Torbjørn Røe Isaksen

21

Slutt for statskirken

Publisert: 22. mai 2012

Da Stortinget mandag vedtok endringer i Grunnloven blir statskirken i praksis historie, men Norge vil fortsatt være et kristent land, og det vil fortsatt synes i Grunnloven.

Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? 
Hvorfor er du så langt borte fra meg?A
Hvorfor hjelper du ikke når jeg klager min nød?

Jeg roper om dagen, Gud – du svarer ikke, 
og om natten, men jeg får ikke ro. 
Salmenes bok, kapittel 22, vers 2 og 3

Salme 22 er en gripende klagesalme, dypt rørende i sin desperasjon, men samtidig klar i sitt håp om frelse og tiltro til at Herren faktisk lytter. At åpningssetningen – Min Gud, min gud, hvorfor har du forlatt meg? – trolig er blant de mest kjente i vår kultur, bærer vitnesbyrd om en tusen år lang kristen tradisjon.

Som Inge Lønning skriver i siste utgave av Minerva, vil en av denne tradisjonens manifestasjoner snart være historie. Våren 2012 blir Norge en stat uten en kirke. Paragraf 2 i Grunnloven endres, slik at lutherdommen ikke lenger «forbliver Statens offentlige Religion». I stedet vil det heretter være slått fast at «Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv». Samtidig understrekes det at Den norske kirke «forbliver Norges Folke-kirke og understøttes som saadan af Staten», men andre tros- og livssynssamfunn skal «understøttes paa lige Linje» (men prestene skal fortsatt lønnes av staten). Henvisningen til lutheranismen er i praksis det som gjør statskirken slik vi kjenner den til historie.

 Det gir en god anledning til å reflektere over hva nettopp protestantismen og Luther her betydd i vår historie.

Den amerikanske statsviteren Francis Fukuyama legger i sitt verk «The Origins of Political Order» avgjørende vekt på religionens selvstendige rolle som drivkraft for moderne, politiske samfunn. Religionen er ikke simpelthen formet av økonomisk utvikling, geografiske trekk eller befolkningsmessig utvikling, men spiller en selvstendig, historisk rolle som pådriver. Et illustrerende eksempel er profeten Muhammeds samling av de arabiske stammene på 600-tallet som, i følge Fukuyama, hadde vært utenkelig uten den nye troen islam og uten Muhammeds karismatiske lederskap.

Enhver europeer vil raskt oppdage grunnleggende, kulturelle forskjeller om han reiser til et arabisk land. Samtidig vil vi lett i vår sekularitet, bli ledet til å tro at forskjellene består i nettopp vår relative mangel på religiøs påvirkning og deres tilsvarende overflod av det samme. Det er trolig en misforståelse. Reformasjonen hadde umiddelbare konsekvenser for kongeriket Danmark-Norge. At staten tok over Kirkens eiendommer var selvfølgelig det mest åpenbare, men Lønning antyder også en annen sammenheng som kanskje er enda mer interessant:

Uten Luthers oppgjør med en hierarkisk kirkeforståelse og med det prinsipielle skille mellom geistlighet og legfolk er det vanskelig å forklare hvordan kvinnelige prester og biskoper kan fortone seg like naturlig under nordiske klimaforhold som det i den romersk-katolske innflytelsessfære er utenkelig.

Ved reformasjonen ble Norges riksteologi – og dermed store deler av vår idémessige ballast – byttet ut. Luthers inntreden i norsk åndsliv påvirket kanskje ikke bare våre institusjoner, men også våre mentale kart. Slik sett er det kanskje en sammenheng mellom norsk likestillingspolitikk og reformasjonen.

Noen vil kanskje være fristet til å si at Norge våren 2012 igjen skal bytte ut hele vår idémessige arv. Jeg tror det er feil. Skillet mellom kirke og stat er en konsekvens av at vårt mentale kart allerede er endret. Konsekvensene av denne endringen kommer ikke i fremtiden, de er her allerede. Den formelle endringen speiler denne utviklingen, men skaper den ikke.

Bloggposten er basert på en Ideer-lederartikkel som er trykket i siste utgave av Minerva.

Kommentar #1

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

HVEM SITT mentale kart

Publisert over 9 år siden

ETT er iallefall sikkert. Vi som hører menigheter til som forkynner Guds klare ord etter Bibelen vil samles som før og Gud skje lov og takk for det. Det ser ut til at vi har mange forskjellige mentale kart - bare ingen andre ødelegger andres mentale helse.

70 års kommunisme i det gamle Sovjetsamveldet viste at etter Murens fall - kom kristendommen MYE STERKERE tilbake. Gamle mennesker gråt når de fikk en bibel i hendene. INGEN kan stoppe menneskers Guds-ånd. Som det står i Bibelen. "Frykt ikke for de som slår legemet i hjel - men frykt for dem som slår både sjel og legeme ihjel". De som ødelegger menneskers sjel og ånd. Gud skje lov greide ikke kommunismen det. Folk gikk i sine bønne-kamre - eller de samlet seg hemmelig i egne hjem og ba. Jeg husker den tiden selv - jeg kunne våkne på natten flere netter i strekk og skjønnte ikke hvorfor, men hver natt kom tankene om de som bodde bak murene og jeg husket jeg ba om at menneskene måtte kjenne den samme friheten som jeg selv opplevet og det ba jeg om i Jesu Kristi navn. Jeg - og mange med meg ble bønnhørt.

Jeg er litt treg i oppfattelsen, det er ofte i ettertid jeg skjønner at jeg er blitt brukt for å fremme frihet og fred for andre mennesker, for det ble slutt på at jeg våknet om nettene - som var til nesten samme tidspunkt. Det hender at jeg våkner på natten nå også, men det er sjelden - og ikke slik som den gangen da muren fortsatt sto. Det kan være nyttig for oss troende å våkne midt på natten - blir vi våkne nok kan vi be - og det er mere enn nok å be om.

Ja, Guds veier er uransakelige. Jeg ber til Jesus om å bli brukt av Ham i kjærlighetens tjeneste - og som det står - en bønn kommer ALDRI tomhendt tilbake. Det kan ta år før man får bønnesvar - men svar er underveis. Gud skje takk og lov for det i Jesu navn. Ellers ALT GODT for deg  - og det kan du trenge i disse uoversiktlige med synsing og mening i alle retninger. Da skal man holde stø kurs - men helst ved Guds høyre hånd - som det står i Bibelen. STÅ PÅ for et godt samfunn.

Kommentar #2

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Du gir en feil fremstilling Isaksen

Publisert over 9 år siden

Statskirken oppløst ? Det stemmer vel knapt, den vil fortsatt være finansiert av staten og fremdeles ha en slags særstilling. Og ikke minst denne kirken som ble tredd ned over hodet på den daværende befolkning i 1537 er knapt oppløst. Det er har ikke funnet sted noen sletting av medlemsregistrene, hvilket hadde vært den eneste anstedige å gjøre. Så kunne de som fortsatt ville tilhøre den evangelisk lutherske kirke tegne nye medlemskap. Det er faktisk den korekte måten å oppløse en statskirke på. Med andre ord denne såkalte oppløsningen har liten eller ingen betydning, så lenge innstitusjonen i seg selv ikke oppløses.

Kommentar #3

Monica Farinetti

70 innlegg  354 kommentarer

Slutt for statskirken...

Publisert over 9 år siden

Hei !

Vi kan diskutere formaliteter rundt landets trosretninger, og avklaringer skader vel ikke.

Det er dessverre slik at "Kirken"(den kristne), som et samlebegrep har redusert seg seg til en seremonimester.

De fleste med kirkelige verv er ikke skolerte innen teologi, forventer selvsagt ikke at alle er teologiutdannet, men et grunnfag el lignende burde være det minste.

Bibelen er ikke et umiddelbart tilgjengelig skrift, med sine gamle språk. Hvem eller hva er Gud ? Det er ikke noe selvsagt svar på dette. Vi vet ikke, men vi bare aner det, ut fra forferdrene beskrev det. Vi må som i den jødeiske tradisjon, gruble på det, ikke passivt sitte å ukritisk ta imot alt vi får servert, galt eller riktig tolket...

Kirken slik den er organisert i dag er lysår borte fra den menighet NT snakker om. Menighet er alle som AKTIVT bidrar med kunnskap og sosiale aktiviteter i en kristen ånd. Ikke av  gratispasasjerer som kommer for å få kaffe og bli underholdt i en times tid.

Så først må vi definere hva en kristen kirke faktisk er kirke !

Tidl stud teol.

Monica

 

 

Kommentar #4

Monica Farinetti

70 innlegg  354 kommentarer

Slutt for statskirken...

Publisert over 9 år siden

Hvis du mener den kirken som driver med kultur, konserter, ritualer og seremonier spiller det ikke så stor rolle hvordan og hvem som driver den, da blir den en kulturinstitusjon i rekke med alle andre ! Og vil i prinsippet være slutt...

Ds

Kommentar #5

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

da er uansett små enheter best

Publisert over 9 år siden
Monica Farinetti. Gå til den siterte teksten.

Kirken slik den er organisert i dag er lysår borte fra den menighet

og vi trenger ikke en statskirke.jeg ønsker ikke dette vesen,og kristne kan dyrke i sine småhus og hjem.da blir vel alle fornøydde med et skille?

Kommentar #6

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Gode betraktninger Monica

Publisert over 9 år siden

ja, hvem vet hvem Gud er?

Kristne rett-troende vil jo hevde det er Jesus.

 

Kommentar #7

Monica Farinetti

70 innlegg  354 kommentarer

Slutt for statskirken...

Publisert over 9 år siden

Ja, Jesus som en fortsettelse fra GT til NT er er interessant i å forstå.

Gud/Jesus skaperverket ER aktivitet skapervilje/glede, innsikt, kunnskap og handling,

kjærlighet og aktivitet.

Kirken skulle gjenspeile dette !

Monica

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere