Spaltist og kommentator i Vårt Land Erling Rimehaug

Tidligere redaktør i Vårt Land.

Klimareligion?

Publisert: 8. des 2009

Er troen på menneskeskapt klimaendring en religion som erstatter troen på Bibelens Gud?

 I norske kirker skal det kommende søndag bes for klimatoppmøtet, biskoper skal synge på fjernsyn sammen med Hank von Helvete for deretter å delta på klimaseilas til København. Og dette er ikke noe enestående norsk fenomen. All verdens kirker engasjerer seg nå i kampen for jordas klima.

Men ikke alle kristne slutter seg til klimakampen. Den konservative evangeliske samfunnsdebattanten Chuck Colson hevder at klima er i ferd med å bli en ny religion. «I dagens klima kan jorda komme til å ta plassen som tradisjonelt tilhøre Bibelens Gud», skriver Colson i sin ukentlige spalte, som trykkes i flere kristne publikasjoner i USA. 

Han får støtte fra klimaforskeren Roy Spencer fra Alabama Universitet i Huntsville.

«Nesten alle klimaforskere har et religiøst syn på jorda og hvor skjør den er, og det farger deres forskning og hvordan de tolker sine data», sa Spencer forrige uke på en konferanse arrangert av den konservative tenketanken Heritage Foundation, der evangeliske kritikere av FNs klimapanel sto fram.

 Løgn. Foran klimatoppmøtet i København har høyresida i USA mobilisert for å hindre at USA forplikter seg til tiltak mot utslipp av klimagasser. Noen utspill fra konservative kristne er en del av denne politiske mobiliseringen.

Det gjelder for eksempel en av de andre spaltistene i den evangeliske avisen Christian Post, Tony Beam, som er direktør for Christian Worldview Center ved North Greenville University. Han hevder at det såkalte Climategate avslører at menneskeskapt klimaforverring er en løgn. Og hvorfor spres denne løgnen, spør han, og svarer slik: Klimaguruene er egentlig resirkulerte kommunister, og målet med Københavnmøtet er å få en FN-avtale som kan være et redskap til å konfiskere privat eiendom og ta rikdommen fra de industrialiserte land.

Chuck Colson drar også fram kommunistspøkelset i sitt ukentlige TV-budskap, der han nokså lettvint påstår at jorda har vært varmere både i middelalderen og i 1930-årene. «Klimatoppmøtet dreier seg om at teknokratene vil skape sitt eget Utopia med en grad av kontroll som vi ikke har sett siden kommunismens fall», er hans avslutningsappell foran København.

 Religion. Som argument for at klimakamp er i ferd med å bli religion, viser Colson til en rettssak i England i fjor. Tom Nicholson fikk sparken fordi han nektet å bruke fly i forbindelse med jobben. Den engelske domstolen ga Nicholson rett i at omsorg for klodens klima er et livssyn som er beskyttet av lovene mot diskriminering.

– Københavnmøtet vil nok omvende nye til denne troen. Men hva med beskyttelsen for det som tradisjonelt har vært engelsk religion, kristendommen? Vel, la meg si at britiske myndigheter ikke er like ivrige til å beskytte den som nykommerne, skriver Colson.

Det kan nok noen ganger virke som vi står overfor en form for vekkelsesmøte i København, der jordkloden dyrkes og tilbes på en nesten religiøs måte. Men det er ikke nødvendig å finne opp en ny religion for å begrunne omsorg for livet på jorda. Det kan man finne i Bibelen, noe som kirkene har oppdaget de siste årene.

 Omtolking. Noen vil mene dette er en omtolkning av Bibelens budskap, bort fra frelse og forsoning. Lederen for den evangeliske alliansen i USA, Richard Cizik, er blant dem som er blitt beskyldt for det, etter at han de siste årene har jobbet for at evangeliske kristne skal engasjere seg i klimakampen.

Men dersom vi ikke gikk til Bibelen med de nye utfordringene vi møter i livet, kollektivt eller privat, så ville det jo nettopp bety at vi ikke tar Bibelen på alvor som kilde til hvordan vi skal leve våre liv. Å kjempe for livet på jorda betyr ikke at vi finner opp en ny religion, men at vi gjør vår tro relevant i dagens situasjon.

Det springende punkt blir om vi tror at menneskene truer jordas klima. Når Colson og meningsfeller avviser det, virker det som det skyldes at de er opphengt i et ideologisk forsvar for kapitalismen. Kan ikke det like gjerne karakteriseres som en annen religion?

 

Kommentar #1

Lars Verket

0 innlegg  10 kommentarer

Kapitalismen er religionen

Publisert over 11 år siden

Denne kommentaren får meg til å tenke tilbake på den siste filmen til Michael Moore: Capitalism: A love story. Her var det flere scener som virkelig satte spørsmål ved om kapitalismen var sendt av Gud. Moore var rimelig klar på svaret, og viste dette på noen treffende måter…

På tirsdag i forrige uke ble det arrangert fakkeltog i Kristiansand for en rettferdig klimaavtale. Her deltok en del fra Korsvei, en prest, et par kvekere og en biskop. Når en tenker på at vi har et utall av menigheter i Kristiansand, så er det ganske rart at det ikke er mulig å engasjere mer enn noen titalls folk til å gå i tog fra “kirkelandskapet”. Mange mener nok at dette er politikk, men å sikre at kloden fortsatt har liv må jo være et moralsk spørsmål? Det er jo mye mer grunnleggende enn politikk? Nå er det nok også en del som ser dette som endetiden, og mener vi bare kan “køle på”. Jo fortere kommer vi over til den andre siden… Jeg både tror og håper at en slik lesning av Bibelen bare føres av et ytterst lite mindretall…

Så takk til Rimehaug! Jeg tror (med han?) at det største problemet her er alle som har kapitalismen som religion. I følge Arne Johan Vetlesen (m.fl.) er jo også kapitalismen (og dermed veksten) og klimakrisen vevd godt sammen…

Kommentar #2

Martin Tobias

19 innlegg  297 kommentarer

RE: Kapitalismen er religionen

Publisert over 11 år siden
08.12.09 kl. 10:01 skrev Lars Verket:

Denne kommentaren får meg til å tenke tilbake på den siste filmen til Michael Moore: Capitalism: A love story. Her var det flere scener som virkelig satte spørsmål ved om kapitalismen var sendt av Gud. Moore var rimelig klar på svaret, og viste dette på noen treffende måter…

På tirsdag i forrige uke ble det arrangert fakkeltog i Kristiansand for en rettferdig klimaavtale. Her deltok en del fra Korsvei, en prest, et par kvekere og en biskop. Når en tenker på at vi har et utall av menigheter i Kristiansand, så er det ganske rart at det ikke er mulig å engasjere mer enn noen titalls folk til å gå i tog fra “kirkelandskapet”. Mange mener nok at dette er politikk, men å sikre at kloden fortsatt har liv må jo være et moralsk spørsmål? Det er jo mye mer grunnleggende enn politikk? Nå er det nok også en del som ser dette som endetiden, og mener vi bare kan “køle på”. Jo fortere kommer vi over til den andre siden… Jeg både tror og håper at en slik lesning av Bibelen bare føres av et ytterst lite mindretall…

Så takk til Rimehaug! Jeg tror (med han?) at det største problemet her er alle som har kapitalismen som religion. I følge Arne Johan Vetlesen (m.fl.) er jo også kapitalismen (og dermed veksten) og klimakrisen vevd godt sammen…

Jeg er fullstendig uenig. Takk være fri markeds kapitalisme er det en kjensgjerning at vesten er blitt trukket ut av fattigdom. Hva er det du ønsker, planøkonomi som i gamle sovjet?

At folk er blitt grådige er ikke kapitalismens feil, men syndefallets feil. Det fire marked og det private initiativ er det som driver frem alle fremskritt. Å si noe annet er hårreisende.

Erkesosialisten Michael Moore låner jeg mye troverdighet. Selv bor han i det fineste strøket på Manhatten, sender barna sine på de fineste privat skolene og lever et liv i luksus. Men for sosialisene som lever i luksus er det viktig at ikke mannen i gata ogås for oppleve velstand.

Kapitalismen er det som nå er i ferd med å trekke India og Kina ut av søla. Velstand er i det store og det hele positivt. At mennesker blir grådige av det og korrupte beviser ikke at kapitalismen er ond.

Tenk bare på hvordan det gikk med Israelsfolket når de kom inn i Guds lovede land. Når de endelig fikk velsignelsen. De ble late og grådige...fulle av synd. Kan vi da trekke konklusjonen at det var feil av Gud å føre dem inn i det Gode land??

Selvsagt kan vi ikke det.

Gud velsigne det den frie markedskapitalismen som redder mennesker fra fattigdom og uverdighet som fremelsker fremskritt og skapertrang. Gud forby kollektivistiske ideologiers klamme konforme hånd som vil kvele alt det Skaperen selv har lagt ned i oss .

Kommentar #3

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: Klimareligion?

Publisert over 11 år siden
08.12.09 kl. 08:55 skrev Erling Rimehaug:  Men dersom vi ikke gikk til Bibelen med de nye utfordringene vi møter i livet, kollektivt eller privat, så ville det jo nettopp bety at vi ikke tar Bibelen på alvor som kilde til hvordan vi skal leve våre liv. Å kjempe for livet på jorda betyr ikke at vi finner opp en ny religion, men at vi gjør vår tro relevant i dagens situasjon.

Det springende punkt blir om vi tror at menneskene truer jordas klima. Når Colson og meningsfeller avviser det, virker det som det skyldes at de er opphengt i et ideologisk forsvar for kapitalismen. Kan ikke det like gjerne karakteriseres som en annen religion?

 

----

At den konservative kristne høyresiden ikke tror på global oppvarming, er intet nytt.  Jeg tolker det mer som en angst for CO2-avgifter enn for noe annet.  Det kan ikke være motstridende mot Guds ord å ta vare på skaperverket.  Når da andre kristne som ønsker å ta vare på skaperverket blir kritisert for nettopp det, så er det absurd i mine øyne.  Hva er galt med å forvalte jorda på en god måte?  Om forvaltertanken springer ut fra et religiøst livssyn, eller et ikke-religiøst er underordnet her.

Kommentar #4

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: RE: Kapitalismen er religionen

Publisert over 11 år siden
08.12.09 kl. 10:24 skrev M. Tobiassen:Gud velsigne det den frie markedskapitalismen som redder mennesker fra fattigdom og uverdighet som fremelsker fremskritt og skapertrang. Gud forby kollektivistiske ideologiers klamme konforme hånd som vil kvele alt det Skaperen selv har lagt ned i oss .

---

Det var da voldsomt til sammenblanding av politikk og religion da Tobiassen... jeg skjønner at du har begge beina dine solid plantet i det mørkeblå.

Jeg tror vi trenger begge deler jeg.  Jeg tror vi trenger både markedskrefter OG statlig styring.  Markedskreftene alene kan ikke løse alle verdensproblemer.  Til det er deres logikk alt for blind.  Et eksempel på det er nettopp klimakrisen.   Markedskreftenes blinde logikk "ser" ikke at CO2 er en drivhusgass som kan true planeten, derfor må (internasjonal) statlig styring til for å regulere markedet slik at bærekraftige energikilder kan konkurrere seg fram.

For å sitere Kåre Willoch; "det har aldri vært meningen å slippe markedet helt fri".

Kommentar #5

Martin Tobias

19 innlegg  297 kommentarer

RE: RE: RE: Kapitalismen er religionen

Publisert over 11 år siden
08.12.09 kl. 10:48 skrev Frode Meland:08.12.09 kl. 10:24 skrev M. Tobiassen:Gud velsigne det den frie markedskapitalismen som redder mennesker fra fattigdom og uverdighet som fremelsker fremskritt og skapertrang. Gud forby kollektivistiske ideologiers klamme konforme hånd som vil kvele alt det Skaperen selv har lagt ned i oss .

---

Det var da voldsomt til sammenblanding av politikk og religion da Tobiassen... jeg skjønner at du har begge beina dine solid plantet i det mørkeblå.

Jeg tror vi trenger begge deler jeg.  Jeg tror vi trenger både markedskrefter OG statlig styring.  Markedskreftene alene kan ikke løse alle verdensproblemer.  Til det er deres logikk alt for blind.  Et eksempel på det er nettopp klimakrisen.   Markedskreftenes blinde logikk "ser" ikke at CO2 er en drivhusgass som kan true planeten, derfor må (internasjonal) statlig styring til for å regulere markedet slik at bærekraftige energikilder kan konkurrere seg fram.

For å sitere Kåre Willoch; "det har aldri vært meningen å slippe markedet helt fri".

hehe :-)

Kommentar #6

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

En gang var alt nytt

Publisert over 11 år siden

Religioner har kommet og gått. En gang var kristendommen ny, skal vi følge det faktum er det vel litt på kanten å stille spørsmål ved nye religioners rett kontra gamle.

Nu vil jeg påstå at om man ikke tror på noe liv etter døden er det absolutt ikke noe dårlig tanke å gjøre jorden vår til en religion. For uten jorden intet menneskeliv på den. Vi kan nok som mennesker endre jorden, vi klarer neppe å ødelegge den. Men vi kan klare å ødelegge vår egen eksistensmulighet på jorden. Spørsmålet er derav hva vi egentlig kjemper for, jordens velbefinnende eller vår egen eksistens.

Det er forståelig at de som har funnet en sannhet og ser at oppsluttningen om denne sannheten minker, blir engstelige. Jeg hadde nok også blitt engstelig om noen hadde tatt fra meg min livssannhet eller livsløgn.

Det har alltid forundret meg hvordan mange religiøse kan hevde rett for egen religion mens de uten å lee på øyebrynet avfeier andre religioner og livssyn. Jeg satt en gang i et juleselskap hvor det ble proklamert at her i huset leser vi juleevangeliet for alle vet jo at julenissen ikke eksiterer. Der kunne lett barnetroen min forsvunnet :-)

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere