Helge Simonnes

928

Forkvaklet teologi av Ludvig Nessa

Ludvig Nessa og Per Haakonsen skaper med sine utspill et tragisk bilde av norsk kristenliv.

Publisert: 9. mai 2012

Abort og Israel er to saker som setter sinnene i kok i deler av norsk kristenliv. For Ludvig Nessa og Per Haakonsen har det  ført helt galt av sted. Den avsatte presten Ludvig Nessa presenterer forkvaklet teologi når han antyder at 22. juli-terroren kan ha vært en konsekvens av norsk abortpolitikk.

Abortloven ble vedtatt 13. juni 1975. Avisa Dagen skriver at Ludvig Nessa og hans tilhengere den 13. juni hvert år arrangerer en sørgemarsj. Flere ganger er regjeringsbygningen blitt lyst i bann.

Under fjorårets sørgemarsj skal Nessa, sammen med flere støttespillere, ha sunget og proklamert setningen «Ve dere som nå regjerer og ler, dere skal en gang gråte». Nessa kaller det «forbannelser» og sier at han har proklamert den over regjeringskvartalet, Høyesterett og VG-bygningen.

Ludvig Nessa hevder i intervjuet med Dagen at «Guds veier er uransakelige», og at han ikke kan utelukke at det er en sammenheng mellom terror og abortlov.

Nessas teologi og tenkning ligner mye på israelsvennen Per Haakonsens utspill tidligere i år. Det vakte stor oppsikt da Per Haakonsen under et lokallagsmøte i Sarpsborg Kristelig Folkeparti hevdet at Utøya var Guds straffedom fordi Norge som nasjon har sviktet Israel.

Både Nessa og Haakonsen har sine støttespillere i norsk kristenhet. Tanken om den straffende Gud ligger dypt i deler av kristenfolket. Det er all grunn til å ta til motmæle mot slik forkvaklet teologisk tenkning. Det er tragisk at det skapes et slikt bilde av norsk kristenliv.

Kommentar #1

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

En gammeltestamentlig forståelse

Publisert over 9 år siden

er det vel som ligger til grunn for slik tankegang. Den tiden er forbi. Jesus snakker om ny vin i nye skinnsekker. Å presse ny vin inn i gamle skinnsekker blir ødeleggende som han sier. Det ser vi klart i dine eksempler.

Det er viktig å si ifra om det en mener er galt, men det må gjøres i kjærlighet, ellers blir det meningsløst.

 

Kommentar #2

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Den straffende Jahve

Publisert over 9 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.

Både Nessa og Haakonsen har sine støttespillere i norsk kristenhet. Tanken om den straffende Gud ligger dypt i deler av kristenfolket. Det er all grunn til å ta til motbør mot slik forkvaklet teologisk tenkning. Det er tragisk at det skapes et slikt bilde av norsk kristenliv.

Men nå er det nå engang slik at Jahve og Allah fremstilles nettopp som fortrinnsvis straffende i de hellige bøkene.

Siden jeg ikke kjenner Koranen godt nok, holder jeg meg til å påpeke Jahves angivelige tvesinn og krumspring og straffelyst, fra planting av frukttrær som det ikke er meningen at man skal nyte fruktene av, til drukning av både de fleste menneskedyr og andre dyr, provosert nesten-sønnedrap og kulminering i sønneofring på kors og trusler om evig helvetespine hvis man ikke tror på sistnevnte.

Hadde et menneske oppført seg på samme måte, ville det formodentlig blitt tvangsinnlagt/fengslet. I noen stater i f.eks. USA ville det risikert dødsstraff.

Men siden dette er Jahve, ser kristne gjennom fingrene med psykopatologien.

Litt av en gud dere tilber, sier jeg bare.

Kommentar #3

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Hva er galt med det

Publisert over 9 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.

Tanken om den straffende Gud ligger dypt i deler av kristenfolket. Det er all grunn til å ta til motbør mot slik forkvaklet teologisk tenkning.

Det er jo en tolkning på et spørsmål mennesker ikke har svar på. Den ene teorien er like god som noen annen. Det er vel ikke usannsylig at de herrer du mener har et forkvaklet syn på teologien vil mene det samme om ditt syn. Hva har du som overbevisende argumeneter for at ditt syn er mer riktig enn andres?

Kommentar #4

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Medvirkende

Publisert over 9 år siden

"Abortloven ble vedtatt 13. juni 1975. Avisa Dagen skriver at Ludvig Nessa og hans tilhengere den 13. juni hvert år arrangerer en sørgemarsj. Flere ganger er regjeringsbygningen blitt lyst i bann.

Under fjorårets sørgemarsj skal Nessa, sammen med flere støttespillere, ha sunget og proklamert setningen «Ve dere som nå regjerer og ler, dere skal en gang gråte». Nessa kaller det «forbannelser» og sier at han har proklamert den over regjeringskvartalet, Høyesterett og VG-bygningen."

Så en måned før bomben smeller i regjeringskvartalet, løper Nessa rundt og lyser bygningene i bann og ber om Guds straffedom? For dem som har tro på Nessas teologi, må jo Nessa framstå som sterkt medvirkende til katastrofen?

Kommentar #5

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

de mener jo

Publisert over 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Så en måned før bomben smeller i regjeringskvartalet, løper Nessa rundt og lyser bygningene i bann og ber om Guds straffedom? For dem som har tro på Nessas teologi, må jo Nessa framstå som sterkt medvirkende til katastrofen?

at bønn virker.hva med bann?

Kommentar #6

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

JA. Gammel-testamentlig - MEN...

Publisert over 9 år siden

HVA VET EGENTLIG MENNESKET OM GUDS MENING...... Vi ser det meningsløse og må søke både i Skriften og andre skrifter. Jeg har lest det Gamle Testamentet nå igjen, og det slår meg at Gud er nådeløs i enkelte ting. Ja, Gud sier selv at Han er en forferdelig og streng Gud som straffer den som setter seg imot Ham. Men er full av miskunn og velsignelser over de som vil høre Ham til.

HVA SKAL VI TRO OG HVA SKAL VI GJØRE DA...... Samtidig ser vi at nettopp Jesus Kristus er et forklaret bilde av Gud. Det står jo at Jesus er forklaret i Gud (kommer klart frem).

Slik jeg ser det og hvis vi som tror på Jesus Kristus at selv Jesus Kristus kan ha tillatt at en ting som Holocoust kan ha skjedd. Guds eget utvalgte folk, hva da med oss hedninger.....

Jeg synes bare dette er STERKE advarsler fra Gud. OG ---hvis disse sterke advarsler er for å skremme vettet av oss - av hensyn til å unngå å komme til helvetet - ja, så kan jeg på en måte forstå Guds sterke reaksjoner. JEG - bare undrer og forundrer meg - men jeg tillater meg å komme med tanker, også de svar-løse, de dype og grublende svar. Jeg prøver å se angst og fortvilelelse i øynene. Og faktisk så frykter jeg ikke lenger. Jeg er i Jesu ånd og hans kjærlighet føler jeg meget sterkt. Men jeg frykter både Gud og Jesus Kristus - men det er ingen negativ frykt - det er mer en ærefrykt og i denne ligger også kjærligheten og tilbedelsen.

Vi er NØDT TIL å gå i dybden for å forstå Gud. JEG - som verken har høyskoler eller lange studier eller professorater bak meg - kun en  pensjonert kontordame - PRØVER å forstå både Gud og verden, og det jeg kan si er at det er uhyre interessant. Skremmende...ja, men det er endel av guddommen. Når noen sier: Ja, men Gud kan da ikke se på at slikt skjer - hva skal da vi som enkle mennesker svare. JEG - kan bare svare: Det står i Bibelen at "ikke en spurv faller til jorden uten at Gud det vil". Vi ser jo også i Jobs historie at Gud TILLOT djevelen å plage Job - men ikke ta livet til Job. Ja, sannelig - Guds veier er uransakelige. Likevel - Gud og Jesus Kristus er de ENESTE jeg kan klynge meg til i denne verdens forvirring. Jeg TØR IKKE annet, men Gud skje lov - jeg føler også den store kjærligheten og nåden fra Gud ved Jesus Kristus. Jeg PRØVER å forstå - og jeg har tenkt og grublet - slik sikkert mange gjør i verdens vanskelige spørsmål.

Kommentar #7

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Det var iallefall bønn om vekkelse

Publisert over 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Så en måned før bomben smeller i regjeringskvartalet, løper Nessa rundt og lyser bygningene i bann og ber om Guds straffedom? For dem som har tro på Nessas teologi, må jo Nessa framstå som sterkt medvirkende til katastrofen?

Jeg vet at mange kristne ba om vekkelser på den tiden og endel tid før i bedehus og menigheter - (selvom kristne igrunnen ALLTID har hatt bønnemøter for verdens frelse), men hvis det som skjedde i sommer skulle være en vekkelse, så må jeg si den ble meget brutal og uforståelig. En dame som ble intervjuet på kristen-tv fortalte at hun i tiden før 22.7. hadde sett kirkene fulle av mennesker - de strømmet i store skarer til kirken - og hun mente at dette var en profeti på at mennesker virkelig var blitt vekket for den kristne ånd. At det var dette grufulle som skulle få folk til å strømme til kirken (Dom-kirken) tror jeg INGEN hadde forestilt seg. Ja, man kan sannelig komme i dype og skremmende tanker. JA, det ER skremmende.

Kommentar #8

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Jeg har vært i tvil

Publisert over 9 år siden

Helt siden jeg som 18-åring mistet den siste rest av tro på Bibelen med sitt gudebilde og menneskesyn, har jeg vert i tvil - på hvordan jeg skal forholde meg til de forskjellige varianter av "kristne" mennesker. Jeg har til tider funnet det riktig å ta slike "galninger" som det her snakkes om, i forsvar overfor "kristne" som fordømmer dem. Deres galskap er meget lett å forstå. De som fordømmer, retter baker for smed.

Kjell Magne Bondevik sa på TV, da han tiltrådte som statsminister: Alle bør lese Bibelen, bøkenes bok, det er herlig lesning det. Han tok intet forbehold. For meg er det ikke så mye herlig lesning. Jeg tenker med skrekk og gru på at den spres rundt om i verden, antagelig for det meste med samme uforbeholdne oppfordring som den Bondevik ga? Resultatene har vi da også sett mange steder.

Når det er sagt, kunne jeg tenke meg å oppfordre de som overser mesteparten, og ved hjelp av sine gode menneskelige kvaliteter, plukker ut det som gir dem gode leveregler, om å få skrevet en ny bok, og lansert en god gudstro og et godt menneskesyn. Da med tro på en god morallærer ved navn Jesus.

Jeg tror ikke det fins noen gud, men jeg har en viss tro på en god gudstro, til hjelp for mange.

Kommentar #9

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.

Det er all grunn til å ta til motmæle mot slik forkvaklet teologisk tenkning. Det er tragisk at det skapes et slikt bilde av norsk kristenliv.

Her er du på bærtur.

GT er fullt av historiar om Guds bokstavlege straffedom.

I Åp 18 vert endetidas Babylon beskrive.

Dersom du les om korleis Gud vil straffa denne makta , så skjønar du at tankane til Haakonsen og Nessa ikkje er forkvakla slik du skriv.

Åp 18 seier:

"Frå himmelen høyrde eg ei anna røyst: Far bort frå henne, folket mitt, så de ikkje vert medskuldige i syndene hennar og ikkje råka av plagene hennar.5 For syndene hennar når opp til himmelen, og Gud har kome i hug all uretten ho har gjort. 6 Gjev henne att likt for likt, ja, gjev henne dobbelt att for det ho har gjort, og skjenk henne to gonger i det staupet ho sjølv har fylt. 7Gjev henne like mykje pine og sorg som det ho sjølv har unnt seg av stas og vellivnad. Ho tenkjer med seg: «Her sit eg som dronning, eg er ikkje enkje, og sorg skal eg aldri vita av.»8Difor skal plagene hennar koma på éin dag: pest og sorg og hungersnaud, og ho skal brennast opp med eld. For veldig er Herren Gud som dømer henne"

Om nokon er i tvil kven denne makta er.

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/america_babylon2.htm

Kommentar #10

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Vi får vel kanskje si

Publisert over 9 år siden

at våre kommentarer, som kom samtidig, står til hverandre?

Kommentar #11

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Forkvaklet teologi?

Publisert over 9 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.

Det er all grunn til å ta til motmæle mot slik forkvaklet teologisk tenkning. Det er tragisk at det skapes et slikt bilde av norsk kristenliv.

Jeg synes helge Simonnes, sjefsredaktør i Vl er meget dristig i sine påstander da han sier at disse nevnte har et forkvaklet syn. Vi kan nok heve øyenbryna over enkelte "stunt" fra Nessa og co, men en ting skal de ikke fratas, og det er at de vil følge bibelens klare budskap om å ta liv og at det er synd, og at Per Håkonsens klare Israelforkynnelse er også bibelens budskap til oss i dag. Gud har ikke forandret seg. Nei, bibelens klare budskap er like nytt i dag som for snart 6000 år siden. Disse herrer holder i hvertfall skriften i hevd, mer enn du gjør Simonnes. Din avis er så markspist angående bibelsk forkynnelse at humanetikere storkoser seg med din avis. Den oser av religøsitet. Det bringer med seg et stort ansvar når du forfekter bibelens budskap om liv og død og om Israel. I dette tilfelle må du slutte å følge verden. Du må igjen ta fram din bibel og lese der før du går ut med dette til en verden som hyler etter "Barabas". Verden elsker som sagt sine, og vil du tone rent flagg i tiden vil det kanskje koste for mye for deg. Din avis vil miste sin velsignelse på den måten du utrykker deg på. Hvis du mener de er så gale, så be heller for dem enn å rakke dem ned i din avis.

Kommentar #12

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Han har vel allerede fått sin lønn

Publisert over 9 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Din avis vil miste sin velsignelse på den måten du utrykker deg på. Hvis du mener de er så gale, så be heller for dem enn å rakke dem ned i din avis.

Hvem som er kilden til avisens materielle velsignelser skulle vel være nokså åpenbart. Og hvordan avhengighet av sugerør i statskassen kan fremme pressefriheten overgår i alle fall min forstand...

http://stavrum.nettavisen.no/?tag=helge-simonnes 

Øverst troner adm.dir Helge Simonnes i Mentor Media, som i år kommer til å passere 100 millioner kroner i statsstøtte og momsfrittak til sine to hovedaviser – Vårt Land og Dagsavisen.

I 2006 mottok eierselskapet 37,1 millioner i offentlig tilskudd for Vårt Land.

Siden har de kjøpt opp Dagsavisen og andre mindre publikasjoner, og i 2010 lød sjekken fra staten på 82,3 millioner kroner. Null moms kommer i tillegg.

Med sitt sugerør i statskassen har Mentor Media bygget opp en bokført egenkapital på 190 millioner kroner

Kommentar #13

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Statsstøtte

Publisert over 9 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.

Med sitt sugerør i statskassen har Mentor Media bygget opp

Mens Norge I Dag får 0 kr av den samme stat. Her lukter det "Rævdilting"av VL som avis. Tar man en stor dæsj av kristendom bort fra avisen, så renner det midler inn. Bare mann dilter etter denne regjeringen, kommer det millioner, mens andre lydige ovenfor skriften får ingenting. Skjønne de som skjønne kan, sier jeg.

Kommentar #14

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Religiøst raritetskabinett

Publisert over 9 år siden

Jeg avla denne debatt-tråden en visitt fordi jeg synes Simonnes ofte har interessante betraktninger - men når jeg leser en del av kommentarene her, skjønner jeg at jeg nok en gang har forvillet meg inn i det religiøse raritetskabinettet, .

Kommentar #15

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.

at våre kommentarer, som kom samtidig, står til hverandre?

Eg trur 100 % på bibelens skildringar i GT med syndefloda og Guds utveljing av folket sitt.

Ser på Paulus som ein bedragar .

Gud har sett ein dag til dom no etter 6000 år eller 120 jubileum .

http://bki.net/6000/clip_image014.jpg

Å kalla Haakonsen " forkvakla "  bør ikkje stå umotsagt.

Forkvakla får ein heller kalla desse biskopane og prestane som går ut i VL og seier dei ikkje trur på den bokstavlege syndefloda eller på Adam og Eva som dei to fyrste menneska.

Kommentar #16

7 innlegg  815 kommentarer

Kristne redaktører leser

Publisert over 9 år siden

nessa, haakonsen og bla thurman scrivner som fanden leser bibelen, men det gjør du også, altså leser bibelen som en viss kar.

Du bør holde opp med å se på paulus som en bedrager, det latterligjør deg fullstendig.Paulus er den som i hovedsak lager flettverket i bibelen for å forstå sammenheng, ulikheter og likheter mellom den nye og gamle pakt.

Kommentar #17

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 9 år siden
. Gå til den siterte teksten.

Du bør holde opp med å se på paulus som en bedrager, det latterligjør deg fullstendig.

Folk har ulike meiningar .

For meg er det heilt klart at Paulus er denne "Apollonius av Tyana" .

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread125778/

Så får du og andre le om de vil.

Det bryr eg meg ikkje om.

Eg diskuterer gjerne Paulus og gjentek  med glede kva som er løgnene hans.

Tanakh er Guds ord. GT kan me stola på.

Finn du nokon feil med dei 6000 åra?

http://bki.no/forum/600aar.htm

eller med Antikrist:

http://bki.no/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3796

eller Guds 7 høgtider slik eg har lagt det fram ?

Ser at KRF no går inn for homovigsler.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10065694

Slik går det når ein set Guds ord til sides.

Det nærmar seg 1000-årsriket og KRF sitt fråfall passar godt inn i denne tidslinja.

Kommentar #18

Ludvig Nessa

2 innlegg  3 kommentarer

Der Gud ikke er, er det ikke godt å være!

Publisert over 9 år siden

Staten ved sine abortleger myrder hver virkedag på norske sykehus omtrent like mange som Breivik drepte på Utøya. Dette har nå foregått i tiår etter tiår stikk i strid med norsk grunnlov og Guds bud. Dette er bakgrunnen for de såkalte "forbannelsene"

Avisoppslag er nesten aldri helt korrekte. Før jeg forklarer hva som skjedde utenfor regjeringsbygget under sørgetoget den 13. juni, vil jeg først at dere skal få den korrekte ordlyden på ve-ropene. De er som følger: 

Foran stortinget og høyesterett:
Ve dere, lovgivere!
Ve dere, dommere!
Forbannet være dere som bøyer retten for farløse og enker!
Hvordan tørr dere fordreie og vrenge retten for de minste og svakeste like foran øynene til den levende og hellige Gud?

I Akergaten foran de store avis-husene:
Ve dere, skribenter!
Forbannet være dere som fører folket bak lyset.
Dere skaper ikke fred med deres tale, men mot de stille i landet tenker dere ut svikefulle ord.

Foran regjeringsbygget, ved flaggstangen:
Ve dere, statsråder!
Forbannet være dere som nå ler og regjerer, for dere skal sørge og gråte.
Dere utøver rå vold mot de minste og mest hjelpeløse, til tross for at det står i deres makt å redde dem!

Foran Trefoldighetskirken:
Ve dere, prester og bisper!
Forbannet være dere som tier barna i hjel. Hendene deres er tilsølt med blod og fingrene flekket med skyld, leppene taler løgn, og tungen mumler svikefulle ord.

Foran slottet (i kong Olavs tid):
Ve deg, herre konge!
Forbannet være du som svek dine minste og svakeste landsmenn.Fordi du forkastet Herrens ord, har han forkastet deg som konge.

De som er litt kjent i Bibelen, vil raskt oppdage at dette stort sett er Guds ord som blir proklamert inn i vår tid.

Så sier Herren: "Forbannet er den mann som setter sin lit til mennesker, som støtter seg til svake skapninger og vender seg bort fra Herren."

Selv drister jeg meg til å si som Paulus: "Jeg skulle selv gjerne være forbannet og skilt fra Kristus, var det bare til hjelp for mine brødre og landsmenn." Rom 9,3

Å være forbannet er å være skilt fra Jesus Kristus. Da er vi ikke lenger under nåden, men under forbannelsen. Vi er overgitt til Satan og det onde, 1.Kor.5.5. Der Gud ikke er, er det ikke godt å være! 

Når Gud forkynner sin straff, skjer det i form av en forbannelse, 1 Mos. 3, 14 og 17; 4, 11. Et mennesket har i seg selv hverken makt eller rett til å forbanne. Men Gud kan tillate sin tjener å uttale en forbannelse i hans navn.

Slik måtte Moses i Guds navn legge fram for Israelsfolket forbannelse (og velsignelse), 5 Mos. 11, 26. Levittene skulle gjenta den fra Ebal-fjellet, 5 Mos. 27, 13 f. På samme måte uttalte også Kristus forbannelse over de forherdede galileiske byene, Matt. 11, 20 f.. Jesus formante også sine disipler til å binde de ubotferdige i deres synder, Joh. 20, 23. Dette innebærer nettopp Guds forbannelse over dem, jfr. 1 Kor. 16, 22; Gal. 1, 8 f.; 1 Kor. 5, 5; 1 Tim. 1, 20.

Å forbanne krever den aller største aktsomhet, for at ikke forbannelsen skal inneholde personlig hevnbegjær. Jfr. 1 Sam. 14, 24.

En ufortjent forbannelse skader derimot ikke, Ordspr. 26, 2. Den kan t. o. m. falle tilbake på den som uttalte forbannelsen, 1 Mos. 12, 3, eller Gud kan vende den til velsignelse, 5 Mos. 23, 5.

Kommentar #19

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Guds forbannelse

Publisert over 9 år siden

Det er fristende å spørre de herrer Nessa og Lande. Mener de at massemorderen på Utøya egentlig er uskyldig i sine handlinger? Mener de at massemorderen kun var et uskyldig redskap for Guds vilje? Jeg kan ikke annet enn å håpe at svaret er nei?

Kommentar #20

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Veldig bra.

Det same kan du seia når biskopar og andre fortel oss at syndefloda ikkje er bokstavleg meint eller at evolusjonslæra kan foreinast med forteljinga om Adam og Eva.

No vil dei snart velsigna Per og Pål som skal vigsla seg i kyrkja.

 

 

Kommentar #21

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Ludvig Nessa - en av nåtidens største syndere?

Publisert rundt 8 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
Både Nessa og Haakonsen har sine støttespillere i norsk kristenhet. Tanken om den straffende Gud ligger dypt i deler av kristenfolket. Det er all grunn til å ta til motmæle mot slik forkvaklet teologisk tenkning. Det er tragisk at det skapes et slikt bilde av norsk kristenliv.

Ludvig Nessas abortmotstand handler om å «redde liv» men samtidig skade andre medmennesker og medvirke til at ikke-kristne tar avstand fra kristendommen, som igjen medfører at man medvirker til at mennesker ikke får et evigt liv i troen på Jesus.

Det handler altså om en abortkamp hvor nettofortjenesten som Jesu forkynner blir negativ. Dette ser vi også generelt her inne på VD hvor syndeforkynnelsen ikke fører noe godt med seg. Dette er en forkynnelse helt uten nestekjærlighet, kun egenhevdelse og sekterisk tro. Når disse føler seg presset tyr de ofte til personangrep og hån, rett og slett fordi de ikke har dekning i Guds Ord for sitt negative kjærlighetssyn.

Ludvig Nessa er ansvarlig for hundretalls lidelser blant barn, unge ugifte mødre, foreldre og venner som har blitt presset ut i umulige situasjoner baser på Nessas forkvaklede forkynnelse og fordømmende opptreden mot voksne mennesker.

Kommentar #22

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nei

Publisert rundt 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Ludvig Nessa er ansvarlig for hundretalls lidelser blant barn, unge ugifte mødre, foreldre og venner som har blitt presset ut i umulige situasjoner baser på Nessas forkvaklede forkynnelse og fordømmende opptreden mot voksne mennesker.

Nå tror jeg du må tenke deg om et antall ganger før du skriver mer dumt.

Skulle liksom kampen for det ufødte liv føre til at flere kommer opp i disse vanskelige situasjonene..? 

Det er absolutt ikke alt Nessa sier jeg enig i når det gjelder straff og annet,men de kjemper i hvert fall for fosterene. 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere