skille for det er slik at man ikke tåler den sunne lære til slutt for antkristes ånd som er i virk har tatt bolig inn i mange, og villedet de.

Dette er noen alvårs ord og ta med seg som Jesu sier

På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og underviste.
23 Da var det en som spurte: «Herre, er det få som blir frelst?» Han sa til dem:24 «Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren! For jeg sier dere: Mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det.25 Når husherren først har reist seg og lukket døren og dere blir stående utenfor og banker på og sier: ‘Herre, lukk opp for oss’, da skal han svare: ‘Jeg vet ikke hvor dere er fra.’26 Da vil dere si: ‘Vi har jo spist og drukket sammen med deg, og du har undervist på gatene våre.’27 Men han skal svare: ‘Jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra meg, alle dere som gjør urett!’28 Der skal dere gråte og skjære tenner når dere ser Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike mens dere selv blir kastet utenfor.29 Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike.30 Da skal noen som er de siste, bli de første, og noen som er de første, bli de siste.»

En mann som spurte Jesus er det få som blir frelst. Hvorfor spør denne mannen om dette. vi får ikke vite hvem det er som spør. men sikkert en av Jesus sine tilhengere. og han har sikkert fulgt Jesus en stund men han har sikkert sett at Jesus møter mye motstand selv om han har sett tegn og under Jesus gjøre. Legg merke til hva Jesus svarer  kjemp for å komme inn for mange skal forsøke men ikke klare det. hva  er det som er så vanskelig å komme inn  igjennom den trange døren.,  er det ikke nok å vere frelst. nei man må faktisk jobbe hele veien. man kan ikke leve som lunken. man kan ikke tilpasse bibelen slik man selv vil . Det er faktisk mange hinder på Veien,  og det er alltid viktig å vere forbredt slik de kloke jomfruene var de hadde med seg ekstra olje på veien, for mange kan dette bli tungt, men så lenge Jesus kan få lyse i hjertet vårt. og vi kan leve i Hans nærhet hver dag. ikke bare på søndager. så bevarer Han oss fra alt ondt,for vi er høyt elsket, og derfor kommer Jesus med slike advarsler, Han er redd at vi skal bli sløve og miste fokuset på Ham som er veien sannheten og livet.

Er du redd for framtiden er du redd for å bli forført.? Er du sikker på at du ikke har blitt forført. ? hvordan kan vi sjekke det ?  Heller er vi blitt litt sløve i forhold til det verdlige og det matrialistiske?  jeg må stadig vær på vakt over minegen tro og frelse. slik at jeg er våken. ikke at jeg frykter heller bekymrer meg, men at jeg faller inn i en rutine mesig tro som gjør meg søvnige . 

 

Husk det er Jesus som advarer mest om endetiden, og om fortapelsen.

HAN VI VI SKAL VÆRE VÅKNE FOR MAN KAN FORT SOVNE .

 

 

mvh

Rune

Kommentar #1

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden

 

Hei

 

Såkornet som havnet på forskjellige steder, så var det bare en plass det spirte og vokste slik at ordet ble plantet i god jord slik at veten fikk spire og vokse i Frelsen

Det er mange flere en man tror som tar i mot ordet og gledere seg over det en stund, så faller man i fra på frelsens vei. Msn begynner å forlate stien uten selv og forstå at man gjør det. og fotsporene til Jesus blir mindre synlige.

Jesus forklarer lignelsen om såmannen
18 Så hør nå hvordan lignelsen om såmannen skal tydes:19 Hver gang noen hører ordet om riket og ikke skjønner det, kommer den onde og røver det som er sådd i hjertet. Dette er det som ble sådd ved veien.20 Det som ble sådd på steingrunn, det er den som straks tar imot ordet med glede når han hører det.21 Men han har ingen rot og holder ut bare en tid. Når han møter motgang eller forfølgelse for ordets skyld, faller han straks fra.22Det som ble sådd blant tornebusker, det er den som hører ordet, men dette livets bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet, så det ikke bærer frukt.23Men det som ble sådd i den gode jorden, det er den som hører ordet og forstår det. Han bærer frukt: hundre, seksti, tretti ganger det som ble sådd.»

 

Her har vi et godt eksempel på troende som tar i mot Jesus som sin frelser, for lignelsen forteller om 4 personer som tar i mot frelsen, men 3 av de mistet frelsen på veien  De tok i mot ordet men på veien mistet de frelsen oljen begynte å renne ut. men i den gode jorden forstod man den sannhet Jesus kom med. En sann omvendelse er viktig og i prøvelser så må troen prøves og frelsen arbeides med. slik vokser troen i hjertet. ser man ikke farene som vokser over oss, så kan man ende slik de tre, noen vil da røve ordet i fra dem noen vil da slukke gnisten i troen,og noen gir seg når man møter motgang. slik er det i endetiden. og den fjerde vil arbeide på frelsens vei. så dette er en påminnelse på at man  må jobbe med frelsen og holde ut til enden.

Ugresset i hveten
24 Han la fram for dem en annen lignelse og sa: «Himmelriket kan sammenlignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin.25 Og mens alle sov, kom fienden hans og sådde ugress blant hveten og gikk sin vei.26 Da kornet skjøt opp og satte aks, kom også ugresset til syne.27 Tjenerne gikk til jordeieren og sa: ‘Herre! Var det ikke godt korn du sådde i åkeren? Hvor kommer da ugresset fra?’28 ‘Det har en fiende gjort’, svarte han. Tjenerne spurte ham: ‘Vil du vi skal gå og luke det bort?’29 ‘Nei’, svarte han, ‘for når dere luker bort ugresset, kunne dere samtidig komme til å rykke opp hveten.30La dem begge vokse der sammen til høsten kommer. Og når det er tid for innhøsting, skal jeg si til dem som høster inn: Sank først sammen ugresset og bind det i bunter for å brenne det. Men hveten skal dere samle i låven min.’»


Her fortelle Jesus om giften som sprer seg blant troende hvor enkelt man blir smittet av slangens gift og den sprer seg slik ugress sprer seg. vi har motgiften, er man våken til å forstå hva ugresset er ? og hvordan ugresset smitter ?

2Tess 2:10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst.

Mark 4:19 og verdens bekymringer og rikdommens forførelse og attrå efter de andre ting kommer inn og kveler ordet, og det blir uten frukt.

Matt 27:64 Byd derfor at de vokter graven vel til den tredje dag, forat ikke hans disipler skal komme og stjele ham og så si til folket: Han er opstanden fra de døde, og den siste forførelse bli verre enn den første.

Matt 13:22 Men den som blev sådd blandt torner, det er den som hører ordet, og verdens bekymring og rikdommens forførelse kveler ordet, og det blir uten frukt.

Ta Guds ord på alvor. for man blir ikke påminnet nok om å Ieve Jesu fotspor

 

 

MVH

Rune

Kommentar #2

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 9 år siden

`Motivasjonen er ikke å rakke ned på noen, men å redde mennesker fra Djevelens listige snare, slik at de ikke kommer i den gruppen Jesus her omtaler ` (Staven).

Det var uklart hvilke forførelser du snakker om i forhold til hvem du skal redde fra - eller motivere fra å bli oppslukt av djevelen.

Pass deg nå eller så kommer djevelen og tar deg (!) er det jeg leser fra ditt innlegg, selv om det er pakket fint inn i høflig ordbruk. Kanskje er det du som er Forøreren? Håper ihvertfall at ingen barn leser hva du skriver.

But hey! That`s just me!

Kommentar #3

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Motivasjonen er ikke å rakke ned på noen, men å redde mennesker fra Djevelens listige snare, slik at de ikke kommer i den gruppen Jesus her omtaler ` (Staven).

Det var uklart hvilke forførelser du snakker om i forhold til hvem du skal redde fra - eller motivere fra å bli oppslukt av djevelen.

Pass deg nå eller så kommer djevelen

Hei Elisabeth

 

Min motivasjon er å påminne andre troende. Dette gjelder forkynnelse til de troedne. For når man er en troene så har man rett til å påminne verandre, man har til og med rett til irettesette en troende. slik at man kommer på rette vei. Min motivasjon går på å bry seg om andre mennesker, jeg fordømmer ingen i det de gjør, men jeg gjør dem oppmerkomme på at et liv i synd fører til fortapelse, og det er sant, og i en troenedes verden så forstår man dette, men en som ikke tror vil se anderledes på dette slik som du.

 

I dag finne det mange religioner, som man kan bli slukt av, mange løgner som man tror på. Men det finnes bare en vei til Faderen igjennom Jesus. men det vil heller ikke du forstå fordi du ikke tror.

 

Hvis jeg ikke skulle bry meg hvordan kan jeg elske mine søsken da. hvis jeg lar være og si til min bror pass deg for går du ut på isen så vil du falle igjennom å dø. så hadde jeg vert kald og egoistisk, jeg ønsker at mine søsken i tron skal komme helberget hjem til himmelen.

 

 

DU SIER HÅPER AT INGEN BARN LESER DETTE HER, MEN HVA TILATER VI BARNA VÅR OG SE I DAG OG HVA TILATER I DE Å SPILLE. jesus sier la de små barna komme til meg, det finnes mye ting i verden som er like skremende å skremme barna med en helvete. men sannheten skal ikke dekkes til den er slik Guds ord sier den er. Hadde jeg vert forføreren så hadde jeg ikke tatt bryet med å advare andre,  for det ligger kjærlighet i bunnen av dette Elisabeth.

Er det en som snakket om Helvete og advarte troende om fortapelsen så var det Jesus så jeg forømmer ingen de får gjøre det de vil jeg formidler budskapet rett ut så får hver enkelt ta sine valg

 

Guds fred Elisabeth

MVH

Rune

Kommentar #4

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 9 år siden

okey, okey...

jeg forstår at du forkynner på en måte. Jeg skal la deg i fred på din egen blogg. 

Fred ønskes deg også.

Kommentar #5

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Hei

 

 

Kom til å tenke på det som står i 2 johannes brev.

Falske lærere
7 For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Dette er forføreren, Antikrist! 8 Vær på vakt så dere ikke mister det dere har arbeidet for, men får full lønn.
9 Den som ikke blir i Kristi lære, men går ut over den, er uten Gud. Men den som blir i læren, har fellesskap både med Sønnen og med Faderen.10 Om noen kommer til dere og ikke har denne læren, så ta ikke imot ham i deres hjem, og ønsk ham ikke velkommen.11 For den som ønsker ham velkommen, blir medskyldig i det onde han gjør.

 

Her sier man dette veldig klart Om noen kommer til dere og ikke har denne læren så ta ikke i mot ham i deres hjæm, ønsk ham ikke velkommen, for den som ønsker ham velkommen blir medskyldige i det onde han gjør. Her legger man vekt på Kristi lære. mange forførere vil komme med annen lære.

 

Johannes 3

4Hver den som gjør synd, gjør opprør mot loven, ja, synd er opprør mot loven.5 Og dere vet at han åpenbarte seg for å bære bort våre synder, og i ham finnes det ingen synd. 6 Den som blir værende i ham, synder ikke. Den som synder, har ikke sett ham og ikke kjent ham.
7 Mine barn, la ikke noen føre dere vill! Den som gjør det som er rett, er rettferdig, slik Kristus er rettferdig. 8 Den som gjør synd, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen av. Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds Sønn åpenbarte seg. 9 Den som er født av Gud, gjør ikke synd. For det Gud har sådd, blir i ham. Han kan ikke synde, for han er født av Gud.10 Slik viser det seg hvem som er Guds barn, og hvem som er djevelens barn: Den som ikke gjør det som er rett, og som ikke elsker sin bror, er ikke av Gud.
11 For dette er det budskap dere hørte fra begynnelsen av: Vi skal elske hverandre.12 Vi må ikke ligne Kain: Han var av den onde og drepte sin bror. Og hvorfor drepte han broren? Fordi hans egne gjerninger var onde, mens brorens var rettferdige.
13 Bli ikke forundret om verden hater dere, søsken.14 Vi vet jo at vi er gått over fra døden til livet, for vi elsker våre søsken. Den som ikke elsker, blir værende i døden.15 Den som hater sin bror, er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv i seg.16 Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken.
17 Men den som har mer enn nok å leve av og likevel lukker sitt hjerte når han ser sin bror lide nød, hvordan kan han ha Guds kjærlighet i seg?

her sier skriftene slik det står den som blir verende i Kristus synder ikke. hvordan er dette mulig for en troende ?  så det vil si at Når vi er blitt nyskapninger så Har vi fått Den hellige Ånd. og da kan vi ikke synde i Ånden. men om vi snubler og det vil vi gjøre dageligt. så taler jo blodet vår sak når vi beskjenne vår synd. men her sier også skriftene at den som gjør synd er av djevelen hvordan kan man si sånn. av djevelen. det vil si at en troende som lever sit liv i synd er av djevelen. mmm er det en troende  det er skrevet om ja for hvis man leser videre den som ikke gjør det som er rett , og som og som ikke elsker sin bror er ikke av Gud. sterke ord her taler man om en bror i troen. Derfor kan jag konkludere med at de som synder som er troende er av djevelen slik det står. Det vil si de som lever i synden og ikke har omvendt seg bort i fra synden.

 

 

MVH

Rune

 

 

 

Kommentar #6

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Hei. Du skriver:Dersom din bror gjør en synd, så tal ham til rette, og hvis han angrer, så tilgi ham.4Ja, om han synder mot deg sju ganger på samme dag og sju ganger kommer til deg og sier: ‘Jeg angrer’, så skal du tilgi ham.»

og slik jeg forstår din tolkning mener du at du derfor skal si ifra til mennesker som synder. men jeg leser her at det er snakk om noe en person gjør mot deg. Og at du da skal tilgi. Det å tilgi er det viktige, ikke at du skal poengtere at han synder. Mange lar seg tråkke på igjen og igjen, de sier ikke fra. Derfor er det fint å lese at Jesus sier vi bør si ifra til de gjør oss vondt , og deretter tilgi. Det står  ikke her at vi skal gå rundt å se etter folks svakheter og dømme dem. Vi bør heller se det gode i mennesker for at dette skal komme frem enda mer! Og ikke se synden, fordi vi alle er syndere. Vi passer ikke vår egen sti om vi skal gå og se på andres gange, om de detter i grøfta x antall ganger eller hvor rett de klarer å gå. Dette er ikke vår oppgave. Gud har andre måter å hjelpe oss fri og på rett veg enn at andre skal gå rundt og kritisere oss.

Kommentar #7

Vidar Bjørkmann

0 innlegg  1 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Kommentar #8

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Hei Hvis du ser det jeg har skrevet lengere opp.så er jeg enig med deg:-) mvh Rune

Publisert rundt 9 år siden
Kommentar #9

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Ok, Rune. Godt å høre:) Beklager at jeg misforsto budskapet i teksten din.

Kommentar #10

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

johannes skriver i sitt brev....

Publisert rundt 9 år siden

...mine elskede, tro ikke enhver ånd. Så underlig, det står ikke at man skal tro enhver munn, men ikke tro enhver ånd !! ....mange kan si Jesus var et godt menneske, sosialist,  mange sier de beundrer Jesus og han er en man ser opp til....Ja noen skal til og med si di kjenner Jesus, men på Åndens skal mennesket kjennes...mine elskede tro ikke enhver ånd !

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere