Sten André Fagermo

59

Protestantisme og islam

På grunn av min noe atypiske døgnrytme, så dukker det opp noen interessante tanker av og til....

Publisert: 6. mai 2012

Jeg begynte å tenke, har ikke protestantisme og islam mye eller i allefall litt til felles?

Så jeg søkte litt på engelsk Wikipedia, og her er litt av det jeg fant:

 

1. Islam og protestantisme har til felles at man skal søke etter sannheten selv i sine hellige tekster, dvs Bibelen eller Koranen, og ikke stole blindt på ytre autoriteter ( f eks pavekirken).

2. Islam og protestantisme har til felles at man ikke (helst) skal avbilde Gud/ Allah, heller ikke sin hellige profet (Muhammad eller, Jesus da guddommelig for kristne). Dette gjelder såklart mest islam, men også til dels i protestantismen....Elisabeth 1 sa f eks pga dette at protestantisme var nærmere islam enn katolisisme, mens Martin Luther nærmest hyllet tyrkerne (ottomanerne), for deres teologiske standpunkt når det gjaldt gudeavbildninger.

3. Fundamentalisme....for eksempel i normer for hvordan man skal oppføre seg verdig når det gjelder sosial omgang, dog mens protestantismen fokuserer på individuell oppførsel, så prøver islam å fokusere på samfunnet som helhet med lover (sharia). I tillegg til den nevnte egen-interpreteringen av de hellige tekster, noe som også kan føre til fundamentalisme.

4. Og sist, men ikke minst, protestantisme og islam har det til felles at de er de to mest voksende religionene i verden idag, mye pga Misjonering.....

Derfor kan det virke som litt av ett paradoks, når man tenker på konflikten idag mellom kristendom, kanskje mest protestantisk kristendom, kontra islam.......Det virker kanskje som en kamp mellom to kulturkonservative trosretninger, som vokser raskest i verden, og dermed "slåss" om å ta hegemoniet?

Jeg mener disse likhetene kunne hjelpe oss å bedre forstå hverandre.....Men jeg forstår jo også at de nevnte likhetene egentlig kan være ganske "vage" for å ta det uttrykket kanskje, også?

Dette er ikke noen misjonering verken den ene eller andre veien, men jeg ville bare vise til noen kanskje ukjente sider ved debatten islam og kristendom.....også her i Norge.

Jeg tar forbehold om noen feiloversetninger fra engelsk til norsk, og for de som er virkelig interessert, så er det bare å søke på "islam and protestantism" på engelsk Wikipedia, for en litt mer utdypende historie..... Jeg ville bare bidra til debatten litt kortfattet og enkelt dog.

MVH

SAF

 

 

 

Kommentar #51

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

@Larsen; Bortsett fra kryssamputasjon tror jeg at det er en aksept for en del shariapregede lover i de mest strenge konservative kristne miljøene. Ikke at steining kommer på moten med det første, men fars overhøyet og suverene stilling i familien finner nok grobunn også her. De som het Smiths Venner før går ganske rett inn i denne tradisjonen og andre småsamfunn er ikke så langt bak. Det er bare å lete litt så finner man det nok.

vel..nå var min hensikt med linken å peke på at sharia og de ti bud ikke er like..

Siden sharia, kommer ut av det faktum at muhammed ikke hadde en religion i tankene med sitt opprør, men en politisk agenda, så ligger også lovverket dvs. sharia slikt til at det er sterkt regulerende i menneskers frihet, og da spesielt kvinners.

Men en trenger ikke å gå langt før sharia håndheves, somalia er nevnt som eksempel på den siden jeg linket til , saudiarabia og iran er gode eksempler..afganstan og taliban praktiserte denne lov ivrig.

nigeria, er også ett meget godt eksempel der lever muslimene i nord og de kristne i sør, det er ikke lenge siden at muslimene i nord angrep kirker i randsonene og drepe i hundretall..

Når det gjelder de eksempler du gir om smiths venner så er ikke dette representativt for bibelens ord om likeverd..

At tradisjonen gjennom dogmelæren har tolket det slikt at det er forskjell på menn og kvinner i kristus betyr ikke at Jesus sa at det var slikt..

Jesus derimot, omgikk både menn og kvinner på like vilkår, endog omgikk han dem som var lavest på rangstien i deres samfunn   dvs både kvinnlige  prostituerte og mannlige tollere på like vilkår..

noe farriseerne kritiserte heftig..

mark.2.15 Senere var Jesus gjest i huset hans, og mange tollere og syndere var til bords sammen med Jesus og disiplene, for det var mange som fulgte ham.16 Da de skriftlærde blant fariseerne så at han spiste sammen med syndere og tollere, sa de til disiplene: «Hvorfor spiser han sammen med tollere og syndere?» 17 Jesus hørte det og sa til dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.»

Kommentar #52

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Vel, vel...

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

De som het Smiths Venner før går ganske rett inn i denne tradisjonen og andre småsamfunn er ikke så langt bak.

Nå har jeg som noen kanskje har observert, førstehånds kjennskap til Smiths venner.  I praksis er/var de ikke verre enne et hvilket som helst sosialdemokratisk kommunestyre. Den sekulære detaljstyringen av folks liv står vel ikke så mye tilbake for konservative kristne miljøer, det er bare på andre sektorer i livet vårt!

Kommentar #53

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

1) Du skal ikke ha andre guder enn meg.
2) Du skal ikke misbruke Guds navn.
3) Du skal holde hviledagen hellig.
4) Du skal ære din far og din mor.
5) Du skal ikke slå i hjel.
6) Du skal ikke bryte ekteskapet.
7) Du skal ikke stjele.
8) Du skal ikke tale usant om din neste.
9) Du skal ikke begjære din nestes eiendom.
10) Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste.

Dette er ikke Jahves bud men avgudenes bud. Avgudsdyrkerne fjernet deler av Guds bud så man kunne få folk til å tro at det er greit å bedrive avgudsdyrkelse i Jahves øyne. Holder du disse for Guds bud spytter du på Skaperen og kneler egentlig for Satan, det mens du tror du opphøyer Skaperen og forbanner Satan. Denne verdens hersker (Satan) står da å gnir hendene sammen i glede.

Guds Ti Bud finner du i bibelen.

 

Ellers bør dere alle se linken jeg ga her http://www.verdidebatt.no/debatt/post270229.zrm

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere