Martin Drange

126

Jeg savner et tøffere Vårt Land

Publisert: 11. des 2009

Det er flere ting jeg liker godt med Vårt Land, som er en av mine yndlingsaviser uten tvil. I motsetning til en del andre kristelige aviser, så er det faktisk en avis som når ut til alle type kristne mennesker fordi den ikke har en religionspolitisk (les:kristenistisk) profil. 

Det er nettopp med et slikt utgangspunkt at avisen faktisk med troverdighet kunne kritisert den voksende islamismen vi ser i Europa. Jeg snakker her om den ideologiske - ikke den millitante - formen. Men av en eller annen pussig grunn makter ikke avisen, som de fleste aviser i Norge, å ta trusselen på alvor. 

Dere i Vårt Land bestemte dere for å ikke publisere faksimiliene av Muhammed-karikaturene, og dette er et godt eksempel på at dere ikke forstår verdikampen. Hvor mange av dere har lest boken "Islamister og naivister" der det er mange eksempler og undersøkelser på en radikalisering av unge muslimske generasjoner i Europa? Hvor mange av dere har lest "Islamisten" av Ed Husain? En bok som viser skrekkeksempelet på hva som skjer når tendensen i Europa har gått langt nok.

Hvem av dere har fått med dere at i flere europeiske land har muslimer fått oppfylt særkrav som hadde satt kaffen i halsen på feminister om det var kristne som foreslo dem? Kjønnsdelt svømmeundervisning, fritak fra religionsfag der man lærer om andre religioner enn sin egen, muslimer som sender sine barn til koranskoler for å sende dem tilbake til sitt nye vertsland når barna ikke lenger deler det gitte landets verdier. Adskillige tvangsekteskap og ekteskap for å få flere i familen til det nye vertslandet. Og så videre. Dere har jo selv tatt opp at islam vil dominere europa i fremtiden, men jeg skulle gjerne ønske at dere gravde dypere.

Såvidt jeg vet har det nesten aldri i Vårt Land vært ett innlegg der man har anbefalt restriktive integreringsforslag her eller applaudert dem i andre land. Hvorfor kan dere ikke kritisere at de største moskéene i Norge støtter islamister i andre land,og får statstøtte? Slike moskéer burde ikke få en krone. Man kan godt snakke om religionsfrihetens kår, men poenget her er at man ikke skal verne ideologifriheten når ideologien er totalitær. 

Per i dag er Islam faktisk en ideologi for mange muslimer, ikke bare en religion. Og det går feile veien.Skal Vårt Land være en av de som tar det på alvor? 

Kommentar #1

Erling Rimehaug

593 innlegg  622 kommentarer

Bra med debatt

Publisert nesten 12 år siden

Ekeland Bastrup og du etterlyser begge en debatt, som det er all grunn til å ta opp igjen forholdet vårt til islam og islamismen. Jeg har av og til følelsen av å knapt ha skrevet om annet siden midten av 90-tallet. Men det er tydelig at det har kommet en ny dreining i debatten, som gjør det nødvendig å ta nye runder. Vi tar utvilsomt utfordringen seriøst, og vil komme tilbake til det på nyåret. 

Bare noen få momenter til ditt ønske om å være tøff mot muslimene. For Vårt Land er forsvar for religionsfriheten viktig. Det samme gjelder mindretallets rettigheter. Vi opplever at dette har vært under press lenge i forhold til oss som er kristne. Nå kommer det enda mer under angrep med frykten for muslimene som motivasjon. Vi vil argumentere prinsipielt for religionsfriheten og for mindretallets rett, også når det gjelder muslimer.

Som kristne vet vi jo at islam avviker fra kristendommen på mange punkter, og vi ønsker at muslimer skal komme til tro på Jesus som frelser. Men vi har mer og mer sett betydningen av å møte muslimer med respekt, ut fra den gylne regel. Det innebærer blant annet å ikke skjære alle over en kam, og å ikke gjøre enkelttilfeller representative for alle. Og at vi skal lytte til dem, ikke bare snakke om dem.

Den ekstreme islamismen er en av de alvorlige trusler vi står overfor. Ed Husains bok (som jeg skrev om da den kom ut) dokumenterer veldig klart hvordan ekstrem islamisme er et moderne avvik fra klassisk islam, og er en større trussel for vanlige muslimer enn for oss andre. Derfor er det en fatal bommert å sette likhetstegn mellom islamismen og islam. Tvert om skal vi støtte muslimer som Husain i kampen mot denne tolkningen av islam.

Husain viser også hvordan den avvisende og nedlatende holdningen muslimer opplever fra det vestlige samfunnet er med på å drive dem i ekstremistenes armer eller gjøre det vanskelig for dem å ta til motmæle mot de ekstreme. Språkbruk og tiltak som gjør at muslimer føler seg nedvurdert og satt utenfor, virker derfor til å styrke de ekstreme kreftene.

Det betyr ikke at vi skal være unnvikende verken for kvinneundertrykking, forfølgelse av annerledes troende eller andre brudd på menneskerettighetene fra muslimer. Men det er viktig å skille mellom kultur og religion her, og støtte de muslimer som vil forene menneskerettigheter og islam. 

Det er ikke fordi vi er feige eller ønsker å være politisk korrekte at vi ikke ser det som vår oppgave å være et kamporgan mot islam i sin alminnelighet. Det er fordi vi tror at en nyansert og åpen tilnærming er bedre egnet til å unngå det mange frykter.

Kommentar #2

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

RE: Bra med debatt

Publisert nesten 12 år siden
11.12.09 kl. 16:58 skrev Erling Rimehaug:

Ekeland Bastrup og du etterlyser begge en debatt, som det er all grunn til å ta opp igjen forholdet vårt til islam og islamismen. Jeg har av og til følelsen av å knapt ha skrevet om annet siden midten av 90-tallet. Men det er tydelig at det har kommet en ny dreining i debatten, som gjør det nødvendig å ta nye runder. Vi tar utvilsomt utfordringen seriøst, og vil komme tilbake til det på nyåret. 

Bare noen få momenter til ditt ønske om å være tøff mot muslimene. For Vårt Land er forsvar for religionsfriheten viktig. Det samme gjelder mindretallets rettigheter. Vi opplever at dette har vært under press lenge i forhold til oss som er kristne. Nå kommer det enda mer under angrep med frykten for muslimene som motivasjon. Vi vil argumentere prinsipielt for religionsfriheten og for mindretallets rett, også når det gjelder muslimer.

Som kristne vet vi jo at islam avviker fra kristendommen på mange punkter, og vi ønsker at muslimer skal komme til tro på Jesus som frelser. Men vi har mer og mer sett betydningen av å møte muslimer med respekt, ut fra den gylne regel. Det innebærer blant annet å ikke skjære alle over en kam, og å ikke gjøre enkelttilfeller representative for alle. Og at vi skal lytte til dem, ikke bare snakke om dem.

Den ekstreme islamismen er en av de alvorlige trusler vi står overfor. Ed Husains bok (som jeg skrev om da den kom ut) dokumenterer veldig klart hvordan ekstrem islamisme er et moderne avvik fra klassisk islam, og er en større trussel for vanlige muslimer enn for oss andre. Derfor er det en fatal bommert å sette likhetstegn mellom islamismen og islam. Tvert om skal vi støtte muslimer som Husain i kampen mot denne tolkningen av islam.

Husain viser også hvordan den avvisende og nedlatende holdningen muslimer opplever fra det vestlige samfunnet er med på å drive dem i ekstremistenes armer eller gjøre det vanskelig for dem å ta til motmæle mot de ekstreme. Språkbruk og tiltak som gjør at muslimer føler seg nedvurdert og satt utenfor, virker derfor til å styrke de ekstreme kreftene.

Det betyr ikke at vi skal være unnvikende verken for kvinneundertrykking, forfølgelse av annerledes troende eller andre brudd på menneskerettighetene fra muslimer. Men det er viktig å skille mellom kultur og religion her, og støtte de muslimer som vil forene menneskerettigheter og islam. 

Det er ikke fordi vi er feige eller ønsker å være politisk korrekte at vi ikke ser det som vår oppgave å være et kamporgan mot islam i sin alminnelighet. Det er fordi vi tror at en nyansert og åpen tilnærming er bedre egnet til å unngå det mange frykter.

Hei Erling =) 

Først og fremst forstår jeg at innlegget mitt var veldig kvasst. Det hadde kanskje vært mer fruktbart med et litt rundere innlegg, men jeg liker veldig godt document.no og de legger ikke noe i mellom når de kritiserer den uheldige sammenblandingen vi ser. Jeg har forøvrig merket meg at du har kunnskap om dette, og også om midtøsten-konflikten (har kjøpt boken din, det er den beste boken jeg har lest om konflikten synes jeg). 

Og det er på ingen måte meningen å tillegge mange moderate muslimer meninger de ikke har. Men i veldig, veldig mange moskéer ser vi en usunn sammenblanding mellom religion og politikk. Og jeg tror at tøffhet er viktig i denne debatten, jeg tror ikke at dialog får mange muslimske ledere til å plutselig endre mening om hva islam er :P 

Jeg savner generelt sett aviser i Norge som tør å være litt før ovenfor islamismen (som jo ikke må sees på som det samme som islam), men saken er at når mange muslimer ser på islam som noe som også omfatter politikk, hvordan skal vi da kunne si at islam ikke er problemet? Islam, slik det tolkes av mange, er et problem. Og det er selvsagt også slik at jo større påvirkningskraft islamister får blant vanlige muslimer, så vil det komme flere og flere strømmninger av ulike tankegods fra denne ideologien også blant vanlige muslimer.

Det opprinnelige islam er etter det jeg har forstått mildere enn mange av de formene for islamisme som er i dag. Men Muhammed ....åff...det er og blir et problem når den fyren der skal være et forbilde for muslimer også i dag. Det hadde vært som om vi skulle hatt som forbilde jøder som tok livet av andre mennesker for å innta Israel, som det står om i det gamle testamentet. 

Kommentar #3

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Ubesvarte spørsmål til VL

Publisert nesten 12 år siden

Hei Erling

Jeg er ikke et øyeblikk uenig med deg og Vårt Land når du skriver om viktigheten av å behandle muslimer med respekt.  Likevel er jeg fremdeles skuffet over et svar du gav i mitt opprinnelige innlegg Ideologisk slagside i VL? La meg sitere på nytt det jeg skrev i svaret til din kommentar. (kommentar #66 på side tre i debatten. Jeg savner fremdeles at vi kan lenke direkte til kommentarene, ikke den generelle debatten, men ingen fra VL har svart på mitt blogginnlegg Kommentarer etter #25.)

Når du skriver at dere ikke tror forfulgte kristne er tjent med å bli tatt til inntekt for et politisk prosjekt som er rettet mot islam i sin alminnelighet, har jeg store problemer med å forstå hva du mener. Det at du kaller legitim og rettmessig islamkritikk et politisk prosjekt er trist, og jeg har møtt mange nok kristne i land dominert av islam som er fortvilte over at Vesten ikke forstår islams politiske ambisjoner. Ikke en eneste av de mange kristne fra islamske kulturer jeg har møtt har antydet at de føler seg brukt i et politisk prosjekt.

Senest for en uke siden var jeg sammen med en leder av den tyrkiske studentlagsbevegelsen som fortalte om et stadig vanskeligere klima for kristne i Tyrkia. Under mitt opphold i Pakistan, snakket bodde jeg sammen med kristne som levde under forhold hvor de stort sett hadde samme status som hunder. Det var de pakistanske kristne som lærte meg betydningen av å forstå islam.

Derfor vil jeg innstendig oppfordre dere i Vårt Land til å ta denne problematikken mer på alvor. Snakk med islams ofre, og la dem forklare hva slags diskriminering de er utsatt for. Her vil jeg påstå at DagenMagazinet har vært flinkere enn dere. Dessverre har dere vært for opptatte av dialog og for lite opptatte av å belyse kristnes situasjon i islamske land.

Istedet for å spisse Bjørn A. Wegges budskap i en overskrift som ikke er representativ for hans budskap, burde dere snakke med han om hva organisasjoner som Norsk misjon i Øst og Åpne Dører gjør for forfulgte kristne. Overskriften om at muslimer får smake sin egen medisin var dårlig smak fra Vårt Lands redaktører. Jeg håper dere kan innrømme dette istedet for som Helge Simonnes sier i kommentar #36 i denne debatten at det ikke noe unormalt å velge det sitatet som er mest oppsiktsvekkende. 
-----

Sitat slutt. Jeg håper du kan svare på disse utfordringene, Erling.

Kommentar #4

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

RE: Jeg savner et tøffere Vårt Land

Publisert nesten 12 år siden
11.12.09 kl. 16:14 skrev Martin Drange: "Dere i Vårt Land bestemte dere for å ikke publisere faksimiliene av Muhammed-karikaturene, og dette er et godt eksempel på at dere ikke forstår verdikampen."

---

Det er vel også en mulighet for at redaksjonen i Vårt Land bestemte at de ville følge Den Gyldne Regel, introdusert av Konfusius og iterert av Jesus.

Kommentar #5

olav grimdalen

66 innlegg  431 kommentarer

RE: Jeg savner et tøffere Vårt Land

Publisert nesten 12 år siden
11.12.09 kl. 16:14 skrev Martin Drange:

Det er flere ting jeg liker godt med Vårt Land, som er en av mine yndlingsaviser uten tvil. I motsetning til en del andre kristelige aviser, så er det faktisk en avis som når ut til alle type kristne mennesker fordi den ikke har en religionspolitisk (les:kristenistisk) profil. 

Det er nettopp med et slikt utgangspunkt at avisen faktisk med troverdighet kunne kritisert den voksende islamismen vi ser i Europa. Jeg snakker her om den ideologiske - ikke den millitante - formen. Men av en eller annen pussig grunn makter ikke avisen, som de fleste aviser i Norge, å ta trusselen på alvor. 

Dere i Vårt Land bestemte dere for å ikke publisere faksimiliene av Muhammed-karikaturene, og dette er et godt eksempel på at dere ikke forstår verdikampen. Hvor mange av dere har lest boken "Islamister og naivister" der det er mange eksempler og undersøkelser på en radikalisering av unge muslimske generasjoner i Europa? Hvor mange av dere har lest "Islamisten" av Ed Husain? En bok som viser skrekkeksempelet på hva som skjer når tendensen i Europa har gått langt nok.

Hvem av dere har fått med dere at i flere europeiske land har muslimer fått oppfylt særkrav som hadde satt kaffen i halsen på feminister om det var kristne som foreslo dem? Kjønnsdelt svømmeundervisning, fritak fra religionsfag der man lærer om andre religioner enn sin egen, muslimer som sender sine barn til koranskoler for å sende dem tilbake til sitt nye vertsland når barna ikke lenger deler det gitte landets verdier. Adskillige tvangsekteskap og ekteskap for å få flere i familen til det nye vertslandet. Og så videre. Dere har jo selv tatt opp at islam vil dominere europa i fremtiden, men jeg skulle gjerne ønske at dere gravde dypere.

Såvidt jeg vet har det nesten aldri i Vårt Land vært ett innlegg der man har anbefalt restriktive integreringsforslag her eller applaudert dem i andre land. Hvorfor kan dere ikke kritisere at de største moskéene i Norge støtter islamister i andre land,og får statstøtte? Slike moskéer burde ikke få en krone. Man kan godt snakke om religionsfrihetens kår, men poenget her er at man ikke skal verne ideologifriheten når ideologien er totalitær. 

Per i dag er Islam faktisk en ideologi for mange muslimer, ikke bare en religion. Og det går feile veien.Skal Vårt Land være en av de som tar det på alvor? 

 Hva mener du med alle typer kristne.?Det finnes bare en type kristne . Det er de som tror på Jesus Kristus og lever etter hans ord.  De som ikke tar Guds ord på alvor er ikke kristne. Man kan ikke ha to herrer. "Jesus sier at den ikke er tro mot han er meg ikke verd"

Kommentar #6

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

RE: Bra med debatt

Publisert nesten 12 år siden
11.12.09 kl. 16:58 skrev Erling Rimehaug:

Som kristne vet vi jo at islam avviker fra kristendommen på mange punkter, og vi ønsker at muslimer skal komme til tro på Jesus som frelser. Men vi har mer og mer sett betydningen av å møte muslimer med respekt, ut fra den gylne regel. Det innebærer blant annet å ikke skjære alle over en kam, og å ikke gjøre enkelttilfeller representative for alle. Og at vi skal lytte til dem, ikke bare snakke om dem.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} p.MsoNoSpacing, li.MsoNoSpacing, div.MsoNoSpacing {mso-style-priority:1; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} span.verse {mso-style-name:verse; mso-style-unhide:no;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Om man går inn i en slik dialog så bør en vel også ha forberedt seg på muligheten at en kan komme ut igjen med den forståelse at Koranen rettleder den sanne troende i sammenfallende grad med Bibelen. Det vil si at både Jesu åpenbaring og Muhammeds åpenbaring er sann i ånden om enn tilpasset tiden, kulturen og ellers samfunnsforhold de ble gitt under.

Før en slik dialog eller felles refleksjon bør vel ingen gå med den forståelse at den ene åpenbaringen er feil og den andre åpenbaringen er rett. I så fall vil en høyst sannsynlig og i rettferdighetens navn få med seg ut det en hadde med seg inn i dialogen. Skal man berikes av en slik dialog kan det bare skje om en har mindre med seg inn enn det en får med seg ut av dialogen. Dette er også rettferdig for det står skrevet:

Den som tar imot en profet fordi han er profet, skal få en profets lønn, og den som tar imot en rettferdig fordi han er rettferdig, skal få den rettferdiges lønn. Matteus 10:41.

Med vennlig hilsen Svei-Ole

Kommentar #7

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

RE: RE: Bra med debatt

Publisert nesten 12 år siden
11.12.09 kl. 21:28 skrev Svein Ole Hansen:

Med vennlig hilsen Svei-Ole

Det er ikke greit når man ikke får med seg sitt eget navn riktig. Det skal selvfølgelig være:

Med vennlig hilsen Svein-Ole Hansen.

Jeg håper ingen er blitt forstyrret av denne svært så diskree rettingen.

Hilsen Svein-Ole Hansen

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} span.verse {mso-style-name:verse; mso-style-unhide:no;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --

Kommentar #8

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

RE: RE: Jeg savner et tøffere Vårt Land

Publisert nesten 12 år siden
11.12.09 kl. 21:24 skrev olav grimdalen:11.12.09 kl. 16:14 skrev Martin Drange:

Det er flere ting jeg liker godt med Vårt Land, som er en av mine yndlingsaviser uten tvil. I motsetning til en del andre kristelige aviser, så er det faktisk en avis som når ut til alle type kristne mennesker fordi den ikke har en religionspolitisk (les:kristenistisk) profil. 

Det er nettopp med et slikt utgangspunkt at avisen faktisk med troverdighet kunne kritisert den voksende islamismen vi ser i Europa. Jeg snakker her om den ideologiske - ikke den millitante - formen. Men av en eller annen pussig grunn makter ikke avisen, som de fleste aviser i Norge, å ta trusselen på alvor. 

Dere i Vårt Land bestemte dere for å ikke publisere faksimiliene av Muhammed-karikaturene, og dette er et godt eksempel på at dere ikke forstår verdikampen. Hvor mange av dere har lest boken "Islamister og naivister" der det er mange eksempler og undersøkelser på en radikalisering av unge muslimske generasjoner i Europa? Hvor mange av dere har lest "Islamisten" av Ed Husain? En bok som viser skrekkeksempelet på hva som skjer når tendensen i Europa har gått langt nok.

Hvem av dere har fått med dere at i flere europeiske land har muslimer fått oppfylt særkrav som hadde satt kaffen i halsen på feminister om det var kristne som foreslo dem? Kjønnsdelt svømmeundervisning, fritak fra religionsfag der man lærer om andre religioner enn sin egen, muslimer som sender sine barn til koranskoler for å sende dem tilbake til sitt nye vertsland når barna ikke lenger deler det gitte landets verdier. Adskillige tvangsekteskap og ekteskap for å få flere i familen til det nye vertslandet. Og så videre. Dere har jo selv tatt opp at islam vil dominere europa i fremtiden, men jeg skulle gjerne ønske at dere gravde dypere.

Såvidt jeg vet har det nesten aldri i Vårt Land vært ett innlegg der man har anbefalt restriktive integreringsforslag her eller applaudert dem i andre land. Hvorfor kan dere ikke kritisere at de største moskéene i Norge støtter islamister i andre land,og får statstøtte? Slike moskéer burde ikke få en krone. Man kan godt snakke om religionsfrihetens kår, men poenget her er at man ikke skal verne ideologifriheten når ideologien er totalitær. 

Per i dag er Islam faktisk en ideologi for mange muslimer, ikke bare en religion. Og det går feile veien.Skal Vårt Land være en av de som tar det på alvor? 

 Hva mener du med alle typer kristne.?Det finnes bare en type kristne . Det er de som tror på Jesus Kristus og lever etter hans ord.  De som ikke tar Guds ord på alvor er ikke kristne. Man kan ikke ha to herrer. "Jesus sier at den ikke er tro mot han er meg ikke verd"

Finnes det bare en type kristne?

Jeg er for en sekulær stat, du er kanskje mot...det er i hvert fall flere kristne som ønsker en religiøs stat.  Vi er sikkert uenige om andre ting også. Men vi er også to helt ulike personligheter - Vårt Land treffer bredere enn DagenMagazinet. Og det mener jeg er en styrke i seg selv.

Kommentar #9

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

RE: RE: Jeg savner et tøffere Vårt Land

Publisert nesten 12 år siden
11.12.09 kl. 20:08 skrev Leif Gullberg: 11.12.09 kl. 16:14 skrev Martin Drange: "Dere i Vårt Land bestemte dere for å ikke publisere faksimiliene av Muhammed-karikaturene, og dette er et godt eksempel på at dere ikke forstår verdikampen."

---

Det er vel også en mulighet for at redaksjonen i Vårt Land bestemte at de ville følge Den Gyldne Regel, introdusert av Konfusius og iterert av Jesus.

Men hensikten med karikaturene var jo nettopp kampen for likhet for loven (muslimer og islam må også kunne kritiseres). Noe som er sentralt i den gyldne regel.

Kommentar #10

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: RE: Jeg savner et tøffere Vårt Land

Publisert nesten 12 år siden
11.12.09 kl. 21:24 skrev olav grimdalen:

Det finnes bare en type kristne . Det er de som tror på Jesus Kristus og lever etter hans ord.  De som ikke tar Guds ord på alvor er ikke kristne. Man kan ikke ha to herrer. "Jesus sier at den ikke er tro mot han er meg ikke verd"

---

Og jeg som trodde kristentro handlet om nåde...  så feil kan man ta.

Kommentar #11

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

RE: RE: RE: Jeg savner et tøffere Vårt Land

Publisert nesten 12 år siden
11.12.09 kl. 22:31 skrev Martin Drange: "Men hensikten med karikaturene var jo nettopp kampen for likhet for loven (muslimer og islam må også kunne kritiseres). Noe som er sentralt i den gyldne regel."

--

Ja, jeg vet det ble hevdet av Magazinet, men har aldri klart helt å tro på denne forklaringen. At bladet Magazinet skulle være så opptatt av retten til ustraffet å håne andres tro i ytringsfrihetens navn gir en underlig bismak. Uansett er det ikke en spesielt kristen tankegang, for det betyr implisitt at man setter et godkjenningsstempel på NRKs utallige nedrige blasfemiske innslag opp gjennom årene.

Kommentar #12

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

RE: Jeg savner et tøffere Vårt Land

Publisert nesten 12 år siden

Leif, jeg vet ikke hvor kjent du er med Pressens Faglige Utvalg, men Sosialistisk Ungdom i Vest-Agder mente også at Magazinet "hånet" andres tro. Dette ble totalt tilbakevist av PFU, og de sa følgende:

Utvalget merker seg for øvrig at publiseringen av tegningene inngår i et saklig oppslag om forholdet mellom ytringsfrihet og islam, og at presentasjonen heller ikke har noen provoserende form.

Magazinet har ikke brutt god presseskikk
.

Du skal være meget forsiktig med å anklage Magazinet og Vebjørn Selbekk for å ville håne andres tro. Les hele uttalelsen fra PFU på http://www.pfu.no/case.php?id=1723

12.12.09 kl. 10:56 skrev Leif Gullberg:

Ja, jeg vet det ble hevdet av Magazinet, men har aldri klart helt å tro på denne forklaringen. At bladet Magazinet skulle være så opptatt av retten til ustraffet å håne andres tro i ytringsfrihetens navn gir en underlig bismak. Uansett er det ikke en spesielt kristen tankegang, for det betyr implisitt at man setter et godkjenningsstempel på NRKs utallige nedrige blasfemiske innslag opp gjennom årene.

Kommentar #13

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

RE: RE: Jeg savner et tøffere Vårt Land

Publisert nesten 12 år siden
12.12.09 kl. 13:14 skrev Kristian Kahrs:

"Leif, jeg vet ikke hvor kjent du er med Pressens Faglige Utvalg, men Sosialistisk Ungdom i Vest-Agder mente også at Magazinet "hånet" andres tro. Dette ble totalt tilbakevist av PFU, og de sa følgende:

"Utvalget merker seg for øvrig at publiseringen av tegningene inngår i et saklig oppslag om forholdet mellom ytringsfrihet og islam, og at presentasjonen heller ikke har noen provoserende form.Magazinet har ikke brutt god presseskikk.

"Du skal være meget forsiktig med å anklage Magazinet og Vebjørn Selbekk for å ville håne andres tro. Les hele uttalelsen fra PFU på http://www.pfu.no/case.php?id=1723

---

Problemet er at det ble oppfattet av den muslimske verden som en forhånelse - ikke om det passerte det norske PFU's krav for brudd mot ytringsfriheten.Du oppfordrer meg til å "være meget forsiktig" med å anklage Magazinet for å ville håne andres tro. Betyr det at du mener det er jeg som da bryter ytringsfriheten i Norge ved å lansere en slik tanke? Er det  pressen som skal beskyttes mot frie ytringer?

Jeg har forføvrig stor sans for Vebjørn Selbekk, og var sågar en tid abonnent på det ellers gode bladet Magazinet. Men her mener jeg at Vebjørn Selbekk gjorde en stor blunder. Karikering av hva som for andre er en hellig person - men for meg en falsk profet - var galt.

Kommentar #14

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

RE: RE: RE: Jeg savner et tøffere Vårt Land

Publisert nesten 12 år siden

Leif, jeg skal ikke ta fra deg noe som helst av ytringsfrihet. Du står fritt til å si akkurat det du vil. Min oppfordring er imidlertid at det du skriver skal være sannferdig.

Så kommer selvfølgelig spørsmålet om hvem som hadde ansvar for at den muslimske verden hadde dette inntrykket. Her er det nærliggende å legge skylden på UD og mange sentrale skikkelser i Den norske kirke. UD kom med kraftig fordømmelse av oppslaget til Magazinet. Problemet var at de ikke hadde sett oppslaget før de bestemte seg for å fordømme det.

Vi husker alle hvordan domprost i Oslo, Olav Dag Hauge sammen med IRN reiste på turne til islamisten Yusuf al-Qaradawi for å beklage Magazinets trykking av karikaturene, en tur betalt av norsk UD.

Islamske ekstremister har altså fått god hjelp av norske dialogister til å tro at karikaturene var en forhånelse av Muhammed og islam. Oppslaget var ikke en karikering slik du påstår, men en helt vanlig illustrasjon om forholdet mellom ytringsfrihet og islam.

12.12.09 kl. 13:24 skrev Leif Gullberg:

Problemet er at det ble oppfattet av den muslimske verden som en forhånelse - ikke om det passerte det norske PFU's krav for brudd mot ytringsfriheten.Du oppfordrer meg til å "være meget forsiktig" med å anklage Magazinet for å ville håne andres tro. Betyr det at du mener det er jeg som da bryter ytringsfriheten i Norge ved å lansere en slik tanke? Er det  pressen som skal beskyttes mot frie ytringer?

Jeg har forføvrig stor sans for Vebjørn Selbekk, og var sågar en tid abonnent på det ellers gode bladet Magazinet. Men her mener jeg at Vebjørn Selbekk gjorde en stor blunder. Karikering av hva som for andre er en hellig person - men for meg en falsk profet - var galt.

Kommentar #15

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

RE: RE: RE: Jeg savner et tøffere Vårt Land

Publisert nesten 12 år siden
12.12.09 kl. 13:24 skrev Leif Gullberg:12.12.09 kl. 13:14 skrev Kristian Kahrs:

"Leif, jeg vet ikke hvor kjent du er med Pressens Faglige Utvalg, men Sosialistisk Ungdom i Vest-Agder mente også at Magazinet "hånet" andres tro. Dette ble totalt tilbakevist av PFU, og de sa følgende:

"Utvalget merker seg for øvrig at publiseringen av tegningene inngår i et saklig oppslag om forholdet mellom ytringsfrihet og islam, og at presentasjonen heller ikke har noen provoserende form.Magazinet har ikke brutt god presseskikk.

"Du skal være meget forsiktig med å anklage Magazinet og Vebjørn Selbekk for å ville håne andres tro. Les hele uttalelsen fra PFU på http://www.pfu.no/case.php?id=1723

---

Problemet er at det ble oppfattet av den muslimske verden som en forhånelse - ikke om det passerte det norske PFU's krav for brudd mot ytringsfriheten.Du oppfordrer meg til å "være meget forsiktig" med å anklage Magazinet for å ville håne andres tro. Betyr det at du mener det er jeg som da bryter ytringsfriheten i Norge ved å lansere en slik tanke? Er det  pressen som skal beskyttes mot frie ytringer?

Jeg har forføvrig stor sans for Vebjørn Selbekk, og var sågar en tid abonnent på det ellers gode bladet Magazinet. Men her mener jeg at Vebjørn Selbekk gjorde en stor blunder. Karikering av hva som for andre er en hellig person - men for meg en falsk profet - var galt.

Nå merker jeg at jeg blir skikkelig oppgitt. Bannet litt da jeg så det du skrev =P Unnskyld meg, men noe man ofte får med karikaturer og blasfemi er jo nettopp at folk blir provosert. So what? Vi har en tradisjon for sånt i Europa og om noen arabere klikker vinkel pga noen dumme karikaturer, så synd for dem. Det er ærlig talt ikke vårt problem.

Kristne har forstått at blasfemi er kommet for å bli, det får muslimer lære seg også. Det er en del av integreringen. Ellers må OIC og muslimske ledere lære seg at vi setter ytringsfriheten høyere enn alt annet. Gjør de ikke det...vel...nok en gang, det er ikke vårt problem. Det er faktisk de som burde diskutere ytringsfrihet og blasfemi sånn meg og det gjør nå - ikke vi. 

Kommentar #16

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

RE: RE: Jeg savner et tøffere Vårt Land

Publisert nesten 12 år siden
11.12.09 kl. 20:08 skrev Leif Gullberg:

Det er vel også en mulighet for at redaksjonen i Vårt Land bestemte at de ville følge Den Gyldne Regel, introdusert av Konfusius og iterert av Jesus.

Det KAN høres ut som om du sier Jesus var inspirert av Konfusius. Man VET ikke noe slikt.

Jeg vet imidlertid at alt smart jeg har tenkt ut av betydning, har jeg oppdaget at noen har tenkt før. Er jeg da inspirert av disse? Kan være det, men trenger ikke være det.

Mennesker tenker ofte samme sak når de møter samme problemstilling. Trolig grunnet at samme "fyr" konstruerte hjernen og laget tenkningen, nemlig Gud.

Ellers så passer den gylne regel dårlig inn overfor folk som overfaller andre, som radikale muslimer, radikale sosialister, fascister, kommunister etc. Det er ikke konteksten den ble laget for, men for kjærlighet.

Kommentar #17

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

RE: RE: RE: Jeg savner et tøffere Vårt Land

Publisert nesten 12 år siden
12.12.09 kl. 22:27 skrev Arild Holta: "Det KAN høres ut som om du sier Jesus var inspirert av Konfusius. Man VET ikke noe slikt."

---

Ja nå er vi utenfor trådens egentlige tema, så la meg bare føye til en liten ting før vi avslutter denne lille digresjonen.

Du har nok rett i at man ikke kan VITE om Jesus siterte Konfusius. Men det kan sannsynliggjøres. Jesus benyttet - som flere andre rabbinere - noe som på hebraisk kalles remez når han talte. Ordet betyr å hinte. Mye av det Jesus sa besto av å hinte tilbake til hva Moses og profetene tidligere hadde talt. Det er derfor langt fra usannsynlig at Jesus hintet til noe som muligens var vel kjent i Østen på den tiden, og minnet tilhørerne på visdommen i Konfusius' ord.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere