Levi Fragell

102

Tar det aldri slutt?

Fortsatt åpne dører for den spekulative karismatikken. Lutherske kristne og IMI-kirken må stilles til ansvar.

Publisert: 25. mai 2012

Tar det aldri slutt?

Har fornuftige og reflekterte kristne (som Vårt lands medarbeidere) pluss en ateistisk aktivist (jeg selv) i løpet av de siste par år oppnådd at den mest spekulative karismatikken har fått mindre rom og anerkjennelse i Norge? Mye kan tyde på det. (Se Jarle Kallestads kommentar om Oase i VL 25.5.) Men jeg føler meg ikke trygg. Når Normisjons store og aktive IMI-kirke i Stavanger nå igjen arrangerer møter med John Arnott og Mark Stibbe, 8. – til 10. juni, blir jeg igjen alvorlig bekymret på vegne av både nåværende og fremtidige ofre for denne religionsutøvelsen.

La meg gjenta: John Arnott er grunnlegger av den såkalte Torontobevegelsen fra Canada, som har vært og er kjennetegnet av ekstreme religiøse aktiviteter, som hopping, dansing, brøling og ukontrollert latter under gudstjenesten. En rekke delegasjoner fra flere norske trossamfunn har besøkt Toronto og kommet oppglødd tilbake. Dette gjelder også forkynnere i Statskirken. Den skammelige praksis er slett ikke fjern historie. John Arnott besøkte Oslo i november 2009. Da han bad for de søkende , ble de ”liggende som livløse, andre sjanglet rundt etter forbønnen,” skrev den kristne dagsavisen Dagen. Pastoren for den nystiftede Catch the Fire-menigheten, Jostein Hågan, forteller at han fikk sitt liv forvandlet under møtene og begynte å be for syke: ”Folk med ulik lengde på beina opplever at beinet gror ut når jeg ber for dem,” forteller han til avisen. Pastor Hågan har studert på Menighetsfakultetet, hvor nå stadig flere karismatiske prester og predikanter får sin utdannelse, sågar sine doktorgrader. Om en økende faglig innsikt i teologien vil bidra til sunnere forhold i det ekumeniske kirkeliv som nå har blomstret opp, gjenstår fremdeles å se. Det som nå skjer i ett av norsk bedehuskulturs fremste sentra får meg til å tvile på fremskrittet. Den lutherske Oase-bevegelsen har det etter min mening fortsatt my å bevise – og motbevise. Denne organisasjonen har gitt legitimitet til en kristenkultur som enkelte pinseledere advarte mot allerede i 1930-årene: ”Hvem kjenner ikke til de ubeherskede møter, der hyl og andre umenneskelige lyder har skåret gjennom luften lange, lange veier,” skrev redaktør Egil Strand, og fortsatte: ”Hvem kjenner ikke til den utøilede skikk å ligge på gulvet og sparke – rive i benker og stoler? Kan man undres over at verden sier de er sinnsvake.” Det er dr. theol. Terje Hegertun som gjengir disse advarsler i sin doktoravhandling om dette miljøet (2009). Men fortsatt ”sjangles” det altså, mens andre ligger som ”livløse” på kirkegulv i Norge.

Mark Stibbes rolle som brohode for bl.a. Torontovekkelsen i Storbritannia gir heller ikke noe beroligende signal. Hans kirke omtales på denne måten på Internett av en pastorkolleg, James Jacob Prasch:

”Is St. Andrews Merely A Spiritually And Doctrinally Deranged Church Or A Lunatic Asylum With A Cross On The Roof?”

Pastoren skriver videre: “This sick charismania of Mark Stibbe has no relation to any biblical practice of charismata or charismatic gifts, but on the contrary such Christ-less chaos is the sick and twisted lunacy my fellow charismatics & Pentecostals are commanded to avoid in 1 Corinthians 14.”

Så - hva nå Normisjon og øvrige ansvarlige?

Kommentar #901

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg noterer meg også at du ikke er i stand til å ta inn over deg at det finnes uenighet blant forskere i disse spørsmålene.

Jeg tror ikke bevist du er uredelig, men mye av det du skriver henger ikke sammen. Det er ikke slik at det jeg har sagt her er mindretallsmeninger, eller at forskerne står 50-50 mot hverandre i synet på de problemene jeg har nevnt.

 Når det gjelder det Johanneiske komma er det ulike teorier. Få mener det orginalt var av Johannes. Den kjente og kristne forskeren Bruce Metzger mente dette: One popular theory today is more general, and is expressed by Bruce Metzger. The Comma may have arisen as a gloss as early as the 4th century, and was worked into the epistle's text in the Latin Vulgate in around the year 800. Når det gjelder Johannes evangelium mener de fleste forskere i dag dette: Although some notable New Testament scholars affirm traditional Johannine scholarship, the majority do not believe thatJohn or any other eyewitness wrote it, and trace it instead to a "Johannine community" which traced its traditions to John; the gospel itself shows signs of having been composed in three "layers", reaching its final form about 90-100 AD

 Når det gjelder forfatterskap av ulike skrifter se for eksempel 1. Peters brev: Modern scholars are convinced that the language, dating, literary style, and structure of this text makes it implausible to conclude that 1 Peter was written by Peter; it is more likely that 1 Peter is a pseudonymous letter

 Når det gjelder forfatterskapet til 2 Peter: Although 2 Peter internally purports to be a work of the apostle, most biblical scholars have concluded that Peter is not the author and consider the epistle pseudepigraphical.

 Når det gjelder Pastroal brevene: The author of First Timothy has been traditionally identified as the Apostle Paul. He is named as the author of the letter in the text (1:1). Nineteenth and twentieth century scholarship questioned the authenticity of the letter, with many scholars suggesting that First Timothy, along with Second Timothy and Titus, are not original to Paul, but rather an unknown Christian writing some time in the late-first-to-mid-2nd century[1]. Most scholars now affirm this view.

 Det samme kan sies om de problemene jeg har nevnt. Det er ikke slik at det bare er uenighet blant forskerne. Sannheten er at det er noen få forskere ofte betalt av konservative evangeliske miljø som står imot det majoriteten mener. At du da mener jeg er usaklig som ved noen anledninger har vist til en forsker får så være. Han er stort sett på linje med konsensus, og hans lærebøker blir brukt ved mange av de ledende universitet og høyskoler i amerika og Europa.

 Når det gjelder treenigheten og historien jeg skrev om da Bibelen skulle trykkes kan du høre den her om du har 2,5 min:  http://www.youtube.com/watch?v=kGKAWCREOKs

 Du kommer med følgende utsagn som du ikke har begrunnet:

 

1.      Av ortodokse kristne skrifter (i motsetning til heretiske) var et overveldende flertall ikke forfalskninger.

2.      Det var de ortodokse kristne - ikke heretikerne - som arbeidet for å avsløre forfalskningene, og det av både ortodokse og heretiske skrifter.


Svar på 1. Hvordan vet du dette? Av de ortodokse skriftene vi har i Peters navn er 100% forfalskninger om en skal tro forskerne. Av Paulus har vi 7 udiskutable brever, De hadde Marcion også i sin kanon,men det finnes mange flere som er skrevet i den ortodokse tradisjon. Dvs at en stor prosent er forfalskninger. Kan hende har du en god begrunnelse for det du skrev, og jeg er åpen for å lære.

 

Svar på 2. Ja syns du det var rart? De ortodokse gikk av med seieren og fikk skrive historien. Marcion, ebionittene, gnostikerne og andre skrifter ble dømt som vranglærere og skriftene i stor stil brent.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere