Anders Helge Myhren

275

Israel og ofrene

Publisert: 5. des 2009

Ingen av oss ønsker å bli glemt.  Den sikreste måten å ikke bli glemt på er å få barn, som våre liv kan leve videre gjennom.

Hvorfor har vi idrettstjerner?  De trener og står på, fordi de ønsker å bli til noe som vil bli husket av andre.  Slik er det også med kunstnere, slike som malere, skulpturbyggere, forfattere og tegnere.  At deres tallenter og hardt arbeid blir deres lønn er en ting, men innerst inne ønsker de også å bli kjent og anerkjent mens de lever og etter at de er døde.  Noen er så heldige å komme i historiebøkene, i litteraturhistorien.  Men de fleste av os blir glemt etter noen generasjoner, slik er det bare...

Holocaustofrene.

Holocaustofrene blir aldri glemt, verken de som døde i leirene eller de som overlevde.  Deres offer og lidelser, som  overgår langt utover det vi kan fatte.  Men deres offer var ikke forgjeves.  Landet Israel ble bygget på deres død og lidelser.  Hadde de ikke vært for holocaust, så hadde det heller ikke vært noe Israel, Guds lovede land til jødene.  Dersom ingen Israel, ingen Jesus gjenkomst.  Uten Jesu gjenkomst ingen oppstandelse fra de døde for deg og meg.  Uten dette landet kunne ikke alle Guds løfter gå i oppfyllelse.

Så er det alltid noen som påstår at Gud er så mektig at Han kan gjøre alt mulig likevel.  Det kan Han, men du må også huske, at Han har gitt alle mennesker en  fri vilje.  Det er Satan som er denne verdens Gud og som har kommandoen her nede.  Da er det opp til deg og meg å velge side og bli født ut av denne verden og inn i Guds verden.  Det gjøres ved omvendelse til Gud gjennom troen på Jesus Kristus.

Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Hva tenker du?

Publisert nesten 12 år siden

Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det virker som om du vil høre et 'halleluja for holocaust, og en rungende applaus for døde palestinske barn. ' Kunne vi bare få jordens undergang også, så ville det vært perfekt?

Det blir så surrealistisk og for mine øyne 'sykt' at man ikke vet hvordan man skal svare.

Kommentar #2

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

re

Publisert nesten 12 år siden

"Landet Israel ble bygget på deres død og lidelser.  Hadde de ikke vært for holocaust, så hadde det heller ikke vært noe Israel, Guds lovede land til jødene.  Dersom ingen Israel, ingen Jesus gjenkomst. "

..............

...............

I årtidene før 1948 vart det teologisk diskutert om Gud skulle gje jødane landet tilbake.

Mange var heilt sikre på at Gud hadde forkasta jødane då dei ikkje tok imot Jesus slik dei burde.

Men som alltid så er det nokon som trur på det skrivne ordet i Bibelen. Arthur Pink skreiv lenge før det skjedde.

http://www.gregwolf.com/pink/antichrist/antichrist17.htm

"It must be borne in mind that the Jews ARE TO RETURN to Palestine and there re-assume a national standing whilst yet unconverted. There are a number of passages which establish this beyond question. "

Han såg at jødane var NØYDD å koma tilbake til landet sitt for at bibelens profetiar skulle oppfyllast.

Det same gjeld tempelet på tempelhøgda. Det MÅ koma på plass om dei siste profetiske hendingane skal skje.

Diverre er mange kristne like blinda av Paulus som adventistane er blinda av Ellen White.

Dei forstår ikkje ein gong kven Guds folk er , men det er ikkje så rart heller når dei les Paulus.

 "Rett jøde er ikke den som er jøde i det ytre, og rett omskjærelse skjer ikke i det ytre, på kroppen. 29 Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret i hjertet, ved Ånden og ikke ved bokstaven" Romarane 2

Innanfor kyrkja ser me ein heil del personar som sprer denne vranglæra om jødane.

Det vert kalla erstatningsteologien.

Jerusalem er ikkje lenger Jerusalem , det er dei kristne - osv.

Eg synes ikkje du skal skriva at holocaust var grunnen til at Israel vart oppretta.

 I Sin plan har Gud den fulle kontrollen.

Han førte Israel ut av Egypt på dagen 430 år etter at Abraham inngjekk omskjeringspakta med Gud.

Han førte Israel tilbake til landet sitt nøyaktig 70 år etter fangenskapet i Babylon starta, slik han lova.

No kjem slutten og Jesu gjenkomst 80 år etter at Gud igjen gav jødane landet.

Gud har full kontroll.

Kommentar #3

Åge Johansen

0 innlegg  37 kommentarer

Israel og ofrene

Publisert nesten 12 år siden

Hva med de 20 millionene som Sovjet "ofret"? Eller kineserne som ble drept av Japanerene? Sigøynerne,homofile,tilbakestående ?

Så din gud ofret noen millioner jøder for at resten av dem skulle få ett land ?

En ond gud.

Kommentar #4

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: Israel og ofrene

Publisert nesten 12 år siden
05.12.09 kl. 12:24 skrev Åge Johansen:

Hva med de 20 millionene som Sovjet "ofret"? Eller kineserne som ble drept av Japanerene? Sigøynerne,homofile,tilbakestående ?

Så din gud ofret noen millioner jøder for at resten av dem skulle få ett land ?

En ond gud.

Dessverre så er det snakk om onde mennesker, og som om det ikke var nok

If only there were evil people somewhere insidiously committing evil deeds, and it were necessary only to separate them from the rest of us and destroy them. But the line dividing good and evil cuts through the heart of every human being. And who is willing to destroy a piece of his own heart?I


Så er det ikke engang slik at de bare er onde, slik at det er lett og sjalte de vekk. De kan til og med være prester som gjør mye godt, men som av ideologiske grunner er villige til å gjøre ondt fordi deres moralsystem har blitt forkvaklet.


To do evil a human being must first of all believe that what he's doing is good... Ideology - that is what gives devildoing its long-sought justification and gives the evildoer the necessary steadfastness and determination. That is the social theory which helps to make his acts seem good instead of bad in his own and others' eyes, so that he won't hear reproaches and curses but will receive praise and honors.

Sitater av Alexandr Solzhenitsyn

Kommentar #5

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

RE: Hva tenker du?

Publisert nesten 12 år siden
05.12.09 kl. 12:18 skrev Morten Christiansen:

Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det virker som om du vil høre et 'halleluja for holocaust, og en rungende applaus for døde palestinske barn. ' Kunne vi bare få jordens undergang også, så ville det vært perfekt?

Det blir så surrealistisk og for mine øyne 'sykt' at man ikke vet hvordan man skal svare.

 Det er ikke bare sykt, det er mere trist. Hele verden er forsåvidt syk. Jeg vurderer også å svare men finner ikke åpning, har prøvd før. Det du, med andre skal vite er at alle kristne tror ikke dette om Gud. Mange tror Israel er Guds folk, hedning eller ikke og at disse åndelige troende oppfyller de åndelige gitte profetier. Dermed er "Israelvennene", her over ute på villfarelsens onde veier. Man ser ikke at den nye pakt opphevet den gamle pakt og forserer derfor frem en ny helligdom i landet Israel, enda den sanne helligdom er i følge troen i Himmelen. Der er Jesus og Han vil aldri sette sine føtter inn i en avgudstilbedende helligdom på denne jords Jerusalem. De som er kristne ser opp til himmelens Jerusalem. Her ligger altså forskjellen og alt dette har sin basis i at man ikke aksepterer profetien i Daniel 9:24-27. Jødedommen har fordømt de som tror på denne, for denne profeti avslutter denne jords Israel som Guds nasjon ved korset og slik går det nå følelsene tar overhånd over forstanden og vet med dette at nå er bålet fyrt opp. ;)   

Kommentar #6

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

.

Publisert nesten 12 år siden

Jeg holder kun Myhren ansvarlig for hva Myhren skriver, og vet at det han sier ikke er det vanlige syn blant kristne.

Kommentar #7

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Jødene og Israel

Publisert nesten 12 år siden

Jeg har i 3 lørdager tatt opp hvordan Israel ble til en stat igjen, etter 2000 år i landflyktighet.  Bare det at de har beholdt sin nasjonalitet er et under.  At de i tillegg fikk sitt land tilbake er også et under. 

Men nå har jeg skrevet det jeg har på hjertet om den saken, takk for at dere leste det jeg skrev og at noen av dere kommenterte det.

www.evangeliekirken-arendal.no

Hvordan liker dere den nye logoen til Evangeliekirken?

Kommentar #8

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: Hva tenker du?

Publisert nesten 12 år siden
 Mange tror Israel er Guds folk, hedning eller ikke og at disse åndelige troende oppfyller de åndelige gitte profetier. Dermed er "Israelvennene", her over ute på villfarelsens onde veier.  

Svar:

Det er trist og leit at adventistane trur DEI er Guds folk.Det sane gjer Jehovas Vitne og utallig andre menighetar.

Erstatningsteologien er dagens store falsum.

Profetiane i Matteus skal oppfyllast heilt bokstavleg.Då Jesus sa desse orda var det berre jødane han tenkte på.Den kristne menigheten var ikkje oppretta.

 "Når de då ser at «den øydande styggedomen», som profeten Daniel har tala om, står på den heilage staden – skjøn det, den som les! – 16 då må dei som er i Judea, røma til fjells; 17 den som er på taket, må ikkje gå ned og henta noko i huset; 18 og den som er ute på marka, må ikkje gå heim etter kappa si. 19 Stakkars dei som ventar barn og dei som gjev bryst i dei dagane! 20 Men bed at de må sleppa å røma om vinteren eller på ein sabbat! 21 For då skal det verta så store trengsler som det aldri har vore frå verda vart skapt og til no, og som det heller aldri meir skal verta. 22 Og vart ikkje den tida avkorta, kom ikkje noko menneske til å verta frelst. Men for dei utvalde skuld skal den tida gjerast kortare.....Så snart denne trengselstida er over, skal sola mørkjast og månen missa sitt ljos. Stjernene skal falla ned frå himmelen og kreftene i himmelrømda skakast. 30 Då skal teiknet åt Menneskesonen syna seg på himmelen, og alle folk på jorda skal setja i med klagerop; og dei skal sjå Menneskesonen koma på himmelskyene med stor makt og herlegdom. 31 Medan luren ljomar, skal han senda ut englane sine, og dei skal samla dei han har valt seg ut, frå heimsens fire hjørne, frå himmelbryn til himmelbryn"

 Her er det sankk om det bokstavlege Israel og Jerusalem. Teksten viser kva som vil skje med jødane no på slutten.

Dei vil oppleva den verste trengslestida i historien. Dersom denne tida ikkje hadde vorte forkorta ved Guds inngripen så ville ikkje ein einaste jøde overlevd.

Helvetet startar når Antikrist inntek tempelet til jødane på tempelhøgda.

Denne grusomme trengselstida vert avløyst av Jesu kome i himmelens skyer.

..straks etter denne trengselstida... kjem Jesus.

Adventistane greier med denne teksten å rota det skikkeleg til.

Trengselstida er frå 538 -1798. Straks etter denne trengselstida skjedde solformørkelsen i 1780 og stjernefallet i 1833 -:

Slik går det når ein set sin lit til ein falsk profet- Ellen Gould White og dermed forkastar kven som er Guds Folk.

Litt frå Mot Historiens Klimaks

 .."sin samtale med disiplene på Oljeberget hadde Jesus skildret den langvarige trengselstiden for menigheten - de 1260 år med pavelig forfølgelse - som han lovte skulle bli forkortet. Han hadde nevnt bestemte begivenheter som skulle skje før hans gjenkomst, og angitt tiden da den første skulle finne sted: «Men i de dager, etter denne trengselstid, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys.» De 1260 dager, eller år, endte i 1798. Et kvart århundre tidligere hadde forfølgelsen nesten opphørt. Så skulle solen bli formørket. Den 19. mai 1780 ble dette oppfylt. Et av de merkeligste og hittil uoppklarte fenomener er den mørke dagen, den 19. mai 1780, da det fant sted en uforklarlig formørkelse over store deler av Ny-England."

http://www.mothistoriensklimaks.no/mhk17.html

Det er berre utruleg at adventistane held på å undervisa med slikt vrøvl.

"Den 19. mai 1780 blir i historien omtalt som «den mørke dagen». Helt siden Moses' tid kjenner man ikke til et mørke så ugjennomtrengelig og utbredt og av så lang varighet. Skildringen som øyenvitner gav, er bare et ekko av Herrens ord som profeten Joel skrev ned to og et halvt tusen år tidligere: «Solen forvandles, den formørkes, og månen blir som blod før Herrens dag kommer, den store og skremmende"

http://www.mothistoriensklimaks.no/mhk23.html

Adventistane eller Millerbevegelsen tok totalt feil i tida 1843/44. Jesus kom ikkje tilbake. I stdaen for å då beklaga laga ein til dette systemet om at Jesus etter sin himmelfart reiste inn i den fyrste avdeling i himmelen-det hellige for deretter i 1844 å reisa inn i det aller helligste (høgheilage).

"Det var slått fast at disse profetiske dagene måtte ende utpå høsten 1844. I likhet med kristenheten for øvrig mente de adventtroende at jorden eller en del av den måtte være helligdommen. De trodde at rensingen av helligdommen betydde at jorden skulle bli renset med ild på den ytterste dag, og at det skulle skje samtidig med Jesu gjenkomst. Derfor gikk de ut fra at Kristus ville komme tilbake i 1844."

Det er mest til å smila av,men faktum er at veldig mange forkynner dette med glød.

(Life style channel)

Det er ikkje rart Jesus seier: Pass på at ingen fører dykk vill.

Det skal verta så vanskeleg på slutten å skilja mellom sanning og løgn at til og med dei utvalgde skal førast vill om det er mogeleg.


   

Kommentar #9

Anders Larsen

0 innlegg  75 kommentarer

RE: RE: RE: Hva tenker du?

Publisert nesten 12 år siden
05.12.09 kl. 15:27 skrev Torstein Langesæter: ...Derfor gikk de ut fra at Kristus ville komme tilbake i 1844."

Det er mest til å smila av,men faktum er at veldig mange forkynner dette med glød.

24.11.09 kl. 13:16 skrev Torstein Langesæter:

Enno er det ca 19 år igjen. 

jada...

Kommentar #10

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Autoritet

Publisert nesten 12 år siden

Når det gjelder adventistene, Momonere og Jehovas Vitner så må en være utrolig godtroende ,når en tror på disse bøkene noen mennesker har skrevet.  Nei, det er bare bibelen og bibelen alene som har noe verdi.  Bibelen er skrevet av Den Hellige Ånd og ingen annen, og derfor har den største autoritet. 

Kommentar #11

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: Autoritet

Publisert nesten 12 år siden
05.12.09 kl. 15:52 skrev Anders Helge Myhren:

Når det gjelder adventistene, Momonere og Jehovas Vitner så må en være utrolig godtroende ,når en tror på disse bøkene noen mennesker har skrevet.  Nei, det er bare bibelen og bibelen alene som har noe verdi.  Bibelen er skrevet av Den Hellige Ånd og ingen annen, og derfor har den største autoritet. 

 Er det noen som har en ironimåler til overs, det ser ut til at min eksploderte akkurat nå.

Kommentar #12

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

RE: RE: Autoritet

Publisert nesten 12 år siden
05.12.09 kl. 19:03 skrev Morten Christiansen:   Er det noen som har en ironimåler til overs, det ser ut til at min eksploderte akkurat nå.

hehe, ja selv om det også er usakelige angrep er det ingen vits i å forsvare seg for makan til useriøsitet finner man ikke.

Her er iallefall en seriøs lettfattelig bok med historiske fakta og linker til skriften som brukes av kristne forsvarere av den gamle pakts jødedom.

http://www.norskbokforlag.no/pd1527719965.htm?categoryId=22

TEOLOGI: Israel og kirkenDenne boken av Jacques Doukhan gir et betydningsfullt bidrag til forståelsen av dialogen mellom trosretningene. Den oppmuntrer både jøder og kristne til å foreta en hjerteransaking for å overvinne teologiske fordommer og mistillit.Dette er en bok som viser innsikt, som går i dybden og er forfriskende. Den tilbyr et utvalg av kjøttfulle bein som vil gi dem som driver dialog mellom trosretningene noe å tygge på. Doukhans argumenter er dypt rotfestet i teologien og historien, men gjenspeiler også forfatterens egen åndelige reise. Israel og kirken er et inntrengende kall til jøder og kristne om på nytt å vurdere sitt to tusen år lange forhold til hverandre og å lære av den andre part å sette pris på det som binder de to trosretningene sammen. Forfatteren viser respekt for individenes identitet og det de legger vekt på, samtidig som han hevder at uvitenhet, smerte og atskillelse kan og må overvinnes dersom jøder og kristne skal kunne arbeide på en virkningsfull måte som ’'to stemmer for den samme Gud.'’ Dette er nødvendig lesning for alle som ønsker at deres egne tanker om møtet mellom jøder og kristne skal bli både utfordret og utviklet.
Kommentar #13

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: RE: Autoritet

Publisert nesten 12 år siden

http://www.norskbokforlag.no/pd1527719965.htm?categoryId=22

Dette er en bok som viser innsikt, som går i dybden og er forfriskende.

 Svar.

Ja ,det er Norsk bokforlag som utgir "Mot Historiens Klimaks" som eg siterte frå.

Litt til:

http://www.mothistoriensklimaks.no/mhk18.html

«Stjernene skal falle»

I 1833, to år etter at Miller begynte å forkynne Kristi snare gjenkomst, kom det siste av tegnene som Jesus hadde lovt som varsel om sitt annet komme. Jesus hadde selv sagt: «Stjernene skal falle ned fra himmelen.» Og da Johannes i et syn så de begivenheter som skulle innvarsle Herrens dag, sa han: «Himmelens stjerner falt ned på jorden som når umodne frukter drysser av et fikentre i storm.»21

Denne profetien fikk en slående og imponerende oppfyllelse i det store meteorregn den 13. november 1833. Det var det mest omfattende og praktfulle fall av meteorer som er omtalt i historien. «Hele himmelen over De forente stater var som et eneste fyrverkeri i flere timer. Helt siden de første nybyggerne slo seg ned i dette landet, har det aldri forekommet et slikt atmosfærisk fenomen som er blitt iakttatt med så stor beundring av noen og med slik skrekk av andre.»

Dette viser vel kor oppdatete adventistane er.

Jesus seier:

"Så snart denne trengselstida er over, skal sola formørkjast og månen mista sitt lys. Stjernene skal falla ned frå himmelen og kreftene i himmelrommet bli rokka. 30 Då skal teiknet til Menneskesonen syna seg på himmelen, då skal alle folk på jorda setja i med klagerop, og dei skal sjå Menneskesonen koma på himmelskyene med stor makt og herlegdom. 31 Medan basunen ljomar, skal han senda ut englane sine, og dei skal samla dei han har valt seg ut, frå dei fire verdshjørna, frå den eine enden av himmelen til den andre. "

Forklaringa er enkel-:

Det skjedde i 1833.

Det er noko som heiter å fylgja med i timen.

Dersom du vender ansiktet mot det bokstavlege Jerusalem og Israel så vil du sjå at ting vil skje nøyaktig slik det er forutsagt.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere