Terje Askan

53

Pengene og Vårt Land

Hvem av riksmediene skulle påta seg å minne oss på at etikkens tross alt har en plass i vårt moderne samfunn om det ikke var for Vårt Land. Kristenfolkets eget talerør.

Publisert: 30. apr 2012

Dagens artikkel, «Tapte 10,6 milliarder på etikk», speiler Vårt Lands interesse og noe som ligner svært på prioritet for penger. Ikke et sideblikk var denne gangen ofret på de tydelige etiske aspektene som fulgte denne saken.

Annerledes er det vanskelig å tolke dagens oppslåtte NTB-artikkel med angivelse av inntektstap siden 2005, etter Oljefondets boikott av uetiske selskaper.

Kommentarene overlates uten videre til Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde som velger seg følgende spørsmål: » Hva har vi egentlig fått igjen? Er verden blitt et bedre sted? Har de ekskluderte bedriftene sluttet med det som Regjeringen misliker?» Representanten er tydelig skeptisk.

Så var det etikken. Om vi snur rundt på Tybring-Gjedde: Det kunne jo tenkes at litt mindre egeninteresse, ansvarsløshet, kriminalitet og autentisitetstap sammen med litt mer gjensidig tillit kunne medføre noen ekstra kroner. Muligens også  mindre forvirring og økt trygghet på sitt vis. Ren bonus.

Det skulle være mulig å skimte noe slikt, også for alle de som ikke går i kirken om søndagene. Utfordringen kunne  ligge i at denne type argumentasjon lett treffer utenfor landingsstripa nå i individualitetens og de private ambisjonenes tidsalder.

folkogmedia

Kommentar #1

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Feelgood for 10 mrd.

Publisert over 9 år siden

Verden er et grusomt sted å være, og kanskje spesielt for de med en høy etisk standard og med overdreven tro på egen fortreffelighet. Det er egentlig ei pine og plage hver eneste dag.

Ettersom vi har utviklet oss fra primatene, så levde også vi en gang under dyrenes og naturens lover. Men så ha vi altså utviklet oss, og gjennom århundrene har vi lagt inn en human touch i tilværelsen. Vi har, slik sett, kommet svært langt siden vi klatret ned fra trærne.

Men så er det også slik at ikke alt det vi fant på for noen tusen år siden var upraktisk. Tvert imot. Det var en forutsetning for å overleve. Mye av dette er fortsatt gyldig innenfor mange av livets og samfunnets områder.

Innen økonomi for eksempel gjelder fortsatt den-sterkestes-rett-loven. Den er til og med helt avgjørende for vår eksistens. Uten dette hadde det blitt smått stell. Da ville vi fortsatt hatt Jernverket i Mo i Rana som en avsindig utgiftspost på de årlige statsbudsjettene. Slikt er ikke bærekraftig. Det er tross alt bedre med et nasjonalbibliotek selv om det heller ikke akkurat direkte bidrar til verdiskapningen annet enn rent lokalt.

Dynamikken i økonomien er det som gir brød og salt på maten og er det som har skapt grunnlaget for og som trygger velferdssamfunnet (selv om noen tror at velferdsstaten kan opprettholdes ved politiske vedtak og offentlige bevilgninger).

Og da er vi ved sakens kjerne. Økonomien er en selvgående kraft som til en viss grad må temmes, men dog ikke kveles. Det er her det er så vanskelig å finne balansepunktet mellom en dynamisk og skapende økonomi og gode eller endog perfekte etiske standarder.

Herved erklæres, og da med sterk støtte fra klarere hoder enn mitt, at dette balansepunktet ikke er en kjent og lett identifiserbar størrelse. Den er flytende, og den varierer tildels mye i forhold til den kulturen og de tradisjoner økonomien befinner seg i. Det som er gangbart i Kina, snart verdens største økonomi, er forkastelig i Norge – og omvendt.

Når da lille Norge setter tildels strenge etiske standarder for sine investeringer gjennom SPU, så setter vi i realiteten ingen standard for noen – annet enn for oss selv. Men det er jo ikke lite bare det. Når SPU trekker seg ut av Wallmart, registreres det med et skuldertrekk, eventuelt med lett undring. Og så er det business as usual. Å endre en kultur er ofte en betydelig utfordring, men å endre økonomiske lover, som går helt tilbake til vår første eksistens og som også er forutsetning for vår eksistens, er antakelig fåfengt, for å si det mildt.

Dersom Norge ønsker å investere 10 mrd. for at vi skal kunne opprettholde vår egen etiske standard og samvittighet, ja, så er det helt greit. Feel free, sier den økonomiske verden høflig, men lett undrende. It's your own business. Og noen ville kanskje tenke, it's your own problem.

Oppsummert er vi antakelig i overkant optimistiske, dersom vi tror at vi i særlig grad vil kunne påvirke den store grymme verden der ute med vår egenkomponerte økonomiske standard. Vi kan kanskje håpe at en eller annen tross alt vil la seg påvirke. Men bevares, det gjør godt for oss selv.

For et rikt land som Norge, er slikt verd f.eks. 10 mrd. kr., mens for fattigere land, som kanskje kunne ha brukt for noen av disse pengene, oppleves det hele som fullstendig galemattias.

Men igjen, det er vi som bestemmer hva vi vil bruke 10 mrd. kroner på. Dette er også i h.h.t. de økonomiske lovene, så slik sett holder vi oss innenfor standarden. Men det gjør også en full sjømann.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere