Pål Georg Nyhagen

221

Gratistilbud: Alle som vil blir frelst til slutt

Mennesket realiserer først seg selv som fritt menneske når det trer inn i den frie relasjon til Gud. Vi må aktivt lytte til Guds betimelige kall og varsel; vi "kjenner verken dagen eller timen".

Publisert: 6. mai 2012

Det er mange interessante tanker omkring tro, bibel, og teologi på flere tråder her. Svein Nyborgs henvisninger til kabbalah/kabalisme sporer sympati og en viss følelses-betont gjenklang, samt andres tanker om at helvete faktisk ikke finnes, men at denne ideen skyldes en teologihistorisk konstruksjon er også sympativekkende. Men sympati- og følelser alene er som oftest en dårlig (og potensielt farlig) veiviser uten tenkningens gjennomlysende kraft.

Videre: Om det som er temaet (livets to utganger) også da virkelig er konstruksjoner er jo en annen sak? Det kan synes som om flere mener at vi i likhet med det da som anses som teologihistoriske konstruksjoner også i dag kan påberope oss samme rett.; nemlig til fritt å tolke og konstruere på samme måte. Men da ender vi en hengemyr av subjektive variabler og relativiseringer.  Der alt er like gyldig blir intet gyldig, men kun likegyldig. Dagens "sannhet" blir da som kjent morgendagens visnende historiske konstruksjon. Sannheten per se er altså umulig å gripe, og vi gjenstår med høyst provisoriske sannheter/teorier som vi presenterer som "sannheten". Men dette opphever jo enhver sannhet - og postmodernismens profeter står der med sine selvtilfredse smil. Så lenge det varer...

Så da gjenstår vi med hvordan bibelen skal forstås og hva man velger å legge vekt på og hvorfor. Vel. Slik jeg velger å lese bibelen, så står jeg ennå på følgende påstander:  Det finnes en rekke steder i NT som fastslår at livet har to utganger. Som nevnt i et annet innlegg, så kommer Jesus inn på dette med livets to utganger ved 16 ulike tilfeller bare i Matteusevangeliet. Og igjen: Man kan vanskelig hevde at man tar Jesus på alvor om man ignorerer det Jesus sier her?

Det er helt klart at mennesket har et valg - og faktisk skal ha det, og at livet faktisk forteller oss at vi må bære konsekvensene av våre valg. Vi kan altså fritt velge å ta imot Guds åpne favn. Eller takke nei. Forsoningslæren, slik den er beskrevet i bekjennelsen, bygger på NTs troslære slik den visualiseres og presenteres av Kristus og ikke minst er fremlagt av Paulus. Fra 1 Joh 3.14-15: "Den som ikke elsker, blir værende i døden.Den som hater sin bror, er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv i seg".  Vi kan altså ikke forenes med Herren uten frivillig (!) å velge å elske Ham. Som Jakobsbrevet påpeker kan vi ikke elske Gud, uansett hvor mye vi selv hevder å gjøre dette, dersom vi fritt opprettholder en destruktiv adferd og synder grovt mot Ham, mot vår neste og mot oss selv - og samtidig avviser Guds nådefulle kjærlighet. Det ligger altså en advarsel her om at vi kan bli skilt fra Gud om vi ikke kommer de ringeste av Hans brødres nød i møte.

Dør man selvtilfreds og likegyldig i dødssynd uten den minste anger og uten fritt å ta imot Guds barmhjertige nådefulle kjærlighet blir vi nødvendigvis etter eget valg evig adskilt fra Herren selv. Det er denne permanente adskillelse fra Gud som kalles "helvete".  Jesus nevner flere steder "gehenna";  dvs stedet "hvor ilden aldri dør ut" som er gjort i stand for dem som inntil absolutt siste tidspunkt, the bitter end, nekter å ta imot Guds utstrakte kjærlighetsfulle og nådefulle reddende hånd, hvor "både sjel og legemet går til grunne". Den verste straffen er altså å være adskilt fra Gud for all tid...  hvor man selv innkrøkt i seg selv faktisk frasa seg siste mulighet til å si det enkle, men merkelig nok vanskelige svaret "ja takk".

Henvisningene i bibelen er altså på den ene side et budskap om en kjærlighet så total at mennesket paradoksalt nok får problemer med å ta den i mot...  - fordi den er gratis? Skriften er også en oppfordring, en fordring, om å gå inn i livet under frihet og ansvar. Under henblikk på den eksistens man er satt i og satt i i relasjon til- og sammenheng med sosialt sett på den ene siden, og samtidig med tanke på at mennesket har en evig bestemmelse ut fra Guds kjærlighetsfulle vilje: En vilje som ikke kan overprøve det frie menneskets ditto;  mennesket er nemlig skapt i Guds bilde. Bibelen er et helt klart og inntrengende kall og rop til omvendelse og til at mennesket velger å bli den det allerede er i Guds øyne: Mennesket realiserer altså først seg selv når det trer inn i den frie relasjon til Gud. Vi må aktivt lytte til Guds betimelige kall og varsel; vi "kjenner verken dagen eller timen".

Enhver troende og kirken som er de troendes fellesskap bønnfaller om Guds barmhjertighet hver gudstjeneste: Han som ikke ønsker at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Det spørres ikke til slutt om rett tro eller dogmer, men om man har gjort Guds vilje: Elsket Gud av hele vårt hjerte, sjel og vilje og vår neste som oss selv, at vi så skal kjennes på fruktene.

Til slutt avslutter jeg med en fortelling som kan tydeliggøre at det er Gud selv som sitter med kotrollen og oversikten. Den hellige Padre Pio av Piotrelcina, likte å fortelle følgende lille anekdote:

"En dag kom St.Peter til Herren og ville levere tilbake himmelnøklene. På spørsmålet om grunnen til dette, svarte han: ”Du har betrodd meg himmelens porter, og det er dessverre flere som jeg må avvise der hver dag. Men ikke før har jeg lukket portene, så lar din mor Maria dem allikevel komme inn gjennom sidevinduet".   

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

For streng

Publisert nesten 9 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.

En dag kom St.Peter til Herren og ville levere tilbake himmelnøklene. På spørsmålet om grunnen til dette, svarte han: ”Du har betrodd meg himmelens porter, og det er dessverre flere som jeg må avvise der hver dag. Men ikke før har jeg lukket portene, så lar din mor Maria dem allikevel komme inn gjennom sidevinduet".

Fortsettelse:

Gud svarte så: "Jeg ba deg passe på ved porten, St. Peter, men jeg ba det ikke om å stenge noen ute. Du skal ikke egenrådig bestemme hvem som er verdige min kjærlighet eller ikke, for det vet kun jeg.

Men jeg visste at du kunne være en streng mann, og derfor ba jeg Maria om å være min forsikring mot urettfredighet og urimelig strenghet, og jeg ba henne om å likevel slippe inn alle  dem som du ikke fant verdige.

For Marias moderlige kjærlighet, som omfavner alle uansett tro eller gjerninger, ligger nærmere mitt sinn enn din faderlige strenghet.

Gå tilbake og lær av Maria, for hun har fattet Guds godhet, barmhjertighet og kjærlighet!"

Lev vel!

Mvh Sverre

Kommentar #2

Signe Jensen

6 innlegg  102 kommentarer

Sverre igjen.

Publisert nesten 9 år siden

Så sa Gud: Slipp ihvert fall Sverre inn: Vi trenger en stabeis å krangle med her.

Du argumenterer jo ut fra en helt annen religion, Sverre. Det ser da vitterlig ut til at Eriksen argumenterer innenfor en kristen forståelsesramme - og ber om tilbakemelding innenfor nettopp den rammen slik at de kristne kan møtes i en dialog om det temaet han og de tar opp? Kan du ikke snart respektere de rammer og premisser en debattant definerer sitt innlegg innenfor.

Pussig at nettopp du, som tilhører en så klart definert religion, verken ser eller respekterer dette. Det virker faktisk noe respektløst.

Kommentar #3

Pål Georg Nyhagen

221 innlegg  1811 kommentarer

Takk, Signe Jensen.

Publisert nesten 9 år siden

Jo mitt innlegg og min argumentasjon er ment gyldig innenfor kun den kristne trosramme per se, hvor f.eks. TF , MF, DnK og en rekke andre kristne menigheter mener å definere seg. Hva en muslim, ateist eller andre religiøse mener om mitt innlegg, slik denne debatten faktisk er definert - nemlig de to utganger, eventuelt IKKE to utganger av livet ut fra kristen troslære, er her uinteressant. Men kan dog være interessant nok i en annen debatt, selvsagt. Men det blir også en annen debatt.

Hva akkurat din tro og din spesielle religion mener om dette temaet kan altså være interessant nok, Sverre. Men det er faktisk et annet bord akkurat her og nå. Kan du ikke heller ta slike ting opp i egne tråder, hvor du klart står frem med din egen religion og alternativer, og deretter ber om dialog innenfor den ramme du selv definerer og inviterer til, for så å be om eventuelle konstruktive motinnlegg ut fra det trosparadigme du befinner deg innenfor?

Det er kun til de kristne jeg retter mine argumenter. TF-teologene og de andre har klart definert sin argumentasjon innenfor det samme, slik jeg ser det. Merkelig at du mener deg meningsberettiget uansett hvilken trosramme og trosmessig/religiøs tilhørighet en skribent argumenterer. Du kan til tider oppleves noe invaderende når du ikke respekterer nevnte prinsipper.

Kommentar #4

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Ber dere meg om å slutte å delta i "deres" debatter?

Publisert nesten 9 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.

Hva akkurat din tro og din spesielle religion mener om dette temaet kan altså være interessant nok, Sverre. Men det er faktisk et annet bord akkurat her og nå. Kan du ikke heller ta slike ting opp i egne tråder, hvor du klart står frem med din egen religion og alternativer, og deretter ber om dialog innenfor den ramme du selv definerer og inviterer til, for så å be om eventuelle konstruktive motinnlegg ut fra det trosparadigme du befinner deg innenfor?

Det var en ny vri. Dere skriver innlegg i et debattforum, og vil selvbestemme hvem som skal få lov å svare dere?

Jeg tilhører den norske kristne kirken, og følger Jesu'budskap, slik det fremstår i mine øyne.

Jeg deltar i et fritt debattforum.

Jeg velger selv hvilke innlegg jeg ønsker å debattere!

Dere debatterer et særdeles viktig emne for kirken. Og så vil dere at medlemmene av kirken skal utelukkes fra "deres" debatt?

Jeg slutter aldri å overraskes over "kristenfolket".

Hvilken arroganse! Hvilket hovmod. Er jeg ikke "lærd" nok, eller hva er det?

Mvh Sverre

 

Kommentar #5

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Er det respektløst å diskutere innlegg om trosspørsmål?

Publisert nesten 9 år siden
Signe Jensen. Gå til den siterte teksten.

Pussig at nettopp du, som tilhører en så klart definert religion, verken ser eller respekterer dette. Det virker faktisk noe respektløst.

Nå har jeg hørt det også!

Dersom dere ikke kan godta at hvem som måtte ønske det står fritt til å delta i hvilken som helst debatt han/hun ønsker, synes jeg heller dere skulle slutte å skrive innlegg på dette forumet og heller opprette et forum kun for folk som dere kan godta.

Hva med å sette opp en liste over hvem som skal få tillatelse til å svare på innleggene deres?

Jeg er også medlem av den norske kristne kirken. Det er også min tro dere diskuterer.

Når dere skriver innlegg på et fritt debattforum, der dere argumenterer for at den ene delen av jordens befolkning skal gå fortapt tillater jeg meg faktisk å ta til motmæle.

Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte over den form for nedlatende hovmod dere utviser i de siste kommentarene.

Jeg skal altså ikke ha lov til å delta i debatten "deres"!

Det er nesten så jeg blir uten ord.....

Mvh Sverre

 

 

 

Kommentar #6

Signe Jensen

6 innlegg  102 kommentarer

Dessverre Sverre.

Publisert nesten 9 år siden

At du ennå er medlem i DnK anser jeg som mildt sagt pussig. Den troslære du står for bryter klart med DnKs bekjennelsesskrifter og kristen tro på flere områder. Ser du virkelig ikke det selv? Dine egne nettsider som markedsfører din religion er klar her. Se: www.vandrermotlyset.net

Ja dette er et fritt debattforum. Men VD har underkategorier: Så vidt jeg kan se har Eriksen lagt sitt innlegg under kategorien "kristenliv og kirke"? Det er selvsagt ikke snakk om "hovmod", men om din respektløshet på den ene siden og at du gjennom din tro har definert deg ut av kristen tro. At du på den annen side selv ennå velger å definere deg som kristen og står som medlem av den norske kirke medfører ikke at du dermed også kan anses som kristen. Hva har reinkarnasjon og karma å gjøre med den tro DnK står for, og som du hevder å være medlem av? Hva har dine religiøse skrifter, som refererer til samtaler mellom Gud og hellige personer, å gjøre med bibelen og DnKs bekjennelsesskrifter? Hva har din avvisning av Paulus, og dine påståtte kunnskaper om Paulus´ psyke å gjøre med det samme?

Jeg går ut fra at du selv evner å se at den troslære du selv markedsfører og representerer på dine egne sider bryter klart med DnKs troslære og bekjennelser? Du har så klart valgt å definere din tro så langt bort fra DnKs bekjennelser at du selv har trukket deg ut. Det er noe absurd at du ikke evner å se det selv, og så videre tar konsekvensene av det.

Du bortdefinerer DnKs bekjennelseskrifter, du hever deg over både dette og sentrale elementer i kristen troslære, du avviser Paulus, du avviser forsoningslæren, du avviser det menneskebildet DnK presenterer, du tror heller på reinkarnasjon og karma, etc. etc. Den arroganse, besserwisserholdinger og hovmod du projiserer over på andre bør du snart ta et oppgjør med selv.

Kommentar #7

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Å be andre holde seg borte fra "sine" debatter

Publisert nesten 9 år siden
Signe Jensen. Gå til den siterte teksten.

Den arroganse, besserwisserholdinger og hovmod du projiserer over på andre bør du snart ta et oppgjør med selv.

Dine meninger om min tro og om mitt medlemsskap i Den norske kirken er greie nok, men har ingen relevans i forhold til min deltagelse i de debattene jeg ønsker å uttrykke min mening i.

Om du følger litt med i de ulike debattene her på VD, vil du ha oppdaget at folk med totalt ulikt livssyn debatterer hverandres innlegg så bustene fyker.

Mine innlegg blir f eks flittig besvart av særdeles påståelige kristne som hevder jeg er syk, forgiftet, narret og at jeg bedriver en ond kampanje, sprer gift og løgner osv.

Og så skal ikke du og enkelte andre, som skriver innlegg til forsvar for at en stor del av menneskeheten skal gå evig fortapt, tåle at jeg tar til motmæle mot det bildet dere gir av Gud, fordi min tro skiller seg fra deres på en del punkter?

Nei, slik er ikke verden lengre nå, at man fritt kan spre et bilde av Gud som en smålig og ond skapning, som har planer om å la det store flertallet av sine skapninger gå fortapt fordi de ikke tror på det rette budskapet, uten at noen protesterer.

Å be meg om å slutte å besvare deres innlegg er i virkeligheten en grenseløs frekkhet, og et stygt forsøk på å kneble en stemme som taler dere imot i deres negative gudsbilde.

Slik gikk kanskje an i eldre tider, men i dag har vi faktisk ytringsfrihet, også her på VD.

Jeg er medlem av den samme kirken som dere, og er fra tid til annen til stede der for å glede meg i "min fars hus".

Jeg deltar i alle de debattene jeg ønsker, og skriver innlegg der jeg ønsker å uttrykke meg.

Det er min soleklare rett, selv om du helst hadde stanset meg. Men den går dessverre ikke!

Lev vel!

Mvh Sverre

 

Kommentar #8

Signe Jensen

6 innlegg  102 kommentarer

Sukk... Sverre illustrerer det jeg påpeker

Publisert nesten 9 år siden

Ja, ja... Du forstår faktisk ikke hva jeg forklarer, Sverre. Videre gjør du som du ofte gjør tidligere: Du argumenterer som et barn: Du henviser til andres adferd for å legitimere egne feilsteg, fremfor faktisk å gå foran med den praksis du mener å savne hos andre. Og det er faktisk kun her testen om det du sier også er noe du faktisk tror på: Slik, og kun slik, illustrerer du at det du anser som sant og riktig også er noe du har internalisert.

Du skriver: "Mine innlegg blir f eks flittig besvart av særdeles påståelige kristne som hevder jeg er syk, forgiftet, narret og at jeg bedriver en ond kampanje, sprer gift og løgner osv."

At noen påstår du er syk og forgiftet er selvsagt mer enn drøyt og enkelte ganger er vel påstander så hinsides at du ganske enkelte kan overse dem? At du derimot bedriver en form for kampanje er vel ikke helt på siden av sakene slik du legger opp- og formulerer dine bidrag selv? At du sprer gift får den som påstår dette forklare. Har du bedt om en utdyping og forklaring her av vedkommende?

At du er "narret" er et definsjonsspørsmål. Er det ingen mulighet for dette? Dine påstander er da implisitt en massiv argumentasjon som bygger på at dine motstandere i debatter er narret av gamle troslærer, stivnet tenkning, engstelighet og sine egne sanser? At du sprer løgner, er vel derimot en helt grei påstand - ut fra den som anser dine påstander som villfarelser? Er noe sant, må altså også noe være usant? Kirkehistorien er da full av eksemper på nødvendig oppgjør med vrangære i kirken? F.ek.s med arianerne, gnostikere, etc. etc etc.

Du påstår at reinkarnasjon og karma er en sannhet om menneske. Det er det ikke. Du hevder at du har tilgang på religiøse skrifter som ikke DnK eller noen kristne kirkesamfunn aksepterer og faktisk avviser som vranglære. Skrifter som bestemt beskriver mennesker, Gud, gjengir samtaler mellom Gud og hellige personer, du avviser Paulus, du avviser forsoningslæren, du avviser flere helt sentrale troselementer i bekjennelsene, etc. etc. Denne selvtekten fra din side her er fra kirkens ståsted å markere som avvisning av kirkens troslære og bekjennelser og videre heller foretrekker en løgn om menneske og Gud. Men ut fra din overbevisning er det sikkert ikke dét: Og det er for god ordens skyld helt greit!

Men det er altså ikke kristent slik DnK og andre kirkesamfunn tror og lærer. Er det så vanskelig å akseptere dette? Din tro blir da ikke objektivt sett mindreverdig av det? Det blir bare en annen tro som selvsagt skal ha sin eksistensrett blant alle religioner i samfunnet. Du får jo nettopp så mange reaksjoner fordi du stiller deg innenfor en kristen trosramme og dermed så til hugg: Du argumenterer som kristen og medlem i DnK. Du inviterer derfor altså til dette selv. Stiller du deg f.eks. midt i en moské, eller deltar du i muslimske debatter, og forkynner en lære som klart bryter med islamsk troslære bør du faktisk regne med motstand og kraftige reaksjoner. Det hjelper lite å hevde at du er medlem av menigheten der? Det i seg selv legitimerer intet.

Du kan selvsagt for all del få tro hva du vil. Men det kan man altså ikke som kristen. At det var og er berettiget (og nødvendig!) å påpeke vranglære og feil tro er da Kristus selv og kirkehistorien gode eksempler på? Som nevnt før: Hvis en lære og bekjennelse +A oppfattes som "rett lære og bekjennelse" kan ikke en annen lære som motsier +A være rett. Sistnevnte andre lære er da, i forhold til førstnevnte, feil lære, altså vrang lære. Det har seg slik: +A kan ikke samtidig være lik  -A.

Videre fra ditt siste innlegg: "Og så skal ikke du og enkelte andre, som skriver innlegg til forsvar for at en stor del av menneskeheten skal gå evig fortapt..."

Når har jeg skrevet dette? Eller har Eriksen eller andre skrevet det? Så vidt jeg kan se så er poenget nettopp det motsatte: Det er kun, og bare kun, den som selv fritt nekter å komme til himmelen som ikke kommer dit.

Videre: "Nei, slik er ikke verden lengre nå, at man fritt kan spre et bilde av Gud som en smålig og ond skapning, som har planer om å la det store flertallet av sine skapninger gå fortapt fordi de ikke tror på det rette budskapet, uten at noen protesterer."

Gud som "smålig og ond skapning"? Dette er jo din karakteristikk, som du trer ned over andre, et klassisk herskerteknisk grep. Det er direkte påfallende, spesielt som generelt, hvor ofte du kun ser hos andre de sjelelige elementer og negative adferd som du selv i høyeste grad kjennetegnes av og demonstrerer.

Er det ingen som protesterer på at folk går fortapt? Da kan du ikke ha lest bibelen din eller fulgt godt med i timen. Gud selv, Kristus Guds ansikt på jord, protesterer mot dette daglig! Men Han tvinger faktisk ingen til noe som helst. Han "lot den rike mannen gå bort", nettopp fordi dette valget er gitt ham og oss andre som frie skapninger. Den fortapte sønn kom tilbake frivillig, han ble ikke tvunget. Mennesket er skapt i Guds bilde, fritt og ansvarlig. Dette er gaven til mennesket; noe det har brukt og misbrukt i årtusener. Gud overprøver ikke menneskets valg, men respekterer det. Nettopp fordi dette er et genuint uttrykk for kjærligheten. Og derfor så er det selvsagt en stor sorg når "mennesket vender seg bort og går".

Nå tror jeg at jeg er ferdig med dette temaet om din deltagelse. Du kommer som medlem i DnK og påstått kristen inn på klart uriktige premisser og dermed på noe sviktende forutsetninger - for å si det forsiktig. Din argumentasjon bygger for det første på en klar avvisning av absolutt helt sentrale deler av kirkens troslære og bekjennelser, du avviser forsoningen, du avviser Paulus, du avviser de deler av bibelen som ikke harmoniserer med din tro, og på den annen side så tror du på alternative religiøse skrifter, reinkarnasjon og karma, m.m.

At du skriver fra et annet trosmessig ståsted er noe du sjelden gjør oppmerksom på når du skriver; derfor skaper du motreaksjoner. Ditt engasjement er et tydelig signal om at du mener at din tro har sin selvfølgelige plass innenfor DnKs troslære og bekjennelse.

Det har den derimot ikke.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere