Hogne Øian

22

Fra dehumanisering til håp?

Publisert: 28. apr 2012

Hans Rustad (document.no) er nærmest i sjokk. Han har lest i VG om en muslimsk kvinne som forteller at hun føler skyld for ABBs udåd. Han drepte jo for å «forsvare» hvite nordmenn og europeere mot "barbariske" muslimer. I Rustads kommentar til dette kommer det fram at for ham selv er det noe nytt og nærmest uforståelig at muslimer over hodet kan føle skyld. For i hans virkelighetsbilde er skyldfølelse en egenskap hos kristne, ikke muslimer. Men så viser det seg altså at muslimer har skyldfølelse likevel!  I følge Rustad er det de «politisk korrekte» skal ha hindret Rustad i nå fram til denne erkjennelsen. På hvilken måte sier han ingenting om. Og selvfølgelig er dette noe primitivt vås. Det dreier seg heller om at i Rustads verden er all kunnskap styrt av at en ideologisk innstilling som stenger for litt av hvert. Her er muslimer ikke først og fremst mennesker, de er muslimer. Og en muslim er alt det gode kristne, europeiske og hvite mennesket ikke er. Noen ganger kalles dette dehumanisering. Nå kan det se ut til at Rustad har kommet til den erkjennelse av at det kanskje finnes noen fellestrekk likevel… Det er det fortsatt håp, ... for den mannen også.

Kommentar #1

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Flere kvinnestemmer

Publisert rundt 10 år siden
Hogne Øian. Gå til den siterte teksten.

For i hans virkelighetsbilde er skyldfølelse en egenskap hos kristne, ikke muslimer

Link ?

Jeg legger ved en link som viser at Hans Rustad kanskje likevel ser på muslimer som mennesker, men kanskje helst de kvinner  som gjerne vil endre den kulturelle del av religionen til å bli mere human ovenfor sitt kjønn.   Personlig så synes jeg at det finnnes områder der det kristne , europeiske og hvite menneske har kommet en bit lengre.  http://www.document.no/2009/10/ayan_hirsi_ali_intervjuet_av_l/

Dette  passer mange dårlig, det er jo snakk om å ødelegge bevaringsverdig og eksotisk kultur.  Eksempelvis finnes det pr. dato to tråder om de grusomme kristne prestene som ikke vil vie homofile. Jeg har ennå til gode å se den samme forakt ovenfor Islamsk Råd her inne.   Enda der var det som kjent snakk om litt sterkere virkemidler ovenfor homofile.

Kommentar #2

Ketil Reinhardts1

17 innlegg  271 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Gjengir du Rustad etter beste evne?

Forøvrig er kommentarfeltet åpent, og du er hjertelig velkommen til å kommentere der.

Kommentar #3

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Her

Publisert rundt 10 år siden
Kommentar #4

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

 

Sitat fra artikkelen til Rustad: " Plutselig dukker en gjenkjennelig følelse opp, og nettopp det irrasjonelle er noe vi kjenner igjen og som gjør inntrykk."

Med gjenkjennelig - tenker han eksempelvis på de samme beveggrunner som fikk norske uskyldige ungdommer til å reise til Israel , jobbe på kibbutzene som en slags soning for hva gemanerne hadde gjort mot  jødene ?   Jeg ser ellers ikke noe negativt i  Rustads artikkel, tvert i mot. 

Kommentar #5

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Nei tvertimot! :-)

Jeg regner med at det var poenget til innleder, overraskende positivt? :-)

Kommentar #6

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Takk for at du tar opp dette, Hogne. Et tveegget sverd. Å bli forbauset og berørt over at muslimer er utstyrt med det samme følelsesapparat som resten av menneskeheten, er ekstremt og viser hvor langt fiendebildet når inn i stereotyper. Rustad må ha unngått oppslaget i Dagbladet den 28.07.2011 – altså rett etter at det smalt og det ble myrdet så mange på Utøya: «Burde jeg flytte ut for å beskytte norske barn i framtiden?» http://www.dagbladet.no/2011/07/28/nyheter/innenriks/terroraå ngrepet/terror_i_oslo/anders_behring_breivik/17477272/

Så glemte Rustad dessverre å legge ut kildehenvisning (link) til det han omtaler, Shazia Sarwars skriv i VG: ”Muslimenes skyldfølelse. Hva hadde skjedd om pappa aldri kom til Norge. Hadde vi unnsluppet 22. juli? Den gnager i sjelen, skyldfølelsen.?” http://www.vg.no/vgpluss/article/la0KfrU   

Det som jeg personlig er enda mer forskrekket over, er de kommentarene som ligger under Rustads innlegg. Jeg har plukket noen biter:

En Sverre skriver flg kommentar:Dessverre for henne så var det ingen stor debatt og deretter en folkeavstemning som bestemte innvandringspolitikken. Det ville vært naturlig, men slik var det ikke. Tvert om! Folket har altså ikke sagt : JA! Bare kom!
Eliten" var opptatt av at folket for all del IKKE skulle ha noen som helst inflytelse på dette området. Vi skulle "berikes" enten vi ville eller ei og de som våget å si noe ble demonisert.
Det betyr at vi er i vår fulle rett til å påpeke at "berikelsen" slettes ikke er noen berikelse. Og vi er i vår fulle rett til å påpeke at dette er vi ikke blitt bedt om å si vår mening om.
Det betyr også at slike som hun her gjør rett i være litt deprimerte i sakens anledning
.”

Nei, kjære Sawar, du er ingen berikelse for oss her – i alle fall ikke for Sverre som skriver dette. Så, litt skyldfølelse er på sin plass ser det ut for.

 En litt mer håndfast kommentar kommer fra realfreesoul:Det er helt korrekt at vi må avkle og destruere koranen som overopphøyet symbol. Derfor bør vi alle brenne en koran eller tre, vi bør tegne profeten som en kjøter og vi bør massakrere den absurde logikken som ligger bak undertrykkelsene i koranens navn. Det skal vi gjøre i kjærlighetens ånd og med verbale og symbolske våpen som er sterke og nådeløse. Slik ble vesten kvitt sitt kristenmoralske åk og vi ble frigjort. Intet blod skal spilles, men intet hellig skal være unevnt og urørt. (…)

De mange muslimer som i dag er undertrykt ønsker dette på samme måte som vestens folk ville bli kvitt middelalderens kirketyranni. Denne "krigen" kan vi ikke unngå og den vil enten skje med ord og verbal kamp, den vil skje i gatene og hjemmene våre i dagliglivet eller den vil skje med undertrykkelse av folk og kjønn ved maktovertakelse. Vi velger. Å ikke velge er opportunistisk ansvarsfraskrivelse og selvsagt også et valg.”

Dette lyder som et regelrett ”Opprop til det norske folk” (Europeere?) om en felles aksjon. Nærmere en (foreløpig?) verbal krigshissing kommer man vel ikke? Ordlyden minner meg om Robin Haugs utsagn her på VD ” ’Du vet godt det er min røst som vil bære: vi vil ikke ha islam.’ (innlegg #137) http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat15/thread252728/?next=120 

Fra dehumanisering til håp? Vel, jeg vet ikke Hogne.

 

PS: her Shazia Sarwars nettside  http://shaziasarwar.wordpress.com/ En klok og stribar kvinne!

 

Kommentar #7

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Apropos barbariske muslimer

Publisert rundt 10 år siden

Var en tur innom you tube - syria - så opplastingsdato - hva møter deg da?

Jo, en snutt hvor en gjeng soldater holdt med på siste hånd på "verket" - en mann er begravd levende - bare hodet er synlig - mannen er tydeligvis i live - så følger....

En annen snutt - noen fanger sitter bundet med bar overkropp - en motorsag startes og ....

Dette var mer enn nok til å opprettholde en bilde av .... de barbariske muslimer ..... dessverre .. dehumaniseringen er påtagelig og gjør vondt langt inn i våre gode og trygge omgivelser.  La oss be for landet vårt og være åndelige våkne voktere .....

Kommentar #8

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Det er håp for allsammen

Publisert rundt 10 år siden
Hogne Øian. Gå til den siterte teksten.

Hans Rustad (document.no) er nærmest i sjokk. Han har lest i VG om en muslimsk kvinne som forteller at hun føler skyld for ABBs udåd. Han drepte jo

Hogne Øian (VD) er nærmest i sjokk. Han har lest på Document at Hans Rustad viser følelser for muslimer. I Øians kommentar til dette kommer det fram at for ham selv er det noe nytt og nærmest uforståelig at Hans Rustad over hode kan føle empati for muslimer. I følge Øian er jo Hans Rustad helt blottet for slike forestillinger, at muslimer er mennesker. Nå kan det se ut til at Hogne Øian har kommet til den erkjennelse at også Hans Rustad er et menneske som ikke bedriver sort/hvit tenkning og demonisering av muslimer flest... Det er fortsatt håp, for Hogne Øian.

Kommentar #9

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tråden

Publisert rundt 10 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.

Robin Haugs utsagn her på VD ” ’Du vet godt det er min røst som vil bære: vi vil ikke ha islam.’

Du refererer til er nok slettet fra VD...den finnes ikke.I god tradisjon her på VD når noen er frekke nok til å snakke i klarspråk.

Forresten.....SAW....Hva var galt i den kommentaren til Robin Haug.?

Kommentar #10

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.

Nærmere en (foreløpig?) verbal krigshissing kommer man vel ikke? Ordlyden minner meg om Robin Haugs utsagn her på VD ” ’Du vet godt det er min røst som vil bære: vi vil ikke ha islam.’ (innlegg #137)

Det er intet krigshisseri over mitt utsagn, Wahl. Det uttrykker simpelt hen noe jeg tror. Jeg er av den oppfatning at Islam ikke har noen fremtid, heller ikke her i Europa. Med tid vil "euroislam" smuldre og forvitre. Dette er hva jeg tror. Og så inderlig håper.

Noen kan synes dette er latterlig eller håpløst urealistisk. Jeg er lutter øre. Men som sagt er det hva jeg tror og håper, slik jeg "leser" islam-i-Europa.

Hadde du kjent meg, ville du visst jeg er fullstendig ikke-voldelig. Hvis jeg hisser til noe er det å forholde seg til sin samtid kritisk og årvåkent. Man skal skjelne hva som er godt fra vondt. Men Norges internasjonale eks-terrorist, han var ikke bare enda mer overbevist om riktigheten av terror i Israel etter arrestasjonen, men er eksplisitt her på Verdidebatt på at vi de facto befinner oss i en "verbal krig" og at vi er "kombattanter." Omtalte er en voldsforherligende mann, også i sine språklige handlinger. Han er i dag "midtøstenekspert" og "terrorekspert." 

Kommentar #11

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Enig

Publisert rundt 10 år siden

På mange måter enig med deg her, Olav. Det er noe prinsippløst over mange sekulære humanister og ateister idet de har store problemet med å påpeke åpenbar umoral og menneskeforakt blant muslimer, mens kristne blir møtt med krass kritikk.

Jeg er ikke blant dem som gjør et slikt skille, og det har jeg også uttrykt en rekke ganger. Imidlertid er det altfor få muslimer her på VD, og debatt blir det jo først når oppfatninger brytes; jeg skulle derfor ønske det var flere av dem her, slik at deres syn på ulike samfunnsspørsmål kunne belyses, konfronteres og debatteres. 

Kommentar #12

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Dehumanisering ?

Publisert rundt 10 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

dehumaniseringen er påtagelig og gjør vondt langt inn i våre gode og trygge omgivelser.

Dehumanisering er blitt det nye moteordet forstår jeg? Som andre ord, har jeg sikkert ikke grepet det riktige innholdet i dette ordet heller, men prøver.

Dehumanisering tilhører nå ALLE som har lært seg å holde styr på sitt vanskelige følelsesliv, uten å hverken gråte eller angripe med ord eller våpen.

Jeg kan vel ikke annet enn å fortelle dere, at det faktisk har vært en befrielse å bli litt "dehumanisert" og lære litt mer selvdisiplin?

Som "dehumanisert", slipper jeg å reagere med mine primitive reaksjoner. Dette gir meg tilgang til å se bedre hvordan sterke manipulerende krefter styrer følelsene mine iht sin egen agenda.

Så obs - obs. - Jeg tror jeg er et av disse "dehumaniserte" menneskene selv!

Men faktisk tror jeg akkurat dette er hva Jesus ville lære oss ved å gå på "vannet"? Vann= følelser i astrologien. Behersker du dem, ja så kan du jo "gå på vannet"? Kanskje undervises det i "dehumanisering" i de politiske skolene også?

Men etter mitt skjønn kreves det at  du selv velger å gå "Veien", tar ditt eget kors opp i vandringen fremover. - Det oppleves ikke i en håndvending. - Men det gir håp, --- jo fler som blir med og går på "sin vei" og ikke følger flokken.

Altså: Dehumanisering gir håp! - Om man bruker kreftene riktig. - Moselovene gjelder vel fortsatt? Et "dehumanisert " menneske som griper til våpen, har en tro på at "hensikten helliger middelet." Hjulet går fortsatt rundt - og natt og dag følger etter hverandre.

Ja, slik vandret tankene i forhold til dette ordet.

med vennlig hilsen mette

Kommentar #13

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Kommentarer til kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Dehumanisering begynner med at  individer eller grupper som identifiseres med en befolkningsgruppe forstås og behandles ensidig ut fra forestillinger om negative egenskaper (f.eks. mangel på evne til å føle skyld for noe) som iboende i denne befolkegruppen. Neste skritt er når  individene eller gruppene som en konsekvens forstås som usammenlignbare med en selv og egen folkegruppe, og dermed bærende på egenskaper som umuliggjør fellesskap.  

Nå er det ikke alltid lett å forstå hva Hans Rustad skriver ettersom hans tekster ofte er usammenhengende og full av dulgte hentydninger. Etter å ha lest teksten jeg referer til flere ganger, både før og etter jeg skrev innlegget, har jeg fortsatt vansker med å forstå det annerledes enn at han gir uttrykk for stor overraskelse når han registrerer at en muslim kan bære på skyldfølelse. I teksten unnskylder han seg med at han ikke viste bedre, og at det skal være de "allmektige politisk korrekte» som har hindret ham i å vite bedre. Det siste er selvfølgelig en absurd påstand. Når en 13-år gammel jente av muslims opphav kort tid etter 22/7 fortalte om sin skyldfølelse, var det bred mediedekning. Hun kunne ikke fri seg fra følelsen av at hadde det ikke vært for henne, hadde ikke Behring Brevik noen grunn til å drepe alle de han drepte. Det kan selvfølgelig være at alt dette gikk Rustad hus forbi. En annen mulighet er at han tenkte at denne jenta er så ung at hun ennå ikke hadde blitt «korrumpert» av muslimske praksiser, ideer og verdier. En tredje mulighet er at Rustad tok for gitt at det hele bare var en regissert affære fra de politiske korrekte sin side. Hva vet jeg…

Uansett mener jeg det er nødvendig å påpeke det dehumaniserende som kommer til syne i Rustads overraskelse. Tilsynelatende har han oppfattet muslimer generelt (det vil si ca. 1,5 milliarder mennesker) som en grå ensformig masse som han har tilskrevet iboende negative egenskaper. Et annet problem som dukker opp i Rustads tekst er at han åpenbart mener det er de «politiske korrekte» som er årsaken til skyldfølelsen (som nå altså viser seg å være der likevel). Årsaken finnes verken i Behring-Brevik massedrap og terror, og heller ikke hos alle dem som i kommentarfeltet til Rustads artikkel utvetydig gir uttrykk for at i hadde hun ikke vært her, men et annet sted, hadde problemet vært løst. Slik jeg forstår ham, mener han at årsaken ene og alene er at de «politisk korrekte» har gjort det mulig for Shazia Sarwar åbo i Norge, og at de «politisk korrekte» sterkt motsetter seg at hennes tilstedeværelse skal gjøres illegitim gjennom den type hat- og fryktideologier som Behring Brevik (enten han er strafferettslig tilregnelig eller ikke) forsøker å begrunne sin udåd med. 

Kommentar #14

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Mette - dehumanisering.

Publisert rundt 10 år siden

Når mennesker - uansett hvor de kommer fra i verden eller hva de så måtte si seg å tro på - utfører slike barbariskse avlivningsmetoder på andre mennesker, da mener jeg ordet jeg fikk med meg fra innledningen til Øian - "dehumanisering" - har sin anvendelse..

Nå legger jeg inn disse linkene, men jeg advarer alle - de ødela en ellers fortreffelig søndag for mitt vedkommende... her er den levende nedgravde...

http://www.youtube.com/watch?v=6711WsTjRHI

her er fjerning av hoder med motorsag..

http://www.youtube.com/watch?v=zdHI-jGvL3k

Her har mennesker mistet sin menneskelige vurderingsevne og blitt .... dehumanisert ... velger jeg å tro...

Kommentar #15

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

"dehumanisering" - har sin anvendelse

Det er mulig det, men hva har dette med muslimer generelt (1,5 milliarder mennesker) eller den konkrete personen som var utgangspunkt for Rustad artikkel å gjøre? Kan du fortelle meg det?

Kommentar #16

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Haugs #10; jeg sympatiserer litt mer med Haugs `berømmelige` kommentar enn ovenfor Gules `krigs` retorikk (selv om slik retorikk noen ganger er ok etter min mening). Jeg kan slutte meg til Haugs kommentar jeg og si det litt mer diplomatisk kanskje; vi vil ikke ha (mer) religion i Norge og i Europa.

Kommentar #17

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Enig

Publisert rundt 10 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Jeg kan slutte meg til Haugs kommentar jeg og si det litt mer diplomatisk kanskje; vi vil ikke ha (mer) religion i Norge og i Europa.

Helt enig. Hvis man ønsker at irrasjonelle forestillinger skal bli mindre retningsstyrende for befolkningen, så nytter det ikke å forsøke å bekjempe en religion med andre like lite troverdige dogmer.

Kristendommen har aldri vært Islams antitese; de utgjør begge det jordsmonnet som inhumanitet vokser frem på. Det er kun sekulære verdier som kan benyttes til bekjempelse av vrangforestillinger.

Og det vet jeg at både Haug og Gule er enige i...

Eller? 

Kommentar #18

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Nytteløs retorikk

Publisert rundt 10 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Når mennesker - uansett hvor de kommer fra i verden eller hva de så måtte si seg å tro på - utfører slike barbariskse avlivningsmetoder på andre mennesker, da mener jeg ordet jeg fikk med meg fra innledningen til Øian - "dehumanisering" - har sin anvendelse..

Nå legger jeg inn disse linkene, men jeg advarer alle - de ødela en ellers fortreffelig søndag for mitt vedkommende... her er den levende nedgravde...

Selvfølgelig er dette helt sjokkerende grusomt, men hva nytter det?

En muslim kunne jo bare balansere hele ditt poeng ut ved å poste noen linker som viser Joseph Kony´s LRA og deres grusomheter.

Hva skulle du da si? At de "ikke er ekte kristne"?

Kommentar #19

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Du er deg sjøl lik

Publisert rundt 10 år siden

Du vet veldig godt at det rent svada å snakke om denne mannen i sammenheng med kristendom.
Men du gjør det likevel.For om mulig å hefte mer dritt på kristennavnet.

Og på den måten viser du for alle hvor uredelig du er.

Kommentar #20

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Pulveriserte prinsipper

Publisert rundt 10 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Du vet veldig godt at det rent svada å snakke om denne mannen i sammenheng med kristendom.
Men du gjør det likevel.For om mulig å hefte mer dritt på kristennavnet.

Og på den måten viser du for alle hvor uredelig du er.

Du er forblindet av din egen overbevisning, Holt. Alle nødvendige prinsipper pulveriseres ved slik tenkning.

Det er mulig Kony ikke er "ekte kristen", men hva er det som gjør Knut´s youtube-muslimer mer "ekte muslimer" enn Kony og hans gjeng er kristne?

Kommentar #21

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Poenget

Publisert rundt 10 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Men du gjør det likevel.For om mulig å hefte mer dritt på kristennavnet.

Jeg tror poenget til Halvorsen gikk deg hus forbi Holt? Poenget var å påpeke det meningsløse i å klistre enkelthendelser til en religion slik Nygaard gjorde! :-)

Kommentar #22

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Problemet

Publisert rundt 10 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Det er mulig Kony ikke er "ekte kristen", men hva er det som gjør Knut´s youtube-muslimer mer "ekte muslimer" enn Kony og hans gjeng er kristne?

De radikale muslimene har i 2012,er at de lever etter samme prisipper som muhammed gjorde...nemlig å utøve en krigsideologi som en slags religion.

Der har vi forskjellen på Jesus og muhammed som eksempel til etterfølgelse.
Hvis "kristne" i dag driver med vold som redskap for å utbre budskapet,har de ikke Jesus som forbilde,og dermed er de ikke kristne.

Mens som sagt..de som mener seg å følge muhammed,gjør jo som koranen sier.
Ser du forskjellen?
Og kom ikke med det gamle øye for øye greiene i den gamle pakt,det er ikke etter Jesu eksempel.

Kommentar #23

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Opportunistisk retorikk

Publisert rundt 10 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Mens som sagt..de som mener seg å følge muhammed,gjør jo som koranen sier.
Ser du forskjellen?
Og kom ikke med det gamle øye for øye greiene i den gamle pakt,det er ikke etter Jesu eksempel.

Å avskrive GT fordi det tjener et poeng i din retorikk, hjelper lite, så lenge hele Bibelen er grunnlaget for din religion. Det er nettopp det som er problemet med både den og Koranen, at de kan brukes som grunnlag for hva som helst. Mangel på et konsistent og enhetlig grunnlag for god moral, gjør det umulig å forstå hva som egentlig er Guds/Allahs vilje.

Hvis du så blander det med irrasjonalitet og overbevisning om at dogmatisk tro uten bevis er en dyd, så går det galt.

Og det gjør det da vitterlig også. Støtt. 

Kommentar #24

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Du refererer til er nok slettet fra VD...den finnes ikke.I god tradisjon her på VD når noen er frekke nok til å snakke i klarspråk.

Forresten.....SAW....Hva var galt i den kommentaren til Robin Haug.?

Hei Rune, i all hast: I god tradisjon har moderatoren latt også den refererte tråden stå. Det må være noe med måten jeg la det ut som ikke ga treff. jeg fant den og prøver engang til.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat15/thread252728/?next=120 (#137)

Kommentar #25

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Vi er langt fra tema her og som gjelder at muslimer har skyldfølelse over at de finnes i Norge.

Jeg kan slutte meg til Haugs kommentar jeg og si det litt mer diplomatisk kanskje; vi vil ikke ha (mer) religion i Norge og i Europa.’ (Elisabeth #16). Se det hadde vært noe annet. Det er ikke bare litt mer diplomatisk, men et standpunkt som ikke nører under islamhat. Robin Haug sier ”VI vil ikke ha islam” og det er hans røst som vil bære. Dette svarer han til Arnvid Aakre (norsk muslim).

Tilbake til tema: Er det rart at muslimer i Norge kan få skyldfølelser - uansett ståsted

Jeg står ved at det er samsvar mellom det Robin sier til Arnvid, og den av meg i #6 siterte kommentar fra realfreesoul. Og så er det er bare å lese plakater og opprop fra mellom- og krigstiden.

 

 

Kommentar #26

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Hogne Øian. Gå til den siterte teksten.

Dehumanisering begynner med at

Men er ikke dette det som vi tidligere kalte "fordommer" overfor andre menneskegrupper pga rase, religion eller annet?

Er ordet "dehumanisering" blitt et ord som nå brukes på mennesker som opprettholder "fordommer" overfor andre? Beklager, men jeg henger ikke helt med i svingene når det gjelder begrepsapparatet.

med vennlig hilsen mette

Kommentar #27

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Hei Mette

Publisert rundt 10 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Er ordet "dehumanisering" blitt et ord som nå brukes på mennesker som opprettholder "fordommer" overfor andre? Beklager, men jeg henger ikke helt med i svingene når det gjelder begrepsapparatet.

Hos alle arter, også mennesket, finnes det en instiktiv motvilje mot å begå overgrep mot individer innen samme gruppe.

Dehumanisering er enkelt og greit det som skjer når noen reduserer menneskverdet hos andre, for dermed å gjøre det enklere å undertrykke dem og begå overgrep.

Nazistene gjorde dette overfor jødene og et annet eksempel er Rwanda, der hutuene av tootsiene i lang tid ble beskrevet som kakkerlakker og rotter, for dermed å gjøre det enklere å begå massive nedslaktninger av mennesker som tidligere hadde vært naboer og kjente. 

Kommentar #28

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Til Solveig

Publisert rundt 10 år siden

Hei,

Jeg kan slutte meg til Haugs kommentar jeg og si det litt mer diplomatisk kanskje; vi vil ikke ha (mer) religion i Norge og i Europa.’ (Elisabeth #16). Se det hadde vært noe annet. Det er ikke bare litt mer diplomatisk, men et standpunkt som ikke nører under islamhat. Robin Haug sier ”VI vil ikke ha islam” og det er hans røst som vil bære. Dette svarer han til Arnvid Aakre (norsk muslim)....Jeg står ved at det er samsvar mellom det Robin sier til Arnvid, og den av meg i #6 siterte kommentar fra realfreesoul. Og så er det er bare å lese plakater og opprop fra mellom- og krigstiden.` (Solveig)

Jeg er enig i det siste du sier. Jeg synes du har så mye kunnskap og jeg er alltid interessert i å lese hva du skriver så jeg vegrer meg nesten nå for å komme med en mulig innsigelse :)

I den andre tråden så husker jeg ganske godt Aakres synspunkter på temaet `tolkninger av Islam` og jeg ble provosert et par ganger over Aakre og mener han tok feil når det gjaldt et par ting. 

Haugs svar til Aakre (da Haug til slutt skrev det du viser til) kan jeg ikke unnlate å se i en sammenheng etter en diskusjon om tolkninger i Islam i den tråden. Det ble, så vidt jeg husker, vist til fra min sin side, det Rasmussen tar opp i et nytt innlegg hun har skrevet her på verdidebatt + halal-slakt. Mitt poeng var at nei, alt i Islam er ikke åpent for tolkning hvis man ser på enkelte praksiser. Når han ble konfrontert med revisjons`vilje` ang. Koran så var det intet svar. Jeg vet ikke om du husker, spesifikt, Holgersens tråd om islamofobi og antisemittisme. Holgersen, når konfrontert med revisjonsvilje, viste til `man kan ikke revidere fordi det vil ødelegge verseformen(!)`- Aakre på sin side var åpen for alle mulige tolkninger av Islam. Ja, når jeg til og med tok opp det første bud; du skal ikke ha andre guder enn meg`og at jeg mente at her er det på tide med en ny tolkning så respekterte han også den. Mitt problem med både Holgersen og Aakre i denne sammenhengen er at de ikke innser at ALLE ikke kan være enten intellektuell eller sekulær muslim og at Koranen ikke legger særlig til rette for `demokratiske` holdninger i det hele tatt.

Sitatjegere som jakter på Koranen har nemlig et poeng. 1) Det er da ikke DE som har gjort til hellig skrift sterkt kritikkverdige/skadelige passasjer. De bare påpeker det. Så blir man `sår` fordi noen nevner det - når man selv nekter å (tale for å) revidere! Det er jo her det blir så latterlig. Og 2) Haug kanskje blir offer for samme `sitatjeger`taktikk fra deg her - fordi i tolkningen av hva han sa så skal det sees i lys av en bestemt sammenheng. Aakre hadde først en spydig respons til Haug - og i lys av meningsutvekslingene (les; vil ikke ha halal-slaktet kjøtt i Norge, vil ikke ha kjønnssegregering i Norge) så vil også jeg si at jeg ikke vil ha islam. Ihvertfall så skiller Haug mellom muslimer (noe jeg tross alt selv er - på min rare måte) og Islam. 

Men fortsatt; jeg ser ditt poeng og selvfølgelig skal du stå for de sammenligningene som du viser til. De er veldig viktige poenger.

Nå har jeg jo skjønt at noen mennesker hater islam og elsker kristendom. Men jeg regner med at Haug både er med på nei til / skeptisk til både religion (monoetiske) og islam. Og da snakker vi innflytelse på samfunnsutviklingen. Personlig ikke-politisk tro er noe helt annet.      

Kommentar #29

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Og! Solveig; :)

for the record; jeg har ikke noe imot sitatjegere - jeg er en selv. Det er bare så symptomatisk og irriterende at når det gjelder hellige skrifter så er sitatjakten som del av kritikk mot islam et NO NO - og i alle andre sammenhenger så er det Go Go.

Kommentar #30

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Hei Elisabeth, Først: Du skal aldri vegre deg for å komme med innsigelser. Jeg som alle andre trenger motstand og andres synsvinkel. Jeg selv er ikke interessert i å stivne i egne tanker. Og så leser også jeg dine innlegg med interesse! 

Jeg kan ikke se at jeg er særlig uenig med deg i sak. Dine tanker og ”kamp” for å få Koranen og andre skrifter redigert mener jeg selv å ha støttet deg i. I tilfelle nei, så gjør jeg det herved. Og mitt forhold til dyr (+ halal/ kosherslakt) kjenner du godt til.

Er likevel ganske tvilende til at en revisjon vil skje i nær fremtid fordi Koranen anses som hellig skrift på lik linje med at jøder og kristne anser GT som hellig skrift og kristne i tillegg det NT. Sist nevnte har jo fått en revisjon og vi har tenkt å skaffe oss den til sammenligning. Er spent om man har gjort noe i fht flg steder: ”Og bror skal overgi bror til døden, og en far sitt barn, og barn skal reise sig mot foreldre og volde deres død .” (Mat.10, 20) ”Tro ikke at jeg er kommet for å skape fred på jorden;. Jeg er ikke kommet for å sende fred, men sverd. ” (Mat.10,34).

Så til det å ikke ville innse at ALLE ikke kan være enten intellektuell eller sekulær muslimer: Ja, det er et problem at det alltid finnes fanatikere som påberoper seg gud. ”Gott mit uns”, som det heter på tysk. Og om målet skal være at sharialovene skal komme stå over våre lover, så skal vi sloss mot en hver slik tilnærming. Det må handles årvåkent, for en slik tanke skremmer også meg til det innerste. Jeg eier ikke Koranen men gikk gjennom teksten i GT-NT i går. Det vil ikke bli så mye igjen av bøkene om man tok vekk alt det som er uakseptabelt – sett med dagens øyne. Går ut fra at det samme gjelder for Koranen – ikke et hår bedre? Hvordan handle når en snarlig revidering av de hellige skrifter av alle tekster som inneholder oppfordring til krig, plyndring, voll, voldtekt, undertrykking, diskriminering etc eventuelt først ligger i fremtiden? Tror du at vi kan utslette all tro – forby islam? Eller finnes det gode løsninger for sameksistens?

Du kommer stadig tilbake til forholdet ”mennesket – dyr”. Jeg tenker også på hvor mye vold mot barn Salomos ordspråk har utvirket "Den som sparer på riset, hater sin sønn, den som elsker ham, tukter ham tidlig" (13, 24). Jeg vet ikke om noe lignende finnes i Koranen. Utelukker det ikke. Apropos: Gary Ezzo’s Babyguiden ble anbefalt en ung far av helsesøster på helsestasjon så sent som i 2010! Jeg tror den er forbudt nå. (Gary Ezzo er en amerikansk tv-evangelist). En guide til oppfostring av barn til ekstremisme, slik jeg ser det.

Ut fra mitt syn kommer jeg med flg spørsmål: Hva er løsningen for vårt felleskap som kan utelukke å fremprovosere en katastrofe lik den jeg har opplevd før? At det er krefter i gang som arbeider hardt for en slik katastrofe – et arbeid for et rent Europa , er jeg personlig ikke i tvil om. Det er her jeg oppfatter Haug som en pådrive til. Retorikken ligner for meg på for eksempelMichael Stürzenbergers (i tysk avdeling forDefence) League).That’s just me.Du ser det annerledes. Jeg får lytte bedre. Og ja, jeg har hengt meg opp nevnte sitat fra hans penn.

for the record; jeg har ikke noe imot sitatjegere - jeg er en selv. Det er bare så symptomatisk og irriterende at når det gjelder hellige skrifter så er sitatjakten som del av kritikk mot islam et NO NO - og i alle andre sammenhenger så er det Go Go.’ (#29) Da jeg våget meg på nettdebatt (NM/ VD) var forumene oversvømmet av sitater – klippet og limt. De gjorde meg helt blinde. Jeg selv overkom ikke slike innlegget - innlegg på lengde med flere mil. Jeg betraktet dem på linje med spam. Det har jeg vel sagt også. Men i hvilken andre sammenhenger mener du at man tenkerGå Gå? Jeg blir også blind når det her i endeløs lange innlegg på flere tråder slås i bordet med bibelsitater - som en tsunami!

 

Det er mine tanker. Takk Elisabeth at du ikke vegret deg for å konfrontere meg med det du tenker og det du er uenig med meg i. Det tvinger meg til sortere egne tanker, kaste det ubrukelige og ta vare/ uttrykke bedre det jeg mener.

 

Kommentar #31

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Tusen takk for interessante og gjennomtenkte svar, Solveig. Du har så mange gode spørsmål og jeg har lyst til å kommentere så jeg limer inn hele ditt svar :)

Hei Elisabeth, Først: Du skal aldri vegre deg for å komme med innsigelser. Jeg som alle andre trenger motstand og andres synsvinkel. Jeg selv er ikke interessert i å stivne i egne tanker. Og så leser også jeg dine innlegg med interesse! Jeg har nylig forstått at du er født like før 2. verdenskrig og jeg synes du har et sånt åpent og ungt sinn så hvem er jeg til å kritisere.. Livsklokken! :) Men min tanke er og at hvis jeg vegrer meg for innsigelser mot deg så gjør sikkert andre det også ovenfor meningsfeller i andre sammenhenger..Men du vet nok jeg ikke vil stoppe likevel ;) 

Jeg kan ikke se at jeg er særlig uenig med deg i sak. Dine tanker og ”kamp” for å få Koranen og andre skrifter redigert mener jeg selv å ha støttet deg i. I tilfelle nei, så gjør jeg det herved. Og mitt forhold til dyr (+ halal/ kosherslakt) kjenner du godt til. Min kamp - takk for feedback - svelg - nei dette er IKKE min kamp, det ser bare ut til at det har blitt litt sånn i det siste. Egentlig kaster jeg litt bort tiden og jeg vet det. Det er jo å skrive om og kanskje forhindre mishandling av dyr, industrielt landbruk - den kommende kolonisering av kysten til fiskeoppdrett - som egentlig er min kamp som jeg burde skrive om!! Life...!

Er likevel ganske tvilende til at en revisjon vil skje i nær fremtid fordi Koranen anses som hellig skrift på lik linje med at jøder og kristne anser GT som hellig skrift og kristne i tillegg det NT. Sist nevnte har jo fått en revisjon og vi har tenkt å skaffe oss den til sammenligning. Er spent om man har gjort noe i fht flg steder: ”Og bror skal overgi bror til døden, og en far sitt barn, og barn skal reise sig mot foreldre og volde deres død .” (Mat.10, 20) ”Tro ikke at jeg er kommet for å skape fred på jorden;. Jeg er ikke kommet for å sende fred, men sverd. ” (Mat.10,34). Jeg mener det er urealistisk å revidere Koranen, men når noen blir konfrontert med passasjer man selv sterkt tar avstand fra og viser til `synd å endre verseformen` - eller tolk som du vil (!) - så begynner jeg faktisk litt å lure på forstanden til disse da man ikke innser at alle muslimer ikke kan være intellektuelle eller sekulære. Umulig. Og dette bidrar faktisk Koranen (og Hadith) til (også Bibelen) fordi den er autoritær i sin form. Jeg prøver bare `å redde` disse religionene jeg - derfor er jeg opptatt av det. For man kan ikke bli kvitt dem. Det er ikke alt som har vist seg åpent for tolkninger, men det jeg ønsker er at troende selv i mange/ noen tilfeller bør tale FOR revisjon og ikke at man SKAL revidere.   

Så til det å ikke ville innse at ALLE ikke kan være enten intellektuell eller sekulær muslimer: Ja, det er et problem at det alltid finnes fanatikere som påberoper seg gud. ”Gott mit uns”, som det heter på tysk. Og om målet skal være at sharialovene skal komme stå over våre lover, så skal vi sloss mot en hver slik tilnærming. Det må handles årvåkent, for en slik tanke skremmer også meg til det innerste. Jeg eier ikke Koranen men gikk gjennom teksten i GT-NT i går. Det vil ikke bli så mye igjen av bøkene om man tok vekk alt det som er uakseptabelt – sett med dagens øyne. Går ut fra at det samme gjelder for Koranen – ikke et hår bedre? Hvordan handle når en snarlig revidering av de hellige skrifter av alle tekster som inneholder oppfordring til krig, plyndring, voll, voldtekt, undertrykking, diskriminering etc eventuelt først ligger i fremtiden? Tror du at vi kan utslette all tro – forby islam? Eller finnes det gode løsninger for sameksistens? Jeg tror du har misforstått meg her. Jeg håper mitt svar ovenfor forklarer hva jeg mener.

Du kommer stadig tilbake til forholdet ”mennesket – dyr”. Jeg tenker også på hvor mye vold mot barn Salomos ordspråk har utvirket "Den som sparer på riset, hater sin sønn, den som elsker ham, tukter ham tidlig" (13, 24). Jeg vet ikke om noe lignende finnes i Koranen. Utelukker det ikke. Apropos: Gary Ezzo’s Babyguiden ble anbefalt en ung far av helsesøster på helsestasjon så sent som i 2010! Jeg tror den er forbudt nå. (Gary Ezzo er en amerikansk tv-evangelist). En guide til oppfostring av barn til ekstremisme, slik jeg ser det. Ja, jeg gjør det. Dette fordi at i spesiesismen så ligger erfaringsgrunnlaget for å kunne, ja la oss si, dehumanisere i det hele tatt.

Ut fra mitt syn kommer jeg med flg spørsmål: Hva er løsningen for vårt felleskap som kan utelukke å fremprovosere en katastrofe lik den jeg har opplevd før? At det er krefter i gang som arbeider hardt for en slik katastrofe – et arbeid for et rent Europa , er jeg personlig ikke i tvil om. Det er her jeg oppfatter Haug som en pådrive til. Retorikken ligner for meg på for eksempelMichael Stürzenbergers (i tysk avdeling forDefence) League).That’s just me.Du ser det annerledes. Jeg får lytte bedre. Og ja, jeg har hengt meg opp nevnte sitat fra hans penn. Jeg har også oppfattet andre av Haugs kommentarer slik du beskriver her. Det jeg viste til var det bestemte utsagnet og i hvilken situasjon det ble sagt. Jeg står for det. Man kan si; Det blir å ta igjen med samme mynt det. Og noen ganger er det ok. Kan gjøre et godt poeng. Dette i tillegg til de sidene ved Islam som kom opp i den tråden som jeg nevnte.   

for the record; jeg har ikke noe imot sitatjegere - jeg er en selv. Det er bare så symptomatisk og irriterende at når det gjelder hellige skrifter så er sitatjakten som del av kritikk mot islam et NO NO - og i alle andre sammenhenger så er det Go Go.’ (#29) Da jeg våget meg på nettdebatt (NM/ VD) var forumene oversvømmet av sitater – klippet og limt. De gjorde meg helt blinde. Jeg selv overkom ikke slike innlegget - innlegg på lengde med flere mil. Jeg betraktet dem på linje med spam. Det har jeg vel sagt også. Men i hvilken andre sammenhenger mener du at man tenkerGå Gå? Jeg blir også blind når det her i endeløs lange innlegg på flere tråder slås i bordet med bibelsitater - som en tsunami! Jeg holdt på å tippe over selv ved første møte med VD! Mer enn en gang har jeg hørt at anti-rasister (som kan sies å være meningsdannere) peker på at en bestemt karakteristika ved islamofobi er det når man drar fram de stygge sitater fra Koranen/hadith etc. Evnen til ikke å se disse sitatene i en sammenheng vitner så om ekstremisme mener man da. En hatkampanje. Man må se siater i en historisk kontekst osv. Man skjønner så ikke selv at alle muslimer ikke kan bli enig i lik tolkning (sekulær, intellektuell)  - så man beskytter `retten` til å tolke Koranen litt mer brutalt når man ikke vil tale for revisjon. Ja, så kom jeg tilbake til dette. Når så, ja, vanlige debattanter utfordrer setninger og siterer dem hos motdebattanter - ja, så er jo det sunt og velkomment. Det er jo her det hele blir så dumt.

Det er mine tanker. Takk Elisabeth at du ikke vegret deg for å konfrontere meg med det du tenker og det du er uenig med meg i. Det tvinger meg til sortere egne tanker, kaste det ubrukelige og ta vare/ uttrykke bedre det jeg mener. U are a star! Beste Hilsner fra Elisa

PS; Takk til Hogne Øian som lar oss samtale i hans tråd - så langt fa temaet!

Kommentar #32

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Og der fikk Shazia Sarwar i Aftenposten i dag så hatten passer –  av Shabana Rehman Gaarder

Skyld og uskyld

http://nrk.no/227/dag-for-dag/skyld-og-uskyld-1.8115864

Kommentar #33

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Jeg mener det er urealistisk å revidere Koranen, men når noen blir konfrontert med passasjer man selv sterkt tar avstand fra og viser til `synd å endre verseformen` - eller tolk som du vil (!) - så begynner jeg faktisk litt å lure på forstanden til disse da man ikke innser at alle muslimer ikke kan være intellektuelle eller sekulære. Umulig. Og dette bidrar faktisk Koranen (og Hadith) til (også Bibelen) fordi den er autoritær i sin form. (…)Man skjønner så ikke selv at alle muslimer ikke kan bli enig i lik tolkning (sekulær, intellektuell)  - så man beskytter `retten` til å tolke Koranen litt mer brutalt når man ikke vil tale for revisjon. (Elisabeth #31). Nå forstår jeg hva du mener, kan se det med dine øyne og gir deg rett, Ja! En linedans av dimensjoner.

Kommentar #34

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.

Nå forstår jeg hva du mener, kan se det med dine øyne og gir deg rett, Ja! En linedans av dimensjoner

Ja! Ååå, godt at du så det!

For jeg ordla meg litt rotete, men det var dette jeg ville ha fram.

Når det gjelder min definisjon av `jakten på sitater` så tenkte jeg ikke på de debattanter som responderer med å sitere fra hellige skrifter (kristne på VD f.eks.) - men der når kritikere går etter (potensielt) skadelige passasjer.

Etter min oppfatning så gis det mer rom for ytringsfrihet i religionsfrihetens navn enn det man normalt ville tolerere fra `ideologiske ytringer`(som rasismeparagrafen kan fange opp, f.eks.) Jeg tror f.eks. at i rettsaken mot Breivik så vil forsvaret på en eller annen måte komme inn på dette. Og dette kan by på et selvstendig poeng - oppi det hele tragiske..    

Kommentar #35

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Etter min oppfatning så gis det mer rom for ytringsfrihet i religionsfrihetens navn enn det man normalt ville tolerere fra `ideologiske ytringer`(som rasismeparagrafen kan fange opp, f.eks.) Jeg tror f.eks. at i rettsaken mot Breivik så vil forsvaret på en eller annen måte komme inn på dette. Og dette kan by på et selvstendig poeng - oppi det hele tragiske.’. (Elisabeth)

Dette har jeg tygget på, klødd meg i hue over, men skjønner likevel ikke dybden av det du sier. Tror jeg må ha med teskje.  

 

Kommentar #36

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

 

`Religiøs frihet og likestilling.

Verdiene likestilling og ikke-diskriminering kan komme i konflikt med religiøse samfunn, som hevder at bare menn skal være religiøse ledere, eller at bare menn overhodet skal kunne inneha posisjoner i samfunnet. En liknende konflikt angår seksuell orientering, der noen trossamfunn har ment at homofili er grunn til å holde en person utenfor verv og stillinger. Denne saken fortsetter å være omstridt i statskirken og andre kristne trossamfunn. Derfor har det vært argumentert for at lovverk eller andre sanksjoner skal tas i bruk for å stanse slik praksis. Det kan bety at offentlig støtte ikke gis til slike organisasjoner, eller også at de møtes med former for straffeforfølgelse. Et argument for å gripe inn er at å unnlate og reagere kan forstås som at likestilling mellom kjønn rangeres lavere som verdi.`

 http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2011/nou-2011-14/12/4/1.html?id=650987 

 

Jeg skjønner at du tygger litt på det jeg sa. Jeg og. Men som vi er enige i så finnes det eksempler på `hate-speach` i både Koran og i Bibel og hvis en som tror velger å gjengi disse passasjene - ja, i en setting hvor engasjementet er stort - så er mitt inntrykk at hat-taler som gjemmes som `Guds ord` i større grad blir akseptert enn det andre ytringer blir akseptert. Som sitert ovenfor (og jeg kan sikkert lete fram en del eksempler) så har mange i Norge vært usikker på og forvirret over hvordan man skal håndtere `den nye` religionens inntog (litt generelt sier jeg det her) i Europa. Derfor har på et tidspunkt Erna Solberg talt for lokale shariadomstoler for privatsfæren og derfor tok det lang tid før Mullah Krekar ble tiltalt for noe som helst. Når det gjelder hvordan dette skal komme inn som element i forsvaret av Breivik - det vet jeg altså ikke.   

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere