Ola Ohm

7

Kvifor får nesten aldri nonner livmorhalskreft?

Ein lege i 1842 fann at jomfruer og nonner hadde mindre sjans for å få livmorhalskreft. Korleis reagerer vårt i utgangspunktet tolerante samfunn på at nokon nektar å vere med på Statens massevaksinasjon av 13-åringar for livmorhalskreft?

Publisert: 23. mai 2012

Dette var eit av spørsmåla som leda den tyske kreftlegen og forskaren Harald zur Hausen mot oppdaginga av HPV-viruset, som han vann Nobelprisen i medisin for i 2008.  Alt i 1842 fann den italienske legen Rigoni-Stern at gifte kvinner, enkjer og prostituerte hadde høgare sjans for å få livmorhalskreft enn jomfruer og nonner.  Rigoni-Stern konkluderte med at seksuell kontakt var avgjerande for å få livmorhalskreft (zur Hausen, 2008).  I 1976 bekrefta zur Hausen at seksuelt overførbare HPV-virus speler ei viktig rolle for å få livmorhalskreft.

Aftenbladet slo 8. mai opp på førstesida at kristne skular takkar nei til vaksine mot livmorhalskreft. Dei tre kristne ungdomssskulane Sandnes friskole, Tryggheim Forus og Vatneli skole har få elevar som tar vaksinen, og ynskjer heller å undervise om seksualitet sjølve framfor å benytte seg av tilbodet frå helsestasjonen.

Det er tydeleg at dette provoserer.  Kommentarane under denne artikkelen på aftenbladet.no, samt artikkelen til nyhetssjef Elin Stueland om kor bakstreverske nokon kristne anno 2012 kan vere, seier alt om at reaksjonane er sterke.

Desse artiklane blei følgt opp med artikkelen ”Vaksine-anger kan bli dyrt”, som kom 9. mai på aftenbladet.no.  Der står det at det kan bli dyrt for dei som nektar, for tar ein ikkje vaksinen når ein er 13, og vil ha den når ein er 16, må ein betale vaksinen sjølv.  Og det kostar i overkant av 2000 kroner.

Den norske stat legg altså opp til å bruke over 2000 kroner pr vaksine for å massevaksinere landets 13-årige jenter.  Dei er godt under lovleg seksuell minstealder i Norge.  I plassen for å legge inn over norsk ungdom at det faktisk på mange måtar kan svare seg å vente med sex, legg samfunnet vårt heller opp til å prøve og avgrense skadeverknadene ved det seksuallivet norsk ungdom lever ut med å vaksinere tenåringsjenter for ei eventuell eksponering av HPV-virus.

Bent Høie gjekk 7. mai ut i media med eit oppgjer med manglande toleranse for aktive kristne.  Dette burde fleire av kommentarskrivarane på aftenbladet.no, samt nyhetssjef Stueland, ha lese.  For i vårt såkalla tolerante samfunn er det ei kjend sak at toleransen kun skjer på visse vilkår.  Kristne folk, som tør å utfordre Staten med å nekte ungdommane sine å vaksinere seg, eller som seier nei takk til kommunal sexveiledning, får på pukkelen så det held.  Akkurat som om dei ikkje veit det beste for borna.  Ein burde kunne krevje ein viss respekt for at det framleis finst folk i Norge i 2012 som nektar å la seg styre av det liberale meiningsdiktaturet og tar eigne val.

2 liker  
Kommentar #1

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Sexualmoral er viktig.

Publisert over 9 år siden

Det er ingen tvil om det. Det er også en annen sak å påvise:

"Allerede i 1949 oppdaget gynekologer ved Mayoklinikken i USA at det fantes ikke eneste jødisk kvinne med livmorhalskreft av 568 pasienter. Statistisk skulle 40 kvinner hatt denne krefttypen.Og ved en stor undersøkelse av 86214 kvinner i Boston så tidlig som i 1954 forekom livmorhalskreft hos ikke-jødiske kvinner åtte og en halv gang så ofte som hos jødinner"

Link: http://www.idag.no/debatt-oppslag.php3?ID=20283

Uten at jeg vil trekke i tvil dine argumenter i ditt innlegg, så utgjør også de med en stor "nisselue" en trussel!

Mvh Petter

2 liker  
Kommentar #2

- -

1 innlegg  125 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Kristne folk, som tør å utfordre Staten med å nekte ungdommane sine å vaksinere seg, eller som seier nei takk til kommunal sexveiledning, får på pukkelen så det held.  Akkurat som om dei ikkje veit det beste for borna.  Ein burde kunne krevje ein viss respekt for at det framleis finst folk i Norge i 2012 som nektar å la seg styre av det liberale meiningsdiktaturet og tar eigne val.

De som nekter ungdommer vaksiner mot kjente sykdommer, kristne eller ikke, tar ikke valg som "utfordrer staten" eller "det liberale meningsdiktaturet." De tar et valg som går på tvers av medisinsk kunnskap, og i dette tilfellet kunnskap om menneskelige seksualvaner. Vi vet at mellom 70% og 80% av seksuelt aktive kvinner vil smittes av minst én av flere varianter av HPV-viruset, og vi vet at mellom 1% og 2% av de smittede utvikler livmorhalskreft som konsekvens. Videre vet vi fra longitudinelle studier utført av bl.a. CDC at seksualvanene til ungdommer i såkalt kristne/religiøse miljøer skiller seg minimalt fra resten av populasjonen.

De vaksinasjonsvalg foreldrene tar er ikke "egne" valg. Det er valg foreldrene tar på et barns vegne, og som barna kan ende opp med å betale dyrt for i myndig alder. For 50% av barna som nektes Gardasil betyr foreldrenes valg HPV16- og/eller HPV18-infeksjon i voksen alder. For en ikke ubetydelig gruppe blant disse får valget fatale og meningsløse konsekvenser i alt for ung alder.

De som mener at ungdommers seksualvaner endrer seg dersom de får en injeksjon mot en av mange kjønnssykdommer i 12-årsalderen må ha en noe simplistisk forståelse av menneskelig insentivering. Det finnes ikke den tenåring i dette landet som holder seg abstinent fordi hun som 35-åring kan få livmorhalskreft, og det finnes ingen som velger å gi slipp på et restriktivt moralsyn fordi sjansen for HPV-smitte minker når de velger å ha sex. Abstinens-basert seksualundervisning fungerer ikke. Prøv heller å basere dere på realitetene: Kjønnssykdommer er en reell trussel for alle seksuelt aktive mennesker, både innenfor ekteskapets rammer og utenfor. Lær barna om prevansjonsmidler og reproduktiv helse, og sørg for at de alltid står rustet mot sykdommer når de selv velger å ha sex. For det er et valg de til slutt vil måtte ende opp å ta selv. 

Kommentar #3

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Som man sår, høster man

Publisert over 9 år siden

er vel "moralen" til det norske samfunn...

Kommentar #4

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

siden nonner

Publisert over 9 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

er vel "moralen" til det norske samfunn

aldri putter?

Kommentar #5

Stian Modin

1 innlegg  119 kommentarer

Dette innlegget burde ikke hvert merket med lesetips!

Publisert over 9 år siden
Ola Ohm. Gå til den siterte teksten.

Den norske stat legg altså opp til å bruke over 2000 kroner pr vaksine for å massevaksinere landets 13-årige jenter.

Jeg regner med at du vet utmerket godt at seksuell minstealder, er satt som en grense for seksuelle relasjoner mellom dem som er over og under denne alderen. Det er ikke snakk om et generelt forbud mot seksuelle aktiviteter av ulikt slag for ungdom under 16, hvis du skulle være i tvil ta en titt på straffelovens §196. Men uansett når ser du for deg at man burde sette aldersgrensen for en slik vaksine? Det er et langt større problem å få vaksinen for tidlig enn å få vaksinen for seint, og selv om man blir vaksinert er ikke det dermed sagt at man oppfordres til å ha sex.

Jeg skjønner virkelig ikke logikken i ditt innlegg, og synes det er merkverdig av Vårt Land å merke et innlegg som oppforder til nekting av vaksinering med lesetips. Vaksinenekt har i de senere årene slått ann blant mennesker som tror på alternativ medisin, og er overbevist om at Big Pharma har en konspirasjon for å gjøre befolkningen syk. Jeg tviler på om Vårt Land ville gitt et innlegg fra et slikt miljø leseanbefalling. Her burde Vårt Land tenke seg om oppfordring til vaksinekt er like alvorlig bakstreversk og farlig for folkehelsen uansett hvilket miljø det måtte komme fra.

Til sist et lite spørsmål angående det økonomiske argumentet det at staten ikke bør bruke 2000 kroner å vaksinere jenter som likevel ikke "bør" ha sex, er dette et prinsipp du er villig til å overføre til andre deler av helsevesenet? Noe som vil innebære at man kutter ut behandlingen av livstilsykdommer som kreft, hjertesykdommer og diabetes, siden man ikke "bør" røyke, drikke eller spise usunn mat. Det vil i såfall bety slutten på almenn helsehjelp (vet at denne ideen fremmes i mange fundamentalistiske miljøer i andre land, eller er det slik at en nemd skal avgjøre hvorvidt sykdommen var selvforskyldt eller ei?

Kommentar #6

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Ola Ohm. Gå til den siterte teksten.

I plassen for å legge inn over norsk ungdom at det faktisk på mange måtar kan svare seg å vente med sex, legg samfunnet vårt heller opp til å prøve og avgrense skadeverknadene ved det seksuallivet norsk ungdom lever ut med å vaksinere tenåringsjenter for ei eventuell eksponering av HPV-virus.

Å preke avholdenhet istedenfor å prøve begrense skadevirkningene ved det seksuallivet folk faktisk lever ut har vært prøvd i store deler av Afrika.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere