Shoaib Sultan

55

Høyreekstremisme i Norge

Antirasistisk Senter har laget en rapport om høyreekstremisme i Norge i dag. Vi ser en utvikling med stadig mere hatefull propaganda som blir spredd, og nye grupperinger dukker opp.

Publisert: 11. mai 2012


Dette betyr ikke nødvendigvis at slike grupper blir så veldig mye større, det dreier seg om en flora av ulike grupper som splittes opp, og som bruker vel så mye tid på krangling seg i mellom som på noe annet. Dette er noe vi kjenner igjen fra 90-tallet, hvor splittelsene og fraksjoneringene av nazimiljøene nådde nesten komiske høyder.

Dette betyr imidlertid ikke at denne ideologien er mindre farlig. Derfor mener Antirasistisk Senter at det er viktig at flere følger med på disse miljøene.

Mye av dette forgår under dekke av religionskritikk. Det er, og skal selvsagt være, mulig å bedrive religionskritikk, det er til og med viktig at så skjer. Men mye av det vi ser dukke opp under begrepet «religionskritikk» hadde aldri blitt akseptert mot noen andre grupper enn muslimer. Like ille er det at vi haren del muslimer som bruker merkelappen islamofobi om all kritikk av islam, noe som bare er uheldig og er med på å vanne ut begrepet.

Uansett, rapporten kan leses her

Kommentar #1

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Den komiske floraen

Publisert rundt 10 år siden

Ja, det gis unektelig endel komikk. Også over høyreekstremismen.

Men man kan også se noe komisk over hvordan ordet 'ekstremisme' brukes idag. Som det er komisk å omtale høyreekstreme grupper som en mangfoldig og differensiert "flora." Overvåkningspolitiet får her en egen botanisk avdeling! :)

Vi kan også lese at at det "til og med er viktig med religionskritikk," må vite! Her strekker man seg altså langt. Det er til og med viktig. Jeg ville se det litt annerledes: jeg ville hevde at religionskritikk, på alle fronter, er kritisk og akutt avgjørende for fred lokalt og globalt. Er det noe som truer jordkloden idag, på så mange forskjellige plan, er det kapitalismens herjinger med folk og natur kombinert med store mengder av hysterikere. 

Derfor burde man i enda høyere grad overvåke de religiøse miljøer tillike med de kapitalistiske miljløer. Den bittelille økokrim-avdelingen i Norge er i så måte allerede et tegn på en samfunnspolitisk persepsjon som nær har mistet kontakten med virkeligheten; likesom det mistenkeliggjørende fokuset vi har fått på religionskritikken er det.

Det er gode penger i krig, og religion er beste middel til å skape uforsonlige konflikter folk imellom. Den høyreekstremistiske "floraen" er i denne sammenheng ganske ubetydelig. Antirasistisk Senter burde ha sitt --- viktige --- fokus andre steder. Ligger ikke dette allerede implisitt i Sultans beskrivelser av norsk høyreekstremisme? 

Kommentar #2

Finn Eriksen

5 innlegg  579 kommentarer

Mekanikk

Publisert rundt 10 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.

Mye av dette forgår under dekke av religionskritikk. Det er, og skal selvsagt være, mulig å bedrive religionskritikk, det er til og med viktig at så skjer. Men mye av det vi ser dukke opp under begrepet «religionskritikk» hadde aldri blitt akseptert mot noen andre grupper enn muslimer.

Jo, mye grums og hat følger nok i kjølvannet av islamkritikken. Mye av årsaken til dette tror jeg ligger i at muslimer generelt ikke i tilstrekklig grad er interessert i å kritisere islam selv. Tvert i mot ender mange av de som hevder de er moderate muslimer opp med å kritisere dem som kritiserer islam, og oppfattes dermed mer som forsvarere av islamisme enn egentlige moderate. At vi hører fint lite til religionskritiske oppfatninger av egen religion fra muslimske ledere og intellektuelle, er nok også med på å skape usikkerhet om det virkelig finnes andre tolkninger enn den konservative, og om endring er mulig.

Når islamkritikken i tilstrekkelig grad overtas av muslimene selv, vil grunnlaget for den såkalte høyreekstremismen ( kanskje rettere benevnt militant ekstremnasjonalisme) fordampe. Den såkalte høyreekstremismen vil være der så lenge det er grunnlag for den. Jeg gjentar dette til det kjedsommelige, men dette er en grunnleggende mekanisme som ikke blir tilstrekkelig belyst.

Kommentar #3

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Noen sitater fra rapporten

Publisert rundt 10 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.

Vi ser en utvikling med stadig mere hatefull propaganda som blir spredd

Vel, vi kan lure på hva slags agenda ARS har når de beskriver document.no og Human Rights Service på følgende måte på side 20 og 21 i rapporten:

Nettstedet document.no og Human Rights Service (HRS) har fått mye oppmerksomhet i etterkant av terrorangrepene 22. juli og har begge av enkelte blitt utpekt som høyreekstreme knutepunkter.

 Det er klart at det ikke er ARS som kan sitte på fasiten på hva som er hat og høyreekstremt. Til det har organisasjonen alt for sterk slagside. Med slik retorikk vi ser fra ARS, kan det stilles et berettiget spørsmål om det ikke er nettopp de som driver med propaganda. Noen sitater om HRS fra rapporten:

Hjemmesidene til HRS bærer preg av en nærmest manisk anti-islamsk besettelse. Det er nesten ikke mulig å tenke seg en (negativ) handling eller tale fra en muslim et sted i verden som ikke settes opp på siden når det gjelder debatten om islam er de en av landets viktigste bidragsytere til å spre teorier om islamsk overtagelse av Norge. HRS publiserer blant annet hat-taler av Geert Wilders med innslag man normalt vil oppfatte som rasistisk Storhaug tegner også gjerne et svært ensidig skremmebilde av muslimer. HRS har også et samarbeid med den amerikanske forfatteren Bruce Bawer. Bawer, som tidligere var tilknyttet HRS som rådgiver, må sies å være blant de ledende internasjonalt på hatefull litteratur mot muslimer.

Er dette formuleringer du står inne for Sultan? Hva er eventuelt din begrunnelse for å sverte en meningsmotstander på denne måten? Hvilket saklig grunnlag har dere for disse påstandene?

Kommentar #4

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Vi får la det stå med kvantoren 'enkelte.'

Kommentar #5

Ketil Reinhardts1

17 innlegg  271 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

På side 25 står det om antirasistiske nettverk som kjente til ABB identitet, holdninger og internasjonale  kontakter, men ikke annså ham som farlig.

Hvem er disse grupperinger og hvilke arbeidsmetoder bruker de for å registrere mennesker som de er uenige med, men som de ikke annser som farlige?

(I motsetning til Lars Gule annser ikke dere document.no som rasistisk eller islamofobt, men ønsker likevel at PST skal overvåke nettstedet. Vil det være sammenlignbart med at noen skulle ønske at PST skulle overvåka alle muslimske forsamlinger, fordi islamister av og til slenger innom en moske?) 

 

Kommentar #6

Kjell Skartveit

99 innlegg  386 kommentarer

Fei for egen dør

Publisert rundt 10 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.

Mye av dette forgår under dekke av religionskritikk. Det er, og skal selvsagt være, mulig å bedrive religionskritikk, det er til og med viktig at så skjer. Men mye av det vi ser dukke opp under begrepet «religionskritikk» hadde aldri blitt akseptert mot noen andre grupper enn muslimer.

Det hadde jo vært greit med litt større grad av presisjon her.

Problemet med Sultan er at han ikke forstår demokratiets vesen, han oppfatter all hard kritikk som høyreekstremt, som om kritikken mot dem går ut over demokratiets spilleregler.

Jeg anbefaler Sultan å se den glimrende filmen om W. Churchill som er å finne på NRK-nett, da vil han se hva demokratiet handler om.

Forøvrig er det på sin plass å minne om at islamske ledere var nære allierte, nettopp på grunn av sin tro,  med Nazi-Tyskland før og under 2VK. Som de selv sa: "islam og nazismen finner sammen i sin avvisning av demokratiet og i felles jødehat". Så kan dere selv vurdere hvem som egentlig er dagens høyreekstreme.

Jeg synes Sultan bør begynne å feie for egen dør, der er det mer enn nok å ta tak i.

Kommentar #7

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Redslen for det som er annerledes

Publisert rundt 10 år siden

Vi finner vel grupper i alle samfunn som er engstelige for det som er annerledes. Som enkulturell nordmann uten religiøst livssyn føler jeg på mange måter at jeg står ganske så fritt til å forme mitt liv. Denne selvstendigheten er en styrke mener jeg for jeg har ikke noe å forsvare, bortsett fra min frihet til selv å velge, men alt å lære.

Om min partner er farget eller hvit, om min partner er religiøs eller gudløs som meg selv spiller for meg ingen som helst rolle. Så lenge vi kan leve sammen i respekt for at vi er individer med frihet til å selv velge uten å skulle styre den andres valg står alle dører oppe.

Det øyeblikk vi lar vår frihet begrense av individer rundt oss og velger å la våre liv formes av andres ønsker har vi etter mitt kuturelle ståsted ikke lenger noen frihet. Frykt for det som er annerleds og derav ønsket eller handlingen ved å velge likesinnede som sin nære omgangskrets eller sin nære famile tror jeg ofte er grunnlaget for ekstremisme og segregering.

Fremtiden slik jeg ønsker den er langt flere flerkulturelle og mindre enkulturelle som meg selv. De som i frihet kan velge og forme sin kultur er de virkelige flerkulturelle, de er det nok ikke mange av for det krever at man er bevisst på sitt ståsted og klarer å trekke ut det beste av de kulturer man kjenner godt uten å tekkes de rundt seg som ikke selv evner å tre ut av sine enkulturelle liv.

Individets frihet er i så måte nøkkelen og til dette trengs en styrking av individets mulgheter og valg. Disse ivaretas sjeldent av organisasjoner som langt på vei har en kollektivisme som grunnlag og ikke individets interesser. Organisasjoner i så måte kan være medvirkende til å skape ekstremisme og ensretting fremfor åpenhet og mangfold. Det er ikke mangfold i at mange organisasjoner snakker segimellom og blir enige om rettningslinjer for grupper.

Mennekser bør i langt større grad skrote sine organiserte ledere og ta selvstendig valg for seg og sine liv og livssyn. Snakke for seg selv og ikke la andre gjøre det for enn bør være fremtidens mål.

Hirarkiske og patriarkale tankesett og organisasjoner er en bremsekloss for menneskets utvikling. Det skaper ekstremisme og mennesklig ufrihet.

Kommentar #8

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.

Men mye av det vi ser dukke opp under begrepet «religionskritikk» hadde aldri blitt akseptert mot noen andre grupper enn muslimer.

Hva tenker du da på - konkret?

Og hvordan stiller trådstarter seg til det Azmeh Rasmussen skriver i et ganske ferskt innlegg:

"Islams tur. Teologiske hindringer mot at mennesker lever verdige liv må bli ryddet av veien. Denne prosessen har pågått lenge i kristendommen. Islam står for tur."

Har trådstarter gjort seg noen tanker om sammenhenger? F.eks. i forbindelse med det mange mener er mangelfull evne til selvkritikk innen islam - og evt. oppblomstring av høyreekstreme grupperinger (slik bl.a Eriksen beskriver i kommentar #2?

Kommentar #9

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

PST har en vanskelig jobb mange steder

Publisert rundt 10 år siden

I den lille byen jeg sokner til har rabiate kristenhatere brent ned byens eldste kirke. Dette var norske ungdommer som gjorde en innsats for det de trodde på. Mens saken dysses ned i pressen, hos politiet og i rettsapparatet.

Nesten samtidig opplever byen også masseslagsmål mellom innvandrergjenger. Også der dysses deres etnisitet og motiver ned av en trofast regjeringspresse.

Nå kan det bli en vanskelig jobb for PST å overvåke alle de gamle menighetsmedlemmene og deres barn og barnebarn for å kontrollere ders hjerter og meninger. Det kan bli mesteparten av byens befolkning.

Kommentar #10

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Forøvrig er det på sin plass å minne om at islamske ledere var nære allierte, nettopp på grunn av sin tro,  med Nazi-Tyskland før og under 2VK. Som de selv sa: "islam og nazismen finner sammen i sin avvisning av demokratiet og i felles jødehat".’ (Kjell Skartveit #6)

Hm, jeg tror det var flere Nazistene hadde ”gleden” av å samarbeide med – som for eksempel med sionistene.

En annen sak: Med høyde for at jeg ikke er enig i med skribenten i at sionistene hadde skylden for Hitlers utryddelsestrang, så har han noen momenter på slutten av sitt skriv der det går frem at sionistene svek sine egne  (http://www.jewsnotzionists.org/holocaust-zionism.htm)

Så, jeg tror det er best om vi holder oss til saken her og nå. 

Kommentar #11

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Siterer: Sara Azmeh Rasmussen

Publisert rundt 10 år siden

Sitat:

"Religion forvalter mye av kulturarven, bærer i seg en folks historie og har viktige samfunnsmessige funksjoner. Samtidig overføres rester av gamle samfunns tenkemåter og sosiale praksiser og holdes levende gjennom at de får beskyttelse i kraft av å tilhøre den hellige sonen."

"De fleste av dagens troende muslimer: vil anse reguleringer og forskrifter, for eksempel kjønnssegregering og forbud mot homofil kjærlighet, som forankret i noe guddommelig som er hinsides kritikk."

"Hvordan finne ut hva som er den enkelte religions særart, og som følgelig skal vernes, og det som skal bli ansett som antikvarisk, uvesentlig og ja, rett frem skadelig og farlig, er ingen enkel oppgave."

Teologiske hindringer mot at mennesker lever verdige liv må bli ryddet av veien. Denne prosessen har pågått lenge i kristendommen. Islam står for tur.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat15/thread271915/#post_271915

Spørsmål til Shoaib Sultan:

1. Tror du at det er mange muslimer som mener at kjønnssegregering er nødvendig og riktig, og at forbud mot homofil kjærlighet er forankret i noe guddommelig hinsides all kritik? og hva mener du?

 2. Mener du at det er på tide at islam får samme hestekur som kristendommen. Slik at vi fjerner teologiske hindringer, slik at særlig kvinner kan få leve et fritt og verdig liv på samme premisser som vestens kvinner? 

Mvh Hanni

 

Kommentar #12

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Eller helst omvendt

Publisert rundt 10 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.

. Men mye av det vi ser dukke opp under begrepet «religionskritikk» hadde aldri blitt akseptert mot noen andre grupper enn muslimer.

Det som tåles fra det øverste muslimske råd  hadde neppe passert ganske stille  i VD-debatten  om tilsvarende hadde kommet fra bisperådet.  Da hadde nok også den statlige pengesekk blitt snørt sammen ganske kvikt. Så jeg ser liten grunn  til å ta din klage alvorlig.

http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=8742

Kommentar #13

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

Skartveit og historie

Publisert rundt 10 år siden

Først og fremst hva har denne rapporten her å gjøre med at noen muslimske ledere allierte seg med (eller samarbeidet med) Nazi-Tyskland under andre verdenskrig? For det andre hvis Skartveit har lyst til å gå den stien - så kan man vel det. Men det er kanskje passende å starte en ny tråd? Så får man også se om Skartveit vil belyse og gå inn på deler av den katolske kirkens lefling med Nazi-Tyskland og det faktumet at flere hundretusen Wehrmacht-soldater var protestanter og katolikker? Selvfølgelig er ikke dette tu quoque fra min side - men bare en forespørsel. Kan Skartveit forklarer hvilken relevanse hans kommentar har til ARS-rapporten?

Når dette er sagt er de fleste meddebattanter klar over mitt syn på selve ordet "islamofobi" og hva god islamkritikk er. Jeg er også til dels enig med Kahrs kommentar som handler om Document.no og HRS.  Men siden jeg ikke har lest rapporten kan jeg ikke uttale meg om den.

Kommentar #14

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Den feige Religionen

Publisert rundt 10 år siden
Mohamed Abdishazan. Gå til den siterte teksten.

Selvfølgelig er ikke dette tu quoque fra min side - men bare en forespørsel. Kan Skartveit forklarer hvilken relevanse hans kommentar har til ARS-rapporten?

Betimelig spørsmål. Og religionen har feigt fulgt opp den sterkeste arm. Gjennom hele historien. Særlig islam forstår denne sammenhengen. Og særlig vil derfor islam bli en av menneskehetens store  tester i nærmeste hundreår.

Når jeg er atesit dreier det seg helst om logiske og epistemologiske grunner. Men jeg kunne saktens trekke frem etiske grunner også. Som allerede antydet. 

Uansett hva petimeter-mester sier, så er ekstremisme noe nært et honnørord. Idag. Vi er alt for strømlinjeformet! Vi er alt for flinke. Vi er alt for sunne. Vi er alt for raske. Vi er alt for opptatt av hva "man" sier. Vi er alt for late. Vi er for feige. Vi har en viss logikk og teknologi, og feighet; dét er historien. Stort sett. De få unntakene har betydd alt.

Vive la différance! 

Kommentar #15

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Hatfull propaganda kommer fra begge "sider".

Publisert rundt 10 år siden

(denne kommentaren ble først skrevet på ARS sin FB-side, men den passer bedre å ta med her inne på VD.)

Aller først må jeg si meg helt enig i at både antimuslimske og høyreekstreme miljøer må overvåkes på lik linje med ekstreme islamister. Det er hevet over enhver tvil at det hersker mye hat i alle ekstreme miljøer, og det bør overvåkes og evt. gripes inn før det utvikler seg.

Det er mildt sagt veldig bekymringsfullt at Behring Breivik faktisk høster både ros og forståelse - for både meninger og handlinger - men det virker kun imot sin hensikt når alle islam-, sharia-, og innvandringskritikerne/​motstandere tas under én kam. Breivik og hans likesinnede er én kam, de som hater ALT av islam og innvandring er en annen kam, og så er det den kammen jeg tilhører. Jeg stiller meg uforstående til hvorfor jeg - og mine likesinnede - i de fleste debatter og medieartikler settes i samme bås som disse andre "kammene". Som jeg har sagt før:

Selv om vi er imot Taliban, Al Qaida, Hamas, Al Shabaab, Arfan Bhatti, Mohyeldeen Mohammad, Krekar, full ansiktstildekning og/eller Islam Net osv, så betyr det ikke at vi er imot alle muslimer.

Nå sammenligner jeg ikke de som nevnes ovenfor, men det er ingen tvil om at alle disse personene/organisasjonene i høy grad er en vesentlig årsak til hvorfor det finnes en "oss mot dem" mentalitet. (Dessuten er det DE som til stadighet fremmer denne mentaliteten, ikke oss andre.) Når disse (i sine egne øyne) fremstår som en pekepinn på hvordan islam er og hvordan en god muslim skal være, er det ikke vanskelig å forstå hvor muslimhatet kommer ifra.

De aller fleste av oss er oppegående nok til å innse at den generelle muslim tar sterkt avstand fra nevnte personer og organisasjoner, og for alt i verden ikke vil bli tatt under samme kam som dem, men skremmende nok så finnes det de som ser på alle muslimer som om de skulle være terrorister. Det er naturligvis en forskrudd tankegang som ikke har rot i virkeligheten, og jeg har alltid vært nøye på å være tydelig på hvor uenig jeg er i en slik tankegang, men det hindrer likevel ikke at jeg til stadighet henges ut som rasist og islamofob.

Det snakkes varmt om "mer demokrati og mer åpenhet", men dette virker mer og mer som tomt snakk. Og når det gjelder dialog... jeg vet ikke om dere (ARS) fremdeles samarbeider med Islam Net iht. te-kampanjen, men dersom dere vil fremstå som en seriøs organisasjon, bør dere ta klar avstand fra hvilke verdier de viderefører til unge muslimer. Du (Shoaib) er jo venn med lederen av Islam Net, Fahad Qureshi (iallfall på Facebook), så jeg antar at dere ofte diskuterer hans organisasjons holdninger, og hvordan de negativt påvirker det allmenne synet på muslimer?

Og for å omskrive setningen din litt: Det er ikke sannsynlig at Islam Net skal gjennomføre terrorhandlinger, men det er verdensbildet de er med på å skape som kan gi folk som Mohammad Merah en misjon.

En liten smakebit av Islam Net's verdensbilde kan du lese om her:
http://www.verdidebatt.no/​debatt/cat12/subcat15/​thread267601/

Kommentar #16

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Sitat fra Lloyd Newson:

Publisert rundt 10 år siden

"Hvis noen kritiserer paven for hans bakstreverske holdning til prevensjon eller homofile, stemples de ikke automatisk som «katolsk- eller kristenhatende». Vi må kunne kritisere imamer for deres bakstreverske og menneskefiendtlige holdninger til kvinner og homofile uten å kalles «islamofobe» eller «muslimhatende», sier Newson."

Dette er et meget viktig poeng.

Link: http://www.dagsavisen.no/kultur/-islam-aksept-skaper-undertrykking/

Kommentar #17

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Tragi-komisk skjær

Publisert rundt 10 år siden

A Be Br sine kommentarer forrige uke har fått et tragi-komisk skjær over seg. Han er inne i en "tiss og promp" fase der man ikke kan ta ham på alvor lenger. Han vet ikke hva han skal utdype for å såre.

Han eksisterer ikke i rettsalen, for meg, lenger. Jeg overser ham totalt i tankene, og kommer ikke til å bruke tid på hans forfall.

Vi trenger absolutt en egen lov for ham og alle andre som har slike "unike" forestilliger i sin verdensanskuelse.

To ytre....

Kommentar #18

Thomas K

1 innlegg  115 kommentarer

Sultan vil ha politisk overvåkning

Publisert rundt 10 år siden

I et innlegg i Klassekampen viser Sultan at han ikke har forstått hvordan det norske demokratiet og deling av statsmaktene fungerer. Han skriver:

- Ingen hadde forestilt seg det som skjedde 22. juli, men det norske samfunnet har over flere år beveget seg i en stadig mer negativt retning med mer islamhat.
- Og PST plukket ikke opp denne endringen?
- Det var de politiske føringene for PST som ikke gjorde det. PST er et verktøy, og det er politikerne som forvalter verktøyet som sitter med ansvaret. PST kan ikke bare overvåke det de selv ønsker.

http://www.klassekampen.no/60209/article/item


Jo, det er akkurat det de skal! PST skal BARE overvåke det de selv ønsker. Det er PST og ikke politikerne som vet hva som må overvåkes for å ivareta Sultans og min sikkerhet. Den dagen politikere bestemmer hvem PST skal overvåke, bor vi ikke lenger i et demokrati.

Kommentar #19

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Finn Eriksen. Gå til den siterte teksten.

Jo, mye grums og hat følger nok i kjølvannet av islamkritikken. Mye av årsaken til dette tror jeg ligger i at muslimer generelt ikke i tilstrekklig grad er interessert i å kritisere islam selv. Tvert i mot ender mange av de som hevder de er moderate muslimer opp med å kritisere dem som kritiserer islam, og oppfattes dermed mer som forsvarere av islamisme enn egentlige moderate. At vi hører fint lite til religionskritiske oppfatninger av egen religion fra muslimske ledere og intellektuelle, er nok også med på å skape usikkerhet om det virkelig finnes andre tolkninger enn den konservative, og om endring er mulig.

Kritikk av ulike tolkninger hører vi da hele tiden. Her tror jeg imidlertid at virkelighetsoppfatningen blir formet av hva man følger med på. Utover det, dessverre tror jeg at hva norske muslimer gjør eller ikke gjør har lite med mesteparten av denne "skepsisen" å gjøre. Jeg kan selvsagt ta feil, men jeg opplever at når en gitt kritikk avvises med konkrete poenger så snor man seg bare unna og det er andre ting som blir viktige. 

Kommentar #20

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.

Er dette formuleringer du står inne for Sultan? Hva er eventuelt din begrunnelse for å sverte en meningsmotstander på denne måten? Hvilket saklig grunnlag har dere for disse påstandene?

Jeg synes det er interessant at minst like svertende påstander fra den andre siden ikke får deg interessert, mens dette får deg til å gå i taket. Jeg observerer at Tor og Loke ikke dømmes helt etter samme målestokk her. 

Påstandene er forøvrig dekket med direkte referanser i de fleste tilfellene, og der kritikken blir feil tar rapporten også avstand fra dette. Jeg vil foreslå at du leser rapporten igjen og finner du at det som er skrevet er faktisk feil setter jeg pris på tilbakemeldinger om dette, men da helst noe annet enn bare at du er uenig i en påstand.  

Kommentar #21

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Ketil Reinhardts1. Gå til den siterte teksten.

På side 25 står det om antirasistiske nettverk som kjente til ABB identitet, holdninger og internasjonale

Da har du nok, som flere, misforstått hva vi har foreslått. 

Kommentar #22

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Viktig moment

Publisert rundt 10 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.

Jeg synes det er interessant at minst like svertende påstander fra den andre siden ikke får deg interessert, mens dette får deg til å gå i taket.

For det er vel desverre slik at vi ofte tolker ut fra eget ståsted og egen sannhet fremfor å være åpne for at svaret kan være noe helt annet. For som du selv skriver (sitat) "Her tror jeg imidlertid at virkelighetsoppfatningen blir formet av hva man følger med på"er etter mitt syn veldig god og veldig treffende for de fleste av oss.

Den dagen vi klarer å være de største kritikere av oss selv fremfor å være de største kritikere av andre kommer vi muligens litt videre. Stillingskrig er som kjent en langvarig tilstand hvor begge parter bruker mer tid på å slikke sine sår enn å søke å komme frem til en løsning.

Mennesker former ofte sine liv ut fra sine omgivelser, den som tør se sine omgivelser med samme briller som man ser de utenfor sine omgivelser er sanne søkere. Som Kipling så godt sier det i sitt dikt Hvis

Hvis du kan si til massen hva du mener
og selv blant konger åpent mene ditt,
hvis du er alles hjelper, ingens tjener,
hvis du mot venn og uvenn kan stå fritt

Det betinger dog at vi alle er åpne for kritikk og ikke minst selvkritikk.

Kommentar #23

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.

Det snakkes varmt om "mer demokrati og mer åpenhet", men dette virker mer og mer som tomt snakk. Og når det gjelder dialog... jeg vet ikke om dere (ARS) fremdeles samarbeider med Islam Net iht. te-kampanjen, men dersom dere vil fremstå som en seriøs organisasjon, bør dere ta klar avstand fra hvilke verdier de viderefører til unge muslimer. Du (Shoaib) er jo venn med lederen av Islam Net, Fahad Qureshi (iallfall på Facebook), så jeg antar at dere ofte diskuterer hans organisasjons holdninger, og hvordan de negativt påvirker det allmenne synet på muslimer?

Og for å omskrive setningen din litt: Det er ikke sannsynlig at Islam Net skal gjennomføre terrorhandlinger, men det er verdensbildet de er med på å skape som kan gi folk som Mohammad Merah en misjon.

Takk for et interessant tilsvar og problemstilling. Bare for å ta det jeg mener du tar feil på, jeg personlig og IslamNet har hatt en rekke trefninger og er nok veldig uenige på en rekke punkter. Så diskusjonene mellom meg og Qureshi er nok høflige, men ikke særlig mange og ikke særlig hjertelige. Men jeg vil ta avstand fra din omskrivning. Fordi mens jeg kritiserer og er uenig med det verdensbildet IslamNet legger opp til er jeg helt uenig i at det kan være med på å gi folk som M Mehra en misjon. IslamNet (mener jeg) kan ende opp med å skape og styrke motkrefter, men preker absolutt ikke vold i den grad jeg har møtt dem. 

Kommentar #24

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Thomas K. Gå til den siterte teksten.

Jo, det er akkurat det de skal! PST skal BARE overvåke det de selv ønsker. Det er PST og ikke politikerne som vet hva som må overvåkes for å ivareta Sultans og min sikkerhet. Den dagen politikere bestemmer hvem PST skal overvåke, bor vi ikke lenger i et demokrati.

Du tar feil. Både av realitetene, og hva jeg faktisk har sagt og hva som foreslås i rapporten.

Jeg og vi har aldri sagt, ment eller uttrykt at politikerne skal bestemme hvilke personer som skal overvåkes. Det vi derimot har snakket om er fokusområder som PST skal ha og konsentrere seg om. Jeg kan vise til PSTs egne sider, 

http://www.pst.no/lover-og-regler/  


Lover og regler som PST opererer etter

All verksemd som PST driv, skal vere i samsvar med gjeldande lover, forskrifter og underordna regelverk. Vi bestemmer ikkje sjølv kven eller kva vi skal verne, eller kva typar kriminalitet vi skal konsentrere oss om å kjempe mot, men innrettar oss etter det ansvaret Storting, Regjering og departement har pålagt oss.

Slik at det du sier om at PST helt på egenhånd kan bestemme hva som er viktig for dem å fokusere på er altså langt unna realitetene.

Igjen, det  er snakk om fokus, ikke snakk om regulering og politisk styring av overvåkning av gitte personer.

I et demokrati, som flere tydeligvis skal prøve å lære meg mer om, er det faktisk slik at etteretningsorganer står under politisk styring. Slik må det nødvendigvis være også.

Kommentar #25

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Det betinger dog at vi alle er åpne for kritikk og ikke minst selvkritikk.

Ihvertfall noe vi er helt enige om :)

Kommentar #26

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

`Mye av årsaken til dette tror jeg ligger i at muslimer generelt ikke i tilstrekklig grad er interessert i å kritisere islam selv.` (Eriksen)

Når religionen selv (i dette tilfellet Islam) helst blir stryrt av autoritære ledere (som Koran/profet legger opp til selv) så legges det en fin grobunn for dobbeltmoral. `Vi` hilser da både på kvinner og menn ved å ta i hånden i vår familie, men respekterer at i Islam så skal man helst ikke gjøre det på denne måten. Så starter praksiser hvor man er tiende om hva man gjør selv kontra det som `egentlig` er korrekt da, iflg. praksiser inspirert av Islam. Når det gjelder Sara A. Rasmussen så er hun en spesielt modig kvinne - noe vi ikke kan forvente at `alle` kan være.  

 

Kommentar #27

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Hvorfor ikke ?

Publisert rundt 10 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Når det gjelder Sara A. Rasmussen så er hun en

Er det fordi det er frykten og trusler om represalier som bestemmer hva som kan sies og ikke ?

Men kristendommen kan kritiseres...noe du også gjør....

Er ikke dette hykleri..?

Kommentar #28

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Når religionen selv (i dette tilfellet Islam) helst blir stryrt av autoritære ledere (som Koran/profet legger opp til selv) så legges det en fin grobunn for dobbeltmoral. `Vi` hilser da både på kvinner og menn ved å ta i hånden i vår familie, men respekterer at i Islam så skal man helst ikke gjøre det på denne måten.

Nja, jeg oppfatter det mer som at endel mener at det f.eks. er feil, mens andre faktisk ikke mener det. Ulike tolkninger rett og slett. 

Kommentar #29

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Det er del av virkeligheten, Holt. Frykt for represalier har ikke jeg her i Norge når jeg kritiserer kristendom. Bortsett fra utfordrende debattanter :) Men muslimer har større grunn for å frykte represalier.. Godt poeng, Holt. Vanskelig.....  

Kommentar #30

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja,hva mener du ?

Publisert rundt 10 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.

Nja, jeg oppfatter det mer som at endel mener at det f.eks. er feil, mens andre faktisk ikke mener det. Ulike tolkninger rett og slett.

Hvis du vil at vi Norge skal få noe slags tillit til noe som ligner moderat islam,er det tvingende nødvendig at folk som er i media tør å si klart fra hva de står for.

Hvis frykten styrer det dere tør å si,vil det aldri bli klart...men sterkt overskyet.

Kommentar #31

Ketil Reinhardts1

17 innlegg  271 kommentarer

Jeg og flere har misforstått.

Publisert rundt 10 år siden

Hvordan kan det ha seg, og er det ikke uredelig å avfeie det som misforståelse?

Her følger direkte sitat fra s 25:

 "Det er her også et moment at mens det fremstår som at PST aldri hadde hørt om gjerningsmannen, hadde han i flere år vært kjent i deler av de antirasistiske nettverkene i Oslo. Disse hadde ikke vurdert ham som en farlig person, men de var kjent med hans høyreekstreme identitet og hans internasjonale kontakter."

Dette er noe annet, enn f.eks noen mener å huske at de har sett et av nickene hans på internett en gang.

Så da spurt jeg:

 Hvem er disse grupperinger og hvilke arbeidsmetoder bruker de for å registrere mennesker som de er uenige med, men som de ikke annser som farlige?

 

Kommentar #32

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

Til Shoaib Sultan

Publisert rundt 10 år siden

Et spørsmål. Du skriver "ikke-voldelig" i diskusjonen din med Svendsen om IslamNet. På et generelt grunnlag hvis folk er tilhengere og poster fatwaer som sier blasfemi, apostasi, homoseksualitet skal straffes med døden - vil du fortsatt si de er 100 % ikke-voldelige? Altså dette gjelder alle islamske organisasjoner i Vesten som har et slikt synspunkt? Nå vil de fleste "unnskylde" eller "bortforklare" med at det er bare under den islamske staten man skal ha slike straffer?

Kommentar #33

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Frivillighet

Publisert rundt 10 år siden
Mohamed Abdishazan. Gå til den siterte teksten.

Nå vil de fleste "unnskylde" eller "bortforklare" med at det er bare under den islamske staten man skal ha slike straffer?

Så lenge en slik stat er tufet på at alle godtar og er enig om slike regler og straffer så ser jeg ikke noe galt i det. Utfordingen må da ligge i hvordan man ser for seg en slik stat dannet og ikke minst hvor.

Hvilket land i verden er villige til å gi fra seg land til de som ønsker å leve sine liv i en slik frihet. Vi har jo alt grupper rundt om i verden som lever etter egen standar som for eksempel mormonere i USA. Men de har ikke noe eget land og de som er født inn i disse samfunnene trenger derav kun å gå utenfor området sitt for å leve et annet liv om de skulle ønske det.

Så lenge det ikke finnes noen tvang i religionen spørs det da ikke om en slik muslimsk drømmestat som det kan virke som om noen muslimer drømmer om har sine klare begrensninger.

Religionsfrihet har vi her i Norge så om man ønsker å følge lover som ligger innenfor de norske i Norge står man langt på vei ganske fritt til å gjøre dette. Det jeg noen ganger finner underlig er hvorfor man ikke klarer å nøye seg med at man har frihet til å leve eget liv slik man ønsker det. For det kan virke som om en del ikke tør ta skrittet helt ut uten at de har med seg alle andre på sitt prosjekt.

Som menneske er vi nok en av de underligste livsformene på denne kloden. Blir menneskeheten satt på rødlisten en dag kommer neppe kloden vår til å gråte.

Kommentar #34

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.

IslamNet (mener jeg) kan ende opp med å skape og styrke motkrefter, men preker absolutt ikke vold i den grad jeg har møtt dem.

Jeg har full forståelse for hvorfor du mener dette, da organisasjonen gjør sitt beste for å fremstå som noe de faktisk ikke er. Ikke misforstå, jeg sier ikke at Islam Net direkte oppfordrer til vold, det jeg derimot sier er at de overlater slik oppfordring til andre, som f.eks. Islam QA. Islam Net vektlegger påstanden om at en muslim ikke skal ha egne meninger og at sunn fornuft ikke hører hjemme i Islam, noe som gjør det enda verre at de henviser sine medlemmer til sider som Islam QA, mtp. det verdisynet som finnes der.

Neste gang du - eller ARS - er i samtaler med organisasjonen kan du jo spør om hvorfor de linker til følgende fatwa hos Islam QA, og deretter forhåpentligvis få en god forklaring på hvorfor de ser på slike holdninger som grunnleggende for et muslimsk verdisyn:

-"The saheeh Sunnah indicates that it is essential to put the apostate to death."
-"Al-Bukhaari (6922) narrated that Ibn ‘Abbaas said: The Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) said: "Whoever changes his religion, put him to death.""
-"The general meaning of these ahaadeeth indicates that it is essential to put the apostate to death whether he is waging war on Islam (muhaarib) or not."

-"Waging war against Islam is not limited only to fighting with weapons, rather it may be done verbally such as defaming Islam or the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him), or attacking the Qur’aan, and so on. Waging verbal war against Islam may be worse than waging war against it with weapons in some cases."
-"Waging war verbally against Islam may be worse than waging war physically - as stated above - hence the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) used to kill those who waged war against Islam verbally, whilst letting off some of those who waged war against Islam physically. This ruling is to be applied more strictly after the death of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him)."

Som Mohamed Abdishazan er inne på, mange vil bagatellisere overnevnte sitat med at de er tatt ut fra sin sammenheng, eller at det kun skal gjelde i islamske stater. Når det gjelder Islam Net, så sier både de og deres foredragsholdere at det er Allahs lover som er øverste lover for en muslim, og ikke menneskeskapte lover. Dette i seg selv burde få alarmklokkene til å ringe, og enda verre er det når Fahad Qureshi - selv om han bor i Norge hvor det er Norges lover som gjelder - sier "Vi forholder oss til det Skaperen av universet anser som riktig og galt. Skal Guds budskap tilpasse seg samfunnet, eller skal samfunnet tilpasse seg Guds budskap. Om Gud eksisterer er svaret enkelt...".

Jeg kan på nytt henvise til Fahad Qureshi's sitat om at "Islam er en fredelig religion som lærer oss nestekjærlighet", men at dette altså bare er halve sannheten. Jo mer man lærer om Islam Net, jo tydeligere kommer bildet frem, at ifølge dem så er Islam en fredelig religion som lærer oss nestekjærlighet... så lenge den neste ikke er homofil, har forlatt islam, bryter islamske blasfemi-lover, eller er en vantro/kuffar/ikke-muslim.

Senest nå på lørdag sendte jeg en mail til Fahad Qureshi ang. et spørsmål omkring Islam Net's offisielle syn, men jeg har fremdeles ikke fått noe svar:

"Jeg har ved en tidligere anledning sendt mail til Ujjal Mazumder uten å få noe svar, så jeg henvender meg istedenfor til deg.

Det jeg lurer på er, hva er Islam Net's syn på vennskap på tvers av kjønn? Grunnen til at jeg spør, er fordi Ujjal her på Facebook (26. februar) skrev "Det er ikke lov for menn og kvinner å være venner...", og deretter linket han til fatwa #5215 på IslamQA.

Er dette kun hans personlige syn, eller er dette Islam Net's offisielle syn?"

For meg er det totalt uforståelig hvordan det er mulig og ikke være bekymret for hva Islam Net er og gjør. Kanskje det er på tide at f.eks. en av disse selverklærte undersøkende journalistene i VG gjør det de skryter så mye av i sine egne reklamefilmer?

Kommentar #35

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Utrolig

Publisert rundt 10 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Så lenge en slik stat er tufet på at alle godtar og er enig om slike regler og straffer så ser jeg ikke noe galt i det. Utfordingen må da ligge i hvordan man ser for seg en slik stat dannet og ikke minst hvor.

Tror du virkelig at alle som eventuellt bor i en sharia-styrt stat bare bukker og nikker og syns det er greit med menneskefindtlige regler..??

Og syns du altså det ville være greit for oss utenfor dette samfunnet å se på at mennesker blir behandlet med umenneskelig urettferdighet..?

Hva slags utrolig likegyldighet har du egentlig..?

Kommentar #36

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Vel

Publisert rundt 10 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Hva slags utrolig likegyldighet har du egentlig..?

Jeg tror du trenger lesbriller Rune H. Les en gang til det jeg skrev og se så om du kommer til den samme konklusjonen som første gang. Hvis så skal jeg forsøke å mate deg med mine meninger på en slik måte at du muligens forstår hva jeg skriver.

Som tips kan jeg vel si at jeg godtar og aksepterer din religiøsitet noe som ikke vil gjøre meg til noen god borger av ensrettede samfunn hvor folket er skjønt forenet om alt hva livet angår.

Jeg ønsker ikke for deg eller andre mitt livssyn. Mitt livssyn har jeg selv kommet frem til og det bør også andre mennesker gjøre. Noe mer mener jeg ikke om livssyn.

Kommentar #37

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Har du årer ?

Publisert rundt 10 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Som tips kan jeg vel si at jeg godtar og aksepterer din religiøsitet noe som ikke vil gjøre meg til noen god borger av ensrettede samfunn hvor folket er skjønt forenet om alt hva livet angår.

Jeg måtte lese ditt forrige innlegg tre ganger for å tro det jeg leste....MED briller til og med...

Et samfunn med ensrettede sharialover vil uansett være et påtvunget ufritt samfunn å leve i.I hvert fall for kvinner.
Og jeg tviler sterkt på at du ville trives der.

Kommentar #38

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Ok

Publisert rundt 10 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Jeg måtte lese ditt forrige innlegg tre ganger for å tro det jeg leste....MED briller til og med...

Det ser da ut som om du er såvidt forblindet at du trenger mating. Leser du det ytterligere en gang vil du om du prøver se at det jeg skriver er at jeg ikke har noe som helst tro på at noe som helst samfunn bestående av mer enn to personer vil kunne innføre frivillig og samtykkende lover som for mange i utgangspunktet vil være/oppleves ufrie for individet.

Frihet i religionen som jeg bringer på banen innbefatter også frihet fra religionen og da sier det seg at det blir ufrihet for en eller begge parter om man innfører religiøse lover gjeldene for alle i et samfunn.

For den som blir utsatt for religionstvang vil føle seg ufri og den som opplever motstand mot religionen vil føle sitt livssyn truet. Men hvis det er frivillig og samtykkende ser jeg ikke noe i veien for at mennesker kan gjøre stort sett som de vil. Men atter en gang vil jeg presisere at frivillig og samtykkend i hovedregel er utopi i grupper over 2 personer.

Ønsker noen å påføre meg religiøse lover og riter jeg ikke har noe som helst forhold til vil jeg stritte imot. Men jeg kan ha dannelse nok til ikke å motsi eller påpeke at jeg mener og tenker at det mange mennesker gjør for meg er det reneste tøv. Dog under forutsettning at de ikke søker å få meg til å leve som de selv velger å gjøre det.

Om muslimer i Norge ønsker å leve etter sharialover som ikke er i konflikt med norske lover mener jeg de må få lov til det. Hvis religiøse ønsker å leve etter det de mener er sine religiøse lover og disse ikke kommer i konflikt med norske lover må de få lov til det. Norske lover beskytter individets frihet til å ta selvstendige valg det betyr at religionene må ha frihet til både å velg og velge bort religionen for at de skal oppfylle norsk lovgivning.

Som resultat har vi ikke fullstendig frihet til å gjøre som vi mått ønske og på det området mener jeg at ufrivilligheten er et gode. Men meg om det.

Kommentar #39

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

-"Waging war against Islam is not limited only to fighting with weapons, rather it may be done verbally such as defaming Islam or the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him), or attacking the Qur’aan, and so on. Waging verbal war against Islam may be worse than waging war against it with weapons in some cases."
-"Waging war verbally against Islam may be worse than waging war physically - as stated above - hence the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) used to kill those who waged war against Islam verbally, whilst letting off some of those who waged war against Islam physically. This ruling is to be applied more strictly after the death of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him)."

Apropos det siterte ovenfor (Chris Svendsen #34):Det var valg i Forbundslandet NordRhein Westfalen (NRW) nå sist søndag (13.5.)!! Et høyrepopulistisk parti drev sin ”valgkamp” – vel demonstrasjon er mer korrekt – utenfor div. moskeer rundt om i landet NRW. På partiets nettside var turneen annonsert i hvilken by / bydel, foran hvilken moske og når. Moskene lå som regel i tettbebyggte/ strøk. På forhånd var det utlyst en konkurranse om beste islam-karrikaturtegning/ -kollage (man kunne vinne 1000 euro!).

Parti-demonstrantene hadde overalt med seg høytalere, plakater med tegnet moske m/ rød ring rundt og rød strek over (altså synonymt med et trafikalt forbudsskilt). Alt gikk fredelig for seg i Bonn og også Solingen inntil partiet viste frem sine karikaturbilder. Da haglet steiner og alt som kunne kastes. En muslim stilte seg opp på noe høyt og prøvde å få sine brødre fra dette galskap. Han ropte og ropte at de måtte slutte og roe seg ned. Han fikk ikke gehør! Mange skadde og to politimenn hardt skadet av kvivstikk etc. utført av ekstremistiske muslimer. Helt vanvittig. Det ligger mange skremmende videoer om opptøyene på nettet der man se hendelsforløpene. etc. I etterkant rykket også muslimske menn ut for å rettferdiggjøre voldshandlingene. Ufyselig.

 

Én video skilte seg ut. Den har overskriften ”Den Propheten verteidigen...aber mit Weisheit ” (”Forsvare Profeten ... men med visdom“) http://www.youtube.com/watch?v=X3y4_4aqMKE&feature=endscreen&NR=1.

Her refser en muslim (imam?) voldshandlingene på det sterkeste. Han er trist (traurig) over at hans søsken ikke kjenner Profeten bedre når de mener å kjenne ham igjen i disse tegningene. Dere må da kunne se forskjell at det ikke er ham. Hvor ofte har vi tatt til gaten når Profeten Jesus ble karikert eller til og med Gud? Det er mange som karikerer disse men vi reagerer ikke. Hvorfor ikke? 

 Klar, tydelig og umisforstålig snakker han til sine søsken og tar avstand fra sine brødres reaksjoner på karikering av Profeten og (de planlagte?) voldshandlingene som fulgte. Han sier også at partiet oppnådde faktisk det de var ut etter. Oppmerksomhet. Før hadde ingen hørt om dem, nå er de kjent over alt.* ”Vi er veldig fort manipulerbare. Vi lar oss manipulere”, sier han trist.

 (Håper flere av dere kan tysk og kan forstå det han sier. Litt av en preken ute blant nyutsprungne løvtrær – til forskjell fra dem som forsvarte handlingene og sto eller satt mot betongvegger e.l.)

 

*Jeg har sett etter og faktisk gir partiet uttrykk for på sin nettide at de er veldig fornøyde med tumultene. ”Hva sa vi”.

Kommentar #40

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Hvis du vil at vi Norge skal få noe slags tillit til noe som ligner moderat islam,er det tvingende nødvendig at folk som er i media tør å si klart fra hva de står for.

Hvis frykten styrer det dere tør å si,vil det aldri bli klart...men sterkt overskyet.

La meg da liste opp bare noen få av mine innlegg her på verdidebatt: 

Et innlegg om kreasjonisme og evolusjon: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat15/thread237459/

Et svar til Mohyeldeen: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat15/thread244644/

Hvordan religion kan og ikke kan spille en rolle i samfunnsutvikling: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat15/thread233440/ 

Vedr IslamNet: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat15/thread240711/

Og mitt syn på apostesi debatten: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat15/thread231642/

Men jeg holder da ikke pusten i påvente at noen skal gå med på at man er klar og tydelig, og venter bare på neste post som hevder at muslimer er så uklare på disse områdene og at jeg aldri har sagt noe om det. 

 

 

Kommentar #41

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Ketil Reinhardts1. Gå til den siterte teksten.
Jeg og flere har misforstått. Publisert 9 timer siden Kommentar #31

Hvordan kan det ha seg, og er det ikke uredelig å avfeie det som misforståelse?

Her følger direkte sitat fra s 25:

Her mente jeg faktisk at du hadde misforstått, men ser at siterfunksjonen har slått seg litt vrang. Min kommentar var faktisk til dette du skrev i parantes. 

(I motsetning til Lars Gule annser ikke dere document.no som rasistisk eller islamofobt, men ønsker likevel at PST skal overvåke nettstedet. Vil det være sammenlignbart med at noen skulle ønske at PST skulle overvåka alle muslimske forsamlinger, fordi islamister av og til slenger innom en moske?)  

Altså, her mener jeg du og flere misforstår. 

Når det gjelder ditt andre spørsmål, om du tror man legger ut sine kilder på den måten må jeg si at det virker en smule naivt. Du kan spørre om det og lure, men det er da altså det du får vite på det punktet. Ingen ytterligere kommentarer. Dette er forøvrig ikke noe som kommer ut nå, men informasjon som senteret faktisk gikk ut med 23. juli i mediene i fjor. 

Kommentar #42

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Mohamed Abdishazan. Gå til den siterte teksten.

Et spørsmål. Du skriver "ikke-voldelig" i diskusjonen din med Svendsen om IslamNet. På et generelt grunnlag hvis folk er tilhengere og poster fatwaer som sier blasfemi, apostasi, homoseksualitet skal straffes med døden - vil du fortsatt si de er 100 % ikke-voldelige? Altså dette gjelder alle islamske organisasjoner i Vesten som har et slikt synspunkt? Nå vil de fleste "unnskylde" eller "bortforklare" med at det er bare under den islamske staten man skal ha slike straffer?

Jeg er helt enig med deg i at deres syn på bl.a. apostesi er dypt problematisk, og kan se at dette synes ultimatum faktisk fører til bruk av vold. "bare" det ene eller andre gjør det ikke mye bedre i mine øyne. Men det blir likevel noe anderledes.

Kommentar #43

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.

For meg er det totalt uforståelig hvordan det er mulig

Ikke helt uenig  ... synes bare det er viktig å skille dem og f.eks grupperingen som stod bak demonstrasjonene foran stortinget tidligere i år .. her var voldsforherligsen og hatspredningen av en helt annen dimensjon. 

Kommentar #44

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.

Én video skilte seg ut. Den har overskriften ”Den Propheten verteidigen...aber mit Weisheit ” (”Forsvare Profeten ... men med visdom“)

Tusen takk ... og enig med deg og det som kommer frem i videoen ... min tysk er ikke helt på høyden, noen år siden jeg kunne lese og forstå flytende, men det jeg skjønte høres veldig riktig ut. 

Kommentar #45

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Islamekstremisme?? - eller - visdom og sannhet som gjelder for alle muslim - inkludert Sultan?

Publisert rundt 10 år siden

Legger inn en samtale mellom Islam net leder og VG nett - Islam, dødsstraff og demokrati

http://www.youtube.com/watch?v=Yjb7EcctjUo

"Vet du bedre enn, Gud?", Sultan?

Kommentar #46

Ketil Reinhardts1

17 innlegg  271 kommentarer

Takk for hyggelig svar.

Publisert rundt 10 år siden

Jeg er sikkert naiv som kunne håpe på mer åpenhet fra dere.

Jeg kommer ikke videre, men forstår det slik at det finnes nettverk som registrerer deltakere i debatten, også de som ikke annses som farlige. Når man kjenner de tette forbindelsene mellom antirasister, venstreekstreme og (voldelige) antifa gjør man seg sine tanker. 

Jeg syns alle parter skal bestrebe å holde seg innenfor demokraties  spilleregler, uansett hvor god sak man mener å kjempe for.

Kommentar #47

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Legger inn en samtale mellom Islam net leder og VG nett - Islam, dødsstraff og demokrati

Nei, men jeg tillater meg å mene at å vite hva Gud sier og mener ikke nødvendigvis så enkelt som Fahad Qureshi (har ikke hørt videoen og kommer nok ikke til å prioritere det i første omgang, så baserer meg på hva du sier)  later til å mene her (og du?) ... Nettopp derfor finner man ulike tolkninger på en rekke områder.

Kommentar #48

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Ketil Reinhardts1. Gå til den siterte teksten.

Jeg er sikkert naiv som kunne håpe på mer åpenhet fra dere.

Jeg kommer ikke videre, men forstår det slik at det finnes nettverk som registrerer deltakere i debatten, også de som ikke annses som farlige. Når man kjenner de tette forbindelsene mellom antirasister, venstreekstreme og (voldelige) antifa gjør man seg sine tanker.

Du kan sikkert mene noe og håpe om noe, vedr. åpenhet, men da fra meg på hva jeg sier og gjør, ikke hvem en kilde som kommer til meg og kan fortelle noe er. Det hanler om kildevern. 

Kommentar #49

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Til Svendsen; ja, vi må da skjønne at man ikke kan ha fokus over på religioners talsMENNs RETT til å danne et system for tenkning som inkluderer det å bruke vold for å løse problemer..dette er en menneskerett!! Å diskutere det...her går grensen gitt! Synes du, Svendsen, har et veldig godt poeng. Sultan, derimot - imponerer ikke. `Ikke helt uneing, men`.. ja slik kan det også sies når man er apologetiker.  

Kommentar #50

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.

Det hanler om kildevern.

Nå er jeg ikke helt sikker på hva Rolf Ketil mener, mulig han er bekymret over hvem som er mottakere av evt. informasjon som samles inn om nettdebattanters islamkritikk, og at det derfor må være åpenhet rundt hvem det er som gjør dette?

Trusler og vold forekommer over alt; bare se på hva som skjer med Blattmann, han får trusselbrev samt hundedritt(!) i posten, og Utøya-overlevende trues og sjikaneres. Slikt må selvsagt anmeldes og etterforskes for å få klarhet i hvor slikt hat har sin opprinnelse.

På den andre siden har vi har antifa i Bergen, og hva med de voldelige antirasistene (og "autonome") under EDL-demonstrasjonen i Aarhus, oppfører de seg slik også på hjemlige trakter? Er de i stand til å oppsøke/true andre mennesker basert på hva disse kan ha skrevet på nettet?

Jeg har til min store overraskelse vært mottaker av ganske direkte trusler om både vold og drap, både fra inn- og utland. Senest fra disse feige fjortisene som masseproduserte falske FB-kontoer for å lage kvalme i forkant av demonstrasjonen mot koranbrenning, og tidligere (fra engelsktalende folk) fordi jeg ytret min forakt ovenfor hysteriet og voldsbølgen som herjet etter karikaturtegningene. Å være motstander av drap for å tegne Muhammed er visstnok gyldig grunn for at jeg også fortjener å dø.

Men nå sporet jeg av, beklager. Tilbake til det jeg siterte: Kildevern er viktig, selv om jeg mener at det ikke bør være spikret i stein at kilder forblir anonyme. Og når det gjelder kilder, hva gjør dere med informasjon dere mottar?

F.eks.: I begynnelsen av april sendte jeg deg en mail hvor jeg dokumenterte konkrete trusler fra en navngitt person. Han skrev bl.a. "Jeg skal drepe de som brant Koranen!!! Det er hukm fra Allah", og "Jeg mener at jeg vil sjære strupen på ALLE som brenner koranen" ang. Krekar-saken, og "Hvis noen brenner koranen har jeg rett til å drepe vedkommende."

Jeg satser på at personer med slike meninger/ytringer får oppfølgning fra dere, evt. har dere en dialog med politi/PST hvor dere videreformidler slik informasjon?
(Jeg har ikke fått noe svar på mailen, så derfor tar jeg det opp her.)

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere