Arnfinn Clementsen

45

Forsvinner Jesus ut av grunnloven mandag 21. mai?

Jeg tror ikke at Jesus "forsvinner ut av grunnloven" mandag 21. mai. Uansett tviler jeg på om en statskirke ville vært en garantist for hans tilstedeværelse.

Publisert: 19. mai 2012

Mandag 21. mai vedtas etter all sannsynlighet endringer i grunnloven som handler om stat-kirke. Kort sagt skal ikke lenger den lutherske tro være statens offisielle religion, og vi har ikke lenger en statskirke. Det er mange meninger ute og går blant dett, og det skulle bare mangle om det ikke var åpnet for det i et demokratisk samfunn.

Men når en del "erkekonservative" kristne bruker uttrykk som "Jesus ut av grunnloven", "avkristning", "Norge er ikke lenger en kristen stat", ja, noen har til og med kalt morgendagens vedtak for et "statskupp". Ja, vi snakker i hvert fall ikke samme språk!

Vi hører om dem som vil fysisk vil forsøke å hindre stortingspolitikere å komme inn på Stortinget for å stemme i morgen. Stortingsrepresentantene mottar mailer og brev, noen i "så sier Herren- form", om hvilken ulykke dette er for landet. Jeg opplever slikt både utidig og blasfemisk. 

Jeg er overbevist om at tiden for en statskirke er over, og jeg ser ingen avkristning i at statskirken forsvinner og erstattes av en luthersk folkekirke, og at alle trossamfunn likestilles. Jeg ser heller ikke at Jesus forsvinner ut av grunnloven, så vidt jeg vet har han aldri vært nevnt. Jeg tviler også sterkt på om statskirken er en garantist for hans tilstedeværelse, selv om den historisk har hatt betydning for landet. Den nye teksten i grunnloven sier at Norge fortsatt vil bygge på den kristne og humanistiske arv. Selvsagt kunne det vært uttrykt sterkere, men dette er ikke "statuttene" til en menighet, men landets grunnlov. Norge er ikke en kristen stat, men et land som bygger på en kristen grunnvoll, tro og arv. Det er vi takknemlige for, og det vil vi bevare!

Nå er det levende kristne og kirker over hele landet som må se mulighetene, ta ansvar og gjøre jobben! Vi har full frihet til i ord og gjerning å proklamere Jesus, be for landet, fremme kristne verdier, vise Guds kjærlighet gjennom gode gjerninger, og utøve positiv samfunnsinnflytelse. Jeg tenker at morgendagen er en god dag for landet hvis vi ser framover og bruker mulighetene!

www.arnfinnclementsen.org

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #2

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Ett stykke fram.

Publisert nesten 9 år siden
Arnfinn Clementsen. Gå til den siterte teksten.

erstattes av en luthersk folkekirke, og at alle trossamfunn likestilles.

Et merkelig uttrykk som jeg tenkte på nå kan passe her "Om Luther hadde levd nå hadde han snudd seg i graven"..

Hvor mye Luthers som er igjen i Den Norske Kirke er en ting.  Men i sin nye rolle som folkekirke må den vel tone det "Lutherske" noe ned til fordel for "folkekirkelig".  

Likestillingen er det et stykke frem til.  Økonomiske blir det ingen forandring at vi forsatt har en statlig/kommunalt betalt kirke som lever på stortingflertallets godvilje hvert budsjett år.  I sin struktur med at all undervisning skal skje av profesjonelle utdannnede personer har vi sett at trosopplæringsreformen ikke har blitt gjennomført. Denne var jo på en måte en del av denne pakken med grunnlovsreform - men stortingsflertallet har ikke fullfinansiert dette  - ennå.

Men at det nå ikke lengre er et A og B lag i Norsk kristendom er en god tanke i seg selv. Men litt usikker på hvem som nå skal ta på seg ansvaret for å begrense begrepet kristne i henhold til gunnloven.

Kommentar #3

Jan Harsem

89 innlegg  214 kommentarer

Den politiske bakgrunnen blir glemt

Publisert nesten 9 år siden

Det er mange kommentarer om dagen fra KRF, kristne aviser og andre kommentatorer, som avdramatiserer situasjonen og understreker hvordan det som nå skjer bare er av det gode. Jeg tror nok at aksjonistene er nærmere realitetene enn mange liker å erkjenne.

Clementsen og andre har mange gode poenger, men alle unnlater å sette grunnlovsendringene inn i den politiske og kulturelle sammenhengen som de finner sted i.

Det er bare i lys av de politiske realitetene at disse grunnlovsendringene kan forstås.

Det er ikke noe problem å argumentere for likhet mellom trossamfunn og mot statskirkens monopol. Problemet er at det var relevante temaer i tidligere generasjoner.

Det er ikke hensynet til frie evangeliske forsamlinger som ligger bak stortingsvedtaket kommende uke. Drivkraftene er den sekulære staten som kobles vekk fra religiøs tro.

Som en rekke andre store samfunnsendringer de senere årene, så finner dette sted uten noen gjennomgående debatt som tar hele samfunnet og alle samfunnsgrupper med seg.

Greiet nok at dette burde vi diskutert for mange år siden, da prosessen startet, men det er ikke alltid enkelt å organisere bred politisk refleksjon, og omforme dette til en politisk strategi, når det ikke finnes noen etablert kanal inn Stortinget.

Samtidig synes jeg KrF skal takkes for å ha bidratt til at nasjonens kristne arv tross alt fortsatt er hjemlet i den nye grunnlovsteksten. Den nye grunnlovstekstens formulering om den kristne arv er selvsagt noe vi må ta vare på - men det er ikke hensynet til frikirkeligheten som ligger bak statens frakobling den evangelisk lutherske tro.

Det vi tildligere kalte frikirkelige vil også møte en ny virkelighet når den kristne troen møter motstand på stadig nye områder, hvor vi tidligere tok det som en selvfølge at kristen tro, begrepsunivers og bakgrunn for virkelighetsforståelsen var til stede - nå blir utfordret.

Kanskje vil vi da erkjenne at det ikke var hensynet til å la de frikirkelige utfordre statskirkemonopolet - men mer grunnleggende samfunnsendringer - som fant sted ved grunnlovsendringene som ble fullført i 2012.

Kommentar #4

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Bra og dumt

Publisert nesten 9 år siden

Det er ikke tvil om at dette både er bra og dumt.

Bra for kirken, for da kan den stå for det Bibelen står for, og ikke det staten sier den skal stå for.

Dumt for Norge, fordi landet sier fra seg et forhold til Gud. På den annen side, kan det hende at flere folk kommer til en rett tro, og ikke den staten vil tre ned over hodene våre.

Kommentar #5

7 innlegg  815 kommentarer

Det som er merkelig

Publisert nesten 9 år siden

vel, kanskje ikke så merkelig, er at kristne politikere ikke skjønner hvordan Gud tenker autoritet og autoritetsområde. Greit nok at kristne politikere ikke kunne gjennomført det, uansett, men at kunnskapen rett og slett ikke er tilstede er et symptom på en sykdomsdiagnose i guds rike.

Kommentar #6

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Grunnloven og Jesus

Publisert nesten 9 år siden

Statskirken er et ukjent begrep i bibelen. Mennesker blir ikke liksom kristen om Jesus står i grunnloven eller ikke. Evangeliet forteller om og innbyr til et personlig forhold mellom enkelt mennesker og Jesus. Det dreier seg om mennesker som har et personlig forhold til Jesus. Et forhold som frelser og forvandler dem. Kristendommen som religion, kirken som institusjon, er i seg selv ikke kristen. Det er bare mennesker, ikke institusjoner, som kan være kristne.

Kommentar #7

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.

Dumt for Norge, fordi landet sier fra seg et forhold til Gud.

Hvordan kan en nasjon ha et forhold til Gud? 

Jeg syntes Lund har beskrevet bra hvordan det enkelte menneske kan ha et forhold til Gud, men en nasjonalforsamlings eneste plikt er å legge til rette for at menneskene i nasjonen selv kan velge om de vil ha en relasjon med Gud eller ikke. 

Forøvrig er det ikke Jesus som forsvinner fra grunnloven, men en tysker ved navn Luther, som blant annet drev med forfølgelse av jøder. 

Det blir neppe noe tap for nasjonen at hans navn blir strøket ut av grunnloven. 

Kommentar #8

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Nettopp

Publisert nesten 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Det er bare mennesker, ikke institusjoner, som kan være kristne.

For en sjelden gangs skyld er jeg enig med Gunnar Lund :-)  Staten har ingen tro, og "Jesus i grunnloven" blir dermed selvmotsigende.

Kommentar #9

Arnfinn Clementsen

45 innlegg  22 kommentarer

Den politiske bakgrunnen

Publisert nesten 9 år siden
Jan Harsem. Gå til den siterte teksten.

Clementsen og andre har mange gode poenger, men alle unnlater å sette grunnlovsendringene inn i den politiske og kulturelle sammenhengen som de finner sted i.

Mange gode innlegg i denne saken. Her kommer noen korte tillegskommentarer til min blogg.
Jeg synes ikke minst Jan Harsem har gode betraktninger i sitt innlegg. Selvfølgelig handler dette også om en politisk og kulturell sammenheng. At Norge har bygd på "den evangelisk lutherske tro" har selvsagt hatt betydning for vårt land gjennom generasjoner. 

Jeg regner meg selv som en konservativ kristen, men har i denne saken kjent behov for å gå i rette med mye av det jeg opplever som usaklige argumenter fra det jeg har kalt "erkekonservative kristne". 

Selvsagt finnes det det innen det politiske, kulturelle og kasnkje også det religiøse Norge de som ser dette som en mulighet til å "fjerne kristendommen", mer enn å være opptatt av at trossamfunnene nå blir likestilt. Det er sikkert rett, slik Harsem skriver. Men heldigvis nådde ikke SV fram med sitt ønske om å ta "kristennavnet" bort fra grunnloven. Glad for at Harsem også anerkjenner den innsats KrF har gjort for å beholde den kristne arv i grunnloven.

Min konklusjon er at på tross av visse historiske og kulturelle gevinster hører ikke stat og kirke sammen, ingen av partene ønsker heller dette i vår tid. Det betyr også at trossamfunnene stilles likt, noe som er på høy tid, selv om Den Norske Kirke fortsatt vil ha privelegier som folkekirke.
Samtidig er det riktig og godt, så vel historisk som kulturelt, at det sies klart i grunnloven at det fortsatt skal ligge en kristen arv til grunn for vårt land.

Så er det som aldri før opp til den kristne kirke i all sin bredde å sørge for at Jesus og den kristne tro ikke forsvinner fra landet, noe jeg tror de aller fleste innbyggere i vårt land også ønsker!
Det er også opp til det norske folk å stemme på politikere som bygger på de kristne verdier, og som samfunnsengasjerte mennesker ønsker vi å prege alle områder av samfunnet med kristen tro og verdier. 
Jeg ser uansett ikke at statskirken er garantisten for dette.

Kommentar #10

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Merkelig!

Publisert nesten 9 år siden
Arnfinn Clementsen. Gå til den siterte teksten.

At Norge har bygd på "den evangelisk lutherske tro" har selvsagt hatt betydning for vårt land gjennom generasjoner.

Jeg skjønner ikke helt Clementsen her. Han er selv en pinsevenn som Gud engang førte ut av statskirken. Er det så at pinsevenner som oss vil savne kirken når den mister sitt fotfeste som statsreligion? Jeg er faktisk enig med Rune Tveit som sier:

"Forøvrig er det ikke Jesus som forsvinner fra grunnloven, men en tysker ved navn Luther, som blant annet drev med forfølgelse av jøder.

Det blir neppe noe tap for nasjonen at hans navn blir strøket ut av grunnloven" sitat slutt!

Og heller ikke dens vranglære!

Det er godt at statskirken blir sidestilt med andre menigheter som har strevd i alle år for at de skal stå oppreist som Guds forsamling. Men jeg lurer på om ikke også frimenighetene nå må klare seg uten støtte fra myndighetene. Kanskje dette kan være årsaken til at de kristne finner tilbake til hverandre og at det igjen kan oppstå vekkelse. Da blir mann kanskje mer avhengig av Jesus framfør staten med alle sine midler og støtte.

Kommentar #11

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

For en sjelden gangs skyld er jeg enig med Gunnar Lund :-)

Feil..

Så de som grunnla norges grunnlov - de var da IKKE staten - eller folket representanter??

staten representer folket - ergo hvist folket ikke vil ha Jesus - da vil ikke staten heller ha den ELLER??

Det å tro at du kan skille staten fra kristendommen - er en utpoi. 

Kommentar #12

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

I hvert fall så

Publisert nesten 9 år siden

forblir jo Norge luthersk, rent demografisk sett....

Staten og de trofaste "erke-konservative" kirkegjengerne har glidd fra hverandre helt.

Når Staten ikke lenger holder sine (langfingrete) fingrer eller hånd over Kirken, ja da burde man jo være glad, selv som lutheraner.......

Nei, forresten umulig å si hva som har skjedd og hva man sier om ti år for eksempel.

Så jeg ihvertfall gjør som Skriften sier, lev en dag av gangen....så får vi se.

Kommentar #13

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Utopi?

Publisert nesten 9 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Det å tro at du kan skille staten fra kristendommen - er en utpoi.

Hva mener du med det?  Religion er religion og stat er stat.  En stat kan ikke tro. 

Kommentar #14

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Men den kan makt. Så vi andre kritisere den.

Kommentar #15

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Integritet og frihet

Publisert nesten 9 år siden

Ja, Jesus forsvinner imorgen. 

Selvsagt ikke. Men Jesus slipper fri fra å tenke stat. Det er jo godt.

Staten må ikke tenke slik, og Jesus må ikke tenke slik. 

Råd fra filosofen: lukt. Nyt.

 

Kommentar #16

Jon Faller

1 innlegg  35 kommentarer

Grunnlovens verdiparagraf

Publisert nesten 9 år siden

Man kan ikke få Jesus ut av Grunnloven, for han er ikke der. Og han har aldri vært der heller. Jesus er et spøkelse.

Det kan se ut for meg som nevnte endring er et grep for å komme ut at "diskriminerings-klemma", ettersom vi de senere år har importert flere varianter av dårskapen. Og i følge europeiske bestemmelser kan vi ikke forskjellsbehandle noen ved at kristendommen er forfordelt.

Men vi trenger bare èn verdiparagraf i Grunnloven, så er problemet løst. Også det problemet vi har fra før av:
Grunnlovens §2: "Primitiv tilbakestående religiøs dumskap er forbudt".

Kommentar #17

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Utpoi?

Publisert nesten 9 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Det å tro at du kan skille staten fra kristendommen - er en utpoi.

Her opplever jeg at du er veldig uklar, kan du forklare hva denne påståtte utopien (antar at det er det du mener med utpoi :-) ) er? 

Dersom en stat bygger på verdier som likhet og solidaritet, frihet og toleranse, respekt og tillit, rettigheter og plikter som sikrer borgerne likebehandling og menneskeverd, der statsforvaltningen står som garantist for at alle skal behandles rettferdig i forhold til det lovverk man har laget på bakgrunn av disse verdiene, vil det rimelig sikkert at frihet til å være medlem av en hvilkens som helst kirke og dyrke den tro som den enkelte ønsker vil være sikret. (Premisset om at denne trosutøvelsen bare er akseptabel i den grad den ikke er til skade (for andre) anser jeg som sikret i de verdier som jeg har beskrevet over) 

Jeg vil påstå at en statens oppgave er å forvalte de verdier som materaliserer seg hos borgerne når de får behov for statens hjelp og dette er sikret i de lover staten har vedtatt. Et typisk eksempel på dette  kan være å ivareta borgerne nå de f eks blir syke og har behov for behandling og pleie. 

Men at staten kan forvalte troen til borgerne er etter min menig utopi å tro, troen er ikke materiell, den har først og fremst sin forankring i menneskets eget indre liv og er derfor ikke av "denne verden" som Jesus noen ganger forklarte. 

Kommentar #18

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Lukten av kristenmanns blod..

Publisert nesten 9 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

Nei, forresten umulig å si hva som har skjedd og hva man sier om ti år for eksempel.

Så jeg ihvertfall

Vi har sett hvordan røkeloven har bredt om seg. Idag må røkerne gjemme seg bort på mindre og mindre omdråder.  Det samme vil nok skje med tro også.

Vi sier at vårt land har tros frihet men det er egentlig fritt for tro.    Flere og flere bedrifter forbyr religiøse symboler av smittevernsårsaker , eller avstøtende effekter.  Man får ikke uttrykke sin tro gjennom plagg eller smykker.  Skolelag på skolene sliter med å få lokaler,  skoler  og barnehager med kristen formålsparagraf tillater ikke markering av kristne høytider.  Pressen som ofte før hadde f.eks dagens ord i avisen slutter med slikt.    Kristenmanns blod og tradisjon viskes langsomt bort fra samfunnet.   Vi ser reduksjon av opplæringen av kristendomsfaget har gått på bekostning av opplæring i andre religioner og livssyn - uten av kirkene får tilstrekkelige kompensasjon til å forsette med samme undervisning der - selv om det var lovet. 

De kristne stort sett sitter inne i sitt lønnkammer å ber til sin Gud om at tiden skal skrus tilbake. Uten å egnasjere seg i samfunnspolitiks arbeid for å stoppe denne politiske utviklingen. Skille mellom kirke og stat krever at kristne engasjerer seg i politikken og prøver å bevare de små lommene hvor vi forsatt kan lukte litt kristenmanns blod - enn så lenge.

Kommentar #19

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

Erkekonservativ ?

Publisert nesten 9 år siden

Da er jeg redd jeg må regne meg for "erkekonservativ", selv om jeg ikke var tøff nok til å møte opp foran Stotinget i går for å protestere.

Kommentar #20

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Slik jeg ser dette handler dette ikke så mye om Den norske kirkens forhold til staten, eller Den norske kirkes (priviligerte) forhold til andre kirkesamfunn, som Statens forhold til den kristne tro.

I den gamle grunnloven var Statens kirkelige tilknytning konkretisert gjennom den spesifisering som ligger i begrepet "den luthersk-evangeliske religion". Som kjent representerer lutherdommen en gjennomarbeidet spesifisering av trosinnholdet (teologi) gjennom de lutherske bekjennelsesskriftene.

Der finner man også en bearbeiding av de roller Kirken og Staten hver for seg har i samfunnet (det åndelige og det verdslige regimentet).

Kjernepunktet i den lutherske statskirken, var at kongen ikke bare var statens overhode, men også Kirkens. Kongen var innsatt av Gud, og forpliktet på Kirkens bekjennelse. (Det hører med til historien at Kongen har ønsket at den kongelige bekjennelsesplikten skal forbli uendret.)

Dette ga Staten helt spesielle kvaliteter som etter min mening har større betydning enn at enkelte trossamfunn følte seg tilsidesatt, de historiske motsetningene mellom Statskirke og frikirker til tross. Lutherdommen fikk av historiske årsaker den rolle å representere kristendommen og den kristne tro på kristendommens vegne. Etterhvert fikk de andre kirkesamfunnene i praksis de samme rettighetene, økonomisk og samfunnsmessig (vigsel, begravelser, etc.)

I den nye grunnloven er statens forhold til kristendommen - og ikke bare lutherdommen - svekket. Nye begreper som kristne "verdier" og "arv" står åpent for det politiske flertallet å definere, noe som de gamle formuleringene ikke gjorde mulig på samme måte.

I hvilken grad denne prinsippielle endring vil få praktisk betydning er en annen sak. Sekulariseringen har gått sin gang, og i praksis har ikke Staten vist at den har tatt sin forpliktelse på kristendommen særlig alvorlig. Endringene representerer muligens en form for ærlighet i forhold til realitetene.

Jeg tror idéen om den kristne staten har vært til velsignelse og tjent landet godt. Nå er en epoke over. Frikirkeliges jubel over at Statskirken er historie er jeg redd er overflatisk i forhold til sakens kjerne: Staten er ikke lenger forpliktet på et kristent trosinnhold. Det at dette trosinnholdet var konkretisert i lutherdommen var mer av praktiske hensyn, enn en diskriminering av andre teologiske valører, slik jeg ser det.

Derfor, til tross for min frikirkelige bakgrunn, jeg føler ingen glede. Heller en viss tristhet over at et viktig trekk ved Norge som nasjon i prinsippet er fjernet. Det bør legge en byrde på oss kristne om bønn og forkynnelse slik at Guds velsignelse fortsatt kan hvile over landet!

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere