Asbjørn Kvalbein

65

Stå fast på Guds ord

Det foregår et ras i samfunnet vårt i synet på ekteskap, samliv og familie. Guds ord gir klare retningslinjer for hvordan kristne mennesker skal tenke. «Dersom dere elsker meg, holder dere fast på mine bud,» sier Jesus i det som er årets tekst for pinsedag.

Publisert: 9. mai 2012

 Da er det rystende at Kristelig Folkeparti nedsetter et utvalg som enstemmig vil overlate til den enkelte å definere hva ekteskapet er. Et politisk parti er avhengig av tillit, og vinner neppe tillit blant sine velgere med et slikt program.

 Helt avgjørende er at vi i det frivillige kristne arbeidet ikke kommer på glid. Vi kan ikke gjøre viktige samlivsetiske spørsmål til adiafora. Skriften og blant annet den lille katekismen er læregrunnlag for den norske kirken og forplikter organisasjonene innen kirken. Hvem har rett til å oppheve det sjette budet slik Bibelen og en samlet tradisjon har forstått det?

 Jeg skal ha åtte bibeltimer på Fangekasa bibelcamp i Østfold til sommeren. Der kommer jeg ikke til å delta sammen med forkynnere som ikke står på Skriftens grunn. Jeg beklager at arrangementskomiteen har invitert enkelte villedende veiledere, og jeg håper at deltakerne markerer hva de står for, med hva de møter opp på.

Kommentar #1

Kjetil Landrog

16 innlegg  104 kommentarer

Du mangler respekt for oss som ikke er kristne

Publisert over 9 år siden

Jeg reagerer på at du med din konservative bibeltolkning vil presse oss som ikke er troende til å følge dine lover - som du pga din religiøse overbevisning vil ha flertall for i lovverket. Jeg mener du må få leve slik du vil (ikke bryr jeg meg heller), og du bør også respektere at andre gjør andre valg enn hva du med din religiøse tro mener er riktig. Lovverket bør være for alle - uansett tro og ikke-tro.

Kommentar #2

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Jeg må få lov til å minne Kvalbein på det enkle faktum at KRF er et politisk parti, ikke en forsamling på Zions bedehus.  Man kan ikke uten videre tenke, snakke og handle på samme måte fra Stortingets talestol som man gjør fra bedehusets plattform.  I politikken gjelder det å gjøre kompromisser, tenke nytt og posisjonere seg for samarbeid med andre partier og ikke minst finne praktiske løsninger i et multikulturelt, pluralistisk og på mange måter sekulært samfunn.  Krf viser her at de har evne til å tenke nytt og se at verden er i endring.

Jeg er også skeptisk til din bruk av begrepet "Guds klare ord".  Det finnes mange kristne som argumenterer nettopp ut fra bibelske tekster for ting du helt sikkert vil kalle liberale standpunkter.

Når det er sagt, er jeg overrasket over at KRF allerede nå ser ut til å snu om ekteskapsloven.  Jeg hadde forventet at det ville skje, men ikke så raskt.

Kommentar #3

Fredrik W. H. Steensen

101 innlegg  846 kommentarer

Ekteskapet forsvant med skyllevannet...

Publisert over 9 år siden

Når Luther, eller hvem av hans hjelpere det var, fjernet ekteskapet som sakrament fjernet de også i realiteten grunnlaget for å hevde at ekteskapet skulle være mellom mann og kvinne. Ekteskapet ble, etter min mening, redusert til et statsanliggende og juridisk formulert og laget for å beskytte den svake part i et forhold. Her mener jeg lovgiverne har et ansvar nettopp å beskytte den svake part, og det er godt den gjør det. Hvilket samlivsforhold den enkelte velger er deres eget valg, og det skal ikke jeg generelt blande meg inn i.

Etter min mening må man derfor skille mellom det offentlige verdslige ekteskap og det kirkelige sakrament: Ekteksapet mellom mann og kvinne, som også har sitt forbilde i ekteskapet mellom brudgommen (Jesus) og bruden (Kirken/Menigheten). Etter mitt syn kan ikke staten påtvinge et trossamfunn å vie samkjønnede ekteskap, da dette for mange trossamfunn vil påføre et syn på ekteskapet som ikke stemmer overens med deres tro. Dette gjelder i alle tilfelle for katolske og ortodokse kirkesamfunn, hvor den lutherske konfesjon ender vet jeg intet om.

Så er da problemet, så lenge samfunnet tillater samboerskap i alle tenkelige og utenkelige varianter, hvordan beskytte den svake part? Jeg vet ikke noe bedre alternativ enn å gi også de homofile rett til den beskyttelse som ekteskapslovgivningen blir. At jeg så mener homofilt samliv ikke er i overenstemmelse med det bibelske og de tradisjonelle kirkers syn på samliv og er syndig, se det er en annen side av saken. Men at homofile, så lenge samfunnet aksepterer, noe det i dag gjør, skal ha den samme rett til beskyttelse av sin samlivsform som hetrofile er likevel innlysende.

Jeg tror mange må se i øynene at samfunnsutviklingen i Norge gjennom min levetid har beveget seg langt bort fra kristendommens sannheter, om landet noen gang har befunnet seg i en situasjon hvor så har vært tilfelle.

Fredrik 

Kommentar #4

Asbjørn Kvalbein

65 innlegg  150 kommentarer

KrFs oppgave

Publisert over 9 år siden

Vi har en rekke politiske partier, mange av dem er representert i kommunestyrer og på Stortinget. Hensikten med partiene er ikke at de skal bli mest mulig like hverandre, da har jo ikke velgerne noe reelt valg. Nei, de skal definere et grunnsyn og et program, og kjempe for det på en demokratisk måte. I den prosessen kan en vinne eller bli nedstemt i det daglige politiske arbeidet.

Det synes som om KrFs ledelse mener at en må forandre grunnsynet og programmet, hvis ikke går en under. Politikk blir jo da i ytterste konsekvens bare å snu kappen etter vinden.

I stedet må et kristelig folkeparti stå tydelig for kristne verdier i sitt program. Da vil en samle velgere om det. Andre partier kan samle stemmer på andre verdier i sine programmer.

Dette innebærer verken tvang eller å presse sine meninger på andre. Det er å bidra tydelig i samfunnsdebatten. Hvis KrF ikke lenger våger å stå for kristne verdier, hva skal de da stemme på, de som synes disse verdiene er viktigere enn mye annet?

Kommentar #5

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Sannhet uten kjærlighet blir ihvertfall feil

Publisert over 9 år siden

Vi må elske Sannheten, som er Jesus Kristus. Ikke først og fremst lovens bokstav. Også må vi elske vår neste som oss selv. Det er den store utfordringen kirken og vi kristne står overfor idag.

Vi må aldri ønske oss et teokrati av noe slag. Vi må respektere at folk tar de avgjørelser som de vil, så lenge de ikke skader hverandre.

Som kirke har vi Guds ord å forholde oss til, det er en annen arena enn det offentlige rom som alle borgere deltar i.

 

Kommentar #6

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Asbjørn Kvalbein. Gå til den siterte teksten.

Da er det rystende at Kristelig Folkeparti nedsetter et utvalg som enstemmig vil overlate til den enkelte å definere hva ekteskapet er

"Rystende"? Virkelig? Hvorfor tror du og andre som tenker som deg at dere har noe med hvordan andre mennesker definerer og lever sine liv? 

Kommentar #7

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Kvalbeins alvheimske rystelse

Publisert over 9 år siden

Bibelsk fargeskala. Din guide til De Ti Bud

Det er ikke tilfeldig i hvilken rekkefølge budene kommer; de er satt opp etter straffenivå ved brudd. Som man ser gir Skriften dødsstraff for brudd på ekteskapet. Kvalbein sier han vil "stå på Skriftens grunn" når han skal forkynne på bibelcampen. Det gjenstår å se hvor langt Kvalbein er villig til å gå i sin fundamentalisme og enhver får avgjøre hvem det er mest grunn til å bli rystet over, Kvalbein eller det lett populistiske stemmefisket i Krf... 

Forbrytelse - Alvorlighetsgrad - Straff
1. Du skal ikke ha andre guder enn meg - Kritisk - Folkemord (inkl. barn og dyr)
2. Du skal ikke misbruke Guds navn - Høyt - Dødsstraff
3. Du skal holde hviledagen hellig - Høyt - Dødsstraff
4. Du skal ære din far og din mor - Høyt - Dødsstraff
6. Du skal ikke bryte egteskabet - Høyt - Dødsstraff
5. Du skal ikke drepe - Forhøyet - Dødsstraff, med forbehold
7. Du skal ikke stjele - Middels - Bøter, sjeldent dødsstraff
8. Du skal ikke vitne falskt mot din neste - Lavt - Misbilligelse
9. Du skal ikke begjære din nestes hus - Lavt - Misbilligelse
10. Du skal ikke begjære din nestes hustru, ansatte, husdyr eller annet som er hans - Lavt - Misbilligelse

Kommentar #8

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Hva Guds ord er

Publisert over 9 år siden

Du mener vel hva tolkerene av Guds ord mener han sa ?

Og de som med størst kraft kan rettferdiggjøre at de har spesielle evner i den sammenheng.

Kanskje taler Gud direkte til den enkelte uten mellommenn ?

Kommentar #9

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.

Du mener vel hva tolkerene av Guds ord mener han sa ?

Og de som med størst kraft kan rettferdiggjøre at de har spesielle evner i den sammenheng.

Kanskje taler Gud direkte til den enkelte uten mellommenn ?

Hvis dette er en kommentar til meg, så får du nesten utdype hva du mener.

Fint om du bruker sitatfunksjonen, så er det lettere å se hvem du henvender deg til...

Kommentar #10

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Fredrik W. H. Steensen. Gå til den siterte teksten.

Etter min mening må man derfor skille mellom det offentlige verdslige ekteskap og det kirkelige sakrament: Ekteksapet mellom mann og kvinne, som også har sitt forbilde i ekteskapet mellom brudgommen (Jesus) og bruden (Kirken/Menigheten). Etter mitt syn kan ikke staten påtvinge et trossamfunn å vie samkjønnede ekteskap, da dette for mange trossamfunn vil påføre et syn på ekteskapet som ikke stemmer overens med deres tro. Dette gjelder i alle tilfelle for katolske og ortodokse kirkesamfunn, hvor den lutherske konfesjon ender vet jeg intet om

Amen.

Noen ganger faller pragmati og ideologi fint sammen. Steensen formulerer det iallefall godt her, homofile skal (og kan) få gifte seg i regi av staten eller de organisasjoner som støtter homofilt ekteskap.

Men hvorfor noen homofile ønsker å gifte seg i kirker som ser på de som en synd, skam og vederstyggelighet, det har alltid vært vanskelig å forstå. Hva er det som appellerer så mye når kirkesamfunnet ditt tolker deg som en feiltagelse? Om man er homofil og stolt av det så deler man nødvendigvis ikke samme syn, og da kan det være grunn å spørre om man egentlig er "denne typen kristen".

Kommentar #11

Guttorm Ihlebæk

10 innlegg  37 kommentarer

Den politiske arena

Publisert over 9 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Jeg må få lov til å minne Kvalbein på det enkle faktum at KRF er et politisk parti, ikke en forsamling på Zions bedehus.

Jeg mener Kvalbein blir undervurdert når du antyder at han ikke vet forskjell på den politiske arena og Zions bedehus. Faktum er vel at Kvalbein vet svært mye om dette ettersom han er gift med en meget sentral Oslo-politiker fra KrF. De kjenner nok begge de to forskjellige arenaene godt, og vet hvordan man oppfører seg på dem.

Når det gjelder saken, at KrF nå synes å sette igang en prosess som vil kunne ende opp med at partiet går inn for et standpunkt der ikke bare staten, men også partiet selv, ikke skal ha noen mening om hvordan et ekteskap skal defineres, så må jeg si at jeg støtter Kvalbeins bekymring.

Jeg har tidligere skrevet her på Verdidebatt om KrF i framtiden vil våge å være "de tapte sakers" parti. Det er grunn til å stille dette spørsmålet på nytt. Man forventer at et verdiparti som til og med kaller seg kristelig, står fast ved noen saker som er grunnleggende verdisaker, og som man ikke kan forlate, selv på den politiske arena. Da kan man i enkelte tilfeller måtte komme til å uttale seg omtrent på samme måte fra Stortingets talerstol som man ville ha gjort på Zions bedehus, om enn kanskje med et noe annet vokabular.

Man forventer at partiet Rødt holder fram sine kommunistisk-sosialistiske grunntanker, selv om saken for dem kan synes tapt i dagens økonomisk-liberalistiske klima. Historien har forøvrig vist at de ideologiske svingninger alltid er der. Det kan komme en bedre tid for Rødts ideer, og det kan komme en tid for KrFs verdisaker. Et eksempel er her abort-debatten, der teknologiske og medisinske "framskritt" har fått mange til å tenke seg om, og på nytt, om menneskeverd og grunnleggende etiske vurderinger.

Det er viktig at vi også på den politiske arena har noen som kan tale litt om det som det også tales om i kirker, bedehus, moskeer, idrettsting, sameting osv. Politikk er ikke bare kompromisser og hestehandel. Det er også ideologi. Noen av oss synes ideologien er viktig.

Kommentar #12

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Svar til Hans- Petter Halvorsen # 9

Publisert over 9 år siden

Det var litt slurvete, men ment som en kommentar til trådstarteren Asbjørn Kvalbein.

Forøvrig håper jeg det fortsatt er plass til  fiskeren Marcus(Gabriel Scott)  i dagens KrF.

Kommentar #13

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Epistemologi og psykologi

Publisert over 9 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.

Hva er det som appellerer så mye når kirkesamfunnet ditt tolker deg som en feiltagelse?

Men er det Kirken som skal gå i seg selv her, eller de som tilfeldigvis er homofile kristne? Hvem har egentlig monopol på Gud? Det er ikke gitt, selvsagt ikke, at det er de som fordømmer homofili som legitimt besitter kristenhetens definisjonsmakt. At de så rent faktisk sitter på makten, betyr i denne epistemiske sammenheng intet. Ser virkelig ikke mange kristne de tydelig autoritære og totalitære trekk ved mange av Kirkens praksiser? Slikt kan bare appellere til personer som allerede selv har autoritære trekk. For personer som er bevisst hva det autortære er og hvorden det ytrer seg vil selvsagt i samme øyeblikk ta sterk avstand fra nettopp de praksiser inenfor kristenheten som opererer på slikt autoritært og totalitært grunnlag.

Epistemikken er klar og tydelig i dette spørsmålet (Luthers eneste logiske konsekvens leder da også i samme retning, så kristenheten har altså allerede egne, interne resurser). Hva som det så kommer an på er psykologi: hvem er autoritære og hvem ikke. 

Kommentar #14

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Selvsagt

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Men er det Kirken som skal gå i seg selv her, eller de som tilfeldigvis er homofile kristne? Hvem har egentlig monopol på Gud? Det er ikke gitt, selvsagt ikke, at det er de som fordømmer homofili som legitimt besitter kristenhetens definisjonsmakt.

Vi snakker om definisjoner her, og hvem som har rett til å definere hva. Både institusjon og individ har krav på, eller iallefall en viss gyldighet, begreper (i dette tilfellet rundt Gud).

Så er spørsmålet hva som skjer når disse definisjonene ikke stemmer med hverandre. Jeg er tilbøyelig til å mene at hvem som f.eks. kan kalle seg selv katolikk eller adventist, har en viss historisk bakgrunn, en definisjon som går utover et enkelt menneskeliv (og dens meninger om disse definisjonen). Misforstå meg ikke, men en homofil kristen skal fortsatt få lov til å se på seg selv som både kristen og homofil. For dette individet er det ingen motsetning, og begrepet "kristen" er et sekkebegrep som er vidt nok til å favne alle som ser på Jesus som sin frelser (referer til "den lille Bibelen"). Men å kalle seg homofil adventist, eller lesbisk  Al-Shabab-muslim, det skurrer liksom litt (kanskje lik organisert anarkist?). Man har snevret inn begrepene nettopp for å være mer spesifikk i hva ens enkelte tro består i. Og hva da om homofilispørsmålet?

For det er åpenbart at man er uenig i enkelte doktriner og dogmer som blir praktisert av de resterende medlemmene i denne gruppen. Står det ikke klart at vi ikke bare definerer oss selv, men også defineres av andre?Selv definerer jeg meg selv uansett som Napoloen. Det kan ingen ta fra meg?

Kommentar #15

Jens Thoresen

18 innlegg  28 kommentarer

Dramatisk, men kanskje ikkje overraskande

Publisert over 9 år siden

Takk til Asbjørn Kvalbein for klåre ord på ein rar dag.

For det er dramatisk, men kanskje ikkje overraskande at sentrale krefter i KrF følgjer straumen og går inn for å omdefinera ekteskapet til ei pakt mellom to mennesker, anten dei er av same eller ulikt kjønn. Det har vore signal som har gått i den retninga ei stund, men det fjernar ikkje dramatikken i dette. KrF vart i si tid skipa av folk som elska Gud og hans ord, og som trudde at det som Bibelen definerer som godt og rett, er godt og rett både for kristne og ikkje-kristne. Men nye ånder har teke over, og Bibelen har ikkje lenger noko autoritet når desse vil utmeisla den politiske retninga til partiet. Men då kan dei vel neppa kalla partiet for kristeleg lenger, for ordet kristeleg har jo ei bestemt meining, det må jo vera noko har med Jesus Kristus og Bibelen. Og når ein ikkje lenger vil lytta til Jesus og Bibelen og la det som står der gjelda, er det eit ran å kalla seg kristeleg.

I dag kjenner eg meg heilt partilaus.

Kommentar #16

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Kanskje

Publisert over 9 år siden

konservative kristne og konservative muslimer kunne starte ett nytt parti sammen?

Dette er kanskje ikke bare en spøk, fordi disse to gruppene er nok de eneste igjen i samfunnet vårt som fortsatt vil tilbake til de skikkelige gode gamle dager....Men det ville jo såklart måtte bli ett trosnøytralt parti, men ikke verdinøytralt.

Denne tanken har jeg faktisk tenkt på lenge, og jeg synes det ville være ypperlig å skape ett nytt religiøst parti her i Norge.....Nyskapende er det i hvertfall, historisk sett også....

Noe navn på partiet har jeg dog ikke klart å finne på enda.

Kommentar #17

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

Noe navn på partiet har jeg dog ikke klart å finne på enda.

Motstandspartiet? Klinger kanskje litt for frekt og freidig.

Bevarelsespartiet?

Kommentar #18

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Takk til Asbjørn Kvalbein.

Publisert over 9 år siden
Asbjørn Kvalbein. Gå til den siterte teksten.

Det synes som om KrFs ledelse mener at en må forandre grunnsynet og programmet, hvis ikke går en under. Politikk blir jo da i ytterste konsekvens bare å snu kappen etter vinden.

Spørsmålet mitt har allerede en tid vært, hva skal vi med Krf?

Kjemper Krf-politikerene bare for sin plass på stortinget? Eller en mulig plass i regjeringen?

Blir det i det heletatt noe igjen å kjempe for?

Hvor mye skal vi "gamle velgere" tåle før vi sier et tydelig NEI?

Det er mulig Krf-politikerene får mye ros for dette "modige" utspill, ikke minst fra kirkelig hold. Men jeg tror ikke partiet får flere velgere.

Vi behøver noen som holder fram det kristne/ bibelske ideal, selv om vi ikke kan tvinge noen til å følge det.

Kommentar #19

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Som Obama så Krf?

Publisert over 9 år siden

Hvem var først, Obama eller Hareide?

link

Kommentar #20

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Vi behøver noen som holder fram det kristne/ bibelske

Ja, jeg mener det samme.

Som sagt, bor jeg i Sveits og har derfor ikke stemt i Norge på ei stund. Det vil si at da jeg for noen år siden var på Norgesvisitt midt oppi valgene,søkte jeg på nytt om lov til å stemme. Jeg stemte Krf, selv om jeg allerede den gang hadde  mine tvil.... I dag ville jeg nok ikke gjort det lenger.....

Her i Sveits har vi også parti som har "kristent" i navnet, men som jeg ikke kan se noe kristent ved . Men heldigvis har vi også to kristne evangeliske partier; Evangelische Volkspartei (EVP) og Eidgenössisch Demokratische Union (EDU) som holder klart fram det kristne/bibelske ideal. Jeg kunne ha valgt begge, men har bestemt meg for det ene. 

Ved siste valg tok jeg en liten partivalgtest på nettet, og jeg landet klart på det partiet jeg stemmer på, med det andre evangeliske partiet tett etter.

Klart er disse partiene ikke så store, selv om nesten alle evangeliske kristne jeg kjenner stemmer for en av disse. Men for meg er det viktig å holde meg til det partiet jeg kan stå for i det meste og som holder frem det som er viktig for meg. Da får det ikke være det avgjørende om partiet har mange eller få tilhengere.  

Jeg kan godt forstå det dilemmaet mange står i nå som har stemt KrF og håpet på at de ikke tøyer strikken lenger.Samtidig er det kanskje en anledning til å vurdere å kanskje gå over til en av de nye kristne partiene i Norge som framholder det man står for og hvor man kan være mer tydelig på at man ønsker å holde fram det kristne/bibelske ideal?

Jeg er ikke noen ekspert i politikk. Dette ble bare noen tanker fra meg.

 

Kommentar #21

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Bibelsk fargeskala. Din guide til De Ti Bud

Tror du gjør deg bedre som sykkelfantast enn som teolog Halvorsen  :)

Blind ateist uten forståelse for bibelens skrifter - guide kunne du kanskje kalt det?

Kommentar #22

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Hei Hildegunn!

Publisert over 9 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.

Jeg kan godt forstå det dilemmaet mange står i nå som har stemt KrF og håpet på at de ikke tøyer strikken lenger.

Ja, dilemma er det. Det er jo grenser for hvor langt vi kan tøye oss. Snart er det bare navnet som ikke er forandret når det gjelder kampsaker.

Det har vært tatt til orde for at også navnet må endres for å gjøre partiet litt mer "spiselig" for andre enn grasrota.

Navnet er forresten ikke noe å samle på hvis partiet ikke lenger har en sann kristen profil.

Noen mener partiet vil få flere velgere nå, men hvem skulle det være? Det er jo mange liberale partier å velge mellom.

Men  vi kan kanskje ikke vente mer av ledelsen i Krf når de fleste biskopene går foran for å liberalisere samlivsetikken?

 

Vi får kanskje holde oss til det vi føler oss kalt til. Å vitne om Ham som vi tror på der vi har mulighet til det :-)

Kommentar #23

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Kvalbeins opportunisme

Publisert over 9 år siden
Hans Edvard Tyve. Gå til den siterte teksten.

Tror du gjør deg bedre som sykkelfantast enn som teolog Halvorsen

Nei, jeg er ingen teolog, men det behøver man heller ikke å være for å forstå innholdet av en tekst som er så konkret at det er umulig å misforstå den. Hva som imidlertid helt åpenbart er tilfellet et at man må være teolog for å kunne vrenge og vri på den samme teksten slik at den blir noe helt annet enn det teksten uttrykker.

Herværende tråd tar utgangspunkt i at Kvalbein skal ha seg frabedt "forkynnere som ikke står på Skriftens grunn" og at man skal "Stå fast på Guds ord". Og da kan jeg ikke skjønne annet enn at det er akkurat det han og hans etterdiltere mener. Eller er det slik at enhver har rett til å tilpasse det å "Stå fast på Guds ord" etter eget forgodtbefinnende? I så fall kan jeg ikke skjønne at det kan være problematisk at Krf har sin egen versjon av hva som er "Guds ord".

Men hva er så Guds ord i denne sammenheng? Kvalbein henviser selv til Guds bud nr. 6, som omhandler ekteskapet, noe som ledet meg til å referere til hva Gud sier er straffen for brudd på dette og de andre budene. Du må gjerne forsøke å tildekke fakta om skriften, ved raljere over mine manglende evner som teolog (noe jeg anser som et kompliment; det finnes neppe noe mer uærlig yrke i denne verden), men jeg vil forlange at du gir til kjenne hva som er feil i min gjengivelse.

Du kan jo gå til denne danske siden som gjengir budene og deres underlag, samt hvilke straffer det enkelte bud er belagt med ved brudd. Hvis dette ikke er "Guds ord", hvis er det så sine?

Du forstår, jeg og sikkert også andre her, er ganske gulpemette av folk som Kvalbein og deres selvhøytidelige utmeldinger om at man skal "Stå fast på Guds ord", ord som så naturlig nok likevel må forvrenges til det ugjenkjennelige fordi deres innhold er så groteskt umoralske at budskapet de bringer ikke har sin like noe annet sted.

Dårskapen i disse menneskers forfengelighet kjenner tydeligvis ingen grenser. Heller ikke deres umoralske opportunisme. Les Kvalbeins innlegg en gang til, og forsøk å forestille deg at det er Krf´s innstilling til jøder og ikke homofile som er utgangspunkt for at hans sjel er så dypt rystet, så ser du muligens hvor usmakelig det hele er.    

Utfordringen er herved gitt, og du må gjerne ta med deg resten av de eskatologiske apokalyptikerne her i det å løse oppgaven med å déschiffrere "Guds ord".

Jeg har ikke akkurat de største forventninger.

(PS! En sykkeltur på Romeriksåsen er nok langt å foretrekke...;)) 

Kommentar #24

7 innlegg  815 kommentarer

frimodigheten har stor lønn, halvorsen, gammelt bibelvers

Publisert over 9 år siden

" Dårskapen i disse menneskers forfengelighet kjenner tydeligvis ingen grenser. "

Dette blir morsomt når det kommer fra en som virkelig kjenner sine egne grenser.

Kommentar #25

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
. Gå til den siterte teksten.

Dette blir morsomt når det kommer fra en som virkelig kjenner sine egne grenser.

:o)
Kommentar #26

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg har ikke akkurat de største forventninger.

Nei, men det er greit, jeg har da heller aldri fremstilt meg selv som teolog. Jeg er kun en enkel sjel fra landet :)

Dog har jeg litt mer tiltro til Kvalbeins teologiske innsikt enn din, uten at du må føle deg støtt av den grunn.

På en måte stemmer det du sier, men på den andre siden overser du helt alt som angår den nye pakt, det gamle lovverket for staten Israel og de gamle religiøse lovene, og sauser det sammen slik at framstillingen blir mest mulig rigid eller svartmalende om du vil. Det provoserer som regel de med mer (eller påstått mer) kunnskap om skriften, og du får et like rigid og svartmalende svar tilbake. For meg blir den framstillingen du presenterer i gata "ateisme er et livsyn" eller "ateisme har drept millioner" - utsagn du som kjent er veldig glad i :)

Og som kjent ender da debatten opp i en skyttergravskrig som det pleier.

Det har liten hensikt, og selv om det er viktig å stille kritiske spørsmål både til bibelen, og de som hevder og forkynne dens budskap, må de grunnleggende forutsetningene og en hvis forståelse ligge til grunn for den kritikken som fremmes.

Jeg utfordrer i stedet deg til å se hva Kvalbeins " på bibelsk grunn" i praksis betyr i det han forkynner og presenterer. På webpastoren.no finner du en rekke små anekdoter og livsfilosoferinger med kristent fortegn, og det verste er at jeg tror flere av dem vil falle i smak, selv hos deg.

(Forøvrig fare for regn idag, og fikk en bokpakke fra amazon just levert på døra, så tror romeriksåsen må vente :))

Kommentar #27

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Ingen mening

Publisert over 9 år siden
Hans Edvard Tyve. Gå til den siterte teksten.

Jeg utfordrer i stedet deg til å se hva Kvalbeins " på bibelsk grunn" i praksis betyr i det han forkynner og presenterer. På webpastoren.no finner du en rekke små anekdoter og livsfilosoferinger med kristent fortegn, og det verste er at jeg tror flere av dem vil falle i smak, selv hos deg.

Dette gir overhodet ingen mening, relatert til det som Kvalbein så uttrykkelig understreker, nemlig at han står ved skriften og Guds ord. Hvis det er slik at han kan omformulere og tolke dette dit han vil, og likevel hevde at det er en sannhet som skal gjelde alle, så kan det neppe bety annet enn at Krf, som han er så rystet over, har den samme retten til å skape sin sannhet.

Denne uhederlige og opportunistiske omgangen med egen tro er noe av det som irriterer meg aller mest ved troende. 

Kommentar #28

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Dette gir overhodet ingen mening, relatert til det som Kvalbein så uttrykkelig understreker, nemlig at han står ved skriften og Guds ord.

Jo, men det forutsetter reell innsikt i ordet, og ikke argumentasjon rundt det en tror står der, vurdert ut fra hva man mener en annen uttrykker sett fra det samme brogete bilde en tar utgangspunkt i. (for å formulere det krøkkete).

Du kan heller ikke sidestille Krf som politisk parti og Kvalbein som forkynner, fordi Krfs politiske virksomhet, selv om det er kristelig i navnet, er mye mer pragmatisk anlagt, og ikke på samme måte forplikter seg på å følge bibelen bokstavtro. Selv om enkelte selvsagt ville ønske at det ikke var forskjell på en politiker i Krf og en forkynner. 

Det var nettopp med tanke på at du skulle få et større vurderingsgrunnlag til å si mer om Kvalbeins forkynnelse, og hvorvidt den er i tråd med bibelen jeg ba deg oppsøke nettstedet. Du kan jo se på det som forskning? :)

Det handler derfor kanskje ikke så mye om å tolke og vurdere som en vil, men mer om å vektlegge ulike sider av ordet inn i den virkelighet det skal benyttes. Det er derfor en preken over juleevangeliet (for å ta noe de fleste kjenner) til en barneflokk vs en voksen møtevant forsamling også vil være relativt ulik. Ingen av dem er feil, men fokuset ulikt. 

Og det er her jeg tror det er vanskelig for en som ikke har opplevd det selv, nemlig å sammefatte de ulike dimensjonene troslivet utfolder seg på.

Kommentar #29

Astrid Haughom Tjørhom

0 innlegg  1 kommentarer

Takk til Asbjørn Kvalbein.

Publisert over 9 år siden

 

Jeg er svært glad for at du går i rette med Kr.f. når det gjelder partiets behandling av dette med ekteskap.  Jeg har lenge "sittet på gjerdet" når det gjelder mitt medlemsskap i partiet, og  følger spent med på hva som vil skje i det videre arbeidet med utforming av partiprogram.  Det gleder meg også  å lese at Knut Arild Hareide ikke går god for ordlyden komiteen har kommet fram til i sitt forslag, og at han har kalt inn partiveteraner for å diskutere saken med dem. 

Skal jeg stå som medlem i partiet fortsatt, er det forutsatt at Bibelen er den rettesnor som skal følges både når det gjelder partiprogram og partiets politikk i samfunnet vårt.  Her vil jeg sitere det fjerde verset  fra den flotte Kr.F. sangen  "Ta vare på livet":

DET KLINGER ET KALL OM Å BYGGE ET HJEM/MED TRYGGHETFOR SMÅ OG FOR STORE./MED LOVER SOM VERNER OG HJELPER OSS FREM/I PAKT MED DET LEVENDE ORDET/TA VARE,TA VARE PÅ LIVET!

"I pakt med det levende ordet"!  Det sier alt om hvordan politikken til et kristent parti bør utformes og praktiseres.

Astrid H. Tjørhom

 

                                                                                   

       

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere