Hans Edvard Tyve

4

Hvordan vil en ateist definere Gud?

Publisert: 2. mai 2012
Ateistene er aktive i sin iver for å få bevist at Gud ikke finnes, med mer eller mindre hell, og de mener selv å sitte på fasiten på hvordan en Gud skal, evt ikke skal oppføre seg. Men kanskje det er på tide å sende utfordringen tilbake til disse som mener seg såpass overlegen oss enfoldige religiøse, og be dem definere hvordan deres perfekte Gud ville vært? Hvordan vil ateistens Gud fjerne all ondskap, urettferdighet, sykdom og nød, uten å gjøre mennesket til marionetter eller dukker som deres Gud leker med? Hvordan vil deres optimale Gud forholde seg til de som tror kontra de som ikke tror ved livets slutt? Hvordan ville de formulert og utbredt sine hellige skrifter gjennom historien? Hvordan ville de organisert sin gudstilbedelse og møtt presset fra de i samfunnet som ikke tror? Problemstillingene er mange, og det finnes utallige utfordringer de kunne fått. Spørsmålet er om de har noen svar..

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Som man spiser, ... .

Publisert nesten 9 år siden

Et konstruert spørsmål. En ateist ville aldri definere gud. Ikke en gang hypotetisk. Men en ateist kan godt konfrontere religiøse med deres egne begreper, for å vis(s)e disse begrepenes hulhet. Ateisten sier i grunnen bare: "dere lover mere enn dere noengang kan innfri; dere lyver eller i beste fall er uvitne."

Så det gis ingen "optimal gud," slik Tyve her impliserer og uttrykker. Det handler bare om å vende språket mot den virkeligheten som vi alle kan se den, og så spørre om ikke religionene tar for meget i munnen. En lovnad er alltid foretatt med sikte på innfrielse; en lovnads innhold står alltid i relasjon til lovet. Slik sett er religionene også av de mest løgnaktige.

Og slik er "presset" der alltid. Livet er, også, press. Til man sist bukker under. I en slik grunnleggende situasjon sier det seg selv at der ikke gis egentlige "svar." 'Svar' er i det hele tatt metaforen på, nettopp, dette med å ta for mye i munnen. "Svaret" er den åpenbare negasjonen av munnen. "Svaret" er den åpenbare løgnen. 

Kommentar #2

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Om å møte forventninger

Publisert nesten 9 år siden

Robin har allerede sagt det. Dette spørsmålet er gentlig en meningsløs konstruksjon; ingen ateister vil se fornuft i å beskrive en troverdig gud. Vi forholder oss kun til de påstander som fremsettes om de guder som sies å eksistere.

Hvordan definere Gud? Ingen idé. Men hva om de religiøse startet med å fremsette påstander om gud som står i samsvar med hva man kan observere av hans virke?

Kommentar #3

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Robin har allerede sagt det. Dette spørsmålet er gentlig en meningsløs konstruksjon

Kort og godt.

Det som egentlig spørres om er hvordan kan ateister tilpasse seg min virkelighetsoppfatning og svaret er at det kan vi ikke. Din virkelighetsoppfatning er gal, og jeg hverken kan eller vil tilpasse meg den.

Kommentar #4

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Jeg slutter meg til de tidligere talere.  For meg hører en definisjon av en gud hjemme i kulturhistorie, litteraturvitenskap eller i psykiatrien - altrså i sammenhenger hvor man forsøker å forstå menneskets forestillingsevne.  Å definere eksistensen av en gud inn i den virkelige verden blir meningsløst og en øvelse i selvbedrag.

Kommentar #5

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

derimot

Publisert nesten 9 år siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.

Å definere eksistensen av en gud inn i den virkelige verden blir meningsløst og en øvelse i selvbedrag.

kan definisjon av en åndelig realitet godt sammenfalle med klassisk buddhisme,en frelsemetode uten guder.der guder ses på som konstruksjoner av sinnet

Kommentar #6

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Gud er høyt opphøyet over våre definisjoner

Publisert nesten 9 år siden

ellers ville han ikke ha vært Gud. Vi ser enkelte biter av puslespillet og enten undres vi over dem i ærefrykt, eller benekter at det kan finnes et helt bilde. Det er valgfritt.

Døden er midt iblant oss som en russisk rullett, og imens diskuterer vi som om vi aldri skulle innhentes.

Kommentar #7

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

de fleste

Publisert nesten 9 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.

Døden er midt iblant oss som en russisk rullett, og imens diskuterer vi som om vi aldri skulle innhentes.

vet nok at de skal dø.og det er ikke noe å frykte.det er dem som tror på dom som er redde for døden

Kommentar #8

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.

Døden er midt iblant oss som en russisk rullett, og imens diskuterer vi som om vi aldri skulle innhentes.

Hva mener du med dette? Det at jeg skal dø plager meg ikke for min egen del, men jeg kan selvsagt være bekymret i forhold til en smertefull dødsprosess - på grunn av kroppslige smerter eller på grunn av tanker om ting jeg ikke rakk å gjøre i min levetid.  Jeg kan også føle sorg ved tanken på at jeg sannsynligvis vil oppleve at mange av de menneskene jeg er mest glad i vil dø ifra meg, og ved at jeg (forhåpentligvis) vil etterlate meg noen som vil sørge over min egen bortgang.  Men min egen død? Den ser jeg ingen grunn til å frykte.

Det at jeg befridde meg fra bekymringene om det hinsidige er en av de største frigjøringene jeg har opplevd på det personlige plan.

Kommentar #9

Solveig Bøe

0 innlegg  7 kommentarer

det mystiske

Publisert nesten 9 år siden

Liker godt Wittgenstein: "Ikke hvordan verden er, men at den er, er mysteriet". Denne "atheten" unndrar seg vitenskapen. Den henger kanskje sammen med det Heraklit antyder i fragmentet "physis ynder å skjule seg". Noen liker å gi mysteriet et navn, Gud - men i så fall kan man ikke engang si Gud er en entitet, og dermed gir det ikke engang mening å skulle prøve å definere. Andre sier som Wittgenstein at i møtet med dette må vi tie, eller lage kunst. Men det betyr uansett at alt ikke kan reduseres til det å være gjenstand for en vitenskapelig tilnærmingsmåte.

Kommentar #10

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.

Døden er midt iblant oss som en russisk rullett, og imens diskuterer vi som om vi aldri skulle innhentes.

At vi alle skal dø, hva har det med saken å gjøre? Eventuell redsel for døden? Er det i seg selv en grunn til å tro på Gud? Når ble ønsketenkning en faktor som er i stand til å gjøre noe virkelig? Mener du at man kan tro på noe fordi det er nyttig, til tross for at det ikke er sant?

Kommentar #11

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

En ateist ville aldri definere gud.

Nei, og slik sett var svarene som forventet. 

Det er lett å skape konstruerte problemstillinger for å kritisere kristne eller andre religiøse grupper ut fra en begrenset, og om jeg kan si det, naiv tilnærming til hva religion er. 

Ser man dermed på de 3-4 første ateistene som svarer her, bidrar de til å torpedere ateisters egen argumentasjon mot religiøse grupper, nettopp fordi de med all tydelighet viser at de ikke er villig til å forsøke å forstå, men mest opptatt av å kritisere (som nevnt på et relativt tynt grunnlag). Det blir derfor fristende å bruke copy-paste neste gang et kritisk innlegg fra en ateist kommer, for like lite som dere tydeligvis er villig til å forsøke et slikt hypotetisk prosjekt (fordi dere frykter hva dere vil konkludere med?), like lite har dere grunnlag til å forstå religionenes funksjon, form og farge når dere står på utsiden og ser inn, stykkevis og delt. 

Konklusjonen, lett forenklet blir vel derfor at ateister har smått med fantasi, de er feige, og takler dårlig utfordringer som får dem utenfor deres egen komfortsone? :)

Kommentar #12

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Du mener at ateister som ikke tror på Gud må tro på Gud for å kunne kritisere manglende logikk og virkelighetsforståelse fra de som tror på noe som ikke finnes? Jeg forstår ikke hva du mener for å være ærlig.

Som sagt tidligere, for meg handler det om politikk og handlinger. Folk får tro på hva som helst, men når vi andre må ta konsekvensene av andres tro, slik som å nekte homofile basale rettigheter fordi en innbilt Gud angivelig mener at det er galt å være homofil, så får vi en konflikt der det innbilte ord blir en del av diskusjonen.

Kommentar #13

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

buddhist argumentet mitt

Publisert nesten 9 år siden
Hans Edvard Tyve. Gå til den siterte teksten.

like lite har dere grunnlag til å forstå religionenes funksjon, form og farge når dere står på utsiden og ser inn, stykkevis og delt

tør du ikke røre?

Kommentar #14

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

.........

Publisert nesten 9 år siden
Hans Edvard Tyve. Gå til den siterte teksten.

Det er lett å skape konstruerte problemstillinger for å kritisere kristne eller andre religiøse grupper ut fra en begrenset, og om jeg kan si det, naiv tilnærming til hva religion er.

Det er vel nettopp dette som er hele kjernen? Det er lettere å kritisere andre for det de står for, enn å oppvise hva de selv har med seg av styrende energier for sine liv?

Vi skal vel ikke legge skjul på, at våre religiøse tradisjoner har blitt mye formet av de ulike styresmakters behov, og slik sett trenger litt rengjøring? Men Jesus selv talte vel nettopp makten midt imot, og sa at Hans Rike IKKE var "av denne verden", forstått i en ren materiell betydning? Han ville vel at "Guds Egen Ånd" skulle være den virksomme kraften som forente oss mennesker på jord, slik at vi ble som celler i det samme legemet, "Jesu legeme".

Så å fjerne troen helt, kan vel like så gjerne tilhøre "den nye maktens" behov? Den som trenger å definere for oss, hva som er Sannhet og hva som ikke er sannnhet i vårt samfunn? Slik at vi ikke bruker vårt eget hjerte og hjerne til å komme opp med andre egne svar?  Vi trenger virkelig å holde oss i ro, og svelge unna de forklaringer vi får tilbudt fra politisk makt og media.

"Først må frafalllet komme", skriver Rune S.

Går vi derimot inn i våre lønnkammer, og der spør vårt eget hjerte til råds, så kan vi komme opp med de mest suspekte konspirasjonsteorier  -  "Det er fa'li det", sa Ludvig i Flåklypa.

med vennlig hilsen mette

Kommentar #15

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Du mener at ateister som ikke tror på Gud må tro på Gud for å kunne kritisere manglende logikk og virkelighetsforståelse fra de som tror på noe som ikke finnes?

Nei, men jeg var interessert i å se om en ateist våget å forsøke seg på en hypotetisk konstruksjon av en gudsfigur, for kanskje finne ut at de sorthvite og bastante holdningene de selv benytter når de diskuterer tro kanskje hadde fått noen flere nyanser. Derav spørsmålet om hvordan din gud ville vært, om den skulle fungert slik ateistene mener den kristne guden skulle vært, og hvilke problemstillinger man kunne observert når dere selv skulle forsøkt dere som guddommelige konstruktører etc etc. 

Ateistene (i generalisert form) kunne dermed fått lov til å bryne seg på litt av de problemene de så hardnakket hevder de ulike guder står overfor, og sett om de, i all deres visdom hadde klart det noe bedre. For med tanke på all den kritikken dere fremfører, må dere jo ha gode forutsetninger for nettopp det?

Kommentar #16

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Feilkobling

Publisert nesten 9 år siden
Hans Edvard Tyve. Gå til den siterte teksten.

Det blir derfor fristende å bruke copy-paste neste gang et kritisk innlegg fra en ateist kommer, for like lite som dere tydeligvis er villig til å forsøke et slikt hypotetisk prosjekt (fordi dere frykter hva dere vil konkludere med?), like lite har dere grunnlag til å forstå religionenes funksjon, form og farge når dere står på utsiden og ser inn, stykkevis og delt.

Hva har religionenes funksjon, form og farge med deres sannhetsgehalt å gjøre?

Selv i en en tenkt situasjon, der religionene var kun til det gode, så ville det fortsatt ikke finnes noen grunn til å tro på Gud, dersom grunnlaget for en slik tro ikke finnes. En annen sak om det da ville være noe poeng å bry seg med det; antagelig ikke.

Det som er virkelig er virkelig, uansett om det er ønskelig eller uønsket, godt eller ondt. Dette har derfor fint lite med fantasi eller din sk. "komfortsone" å gjøre. Det har kun å gjøre med troverdighet.

Når det er sagt, så er jeg også veldig glad for at disse historiene ikke er sanne, men det i seg selv har altså intet med min ateisme å gjøre.

Kommentar #17

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Var vel mer det at jeg ikke så det får du påpekte det. 

Men nå venter 5 timer i bilen, så da blir det lite oppdateringer fra min side :) 

Kommentar #18

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Hans Edvard Tyve. Gå til den siterte teksten.

Derav spørsmålet om hvordan din gud ville vært, om den skulle fungert slik ateistene mener den kristne guden skulle vært, og hvilke problemstillinger man kunne observert når dere selv skulle forsøkt dere som guddommelige konstruktører etc etc

Det ville jo bli en fantasi. Jeg må forholde meg til den virkelige verden. Den er som den er, på godt og ondt, og jeg bør ikke lage en figur som er bare god til tross for at det vi ser rundt oss ikke passer inn i ett slikt bilde. Det er en umulig oppgave.

Jeg kan alikevel da argumentere imot ett fantasibilde andre setter opp, uten at jeg av den grunn må kunne lage en like uverkelig figur som er "bedre".

Kommentar #19

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Ok

Publisert nesten 9 år siden
Hans Edvard Tyve. Gå til den siterte teksten.

Nei, men jeg var interessert i å se om en ateist våget å forsøke seg på en hypotetisk konstruksjon av en gudsfigur

Jeg kan forsøke å svare helt kort: En tenkt gud med den skapende kraft som skal til for å frembringe den naturen vi ser rundt oss, ville neppe vært like fordømmende i sin holdning til sitt eget verk som dere teister beskylder ham for å være.

En slik entitet ville nok selv vært en fremragende tenker og skarp skeptiker og nok også i stand til å sette pris på en slik egenskap hos andre. Han ville nok satt mer pris på en ærlig tviler enn folk som bekjenner seg til troen for å redde seg selv - for eksempel. (ref. Pascal´s Wager)

At dere mener han vil dømme folk til å pines på det grusomste i all evighet - for synden å frembringe ærlig tvil? Er det mulig å ha et mer tanketomt og umoralsk syn på andre og et mindre flatterende syn på sin egen gud? Jeg synes jeg hører hans latter, og hvordan den er fyllt med forakt.  

Jeg tror som sagt ikke på Gud, men selv innenfor rammene av teismen er det åpenbart noen helt absurde paradokser, og det er merkelig at dere ikke selv er i stand til å se dem.  

Kommentar #20

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Hans Edvard Tyve. Gå til den siterte teksten.

Konklusjonen, lett forenklet blir vel derfor at ateister har smått med fantasi, de er feige, og takler dårlig utfordringer som får dem utenfor deres egen komfortsone? :)

Jeg er helt komfortabel med at det ikke finnes nen gud eller noe liv etter det jeg lever nå.  Jeg har heller ikke problemer med at andre trenger å støtte seg på en menneskeskapt forestilling om en gud for å få livene sine til å ha noen mening eller sammenheng, men jeg ser ingen grunn til å la andres religiøse lengsel styre mitt liv.

Kommentar #21

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Hans Edvard Tyve. Gå til den siterte teksten.

For med tanke på all den kritikken dere fremfører, må dere jo ha gode forutsetninger for nettopp det?

Det ateistiske livssyne baserer seg jo på at gud ikke finnes, og at etikken må baseres på menneskenes behov (som kan defineres på ulike måter!) og ikke utifra en forestilling om overnaturlige vesener eller lydighet til hellige bøker.

Kommentar #22

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Hans Edvard Tyve. Gå til den siterte teksten.

Ser man dermed på de 3-4 første ateistene som svarer her, bidrar de til å torpedere ateisters egen argumentasjon mot religiøse grupper, nettopp fordi de med all tydelighet viser at de ikke er villig til å forsøke å forstå, men mest opptatt av å kritisere (som nevnt på et relativt tynt grunnlag). Det blir derfor fristende å bruke copy-paste neste gang et kritisk innlegg fra en ateist kommer, for like lite som dere tydeligvis er villig til å forsøke et slikt hypotetisk prosjekt (fordi dere frykter hva dere vil konkludere med?), like lite har dere grunnlag til å forstå religionenes funksjon, form og farge når dere står på utsiden og ser inn, stykkevis og delt.

Her synes jeg du gjør ateistene litt urett, Tyve. Har man ingen gud har man heller ikke noe bilde av ham. Da kan man ikke vente at man skal beskrive ham. Du forutsetter at de har en form for ønske eller forestilling om noe de tar avstand fra, mens slik jeg leser dem mangler hele forestillingen. Da blir din problemstilling urimelig.

For egen del synes jeg ikke det er spess interessant å diskutere om Gud finnes. Jeg har gjort meg ferdig med spørsmålet. Slik finner jeg det tidvis også utidig å bli mast på om at han ikke finnes. Jeg kunne levet med at hele spørsmålet var lagt dødt også ut fra at jeg ikke ser noen personlig grunn til å gå inn på hva og hvorfor jeg tror som jeg gjør, og om jeg innestår for alt mulig rart i den forbindelse. For meg er Gud en del av fundamentet mitt og ingenting av det Haug eller Halvosen sier i den forbindelse rokker ved dette. Jeg lar også deres ateisme være udiskutert siden den rett og slett ikke interesserer meg.

Det som ER interessant å diskutere er ulike saker og slik se hvordan livssyn preger den aktuelle saken. Ikke slik at man hver gang skal være nødt til å bevise/motbevise Guds eksistens eller ta hele livssynet opp til revisjon, men diskutere ut fra emnets realitet. Man må ikke alltid "finne opp hjulet" for å ha noe å snakke sammen om.  

Kommentar #23

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Her synes jeg du gjør ateistene litt urett, Tyve. Har man ingen gud har man heller ikke noe bilde av ham. Da kan man ikke vente at man skal beskrive ham. Du forutsetter at de har en form for ønske eller forestilling om noe de tar avstand fra, mens slik jeg leser dem mangler hele forestillingen. Da blir din problemstilling urimelig.

Her er du inne på hva jeg har hatt som intensjon med innlegget Njål. Ateister har ingen gud, de har ingen bilder av ham, og så langt er de fleste enige. Men derimot sitter flere ateister som frekventerer dette nettstedet med mange forestillinger om den/de gudene de nettopp har tatt avstand fra, og ofte går dette over fra å være saklig religionskritikk, som er sunt, til å bevege seg mot nedlatende meningsutvekslinger basert på misoppfatninger og manglende forståelse for nettopp det troen handler om, sett i lys av de ulike religiøse skrifter og religiøs praksis.

I likhet med deg, rokkes ikke mitt standpunkt på bakgrunn av de innlegg som blir publisert på verdidebatt, men som i et forsøk på å skape større forståelse, håpet jeg noen ateister ville ta utfordringen. Halvorsen skal ha ros(!) for å ha gjort et forsøk, men han er da også den eneste så langt. 

Klarer man å skape en større forståelse for de ulike syn som råder, tror jeg debatten vil bli mindre preget av skyttergravskrig slik den gjerne tenderer til å være her, og mer preget av et gjensidig ønske om å forstå mer av hverandres ståsted. Ikke fordi en ønsker å omvende sine meningsmotstandere på den måten, men enkelt å greit fordi både kristne, buddhister, ateister og andre har godt av å gjøre den erkjennelsen at de trolig ikke er utlært, og har mye å lære av hverandre gjennom å faktisk ta seg tid til å reflektere over hva de ulike synspunkt innebærer, framfor den (slik det kan se ut som) foretrukne skyttergravskrigen. 

Kommentar #24

Solveig Bøe

0 innlegg  7 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Er enig med Hans i at skyttergravskriger ikke er bra, og i tillegg er de forutsigelig kjedelige! De såkalte nyateistene er jo like mye krigere som enkelte kristne fundamentalister er. Om man er interessert i hva en åpen og reflektert ateist måtte mene anbefaler jeg å lese britiske Julian Baggini, som presenterer synet sitt samtidig som han uttrykker respekt og forståelse for troende, og han kritiserer derfor også direkte og indirekte de til dels usaklige nyateistene. 

se: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/oct/17/atheist-sermon-westminster-abbey?INTCMP=SRCH

Kommentar #25

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

hvordan en gud skal være

Publisert nesten 9 år siden

som oftest hører jeg at gud er allmektig, allvitende, den ultimate kjærlige og den ultimate godhet.

jeg synes det ville vært en grei gud, men jeg har til nå ikke sett en religion med en slik gud, eller en tro som det var nødvengig å følge med en slik gud.

Kommentar #26

Morten Johannesen

0 innlegg  114 kommentarer

Hvorfor jeg ikke tror

Publisert nesten 9 år siden

Men kanskje det er på tide å sende utfordringen tilbake til disse som mener seg såpass overlegen oss enfoldige religiøse, og be dem definere hvordan deres perfekte Gud ville vært?

Jeg ser ikke helt poenget i å skape et perfekt gudsbilde, men jeg kan gi noen eksempler på hvorfor jeg mener at den kristne Gud ikke står til troende.

Da hører det med til bildet at mitt utgangspunkt er en naturvitenskapelig forståelse av verdens utstrekning og alder. Det universet jeg befinner meg i er ca. 13.7 milliarder år gammelt, det består av 100 000 000 000 galakser med et tilsvarende antall stjerner i hver, i gjennomsnitt. Ingen av disse tallene trenger å være nøyaktige, da de uansett gir en pekepinn om hvilke gigantiske proposjoner det er tale om. Dette universet er henvist til en statistrolle i det som er religionenes egentlige anliggende; den kosmiske kampen om menneskets udødelige sjel.

Jeg finner det underlig at den samme Gud som fant det formålstjenlig å opplyse israelsfolket om hvordan de skulle bli kvitt mugg på klær og sopp på hus, og som finner det tvingende nødvendig å fortelle hva vi kan og ikke kan gjøre med tissefantene våre, ikke ser noe poeng i å opplyse oss om hva som er hensikten med dette mylderet av stjerner og galakser. Jeg forutsetter da at Gud har en plan eller hensikt med skaperverket sitt.

Det heter seg videre at mennesket er skapt i Guds bilde (selv om betydningen av dette står for meg som noe uklar). Hva da med homo habilis, homo erectus, neanderthalerne og homo floresiensis? Er de også å regne som skapt i Guds bilde?

Så var det dette syndefallet da, der de to første menneskene (!), mot Guds eksplisitte forbud, spiser av kunnskapens tre og får kjenskap til forskjellen på rett og galt. Jeg har den glede å være far til to små barn, og jeg vet at uansett hvor mye jeg formaner dem til å gjøre dette og ikke gjøre hitt, så har de begge en fri vilje som ikke alltid stemmer overens med min. Derfor setter jeg datamaskinen min utenfor rekkevidde, derfor låser jeg døren slik at de ikke kan gå i bilveien, etc. Man skulle tro at en allmektig Gud kunne klare å gjøre tilsvarende. Men nå er vel fortellingen om syndefallet ment å skulle tolkes symbolsk. I så fall vil jeg gjerne vite hvordan.

Jeg vet at GT bare gis gyldighet i den grad budene er bekreftet, avkreftet eller modifisert av Jesus (som er den nye pakten, som erstatter den gamle). Likefullt er det til å undres over at den Gud som sier til israelsfolket at de skal drepe alle menn, kvinner og barn i de land som han har gitt dem, er den samme gud som et millennium senere sier at man skal vende det andre kinnet til.

Det er et grunnleggende trekk ved mennesker at vi tenderer mot å tro på de verdier og overleveringer vi får fra vår familie og vårt miljø i våre unge år. Ettersom han er allmektig, og i tillegg har skapt oss i sitt bilde, er forventelig at dette er et trekk han kjenner til. Med den vissheten i hu, synes det rart at Gud ser på sin kristusåpenbaring som tilstrekkelig til å få det syndige menneske til å vende om to tusen år senere. 

Jeg vil si det slik at Vårherre har et par pedagogiske utfordringer.

Kommentar #27

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Min gud ville være tilstedeværende på en slik måte at det ikke kunne være tvil om hans eksistens.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere