Kjetil Landrog

16

Er Kvarmes syn vemmelig?

Per-Kristian Foss - en kjempe i Høyre og åpen homofil mener dette. Dette pga Kvarmes konservative bibeltolkning. Jeg er i homosaken selvsagt på linje med Foss, men synes ikke det er ok å bruke slike merkelapper på de en er uenig med.

Publisert: 27. apr 2012

Ole Christian Kvarme er ingen folkekjær biskop. Flere i Oslo kirken var selvsagt negative til å få en så konservativ leder den gangen han ble utnevnt - og gleden vil nok være stor da han får en utskifting. Men er nå rollen til en religiøs leder å være populær og godt likt? Neppe.

LES MER OM FOSS SINE SYNSPUNKTER I VÅRT LANDS NETTUTGAVE

Selv er jeg ikke troende, men har respekt for at folk står på konservative standpunkt, også der en bruker sin tro til å belære folk om hvordan de må leve sine liv (for å leve som gode troende). Det jeg ikke aksepterer er når folk blir truet med vold etc. og der troen gir grobunn for dette, men dette gjør slett ikke Kvarme. Kvarme sier at han mener homofilt samliv er synd, og at homofile ikke kan leve sammen som gode kristne, eller ha stillinger i kirken.

Han om det tenker jeg. Dette er hans tolkning, og flere deler hans syn. Jeg derimot får bare bekreftet mine fordommer mot kirken og flere andre trossamfunn også (eksempelvis Islam) når deres ledere kommer med uttalelser. Men få av oss bryr oss vel så mye om dem eller hva? Vi har jo en ekteskapslov i Norge. Homofile blir akseptert. At kirken henger etter er vel på mange måter naturlig. Når har kirken vært progressiv?

Selvsagt finnes det kristne ledere som er liberale og folkekjære (dette henger jo ofte sammen) da de fleste av oss liker meninger vi selv har. Men vi må også ha respekt for de som mener noe annet.

Selv synes jeg Kvarme burde fokusere mer på de som er samboere i mange år før de gifter seg (blir de nektet å være prester?) og de som har vært skilt etc. For fordømmelsen i folks levevaner bør jo ikke kun rettes mot en liten minoritet, når majoriteten ofte bryter med det "hellige" ekteskapet Kvarme argumenterer for. For min del er det de norske lover og rettigheter som gjelder alle - uansett tro som betyr noe. Men jeg skjønner jo godt at de kristne homofile som vil få annerkjennelse og markering i kirken ønsker det. Jeg ønsker dem lykke til - men håper de vil ha respekt for at folk med andre tolkninger ikke gir dem støtte. For selv om kirken henger etter - kommer de jo etter i sak etter sak noen år etter oss andre.

Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Jeg synes det er en helt grei beskrivelse av egen følelser, og en følelse jeg deler. Negre er annenrangs mennesker, ja jeg synes det er vemmelig. Homofile skal ikke få leve sammen med den person de er glad i. Det er mer enn at jeg er uenig, det vemmer meg at noen mener de kan pålegge andre å gi fra seg kjærligheten. Jeg har ikke respekt for det synspunktet. Det er jeg klar på.

Kommentar #2

Leif Halvard Silli

69 innlegg  589 kommentarer

Samanhenget

Publisert over 9 år siden
Kjetil Landrog. Gå til den siterte teksten.

Selvsagt finnes det kristne ledere som er liberale og folkekjære (dette henger jo ofte sammen) da de fleste av oss liker meninger vi selv har.

Dette samanhenget heng ofte saman med kven media vel å promotera.  Det er fullt mogeleg å invitera konservative til å gje uttrykk for omsut og omtanke. I staden invititerer ein dei som har rette ismen. Dette er jo eit spel ein ser over alt: Det viktig å ikkje lata dei kraftene ein ikkje likar få lov å skapa seg eit namn.

Kommentar #3

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Uten ryggrad

Publisert over 9 år siden

Enig med Morten her; jeg vemmes over Kvarme og hans fordømmelse av hva andre mennesker gjør under dyna. Hadde dette ikke dreid seg om religion, så hadde hans oppfatninger blitt betraktet som pervertert kikkermentalitet - og det er nettopp det det er.

Forøvrig må jeg si at trådstarter har skrevet et noe ryggradsløst innlegg, der han støtter både Kvarme og de menneskene Kvarme uttrykker forakt for; hva med å ta et standpunkt?

Kommentar #4

Asbjørn Handeland

0 innlegg  6 kommentarer

Ganske typisk dobbeltmoralsk

Publisert over 9 år siden
Synes at "argumentene" mot Kvarmes syn er usaklige og fulle av fordommer og overforenklede misforståelser. Slik sett er Per Kristian Foss sitt utsagn ganske representativt. Helt klart en hersketeknikk - som faktisk fungerer. Hvem vil vel falle i unåde hos de som har RETT? Og som i tillegg må snakke nedsettende om sine meningsmotstandere?
Kommentar #5

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Forøvrig må jeg si at trådstarter har skrevet et noe ryggradsløst innlegg, der han støtter både Kvarme og de menneskene Kvarme uttrykker forakt for; hva med å ta et standpunkt?

Jeg mener at alle mennesker har likt verd, du mener at jøder er verre en kakerlakker og kan utryddes i gassovner. Vi må bare være enige om å være uenige, ikke henfalle til å kalle den andres syn ekkelt. Det er bare to ulike syn, som godt kan leve sammen.

Nei, det er ikke slik. Det er ikke bare to forskjellige syn. Det er ett godt tegn hvis du vemmes av det sistnevnte syn.

Kommentar #6

Helge Skår

45 innlegg  330 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende, står det sånn omtrentlig et sted i Boka. Det er ikke Kvarme sin jobb å være så folkekjær at han sier at det er likegyldig hva folk gjør. Skjønner ikke helt hvorfor folk som ikke bryr seg nevneverdig om kjerka, bryr seg om hva den lærer bort. Om en ikke trur verken på Gud, Jesus, evig liv eller evig død, hvilken betydning har det da om kjerka forteller om det den trur er bra og ikke bra?

Om en ikke trur på noen himmel, hvilken betydning har det da om noen sier at enkelte ikke kommer dit? 

Kommentar #7

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg mener at alle mennesker har likt verd, du mener at jøder er verre en kakerlakker og kan utryddes i gassovner. Vi må bare være enige om å være uenige, ikke henfalle til å kalle den andres syn ekkelt. Det er bare to ulike syn, som godt kan leve sammen.

Nei, det er ikke slik. Det er ikke bare to forskjellige syn. Det er ett godt tegn hvis du vemmes av det sistnevnte syn.

Jeg fikk først et lite sjokk her, før jeg leste neste avsnitt og skjønte den overførte betydningen og ironien..

Puh...sukk hjerte, men brist ikke...

Kommentar #8

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Helge Skår. Gå til den siterte teksten.

Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende, står det sånn omtrentlig et sted i Boka. Det er ikke Kvarme sin jobb å være så folkekjær at han sier at det er likegyldig hva folk gjør. Skjønner ikke helt hvorfor folk som ikke bryr seg nevneverdig om kjerka, bryr seg om hva den lærer bort. Om en ikke trur verken på Gud, Jesus, evig liv eller evig død, hvilken betydning har det da om kjerka forteller om det den trur er bra og ikke bra?

Om en ikke trur på noen himmel, hvilken betydning har det da om noen sier at enkelte ikke kommer dit?

Jeg irriterer meg blant annet over at Kvarme og andre ser på Bibelen som et slags koldtbord der de kan plukke ut enkelte ting og fordømme medmennesker, og alltid minoriteter selvsagt, i og med at Kirken jo ikke kan leve i en situasjon der den fordømmer flertallets levesett, som det også finnes godt grunnlag i Bibelen for å fremstille som synd.

Kvarme & Co er derfor kyniske opportunister som bruker enkelte partier i Bibelen for å fordømme andres livsførsel og samtidig fremstille seg selv som "rettroende".

"Vemmelig" er i virkeligheten en mild karakteristikk av slik oppterden.

Kommentar #9

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Dette er det vel lite hold i Hans-Petter...

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Kvarme & Co er derfor kyniske opportunister som bruker enkelte partier i Bibelen for å fordømme andres livsførsel og samtidig fremstille seg selv som "rettroende".

Skal du forsøke å kritisere kristendom, så må du også sette deg inn i hva Bibelen faktisk sier, og også hvordan den vektlegger ting.

Utsagnene i Skriften om homofile seksuelle handlinger, er fundert ut fra synet på at Gud skapte mann og kvinne til å være fruktbare og bli mange. En mann for en kvinne inntil døden skiller dem ad.

Når mennesker lever ut et aktivt homofilt sexliv, er det allerede som et symptom på syndefallet.

Kristus kom for å sette mennesker fri fra synd.

Den homofile seksualitetens u-naturlighet viser seg utfra at homofil sex er u-fruktbar (kontra den seksuelle funksjon) i seg selv. Mens andre kan være ufruktbare pga alder, sykdom, skader etc, så er homofil sex ikke-fruktbar i kraft av selve det homoseksuelle aspektet i relasjonen.

Dette er jo grunnen til at mange homoliberale ønsker mer liberale regler omkring kunstig befruktning og assisterte tjenester. Det følger av at deres homoseksualitet er kontra seksualitetens funksjon: fruktbarhet.

Når konservative kristne taler imot homoliberalisme, er det ikke en opportunisme: det er en kamp mot vår tids hedonisme (i dette tilfelle: personlig lyst og begjær viktigere enn sunne relasjoner bygd på sunn kjønns-identitet)). En kamp som de fleste kristenkonservative skulle ønske de kunne slippe, men som vi får opp i ansiktet, fordi det forsøkes å overstyre Kirkens lære (klassisk bekjennelses-kristendom). Når vi har ørten homoliberale biskoper og prester, så er dette fordi de selv ikke bryr seg om å leve etter sine bekjennelsesplikter. Bibelen er faktisk en av fem av DNKs bekjennesleskrifter.

Når det gjelder den kjønnsnøytrale ekteskapsloven er den etter min mening juridisk ekstremt farlig: man definerer "ekteskap" etter hva som trendy heller enn hva som er innlysende biologiske kjennsgjerninger (mann + kvinne => barn), slik at om et par tiår kan alt mulig bli kalt ekteskap: incest, pedofili, trekanter og firkanter, også videre. Bare kall inn jurister som kan omdefinere begrepene omkring seksualitet til å passe inn i deres verden.

Men disse definisjons-omrokkeringene forandrer ikke det innlysende: Mann + kvinne = barn.

Biologisk, fysiologisk, psykologisk, emosjonelt, identitesmessig, åndelig.

Det Bibelen vektlegger som alvorlige synder skal det ikke alltid så mye konsekvens-etisk tenkning til for å skjønne at vil ødelegge samfunnet om alle skulle hengi seg til dem.

En verden der alle menn til alle tider lever bare med sin egen mann?

Er ikke liv laga etter min mening.

Derfor er ikke bare Biskop Ole Chr. Kvarmes syn ikke-vemmelig; nei det er det som det naturlige, gode, fruktbare, ansvarlige og sunne; og det er han som tørr å stå imot presset til et rimelig egoistisk samfunn, der individers lyster og begjær settes fremfor et naturlig, balansert samfunn av mann og hustru med barn.

Spørsmål: er et samfunn tjent med å legalisere alt som noen måtte mene at de har rett på, rett til å leve i?             

Kommentar #10

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Monoteismens sanne ansikt

Publisert over 9 år siden
Egil Wold. Gå til den siterte teksten.

Den homofile seksualitetens u-naturlighet

Som så mange andre av din støpning så har du null, niks og nada peiling på biologi, Eigil, og jeg kunne forklart deg en masse om det, hvis jeg mente det hadde hatt noen effekt, noe jeg dessverre vet av erfaring at det ikke har.

Men helt kort: Homofili er ikke "unaturlig", men en en variant av det biologiske mangfold, fremkommet av evolusjonen, som jo ikke er styrt av noen overordnede mål. Men homofili er likevel i mindretall som konsekvens av at homofile jo ikke kan få barn, og derfor ikke kan spre sine gener. Men fordi homofile inntil nylig måtte leve i skjul og ofte i heterofile ekteskap, med barn som resultat, så har den genetiske komponenten likevel kunnet spres, og som resultat finnes legningen fortsatt.

Dine metafysisk baserte forkvaklede forestillinger om dine medmennesker er også grenseoverskridende. At du blander homofili med incest og pedofili - at du altså blander og sidestiller gjensidig forpliktende frivillige forhold, med overgrep - er faktisk såpass provoserende og avskyelig at all mulighet for videre debatt med deg om dette tema er over for min del.

 

Kommentar #11

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Vel, det er selvsagt opp til deg å diskutere med hvem du vil...

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

At du blander homofili med incest og pedofili - at du altså blander og sidestiller gjensidig forpliktende frivillige forhold, med overgrep - er faktisk såpass provoserende og avskyelig at all mulighet for videre debatt med deg om dette tema er over for min del.

Men for trådens del, så vil jeg nevne at jeg ikke nevnte overgrep, men at det finnes (altså nå idag mens vi skriver) krefter som ønsker å legalisere pedofili, og incestuøse forhold, samt polygami, poly-amorøsitet etc. Selvsagt blant "frivillige", selvsagt under "frivillig samtykke".

    (seksuell lavalder er juridisk definert)

For å forklare hva jeg mener: for bare få år siden var det nesten helt utenkelig at noen kunne seriøst foreslå å "ta abort" etter en fødsel.

Nå har vi seriøse respekterte etikere som mener dette (bl.a. Peter Singer kompis av Dawkins).

All abort er eksempler på legaliserte overgrep (i vår tid, i vår politiske "etikk")

Hvorfor?

Fordi mennesker er dyr.

Nei, molekyler.

Så hva er problemet med å re-konstelere molekyler?

Dette er problemet!

 

Om jeg tar feil, for tiden vise.

Gud skje at jeg tar feil!  

Kommentar #12

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

At du blander homofili med incest og pedofili - at du altså blander og sidestiller gjensidig forpliktende frivillige forhold, med overgrep - er faktisk såpass provoserende og avskyelig at all mulighet for videre debatt med deg om dette tema er over for min del.

Som sagt er vemmelig helt adekvat ord å bruke, det er til og med en understatment av rang.

Kommentar #13

Helge Skår

45 innlegg  330 kommentarer

Publisert over 9 år siden

enig med Hansemann i at det er mange andre ting folk gjør gæli som kunne vært tatt opp. Bibelen forsvarer neppe det store skillet mellom fattige og rike i verden, og det er umåtelig hvor mye som beskrives som ondt, og jeg er stort sett enig, uten at jeg får gjort stort med det. Så homofilisaken får unødvendig mye oppmerksomhet fordi den er splittende, en symbolsak for hvordan Bibelen skal tolkes, og relativt lett å diskutere fordi den tross alt angår relativt få personer, iallfall foreløpig.

I England på 1700-tallet kunne det kanskje diskuteres om hva som var verst av å stjele brød eller å hindre god fordeling av mat i samfunnet. Det var de som stjal brød som ble straffa av loven, men hva mente Gud?

En kunne stilt spørsmål om f.eks. en som var tydelig pengekjær og forsvarte det, kunne være prest. Eller en som forsvarer en lett voldelig barneoppdragelse. Eller en som forsvarer abort uten betenkeligheter. osv. Det kan lages mange eksempel en kan diskutere, og det diskuteres da òg en del andre ting. Men homofili er tydeligvis noe alle har ei mening om, og ikke kan like motpartens syn. Det har ikke alltid vært verdens mest diskuterte tema. I tidligere tider har folk sikkert diskutert heksebrenning, priviligertes egne plasser i kjerkene, nissens plass i julefeiringa, helgendyrking osv. 

Homofilidiskusjonen har kanskje falt på våres generasjon. 

Kommentar #14

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Helge Skår. Gå til den siterte teksten.

Men homofili er tydeligvis noe alle har ei mening om, og ikke kan like motpartens syn. Det har ikke alltid vært verdens mest diskuterte tema. I tidligere tider har folk sikkert diskutert heksebrenning, priviligertes egne plasser i kjerkene, nissens plass i julefeiringa, helgendyrking osv.

Det absurde er nettopp det. At homofili av religiøse betraktes som et tema som alle er berettiget til å ha en "mening" om, og være "uenig" i. Som om det dreide seg om et eller annet standpunkt.

Slikt er grenseløst frekt, og viser bare hvor forledet man kan bli av det som står skrevet i støvete gamle bøker. 

Kommentar #15

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Det er vel ikke riktig?

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg irriterer meg blant annet over at Kvarme og andre ser på Bibelen som et slags koldtbord der de kan plukke ut enkelte ting og fordømme medmennesker, og alltid minoriteter selvsagt, i og med at Kirken jo ikke kan leve i en situasjon der den fordømmer flertallets levesett, som det også finnes godt grunnlag i Bibelen for å fremstille som synd.

Nå plukker vel ikke Kvarme ut enkeltdeler av Bibelen for å fordømme folk? Det er jo det som er saken med Kvarme at han tror på hele Bibelen, og at han ikke plukker ut det han ikke liker. Nå skal ikke jeg gi meg ut for å vite hva Kvarme mener om alt mulig, men det er stor sannsynlighet for at han mener akkurat det samme om heterofilt samboerskap som han mener om homofilt samliv. Det eneste som er riktig i følge Bibelen er heterofilt ekteskap. Forskjellen er at heterofile samboere ikke gidder å lage noe styr ut av det, mens de homofile på død og liv skal tvinge kirken til å godta dem. Hadde man analysert Kvarmes prekener, ville nok fint lite av de dreiet seg om fordømmelse av homofile, eller om homofile i det hele tatt. Det hadde nok handlet mer om å ta et oppgjør med likegyldighet, løgn, baksnakking, overforbruk og slikt som de fleste av oss burde gjøre noe med. Derfor kjøper jeg ikke din påstand om at han og andre kristne går etter minoriteter. I den grad han måtte drive på med fordømmelse, som jeg tror er å ta litt sterkt i, er det nok elementer de fleste av oss ville kjenne seg igjen i. Derfor er det mer korrekt å si at kirken tar et oppgjør med flertallets levesett enn at de går etter minoriteter. 

Jeg har gått på møter og gudstjenester i 20 år etter at jeg ble voksen. Homofili har knapt nok vært nevnt i det hele tatt. Grunnen til at homofili i det hele tatt er et tema i kirken, er at de homofile kjører på som de gjør, og skal tvinge kirken til å danse etter deres pipe. Derfor blir det også en del medieoppslag om dette. Hvis en er interessert i å vite hva som egentlig er hovedtemaer i forkynnelsen rundt omkring, må en møte opp i kirker og bedehus - ikke lese i avisen.

Kommentar #16

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.

Det er jo det som er saken med Kvarme at han tror på hele Bibelen, og at han ikke plukker ut det han ikke liker. Nå skal ikke jeg gi meg ut for å vite hva Kvarme mener om alt mulig, men det er stor sannsynlighet for at han mener akkurat det samme om heterofilt samboerskap som han mener om homofilt samliv.

Hvis det er slik at han mener akkurat det samme om heterofilt samboerskap, så er det jo merkelig at ingen kjenner hans standpunkt.

Og hvis det er som du sier, at Kvarme "tror på hele Bibelen", så ville det være fint å vite om han også i det skjulte støtter dette:

”Men hvis beskyldningen er sann, hvis det ikke finnes tegn på at piken var jomfru, da skal de føre henne ut foran døren til farens hus, og mennene i byen skal steine henne i hjel. For hun har gjort en skammelig gjerning i Israel ved å drive utukt i sin fars hus. Slik skal du rydde ut det onde hos deg.” 

5. Mosebok 22:20-21

Som en annen ateist her på VD har sagt det:“Samtiden er i konstant bevegelse. Det er også tolkningen av skriften, men selve skriften er statisk. Ergo blir forståelsen et speilbilde av samtiden. Dette er klassisk konformeringsbias. Vri og vreng, kutt det som ikke passer lenger. Faktorer utenfor religiøs tro er åpenbart den drivende kraft. Om det er positivt eller negativt får en selv bedømme. Personlig klarer jeg meg uten bibelens “du skal ikke drepe”, eller “stein hustruen din om hun ikke er en jomfru”. Jeg finner ikke et konsistent rasjonelt og medmennsklig livssyn i denne boken. Til det er det for mange selvmotsigelser. Det er uforståelig at ikke folk tar dette innover seg.”


Kommentar #17

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Huff!

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Men hvis beskyldningen er sann, hvis det ikke finnes tegn på at piken var jomfru, da skal de føre henne ut foran døren til farens hus, og mennene i byen skal steine henne i hjel. For hun har gjort en skammelig gjerning i Israel ved å drive utukt i sin fars hus. Slik skal du rydde ut det onde hos deg.”

Dette er fra lovens tid i Israel, men alle vet at loven og slike handlinger er opphevet i Kristus. Ingen har rett til å ta liv. Det er bare Gud som kan. Vi lever nå i nådens tid.

Kvarme står for bibelens syn som kirken i utgangspunktet skal følge. Kvarme står som hode for kirken og må derfor forsvare sitt  syn på homofili. Når Gud sier at homofili er vederstyggelighet, så skal presteskapet stå for dette synet. Ellers så kan de bare pakke sammen. Da har de ingenting i en kirke å gjøre. Kirken er ikke et oppholdsted for ufrelstes meninger, og det er heller ikke et hus hvor alles meninger skal komme fram. I kirken holder mann seg til Guds ord, og aksepterer ikke Halvorsen dette bør han slutte å kommentere hva kirken skal stå for. Du må respektere at kirken er et sted som følger ordet og ikke dine meninger. Du må bli frelst først før du kan sette deg ned å refse kirkens ledere på den måten.

Til slutt vil jeg bare si, at om Gud har tatt feil ang. homofili, ja, da må han reise sodoma og Gomorra opp igjen og be dem om unnskyldning. Men dette kommer aldri til å skje, for Gud har fullført dommen over de homofile og de pedofile i disse byene en gang for alle. Jesus sa det slik: At denne slekt, vår slekt, skal på dommens dag bli anklaget av de som bodde i sodoma og Gomorra fordi vår slekt lever verre i synd enn dem. Det sier ikke lite om hva slags liv og holdninger vi lever ut i dag.

Kommentar #18

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Men dette kommer aldri til å skje, for Gud har fullført dommen over de homofile og de pedofile i disse byene en gang for alle.

Hvordan forklarer du at det slett ikke ble slutten for hverken homofili eller pedofili (uten sammenligning av de to, for min del) etter utslettelsen av Sodoma og Gomorra? Hva var hensikten?

Kommentar #19

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Han gjør nok det

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Hvis det er slik at han mener akkurat det samme om heterofilt samboerskap, så er det jo merkelig at ingen kjenner hans standpunkt.

Og hvis det er som du sier, at Kvarme "tror på hele Bibelen", så ville det være fint å vite om han også i det skjulte støtter dette:

Han mener nok det samme om heterofilt samboerskap, men det er ingen som spør etter det. Media er kun opptatt av det som skaper oppsikt. Og siden dette ikke er noen hovedsak i kristendommen prekes det ikke så mye om det heller. Det er ikke slik som noen vil ha det til at kristne er så veldig opptatte av hva folk gjør på soverommet.

Når det gjelder ditt utsnitt fra 5. Mosebok, så er ikke det noe som er aktuelt for oss som er kristne. (Den eneste likheten er poenget med at sex hører ekteskapet til.) Dette var lover som israelsfolket skulle følge for noen tusen år siden. De kristne følger f.eks. de ti bud som er grunnstammen i Guds etikk, mens de fleste tilleggslover og straffereaksjonene ikke er noe som kristne følger. (Med unntak av enkelte episoder i tidligere tider.) Kristne skal følge Jesu eksempel, og han stoppet effektivt en flokk som skulle til å steine en kvinne som hadde vært utro. Han stoppet også disiplene da de ville forsvare ham med våpen rett før han ble arrestert. Kristne tror på hele Bibelen, men skiller mellom det gamle og det nye testamente. Noen ting fra GT hører vi ingen ting om i NT, mens andre ting blir bekreftet i NT. GT er i tillegg en historiebok som skildrer ting som har hendt, både gode ting og vonde ting. Vi skal lære av dette og ta etter de gode tingene.

Når det gjelder jødedommen og steining, så har jeg spekulert litt på dette, for jeg har aldri hørt om eller lest om at jøder har gjennomført noe slikt. Sist jeg var i Israel spurte jeg en rabbi om dette. Han mente at steining ikke hadde vært gjennomført i praksis så lenge de hadde oversikt over. Mens andre har sagt at enkelte ortodokse jøder tar småstein i hånden og later som om de kaster dem f.eks. etter folk som kjører bil på sabbaten (steinen forlater aldri hånden). Det er i alle fall store forskjeller på praktiseringen av dette i forhold til f.eks. islam. 

Kommentar #20

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Fordi...

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Hvordan forklarer du at det slett ikke ble slutten for hverken homofili eller pedofili (uten sammenligning av de to, for min del) etter utslettelsen av Sodoma og Gomorra? Hva var hensikten?

... synden ble ikke fjernet med dommen da. Synden fikk sin dom i Jesus på Golgata. Synden ligger latent i vårt kjød helt til vi dør, for ellers hadde vi heller ikke dødd. Legg merke til at Lot ba om å spare en by i nærheten av Sodoma og gomorra slik at han kunne flykte dit. Der var det også homofili, kanskje ikke så utbredt, men han flyktet dit. Synden får nok ikke sin ende før syndens far, Satan, blir bundet og kastet i helvete...

Pedofili er jo seksuell omgang med barn. Det gjelder hetrofilt og homofilt. Homofili er jo seksuell omgang med ditt eget kjønn som blir av bibelen betraktet som den verste synd en kan gjøre. Loven krevde dødsdom på flekken, og det var Guds bestemmelse, ikke menneskers påfunn.

Kommentar #21

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Egil Wold. Gå til den siterte teksten.

Den homofile seksualitetens u-naturlighet

Det er unaturlig at du skal se godt. Knus brillene dine fortere en svint.

 

 

Kommentar #22

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Et betimelig spørsmål:

Publisert over 9 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Loven krevde dødsdom på flekken, og det var Guds bestemmelse, ikke menneskers påfunn.

Synes du Gud er en jævel av en fyr for at han drap mennesker kun fordi de hadde sex med hverandre?

 

Kommentar #23

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Ja, Kvarmes syn er vemmelig.

Kommentar #24

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Loven krevde dødsdom på flekken, og det var Guds bestemmelse, ikke menneskers påfunn.

Hmm her tar du feil - bibelen sier i det gamle testamentet - Har du begått et av de lovbruddene - da har du begått dem alle. Det var ikke forskjell på synd. Synden er ikke av Gud - den er av den onde. Det er den onde som får et menneske til å synde.

Loven er til for de som er under loven - Loven har ingen makt over de som er frelst - fordi vi er satt fri. Loven i den nye avtalen (DNT) er en perfekt kontrast til den gamle loven/avtalen (DGT)

Den første loven/avtalen (pakten DGT) er kalt for " Loven om synd og Død" mens den nye loven/avtalen (DNT) er kalt for " Loven i Det Åndelige Livet"

Den ene loven setter menneske i trelldom (Trelldom = Tilstanden til en som er bundet som en slave) En tilstand av underkastelse til en kraft, makt eller innflytelse)

Den andre loven/avtalen (Den Nye pakten) frigjør deg fra den første loven/avtalen, dvs. du er fri fra loven om synd og død.

Både synd og død var av fienden, så den gamle avtalen (DGT) ble gitt til mennesker som var styrt av fienden, de som hadde en satanisk natur og levde i satans rike.

Loven ble aldri gitt til de nye skapningene i Kristus (De som er født på ny, Frelst) Den nye fødselen putter deg inn i et annet rike - Guds rike.

Ingen mennesker som er født på ny er del av de ti bud. De ble alle fullført av Jesus Kristus og sidesatt.

Du ser at Abrahams Lov/ avtalen (pakten) ble først fullført av Jesus. Og etter at den var fullført, så ble alt det som tilhørte den gamle pakten (avtalen) tilsidesatt.

Så innvidde Jesus den nye loven/avtale (Pakten DNT). Ser du, den gamle Loven/avtalen (Pakten - DGT) så ble synden tildekket med blod fra geiter og okser. Mens i den nye loven/avtalen (Pakten DNT) så ble synden forseglet med Jesus blod, blodet tildekket ikke bare synden - den fjernet den totalt.

Den nye skapningen (du blir ny skapning når du blir født på ny, frelst) har blitt gitt en ny lov/avtale som kommer fra den nye loven/avtalen (Pakten), Jesus gav oss den nye loven.

Johannes 13:34-35

Johannes 13:34 Et nytt bud gir jeg eder, at I skal elske hverandre; likesom jeg har elsket eder, skal også I elske hverandre. 35 Derpå skal alle kjenne at I er mine disipler, om I har innbyrdes kjærlighet.

Alle brevene til Paulus er en åpenbaring og forklaring på denne nye loven/avtalen (Pakten), Slik som tredje, fjerde og femte Mosebok er en redegjørelse på loven/avtalen i den første pakten (DGT) Så er Paulus brev en redegjørelse og forklaring av den nye pakten, den nye loven (DNT)

De som ikke er frelst lever fortsatt under den gamle loven/avtalen (pakten) – de er bundet av lover og regler – de er slave under et rike som de kan komme ut av. Når du blir født på ny – da trer du ut av den gamle pakten og inn i den nye. Den nye gjør slik at du er satt totalt fri. Du har full tilgang til Herren – du kan komme og spise ved Hans bord uten å føle noe skam – eller ha noe form for mindreverdighetsfølelse.

Når du er en ny skapning – da har du ikke noen fortid – den er død – den gamle ånden som du hadde – den er død – du har fått en ny ånd i den nye fødselen – den åndelige fødselen. Og som alle vet, en ny skapning har ingen fortid. Enhver anklage på deg fra den tidligere ånden som du hadde har ingen virkning på deg – fordi du er en ny skapning.

Som oftest er det satan selv som påminner deg om din fortid – men den døde med Jesus på korset. Det var i virkeligheten du som hang der – det var din gamle Jeg som hang der og døde. Når Jesus så stod opp igjen da stod du også opp – du fikk evig liv I Kristus som ny skapning.

Derfor er det ingen fordømmelse i deg som ny skapning.

De som lever under den gamle pakten – de lever i tvang med synden – den ånden de har kommer seg ikke fri fra det rike – de er under innflytelse av en annen kraft enn Kristus. Det er derfor de ikke ser, det er derfor de er budet og forblindet. Det er derfor de kun kan resonere utefra de fem sansene. De er ikke i stand til å se med åndelige øyne.

Det er bare en som kan frigjøre deg fra dette fangenskapet - denne tvangs byrde – Det er Jesus Kristus – Jesus løfter deg vekk fra det rike du nå er i og inn i Hans rike med den ny åndelige fødselen. Den som Jesus setter fri er virkelig fri.

Så å si at den ene synden er verre en den andre medfører ikke riktighet – det er ikke forskjell på synden – enten er du under den ondes rike – eller så er du det ikke.

De som er bundet av synden – det gjelder all slags synd – de kan ikke slippes løs fra den – før de er Født på ny. Det må komme noen å fortelle dem at de finnes en utvei, det finnes en frihet – en total frihet, den Gode nyheten. Det som du er bundet av – kan du bli satt fri fra. Den nyheten er Jesus – ved å tro, ja bare tro på Ham, da er du fri fra den ondes rike.

Derfor nytter det ikke å si til de som er bundet – de som ikke er født på ny – dere må ikke synde – dere må forholde dere til bibelen. Det nytter ikke – det går ikke – de vil ikke forstå – de er ikke i stand til å forstå – like lite som jeg var i stand til å forstå dette før jeg var frelst.

Derfor – ingen kan komme inn til Gud med gjerninger – en som ikke er født på ny – men prøver alt han kan for å leve etter de ti bud – kan ikke komme inn i himmelrike – fordi Han tilhører et annet kongedømme, han er under loven - Han er bundet fast. Det er kun den nye og åndelige fødselen som kan frigjøre ham fra loven – den gamle pakten.

Det er derfor glad nyheten skal proklameres – Jesus utfrir deg fra den ondes rike – Han tar imot deg med åpne armer- Han lengter etter å få samfunn med deg igjen.

 

 

 

Kommentar #25

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Derfor nytter det ikke å si til de som er bundet – de som ikke er født på ny – dere må ikke synde – dere må forholde dere til bibelen. Det nytter ikke – det går ikke – de vil ikke forstå – de er ikke i stand til å forstå – like lite som jeg var i stand til å forstå dette før jeg var frelst.

Det er derfor glad nyheten skal proklameres – Jesus utfrir deg fra den ondes rike – Han tar imot deg med åpne armer- Han lengter etter å få samfunn med deg igjen

Jeg synes det er fint det du skriver her, Wara, selv om vi ellers kanskje ikke alltid er enige teologisk sett.

Dette er essensen i hvordan jeg tror det er formålstjenlig å behandle andre, som ikke er der en selv er.

God bless!

Kommentar #26

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Kvarme & Co er derfor kyniske opportunister som bruker enkelte partier i Bibelen for å fordømme andres livsførsel og samtidig fremstille seg selv som

Nå er kvarme en av ytterst få i kirkens lederskap som virker å ha et ørlite  forhold til bibelen og den lære DENNE formidler, ellers virker det at mesteparten av biskopene kappes om å hedre a-teistens halvorsens holdninger..

men jeg har levd så lenge at jeg husker at homofili som praksis var slikt folk vemtes av, mens i dag  virker det å være det den høyest form for kjærlighet..

merkelig hvor fort ting endrer seg..

Uansett er ikke kirken der for å heie på menneskene i deres synd, men for å advare mot syndens konsekvenser, når a-teistenes syndebegreper samspiller med kirkens, så er det ikke a-teistenes holdninger det er noe alvorlig galt med, men kirken..

Du har rett halvorsen kristnes kritikk skulle vært rettet mot skjøgekirken som bøyer seg i støvet for statsmakten og opphøyer dennes holdninger..

men desverre var det slik det måtte gå  når keiser konstantin  endret den lavkirkelige martyrkirken, til å bli en høykirkelig statskirke på 300 tallet..

Kommentar #27

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Jeg bare lurer

Publisert over 9 år siden

En vanlig  kristens  forhold til kirken og kristendom er latterlig overtro i praksis.  Det er vel essensen i x antall tråder og kommentarer her inne.  Untaket er homofile,  deres forhold til kirken er ikke latterlig, det er en alvorlig sak, deres ønske om kirkelig velsignelse er en høyst forståelig del av den religiøse dragning. I  et land med statskirke og et teologisk sett høyst vanlig menneske som yppersteprest viser  selv ateister litt positiv religiøs  interesse når det passer.

Kommentar #28

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden

En helt rett oppfatting, i den tro som kom med Jesus så er hellidommen flyttet inn på innsiden av mennekset, (DHÅ), kirken som bygg eller byggning har ingen reell betydnig for en oppriktig troende..

Kroppen er DHÅ tempel i kristen tro, og at dette oppfattes som lattterlig for en ikke troende forundrer meg ikke

Kommentar #29

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Det er unaturlig at du skal se godt. Knus brillene dine fortere en svint.

;o)
Kommentar #30

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Etiske betenkligheter med nærsynthet...

Publisert over 9 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Det er unaturlig at du skal se godt. Knus brillene dine fortere en svint.

Ja, altså om noen ønsker å gjøre en etisk fullgod analogi mellom mitt "samliv med et par glasslinser" som bedømmelsgrunnlag for hva som er gode og naturlige seksuelle relasjoner, så er de velkommen til å det...

For min egen del, så anser jeg nærsynthet som et såpass stort problem at jeg gjør det jeg kan for å bringe situasjonen mest mulig inn mot hva Gud hadde tiltenkt meg av godt syn om ikke menneskeheten hadde blitt rammet av syndefallet...

Og jeg vil fortsette å gjøre dette, for jeg gidder jo ikke innbille meg at nærsynthet ikke er et problem.

Det er uærlighet.    

Kommentar #31

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

her er du svært motsigende

Publisert over 9 år siden

gud ville jo ikke at mennesket skulle ha sex,men spise nøtter evig i paradis.arvesynden førte til sex.ifølge dere-i neste øyeblikk priser dere sex.bli koherent!

Kommentar #32

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Her er jeg svært konsekvent mot hva Bibelen sier:

Publisert over 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

gud ville jo ikke at mennesket skulle ha sex,men spise nøtter evig i paradis.arvesynden førte til sex.ifølge dere-i neste øyeblikk priser dere sex.bli koherent!

tok Herren Gud Adam* og satte ham i Edens hage så han kunne dyrke den og ta vare på den. Herren Gud bød Adam* og sa: "Av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men av treet til kunnskap om godt og ondt skal du ikke ete. For på den dag du eter av det, skal du sannelig ." Og Herren Gud sa: "Det er ikke godt for Adam* å være alene. En hjelper som svarer til ham, vil Jeg gjøre for ham." Av jorden hadde Gud formet hvert dyr på marken og hver fugl i luften. Han førte dem til Adam for å se hva han ville kalle dem. Og det Adam kalte hver levende skapning, det ble navnet den fikk. Så gav Adam navn til alt feet, til fuglene i luften og hvert villdyr på marken. Men for Adam fantes det ingen hjelper som svarte* til ham. Herren Gud lot en dyp søvn komme over Adam, og han sov. Da tok Han ett av ribbeina hans og fylte igjen med kjøtt i stedet. Det ribbeinet som Herren Gud hadde tatt fra Adam, bygde Han til en kvinne, og Han førte henne til Adam. Da sa Adam: "Dette er endelig bein av mine bein og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne*, siden hun ble tatt av mannen*." Derfor skal en mann forlate sin far og mor og være knyttet til* sin hustru**, og de skal være ett kjød. Begge var nakne, både Adam* og hans hustru, men de skammet seg ikke. (1 Mos 2,15-25)

Dette skjedde altså før syndefallet.

Så at Gud ikke ville at mennesket skulle ha sex er faktisk ikke riktig.

Han ville og vil at mennekser skal ha sex i et livslangt ekteskap mellom en mann og en kvinne.

Se forøvrig høysangen.

Og forøvrig les litt om hva Bibelen og hva allmenn kristendom faktisk lærer... 

 

Kommentar #33

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

sex uten barn

Publisert over 9 år siden
Egil Wold. Gå til den siterte teksten.

Derfor skal en mann forlate sin far og mor og være knyttet til* sin hustru**, og de skal være ett kjød. Begge var nakne, både Adam* og hans hustru, men de skammet seg ikke. (1 Mos 2,15-25)

og de skal forlate sine foreldre,selv om de er de eneste mennesker der?tullball

Kommentar #34

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Og Arild og jeg er jo helt enig med deg i det; Arilds poeng var at du er inkonsekvent.

Kommentar #35

André Andersen

0 innlegg  2 kommentarer

Kvarme vemmelig?

Publisert over 9 år siden

Jeg synes ikke Kvarme er vemmelig, derimot synes jeg retorikken til P.K.Foss er "vemmelig". Å bruke et slikt maktspråk mot en av landets virkelige! biskoper, sier mer om Foss enn om Kvarme. Kvarme står for det som kalles for klassisk kristendom: I klartekst betyr det at noe er sant og noe er galt (synd). Gud er rettesnoren på dette. Liberalteologien har i over 100 år forsøkt å gjøre om på dette. Den ønsker å vise at mennesket vet bedre enn Gud. Man er da opplyste, må vite! Homofili er i følge Bibelen synd på lik linje med utroskap, pengekjærhet, bråsinne og alt annet som skiller oss fra det rene uforfalskede livet med Kristus. Om Foss er homofil eller ikke er egentlig underordnet. Det overordnete er om han har en personlig relasjon med Jesus. Jeg tviler på det, for om han har det så skulle han ikke omtale Kvarme på en slik måte. Bibelens vidunderlige sterke budskap er at den inviterer alle mennesker til alle tider inn til et nytt liv sammen med Gud, ikke på grunn av hva mennesket får til, men på grunn av hva Jesus en gang gjorde, for alltid, på Golgata.

Kommentar #36

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Egil Wold. Gå til den siterte teksten.

Ja, altså om noen ønsker å gjøre en etisk fullgod analogi mellom mitt "samliv med

Jeg prøvde bare å vise hvor latterlig "unaturlighet" er å bruke som argument for noe som helst.

Ingen tar skade av at du går med briller.

Ingen tar skade av at to menn lever sammen.

Ergo er dette helt greit.

 

Har du dokumentasjon på at noe annet er tilfelle, foreslår jeg at du fremlegger dette - så får vi ta diskusjonen derfra.

 

 

Kommentar #37

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Egils poeng er at dere ikke ser hva jeg er konsekvent mot...

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Arilds poeng var at du er inkonsekvent.

Jeg var kasnkje inkonsekvent mot mitt eget argument om jeg delte Arilds syn på menneskenaturen og den rette og sunne bruken av seksualitet også videre, men det gjør jeg ikke nødvendigvis, så det vil ikke være spesielt vanskelig å påvise at mine argumenter er inkonsekvente mot de premisser Arild måtte se inn i min argumentasjon.

Mot mitt eget ståsted og mine egne premisser har jeg vært konsekvent.

Kommentar #38

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Begynnelsen på et fundamental-prinsipp i menneskenaturen:

Publisert over 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

og de skal forlate sine foreldre,selv om de er de eneste mennesker der?tullball

Jeg forstår dette dit hen at Gud proklamerer sin gode vilje over disse - vår første far og mor - som den gjeldende norm for alle generasjoner som ville følge.

Om du ønsker mer bevis for at sex i ekteskapet var en del av Guds skaper-ordning, god og uten plett, før syndefallet, så:

Så sa Gud: "La Oss gjøre mennesker* i Vårt bilde, etter Vår lignelse. De skal ha råderett over fiskene i havet, over fuglene i luften og over feet, over hele jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden." Så skapte Gud mennesket i Sitt bilde. I Guds bilde skapte Han det**. Til mann* og kvinne* skapte Han dem. Så velsignet Gud dem, og Gud sa til dem: "Vær fruktbare, bli mange, fyll opp jorden og legg den under dere! Dere skal ha råderett over fiskene i havet, over fuglene i luften og over hver levende skapning som rører seg på jorden." Gud sa: "Se, Jeg har gitt dere hver plante som setter frø og som finnes på jordens overflate, og hvert tre som gir frukt med frø i. De skal være til mat for dere. Og til hvert dyr på jorden, til hver fugl i luften og til hvert kryp som har liv* på jorden, har Jeg gitt hver grønn plante til mat." Og det ble slik. Da så Gud det Han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Så ble det kveld, og det ble morgen den sjette dagen. (1 Mos 1,26-31)

 

Kommentar #39

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Egil Wold. Gå til den siterte teksten.

Om du ønsker mer bevis for at sex i ekteskapet var en del av Guds skaper-ordning, god og uten plett, før syndefallet, så:

Så sa Gud: "La Oss gjøre mennesker* i Vårt bilde, etter Vår lignelse. De skal ha råderett over fiskene i havet, over fuglene i luften og over feet, over hele jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden." Så skapte Gud mennesket i Sitt bilde. I Guds bilde skapte Han det**. Til mann* og kvinne* skapte Han dem. Så velsignet Gud dem, og Gud sa til dem: "Vær fruktbare, bli mange, fyll opp jorden og legg den under dere! Dere skal ha råderett over fiskene i havet, over fuglene i luften og over hver levende skapning som rører seg på jorden." Gud sa: "Se, Jeg har gitt dere hver plante som setter frø og som finnes på jordens overflate, og hvert tre som gir frukt med frø i. De skal være til mat for dere. Og til hvert dyr på jorden, til hver fugl i luften og til hvert kryp som har liv* på jorden, har Jeg gitt hver grønn plante til mat." Og det ble slik. Da så Gud det Han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Så ble det kveld, og det ble morgen den sjette dagen. (1 Mos 1,26-31)

Er dette bevis? Med empiri?

Kommentar #40

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

du svarer ikke

Publisert over 9 år siden
Egil Wold. Gå til den siterte teksten.

Jeg forstår dette dit hen at Gud proklamerer sin gode vilje over disse - vår første far og mor - som den gjeldende norm for alle generasjoner som ville følge.

på hvordan eva kunne forlate sin far og mor da hun ikke hadde noen

Kommentar #41

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Er dette bevis? Med empiri?

Hehe

Alt koker som vanlig ned til det sirkulære. Bibelens ord er sant, fordi det står i bibelen at bibelens ord er sant.

Den seriøse diskusjonen er dermed over. 

Gjeeesp.... 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere