Sten André Fagermo

59

Den sterke Leder

I etterkant av Europas økonomiske fall, synes det som om mange tror det bare er å skifte regjering, så får man skikk på ting.

Publisert: 12. mai 2012

Problemet er at så lenge man velger de "demokratiske" partier, så skjer det fint lite, som vanlige folk merker. Men REVOLUSJONER merker den vanlige mann, tenk på 1917, 1933 og 1979 (Sovjet, Tyskland og Iran).....for å ta noen av de nyeste eksempler.

Derfor, tror jeg at den vanlige mann i gata i Europa, trenger å innbefatte seg med at så lenge man har demokrati, så vil det ikke skje de store forvandlinger, verken i økonomien eller hverdagslivet. Sarkozy/ Hollande= tomæito-tomato.....Stoltenberg/Solberg vice versa.

Hellas er ett godt eksempel, der de ikke klarer å danne regjering, med alt fra fascister, marxister til moderate.....Eller for såvidt Frankrike, der de stemte på ganske lik politikk, og valgte en "sosialist".

Uansett, så er nok de fleste glad for den "kjedelige" politiske hverdagen i ett demokrati, tross alt, så kanskje vi bare trenger en ny sterk leder? En ny fargeklatt?

Da tenker ikke jeg totalitaristisk, men jeg tenker på en Einar Gerhardsen, en Christian Michelsen (eller en Charles de Gaulle i Frankrike).....Poenget er at Norge og mange europeiske land er i mangel av en samlende leder som står stormen av, men allikevel er demokratisk. Som Churchill, som  Willy Brandt eller som Barack Obama klarte det, i hvertfall en stakket stund....

Kanskje vi trenger nye politiske parti?

Jeg vet ikke, men jeg mener at så lenge man vil bo i ett demokrati, så må man bare godta at hverdagen ikke forandres så altfor mye. Man har jo ytterkantene, fra Rødt til FrP, men jeg tror ikke noen av dem kommer i regjering ved neste valg, dessuten står vel ikke Rødt for noe væpna revolusjon lenger, mens FrPs fanesaker synes fortsatt å være mistenkeliggjøring av innvandrere (les muslimske) og billig bensin, flesk og alkohol. Jeg synes forresten det er synd at FrP er ett av yndlingspartiene til kristen her til lands, når man vet hvilken ukristelig politikk de står for blant annet i de nevnte saker som alkohol-saken f eks. Mens KrF vil gjerne fremstå som det nye Høyre, og Kristent Samlingsparti er vel ikke akkurat samlende...

Konklusjonen min er derfor, at vi europeere og nordmenn, må innse at så lenge revolusjonens tid synes å være over, så må man ta til takke med minimal forandring i våre liv.....Men er ikke det, det vi vil?

 

 

 

 

 

 

Kommentar #1

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Du er inne på noe interessant

Publisert over 9 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

Derfor, tror jeg at den vanlige mann i gata i Europa, trenger å innbefatte seg med at så lenge man har demokrati, så vil det ikke skje de store forvandlinger, verken i økonomien eller hverdagslivet

Det er det som er litt skremmende. Vi ser at uansett hvem vi velger, skjer det ikke store forandringer.

Hitler fikk fart på Tyskland og ble populær, før han viste sitt sanne jeg.

"Alle" støtter demokratiet, men det spørs om det virker i det lange løp. Det blir for mange kokker og før mye søl. Churchill sa at blandt alle kjente styreformer er demokratiet den minst ubrukelige.

Demokratiet er for tunggrodd. Den beste styreformen hadde vært en snill diktator. Da hadde det skjedd ting. Men jeg har ingen illusjoner om at det finnes. Tanken er heller skremmende. Makt korrumperer, som vi vet.

Når ingenting annet virker og kaoset blir stort nok, vil folket rope på den sterke leder. Det ser vi fra historien og den gjentar seg som kjent. Hvor stor skal nøden og kaoset i Europa bli før vi begynner å rope igjen? Det kommer nok men jeg tror kanskje tiden ikke moden riktig enda.

Men når vi ser på nyheter tror jeg at den tiden kommer fortere enn vi aner.

Mvh Petter

Kommentar #2

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Joda

Publisert over 9 år siden

 for å ta "revolusjonene" i Midtøsten, så lar jeg dem ligge.....

MEN, hva er en snill diktator?

Salazar i Portugal? Metaxas i Hellas? Dreyfuss i Østerrike?

Min personlige oppfatning er at det synes i hvertfall foreløpig, at Europa har gjort seg ferdig med totalitarismen......Men som historien viser, kan ting snu fort....

Hvis det kommer en "revolusjon", så tror jeg den kommer først i øst.....Tenker ikke spesielt på Ungarn for eksempel , men land som Albania, Ukraina, Hviterussland, Moldova eller kanskje det store Russland.

Altså, land som allerede er diktatoriske, men som kanskje i sin iver etter å se vestover, tar en slags u-turn, og velger fra i manges mening, blant historiens skraphaug -ideologier...og dermed blir en ny totalitarisk nasjon, med en sterk leder i front.

Kommentar #3

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

Hvis det kommer en "revolusjon", så tror jeg den kommer først i øst

Jeg tror ikke en"revolusjon" vil løse noe som helst. Det vil alltid bli "motrevolusjoner" og da blir det bråk.

Hvis jeg skal kikke i "krystallkulen", tror jeg det kommer en ny politisk "vind" over Europa, når elendigheten blir stor nok. Den som dominerer der, vil få makten, ved demokratiske valg, og løse problemene, på en helt annen måte enn det vi har sett før. Derfor kjenner svært få seg igjen.

Det blir populært og så kommer etterhvert elendigheten. Da gjentar historien seg.

Mvh Petter

Kommentar #4

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Historien har en tendens

Publisert over 9 år siden

til å gjenta seg ja, men tror ikke mange i vårt og Europas postmoderne samfunn, klarer å se og fatte det......Kanskje man skulle spurt dommedagsprofetene her på VD om råd?

Kommentar #5

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

men tror ikke mange i vårt og Europas postmoderne samfunn, klarer å se og fatte det

Du og jeg har ikke opplevd nød i Europa. Derfor klarer vi ikke å tenke ut av boksen.

Du har sikkert hørt historien om det flyet som styrtet i fjellene, langt fra folk. Det var mange overlevende men de hadde ikke mat. De overlevde med å spise de som døde.

Det er helt utenkelig for oss men hadde vi vært der hadde nok vår holdning forandet seg etthvert som vi ble sultne nok.

Får vi nød i Europa vil folks tenkemåte straks forandre seg radikalt. Hvis det kommer "en sterk mann" som kan hjelpe oss, velger vi ham. Vi har ikke noe annet valg. Det er slik jeg ser det.

Mvh Petter

Kommentar #6

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Enig der,

Publisert over 9 år siden

å sammenligne vår finanskrise anno 2008 og videre, med 20 og 30-tallets nød, er rett og slett skamfullt.

Men historien går sin gang, og dersom vi ikke går mot dommedag nå i 2012, så tror jeg vi har flere "overraskelser" på tur........

 

 

 

Kommentar #7

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Helt enig her også

Publisert over 9 år siden

Jeg glemte å sitere i mitt innlegg. Derfor retter jeg det her.

"å sammenligne vår finanskrise anno 2008 og videre, med 20 og 30-tallets nød, er rett og slett skamfullt."

Det er det. Min far var født i 1916. Min bestefar i 1848 og min oldefar i 1798. Har de fortsatt på denne måten kan det ikke være mange generasjoner tilbake til Adam og Eva. Jeg tror derfor jeg er rimelig orginal:), hvis du skjønner.

Min far opplevde 30-tallet. Han fortalte meg mye om det. Om feks det året han fikk nye sokker til jul. Det var stort!

Han fortalte meg at nøkkelen til et godt liv er kjærlighet, pågangsmot og hardt arbeid.

Det gjelder enda. Men de som ikke har skjønt det kaller vi "ofre". Det er noen som ikke kan, men det er noe ganske annet.

Når du hører historien fra din egen far, blir det noe ganske annet enn å lese det i historiebøker. Det setter seg fast. Du forstår det på en helt annen måte.

Derfor er jeg veldig enig med deg i den siterte teksten. Dette snakkes det lite om. Det er fordi de fleste har unge foreldre.

Mvh Petter

Kommentar #8

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det er

Publisert over 9 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

mens FrPs fanesaker synes fortsatt

Himmelvid forskjell på store deler av politikken til Høyre/Frp og Ap/Sv/Sp....

På mange områder.Og de små forandringene kan slå ut i stor forandring.

Sterkere kritiske holdninger til islamsk innflytelse er ikke en liten bagatellmessig forandring.Større frihet for private til oppstart av bedrifter...Mindre byråkrati i det offentlige...

Det handler om at KURSEN blir lagt om....
Hvis du går små skritt i feil retning i mange år,vil du havne langt på vidotta etter hvert...

Kursen er være eller ikke være.

Kommentar #9

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Interessant refleksjon

Publisert over 9 år siden

Ja, det hadde vært befriende med en sterk leder, en fargeklatt - og en samlende person med visjoner og handlekraft.

Dersom jeg skal pirke litt i betraktningene, så er jeg usikker på hvor sterk leder Gerhardsen egentlig var, og noen fargeklatt var han definitivt ikke. Han ble leder av Arbeiderpartiet etter krigen og han ble statsminister og så ble han sittende litt sånn på autopilot gjennom den sosialdemokratiske ære fram til han trakk seg og da det også ble nye tider i norsk politikk på sekstitallet. Jeg mener ikke et sekund at han ikke var en god leder, men er altså litt usikker på om han passer inn i den ledertypen du beskriver i innlegget. Noen Churchill var han uansett ikke.

Når det gjelder din beskrivelse av Frp, så kan det nesten virke litt skjemmende for innlegget som ellers uttrykker spennende tanker. Dette med flesk og bensin blir både Stutum og tabloid når tanken var å bibringe noen interessante og reflekterte tanker om politikk.

Men, som sagt, spennende innlegg, Fagermo.

Kommentar #10

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

en beste styreformen hadde vært en snill diktator. Da hadde det skjedd ting. Men jeg har ingen illusjoner om at det finnes. Tanken er heller skremmende. Makt korrumperer, som vi vet.

Dersom du les Åp 13 så ser du at menneska vil samla seg rundt denne sterke leiaren på slutten.

Endetidas Antikrist  vil gjera mykje av det Hitler gjorde.

I trust God speaks through me. Without that, I couldn't do my job.
-- George W. Bush, Lancaster County, July 2004

God told me to strike at al Qaida and I struck them, and then he instructed me to strike at Saddam, which I did, and now I am determined to solve the problem in the Middle East.
-- George W. Bush

I believe today that I am acting in the sense of the Almighty Creator. By warding off the Jews I am fighting for the Lord's work.
-- Adolph Hitler, speech to the Reichstag, 1936

I believe today that my conduct is in accordance with the will of the Almighty Creator.
-- Adolph Hitler, Mein Kampf, pg. 46

http://bki.no/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3642

Kommentar #11

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Per Borten

Publisert over 9 år siden

var en fargeklatt, men ingen sterk leder, f eks......Så Danielsen, det er kanskje vanskelig å få og håpe på en leder som er både sterk, samlende og en fargeklatt....

Når det gjelder Frps islamkritiske linje, så mener jeg den (heldigvis) er blitt moderert litt de senere år, og kommer nok til å måtte utttynnes den dagen de kommer i regjering.....

For meg er Ola Borten Moe en sterk leder, men fargeklatt? Neimen, ikke sikker.

Jeg synes forøvrig norsk historie er full av paradokser, når det gjelder store ledere...

Syse, stor fargeklatt, men ingen stor statsminister, for å underbygge poenget mitt.

Eller kanskje Gro? sterk statsminister, men igjen, ingen fargeklatt akkurat.

En stor leder med begge egenskapene "innabords", kommer veldig sjelden, men etter mitt hjerte kunne vi kanskje trengt en moderne C.J. Hambro i Høyre, eller en John Lyng som jo hadde potential til å bli en stor statsminister, ihvertfall i intellekt.....

Kommentar #12

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Karismatisk

Publisert over 9 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

Når det gjelder Frps islamkritiske linje, så mener jeg den (heldigvis) er blitt moderert litt de senere år, og kommer nok til å måtte utttynnes den dagen de kommer i regjering.....

Hvis vi (du og jeg) mener at fargeklatt er det samme som karismatisk, så tror jeg det er en forutsetning å være (litt eller kanskje mye) karismatisk for å være en sterk og samlende leder. Da kunne Sponheim blitt en sterk og samlende leder, hadde det ikke vært for at han til tider også var (er) i overkant kontroversiell. Og så var (er) han i feil parti for ende opp i en statsmannsposisjon.

Enig i at de kandidatene du nevner, spesielt C. J. Hambro og også John Lyng, hadde et potensial når det gjelder visjonær og intellektuell kapasitet. Ettersom jeg ikke husker Hambro som aktiv politiker, kan jeg ikke uttale meg om hans utstråling og om han var karismatisk i den forstand at han også appellerte til folk utenfor sitt eget parti. Tror det må være en forutsetning for virkelig å være en sterk leder som setter spor etter seg, og da spesielt i en statsmannsrolle.

Stoltenberg viste godt lederskap etter den 22. juli. Men det var forbigående. Han er en utmerket retoriker og sikkert intelligent nok. Som Kristin Clemet har uttalt, så er han et helt valgkampmaskineri alene. Man han er ikke en god leder ettersom han distanserer seg for mye og kan virke konfliktsky i gitte situasjoner. Da var det noe annet med f.eks. Churchill. Men han hadde også sin tid. Når krigen var ferdig, var han også ferdig.

Når det gjelder Frp, så tror jeg at jeg som ikke-frp'er, må gi partiets talsmenn- og kvinner rett i at det ikke er Frp som har forandret sin innvandringskritiske politikk så mye som det er at andre har forandret sin og kommet etter. Det som er gangbart i dag, var noe Frp ble kritisert for tidligere. Så jeg er ikke så sikker på om det er like risikabelt for Frp å "stå på krava" i en eventuelt regjering etter 2013 som det ville vært for to-tre stortingsvalg siden.

Kommentar #13

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

C.J. Hambro regnes

Publisert over 9 år siden

som den største parlamentarikeren Norge har hatt, og ikke bare av meg....Han var karismatisk, klok, men kunne også være litt egenrådig....Pluss hans moralske side, som ikke allltid var like pen, han hadde jo ett utenomekteskapelig forhold til skuespillerinnen Gyda Christensen i masse år, uten at hans kone kunne si noe imot det.....

Det du Danielsen, nevner om FrP, er forsåvidt rett det også, selv om jeg har en litt snikende mistanke, at etter Hagen trakk seg, så har FrP blitt bitte litt mer forsiktig i sine uttalelser....Så det går kanskje litt begge veier det.

John Lyng forresten, tilhørte vel "venstresiden" i Høyre, og burde fått en lenger tid som statsminister....Han var en ekte liberal-konservativ.

Og ja, forresten, jeg lurer på om mange nordmennn vet at Hambro, hadde jødisk stamslekt....Fra København, dog hans forfedre konverterte tidlig til kristendommen, rundt 1800 hvis jeg ikke husker helt feil....Alt i alt, uansett en stor nordmann.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere