Maren Ninni A. Lockertsen

7

Ja til vigselsliturgi for likekjønnede ekteskap!

Publisert: 8. jun 2012

Den norske kirke (Dnk) har i mange år debattert homofili, homofilt samliv og likekjønnet ekteskap. 

Den 6. april 1995 kom uttalelsen fra Dnks biskoper som slo fast at homofilidebatten ikke var kirkesplittende. Fra 1999 kunne offentlig samlevende homofile inneha vigslede stillinger i Dnk, i fullt sakramentalt fellesskap. 

Så gikk tiden. Og prester og teologer og vanlige folk debatterte. Imens kom den nye ekteskapsloven, der det fortsatt, i §16, står: "Et ekteskap er ugyldig dersom prest i Den norske kirke ikke har fulgt liturgi fastsatt av Kirkemøtet.

I 2010 be det opprettet et utvalg som skulle "utrede premisser for en kirkelig samlivsetisk tenkning og veiledning" for Dnk. Dette utvalget jobber nå på overtid. Og vi er mange som er utålmodige.

Svenska Kyrkan klarte det i 2009.
Den Danske Folkekirke i 2012.
Liturgiforslagene ligger der, både her hjemme på berget og i våre søsterkirker. 

Tiden er nå inne.
Signer oppropet.
Slutt din stemme til koret av ansatte i Dnk og valgte medlemmer i rådsstrukturen og la det bli hørt:

Tiden er overmoden! Vi trenger en ekteskapsliturgi som ivaretar alle par, både likekjønnede og ulikekjønnede!

Bak oppropet:
Maren Ninni Arnesdatter Lockertsen - prest
Harald Hauge - prest
Thore Wiig - prest

Link til oppropet: http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=4056

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #201

Nelly Bjerketvedt

60 innlegg  676 kommentarer

Mosegrodd?

Publisert nesten 9 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Du sier "Vi må tenke sjæl".

.. ikke selv om disse holdningene og verdiene samsvarer med kunnskap og erfaringer opp gjennom historien som gjør at vi fortsatt kan holde dem for viktige og sanne?

Når det gjelder moral, er mennesket ganske uforandret. Med det mener jeg at de moralske/etiske spørsmål i stor grad er sammenfallende for dem som levde på Jesu tid og for oss i dag. De ytre omstendigheter (livskår) er såklart ulike/forandret opp gjennom historien, men tenkende mennesker baler med mange av de samme utfordringene og dilemmaene som antikkens mennesker gjorde.

Hovmod kan stå for fall. Også arroganse overfor tidligere tiders visdom. Ikke forskning, men visdom..

 

Kommentar #202

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Nelly Bjerketvedt. Gå til den siterte teksten.

Hovmod kan stå for fall. Også arroganse overfor tidligere tiders visdom. Ikke forskning, men visdom..

Dette kan slå begge veier ut.  Arroganse ovenfor ny kunnskap som velter gamle sannheter er også en form for hovmod.  Når ny kunnskap kommer til gjelder det å tilpasse seg og ærlig innrømme at gamle sannheter ikke holder.

Som sagt: Dette slår begge veier.

Kommentar #203

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Nelly Bjerketvedt. Gå til den siterte teksten.

Når det gjelder moral, er mennesket ganske uforandret. Med det mener jeg at de moralske/etiske spørsmål i stor grad er sammenfallende for dem som levde på Jesu tid og for oss i dag. De ytre omstendigheter (livskår) er såklart ulike/forandret opp gjennom historien, men

Det er en måte å se det på men jeg mener du ikke favner hele bildet.  Pga teknologisk utvikling og andre historiske kjensgjerninger er verden i endring, og vi må hele tiden ta stilling til nye etiske spørsmål.  Den teknologiske utvikling angående unnfangelse av barn og testing av sykdommer hos fostre er glimrende eksempler på det.

Virkeligheten er slik at det ofte er snakk om moralske dilemmaer, hvor vi må veie to gode formål opp mot hverandre.  Dette er ikke enkelt, og hvis noen mener det er enkelt er det en påstand jeg er meget skeptisk til.

Vi må hele tiden jobbe med verdispørsmål både fordi vi selv forandrer oss og fordi verden forandrer seg.

Klarer du å skille mellom spørsmål vitenskapen kan besvare og spørsmål den ikke kan besvare?

Kommentar #204

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Jepp, for meg er kvalitetsikringen å forholde seg til Guds klare ord.

Ser at du er glad for å ha forlatt en gammel tåkeleggende  gubbe med skjegg i en annen tråd, vel det er iallefall ikke min Gud du har forlatt.

Kommentar #205

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Jepp, for meg er kvalitetsikringen å forholde seg til Guds klare ord.

Jeg har for lenge siden skjønt at du bærer på den vrangforestilling at det er noe som heter "Guds klare ord".  Jeg skal la deg leve i fred med dine illusjoner.  Folk som deg nytter det ikke å overbevise om noe annet uansett hvor mange og hvor gode kilder man legger frem.

Men kanskje det er noen andre som leser denne tråden som skjønner at det ikke er så enkelt som "Guds klare ord"....  for disse er det håp.

Kommentar #206

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Folk som deg nytter det ikke å overbevise om noe annet uansett hvor mange og hvor gode kilder man legger frem.

vel... nå leser jeg også det du kaller gode kilder, nettopp for å se forkjell på grumset og klart vann.

nei det nytter nok ikke å overbevise en som DHÅ overbeviser kraftfullt  i hjertet..

jeg ser for øvrig at det du kaller klare kilder sjelden er nytt stoff, jeg finner mye v det samme i gamle tider historie..

Det er som salomo sier ..

forsk.1.9  Det som var, skal alltid være,   og det som skjedde, skal atter skje.  Det fins ikke noe nytt under solen. 10 Blir det sagt om noe: «Se, dette er nytt»,  har det likevel vært der før,
helt fra eldgammel tid.

Kommentar #207

olav grimdalen

66 innlegg  431 kommentarer

Ja til vigselsliturgi for likekjønnede ekteskap! Innlegg Publisert 8. juni - 6774 visninger

Publisert nesten 9 år siden

Dere kaller dere prester?. Hva slags instlling til ekteskapet har dere? Hvilket forhold har dere til Guds ord. Den som holder mine bud og forskrifter er mine venner sier Jesus.

Dere burde kunne så mye etter 7 års studie at ekteskapet er definert som en ekte pakt mellom mann og kvinne. Først ble Adam skapt og så skapte Gud Eva. Det var aldri i Guds plan å skape to likekjønnende mennesker. Det følger ingen velsignelse å svike ekteskapet som Gud har innstiftet. Det dere er med på gjøre er å svike ordinasjonsløfte som dere avga da dere ble ordinerte som prester. Ved å gå i mot den hellige ektestand mellom mann og kvinne nedkaller dere Guds vrede over dere og deres familie.

Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår skal det også høste.. 

 

Kommentar #208

Anonym167 Anonym

51 innlegg  342 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Jeg har allerede kommentert mer enn planlagt, så jeg slutter her med en siste kommentar. Jeg vet faktisk ikke hva Gud synes om homofili, fordi bibelen i seg selv er så forvirrende. Det står utrolig mye i bibelen som kristne i dag ikke følger, selv ikke de mest konservative. Derfor klarer ikke jeg å rettferdiggjøre at en ting skal gjelde i 2012, mens andre ting ikke skal gjelde. Og hva som gjelder og ikke, bestemmes av de forskjellige typer kristne. Kanskje Gud hater homofili. Kanskje Gud ødela to byer fordi det var så mange som levde ut homofilt samliv der. Kanskje det er galt å leve i homofile forhold, og galt at homofile får barn. Kanskje. 

Jeg vet bare at jeg som selvstendig invidid, gitt fri vilje av Gud selv, ikke klarer å dømme noen. Gjennom barneskolen, ungdomsskolen og videregående ble jeg mer eller mindre utsatt for mobbing. Bare for å være meg selv. Det har satt dype sår i meg, og selv om tiden går og jeg nå vet hvilken verdi jeg har som menneske, så gjør det ennå vondt å møte på folk som har mobbet meg i en eller annen form.. jeg prøver å smile til dem og si hei, og de ser bort og ignorerer meg. 

Å bli dømt for å være seg selv er grusomt. Det er vondt, og det er noe jeg ikke unner noen! 

Når da så mange kristne rettferdiggjør fordømmelse av homofile, bare fordi det står i bibelen.. Så får jeg vondt langt inni hjertet mitt. Jeg blir sint på dem, og jeg blir sint på Gud, hvis han faktisk støtter disse kristne som snakker så nedlatende om å være homofil. 

For homofili er vakkert! Kjærlighet er vakkert! Man SKAL IKKE bli sett ned på, utestengt fra kirken og ellers, fordi man elsker noen! Jeg bryr meg ikke om om det heter homofili eller heterofili! Og det er greit at det finnes flere typer kjærlighet, men bare Gud elsker ubetinget, vi mennesker elsker hverandre på samme måte, enten vi er homofile eller heterofile! 

Det kan hende Gud hater homofili. Men da er han ikke den Gud jeg tror på. Og som Job, tørr jeg å være ærlig med Gud. Jeg nekter å oppføre meg hellig og ren foran Gud, og prektig vise han at jeg følger hans ord til punkt og prikke, flink som jeg er. NEI, for jeg er ikke flink. Jeg er ikke hellig og prektig. Jeg er et menneske. Jeg ser stykkevis og delt. Og er det en ting jeg vil forbinde med Gud, så er det kjærlighet. En kjærlighet som omfavner alle, som elsker alle. 

Ikke en som stenger ute, og sier "vi er rett, vi er innenfor, dere er feil, dere er utenfor". 

Dere har all rett til å tro på en sånn Gud. Men for meg er det en avgud. Skapt i menneskers bilde. For å opphøye seg selv over andre. 

Kommentar #209

Nelly Bjerketvedt

60 innlegg  676 kommentarer

gamle spørsmål i ny drakt

Publisert nesten 9 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Vi må hele tiden jobbe med verdispørsmål både fordi vi selv forandrer oss og fordi verden forandrer seg.

Klarer du å skille mellom spørsmål vitenskapen kan besvare og spørsmål den ikke kan besvare?

Jeg tenker at de verdispørsmålene vi baler med i vår tid, er gamle spørsmål i ny drakt - ikke fundamentalt nye spørsmål som nødvendigvis aldri tidligere har vært aktuelt i en eller annen form. Moderne teknologi har gjort at enkelte etiske dillemma har blitt mer presserende og aktuelle, som spørsmålet om menneskeverd og miljøvern.

Om jeg klarer å skille mellom....? Ja si det du. Jeg tror jeg kan det et godt stykke på vei, men man vet jo aldri når noen setter meg ettertrykkelig på plass.. ;)

 

Kommentar #210

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Anonym167 Anonym. Gå til den siterte teksten.

Man SKAL IKKE bli sett ned på, utestengt fra kirken og ellers, fordi man elsker noen!

Ellers må jeg nok skuffe deg mht. hva som skal ha plass innenfor menigheten om en skal leve helhjertet innenfor en tre ganger hellig Gud..

1.kor.5.11 Det jeg mente, var at dere ikke skal omgås en som går for å være en kristen bror, men lever i hor eller er pengegrisk, dyrker avguder, er en spotter, en drukkenbolt eller en ransmann. Et slikt menneske skal dere heller ikke spise sammen med.

Nå er det ikke slikt at  de kristne i  korint ikke var tolerante, de var alt for tolerante overfor synd, og det ser man tydelig når Paulus refset dem her..

1.kor.5.2 Rett ut sagt: En hører om hor blant dere, og det i en form som ikke engang hedningene tåler, nemlig at en mann lever med sin fars hustru. 2 Og dere er stolte! Dere burde ha kjent sorg og fått bort den som har gjort dette.


Så tolerante at de godtok å ha i sin midte en mann som levde i seksuelt samliv med sin mor, noe selv ikke hedningene tolererte...og det  i det meget utsvevende korint.

Så hvorfor tar så Paulus opp disse spørsmål i nettopp korint, for i neste kapitel så sier han mer om akkurat dette..

1.kor.6.9 Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette,10 verken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.11 Slik var noen av dere en gang. Men nå er dere blitt vasket rene, dere er blitt helliget, ja, rettferdige for Gud i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd.

om du tror at det som man ser idag er nytt og at dette er ny flott kjærlighet, så hadde de akkurat den samme kjærlighet i korint mange ganger i mente, og de drog umoralen uten blygsel med seg inn i menigheten.

..tenk litt over det før du sier at homofili er vakkert..da må du også si at hor er vakkert for det ligger nemlig i samme kategori..


Kommentar #211

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
olav grimdalen. Gå til den siterte teksten.

Dere burde kunne så mye etter 7 års studie at ekteskapet er definert som en ekte pakt mellom mann og kvinne. Først ble Adam skapt og så skapte Gud Eva. Det var aldri i Guds plan å skape to likekjønnende mennesker. Det følger ingen velsignelse å svike ekteskapet som Gud har innstiftet. Det dere er med på gjøre er å svike ordinasjonsløfte som dere avga da dere ble ordinerte som prester. Ved å gå i mot den hellige ektestand mellom mann og kvinne nedkaller dere Guds vrede over dere og deres familie.

Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår skal det også høste..

Jeg spotter gjerne Gud jeg, dersom Gud kommer med patetiske moralbud.  Og dine forbannelser over "dere og deres familier" rammer igrunnen ikke andre enn deg selv, Grimdalen.  Jeg synes igrunnen det blir lettere komisk å se en mann oppføre seg på en slik måte.  Ekstra komisk synes jeg følgende setning fra din hånd er:

"Det var aldri i Guds plan å skape to likekjønnende mennesker."

Velbekomme!

Kommentar #212

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Nelly Bjerketvedt. Gå til den siterte teksten.

Jeg tenker at de verdispørsmålene vi baler med i vår tid, er gamle spørsmål i ny drakt - ikke fundamentalt nye spørsmål som nødvendigvis aldri tidligere har vært

Jeg tror egentlig vi er mer enige enn det først kan virke som:

Verden er komplisert og de store spørsmål har menneskeheten alltid balt med og kommer alltid til å bale med.  Verden endrer seg hele tiden og for å løse stadig nye utfordringer må vi bruke såvel gammelt tankegodt vi finner formålstjenlig å bygge videre på, eller tenke nye tanker.

Alt ettersom.

Er du forresten enig med Grimdalen når han forbanner liberale prester med følgende besvergelse?

Ved å gå i mot den hellige ektestand mellom mann og kvinne nedkaller dere Guds vrede over dere og deres familie.

Kommentar #213

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Anonym167 Anonym. Gå til den siterte teksten.

For homofili er vakkert! Kjærlighet er vakkert! Man SKAL IKKE bli sett ned på, utestengt fra kirken og ellers, fordi man elsker noen! Jeg bryr meg ikke om om det heter homofili eller heterofili! Og det er greit at det finnes flere typer kjærlighet, men bare Gud elsker ubetinget, vi mennesker elsker hverandre på samme måte, enten vi er homofile eller heterofile!

Takk!

Det varmer å se slikt på trykk, spesielt etter å ha lest en annen debattants forbannelser over de "vranglærende".

Du har rett: Kjærlighet er vakkert.  Hvis du har skjønt det har du igrunnen skjønt det aller viktigste som er å skjønne i dette livet, og sannsynligvis i eventuelle etterliv også :o)

Kommentar #214

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Mener du barn som vokser opp med homofile foreldre tar skade av sin situasjon?

Det er en del som er av den formening - dvs generelt sett. Men her har du i alle fall en ung amerikansk mann som er uenig.

Det finnes også forskning som motbeviser påstanden om at "barn blir skadet ene og alene av å ha homofile foreldre". For ikke å snakke om at det er i seg selv en latterlig og virkelighetsfjern påstand.

Kommentar #215

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

dobbelpost!

Kommentar #216

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Anonym167 Anonym. Gå til den siterte teksten.

Når da så mange kristne rettferdiggjør fordømmelse av homofile, bare fordi det står i bibelen.. Så får jeg vondt langt inni hjertet mitt. Jeg blir sint på dem, og jeg blir sint på Gud, hvis han faktisk støtter disse kristne som snakker så nedlatende om å være homofil.

Jeg skjønner at det kan virke nedlatende når jeg og flere uttaler oss om vårt syn på homofil praksis som synd. Det er ikke så lett å vite hvordan man skal forholde seg for ikke å såre. Selv om en prøver å si sin mening om  dette på den fineste måten, vil man bli oppfattet som dømmende. Men skal vi da tie om dette?

Det er også andre ting som jeg er imot fordi jeg ser på det, utifra bibelen, som synd. Det kan være samboerskap eller det å tro på andre guder, feks. Det betyr ikke at jeg ser ned på de som driver med det. Men hvis det passer, sier jeg ifra hva jeg mener og hva bibelen sier om dette.Jeg vet at jeg ikke er perfekt selv (ingen er vel det), og andre må gjerne korrigere meg. Men det må da vel ikke bety at man ikke må si noe om hva som står i bibelen ang. homofili?

Jeg kjenner ingen personlig som jeg vet er homofile. Men jeg har blogget med et par som slet med homofile følelser, men som hadde valgt å ikke leve som homofile. Hadde inntrykk av at dette var skikkelige og flotte mennesker. Vi hadde veldig gode samtaler og det virket ikke som om de følte seg fordømt av meg.Jeg synes heller ikke noe om å snakke styggt om homofile. Mobbing hører ikke hjemme blant kristne, og det er noe, jeg inklusivt, må passe meg for. 

Ha en velsignet helg, Silje!

 

Kommentar #217

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.

Jeg skjønner at det kan virke nedlatende når jeg og flere uttaler oss om vårt syn på homofil praksis som synd. Det er ikke så lett å vite hvordan man skal forholde seg for ikke å såre. Selv om en prøver å si sin mening om

Hei Hildgunn

 

 

Jeg er enig med deg Hildegunn. Det er ikke enkelt å si  noe, og mene noe som sårer andre. For alltid vil man være fordømende selv om man ikke vil det skal vere fordømende men det er sannhet man forkynner. Skal man velge å ikke si noe. skal vår røst være stille.? Hva skulle det gagne noen hvis røsten ble stille. For jeg begynner å se at det vil bli tøffere og tøffere å stå for sannheten stå opp for Guds ord. Selv mange troende blir mer og mer verdslige i tankegangen det sniker seg inn. slik at man godtar mer av den synd slik som verdslige lever I. Troende blir dysset i den søvn som behager de selv. Skal man ikke stå for hele sannheten , heller skal man gi etter for å ikke støte heller fordømme noen. Da vil jeg heller bli kalt ditt og datt. for at jeg skal bøye meg for løgnen. for røsten skal lyde helt inn. De får tåle Å HØRE  Guds ord. For det står det kommer en tid man ikke skal tåle den sunne lære og den er vi i no, mye sterkere en noen gang. Vi lever i en tid der man skiller sannhet fra løgnen. hvem står for sannheten og hvem står for løgnen. det er det store spørsmålet, Det er som du sier hildegunn vi er langt fra perfekte, men vi strider den godes strid og man arbeider på vår fresles vei.

 

Gud velsigne deg søster) du er frimodig tør å stå i sannheten vær trygg på den visdom Gud har gitt.

 

 

MVH

Rune

Kommentar #218

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.

. Jeg tror det er best for barnet og ha både en kvinnelig og en mannlig rollemodell.Alle barn har jo egentlig også en mor og en far. Så dette blir det mest naturlige.

Det å han en mannlig og kvinnelig rollemodell er jo ikke akurat en kristen tanke da, ser du også skriver en mor og far som naturlig. Og det er helt klart at biologisk mor og far er det som er det rette og beste for barna og virker best på barna.

Kommentar #219

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.

Det å han en mannlig og kvinnelig rollemodell er jo ikke akurat en kristen tanke da, ser du også skriver en mor og far som naturlig. Og det er helt klart at biologisk mor og far er det som er det rette og beste for barna og virker best på barna.

Hei Turid

 

 

En biologisk mor og far, hva med de som har adoptert. har ikke de den samme kjærlighet til barna som de biologiske ? hvor er kjærligheten da? hvis det er de biologiske som hver best, det er det heller ingen garanti for. kjærligheten er tykkere en blod, det må du vite Turid.

 

 

 

MVH

Rune

Kommentar #220

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

En biologisk mor og far

Siter: hva med de som har adoptert. har ikke de den samme kjærlighet til barna som de biologiske ? hvor er kjærligheten da? hvis det er de biologiske som hver best, det er det heller ingen garanti for. kjærligheten er tykkere en blod, (...)

Prognosene for adopterte barn er dårligere enn prognosene for barn som har påstått for dårlige foreldre, og som barnevernet tar barna fra. Det er for lengst sjekket opp hvordan det går med barn i naturlige familier, adopterte og fosterfamilier (på gruppenivå). For adopterte så er det flere som havner i barnevernet, som sosialhjelpsmottakere, arbeidsledige, uførepensjonerte, etc etc enn for barn i naturlige familier. Man kan like det eller ikke, men tallenes tale er klare.

Skal man finne kjærlighet sterkere enn de biologiske bånd, så fordrer det et mirakel. Mirakler er det litt for få av... Også blant kristne. Den kjærligheten Bibelen skriver om, og bruker som eksempel er nettopp kjærligheten i den naturlige familie.

Fra en kristen synsvinkel kan man ikke forstå menigheten uten å forstå den biologiske familie. I vårt land er den biologiske familie så hardt angrepet som den vel ikke har vert siden Platon herjet med samfunnslivet. Dessverre lar kristne seg påvirke av tidens ideologier og ekstremt avvikende familiesyn.

Bibelen har et flott familiesyn!

Dette kan gjerne diskuteres under et av flere passende postinger her: http://www.verdidebatt.no/arild_holta/

Kommentar #221

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Skal man finne kjærlighet sterkere enn de biologiske bånd, så fordrer det et mirakel. Mirakler er det litt for få av... Også blant kristne. Den kjærligheten en skriver om, og bruker som eksempel er nettopp kjærligheten i den naturlige familie

Hei Arild

 

 

Kjærlighet trenger ikke å være biologisk betinget. Du ser jo moses som ble adoptert og ble godt motatt og fikk en god oppvekst under trygge forhold. De fleste som blir adoptert får et godt og trygt hjem å vokse opp i dag. selv om man er biologiske foreldere så kan også de vere dårlig egnet som  foreldre. Hvis man vokser opp i et trygt og kjærlig hjem så vil det være store sjanser for at barnet skal greie seg godt i livet. Ingen av barna har noen garantier på hvilke foreldre man får. om det er biologisk helle adoptive foreldre. Så det er ofte opp til foreldrene å gi barna trygge rammer og kjærlighet. bibelen gir oss en veiledning på barneopdragelse også. Det har med hvor mye de adoptive barna har med seg i bagasjen fra før av. er de nyfødte så er det akkurat som om man har født de selv. så kjærligheten er tykkere en blodet er min menig om dette.

 

 

MVH

Rune

Kommentar #222

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Kjærlighet trenger ikke å være biologisk betinget.

Har noen sagt at den MÅ å være biologisk betinget da? Handlet det ikke om at den biologiske kjærligheten var den sterkeste naturlige kjærlighet? Men mulig du ikke skjønner forskjellen.

Sitat: Du ser jo moses som ble adoptert og ble godt motatt og fikk en god oppvekst under trygge forhold.

Det er ikke vanskelig å finne noe man kan generalisere over. Skjønt begrepet "generalisere" nok ligger utenfor hva du gidder å forstå. Å generalisere over det spesielle er gjerne usann tenkning, og derfor gjerne ikke kristent.

Jaja. De var nå heldige som fikk muligheten til å ta seg mye av Moses selv - den biologiske familien. Så kunne han få en sterk identitet. Ikke som faraos sønn, men som jøde, med kjærlighetens bånd til sitt folk, og med storesøsken Mirjam og Aron. Gud reddet hans kulturelle tilhørighet. Gud reddet Mose biologiske familiebånd. Han og hans søsken ble, som kjent, førere for Israel.

Flott å se at du også er ekspert på dette området. Vi er mange som beundrer menneskene som er eksperter på alt mulig de aldri har satt seg grundig inn i. Tenk å bare vite alt mulig sånn helt uten videre. Også der det motsatte er bevist. Føles ikke det godt?

Siden du er så opptatt av dette med synd, så er også misbruk av Bibelen synd. Jeg begynner å få en hel liste over synder du tydligvis lever i. Vi får håpe Gud er nådigere enn hva du er i dine bibeltolkninger.

Til slutt: Ikke har jeg noe imot at folk tar seg av foreldreløse barn. Det er kjempeflott. Drømmer om det selv. Ja, det er flott også når homser redder liv gjennom å ta seg av småttinger. Selv om det er mye som ikke er ideelt i en hard og ofte alt for ond verden.

Kommentar #223

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Flott å se at du også er ekspert på dette området. Vi er mange som beundrer menneskene som er eksperter på alt mulig de aldri har satt seg grundig inn i. Tenk å bare vite alt mulig sånn helt uten videre. Også der det motsatte er bevist. Føles ikke det godt?

Siden du er så opptatt av dette med synd, så er også misbruk av Bibelen synd. Jeg begynner å få en hel liste over synder du tydligvis lever i. Vi får håpe Gud er nådigere enn hva du er i dine bibeltolkninger.

Til slutt: Ikke har jeg noe imot at folk tar seg av foreldreløse barn. Det er kjempeflott. Drømmer om det selv. Ja, det er flott også når homser redder liv gjennom å ta seg av småttinger. Selv om det er mye som ikke er ideelt i en hard og ofte alt for ond verden.

Hei Arild

 

 

Du trenger ikke ha den holdningen der du ser meg oppenfra og ned. Jeg skal fortelle deg en liten historie jeg Arild. Vi strevde i lang tid for å få barn selv, vi var i dansmark vi var i haugesund, måtte igjennom mange behandlnger. men ingen ting hjalp ble fortvilet og oppgitt. en dag kom min fru og sa at hun hadde tenkt litt på å addoptere og jeg var helt fjern fra denne tanken, men etter hvert fikk hun overtalt meg. men jeg hadde mine tvil om at jeg kunne elske et barn uten mitt blod, jeg kjempet lenge med å forstå at vi skulle ha et adoptiv barn fra et fremmed land. når den tiden nermet seg etter en lang prosess, der man vart sjekket med luper før vi vert godkjent. så hadde det gått 3 år og da endelig dagen var der så var jeg så nervøs, vi reiste til colombia. og natten før så gikke jeg ned i stua på hotellet og gråt og jeg tror jeg ba til Gud at jeg måtte elske dette barnet  for jeg var så redd at jeg gråt, for ikke å vise dette barnet kjærlighet, men når vi dro dit for å ta i mot barnet vårt som var 6 uker gammel var det om  om en ny verden åpnet mitt hjerte og mine øyne. Det som jeg trodde var umuligt, skjedde på en gang mitt hjerte smeltet ved synet på det uskyldige barnet som lå der i mine armer. det var som om min frue hadde født han selv, en sterk opplevelse. vi har fått to fra colombia to vakre barn som vi elsker over alt på jord, så vi ville ikke hatt noen andre barn vi var heldige som fikk oppleve å ha egne barn som ble gitt oss som en gave . Gud er god.  derfor har jeg også store erfaringer på dette området, og jeg har kontakt med mange adosjonfamilier, og der går det kjempefint med hver og en av disse barna ingen problemer. mine barn er så musikalske et av mine barn spiller på piano. og hører han en sang på radioen. så bruker han ti minutter hjemme så har han greid sangen på sitt piano. men vi vet mye av bakgrunnen til barna, så vi viste at de var musikalske. så jeg er ingen ekspert men jeg her stor erfaring, statstikk heller ikke. 

 

 

Men Arild ikke vær er så opptatt av mine synder, for jeg lever ikke i de syndene, vet du hvorfor jeg har omvendt meg. jeg vandrer ikke i kjødet lengere men i Ånden stor forskjell , for no er det blodet som beskytter meg, for Faderen ser ingen synd hos meg lengere . ser du dette Arild.

Men den liste som du snakker om kan du skrive den opp for meg så jeg ser hvilke synder jeg kan forandre meg på. Heller er ette bare ord igjen uten mening, ofte komme du med sånne utspill. Trist at du har den holdningen

 

 

 

Gud velsigne deg og dine Arild.:)

 

 

MVH

Rune

Kommentar #224

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Da vil jeg heller bli kalt ditt og datt. for at jeg skal bøye meg for løgnen. for røsten skal lyde helt inn. De får tåle Å HØRE

Ja, Rune. Jeg er helt enig med deg! Man må ikke være redd for personangrep når man står på Guds Ord, for de vil helt sikkert komme! Men vi søker ikke anerkjennelse fra mennesker men kun å gjøre Guds vilje, koste hva det koste vil!

Du gjør helt rett i å forkynne evangeliet og å vise til det som står skrevet i Guds Ord. For evangeliet er Guds kraft til frelse!

For å komme inn på det tråden handler om igjen, så vil jeg se litt mer på hva bibelen sier om homoseksualitet. I 1 Kor. 6 v 9-11 kan vi lese at det var noen i menigheten i Korint som en gang drev med homoseksuelle handlinger med som vendte seg bort ifra det og fikk tilgivelse i Herren Jesu navn. Det er også andre synder nevnt i denne bibelteksten. Dette er alle synder som også jeg må passe meg for. Så selv om jeg feks ikke har problemer med homoseksualitet er det andre synder jeg må holde meg borte ifra, for synd er synd og like ille!

De som drev med disse syndene i Korint, greide å løsrive seg fra disse syndene fordi de "lot seg" vaske rene. De var altså villige.

Det er sikkert ikke lett å løsrive seg fra synder som sitter så fast. Men hvis man er villig og ber om Herrens hjelp, vil Herren hjelpe en til å vende helt om!

Her er bibelteksten;

Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, 10 verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. 11 Slik var noen av dere før. Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd. 

Ønsker deg og kona di med deres barn (som jeg gleder meg over;-) ) en velsignet helg! Måtte Herren fylle dere med glede og fred! 

Kommentar #225

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.

For evangeliet er Guds kraft til frelse!

Når livet etter døden blir viktigere enn livet selv så er man kanskje på ville veier? Det menes kanskje ikke slik, men argumentet som brukes hører jo til der. Frykten for døden kan være stor hos mennesker. Bare synd det har, så til de grader, gått ut over homofile. Kanskje er dt ikke en unaturlig kobling hjernen gjør - å fylle inn det man ikke forstår - med Gud. Greit nok. Men mennesker er jo nødt til å stå opp mot urettferdighet likevel. Man kunne jo ikke brenne kvinner i all evighet - det sluttet man med når man forstod mer. Mange forstår nå mer når det gjelder at noen er født med et kjønn som tiltrekkes likt kjønn. Men dette livet skal underordnes livet etter døden. Hvilke muligheter man har for å få folk til å gjøre som man vil! Uendelige muligheter hvis man tanker mest på døden..

Kommentar #226

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.

Det å han en mannlig og kvinnelig rollemodell er jo ikke akurat en kristen tanke da, ser du også skriver en mor og far som naturlig.

Hvis du mener at de ektepar(en mann og en kvinne) som adopterer barn er verre foreldre enn de som er biologiske foreldre, så må jeg si at jeg ikke er enig! Jeg ser faktisk veldig opp til de ektepar som tar seg av barn som enten er foreldreløse eller har foreldre som enten ikke har kunnet ta seg av dem eller satt dem ut på gata.

Mange av disse barna har fått opplevd traumatiske ting  ved begynnelsen av livet og det krever mye av adoptivforeldrene å hjelpe disse  og å gi dem masse kjærlighet som de ikke fikk da de ble født.Det disse foreldre ikke trenger å høre er at det de gjør ikke er noe verdt. For det er absolutt ikke sant!!

Jeg har selv to søskenbarn som er adopterte og naboene våre har også to fra Kolombia. Barna er veldig ulike. Mens noen greier seg veldig bra, har andre store problemer. Innsatsen foreldrene gjør for dem, viser hvor stor kjærlighet de har for dem. Takk og lov trenger de ikke leve på gata! Jeg har jobbet 3 måneder med gatebarn i Kolombia, så jeg vet hva jeg snakker om!

Det jeg mener med mannlig og kvinnelig rollemodel er at jeg tror det er bra at et barn har både en mann og en kvinne som det er i nært kontakt med. Det er fordi vi kvinner er forskjellige fra menn, og det er bra for utviklingen når barnet får oppleve både det kvinnelige og det mannlige. 

Kommentar #227

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Når livet etter døden blir viktigere enn livet selv så er man kanskje på ville veier?

Livet med Jesus er det viktigste og det beste både her i livet og i evigheten!

Kommentar #228

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Når livet etter døden blir viktigere enn livet selv så er man kanskje på ville veier? Det menes kanskje ikke slik, men argumentet som brukes hører jo til der. Frykten for døden kan være stor hos mennesker. Bare synd det har, så til de grader, gått ut over homofile. Kanskje er dt ikke en

Hei Eliasbeth

 

 

Homofile er like verdifulle i guds øyne som ikke homofile. det er ikke det som er avgjørende på endestasjonen i vårt liv. Det er om man har omvendt oss i fra den synd man lever i heller levde i. omvendelsen gir oss ett nytt liv i Kristus. synd er synd om man lever i utroskap heller lever ut sin homofili.men de er ikke noe dårligere mennesker for det. fOR HVEM HAR IKKE SYNDET, OG HVEM SNUBLER IKKE I SYND I DAG. MEN FORSKJELLEN ER AT I OMVENDELSEN ER VI NYSKAPNINGER.

HA EN FIN DAG:)

 

MVH

RuHe

Kommentar #229

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

#238; tenk om jeg skulle argumentere for vegetarianisme hvor mitt siste argument (eller påstand) ville være; det beste er å leve i vegetarianismen, det aller beste! Responsen til #238 blir da fra min side..åååkeey. Greit. (ironi) Dette er god nok grunn alene til at vi ikke har en statskirke mer.

#239; du kan hvitmale ditt syn så mye du orker, men det er en salgsteknikk lik #238 hvor det inngår en del slagkraftige ordkombinasjoner hvor ordene blir bedre enn virkeligheten. Men hvis man ikke ser det selv så.....Jeg skal stoppe der. 

Kommentar #230

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Når livet etter døden blir viktigere enn livet selv så er man kanskje på ville veier?

kanskje kan du utdype hvorfor det bibelen omtaler som ett lite  pust i sivet(dvs. vårt jordiske liv)  er viktigere en evigheten?

salm39.6 Se, dagene du har gitt meg, er få ,min levetid er ingenting i dine øyne. Ja, alle mennesker er som  et pust

 


Kommentar #231

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

#239; du kan hvitmale ditt syn så mye du orker, men det er en salgsteknikk lik #238

Hvitmale?

hva er viktigst å hvitmale handlingen eller personen?

kan man elske personen , men hate gjerningen?

Eller er man forpliktet i din verden å elske både person og handling.

Har det noe med tidsånden å gjøre at man idag hater den pedofile gjerning, men elsker den homofile gjerning?

Er ikke begge deler kjærlighet om man følger verdens måte å legitimere gjerningen?

hvorfor er ikke hetrofilt horeliv med i den samme kategori, er ikke også dette gjerninger som man burde elske?

Kommentar #232

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

1.kor.5.11 Det jeg mente, var at dere ikke skal omgås en som går for å være en kristen bror, men lever i hor eller er pengegrisk, dyrker avguder, er en spotter, en drukkenbolt eller en ransmann. Et slikt menneske skal dere heller ikke spise sammen med.

Skjønner jo at Paulus hadde vært fariseer før han traff Jesus og det henger igjen tydeligvis. For han reagerer på "syndere" akkurat som det fariseerne reagerte på Jesus da han spiste med "syndere". Som var akkurat slik Paulus beskriver dem. Mot hva Jesus gjorde med andre ord.

Det blir akkurat det samme som med Olav den Hellige som ble kristen, men fortsatt bar preg av sitt gamle viking liv og var ganske barbarisk mot de som ikke ville tro som han.

Men verken Paulus eller Olav den Hellige er noen guder, selv om man kan få inntrykk av de som kaller seg de bibeltroende at de mener Paulus er like perfekt som Jesus/ Gud.

Kommentar #233

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.

Skjønner jo at Paulus hadde vært fariseer før han traff Jesus og det henger igjen tydeligvis. For han reagerer på "syndere" akkurat som det fariseerne reagerte på Jesus da han spiste med "syndere". Som var akkurat slik Paulus beskriver dem. Mot hva Jesus gjorde med andre ord.

at du som katolikk ikke fatter at det forskjell på en som er omvendt og uomvendt kom ikke akkurat som ett sjokk..

Altså sier Paulus at mennesker som er innenfor , men som LEVER som en uomvendt  er slikt som ikke skal godtas.

om du hadde lest de foregående vers av dem du la med så ville du sett at Paulus klargjør forskjellen på hvem som er utenfor og hvem som er innenfor.

1.kor.5.9 Jeg skrev i brevet til dere at dere ikke skal ha noe å gjøre med folk som lever i hor. 10 Jeg mente ikke alle i denne verden som driver hor eller som er pengegriske, ransmenn eller avgudsdyrkere. Da måtte dere jo gå ut av verden. 

Kommentar #234

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

#239; du kan hvitmale ditt syn så mye du orker, men det er en salgsteknikk lik #238 hvor det inngår en del slagkraftige ordkombinasjoner hvor ordene blir bedre enn virkeligheten. Men hvis man ikke ser det selv så.....Jeg skal stoppe der

HEI Elisabeth

 

 

Hvis du ser på dette som salgs teknikk så er det din måte å se dette på. Men når vi taler om evighet og fotapelse så er det sannhet for oss. Om du tror heller ikke så vil det være to endestasjoner på livets reise til det evige liv heller fortapelsen. Slik bibelen taler om. man trenger ikke å pakke inn budskapet, for mange gjør det i dag.Jeg Liker å si det som det er.,men det er dine valg du gjør selv som er avgjørende for ditt liv etter døden. Det er ikke min oppgave å overbevise deg om synden og sannheten. Det er den Hellige Ånd som overbeviser om synden i våre liv, og da spørs det om vi er lydøre.

SÅ VI KAN VÆRE EN RØST. MEN DU SOM MOTAKER VELGER SELV OM DU ØNSKER Å HØR PÅ GUDS ORD.

 

MVH

Rune

Kommentar #235

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

at du som katolikk ikke fatter at det forskjell på en som er omvendt og uomvendt kom ikke akkurat som ett sjokk..

Hei!

Så spydig du er! Er det din omvendte natur som er så spydig?

Ville bare kommentere det. For det virker som du er en meget kjøtslig person som ikke helt forstår Jesu viktigste budskap.

 

Kommentar #236

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.

Skjønner jo at Paulus hadde vært fariseer før han traff Jesus og det henger igjen tydeligvis. For han reagerer på "syndere" akkurat som det fariseerne reagerte på Jesus da han spiste med "syndere". Som var akkurat slik Paulus beskriver dem. Mot hva Jesus gjorde med andre ord.

Det blir akkurat det samme som med Olav den Hellige som ble kristen, men fortsatt bar preg av sitt gamle viking liv og var ganske barbarisk mot de som ikke ville tro som han.

Men verken Paulus eller Olav den Hellige er noen guder, selv om man kan få inntrykk av de som kaller seg de bibeltroende at de mener Paulus er like perfekt som Jesus/ Gud.

Hei Randi

 

 

Hvis du leser romerne og blir kjent med kapitklene 6-9 så vil du se hva Paulus mener med å bli en nyskapning.i Kristus.

 PAULUS LEVDE I KJØDET MEN ETTER AT HAN BLE EN NYSKAPNING SÅ VANDRET HAN I ÅNDEN. I ÅNDEN KUNNE HAN IKKE SYND.

Det er på den måten man ser at man lever i kristus. for i kristus så synder man ikke Greier du å se dette bildet for deg Randi:) for hvis du snubler så taler blodets sak for deg. på den måten er vi vasket hver dag og da ser ikke Gud synd i vårt liv. ser du forskjellen på den nye og gamle. men vi vil fremdeles ha kamp mot den onde naturen i oss. for Ånden står i mot kjødets lyster.

 

MVH

Rune

Kommentar #237

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Hei Rune!

Jeg tror vi har en kjøtslig og en åndelig natur da Jesus peker på hvem vi er som nye personer. SÅ når vi lever nærme Jesus da kan vi også se hva han vil gjøre og vi kan handle ut fra kjærlighet. Det bibelen taler om er at Gud er en levende person som vi kan ha på innsiden. Bibelen peker på Jesus. Jesus gjør oss til kjærlighetsfulle mennesker og kan gjøre at vi helliggjøres om vi kaster vekk vår gamle natur og følger han.

Det var Jesus som gjorde at jeg fikk kjærlgihet til homofile, for jeg hadde levd i et (kristent) miljø der jeg hadde lært å hate alt om homofili. Etter å ha kastet bort alt det som fikk meg til å hate, og heller bare valgt Jesus. Så fikk jeg tilbake min første kjærlighet til Jesus og lærte å begynne å elske mennesker slik Jesus elsker mennesker. Og da får jeg lese bibelen slik jeg opplever Jesus leser bibelen og da blir Kjærligheten den største og det meningsfulle her i livet.

Selv om Jesus vil oss bare godt og ønsker det fullkomne for oss så er det ikke alle som er like heldige som får oppleve det "fullkomne". Men Jesus er der for alle. Han er der for den narkomane før den narkomane blir frelst, og han forsvinner heller ikke og avviser den narkomane om den narkomane ikke klarer å slutte med narkotika. Fordi Jesus er Kjærlighet og er der for den narkomanes skyld og beste. Og det beste er at når Jesus er nært hos den narkomane så opplever den narkomane ofte å bli fri fra narkotika. Når jeg ble kjent med Jesus så opplevde jeg at jeg ble fri på mange sett, og når jeg lever nære Jesus så opplever jeg at jeg er fri, også fri fra fordømmelse.

Det er Jesu hjerte. Han bare vil godt og det beste. Og selvsagt så vil Gud at det beste er at man gjør som i eventyrene finner sin drømmeprins (for de som ønsker det) og gifter seg med den og lever lykkelig i alle dager. Men ikke alle er så heldige, og da er det trist at de som er heldige dømmer de som har skilt seg osv. fordi de ikke lever som dem. Livet er ikke likt for alle. Og Jesus var på de svakes side. Så sterkt at han var treng imot de som levde "rett" ideres egne øynde ihvertfall og sa de ikke skulle dømme.

Det er ikke å peke på feil som gjør mennesker fri. Men å peke på Jesus og få mennesker til å ta imot Jesus. Så får Jesus gjøre det han vil med mennesket. Og gjøre det som er beste for mennesket. Jesus leter ikke etter feil hos mennesker, men han lengter etter at mennesker skal vandre i kjærlighet til seg selv og hverandre.

Det blir ofte vanskelig for Jesus å få til da kristne prøver å skyve mennesker vekk fra jesus for å fortelle at de ikke er bra nok ( slik jeg ble fortalt av min kristne venninne) Og det som er synd er alle de kristne som heller ikke vil forvandle seg til å bli som Jesus som gjør at mennesker får lyst til å bli kjent med Jesus, men heller trekker seg unna pga. alle kristne de møter med fordømmende blikk.

Jeg er like pånyttfødt som noen kristen, og min samvittighet er ren for Gud. Men av og til lurer jeg på om det er samme Gud mange kristne har som jeg har, for min Gud åpenbarer meg for kjærlighet og jeg blir overbegeistret over hvor høyt han elsker, men å se i manges kristne hjerter så ser jeg omtrent bare sorg fra Guds hjerte.

Det er Jesus som forvandler menneskers hjerte, Rune. Det klarer ikke du å gjøre. Og det er ikke vondt ment i fra meg.

Kommentar #238

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Anonym167 Anonym. Gå til den siterte teksten.

Når da så mange kristne rettferdiggjør fordømmelse av homofile, bare fordi det står i bibelen.. Så får jeg vondt langt inni hjertet mitt. Jeg blir sint på dem, og jeg blir sint på Gud, hvis han faktisk støtter disse kristne som snakker så nedlatende om å være homofil.

Det er et godt innspill. Spørsmålet man må spørre seg er imidlertid om det automatisk er nedlatende å si at homoseskualitet er synd. Jeg mener i alle fall selv at det er mulig å stå for dette synet samtidig som man unngår å snakke nedlatende om det. I det fall at dette ikke er mulig (å kombinere de to momentene), hvordan skal det da gå når man omtaler andre synder? For det er sannelig mange synder som mange mennesker i dag er uenige i at er synd, homofili er ikke enestående. Hvis alternativet er at man ikke skal si noe som helst om disse syndene, hvilken stilling vil frelsesspørsmålet få?

Kommentar #239

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Hei Randi Hvis du har lest det jeg har skrevet flere ganger.så har du sett at jeg har skrevet.at jeg er glad for at jeg ikke skal overbevise noen. men den Hellige skal overbevise verden om synden. Mvh Rune

Publisert nesten 9 år siden
Kommentar #240

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.

Ville bare kommentere det. For det virker som du er en meget kjøtslig person som ikke helt forstår Jesu viktigste budskap.

ok..deg om det..men om du hadde brukt litt tid på å se hva skriften sa fremfor å la deg lulle inn med verdens kjærlighet som rettesnor for ditt kjærlighetsbudskap..

Så ville du sett at det er den som LEVER rett som ER rettferdig, mao den som ELSKER Herren GJØR hans vilje..

jak.1.21  Legg da av alt urent og all ondskap, og ta ydmykt imot det ordet som er plantet i dere, og som har makt til å frelse sjelene deres. 22 Dere må gjøre det Ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. 23 For den som hører Ordet, men ikke gjør det Ordet sier, ligner en mann som ser på ansiktet sitt i et speil. 24 Han ser på det, går sin vei og glemmer straks hvordan han så ut. 25 Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, blir ikke en glemsom hører, men en gjerningens gjører. Et slikt menneske skal være lykkelig i sin gjerning.

om du tolker det som spydig..greit nok det tåler jeg meget godt.

Kommentar #241

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Ånd skal det stå:-)

Publisert nesten 9 år siden
Kommentar #242

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

`Hvis alternativet er at man ikke skal si noe som helst om disse syndene, hvilken stilling vil frelsesspørsmålet få?` (Husøy). Når er vel ikke problemet at man `ikke skal si noe som helst om disse syndene`, men heller at man inkuderer empati i sine tankemåter. Husøy; hvis situasjonen var den at det var det heterofile samliv som var stemplet som syndig - og at det brakte med seg en viss skam å forelske seg, handle i forhold til forelskelsen, danne livslange parterskap fordi man virkelig elsker en annen, hvordan skulle man følt da?

Kommentar #243

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Prognosene for adopterte barn er dårligere enn prognosene for barn som har påstått for dårlige foreldre, og som barnevernet tar barna fra. Det er for lengst sjekket opp hvordan det går med barn i naturlige familier, adopterte og fosterfamilier (på gruppenivå). For adopterte så er det flere som havner i barnevernet, som sosialhjelpsmottakere, arbeidsledige, uførepensjonerte, etc etc enn for barn i naturlige familier. Man kan like det eller ikke, men tallenes tale er klare.

Det forteller jo sitt! Uavhengi hva et enkelt individ har av egne erfaringer. Så er det best hos biologisk far og mor stort sett.

Kommentar #244

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror vi har en kjøtslig og en åndelig natur da Jesus peker på hvem vi er som nye personer.

hmm..en dualistisk tolkning.

hvordan passer dette inn med det Jesus sier her..?

matt.7.16  Høster en kanskje druer av tornebusker eller fiken av tistler? 17 Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. 18 Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. 19 Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. 20 Derfor skal dere kjenne dem på fruktene.

Nå er dette du fremfører en meget vanlig måte å fortolke på, men bibelen er  klar, ENTEN vandrer man i ånden dvs i den nye skapning eller i den kjødelige natur, man kan ikke vandre i dem begge..

Skriften er også meget klar på hvordan man vandrer i lyset med sine liv dvs i den nye skapning. Man holder seg borte fra den onde gjerning, og om man faller så bekjenner man dette umiddelbart da og kun da renser Jesu blod oss rene som sne..

Kommentar #245

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Men mener du ikke kjærligheten er det mest sentrale i bibelen da, i Guds Ord? At 13Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle.2 Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. 3 Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet.
4 Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, den skryter ikke, er ikke hovmodig. 5 Den gjør ikke noe usømmelig, den søker ikke sitt eget, blir ikke oppbrakt og gjemmer ikke på det onde. 6 Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. 7 Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.
8 Kjærligheten faller aldri bort. De profetiske gaver skal opphøre, tungene skal tie, og kunnskapen skal ta slutt. 9 For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis.10 Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis, forsvinne.11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige.12Nå ser vi som i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg forstå fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.13Så blir de stående, disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. (kor. 13)

Bør man ikke også hver og en tenke godt igjennom hva det her er og la oss bli forvandlet av det, eller la jesus vise oss hva disse ordene betyr, for Jesus er Ordet og også Kjærlighet. Men for mange kristne er ikke det her noe de følger, kanskje fordi de ikke forstår hva de betyr. De liker heller å dømme andre som ikke lever så fullkomment i deres egne øyne.

Kommentar #246

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Nå er dette du fremfører en meget vanlig måte å fortolke på, men bibelen er

Så du tror du bare bærer god frukt? Eller bærer du bare dårlig frukt?

Kommentar #247

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.

Jeg mener i alle fall selv at det er mulig å stå for dette synet samtidig som man unngår å snakke nedlatende om det.

du verden..kan man både elske og hate det samme syn samtidig?

Dette er ett perfekt eksempel på en som ønsker å være venn med alt og alle, det er desverre umulig om en skal være helhjertet.

matt.5.37La et ja være ja og et nei være nei! Det som er mer enn dette, er av det onde.

Selvsagt er det mulig å elske synderen, og samtidig hate synden. Det som er umulig er å både elske og hate synden samtidig.


Kommentar #248

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.

Så du tror du bare bærer god frukt? Eller bærer du bare dårlig frukt?

siden du omtaler deg som en dualistisk skapning så må du nesten svare på det, jeg vandrer i den nye skapning.

om man vandrer i den nye skapning så lever man i praksis ut det Johannes sier her..

1.joh.1.5Dette er det budskap vi har hørt av ham og forkynner dere: Gud er lys, i ham finnes det ikke mørke.  6 Sier vi at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten.  7 Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss for all synd.

..men nå beveger vi oss ut av trådens tema..så jeg utdyper ikke dette mer.

Kommentar #249

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.

Men mener du ikke kjærligheten er det mest sentrale i bibelen da, i Guds Ord?

Dette er den rette kjærlighet..

joh.14.15 Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud.

1.joh.5.3 Å elske Gud er å holde hans bud. Og hans bud er ikke tunge. 

Kommentar #250

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Du trenger ikke ha den

Så lenge du fortsetter å agere bedreviter og uttaler deg over evne, så skal du ikke forvente en fin tone fra meg.

Sitat: Faderen ser ingen synd hos meg lengere . ser du dette Arild.

Jeg har forklart gang på gang at det er 30-40 år siden jeg lærte den kristne ABC'en. Ørene dine er imidlertid tette.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere