Jonas Stava

16

Er kristne forventet til å følge Moseloven?

Publisert: 13. mai 2012

Ville igrunn her dele en kort oppsummering av hvordan vi som kristne er kalt til å forholde oss til den nye og gamle pakten. Ser det er masse forvirring i dette for både kristne og ikke kristne. Tenkte jeg ville prøve å forklare balansen mellom den gamle og nye pakten når det kommer til hvordan å forholde oss til lovene i det gamle testamentet. Det skjer så altfor ofte at Bibelen blir feil sitert å tatt utav sin sammheng når argumenter blir lagt frem. Håper dette kan hjelpe til å forhindre det, slik at vi kan ha oppbyggelige debatter fremover. 

Toraen er 1 til 5 Mosebok og inneholder omtrent 613 lover gitt til jødene over en bestemt tidsperiode. 3 Mosebok er boken som har mest av disse lovene nedskrevet. 

Det finnes 3 kategorier med lover:

1. Ceremonial Law

2. Judicial / Civil Law

3. Moral Law

Dette er intet forsøk på å "dodge" argumenter som har med Moselovens bud om at homoseksuelle og ekteskapsbrytere skal dø, men en forklaring på vår relatering til den nye pakten.

Du skal ikke ligge med en mann på samme måte som en ligger med en kvinne. Det er en styggedom" (3 Mos 18, 22). "Når en mann har omgang med en annen mann slik som en har omgang med en kvinne, har de begge gjort en avskyelig gjerning. De skal dø, det hviler blodskyld over dem" (3 Mos 20, 13).

Obamas snakker også om dette i en av sine taler der han ramser opp Moseboken som sier at spising av skjellfisk er en styggedom, slaveri er ok, og et barn skal stenes om han går vekk fra troen.

http://www.youtube.com/watch?v=1RWHdQBMgb4

Når tilogmed ikke Obama skjønner forskjell mellom den gamle og den nye pakten, så tenkte jeg at det var nødvendig å forklare det, slik at vi kan unngå episoder slik som i denne videoen der ting blir dratt utav sin Bibelske og historiske sammenheng.

1. Ceremonial Law

Disse lovene var gitt til jødene og handler kun om jødene som et folkeslag. Lovene relaterer seg til ofring av dyr, spising av visse dyr og hygiene. Det relaterer seg også til tempelofring og alt det innebærer. Klokkeklart at disse lovene er gitt til jødene på denne tiden og ikke til oss som kristne. Vi kan lære mye fra disse lovene, men det finnes ingen grunn for kristne til å unngå å feks spise svin av Bibelske grunner. Jesus var vårt ultimate offer  og ofring av dyr er derfor ikke lenger nødvendig. 

2. Judicial / Civil Law

Disse lovene er også gitt kun til Jødene noe igjen som er veldig klart i det gamle testamentet. Disse lovene relaterer seg til praktiske ting i hverdagen som, rettsystemet, behandling av slaver, straff, regulereringer som har med jordbruk å gjøre. Ser ingen grunn til at vi som kristne skal følge disse. 

Men det som er viktig her er at vi kan lære mye av disse lovene siden mange av dem ble gitt for Israelittene slik at de ikke skulle blande seg med hedningsnasjonene, som praktiserte mange grusomme ting. Blant annet ofring av nyfødte barn til Molech og sex med dyr som førte til masse smitte er noen av dem som nevnes. Det var dermer meget gode og praktiske grunner til at disse lovene ble gitt. 

3. Moralske lover

Her begynner vi å komme innpå noe.  Disse lovene som blannet inneholder de 10 bud er lover som vi er kalt til å følge også idag. Grunnen til dette er mest av alt, at Jesus og Paulus repeterer mange av disse lovene i det nye testamentet og bekrefter at vi som kristne idag er kalt til å holde dem fra et kjærlighetsforhold til Kristus

Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, for it is written: “Cursed is everyone who is hung on a pole.” 14 He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit.

9 Or do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived: Neither the sexually immoral nor idolaters nor adulterers nor men who have sex with men 10 nor thieves nor the greedy nor drunkards nor slanderers nor swindlers will inherit the kingdom of God. 11 And that is what some of you were. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God.”

Dette betyr på ingen som helst måte de som praktiserer disse tingene som nevnt skal dø en fysisk død med henrettelse på jorden, men det referer til en åndelig død som har med å være separert fra Gud. En synd er en synd, og jeg tror personlig at den ene synden nødvendigvis  ikke trenger være så mye verre enn den andre siden de alle leder til døden. Som nevnt så er det ikke i dette livet men det neste. Vi er kalt som Jesus sier, til å elske vår nabo, ikke gjennom vold, men gjennom kjærlighet. Disse moralske budene er gitt oss til individet og samfunnets beste.

Det gamle testamentet er en fysisk versjon og en skygge av de som kom i det nye testamentet. Det aller meste i det nye testamentet er nesten alltid beskrevet å være i en åndelig forstand, ikke fysisk med unntak. En lovbryter av Guds brud fortjener å dø, og det gjelder meg like mye som alle andre. Mine lovbrudd er ikke bedre enn min nabo's og jeg er avhengig av Jesus frelse like mye som alle andre.

La meg oppsummere det i dette: Om moralske lover som gitt i det gamle testamentet ikke blir nevnt i det nye testamentet så har du ingen forpliktelse å følge de. Vi lever i den nye pakten og ikke i den gamle. Den gamle pakten er fyllbyrdet i Jesus og vi lever dermed i det nye og ikke den gamle.

En liten sammenligning mellom en del vers

Mosaic Covenant

New Covenant

Old covenantII Cor. 3:14

New covenantII Cor. 3:6

First covenantHeb. 8:7, 9:1

Second covenantHeb. 8:7, 10:1-9

Came by MosesJohn 1:17

Came by ChristHeb. 8:6, 9:15

Law of MosesActs 13:38-39

Law of ChristGal. 6:2

Law of sinRom. 7:5-6

Law of righteousnessRom. 9:30-31

Law of the fleshRom. 7:5-6

Law of the SpiritRom. 8:2

Not of faithGal. 3:2

Law of faithRom. 3:27

Yoke of bondageGal. 5:1

Law of libertyJam. 1:25

Ended by ChristRom. 10:4

Established by ChristHeb. 8:6, 10:9

Law of deathII Cor. 3:7

Law of lifeGal. 3:11, 6:8

EntanglesGal. 5:1

Makes freeJohn 8:32, 36

A shadowCol. 2:14-17

The realityHeb. 10:1-18

FulfilledMat. 5:17-18

Now in forceHeb. 8:6, 10:9

Leaves imperfectHeb. 7:19

Makes perfectHeb. 7:19

GloriousII Cor. 3:7

More gloriousII Cor. 3:8-10

Powerless to saveHeb. 9:9, 10:4

Saves to uttermostHeb. 7:25

Many sacrificesHeb. 9:12-13

One sacrifice for sinHeb. 10:12

Temporary priestHeb. 7:23

Eternal priestHeb. 7:17

Remembers sinsHeb. 10:3

Forgets sinsHeb. 8:12, 10:17

Yearly atonementHeb. 10:3

Eternal atonementHeb. 10:14

Priests have sinHeb. 5:1-4

Sinless priestHeb. 7:26

Aaronic priesthood>Heb. 7:11

Melchisedec priesthoodHeb. 5:5-10, 7:21

Out of LeviHeb 7:11

Out of JudahHeb. 7:14

Animal sacrificesHeb. 9:12

Human sacrificeHeb. 9:14-28

Earthly tabernacleHeb. 9:2

Heavenly tabernacleHeb. 8:2

Imperfect mediatorGal. 3:19

Sinless mediatorI Tim. 2:5

No inheritanceRom. 4:13

Eternal inheritanceHeb. 9:15

Instituted upon animal bloodHeb. 9:16-22

Instituted upon blood of ChristMat. 26-28

Law of worksRom. 3:27

Law of grace and faithJohn 1:17

Works wrathRom. 4:15

Saves from wrathRom. 5:9

Non-redeemingHeb. 10:4

RedeemsGal. 3:13, Heb. 9:12-15

Non-pleasingPs. 40:6

Pleasing to GodHeb 10:5-18

Abolishment predictedIs. 51:6

Establishment predictedHeb. 8:7

CircumcisionEx. 12:48

No circumcisionRom. 4:9-12

Made to changeHeb. 7:12, Gal. 3:25

Made eternalHeb. 13:20

FaultyHeb. 8:7

PerfectJames 1:25

WeakHeb. 7:18

StrongHeb. 7:25

UnprofitableHeb. 7:18

ProfitableHeb. 7:19,25

Natural programHeb. 9:10-14

Spiritual programII Cor. 3:6, 18

Daily programHeb. 7:27

Finished programHeb. 10:10-18

Infirm high priestsHeb. 5:2, 7:28

Perfect high priestHeb. 7:26

Made priests by lawHeb. 7:12, 28

Made priests by an oathHeb. 7:21, 28

No salvationHeb. 10:2-4

Eternal salvationHeb. 5:9, 10:10

Perfected nothingHeb. 7:19

Perfects believersHeb. 7:19, 10:14

Earthly priestsHeb. 5:1-4

Heavenly priestHeb. 9:24, 10:12

Repeated inabilityHeb. 10:11

Glorious successHeb. 10:10-18

Many offeringsHeb. 9:7

One offeringHeb. 10:10-14

Good promisesDt. 28:1-14

Better promisesHeb. 8:6

A good covenantRom 7:12

A better covenantHeb. 7:22, 8:6

Many high priestsHeb. 7:23

One high priestHeb. 7:24-28

Typical tabernacleHeb. 9

True tabernacleHeb. 8:2, 9:11

No mercyHeb. 10:28

Complete mercyHeb. 8:12

Handmade thingsHeb. 9:1-5, 24

Not handmadeHeb. 9:23-24

An old wayHeb. 8:13

New and living wayHeb. 10:19-20

Unavailing ministersHeb. 7:18

Able ministersII Cor. 3:6

Carnal ministryHeb. 9:9-10

Spiritual ministryII Cor. 3:6

Ministration of condemnationII Cor. 3:9

Ministration of righteousnessII Cor. 3:9

Glory coveredII Cor. 3:13

Glory uncoveredII Cor. 3:18

Brings bondageGal. 4:24-25

Brings libertyII Cor. 3:17

Cannot justifyGal. 2:16

Does justifyActs 13:38-39

Brings a curseGal. 3:10

Redeems from the curseGal. 3:13

Live by worksGal 3:10

Live by faithGal. 3:11

Cannot give lifeGal. 3:21

Does give lifeJohn 6:63-68

Exposes sinGal 3:19

Covers sinRom. 4:1-8

Under lawRom 6:14-15

Under graceGal. 3:22-25

Done awayII Cor. 3:7-14

Not done awayII Cor. 3:11

AbolishedII Cor. 3:13

Continues gloriousII Cor. 3:11

Ministry of deathII Cor. 3:7

Reconciliation ministryII Cor. 5:18

For Israel onlyDt. 4:7-8, 5:3

For all menLuke 22:20, Mark 14:24

Vil repetere at den gamle pakten er fullbyrdet i den nye og vi dermed er kalt til å følge budene til Jesus. 

John 14:15

Om noen elsker meg, da holder han mine bud. 

Dette verset gjenspeiler at vår trofasthet mot Kristus kommer ikke fra loviskhet, men fra et kjærlighetsfylt forhold med han. Som et barn følger instrukser fra sine foreldrer så følger vi Guds bud ut fra kjærlighet, ikke frykt. Elsker selv Guds bud og vet at alle disse budene var gitt oss for vår egen oppbyggelse samtidig som det gagner vår neste.

Håper dette hjalp med å forstå sammenhengen mellom gamle og nye testamentet bedre. Håper samtidig at vers ikke blir tatt ut av sin Bibelske og historiske sammenheng og brukt mot oss som kristne, siden dette blir feil. 

Selv så har også vi som kristne et ansvar å ikke feilsitere andre livssyn. Til tross for at jeg er uenig med Koranen, så blir det feil å ta et vers utav Koranen som snakker om Allahs hat for hedninger, hvis jeg ikke vet hva hele teksten sier. 

Det samme gjelder med humanismen der vi som kristne har ingen rett til å feilsitere og ta hva folk sier utav sin sammheng. Jeg har selv beklagligvis selv gjort dette med både Islam og Humanismen og jeg ber dermed ydmykt om unnskylding for dette i håp om at det for mine egen del ikke vil gjenta seg i fremtiden. 

Håper vi kan ha oppbyggelige debatter i fremtiden, der vi analyserer begge sider av saken og kommer med reflekterte innlegg som viser kunnskap innenfor begge syn og ikke kun sitt eget.

Kommentar #1

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Ukens beste innlegg?

Publisert rundt 9 år siden

Ja, drister meg nesten til å si det....

Jeg sier meg rett og slett enig i det meste her. Dette burde det bli en god diskusjon av.

Ja, hvorfor skal man bare følge ett sett med regler, og ikke det andre?

Selv prøver jeg så godt jeg kan å holde meg unna svinekjøtt f eks, men det er jo også gode helsemessige grunner man kan ha til det.

Egentlig er det samme hvilken dag Sabbat faller på, bare vi har en Sabbat.

Men jeg lurer på når, Paulus satte kvinnene på plass, så blir det avfeiet som "tidens ånd" eller noe sånt..... Men hva med de homofile? De blir jo enda mer satt på plass! Var det også "tidens ånd"? Og hvorfor er ikke den "tidens ånd" blåst vekk, som "tidens ånd" er det for kvinner for det meste?

Jeg vet at mange kirker enda henviser kvinner til å tie i forsamlingen osv, men de har blitt færre og færre, ihvertfall i vårt land, er mitt inntrykk.....Jeg lurer på hvordan de homofiles stilling, vil være rundt omkring i Kirke-Norge, om noen tiår.

Ganske så enig også, med at man skal være forsiktig med å generalisere hverandres tro.

 

 

Kommentar #2

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Hei

Publisert rundt 9 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

Men jeg lurer på når, Paulus satte kvinnene på plass, så blir det avfeiet som "tidens ånd" eller noe sånt..... Men hva med de homofile? De blir jo enda mer satt på plass! Var

Takk for oppmuntringen.

Du stiller flere gode spørsmål som er verdt å tenke over. 

Enig med deg at en bør unngå svin av helsemessige årsaker om en ønsker å bygge en bra helse, så lenge det ikke er Bibelske grunner bak valget. (Sier dette med all respekt til Jøder og muslimer)

Blir veldig spennendes å se utviklingen til Norge fremover på både godt og vondt.

Kommentar #3

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Jeg ville bare anbefale en bok som jeg leser nå,

Publisert rundt 9 år siden

nemlig Børre Knudsens "Grunnsøylene", fra 1995....Den tar for seg de fem Mosebøkene, på en litt underfundig, men spennende måte.......selv for en unitar som meg :).....

Det handler jo om å vokse i troen.

 

Kommentar #4

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Nei du trenger ikke følge Den gamle loven.

Publisert rundt 9 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.

En liten sammenligning mellom en del vers

Mosaic Covenant

New Covenant

Bibelen vil åpenbare seg for deg hvist du forstår dette verset..

for livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov. (Romans 8:2)

Her er en beskrivelse av hva de mens å være firgjort fra syndesn på dødens lov.

Her et undrag som eg har jobbet med - den er fra en bok som er skrevet av E.W Kenyon - den er skrevet på engelsk (New Creation realities). Jeg har oversatt en lite del av den med mine ord.

Jeg anbefaler deg sterk om å kjøpr boken - den vilåpne mange ting for deg.

LOVEN om LIVET

Loven i Det Nye Testamentet (pakten) er en perfekt kontrast til loven i Det Gamle Testamentet (Pakten)

I den første pakten (DGT) blir denne pakten kalt: loven om synd og død. Loven i Den andre pakten (DNT) blir kalt: loven om åndelig liv.

Den første pakten (loven om synd og død) har satt deg i slaveri (Slaveri eller trelldom er når noe innehar juridisk eiendomsrett over deg)

Så den første pakten (loven om synd og død) satte deg i slaveri – mens den nye pakten (loven om åndelig liv) setter deg fri fra den første pakten (loven om synd og død). Det er en fryktelig tittel som er gitt i den første pakten - “loven om synd og død

Så den første pakten (loven om synd og død) i Det Gamle Testamentes ble gitt til mennesker som var under kontroll av den onde, de som hadde satanisk natur og levde i det åndelige rommet til den onde.

Denne pakten (loven om synd og død) var aldri gitt til de som er NYE SKAPNINGER (født på nytt, fått Jesus i sitt hjerte - frelst). Mennesker som er født på ny (frelst) HAR INGEN DEL ELLER TILHØRIGHET TIL DE TI BUD.

Du ser, Jesus fullførte først den Abrahamiske pakten, og etter at den var fullført så ble alt som var tilhørende til den Abrahamiske pakten rullet sammen og sluttført.

Så åpnet Jesus en ny pakt (loven om åndelig liv). Den første pakten (loven om synd og død) var forseglet med blod fra geiter og okser. Den andre pakten (loven om åndelig liv) ble forseglet med blodet fra Jesus.

Den nye skapningen (de som er født på ny, frelst) som er under denne nye pakten (loven om åndelig liv, har et nytt bud som er gitt til dem – Jesus ga den.

Et nytt bud gir jeg eder, at I skal elske hverandre; likesom jeg har elsket eder, skal også I elske hverandre. Derpå skal alle kjenne at I er mine disipler, om I har innbyrdes kjærlighet. (John 13:34-35)

Paulus sine brev er en åpenbaring og en utredning av denne nye pakten (loven om åndelig liv). Akkurat som 3,4 og 5 Mosebok var en utredning om avtalen i den første pakten (loven om synd og død) så ble brevene fra Paulus gitt til oss for å forklare denne nye pakten (loven om åndelig liv).

Det 13 kapitelet i Korinterne er en åpenbaring om hva denne nye pakten (loven om åndelig liv) er, hva den gjør og hva den ikke gjør. I de andre brevene som Paulus skriver ser vi hvordan denne nye pakten (loven om åndelig liv) blir demonstrert i det daglige live som ny skapning (frelst, født på ny) i Kristus.

Det er svært viktig å forstå at denne nye pakten (loven om åndelig liv) er ikke laget for mennesker som ikke er frelst (født på ny). Det naturlige menneske (som ikke er født på ny/ikke frelst) kan ikke adlyde det nye budet som Jesus ga.

Det er bare et bud som styrer den nye skapningen (de som er frelst, født på ny) og det er: elsk hverandre slik som Jesus elsket oss.

Dette nye budet gjør alle andre bud totalt unødvendige, for det menneske som vandrer i kjærlighet (Vandrer i ånden) vil aldri gjøre noe galt.

Slik som DGT var en fullførelse av kjærlighet, slik er også den nye pakten fullført. Men noen sier, hvorfor blir den første pakten (DGT) kalt ”loven om synd og død” Det er fordi denne første pakten var til for å styre åndelige døde menneske (de som ikke er født på ny, ikke frelst). Den nye pakten om åndelig liv er gitt for å lede - styre de som er nye skapninger (frelst, født på ny) i Kristus. Det er åndelig kjærlighet – det er loven om hva hjerte til Kristus er.

Pakten som ledet og styrte de som var åndelig døde er loven fra Moses. Det er umulig for noen å leve under den Mosaic loven i dag, fordi den pakten Gud gjorde med Abraham har blitt fullført og lagt til side.

Du ser den siste pakten (Loven om ånd og liv) i Kristus satte jødene som ble nye skapninger (født på ny, frelst) fri fra den første pakten (loven om synd og død)

Er da loven imot Guds løfter? Langt derifra! for var det gitt nogen lov som kunde gjøre levende, da kom rettferdigheten virkelig av loven;(Gal 3:21)

Dette verset er litt vanskelig å forstå – se. Hvist loven kunne gi menneske evig liv, da vill denne loven også rettferdiggjøre deg - men Skriften har lagt alt inn under synd, forat det som var lovt, skulde ved tro på Jesus Kristus bli gitt dem som tror. (Gal 3:22)

Se nå på neste skriftsted - Men før troen kom, blev vi (Jødene) holdt innestengt i varetekt under loven til den tro som skulde åpenbares. (Gal 3:23).

Så er da loven blitt vår tuktemester til Kristus, forat vi skulde bli rettferdiggjort av tro; (Gal 3:24). Nei fordi den første pakten ikke kan bringe noen til Kristus, fordi den første pakten var ”loven om synd og død”

Det er kun Den Hellige Ånd som kan bringe oss til Kristus. Se på vers 25-26: men efterat troen er kommet, er vi (jøder)ikke lenger under tuktemesteren; alle er I jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus; (Gal 3:25-26)

Legg merke til neste vers: for I, så mange som er døpt til Kristus, har iklædd eder Kristus. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke træl eller fri, her er ikke mann og kvinne; for I er alle én i Kristus Jesus. (Gal 3:27-28)

Nå kan vi forstå 1 Korinterne 9:19-20 hvor Pauls snakker om sin tjeneste som sjelevinner.

For om jeg enn er fri fra alle, har jeg dog selv gjort mig til tjener for alle, for å vinne de fleste, og jeg er blitt som en jøde for jødene, for å vinne jøder, for dem som er under loven, som en som er under loven -- om jeg enn ikke selv er under loven -- for å vinne dem som er under loven;        (1Co 9:19-20)

Vi må forstå at det øyeblikket en hedning ble en ny skapning (frelst, født på ny) så stopper han å være hedning. Vi har tre etniske oppdelinger her av menneske rasen. Vær uten anstøt både for jøder og for grekere og for Guds menighet, (1Co 10:32) (grekerne er hedningene)

Det er ingen hedninger eller Jøder i Guds menighet. Vi er alle én i Kristus Jesus.

Hedningene og jødene stoppet å være jøder og hedningene stoppet å være hendinger i det øyeblikket de ble en ny skapning (frelst, født på ny)

Dette er viktig.

Folk som prøver å leve under den første pakten (loven om synd og død) også kalt den Mosaic pakten må lære denne fakta, i følge skriftene fra Gal 3:21 så kan ikke den første pakten (loven om synd og død) gi evig liv til menneske. Den første pakten (loven om synd og død) kan ikke gi rettferdighet til menneske. Hvist denne loven kunne gi rettferdighet, da hadde ikke Kristus trengt å dø for oss, fordi vi trengte bare å følge den Mosaiske loven, de ti bud og Han ville vært levende og rettferdiggjort.

Men fordi Han ikke var levende eller rettferdiggjort, så måtte Han bli dekket med blodet fra okser og geiter hvert år. Blodet representer livet en type liv av Gud som måtte gies til den nye skapningen (frelst, Født på ny). Den Mosaicske pakten ble gitt til mennesker som er åndelig død.

Har du lagt merke til at faderen ikke befaler den nye skapningen (De som er født på ny, frelst) i Kristus til å elske Faderen? Hvorfor? Det er fordi den som er frelst eller født på ny har Guds kjærlighets karakter i seg. Og Han kan ikke hjelpe men elske Ham.

Han er født av kjærlighet. Igjen av de ti bud kan måle seg med en som er Guds barn. Det er bare en lov som er for den nye skapningen (De som er født på ny, frelst) – ”elsk hverandre slik som Jesus elsket oss”.

Så vi ser at det er en enorm forskjell mellom loven om åndelig liv i Kristus og loven om synd og død i den første pakten.

for livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov. (Romans 8:2)

Dette skriftstedet kan ikke gjelde hedningene, fordi ingen hedninger har noen gang vært under den første pakten. Så ser vi i det tredje verset viktigheten av loven (Rom 8:3)

For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds (gjennom sansene til de som er åndelige døde) lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.  Romans 8:3-4

 

Kommentar #5

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Under en hver omstendighet er det viktig at man husker at Mose lov ikke lenger er forenlig med den kristne rettsstaten vi ellers bekjenner oss til. Det er ikke lenger vår personlige business å trekke naboen som lever i hor frem til torget og steine ham på sabbaten. Å drepe er i det hele tatt en foreteelse som de fleste stater avviser nå for tiden, og oppfordrer slett ingen til å ta loven i egne hender.

Klær som er laget av mer enn et stoff er forholdsvis vanlig etter at polyester ble oppfunnet.

For egen del er jeg klar for å innse at tiden har løpt fra moseloven. Sant å si gjorde den det ganske tidlig, og etter at det vokste frem rettssamfunn med objektiv rett fremfor personlig håndhevelse av små og store synder var moselovens dager talte.

Dette er en dogmatikk som må være vanskelig å håndtere i islamkretsen. Man lever enda i ættesamfunnet, i de normer som gjaldt på sekshundretallet. Her må det ligge mange konflikter opp mot moderne samfunn. Antagelig er det likevel færre konflikter enn det loven skulle tilsi fordi man har innrettet seg anderledes enn den strengeste fortolkning. Likevel, det er ikke til å komme forbi av at i sin strengeste form er både kristendom og islam styrt av mannens kjønnsorgan og hans overherredømme, utøvet gjennom ætten, klanen, krigsherren. De fleste kristne har forlatt dogmatikken rundt dette, men det er et tydelig kulturellt fellesskap mellom ekstreme kristne og islamister. Slik det også er et anderledes fellesskap mellom moderate av begge retninger.

Kommentar #6

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

En løgn

Publisert rundt 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

kristendom og islam styrt av mannens kjønnsorgan og hans overherredømme, utøvet gjennom ætten, klanen, krigsherren. De fleste kristne har forlatt dogmatikken rundt dette, men det er et tydelig kulturellt fellesskap mellom ekstreme kristne og islamister.

Blir aldri sann om du gjentar den en milliard ganger.

Det er meg en kjempegåte at oppegående folk ikke er i stand til å skjelne mellom hummer og kanari.

Kommentar #7

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Hvordan?

Publisert rundt 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Blir aldri sann om du gjentar den en milliard ganger.

Det er meg en kjempegåte at oppegående folk ikke er i stand til å skjelne mellom hummer og kanari.

Hvordan er det en løgn? Du må gjerne vise hvordan, for jeg kan ikke se at det holder å bare påstå at ting er løgn uten noen form for argumenter.

Kommentar #8

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Det er ikke sikkert det er en løgn, Holt, men jeg skal gi deg en lillefinger tross alt; Slik som i kristendommen kan det tenkes at islam forveksles med kulturen på stedet og får skylden for mer enn det strengt tatt er dekning for. Blandt norske kristne skyldes det nok oftere på islam enn tradisjonen og kulturen. Slik som omskjæringen av kvinner - og vær så snill la oss ikke spore av videre i den retning nå  - er det tradisjon enkelte steder men ikke et fenomen hjemlet av islam i seg selv.

Religion kan være så inngrodd i en kultur at man ikke lenger ser skillelinjene. Som kristen har jeg ingen problemer med å omgåes vanlige muslimer og føle fellesskap. Problemene kommer først når man møter de mer ekstreme som sier at jeg må drepes fordi jeg er den jeg er. Men før de gjør det skygger de heller banen, av respekt enten for meg eller loven. Mest sannsynlig loven som gjelder på stedet. Slik har jeg heller ingen problemer med å dele min jødiske venns sabbat når han inviterer meg for jeg kan oppføre meg etter ulike forhold og følge skikken som den er der jeg kommer, og møte toleranse for mine feiltrinn siden jeg er en goyim. I grunnen kommer man langt med å beherske kniv og gaffel og et vakkert smil.

Jeg ser på denne angsten for å bli gjenkjennt i det fellesreligiøse som du viser med et skjevt smil om munn. Jeg ser to alen av samme stykket når jeg ser dogmatiske religøse. Og ingen av dem vil vedkjenne seg den andre.

Kommentar #9

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Så ble denne debatten også

Publisert rundt 9 år siden

styrt inn på islam igjen...jaja

Skal vi prøve å la islam ligge litt, og heller konsentrere oss om Moselovenes betydning for kristne idag???

 

 

Kommentar #10

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

Skal vi prøve å la islam ligge litt, og heller konsentrere oss om Moselovenes betydning for kristne idag???

Har du lest det jeg skriver - det er vesentlig for forståelsen av hva som skjedde på korset.

Kommentar #11

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Jepp, nå har jeg lest

Publisert rundt 9 år siden

ordentlig igjennom det du har skrevet....og ok, det er greit....Alle er èn i Kristus....

Men alle de milliarder, som ikke har tatt imot Kristus?

Deriblant islam, eller muslimer....de forblir vel hedninger, ok.....

Men,  jeg følte bare at Holt og Ose kom litt ut av spor her,..... eller?

Kommentar #12

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Loven og de 10 bud

Publisert rundt 9 år siden

Det var mye bra Stava skriver om her, men det var en del uklarheter her også. Det er sant at loven var for jødene, for om hedningene skriver Paulus at før stod vi hedninger utenfor paktene og løftene. Vi var uten Gud og håp i verden. Derfor var loven gitt forat jødene skulle være et adskilt folkeslag. Ut fra loven gav Gud menneskene de 10 bud som skulle ligge som en grunnmur for jødenes Gudstro og samfunn. Dette pågikk i 2000 år med berg og dahlbane funksjon for jødene. Gud visste det at han hadde gitt dem lover som de ikke klarte å holde. Dette for å vise menneskene at de ikke var noen fantomer, fordi synden i menneske var så fordervet at den stod det Guddommelige innspill i mot. Paulus sier jo at loven var maktesløs mot kjødet. Kjødet stod i mot all religiøst innvirkning. dette skjer også i dag hvor kjødet til de ufrelste stritter i mot læren om Jesus. Dermed måtte Gud gjøre noe nytt hvor han ofret sin egen Sønn som ikke hadde dette syndelegemet å drasse på som oss. Dermed kunne han straffe synden og samtidig oppfylle loven ved at han ble naglet til korset. Han tok da vårt skyldsbrev som dømte oss til døden fordi vi ikke klarte å holde loven, opp på korset og naglet dette brevet som nå var hans legeme slik at han betalte gjelden som vi hadde pådratt oss gjennom synden. Loven var ikke dermed borte, men nå hadde Kristus utfylt denne plassen som loven hadde slik at loven var nå tatt ut av sin kraft. Nå var Jesus blitt lovens ende, slik at hver den som tar i mot ham får Kristus i seg hvor han der oppfyller loven for deg. Det er ikke lenger jødene eller de frelste som på liv og død skal prøve å holde de 10 bud, for det vil ingen klare. Derfor er vårt legeme så forgjengelig at den klarer ikke å ta i mot noe som kalles lov, men når vi blir frelst får vi Åndens nye liv i oss slik at vi nå følger Jesus og ikke noen bokstaver. Bokstaven slår ihjel, men Ånden er liv. Vi følger ikke bokstaven, men Kristus. Nå oppfyller han loven i oss slik at vi ikke behøver å slite for å holde den. Det blir helt normalt for oss når Kristus oppfyller den i oss. Her ser vi at Kristus gikk utenom kjødet for at dette skulle bli en normal livstil for de kristne, for gjennom legeme vil det ikke gått, men kun gjennom den nye fødselen som DHÅ gjør for oss. Derfor er det veldig viktig å bli født på ny.

Da Jesus sa i Johs at de skulle holde hans bud, så Jesus fremover. Jesus var ennå under loven da han sa disse ord. Han oppfylte loven til punkt og prikke. Han ville fortelle sine disipler at det skulle komme nye tider hvor kristus var den ledende. Men ennå var Moseloven i full sving da han sa det. Det var bare Jesus som kunne som kunne oppfylle den, mens for den vanlig borger var loven en tuktemester til Kristus. Hensikten med loven var at hvert eneste menneske skulle føle seg syndig og hvor den eneste redningen var Gud og i samfunn med ham. Derfor undrer jeg meg over at det finnes menigheter som fremhever loven slik de gjør. Når skal de forstå at lovens tid er forbi. I dag er nådens dag. Vi trenger hverken å kjempe for å holde de 10 bud eller andre lover, men enkelt bare å si: Jesus! Frels meg! Bibelen sier også at de som prøver å holde loven er utenfor det gode selskap med ham.

Kommentar #13

Morten Gabrielsen

11 innlegg  171 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Denne pakten (loven om synd og død) var aldri gitt til de som er NYE SKAPNINGER (født på nytt, fått Jesus i sitt hjerte - frelst). Mennesker som er født på ny (frelst) HAR INGEN DEL ELLER TILHØRIGHET TIL DE TI BUD.

Jeg er enig i at man skal følge Ånden og ikke bokstaven, men vil du her si at kristne har ingen åndelig tilhørighet til de ti bud, til å ikke stjele, ikke lyve, ikke bryte ekteskapet osv.?

Kommentar #14

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

De 10 bud

Publisert rundt 9 år siden

Jeg tror Guds etiske standard fortsatt er gjeldende gjennom de 10 bud. Budene er ikke til for å gjøre livet surt for oss. Guds Ord, bud og regler er jo lagd for vår egen skyld. For å beskytte oss. Når vi overholder budene, så holder vi oss unna selvskading.Forøvrig er ikke De 10 bud det samme som Moseloven.

 

Kommentar #15

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror Guds etiske standard fortsatt er gjeldende gjennom de 10 bud. Budene er ikke til for å gjøre livet surt for oss. Guds Ord, bud og regler er jo lagd for vår egen skyld. For å beskytte oss. Når vi overholder budene, så holder vi oss unna selvskading.Forøvrig er ikke De 10 bud det samme som Moseloven.

Pongeet er- Gud er kjærlighet - DHÅ som er på insiden i oss endrer oss lik Ham. Det er Han som endrers os - der er ikke du som endrer deg. Det er derfro Herren sier -det er på fruktene de skal kjennes. fordi som vander i kjærlighet vander i åden som er av kjærlighet.

kjødet dvs sansene kan ikke følge de ti bud -  fordi en nyfødt kirsten så er kjøde som dødt å beregne. Når du sier jeg må følge de ti bud - kommer det da fra din ånd eller kommer det fra dine sanser?

Loven ble gitt for de som ikke var født på ny - derfor sier Herren du er forbannet når du er under loven. Loven ble ikke gitt for de som har tett imot Jesus. Jesus ga oss et nytt bud. 

Den gamle loven mangelet et vesentlig ting - rettferdighet - den kan ikke gi deg retferdighet. Jesus ga deg rettt il å stå framfor Herren uten skam og fordømmelse.

De som sier de må følge loven er under loven. Det er defro bibelen sier - det er på fruktene du skal kjenne at de er ekte. fruktene er kjærlighet, sindighet etc. fordi det er det som er i deg endrer deg til. Har du det ikke i deg så vil du heller ikke endres til det.

Kommentar #16

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Når du sier jeg må følge de ti bud - kommer det da fra din ånd eller kommer det fra dine sanser?

Helt klart fra min ånd. Jeg regner da med at alle kristne følger de ti bud. Hvis ikke er de jo en gjeng med lovbrytere hele bunten. De ti bud er kjernen og fundamentet for all lov.

Men en kan selvfølgelig ikke bli frelst ved å prøve å holde de ti bud, det er ikke det jeg mener.

De 10 bud er ikke annet enn sunn fornuft.

“La det da stå fast at loven er hellig, og budet er hellig og rettferdig og godt.” Rom 7:12

Kommentar #17

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Helt klart fra min ånd. Jeg regner da med at alle kristne følger de ti bud. Hvis ikke er de jo en gjeng med lovbrytere hele bunten. De ti bud er kjernen og fundamentet for all lov.

Jesus oppfylte loven - dvs Han sørget for at loven ble skrevetinne på ditt hjerte.

Se hva Herren sier Han skal gjøre når du tar Hans ånd i deg.

Ezekiel 36:27.  Min Ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil gjøre at I følger mine bud og holder mine lover og gjør efter dem.

Når Hans Ånd kommer inn i deg - Da er det Han som sørger for at du holder budene - ikke DU. Det er Han som sørger for at du kan gjøre det. For hvist det er du som sjkal prøve å følge de ti bud - da gjør du det i kjødet - med snansne. Men bibelen elen  sier at sansene - kjødet går imot din ånd. Derfor kan ikke du følge dem - det kommer fra Ham - du skal bare vandre i ånden og adlyde ånden i deg.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere